H (= henry)

H, hanraí m4

hacker s

bradaí m4

hacking s

bradaíl f3

half-add s

leathshuimiúchán m1

half-adder s

leathshuimitheoir m3

half card

leathchárta m4

half-card modem

móideim m4 leathchárta

half-duplex a (= HDX)

leath-dhéphléacsach a, HDX

half-duplex channel

cainéal m1 leath-dhéphléacsach

half-duplex circuit

ciorcad m1 leath-dhéphléacsach

half-duplex line

líne f4 leath-dhépléacsach

half-duplex transmission

tarchur m leath-dhéphléacsach

half-height drive

tiomántán m1 leathairde

half-tone1 s

leath-thon m1

half-tone2 a

leath-thonach a

half-word s

leathghiotánra m4

Hall effect

iarmhairt f3 Hall

halt s

stad m4

halt instruction

stadtreoir f5

Hamming code

cód m1 Hamming

Hamming distance (= signal distance)

cian f2 Hamming

hand counter

áiritheoir m3 láimhe

hand-held1 s (= hand-held computer, PDA, personal digital assistant)

ríomhaire m4 boise

hand-held2 a

láimhe2 gs as a

hand-held computer (= hand-held1, Palmtop, PDA, personal digital assistant)

ríomhaire m4 boise

hand-held game

cluiche m4 láimhe

hand-held scanner

scanóir m3 láimhe

handle1 v

láimhseáil1 v

handle2 s (of graphics)

hanla m4

handle3 s (of descriptor)

lorgán m1

handler s

láimhseálaí m4

handling s

láimhseáil2 f3

handset s

sás m1 láimhe

handshake s

cumarsáid f2 thionscantach

handshaking protocol

prótacal m1 cumarsáide tionscantaí

hands-on operating experience

taithí f4 láimhe oibriúcháin

hands-on operation

oibríocht f3 láimhe

hang1 s (= hang-up)

crochadh m (gs -chta)

hang2 v (= hang up)

croch v

hanging indent

eang f3 chrochta

hang up (= hang2)

croch v

hang-up s (= hang1)

crochadh m (gs -chta)

haptics s

haptaic f2

hard a

crua a, crua- pref

hard break

briseadh m crua

hard card

cárta m4 crua

hardcode v

cruachódaigh v

hardcoded a

cruachódaithe a

hard copy

cóip f2 chrua

hard disk (= HD1)

diosca m4 crua, HD1

hard drive (= hard disk drive)

tiomántán m1 crua

hard error

crua-earráid f2

hard font

clófhoireann f2 chrua

hard hyphen

fleiscín m4 crua

hard limiting

teorannú m crua

hard page break

briseadh m crua (idir) leathanaigh

hard return

aisfhilleadh m1 crua

hard-sectored a

cruatheascógtha a

hard space

spás m1 crua

hardware s

crua-earraí mpl, earraí mpl crua

hardware check

seiceáil f3 crua-earraí

hardware dependency

spleáchas m1 ar chrua-earraí

hardware maintenance

cothabháil f3 crua-earraí

hardware platform

ardán m1 crua-earraí

hardware requirements

riachtanais mpl chrua-earraí

hard-wired a

cruashreangaithe a

hard-wire logic

loighic f2 chruashreangaithe

harmonic1 s

armónach1 m1

harmonic2 a

armónach2 a

harmonic distortion

díchumadh m armónach

harmonization s

comhoiriúnú m (gs -naithe)

hartley s

hairtle m4

hartley principle

prionsabal m1 hairtle

hash1 v

haiseáil1 v

hash2 s (= hash symbol)

hais f2

hash algorithm

hais-algartam m1

hash coding

haischódú m (gs -daithe)

hash function

haisfheidhm f2

hashing s

haiseáil2 f3 (gs -ála)

hash qualifier

haischáilitheoir m3

hash symbol (= hash2)

hais f2

hash table search

cuardach m1 hais-tábla

hash total

hais-iomlán m1

HD1 (= hard disk)

HD1, diosca m4 crua

HD2 (= high density)

HD2, ard-dlús m1

HDLC (= hierarchical data link control)

HDLC, rialú m ordlathach (an) nasctha sonraí

HD-ROM (= High-Density Read-Only Memory)

HD-ROM, Cuimhne f4 Inléite Amháin Ard-Dlúis

HDTV (= high definition television)

HDTV, teilifís f2 ardghléine

HDX (= half-duplex)

