Saami s (Ling.)  Sáimis f2

sabotage v (Polic.)  sabaitéireacht f3 a dhéanamh ar ...

saccharomycetes spl (Biol., Hom.Ec.)  siúcraimícéití fpl

Saccorhiza polyschides (MarBiol.) Saccorhiza polyschides

safe behaviour (Ed.)  iompraíocht f3 shlán

Safe Cross Rhyme, the (Ed.)  An Rann m1 Sábhála

Safe crossing rules (RoadSaf.)  rialacha fpl chun trasnú go slán

safe house (Polic.)  teach m1 sábháilte

safety boots (Ind.) buataisí fpl sábháilteachta

safety data sheets (Saf.)  bileoga fpl sonraí sábháilteachta

safety order (Jur., Soc.)  ordú m sábháilteachta

safety procedures and instructions (Saf.)  nósanna mpl imeachta agus treoracha sábháilteachta

safety razor (Toil.)  rásúr m1 sábháilte

Safety, Health and Welfare at Work Act, 1989 (Legis.) An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus  Leas ag an Obair, 1989

safety helmet (Ind.) clogad m1 sábháilteachta

Safety Statement Declaration for Áras Mháirtín Uí Chadhain (Adm.)  Dearbhú m Ráiteas Sábháilteachta d'Áras Mháirtín Uí Chadhain

saguaro (= sahuaro) cactus (Carnegiea gigantea) (Bot.)  cachtas m1 saguaró

Sahel region of Africa (Geog.)  réigiún m1 na Saiheile san Aifric

sail-back dinosaur (Z.)  dineasár m1 seoldromach

sailplane s (Av.)  seoleitleán m1

saithe s (= coalfish, coley, black jack, black cod, green cod, sillock) (Pollachius virens) (Ich.)  glasán m1

sales spl as a (qualifying)  díolacháin gs as a

sales spl as a (of more than one sale)  díolachán gpl as a

sales book (Com.)  leabhar m1 na ndíolachán

salesman s (Com.)  fear m1 díolacháin

sales management (Com.)  bainistíocht f3 díolachán

sales manager (Com.)  bainisteoir m3 díolachán

sales output (Com.)  aschur m1 díolacháin

salesperson s (Com.)  díoltóir m3

sales promotion (Com.)  tionscnamh m1 díolacháin

sales target (Com.)  sprioc f2 dhíolacháin

sales tax (Com.)  cáin f5 díolacháin

sales techniques (Com.)  teicnící fpl díolacháin

sales trend (Com.)  treocht f3 díolachán

sales turnover (Com.)  láimhdeachas m1 díolacháin

saline lake lagoon with a modified, sluiced outlet (Env., Geog.)  murlach m1 locha shalanda agus sceithbhealach mionathraithe loc-chomhlaí ann

Sallynoggin College of Further Education (Ed.)  Coláiste m4 Breisoideachais an Naigín

salmon cutlets (Cu.)  gearrthóga fpl bradáin

salmon fillets (Cu.)  filléid mpl bhradáin

Salmon Research Agency (Fish., Mar.Biol)  An Ghníomhaireacht f3 um Thaighde ar Bhradáin

salmon steaks (Cu., Fish.)  stéigeacha fpl bradáin

salt wet mount (Biol.)  gléasadh m tais an tsalainn

Sami minorities (Geog., Soc.)  mionlaigh mpl Shámacha

Samoan s (Ling.)  Samóis f2

Sample Media Coverage (Journ.)  Sampla m4 de Chlúdach na Meán

samplers spl (Mus.)  samplóirí mpl

sandalry s (Com., Trades)  cuaránlann f2

sandblasting s (Constr.)  greanroiseadh m (gs –ste)

sandwich bar (Cu.)  beár m1 ceapairí

sandwich toasters (El., Hom.Ec.)  tóstaeir mpl cheapairí

Sanforised linen (Tex.) línéadach Sanfóraithe m1

sanitary bins (HomEc.)  boscaí mpl bruscair sláintíochta

sans‑culotte s (Hist.)  sans-culotte m4 (pl sans-culottes)

Sarcodina spl (Biol.)  Sarcodina

Sardinian s (Ling.)  Sairdínis f2

saros s (Astr.)  sáras m1

Sarsfield Barracks, Limerick (Mil.) Dún m1an tSáirséalaigh, Luimneach

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (Med.)  Géarshiondróm m1 Trom Riospráide (SARS)/ (GTR)

satellite reception desks (Adm., Com.)  deasca fpl satailíteacha fáiltithe

satellite television systems (El.)  córais mpl teilifíse satailíte

saturate s (Ch.)  sáitheán m1

saturated fat (Biol.)  saill f2 sháithithe

saturation bombing (Hist., Mil.)  bratbhuamáil f3

sawbill s (= sawbill duck) (Orn.)  lacha f5 shábhghobach

Saturnine a (Geog.)  Satarnach a

saucer bug (Ent.)  fríd f2 sásair

sauna s (Health)  sabhna m4

Sauna and Steam User Guide (Adm., Leis.) Treoir f5 d’ úsáideoirí na seomraí allais, an tseomra allais, sheomra na gaile

sauna baths (Health)  folcadáin m1 sabhna

saurischians spl (Z.)  sáiriscigh mpl

save face, to (Polic.)  oineach m1 a chosaint

sawbill duck (Orn.)  lacha f5 shábhghobach

scab/blackleg s (Journ.)  sáraitheoir m3 stailce

scapus/scapulus s (Mar.Biol.)  scapus/scapulus

scalloped oak moth (Crocallis elinguaria) (Ent.)  dairleamhan m1 scolbach

scampi s (Cu.)  sceaimpí m4

scarce chaser Libellula fulva (Ent.)  ruagaire m4 tearc

scenario s (Gen., Lit.)  cnámha fpl scéil

scented candles (Hom.Ec.)  coinnle fpl cumhra

Schizophrenia Association of Ireland (Med., Soc.)  Cumann m1 Scitsifréine na hÉireann

school attendence officer (Adm., Ed.)  oifigeach m1 freastail scoile

School Completion Programme (Ed.)  An Clár m1 Críochnaithe Scoile

School Development Planning Initiative (Ed.)  Tionscnamh m1 Pleanála le haghaidh Forbairt Scoile

School of Athens (Art, Hist.)  Scoil f2 na hAithine

School of Nursing (Med.)  (An) Scoil f2 Altranais

school segregation (i SAM) (Ed.)  idirdheighilt f2 sna scoileanna/sa  chóras scolaíochta

schools serving areas designated as disadvantaged (Ed., Soc.)  scoileanna fpl ag freastal ar cheantair a aithnítear a bheith faoi mhíbhuntáiste

school texts (Ed., Lib.)  téacsanna mpl scoile

school warden (= Lollipop person) (Ed.)  maor m1 scoile

science fiction (Lit.)  ficsean m1 eolaíochta

Science: Biology (Lib.)  Eolaíocht: Bitheolaíocht f3

Science: Chemistry (Lib.)  Eolaíocht: Ceimic f2

Science: General (Lib.)  Eolaíocht f3 Ghinearálta

Science: Physics (Lib.)  Eolaíocht: Fisic f2

sci fi (Sc.Fict.)  ficsean m1 eolaíochta

scissors lift (Ind.)  ardaitheoir m3 siosúrtha

scolionophobia s (= scholionophobia) (Med., Psy.)  uamhan m1 scoile, scoilineafóibe f4

