Gaelic Players Association (Sp.)  Cumann m1 Imreoirí Gael

Galen (Claudius Galenus) (Hist., Med.)  Gailéan m1

Galicia s (Geog.)  An Ghailís f2

Gallop, the (Env.) (of streetname)  An Eachrais f2

Galway at the leading edge (Com., PR)  Gaillimh f2 ar thús cadhnaíochta

Galway Chamber vouchers (Com.)  dearbháin mpl Chumann Tráchtála na Gaillimhe

Galway City Council (Adm.)  Comhairle f4 Cathrach na Gaillimhe

Galway Mayo Institute of Technology (Castlebar Campus) in conjunction with Western Health Board, St. Mary’s Hospital, Castlebar (Ed.)  Institiúid f2 Teicneolaíochta na Gaillimhe Mhaigh Eo (Campas Chaisleán an Bharraigh) i gcomhar le Bord Sláinte an Iarthair, Ospidéal Naomh Muire, Caisleán an Bharraigh

Galway West marketing plan (Com.)  plean m4 margaíochta na Gaillimhe Thiar

game birds (Orn., Sp.)  éanlaith f2 ghéim

game licence (Polic.)  ceadúnas m1 géim

games room (Gam., Leis.)  seomra m4 cluichí

gamma-ray transformation (El.)  trasfhoirmiú m gáma-ghathach

Gammon s (Ling.)  Gaimis f2

gammon steak (Cu.)  stéig f2 ghambúin

Gandon Enterprises  Gnóthais mpl Gandon

Garda Air Support Unit (Mil.) Aonad m1 Aerthacaíochta don Gharda Síochána

Garda Clearance Form (Polic.)  Foirm f2 Imréitigh (Slándála) an Gharda Síochána

Garda Customer Charter (Polic.)  Cairt f2 Chustaiméirí an Gharda Síochána

Garda Customer Liaison Officer (Polic.)  Garda m4 Idirchaidrimh Custaiméirí

Garda Dog Unit  (Polic.)  Aonad m1 Gadhar an Gharda Síochána

Garda Fixed Penalty Office (Polic.)  Oifig f2 an Gharda Síochána um Pionós Socraithe

Garda Internal Audit Section (Polic.)  Rannóg f2 Iniúchta Inmheánaigh an Gharda Síochána

Garda Medical Department (Polic.)  Rannóg f2 Míochaine an Gharda Síochána

Garda Mounted Unit (Polic.)  Marcaonad m1 an Gharda Síochána/ Marc-Aonad an Gharda Síochána/ Marcaonad an Gharda Síochána

Garda National Immigration Bureau (Adm.)  Biúró m4 Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce

Garda Racial and Intercultural Office (Polic.)  Oifig f2 an Gharda Síochána um Chiníochas agus Ilchultúrachas

Garda Síochána Complaints Board (Adm., Polic.)  An Bord m1 um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána

