G (= giga- pref)

G, gigea- pref

gain s

neartúchán m1

gallium arsenide

arsainíd f2 ghailliam

game tree

crann m1 cluichíochta

gamma s

gáma m4

gamma correction

gáma-cheartú m (gs -taithe)

Gantt chart

cairt f2 Gantt

gap s

mant m3, bearna f4

gap digit

digit f2 mhanta

garbage s (= junk)

dramhaíl f3

garbage collection

bailiú m dramhaíola

garbage collector

bailitheoir m3 dramhaíola

Garbage In, Garbage Out (= GIGO)

Dramhaíl Isteach, Dramhaíl Amach, GIGO

garbage value

luach m3 dramhaíola

gas plasma display (= GPD)

taispeáint f3 phlasma gáis, GPD

gate s

geata1 m4

gate delay

moillaga m4 geata

gateway s

geata2 m4

gather write

bailigh is scríobh v

gauss s

gabhsa m4

Gaussian distribution

dáileadh m Gauss

Gb (= gigabyte)

Gb, gigibheart m1

GB (= gigabit)

GB, gigighiotán m1

gender s (of connector)

cineál2 m1

gender changer (= gender bender)

malartóir m3 cineáil

general a

ginearálta a

generalization s

ginearálú m (gs -laithe)

generalized a

ginearálaithe a

Generalized Markup Language (= GML)

Teanga f4 Mharcála Ghinearálaithe, GML

General Packet Radio Services (= GPRS)

Radaisheirbhísí fpl Ginearálta Paicéad, GPRS

general-purpose a

ilfhóinteach a

general-purpose computer

ríomhaire m4 ilfhóinteach

general-purpose register

tabhall m1 ilfhóinteach

general theorem

teoirim f2 ghinearálta

general tools (= general utilities)

áirgiúlachtaí fpl ginearálta

general tree

crann m1 ginearálta

general utilities (= general tools)

áirgiúlachtaí fpl ginearálta

generate v

gin v

generated address

seoladh m ginte

generating s

giniúint f3

generating routine

gnáthamh m1 giniúna

generation1 s (of succession)

glúin f2

generation2 s (of process)

giniúint f3

generation and organization of data

giniúint f3 agus eagrú sonraí

generator s

gineadóir m3

generic a

cineálach a

genericity s

cineálacht f3

generic markup

marcáil f3 chineálach

generic unit

aonad m1 cineálach

genetic programming

ríomhchlárú m géiniteach

geometric a

geoiméadrach a, céimseataúil a

geometry s

geoiméadracht f3, céimseata f5

germanium s

gearmáiniam m4

germanium diode

dé-óid f2 ghearmáiniam

get v

faigh v

ghost imaging

scáil-íomháú m (gs -áithe)

ghost site

scáilsuíomh m1

GHz (= gigahertz)

GHz, gigiheirts m4

giant magnetoresistive effect

oll-iarmhairt f3 mhaighnéadfhriotaíoch

gibberish total

iomlán m1 gibrise

GIF (= Graphics Interchange Format)

GIF, Formáid f2 Idirmhalartaithe Grafaice

giga- pref (= G)

gigea-, gigi- pref, G

gigabit s (= GB)

gigighiotán m1, GB

gigabyte s (= Gb)

gigibheart m1, Gb

gigacycle s

gigichiogal m1

gigahertz s (= GHz)

gigiheirts m4, GHz

gigawatt s

gigeavata m4

GIGO (= Garbage In, Garbage Out)

GIGO, Dramhaíl Isteach, Dramhaíl Amach

gimbal s

giombal m1

glare s

dalladh m (gs -llta)

glare guard (= antiglare screen)

sciath f2 frithdhallta

glass polarized screen

scáileán m1 gloine polaraithe

glitch s

tuisle m4

global a

domhanda a

global Boolean constant

tairiseach m1 domhanda Boole

global change

athrú m domhanda

global constant

tairiseach m1 domhanda

global descriptor table

tábla m4 domhanda tuairisceoirí

global positioning system (= GPS)

córas m1 suite domhanda, GPS

global replace

athchur m1 domhanda

Global System for Mobile Communication (= GSM1)

Córas m1 Domhanda do Chumarsáid Mhóibíleach, GSM1

global variable

athróg f2 dhomhanda

glocalization s

logdhomhandú m (gs -daithe)

glossary s

gluais f2

glossy a (of paper)

snasta a

glyph a

glif f2

GML (= Generalized Markup Language)

