250 Year Diary – Date Reference Guide (Adm.)  Dialann f2 250 Bliain – Treoir Dhátaí

year-on-year increase (Com.)  an méadú m bliain ar bhliain

yellow chamomile (Anthemis tinctoria) (Bot.)  camán m1 meall buí

yellow meadow ant (Ent.)  seangán m1 buí féir

yellow ophion (Ophion luteus) (Ent.)  oifeach m1 buí

yellow peppers (Bot., Cu.)  piobair mpl bhuí

yellow-ringed emperor Anax parthenope (Ent.)  impire m4 buífháinneach

yellowtail moth (Euproctis similis) (Ent.)  leamhan m1 earrbhuí

yellow-winged darter Sympetrum flaveolum (Ent.)  sciobaire m4 buí-eiteach

Ymir s (Norse Myth.)  Ímir m4

yob s (Soc.)  amhsóir m3

yoctosecond s (Ph.)  iochtasoicind m4

yoghurt drinks (Cu.)  deochanna fpl iógairt

yoghurts spl (Cu.)  iógairt mpl

Yoruba s (Geog.) (duine)  Iarúbach m1

Yoruba s (Ling.)  Iarúibis f2

You can now access information and support through the pages of our new Web site (Comp., IT)  is féidir teacht ar fhaisnéis agus ar thacaíocht ar ár laithreán Gréasáin úr

You currently have no fines (Lib.)  Níl fíneálacha ort faoi láthair

young offenders' institute (Polic., Soc.)  ionad m1 d'ógchiontóirí

Young Progressive Democrats (Pol.)  Páirtí m4 na nDaonlathach Óg

You should not use Sauna or Steam if you suffer from heart disease, high or low blood pressure or from any condition which may effect your reaction to heat. Are you suffering from [an] infectious skin disease, sores, or wounds (Adm., Leis.) Ní cóir duit an sabhna nó an seomra gaile a úsáid má bhíonn galar croí, nó brú fola ard nó íseal ag cur ort nó aon riocht leighis a chuireann isteach ar do chumas teas a fhulaingt. An mbíonn deacracht agat le haon ghalar cnis tógálach, cneácha nó gonta?

Youth Diversion Projects’ Office (Soc.)  Oifig f2 na dTionscadal Athstiúrtha don Óige

Youth Information Website (Adm., Ed.)  Láithreán m1 Gréasáin Eolais don Óige

Youth Safe Travel Council (Ed.)  Comhairle f4 Slántaistil na nÓg

Youthreach and Senior Traveller Training/Centre Programmes (Ed., Soc.)  Cláir mpl Ionad Oiliúna Ógtheagmhála agus Taistealaithe Sinsearach

Youthreach Centre (Ed., Soc.)  Ionad m1 Ógtheagmhála

Youth Service, the (Adm., Soc.)  an tSeirbhís f2 don Óige