Scotch whisky (Cu., Ret.)  uisce m4 beatha Albanach

scoundrel s (Polic.)  bithiúnach m1

scramble competition  (Biol.)  iomaíocht f3 sciob sceab

Scrap Metal (Env.) Dramh-mhiotal m1

screen filters (Comp.)  scagairí mpl scáileáin

screen reader-compatible version of Ros (Comp.)  leagan m1 de Ros atá comhoiriúnach le léitheoir scáileáin

screenshot s (Comp.)  scáilghraf m1

screw-propeller s (Nau.)  scriú-lián m1

scroller (Comp., IT) scrollóir m3

Scroll up or down (Comp.)  Scrollaigh v suas nó síos

scuba diving (Sp.)  tumadóireacht f3 scúba

SDLP (Hist., Pol.)  Páirtí m4 Sóisialach Daonlathach an  Lucht Oibre

SDLP (Social Democratic and Labour Party) (Pol.)  Páirtí m4 Sóisialta agus Daonlathach an Lucht Oibre, SDLP

sea campion (Silene maritima) (Bot.)  coireán m1 mara

sealant s (Constr., Decor.)  séaltán m1

sealice spl (MarBiol.)  míolta mpl mara

Searched the web for _ (Comp., IT) Cuardaíodh  _ ar an nGréasán

Search Words (Comp.)  Focail mpl Chuardaigh

sea-reared rainbow trout (Ich.)  breac m1 dea-dhathach mara

seared salmon (Cu.)  bradán m1 ruadhóite

seaside pansy (Bot.)  goirmín m4 trá

secant s (Mth) (abbrev.)  sec

secateurs spl (Bot., Tls.)  miondeimheas m1

Secondary Care Unit (Med.)  An tAonad m1 Cúraim Thánaistigh

Second Catholic Reformation, the (Hist.)  An Dara Reifirméisean m1 Caitliceach

second cousin (Soc.)  col seisir (gs col seisir pl col seisreacha)

Second United Nations Emergency Force (UNEF II) (Adm.)  Dara Fórsa m4 Éigeandála na Náisiún Aontaithe

second cousin (Soc.)  col seisir (gs col seisir pl col seisreacha)

Secretary General (Adm.)  Ard-Rúnaí m4

Secretary General’s & Secretariat Offices (Adm.)  Oifig f2 an Ard-Rúnaí agus Oifig na Rúnaíochta

sectional warping (Tex.) deilbhiú m3 i ngach mír

sectoral a (Adm.)  earnála gs as a

sectoral interest (Adm., Pol.)  leas m3 earnála

sectors spl (Hist.)  ceantair mpl

secured loan (Com.)  iasacht f3 urraithe

Secure Socket Layer Technology (Comp.)  Teicneolaíocht f3 Sraith Soicéad Slán

Security and Intelligence Branch (Adm., Polic.)  An Brainse m4 Slándála agus Faisnéise

security zone (Hist.)  crios m3 slándála

sedate v (Med.)  támhaigh v

sedation s (Med.)  támhú m (gs -mhaithe)

sedative a (Med.)  támhaíoch a

seed-bearing a (Biol., Env.)  pórach a

segregated collection bailiú m scagtha dramhaíola

selected list (Lib.)  liosta m4 roghnaithe

selection box (Ret.)  roghbhosca m4

selection criteria (Adm.)  critéir mpl roghnúcháin                          

selection list (Lib.)  roghliosta m4

selective list (Lib.)  liosta m4 roghnaíoch

self-belief s (Psy.)  féinmhuinín f2

self-discovery s (Psy.)  féinfhollasú m (gs –saithe)

self-expression s (Art.)  féinléiriú m (gs –rithe)

self-help group (Psy., Soc.)  grúpa m4 féinchabhrach

self-help literature (Lib., Psy., Soc.)  litríocht f3 féinchabhrach

Self Issue Machine (Lib.)  Meaisín m4 Féineisiúna (Leabhar)

self-portrait s (Art)  féinphortráid f2

self-sufficiency s (Geog., Soc.) (of electrical power, etc.)  féindóthain f4

self-starter s (Psy.)  féintionscnóir  f3 [ gníomhú as a stuaim féin/ar a chonlán féin]

SEM (sound efficient management) 2000 (Com.)  bainistíocht f3 éifeachtach fhónta (BÉF) 2000

semester s (Ed.)  seimeastar m1

semesterisation s (Ed.)  seimeastrú m (gs –raithe)

semi-compiled a (Comp.)  leatiomsaithe a

semiconductor chip topographies (Comp.)  topagrafaíochtaí fpl sliseanna leathsheoltóra

Semitic-Khamitic languages (Ling.)  Teangacha fpl Seimíteach-Cheamaiteacha

senility s (Med., Soc.)  dímheabhair f5 na seanaoise

Senior Advisor (Adm.)  Comhairleoir m3 Sinsir

senior citizen (Soc.)  seanóir m3

Senior Economist (Adm.)  Eacnamaí m4 Sinsir

Senior Educational Psychologist (Ed.)  Síceolaí m4 Sinsearach Oideachais

Senior Hardball Singles Championship (Sp.)  Craobhchomórtas m1 Crualiathróid Singil Sinsir

Senior Management Development (Adm.) Forbairt f3 Bainistíochta Sinsearaí

Senior Psychologist (Psy.)  Síceolaí m4 Sinsearach

Senior Training Centre (Ed., Soc.)  Ionad m1 Oiliúna Sinsearaí

Senior Vehicle Tester (Transp.)  Tástálaí m4 Sinsir Feithiclí

sense of belonging (Psy., Soc.)  braistint f2 chómhuintearais; muintearas m1

sense of hearing (Physiol.)  éisteacht f3

sense of place, a (Env.) (leagan eile atá in úsáid)  ómós m1 áite

sense of powerlessness articulated during the process, the (Adm.)  an mothú m

éagumhachta a cuireadh in iúl le linn an phróisis

sense of pride and place, a (Env., Tour.)  mórtas m1 cine is ceantair

sensitive document (Adm.)  cáipéis f2/doiciméad m1 íogair

sensitivity of information (Adm.)  íogaireacht f3 faisnéise

sensory analysis (HomEc.) (of food)  anailís f2 chéadfach

sensory and mobility garden (Hort., Soc.) gairdín m4 na gcéadfaí agus na soghluaisteachta

sensory disability (Biol., Ed., Psy.)

míchumas m1 céadfach

sequences spl (Mus.)  seichimh mpl

sequencing activities (Gen.)(of family resource management)  gníomhaíochtaí fpl a sheicheamhú