Garda Sub-Aqua Club (Polic.,Wat.Saf.)  Club m4 Fo-Uisce an Gharda Síochána

Garda Sub-Aqua Unit (Polic.)  Aonad m1 Fo-uisce an Gharda Síochána

Garda Water Unit (Polic.)  Aonad m1 Uisce an Gharda Síochána

garden chafer beetle (Phyllopertha horticola) (Ent.)  ciaróg f2 dheá ghairdín

gardening equipment (Hort.)  trealamh m1 garraíodóireachta

garden peas (Cu.)  piseanna fpl garraí

garden water safety (Ed., WatSaf)  sábháilteacht f3 uisce sa ghairdín

gardening equipment (Hort., Tls.)  trealamh m1 garraíodóireachta

garlic bread (Cu.)  arán m1 gairleoige

garlic glass snail (Z.)  seilide m4 gloine  gairleoige

gas detector (Ind.) brathadóir m3 gáis

gaseous exchange (Ch.)  malartú m gás

gas-flaring s (Ph.)  bladhmadh m gáis

gastric stapling (Med.)  stápláil f3 boilg

gastroenteritis s (Med.)  gaistreintríteas m1

gastroenterological a (Med.)  gaistreintreolaíoch a

gastroenterologist s (Med.)  gaistreintreolaí m4

gastroenterology s (Med.) gaistreintreolaíocht f3

gastrointestinal a (Med.)  gastraistéigeach a

gastrointestinal disorder (Med.)  neamhord m1 gastraistéigeach

gastro-intestinal movement (Med.)  oibriú m gastraistéigeach

Gavin s (personal name)  Gábhán m1

Gaza Strip (Hist., Geog.)  Stráice m4 Gaza

gazetteer s (Lit.)  gasaitéar m1

GDP in medical care (Med.)  OTI i gcúram míochaine

gecko s (Z.)  geiceo m4

gelatinization s (Biol.)  geilitíniú m (gs  nithe)

Gelidiella calcicola (MarBiol.)  Gelidiella calcicola

Gelidium maggsiae (MarBiol.)  Gelidium maggsiae

gender equality policy (Adm.)  beartas m1 comhionannais inscne

Genealogical Office (Hist.)  An Oifig f2 Ginealais

general education (Ed.)  oideachas m1 ginearálta

general education (Ed., Lib.)  oideachas m1 ginearálta

general hardware (Constr., Ret.)  crua-earraí mpl ginearálta

General Information on Dust (Env.)  Eolas m1 ginearálta ar smúit

General Information on Odours (Env.)  Eolas m1 Ginearálta ar Bholaithe

General Information on Vibration (Env.)  Eolas m1 Ginearálta ar Chrith

general literature (Lib., Lit.)  litríocht f3 ghinearálta

General Medical & Ophthalmic Services Branch  Brainse m4 na Seirbhísí Ginearálta Míochaine agus Oftalmacha

General Military Hospital, Curragh (Mil.) An tOspidéal m1Míleata Ginearálta, An Currach

General Officer Commanding (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas

General Officer Commanding, Defence Forces’ Training Centre (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

General Officer Commanding the Air Corps (Mil.) Ginearáloifigeach m1 i gCeannas an Aerchóir

General Duties Section (Mil.) An Rannóg Dualgas Ginearálta

General Military Hospital, Curragh (Mil.) An tOspidéal m1Míleata Ginearálta, An Currach

General Officer Commanding (Mil.) An m1 Ginearáloifigeach i gCeannas

General Officer Commanding, Defence Forces’ Training Centre (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

General Officer Commanding the Air Corps (Mil.) Ginearáloifigeach m1 i gCeannas an Aerchóir

General Politics (Lib., Pol.)  Polaitíocht f3 Ghinearálta

general provision (Adm.)  foráil f3 ghinearálta

general psychology (Psy.)  síceolaíocht f3 ghinearálta

General Punctuation (Typ.) Poncaíocht f3 Ghinearálta

General Reference (Lib., Lit.)  Tagairt f3 Ghinearálta

General Services Supervisor (Adm.)  Maor m1 Seirbhísí Ginearálta

generative nucleus (Biol.)  núicléas m1giniúnach

generativity s (Ling.)  giniúnacht f3

generic brand (Com.)  branda m4 cineálach

genericity s (Comp.)  cineálacht f3

genetic fingerprinting (Biol.)  méarlorgaireacht f3 ghéiniteach

genetic modification (Biol.)  modhnú m géiniteach

genetically modified food (Biol.)  bia m4 géinathraithe

genetically modified organism (Biol.)  orgánach m1 géinathraithe

genetic screening (Biol.)  scagthástáil f3 ghéiniteach

Geneva Convention (Pol.)  Coinbhinsiún m1 na Ginéive

genital area (Physiol.)  réigiún m1 na mball giniúna

genitourinary a (= urogenital) (Physiol.)  úraiginitiúil a

genomics s (Biol.)  géanómaíocht f3

gentleman's bedroom (Cat., Tour.)  seomra m4 leapa fir uasail

geodetic(al) a (Geog.)  geodaiteach a

geographic information systems (Geog., IT)  córais mpl eolais gheografaigh

geographic information systems (Geog., IT)  córais mpl faisnéise geografaí

geographical distribution of deprivation, the (Adm.)  dáileadh m geografach díothachta