HDX, leath-dhéphléacsach a

head s

cnoga m4

head-cleaning kit

trealamh m1 glanta cnoga

head crash

cliseadh m cnoga

head-end s

ceannmhol m1

header s (= running head)

ceanntásc m1

header box

bosca m4 ceanntáisc

header file (= include file)

comhad m1 ceanntáisc

header label

lipéad m1 ceanntáisc

head gap

mant m3 cnoga

heading s

ceannteideal m1

headline s

ceannlíne f4

head of clause

ceann m1 an chlásail

headphone block

bloc m1 cluasán

headphones s

cluasáin mpl

head switching

athrú m ó chnoga go cnoga

head-to-tape contact

teagmháil f3 idir cnoga is téip

heap s

carn m1

heap sort

carnsórtáil f3

heat sink

slogaide f4 teasa

height s

airde1 f4

helical scan

scanadh m héiliciúil

help s

cabhair f3

help desk

deasc f2 chabhrach

helper s (= helper program)

clár m1 cabhrach

helper applications (= helper apps)

feidhmchláir mpl chabhrach

help line

líne f4 cabhrach

help mark

marc m1 cabhrach

henry s (= H)

hanraí m4, H

henry per metre (= H/m)

hanraí m4 sa mhéadar

hermaphrodite connector

nascóir m3 déchineálach

hertz s (= Hz)

heirts m4, Hz

Hertzian wave

tonn f2 Hertz

heterodyne interference

trasnaíocht f3 heitridíneach

heterogeneity s

ilchineálacht f3

heterogenous a

ilchineálach a

heterogenous network

líonra m4 ilchineálach

heuristic a

heorastúil a

heuristic approach

cur m1 chuige heorastúil

heuristic routine

gnáthamh m1 heorastúil

heuristics s

heorastaic f2

hex a (= hexidecimal)

heicsidheachúlach a

hexadecimal constant

tairiseach m1 heicsidheachúlach

hexadecimal notation

nodaireacht f3 heicsidheachúlach

hexadecimal number

uimhir f5 heicsidheachúlach

hex dump

dumpáil f3 heicsidheachúlach

hex format

formáid f2 heicsidheachúlach

hexidecimal a (= hex)

heicsidheachúlach a

HF (= high frequency)

HF, ardmhinicíocht f3

Hg delay line (= mercury delay line)

líne f4 mhoillithe Hg, líne f4 mhoillithe mhearcair

hiccup s

snag m3

hidden a

folaithe a

hidden codes

cóid mpl fholaithe

hidden line

líne f4 fholaithe

hidden text

téacs m4 folaithe

hide v

folaigh v

hierarchic(al) a

ordlathach a

hierarchical database

bunachar m1 sonraí ordlathach

hierarchical data link control (= HDLC)

rialú m ordlathach (an) nasctha sonraí, HDLC

hierarchical model

samhail f3 ordlathais

hierarchical network

líonra m4 ordlathach

hierarchy s

ordlathas m1

high a

ard a, ard- pref

high-capacity disk

diosca m4 ardtoillte

high-capacity removable disk

diosca m4 ardtoillte inbhainte

high definition television (= HDTV)

teilifís f2 ardghléine, HDTV

high density (= HD2)

ard-dlús m1, HD2

high-density disk

diosca m4 ard-dlúis

high-density notch

poll m1 ard-dlúis

High-Density Read-Only Memory (= HD-ROM)

Cuimhne f4 Inléite Amháin Ard-Dlúis, HD-ROM

high frequency (= HF)

ardmhinicíocht f3, HF

high-frequency transformer

trasfhoirmeoir m3 ardmhinicíochta

high-gain amplifier

aimplitheoir m3 ardneartúcháin

high-level a

ardleibhéil gs as a

High-Level Data Link Control (= HLDLC)

Rialú m Nasctha Ardleibhéil Sonraí, HLDLC

high-level language (= HLL)

teanga f4 ardleibhéil, HLL

high-level modulation

modhnú m ardleibhéil

highlight v

aibhsigh v

highlighted a

aibhsithe a

highlighting s

aibhsiú m (gs -sithe)

high memory area (= HMA)

ardlimistéar m1 cuimhne

high-order a

ard-oird gs as a

high-order digit

digit f2 ard-oird

high-pass filter

scagaire m4 ardphasach

high-performance computer

ríomhaire m4 ardfheidhmíochta

high-priority interrupt

idirbhriseadh m ardtosaíochta

high-resolution graphics (= high res graphics)

grafaic f2 ardtaifigh

high speed

ardluas m1

high-speed binary switch

lasc f2 dhénártha ardluais

high-speed bus

bus m4 ardluais

high-speed carry

iomprach m1 ardluais

High-Speed Circuit-Switched Data (= HSCSD)

Sonraí mpl Ciorcadlasctha Ardluais, HSCSD

high threshold

ardtairseach f2

high-threshold logic (= HTL)

loighic f2 ardtairsí, HTL

highway s

mórbhealach m1

highway width

leithead m1 mórbhealaigh

histogram s

hiostagram m1

historical data

sonraí mpl stairiúla

history s

stair f2

history folder

fillteán m1 staire

hit1 v

aimsigh2 v

hit2 s

amas m1

hit counter

áiritheoir m3 amas

hit rate

ráta m4 aimsithe

hit ratio

cóimheas m3 na n-amas

HLDLC (= High-Level Data Link Control)