Serb s (Ling.) Seirbis f2

Serbo-Croat (civ.) (duine) Seirbea-Chrótach

serene a (Gen.)  suaimhneach a

Sergeant in Charge Office (Polic.)  Oifig f2 an tSáirsint i bhFeighil

serial monogamy (Soc.)  monagamas m1 srathach

serious injury (Med.)  tromghortú/ gortú m trom

serotype s (Biol., Hom.Ec.)  séiritíopa f4

serous coat (= serous membrane) (Biol.)  seicin f2 shéiriúil

serve v  (Adm.) (on a committee)  fónamh m1 ar choiste

Servery (Cu.) Ionad m1 Freastail

service duct (Arch.)  ducht m3 seirbhíse

service entrance (Adm., Gen.)  seirbhísí fpl isteach

service pipe (Hom.Ec.) píopa m4 seirbhíse

service provider (Adm.) soláthraí m4 seirbhíse

Services Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Seirbhisí

Services Overview (Adm.,Com.)  Achoimre f4 ar Sheirbhísí

Services/Telecommunications Section (Polic.)  Rannóg f2 Seirbhísí/Teileachumarsáide

servitor s (Hist.)  seirbheoir m3

set down area only (RoadSaf.)  limistéar m1 tuirlingthe amháin

sets spl (Cloth.)  foirne fpl

sets mpl (PhyEd.) (of repetitions) tacair mpl (athchleachtaí)

set the tone for X (Adm.)  bunéirim f2 X a chur i láthair

setting factors (Psy.) tosca fpl suímh

settle-bed s (Hist., Furn.)  leaba f shuíocháin

Seven Years War, the (Hist.)  Cogadh m1 na Seacht mBliana

severability s(Adm.)  inscoiteacht f3

severe bend ahead (RoadSaf.)  cor m1 géar romhat

severe cold (Med.)  slaghdán m1 trom

severe flu (Med.)  fliú m4 trom

severe obesity (Med.)  mórotracht f3

severe speech production problems (Ed.,Med.) fadhbanna fpl troma ginchumais urlabhra

severe verbal dyspraxia (Ed., Med.) diospraicse f4 briathartha trom

severe vomiting (Med.)  urlacan m1 trom

sex s (Adm.) (on application form etc.)  gnéas m1

Sex Offenders Act (Legis.)  An tAcht m3 um Chiontóirí Gnéis, 2001

sex realignment surgery (Med.)  obráid f2 athailínithe gnéis

sextant s (Mec.)  seiseamhán m1

sextant s (Mth.)  an séú cuid de chiorcal

sexual abuse (Polic., Soc.)  mí-úsáid f2 ghnéasach

sexual difference (Lit., Soc.)  difríocht f3 ghnéis, difríocht ghnéasach

sexual harrassment (Adm., Soc.)  ciapadh m gnéasach; gnéaschiapadh m (gs –ptha)

sexualised behaviour (Sex., Soc.)  iompraíocht f3 ghnéasaithe

sexually-explicit remarks (Adm., Soc.)  tagairtí fpl gáirsiúla, caint f2 gháirsiúil

sexual partner (Soc.)  páirtí m4 gnéis

sfumato s (Art)  sfumato m4

shackle s (Ind.) seaicil f2

shaded broad-bar s (Ent.)(moth) leathanbharrach m1 scáthaithe

shades of green (Archaeol.)  imireacha fpl den ghlas

shade-tolerant a (Bot., Hort.) scáthfhulangach a

Shadow Director (Adm.)  Scáth-Stiúrthóir m3

shadow economy (Com.)  scáthgheilleagar m1

shadow effect (Adm.)  scáthéifeacht f3

Shakespearean sonnet (Lit.)  soinéad m1 Shakespeareach

2 in 1 shampoo and conditioner (Toil.)  seampú m4 agus feabhsaitheoir m3 2 in 1

shared resource teacher (Ed.)  múinteoir m3 acmhainne i gcomhroinn

sharing of information (Adm.)  roinnt f2 faisnéise

sharing of knowledge (Adm.)  roinnt f2 eolais

Shavian a (of GBShaw) (Lit.) Shawach a

shaving gel (Toil.)  glóthach f2 bhearrtha

shaving oil (Toil.)  ola f4 bhearrtha

shear pin (Med.)  pionna m4 fiair

sheet piles (Ind.) bratphílí mpl

Shelta s (Ling.)  Seiltis f2

sheltered accomodation (Soc.)  scáthchóiríocht f3

sheltered workshop (Soc.)  ceardlann f2  fhoscúil

she presented with these symptoms (Med., Health)  chuaigh v sí i láthair dochtúra agus na hairíonna seo uirthi

Sh’ia Muslim (Relig.)  Moslamach m1 Síach

Ship’s Office (Mil.) Oifig f2 na Loinge

shirt dress (Hom.Ec.) gúna m4 léine

Sh’ite s (Hist.) (militia)  Síteach m1

Sh’ite a (Hist.) (militia)  Síteach a

shock s (Med., Psy.)  suaitheadh m (gs -ite); croitheadh m (gs -ite)

shock, in (Med.)  suaite a; croite a

shock-resistant memory (Comp.) cuimhne f4 thurraingfhriotaíoch

shock resistor (El.)  friotóir m3 turrainge

shoe care (Hom.Ec., Toil.)  cúram m1 bróg

shop fascias (Com., Constr.)  éadain mpl siopaí

shop floor (Adm., Com.)  urlár m1 na monarchan

Shore Operations (Mil.) Oibríochtaí fpl Cladaigh

shoring s (Ind.)  frapáil f3

short back and sides (Fash.) (of hair)  dlúthbhearradh m cúil agus taobhanna

shortening s (Cu.)  brioscóir m3

short-loan collection (Lib.)  bailiúchán m1/cnuasach m1 gearriasachta

short-service gratuity (Adm.)  aisce f4 ghearrsheirbhíse

shortsleeved tops (Cloth.)  barréidí fpl gearrmhuinchilleacha

short-toed eagle (Orn.)  iolar m1 ladharghearr

short-term inherently self‑liquidating loan (STISL) (Com.)  iasacht f3 ghearrthéarma atá féinleachtaitheach ó nádúr (IGFN)

shoulder bags (Cloth.)  málaí mpl gualainne

shower s (Toil.)  earraí mpl cithfholctha

Shower before entering Pools (Adm.) Sula dtéann tú isteach sna linnte bíodh cithfholcadh agat

showering s (HomEc.)  ábhair mpl chithfholctha

show musical sensibility, to (Ed., Mus.)  tuiscint f3 íogair don cheol a thaispeáint

Showjumping Association of Ireland (Sp.)  Cumann m1 Seóléimní na hÉireann

show of hands (Adm.)  comhaireamh m1 lámh

shrubby seablite (Suaeda fruticosa) (Bot.)  blide f4 rosánach

side order (Cu.)  taobhmhír f2

siderosis s (Med.)  sidearóis f2

siege weapons (Hist., Weap.)  airm mpl léigir

signed video (Ed., Soc.)  fístéip f2 i dteanga chomharthaíochta

Sign In form (Comp., IT) foirm f2 iontrála

Sign In name (Comp., IT) ainm m4 iontrála

signs and designs (Com.)  comharthaí mpl agus dearadh m (gs - rtha)