GML, Teanga f4 Mharcála Ghinearálaithe

goal-driven reasoning/backward chaining

réasúnú m i dtreo na sprice/slabhrú ón gconclúid siar, réasúnú m i dtreo na sprice/slabhrú ón chonclúid siar

goal-driven search

cuardach m1 i dtreo sprice

golf-ball camera

mioncheamara m4 sféarúil

go list

gabhliosta m4

go to

téigh v go

Government Home Page

leathanach m1 baile an Rialtais

GPD (= gas plasma display)

GPD, taispeáint f3 phlasma gáis

GPRS (= General Packet Radio Services)

GPRS, Radaisheirbhísí fpl Ginearálta Paicéad

GPS (= global positioning system)

GPS, córas m1 suite domhanda

graceful degradation

díghrádú m réidh

graceful shutdown (= safe shutdown)

múchadh m slán

gradient s

grádán m1

grain size

gránmhéid f2

grammar s

gramadach f2

grammar checker

seiceálaí m4 gramadaí, gramadóir m3

grammar checking

seiceáil f3 gramadaí

grams per square metre (= GSM2)

graim mpl sa mhéadar cearnach, GSM2

grandfather, father, son cycle

ciogal m1 daideo, athar, mic

grant s

ceadú m (gs -daithe)

granularity s

gráinneacht f3

graph s

graf m1

graph colouring

grafdhathú m (gs -thaithe)

graphic s (of character)

grafaic2 f2 (pl -í)

graphic(al) a

grafach a

graphical notations

nodaireachtaí fpl grafacha

graphical user interface (= GUI)

comhéadan m1 grafach (úsáideora), GUI

graphic box

bosca m4 grafach

graphic character

carachtar m1 grafach

graphic component

comhpháirt f2 ghrafach

graphic display resolution

taifeach m1 taispeána grafaí

graphic element

eilimint f2 ghrafach

graphic file

comhad m1 grafach

graphic format

formáid f2 ghrafach

graphic image

íomhá f4 ghrafach

graphicist s

grafaiceoir m3

graphic object

oibiacht f3 ghrafach

graphic panel

painéal m1 grafach

graphics s

grafaic1 f2

graphics adapter

cuibheoir m3 grafaice

graphics card

cárta m4 grafaice

graphics characters

carachtair mpl ghrafaice

Graphics Interchange Format (= GIF)

Formáid f2 Idirmhalartaithe Grafaice, GIF

graphics package

pacáiste m4 grafaice

graphics pad

ceap m1 grafaice

graphics system processor (= GSP)

próiseálaí m4 córas grafaice, GSP

graphics tablet

táibléad m1 grafaice

graphic symbol

siombail f2 ghrafach

graph plotter

breacaire m4 graf

graph traversal

trasnáil f3 graif

grave accent (= backquote)

graif f2

Gray code

cód m1 Gray

greater than

níos mó ná

greyscale s (= grayscale)

liathscála m4

grid s

greille f4

grid activation

gníomhachtú m greille

grid facility

saoráid f2 greille

gridline s

líne f4 greille

ground s (= GND)

talamh m/f (gs talaimh/talún)

grounded plug (= earthed plug)

plocóid f2 thalmhaithe

grounding s (= earthing)

talmhúchán m1

grounding prong (= earthing prong)

beangán m1 talmhúcháin

group s

grúpa m4

grouped records

taifid mpl ghrúpáilte

group icon

deilbhín m4 grúpa

group separator (= GS)

deighilteoir m3 grúpaí, GS

groupware s

earraí mpl grúpa

GS (= group separator)

GS, deighilteoir m3 grúpaí

GSM1 (= Global System for Mobile Communication)

GSM1, Córas m1 Domhanda do Chumarsáid Mhóibíleach

GSM2 (= grams per square metre)

GSM2, graim mpl sa mhéadar cearnach

GSP (= graphics system processor)

GSP, próiseálaí m4 córas grafaice

guard band

banda m4 cumhdaigh

guard signal

comhartha m4 cumhdaigh

GUI (= graphical user interface)

GUI, comhéadan m1 grafach (úsáideora)

guide s

treoir2 f5 (gs -orach)

guidelines spl

treoirlínte fpl

gulp s

ailp f2

gutter s

gáitéar m1