HLDLC, Rialú m Nasctha Ardleibhéil Sonraí

HLL (= high-level language)

HLL, teanga f4 ardleibhéil

hold1 v

coinnigh1 v

hold2 s (= retention)

coinneáil f3

holding beam

léas m1 coinneála

hold instruction

treoir f5 choinneála

hold mode

mód m1 coinneála

hole s (= punch3)

poll2 m1

hole mobility

soghluaisteacht f3 poill

hole trap

gaiste m4 poill

Hollerith code

cód m1 Hollerith

hologram s

holagram m1

holographic storage

stóráil f3 holagrafach

home1 s

baile m4

home2 adv

abhaile adv

home computer

ríomhaire m4 baile

home directory

comhadlann f2 bhaile

home key

eochair f5 bhaile

home network

líonra m4 baile

homeostasis s

foistine2 f4

home page

leathanach m1 baile

homogeneity s

aonchineálacht f3

homogeneous a

aonchineálach a

homogeneous computer network

líonra m4 ríomhairí aonchineálacha

hook s

crúca m4

hopper s

crannóg f2

horizon s

léaslíne f4

horizon effect

éifeacht f3 na léaslíne

horizontal a

cothrománach a

horizontal axis

ais f2 chothrománach

horizontal line

líne f4 chothrománach

horizontal microprogramming

micreachlárú m cothrománach

horizontal scroll

scrollú m cothrománach

Horn clause logic

loighic f2 chlásal Horn

host1 v

óstáil1 v

host2 s

óstach m1

host3 a

óst- pref

host computer

óstríomhaire m4

hosting s

óstáil2 f3

host language

óst-teanga f4

host name

óstainm m4

host node

óstnód m1

host variable

óstathróg f2

hot key (= shortcut key)

eochair f5 aicearra

hot spot

ball m1 te

hot swapping

beobhabhtáil f3

housekeeping s

fódóireacht f3

housekeeping operation

oibríocht f3 fódóireachta

housekeeping routine

gnáthamh m1 fódóireachta

housing s

cásáil f3

HSB (= hue, saturation, brightness)

HSB, lí, sáithiú, gile

HSCSD (= High-Speed Circuit-Switched Data)

HSCSD, Sonraí mpl Ciorcadlasctha Ardluais

HSL (= hue, saturation, luminance)

HSL, lí, sáithiú, lonras

HTL (= high-threshold logic)

HTL, loighic f2 ardtairsí

HTML (= Hypertext Markup Language)

HTML, Teanga f4 Mharcála Hipirtéacs

HTML editor

eagarthóir m3 HTML

HTML special characters

carachtair mpl speisialta HTML

HTTP (= Hypertext Transfer Protocol)

HTTP, Prótacal m1 Aistrithe Hipirtéacs

hub s

mol m1

hue s

f4

hue, saturation, brightness (= HSB)

lí, sáithiú, gile, HSB

hue, saturation, luminance (= HSL)

lí, sáithiú, lonras, HSL

human activity

gníomhaíocht f3 dhaonna

human computer interaction

idirghníomhaíocht f3 daoine le ríomhairí

human factors (= ergonomics)

tosca fpl daonna

hung a

snaidhmthe a

Hungarian notation

nodaireacht f3 Ungárach

hunting s

lorg2 m1

hybrid1 s

hibrid f2

hybrid2 a

hibrideach a

hybrid computer

ríomhaire m4 hibrideach

hybrid disk technology

teicneolaíocht f3 dioscaí hibrideacha

hybrid fibre coaxial network

líonra m4 hibrideach comhaiseach snáithín

hybrid interface

comhéadan m1 hibrideach

hybrid online analytic processing

próiseáil f3 hibrideach anailíseach ar líne

hyperarc s

hipearstua m4

hypercube s

hipirchiúb m1

hypereditor s

hipeareagarthóir m3

hypergraph s

hipeargraf m1

hyperlink s

hipearnasc m1

hypermedia s

hipirmheáin mpl

hyperspace s

hipearspás m1

hypertext s

hipirtéacs m4

hypertext link

nasc m1 hipirtéacs

Hypertext Markup Language (= HTML)

Teanga f4 Mharcála Hipirtéacs, HTML

Hypertext Transfer Protocol (= HTTP)

Prótacal m1 Aistrithe Hipirtéacs, HTTP

hyphen s

fleiscín m4

hyphenation s

fleiscíniú m (gs -nithe)

hyphenation ladder

dréimire m4 fleiscíní

hysteresis s

histéiréis f2

hysteresis distortion

díchumadh m histéiréiseach

hysteresis error

earráid f2 histéiréise

hysteresis loop

lúb f2 histéiréiseach

Hz (= hertz)

Hz, heirts m4