Sikh s (Relig.)  Saíceach m1

Sikh a (Relig.)  Saíceach a

Sikhism s (Relig.)  Saíceachas m1

siki shark/ Portuguese dogfish  (Centroscymnuf coelolepis) (Ich.)  fíogach m1 Portaingéalach

silents films (Cin.)  scannáin mpl gan focail

silent sketches (Th.)  sceitseanna gan focail

silicon cosmeses (Med.)  coisméisí fpl sileacain

silicule s (= silicula, silicle) (Biol.)  silicín m4

silks spl (Cloth.)  éadaí mpl síoda

silver s (HomEc.)  gréithe fpl airgid

silver salver (Archaeol.)  tráidire m4 airgid

Silver Strand (Geog) (Co. Wicklow)  An Trá f4 Gheal

silverware s (Hom.Ec.)  gréithe fpl airgid

silver-Y moth (Autographa gamma) (Ent.)  leamhan m1 airgeadúil Y

simple non‑vascular spore‑bearing green plants (Bot., Env.)  plandaí mpl glasa spóracha neamhshoithíocha simplí

simultaneous equations  (Mth. )  cothromóidí fpl comhuaineacha

sin bin (Sp.)  loca m4 pionóis

Sindhi s (Ling.)  Sindis f2

single European currency (Com.)  an t-airgeadra m4 Eorpach aonair

single member private limited company (Com.)  cuideachta f4 phríobháideach theoranta aonbhaill

single module certification (Ed.)  teistiúchán m1 (an) m(h)odúil aonair

single national lo-call 1890 telephone service (Adm., Tel.)  seirbhís f2 náisiúnta aonair teileafóin lóghlao 1890

single-parent family (Adm., Soc.)  teaghlach m1 aontuismitheora

single-use plan (Adm.)  plean m4 aon-úsáide

Sinhala a (Typ.) Siolónach a

Sinhalese s (Ling.)  Siolóinis f2

SIPTU [The Services, Industrial, Professional and Technical Union] (Disability Unit) (Adm., Soc.)  CSTGT  [An Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus Teicniúil] (Aonad m1 Míchumais)

sister colleges (Ed.) comhcholáistí mpl

site manager (Env.)  bainisteoir m3 láithreáin

sit-in s (Adm., Pol.)  suí m4 istigh

sitting s (Jur.) (of court)  suí m4

situational drama (Th.)  drámaí mpl suímh

size s (Ph.)  méid f2

ski lift (Geog., Tour.)  ardaitheoir m3 sciála

skills development workshops on the applications of CAD (Computer-Aided Design) to Graphics and Construction (Ed.)  ceardlanna fpl forbartha scileanna ar fheidhmiúcháin CAD (dearadh ríomhchuidithe) ar Ghrafaic agus Foirgníocht

skin s (Comp.)  craiceann m1

skinheads spl (Soc.)  maolchinn mpl

skip introduction  (Comp.)  ná bac an réamhra

skirt suits (Cloth.)  cultacha fpl sciorta

Skopje s (Geog.)  Scóipé f4

skydive, to (Sp.)  bheith ag spéirthumadóireacht

skydiving s (Sp.)  spéirthumadóireacht f3

slab anchor (Ind.) ancaire m4 leice

slab pot (Art)  pota m4 leice

slab pottery (Art)  criadóireacht f3 leice

slag ladle (Ind.) (of blast furnace) liach f2 slaige

slash s (Polic.)  scoradh m (gs –rtha)

slash v (Polic.)  scor v

slavery s (Hist.)  sclábhaíocht f3

slate s (Gam.) (for hopskotch)  scláta m4

slaughter v (of animals) (Polic.)  maraigh v

slaughter v (of people) (Polic.)  ár/eirleach m1 a dhéanamh

Slavic (= Slavonic) (Ling.)  Slavóinis f2

Slavic language (Ling.)  teanga f4 Shlavach

sliced pans (Cu., Ret.)  builíní mpl slisnithe

slide car (Hist.)  carr m1 sleamhnáin

slide master (Comp.)  stiúrthóir m3 sleamhnán

slingbacks spl (Fash.)  bróga fpl irischúil

slinger s (Ind.) crochántóir m3

sloped blanket bog (Env.)  bratphortach m1 fánánach

sloth bear (Melursus ursinus) (Z.) béar m1 spadánta

Slovac s (Ling.)  Slóvaicis f2

Slovenian s (= Slovene) (Ling.)  Slóivéinis f2

slow acting antirheumatic drugs (Med.)  drugaí mpl frithréamatacha mallghníomhacha

slow gravity filter bed (Hom. Ec.) ciseal m1 mallscagtha imtharraingthe

sludges spl sloda, cineálacha sloda

slur v (Biol., Med.)  caint f2 a leathadh/a chrapadh

slurred speech (Biol., Med.)  caint f2/urlabhra f4 leata

slush-fund s (Journ.)  ciste m4 dubh

Slyne Trough (Geog.)  Umar m1 Cheann Léime (na Gaillimhe)

slype s (Arch.)  cosán m1 faoi dhíon

small and medium-sized enterprises (Com.)  gnóthais mpl bheaga agus  mheánmhéide

small blue-tip Ischnura pumilio (Ent.)  rinnghorm m1 beag

Small children must wear swim nappies (Adm.) Caithfidh páistí beaga clúidíní snámha a chaitheamh

Small Claims Court (Jur.)  Cúirt f2 na nÉileamh Beag

small drawing room (Cat., Tour.)  parlús m1 beag

Small Firms Association (Com.)  Comhlachas m1 na nGnólachtaí Beaga

small redtail Ceriagrion tenellum (Ent.)  earr-rua m4 beag

small round-structured viruses (Biol.)  víris bheaga chruinnstruchtúrtha

small sedge-forming species‑rich mosaics (Env.)  mósáicí fpl beaga cíbeacha ar mhórán speiceas

SMART (Specific, Measurable, Agreed, Realistic,Timing) (Adm., Com.)  SICRU (Sonrach, Intomhaiste, Comhaontaithe, Réalaíoch, Uainithe)

smoke alarm (Adm., Ins.)  aláram m1 deataigh

Smoke Free 2004 (Health.)  2004 - Saor ó Thobac

Smoking Kills! Every cigarette is doing you harm (Health.)  Toradh Tobac - Bás! Tá gach toitín ag déanamh dochair duit

SMS (short message service) (Tel.)  seirbhís f2 ghearrtheachtaireachtaí

snacks s (Cu., Ret.)  sneaiceanna fpl

snapping turtle (Z.)  turtar m1 sclamhach

snowboarding (Hom.Ec.) clársciáil f3 sneachta

snowy tree cricket (Oecanthus fultoni) (Ent.)  criogar m1 crainn sneachtúil

soap operas (Broadc., Leis.)  sobalchláir mpl

socketed bodkin‑bladed arrowheads (Archaeol.)  reanna fpl saighde soicéadacha bóidicínlannacha

social and affordable housing (Adm., Soc.)  tithíocht f3 shóisialta inacmhainne

social and economic exclusion (Adm., Soc.)  eisiamh m1 sóisialta agus eacnamaíoch

social conformity (Soc)   comhfhoirmeacht f3 shóisialta

social constructivism (Phil.)  tógachas m1 sóisialta

social economy, the (Com., Soc.)  an geilleagar m1 sóisialta

Socialism in one Country (Hist.)  An Sóisialachas m1 in aon Tír Amháin

socialite s (Soc.)  péiceallán m1

socialization s (Soc.)  sóisialú m (gs –laithe)

socially conditioned (Psy., Soc.)  múnlaithe a go sóisialta

Social Security Inspectorate (Adm., Soc.)  An Chigireacht f3 Leasa Shóisialta

Social Services Inspectorate (Adm., Soc.)  Cigireacht f3 Seirbhísí Sóisialta

Social Welfare (Consolidation) Act (Legis.)  An tAcht m3 Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú)