George Gavin Duffy (Hist.)  Seoirse Gabhánach Ó Dubhthaigh

Georgian s (Ling.)  Seoirsis f2

Georgian a (Typ.) Seoirseach a

Georgian language s (Ling.)  Seoirsis f2

Georgina s (personal name)  Seoirsín f4

Germanic Languages (Ling.)  teangacha fpl Gearmáinice

German wines (Cat., Ret.)  fíon m3 Gearmánach

germ busters to the rescue (Gen.)  naimhde mpl na bhfrídíní abú (go deo)!

germinal epithelium (Biol.)  eipitéiliam m4 geirmeach

ghost swift moth (Hepialus humuli) (Ent.)  mearleamhan m1 taibhsiúil

gift books (Lit., Ret.)  leabhair mpl bhronntanais

gift voucher (Com.)  dearbhán m1 bronntanais

get custody of the children (Jur., Soc.)  coimeád m1 na leanaí a fháil

gharial s (Z.)  gairiál m1

giant land snail (Z.)  ollseilide m4 talún

gift s (Gen.)  bronntanas m1

gift books (Lib.)  leabhair mpl bhronntanais

gift shop (Com.)  siopa m4 bronntanas/féiríní

Gila monster (Z.)  ollphéist f2 Gila

gilet s (ladies top) (Hom.Ec.) cabhaileog f2

gill net (Fish.)  eangach f2 gheolbhaí

gills spl (Bot., Hom.Ec.)(on mushrooms)  duilleoga fpl

ginkgo s (Bot.)  ginceo m4

GIS  maps (Geog., IT)  léarscáileanna fpl CFG

given (Mth.) (comhthéacs 1)  tugtha

given under my official seal (Adm.)  arna thabhairt faoi mo shéala oifigiúil

giving children an even break (Ed.)  cothrom na féinne do pháistí faoi mhíbhuntáiste

glance card (Ed.)  cárta m4 sracfhéachana

‘glans’ penis (Physiol.)  breall f2

glare guard (= antiglare screen) (Comp.)  sciath f2 frithdhallta

Glasnost (Hist.)  gleasnast m1

glass gilding (Art., Constr.)  órú m gloine glass lantern slide (Phot.)  sleamhnán m1 gloine laindéir

Glendalough of the 7 Churches (Hist.)  Gleann m3 Dá Loch na 7 dTeampall

glassblowing s (Ind.)  séideadh m gloine

gliadin s (Biol.)  gliaidin f2

gliding frog (Z.)  frog m1 foluaineach

glitch s (Comp.)  tuisle m4

Global Grandparents (Leis., Soc.)  Seantuismitheoirí mpl Domhanda

global interconnectedness (Com.)  idircheangailteacht f3 dhomhanda

globalisation s (Com.) domhandú m (gs­ –daithe)

globalisation drivers (Com.)  gníomhaithe mpl a spreagann domhandú

global issues (Env., Pol.)  ceisteanna fpl domhanda

global stratification (Com., Pol.)  srathú m domhanda

global village, the (Com., Tel.)  baile m4 na comhchruinne

glocalisation s (Com.)  logdhomhandú m (gs –daithe)

glue ear (= secretory otitis media) (Med.)  cluas f2 ghlaeúil

glutelins spl (Biol.)  glútailiní f2

gluten free food (Cu., Med.)  bia m4 saor ó ghlútan

glutenin s (Biol.)  glútainin f2

glycerol monostearate (= glyceryl monostearate) (Biol.)  monaistéaráit f2 ghliocróil

gnomic a (Lit.)  gnómach a

goat moth (Cossus cossus) (Ent.)  leamhan m1 gabhair

Golan Heights (Hist., Geog.)  Arda mpl Golan

golden-ringed spiketail Cordulegaster boltonii (Ent.)  snáthaid f2 mhór órfháinneach

