keeping,

in keeping with

de réir

 

keep v under review

coimeádann (br) faoi athbhreithniú

 

key adj

príomh- réim,

bun- réim,

ríthábhachtach aid

key issue

buncheist bain2

 

key marginal n

toghcheantar (fir1) imeallach ríthábhachtach

 

key sector n

earnáil (bain3) ríthábhachtach

 

key service indicator n

bunléiritheoir (fir3) seirbhíse

 

key workers npl

oibrithe (fir4 iol) bunriachtanacha

 

keyboard n

(of a computer)

méarchlár fir1

 

keynote n

(basic principle)

bunphrionsabal fir1

 

keynote adj

príomh- réim

1 keynote speech

príomhóráid bain2

2 keynote speaker

príomhchainteoir fir3

 

kingdom n

ríocht bain3

United Kingdom (UK)

An Ríocht Aontaithe

 

King's Proctor n

Réiteoir (fir3) an Rí,

Prochtóir (fir3) an Rí

 

King's Counsel (KC) n

Abhcóide (fir4) an Rí

he / she is a King's Counsel

is Abhcóide de chuid an Rí é / í

 

knock-on effect n

éifeacht (bain3) iarmhartach

 

know v

(br) ar an eolas faoi

 

know-how n

fios (fir3) gnó / gnóithe

 

knowledge n

eolas fir1