Social Worker (Mil.) An tOibrí m1 Sóisialta

Social Work Services (Soc.)  Seirbhísí fpl Oibre Sóisialta

society is fragile (Soc.)  tá an tsochaí leochaileach

Society of St. Vincent de Paul, the (Relig., Soc.) Cumann m1 Naomh Uinseann de Pól

Society of the Irish Motor Industry (SIMI) (Veh.)  Cumann m1 Thionscal Mótar na hÉireann

sociocritical a (Art.)  soch-chriticiúil a

socio-economic a (Adm., Com., Soc.)  socheacnamaíoch a

socio-economic indicators (Fin., Adm.)  táscairí mpl socheacnamaíocha

socio-linguistic categories (Ling., Soc.)  catagóirí mpl sochtheangeolaíocha

sociopath s (Polic., Psy., Soc.)  sochapatach m1

sociopathic a (Polic., Psy., Soc.)  sochapatach a

socio-political a (Pol., Soc.)  sochpholaitiúil a

softball s (Sp.)  bogliathróid f2

soft drugs (Med., Polic.)  drugaí mpl boga

soft furnishings (Hom. Ec.) fearastú m bog

software support (Comp.)  tacaíocht f3 bogearraí

soil accumulations (Env., Geog.)  cruacha fpl ithreach

soil horizon (Geol.)  sainchiseal m1 ithreach

solanine s (Biol., Hom.Ec.)  solainín m4

solid fuel (Env.)  breosla m4 soladach

solid-fuel range (Hom.Ec.)  sorn m1 breosla sholadaigh

solitary bee (Orn.)  beach f2 aonair

solo s (Sp.)  ruathar m1 aonair

solo s (Mus.)  aonréad m1

solvent s (Biol.)   tuaslagóir m3

Somali s (Ling.)  Somáilis f2

Sonaghen trout (Salmo nigripinnis) (Ich.)  samlachán m1

Songhay s (= Songhai) (Geog.) (pobal) na Songaigh mpl

Songhay, Songhai s (Ling.) Songais f2

songs and ballads (Mus.)  amhráin mpl agus bailéid mpl     

sorbic acid (Hom.Ec.)  aigéad m1 sorbach

Sorry, you have an invalid membership  status, which prevents you from renewing items. Please contact a member of staff at the library for further information (Lib.)

Is oth linn a rá go bhfuil do stádas ballraíochta neamhbhailí, rud a chuireann cosc ort míreanna a athnuachan. Déan teagmháil le ball foirne ag an leabharlann, le do thoil, le tuilleadh eolais a fháil

sortie s (Mil.)  breabhaid f2

soul music (Mus.)  anamcheol m1

sound a (Adm.) (for the purpose intended)  slán a

Sound Porcupine (Frontier) Round (Geog.)  Timpeall m1 an Torcáin Theas

soundtracks spl (Mus.)  fuaimrianta mpl

source separated réamhdheighilte a

source separated waste dramhaíl f3

réamhdheighilte

South and East Belfast Health and Social Services Trust (Adm., Soc.)  Iontaobhas m1 Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta Dheisceart agus Oirthear Bhéal Feirste

South East Asian Treaty Organisation (SEATO) (Adm., Pol.)  Eagraíocht f3 Chonradh na hÁise Thoir Theas  (SEATO)

South Eastern Education and Library Board (SEELB) (Lib)  Bord m1 Oideachais agus Leabharlann an Oirdheiscirt (BOLOD)

South Eastern Regional Zoonosis Committee (Med.)  Coiste m4 Réigiúnach an Oir-Dheiscirt um Zónóis

1 Southern Brigade (Mil.) Céad f2 Bhriogáid an Deiscirt

1 Southern Brigade (Mil.) Céad m4 Bhriogáid an Deiscirt

1 Southern Brigade Reserve (Mil.) Cúltaca m4 Chéad Bhriogáid an Deiscirt

Southern Education and Library Board (SELB) (Lib)  Bord m1 Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt (BOLD)

southern hawker Aeshna cyanea (Ent.)  seabhcaí m4 an deiscirt

southern province of Kwangtung (Geog.)  Kwangtung, cúige i ndeisceart na tíre

southern right whale (Z.)  ceartmhíol m1 mór an deiscirt

Southport s (Geog.)  Southport m4

sovereignty s (Polic.)  flaitheas m1

Soviet Union, the (Geog.)  An tAontas m1 Sóivéadach

soy sauce (Cu.)  anlann m1 soighe

spaced out (Gen.) (de bharr óil nó drugaí)  as a c(h)rann céille, spásáilte a

space mission (Ph.)  misean m1 spáis

Spanish (European and Latin American variants) (Ling.)  Spáinnis f2 (athraithigh Eorpacha agus Mheiriceá-Laidineacha)

Spanish wines (Cat., Cu.)  fíon m3 Spáinneach

sparkling wines (Cat., Cu.)  fíon m3 súilíneach

spatial planning (Env.)  pleanáil f3 spásúlachta

spear dance (Aboriginal civ.)  damhsa m4 na sleánna

Special Advisor (Adm.)  Comhairleoir m3 Speisialta

Special Initiatives for Disadvantaged Adults Scheme (Soc.) Scéim f2 na dTionscnamh Speisialta  do Dhaoine Fásta faoi Mhíbhuntáiste

special interest (Lib.)  sainspéis f2

special interest group (Adm.,Com.)  grúpa m4 sainleasmhar

special introductory price (Com.) praghas m1 tosaigh speisialta

specialisms spl (Ed.)  speisialachais mpl

specialist music (Mus.)  saincheol m1

Specialist Support Agencies (Adm.)  Sainghníomhaireachtaí fpl Tacaíochta

specialist worker (Adm.)  sainoibrí m4

speciality s (Cu.)  speisialtacht f3

speciality s (HomEc.)  sainearraí mpl

speciality foods (Cat., Cu.)  sainbhianna mpl

speciality paints (Decor.)  sainphéinteanna fpl

special offers (Com., Ret.)  tairiscintí fpl speisialta

Special Olympics World Games 2003-06-11 (Sp.)  Cluichí mpl Oilimpeacha Speisialta Domhanda 2003