Goliath beetle (Ent.)  ciaróg f2 Ghóiliat

Goliath frog (Z.)  frog m1 Ghóiliat

golf classic (Sp.)  clasaic f2 gailf (pl clasaicí gailf)

gonorrhoea s (Med.)  gónairith m3

good conduct (Polic.)  dea-iompar m1

good cop/bad cop (polic.) Garda m4 bog/ Garda crua nó póilín m4 bog/ póilín crua

goods and chattels (Polic.)  earraí mpl agus airnéis

Goods In (Adm., Gen.)  Earraí mpl Isteach

goods in transit (Com.)  earraí mpl faoi bhealach

golden-ringed dragonfly (Cordulegaster boltonii) (Ent.)  snáthaid f2 mhór órfháinneach

Gormanston Camp (Mil.) Campa m4 Bhaile Mhic Gormáin

Gormanstown Camp Company (mil.) Comhlacht m3 Champa Bhaile Mhic Gormáin

Gormanstown Camp Company Comhlacht m3 Champa Bhaile Mhic Gormáin

Gospel Acclamation (Relig.)  Gairm f2 an tSoiscéil

Gospel reading (Relig.)  Sliocht m3 as an Soiscéal Naofa

goureen s (= Killarney shad) (Ich.) (Alosa fallax killarnensis)  gabhairín m4

governance s (Adm., Com.)  rialachas m1

government s(Pol.) rialtas

Governor General (Hist.) (of Irish Free State)  Seanascal m1 Shaorstát Éireann

GP (= General Practitioner) (Med.) Dochtúir m3 Ginearálta (DG)

GP Clinic (Med.)  Clinic m4 Dochtúra Ghinearálta

grab line (Ind.Saf.) greimthéad f2 (sábhála)

graded readers (Lit.)  leabhair mpl chéimnithe léitheoireachta

Grades spl (Adm.)  Gráid mpl

Graduate Diploma in Business and

Operations Management (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Bainistíochta Gnó agus Oibríochtaí

Graduate Diploma in Business Studies in Electronic Commerce (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i Ríomhthráchtáil

Graduate Diploma in Business Studies in Farm Financial Management (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i mBainistíocht Airgeadais Feirme

Graduate Diploma in Business Studies in Human Resource Management (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i  mBainistíocht Acmhainní Daonna

Graduate Diploma in Computing (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta

Graduate Diploma in Computing in Education (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta in Oideachas

Graduate Diploma in Science in Chemistry in Education (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta i gCeimic in Oideachas

Graduate Diploma in Science in Laboratory Science in Education (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta in Eolaíocht Saotharlainne in Oideachas

Graduate Diploma in Theological Studies (Ed.)  Dioplóma m4 Iarchéime i Léann na Diagachta

graduated subsidy (Adm.)  fóirdheontas m1 céimnithe

Graduate Engineer (E.)  Innealtóir m3 Iarchéime

grain legumes (Bot.) léagúim mpl ghráinneacha

granary bread (Cu.)  arán m1 gráin

grand manner (Art.)  ardnós m1

Grand Rapids lettuce (Agr., Bot.)  leitís f2 Grand Rapids

Grants Scheme for People with Disabilities (Adm., Soc.)  Scéim f2 Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas

granular cytoplasm (Biol., Hom.Ec.)  cíteaplasma m4 gráinníneach

granulocyte s (Biol.)  granalaicít f2

granulosa cell (Biol.)  cill f2 ghráinníniúil

grapevine s (Adm., Soc.)  dúirse dáirse [msh. chuala mé é dúirse dáirse]

graphic s (Comp.) (graphic character)  grafaic f2 (pl –í)