2003 Special Olympics World Summer Games, the (Sp.)  Comórtas m1 Domhanda Samhraidh na gCluichí Oilimpeacha 2003

special savings account (Com., Fin.)  cuntas m1 speisialta coigiltis

special savings incentives accounts (Fin.)  cuntais spl speisialta dreasachta coigiltis

special value (Com., Ret.)  luach m1 ar leith

speciality s (Cu.)  speisialtacht f3

species‑rich mixture of grasses and low‑to-medium‑sized forbs (Biol., Env.)  meascán m1 ar mhórán speiceas d’fhéara agus d'fhoirb ghiortacha go leathmhóra

specified quarry species (Env.)  speiceas m1 sonraithe cairéil

specified risk materials (Adm., Ed.)  ábhair mpl shonraithe phriacail

speckled bush cricket (Leptophyes punctatissima) (Ent.)  dorsán m1 breac

speckled yellow (Agr.) an buí m4 breac

spectacled bear (Z.)  béar m1 spéaclach

speculative language (Ling.)  teanga f4 thuairimeach

speech bubble (Ed.)  bolgán m1 cainte

speech marks/punctuation (Lit.)  comharthaí  mpl athfhriotail/ poncaíocht

SPEED KILLS (Saf.)  Toradh m luais - bás

speed meter detectors (Polic.)  brathadóirí mpl luasmhéadair

spermaduct s (= spermatic duct) (Physiol.)  speirmeaducht m3

spermatic duct (= spermaduct) (Physiol.)  ducht m3 speirmiteach

SPHE Support Service (Ed). Seirbhís f2 Tacaíochta OSPS

spiked hair (Cosmet., Fash.)  gruaig f2 spíceach

spiking s (Med., Polic.) (of drink, etc.)  spíceáil f3

spillages spl (Saf.)  doirteadh m (gs –te)

spinal root (Physiol.) (nerves)  fréamh f2 dhromlaigh

spin doctor (Journ., Pol.)  claonbholscaire m4

spinneret s (Tex.) sníomhadán m4

spin, to (put a spin on, etc.) (Journ., Pol.)  casadh m/claonadh m a chur ar....

spiral design (Archaeol., Hist.)  gréas m3 bíseach

Spire of Light (Env., Geog.)  An Spíce m4 Solais

splendid alfonsino (Ich.) (Beryx splendens) alfainsín taibhseach

spoil back (Ind.Saf.) cartadh m leataoibh

spoiled vote (Adm.)  vóta m4 millte

spongin s (Biol.)  spúinsin f2

spoken word (Ed., Ling.)  an focal m1 labhartha

Spongionella pulchella (MarBiol.)  Spongionella pulchella

sponsoring Departments (Adm.)  na Ranna fpl coimircíochta

sporangia spl (Biol.)  spóragáin mpl

sporozoan a (Biol.)  spórasónach a

sporozoan s (Biol.)  spórasón m1

Sport: Gaelic (Lib.)  Spórt: Na Cluichí mpl Gaelacha

Sport: General (Lib.)  Spórt m1 Ginearálta

Sport: Motor Racing (Lib.)  Spórt: Rásaíocht f3 Charranna/Ghluaisteán

Sports and Exercise Medicine Specialty (Med.) Speisialtacht f3 sa Mhíochaine Spóirt agus Aclaíochta

sports bags (Sp.)  málaí mpl spóirt

spot check (Adm.)  spotseiceáil f3

spots spl (Biol.) (on skin)  spotaí mpl

spotted gnat (Ent.)  corrmhíol m1 breac

Spouses’ and Children’s Contributory  Pension Scheme (Adm.)  An Scéim f2 Phinsin Ranníocaigh do Chéilí agus Leanaí

spring hawker Brachytron pratense (Ent.)  seabhcaí m4 an earraigh

spring onions (Cu., Hort.)  scailliúin mpl

spring redtail  Pyrrhosoma nymphula (Ent.)  earr-rua m4 an earraigh

sprouted wheat bread (Cu.)  arán m1 cruithneachta péactha

spurtle s (Trades) (Thatching)  sáiteoir m3

spy v (Polic.)  spiaireacht f3 a dhéanamh

101 Squadron (Mil.) Scuadrún 101

506 Squadron Maintenance Engineer Section (Mil.) 506ú Scuadrún m1 Rannóg na nInnealtóirí Cothabhála

St Bricin’s Hospital, Infirmary Road (Mil.) Ospidéal m1 Naomh Bricín, Bóthar na

St. Mark's fly (Bibio marci) (Ent.)  cuil f2 Mharcais

St. Mary's Cathedral (i Luimneach)  Ard-Eaglais f2 Mhuire

St. Patrick’s Cathedral (Hist., Relig.)  Ard-Eaglais f2 Phádraig

St. Pierre & Miquelon (Geog.)  Saint-Pierre-et-Miquelon

stabbing s (Polic.)  m4

stack segment number (Comp.)  uimhir f5 chruachdheighleáin

staff development (Ed.)  forbairt f3 foirne

Staff Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Foirne

Staff Officer (Revenue) (Adm.)  Oifigeach m1 Foirne (Ioncam)

staff only (Adm.)  don fhoireann f2 amháin

Staff Training and Development Unit (Adm.)  Aonad m1 Oiliúna agus Forbartha Foirne

stag night (Leis., Soc.)  oíche f4 na stumpaí

stag party (Leis., Soc.)  cóisir f4 na stumpaí

stag's horn coral (MarBiol.)  coiréalach m1 beannach

staircasing s (Constr.)  ábhair mpl staighre

stake s (Com.)  bun m1 [daoine a bhfuil bun acu sa ghnó]

stalking s (Polic.)  stalcaireacht f3

Stamp Act, 1765 (Hist.)  An tAcht m3 Stampa, 1765

stand-alone library (Lib.) leabharlann f2 neamhspleách

stand by my record, I (Gen.)  seasaim lena bhfuil bainte amach agam

stand-alone model (Comp.)  ríomhaire m4 aonair

standard rate (Com.) (of tax)  ráta m4 caighdeánach (cánach)

standard work bench (Tls.)  gnáthbhinse m4 oibre

stand collar (Tex.) bóna m4 seasaimh

standing charge (Of ESB bill) (El.) buanmhuirear m1

standing plan (Adm.)  plean m4 seasta

start a row, to (Polic.)  bruíon f2 a thosú

starter culture (Biol., HomEc.)  saothrán m1 tús gabhála

start menu (Comp.)  roghchlár m1 tosaithe

start-up capital (Com.) caipiteal m1 tionscnaimh

start-up phase (Com.)  céim f2 thionscnaimh

start-up promotions (Com.)  imeachtaí mpl tosaithe

Starwars (= Strategic Defense Initiative, SDL) (Hist., Pol.)  Tionscnamh m1 Straitéiseach Cosanta

State Apartments, the (Adm.)  na Seomraí mpl Stáit

State Claims Agency (Adm.)  An Ghníomhaireacht f3 um Éilimh ar an Stát

stated aim (Adm.)  aidhm f2 shonraithe

State Laboratory (Adm.)  An tSaotharlann f2 Stáit

state of unconsciousness (Biol.) (in sleep)  staid f2 neamhaireachtála

state-owned a (Adm., Com.)  faoi úinéireacht (an) stáit

statin s (Med.) (of drug)  staitin f2

statistics spl (Stat.)  staitistic f2

stationary phase (Biol.)  pas m4 cónaitheach

statistics spl (Stat.)  staitistic f2

statutory basis (Adm.)  bonn m1 reachtúil

status symbol (Hist.)  comhartha m4 stádais

stay-fresh carton (Ret.)  cartán m1 úrchoinneála

Stay in School retention initiative (Ed.)  tionscnamh m1 Fan ar Scoil

St Bricin’s Hospital, Infirmary Road (Mil.) Ospidéal m1 Naomh Bricín, Bóthar na hOtharlainne

steam-driven a (Mec.)  galtiomáinte a

steel rolling (Ind.)  rolladh m cruach

steel toecap (Ind.) bairbín m4 cruach

stem cells (Biol., Med.)  gaschealla fpl

step aerobics (Health)  aeróbaic f2 chéime

Stephen’s Barracks, Kilkenny (Mil.) Dún m1 Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh

stereo equipment (El., Mus.)  trealamh m1 steiréó

stereotype s (Lit., Soc.)  steiréitíopa m4

stereotype busters (Ed.)  réabóirí mpl steiréitíopaí

stereotypical images (Lit., Soc.)  íomhánna fpl steiréitipiciúla

Sterile Services Administration (Adm., Med.)  Riarachán m1 Seirbhísí Steiriúla

Sterile Services Department (Adm., Med.)  An Rannóg f2 Seirbhísí Steiriúla

sterile wound dressings (Med.)  cóiriú m steiriúil (créachta)

Stephen’s Barracks, Kilkenny (Mil.) Dún m1 Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh

stewing steak (Cu.)  stéig f2 stobhaidh

sticker s (Adm.)  greamán m1

stick or dress pins (Archaeol.)  bioráin mpl mhaide nó fallainge

stick people (Art)  daoine mpl cipíneacha

still life (Art.)  ábhar m1 neamhbheo

still life picture (Art.)  pictiúr m1 d’ábhar neamhbheo

stinger s (Polic.)  gathachán m1

St. John’s gospel (Hist., Relig.)  soiscéal m1 Eoin

St. Kitts & Nevis (Geog.)  San Criostóir agus Nimheas

stock-checker s (Com.)  seiceálaí m4 stoic

stone vaulting (Arch.) (of result)  boghtain f2 chloiche

stone vaulting  (Arch.) (of process)  boghtáil f3 chloiche

stonewort s (Chara sp.) (Bot.)  aol-lus m3

STOP – CHILDREN (Saf.)  STAD – PÁISTÍ

stop-clock s (Sp.)  stopchlog m1

stop-go systems (Ind.) córais mpl ‘stop-gabh’

STOP THE CARNAGE (Saf.)  Stop v an marú

storage boxes (Adm., Station.)  boscaí mpl stórála

storage cases (Adm., Station.)  cáis mpl stórála

storming of the Bastille (Hist.)  Forghabháil f3 an Bastille

Stowe missal (Hist.)  Leabhar m1 Aifrinn Stowe

straits of Tiran (Hist., Geog.)  Caolas m1 Tiran

strand‑line sandhopper community (Biol., Env.)  pobal m1 dreancaidí trá líne an chladaigh

Strategic and Resource Management (Adm.)  Bainistíocht f3 Acmhainní agus Straitéiseach

Strategic Arms Limitation Talks (Hist., Pol.)  Cainteanna fpl faoi Theorannú Straitéiseach Arm

Strategic Planning Office (Mil.)  Oifig f2 Pleanála Straitéisí

Strategic Policy Committees (Adm.)  Coistí mpl um Beartais Straitéiseacha

Strategic Policy Committees Scheme (Adm.)  Scéim f2 na gCoistí um Beartais  Straitéiseacha

Strategy for Children (Adm., Soc.)  Straitéis f2 i leith Páistí/Leanaí

stratified map (Geog.)  léarscáil f2 shrathaithe

Strawberry coulis (Cu.)  coulis m4 Sútha Talún

streamed classes (Ed.)  ranganna mpl  sruthaithe

streaker s (Enter.)  lomnochtán m1

streaker s (Leis)  stríocálaí m4

streak lightning (Meteor.)  stríocthintreach f2

streaky bacon (Cu.)  bagún m1 stríocach

streamline procedures, to (Adm.)  nósanna mpl imeachta a líomhchóiriú

street-based drug dealing (Polic.)  mangaireacht f3 drugaí ar an tsráid

strengths and weaknesses (Psy.)  láidreachtaí mpl agus laigí fpl

stress therapy (Med.)  teiripe f4 struis

stress-timing s (Mus.)  uainiú m béime

Strictly No Access (Gen., Adm.)  Dianchosc m1 ar Iontráil

strictly protected (Env.) (of birds)  faoi dhianchosaint f3

striker s (Sp.: Soccer)  tosaí m4

strimmer s (Hort., Tls.)  ciumhaisire m4

strip-lighting s (El.)  soilsiú m feadánach

strip lights (El.)  feadáin mpl solais

structural a (Gen.)  struchtúrach  a

structural minerals (Biol.)  mianraí mpl struchtúracha

structured a (Gen.)  struchtúrtha a

Struthiomimus s (Z) (genus) Struthiomimus m4

student and parent introduction to the  Transition Year programme (Ed.)  réamheolas m1 do dhaltaí agus do thuismitheoirí ar chlár na hIdirbhliana

student common room (Adm., Ed.)  seomra m4 caidrimh na mac léinn

Student/Probationer Education/Training Development Programme (Polic.) Clár m1Forbartha Oideachais/Oiliúna do Mhic Léinn/Phromhóirí

Student Probationer Training (Ed., Polic.)  Oiliúint f3 Ábhar Promhóirí

Student Nurse Training Centre (Ed., Med.)  Ionad m1 Oiliúna na nÁbhar Altraí

student sheet (Adm., Ed.)  bileog f2 dhalta

Students' Union accounts office (Adm., Ed.)  oifig f2 chuntas Aontas na Mac Léinn

Students' Union general manager (Adm., Ed.)  bainisteoir m3 ginearálta Aontas na Mac Léinn

Students' Union President (Adm., Ed.)  Uachtarán m1 Aontas na Mac Léinn

Students' Union staff kitchen (Adm., Ed.)  cistin f2 foirne Aontas na Mac Léinn

studs spl (Cloth, Sp.)  stodaí mpl

stupor s (Polic.)  toirchim f2

Style and Elegance (Fash.)  Stíl f2 agus Gléastacht

St. Vincent and the Grenadines (Geog.)  San Uinseann agus na Greanáidíní

sub-aqua club (Sp.)  club m4 (tumadóireachta) fo-uisce

subdivision of holdings (Hist.)  foroinnt f2 gabháltas

sub-families spl (Ling.)  fo-fhinte fpl

sub-imago s (Ent.)  fo-íomhách m1

subject box  (Comp., IT) bosca m4 an ábhair 

Subject Dept. Heads (Ed.)  Cinn mpl Roinne na nÁbhar

subject line (Comp., IT) líne f4 an ábhair 

subject to Council's general and special conditions of approval (Ed.)  faoi réir choinníollacha fpl faofa ginearálta agus speisialta na Comhairle

subject to these provisos (Adm., Legis.)  faoi réir na gcoinníollacha fpl seo

sub-mucosa s (Biol.)  fomhúcós m1

Submit feedback (Comp.)  Cuir aiseolas m1 ar ais

submitter s (Adm.)  aighnitheoir m3

sub-neural blood vessel (Physiol.)  fuileadán m1 fonéarach

suborn v (Polic.)  éilligh v

substantialist s (Phil.)  substaintiúlaí m4

substantialist atomism (Phil.)  adamhachas m1 substaintiúlach

subtitle v (Broadc., Cin.)  fotheidil mpl a chur le (scannán, etc.), fotheidealaigh v

subtitler s (Broadc., Cin.)  fotheidealóir m3

subtitling s (Broadc., Cin.)  fotheidealú m (gs –laithe)