Graphic Design (Ed., Art)  Dearadh m Grafach

graphologist s (Polic.)  grafeolaí m4

graptoloid s (Mar.Biol.) graptalóideach m1

gratinated a (Cu.)  gráitíneáilte a

gratuity for injury (Adm.)  aisce f4 dhíobhála

gratuity for non-pensionable persons (Adm.)  aisce f4 i gcás daoine neamh-inphinsin

great drawing room (Cat., Tour.)  parlús m1 mór

greatest common factor (= highest common factor) (Mth.)  fachtóir m3 coiteann is mó

Great Hall, the (Cat., Tour.)  An Halla m4 Mór

Greek a (Typ.) Gréagach a

Greek Extended (Typ.) Gréagach a breisithe

green beans (Bot., Cu.)  pónairí fpl glasa

green cod, sillock) (Pollachius virens) (Ich.)  glasán m1

greenhouse effect (Env.)  iarmhairt f3 cheaptha  teasa

greenhouse gases (Env.)  gáis mpl cheaptha teasa

green lacewing (Chrysopa pallens) (Ent.) lásóg f2 ghlas

Greenland white-fronted goose (Orn.)  f4 bhánéadanach Ghraonlannach

green mirid bug (Ent.)  fríd f2 mhirideach ghlas

green oak-roller moth (Tortrix viridana) (Ent.)  leamhan m1 darach glas

green waste (Env.) dramhaíl f3 ghlas

Grenada s (Geog.)  Grenada

grey dagger moth (Apatele psi) (Ent.)  miodóg f2 liath

Greyhound Race Track (Sp.)  Rás-Rian m1 Con

Greyhound Race Track Licence (Sp.)  Ceadúnas m1 Rás-Riain Chon

grey seal calf/pup (Z.)  lao m4 róin ghlais

grievous wound (Polic.)  géarghoin f3

Griffith’s Valuation (Adm.)  Luacháil f3 Uí Ghríofa

grilled courgette (Cu.)  cúirséad m1 griollta

grind school (Ed.)  scoil f2 dianteagaisc

grisaille s (Art.)  grisaille

groomsman s (Soc.)  fear m1 tionlacain, vaidhtéir m3

gross habitat map (Env.)  léarscáil f2/mapa m1 (na h)ollghnáthóige

ground fault circuit interrupter (El.)  idirscorthóir m3 ciorcaid i gcás fabht talmhaithe

ground hooking (Sp., Hurling)  crúcáil f3 ar an talamh

ground hurling (Sp.; Hurling)  iomáint f3 ar an talamh; iomáint f3 feadh na talún

ground substance (Biol.) (of chloroplast)  bonnsubstaint f2

group marriage (Soc.)  buíonphósadh m (gs –sta)

Grove Gardens and Tropical Bird Sanctuary (Env., Hort., Orn.)  Gairdíní mpl Garráin agus Tearmann Éan Trópaiceach

growing concerns (Adm.)  údair mpl imní atá ag dul i méid

guansci relationships (Polic., Relig., Soc.)  caidrimh mpl guansci

Guarani s (Geog.) (duine)  Guaránach m1

Guarani s (Ling.)  Guaráinis f2

guar gum (Biol.)  guma m4 guair

guariupa s (Bot.) (hardwood tree)  guarúpa m4

guerrilla s (Hist.)  treallchogaí m4

guerrilla a (Hist.)  treallchogaíoch a

guest lecturer (Ed.) aoi-léachtóir m3

guides spl (Lib., Lit.)  treoirleabhair mpl

Gujurati s (Ling.)  Gúisearáitis f2

Gulf War (Hist.)  Cogadh m1 na Murascaille

Gunnery Section (Mil.) An Rannóg Gunadóireachta

gun runner (Polic.)  smuigléir m3 gunnaí

gurdwara s (Relig.) (temple of worship for Sikhs)  gurduárá m4

Gurmukhi a (Typ.) Gurmúcach a

guru s (Relig.)  gurú m4 (pl -nna)

gypsy communities (Soc.)  pobail mpl ghiofóg

gypsies spl (Soc.)  giofóga fpl