Succession Act (Legis.)  An tAcht Comharbais, 1965

succession stage (Biol.)  céim f2 chomharbais

Sudanese s (Ling.)  Súdáinis f2

sugar crêpe (Cu.)  pancóg f2 shiúcra

suicide pact (Polic.)  comhaontú m1 féinmharaithe

suite s (Cat.) (of hotel room)  svuít f2

suit for libel (Polic.)  agra m4 i leith leabhail

summer dresses (Cloth.)  gúnaí mpl samhraidh

summer fruits pavlova (Cu.)  pavlóva m4  thorthaí an tsamhraidh

summer wear (Cloth.)  éadaí mpl samhraidh

sun bear (= honey bear) (Helarctos malayanus) (Z.)  béar m1 gréine

sun beds (Cosmet., El.)  leapacha fpl gréine

sun care (Health, Cosmet.)  cúram m1 gréine

sun-cured a (Ind.) (tobacco) grianleasaithe a

sundew s (Drosera spp.) (Bot.)  drúchtín m4

sundried tomatoes (Cu.)  trátaí mpl griantriomaithe

sundried tomatoes and basil pesto (Cu.)  trátaí mpl griantriomaithe faoi pheisteo basal

sun lamps (El.)  lampaí mpl gréine

sunmilk s (Health, Cosmet.)  lacht m3 gréine

Sunni Muslim (Relig.)  Moslamach m1 Sunnaíoch

sunscreen s (Health, Cosmet.)  griansciath f2, sciath f2 ghréine

Sunshine Ward (Adm., Med.)  Barda m4 na Gréine

super s (Ret.) (of petrol)  sárpheitreal m1

superannuation s (Adm., Fin.)  aoisliúntas m1

Superintendent Registrar of Births, Deaths, Marriages (Adm., Soc.)  Príomh-Chláraitheoir m3 Breitheanna, Básanna agus Póstaí

Supermac chain (Com.)  sreangbhialanna fpl Supermac

Supermax s (Ret.) (méid a bhaineann le deoch)  foracan m1

supervise v (Adm.)  maoirsigh v

Supervising Driving Tester (Transp.)  Maor m1 Tástálaithe Tiománaithe

supplementary a (= supplemental) (Comp.)  forlíontach a

Supply and Services Unit, Defence Forces Training Centre (Mil.)  Aonad m1 Soláthair agus Seirbhísí Airmheán Traenála na bhFórsaí Cosanta

supported by Hibernian (Adm.)  le tacaíocht f3 ó Hibernian

Support facilities (Adm., Comp.)  Saoráidí f4 Tacaíochta

Support Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 Tacaíochta

supporting literacy (Ed.)  tacaíocht f3 á tabhairt don litearthacht

supportive a (Psy.) (of environment)  tacúil a

supportive action (Adm.)  beart m1 tacaíochta

Support Section (Mil.) An Rannóg f2 Tacaíochta

Support Services Unit (Adm.)  An tAonad m1 um Sheirbhísí Tacaíochta

Support Staff (Mil.) Foireann f2 Tacaíochta

surface dressing (Env.) (of roads)  cóiriú m dromchla

surgery s (Med.) (doctor's)  lialann f2

Surgical Day Unit (Med.)  An tAonad m1 Máinliachta Lae

Surgical Day Ward (Med.)  Barda m4 Máinliachta Lae

surprise s (Ed.)  féirín m4

surrender at Yorktown (Hist.)  An Géilleadh m in Yorktown

surrender of portion of allowance (Adm., Fin.)  cuid f3 de liúntas a ghéilleadh

surveillance s (Polic.)  faireachas m1

surveillance vehicle (Polic.)  feithicil f2 faireachais

susceptibility s (Med.)  so-ghabhálacht f3 (i leith x)

susceptible a (Med.) (to infection, etc.)  so-ghabhálach a (i leith x)

suspected adverse reactions Surveillance Scheme (Adm., Med.)  An Scéim f2 Faire ar

fhrithghníomhartha neamhfhabhracha amhrasta

suspected meningitis (Med.)  meiningíteas m1 amhrasta

suspended sentence (Polic.)  pianbhreith f2 ar fionraí

suspension s (Ed.)  ar fionraí f4

suspension s (Polic.)  fionraíocht f3

suspicious character (Polic.)  duine m4 amhrastach

Sustainable Urban Drainage (Env.) Draenáil f3 Uirbeach Inbhuanaithe 

‘Sustaining Progress’ (Adm.)  Dul chun cinn a choinneáil

Swahilli s (Geog.) (duine)  Svahaíleach m1

swallowers spl (Polic.)  slogairí mpl

swallow-tail butterfly (Papilio machaon) (Ent.)  féileacán m1 fáinlearrach

Swati s (= Siswati, Swazi) (Geog.) (duine)  Suasach m1

Swati s (= Siswati, Swazi) (Ling.)  Suaisis f2

swear v (Polic.)  mionnaigh v

sweatshirt s (Cloth., Sp.)  léine f4 aclaíochta

sweatshop s (Hist.)  siopa m4 allais

sweat shop (Soc.)  monarcha f5 thiarála

sweeping brushes (HomEc.)  scuaba fpl urláir

sweet corn (Cu.)  arbhar m1 milis

Swimming pool rules (Adm.) Rialacha fpl na linne snámha

swimsuits spl (Cloth., Sp.) cultacha fpl snámha

Swinging Sixties, the (Hist.)  na seascaidí mpl saorálacha

swinging the lead (Nau.)  feádóireacht f3

swipe v (of electronic card) (Com.)  svaidhpeáil v

swipe v (Polic.)  faidhpeáil v

swipe card (Com.)  svaidhpchárta m4

swirling design (Archaeol.)  gréas m3 guairneánach

switchgear room (Arch.)  seomra m4 an lascthrealaimh

SWL – safe working load (Ind.)  ualach m1

sábháilte oibre

sword-billed hummingbird (Orn.)  dordéan m1 claíomhghobach

sworn statement (Polic.)  ráiteas m1 faoi mhionn

sworn translator (Polic.)  aistritheoir m3 faoi bhrí mionna

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) (Adm., Com.)  LLDB (láidreachtaí, laigí, deiseanna, bagairtí)

symbolic value of shapes (Ed.)  luach m3 siombalach cruthanna

symbolism of colours (Ed., Art)  siombalachas m1 dathanna

symptomatic a (Med.)     siomptómach a; a bhfuil airíonna X ag gabháil leis/ le sonrú air etc.

symptomatic late syphilis (Med.) gallbholgach f2 dhéanach shiomptómach 

synaptic knob (Physiol.)  cnapóg f2 shionapsach

Syriac a (Typ.)    Siriceach a