habitat s (Env.)   gnáthóg f2

habitat loss (Env.)   caillteanas f3 gnáthóige

habitat study (Biol.)   staidéar m1 ar ghnáthóg

hachure s (Mapm.)   scáthlíne f4

hacker s (Comp.)   bradaí m4

hacking s (Comp.)   bradaíl f3

hackney licence (Polic., Transp.)   ceadúnas m1 fruilchairr

Hades s (Gk. Myth.)   Háidéas m1

Hadley cell (Astr.)   cill f2 Hadley

Hadramaut s (Geog.)   Hadramaut

haematoxylon s (Biol.)   haemataixiolón m1

Hagia Sophia (Relig.) (Church in Constantinople)   Hagia Sophia

Hai-nan s (Geog.)   Hai-nan

hair accessories (Cosmet., Toil.)   oiriúintí fpl gruaige

hair care (Cosmet., Toil.)   cúram m1 gruaige

hair carry (WatSaf.)   iompar m1 gruaige

hair colourant (Cosmet., Toil.)   dathán m1 gruaige

hair conditioner (Cosmet., Toil.)   feabhsaitheoir m3 gruaige

hairdressing s (Fash.)   gruagaireacht f3

hair gel (Cosmet., Toil.)   glóthach f2 ghruaige

hair mousse (Cosmet., Toil.)   mús m1 gruaige

hair net (Cosmet., Health)   líontán m1 gruaige

hair spray (Cosmet., Toil.)   sprae m4 gruaige

hair wax (Cosmet., Toil.)   céir f5 ghruaige

hairy dog cockle (MarBiol.)   ruacan m1 con clúmhach

hairy hawker (Ent.) (dragonfly)   seabhcaí m4 clúmhach

hairy porcelain crab (Porcellana pilumna) (MarBiol.)   portán m1 poircealláin clúmhach

half-binding s (Lib.) (of book)   leathcheangal m1

half-bleached a (Med.)   leath-thuartha a

half-cloth binding (Lib.) (of book)   leathcheangal m1 éadaigh

half hitch (Trades) (of knot)   cor m1 singil

half jacket (Sp.: Fenc.)   leathsheaicéad m1

half-moon tambourine (Mus.)   tambóirín m4 leathghealaí

half round cutting (Agr.)   leathghearradh m cruinn

half-slips spl (Cloth.)   fo-ghúnaí mpl gearra

half the world's population (Env., Orn.) (of birds)   leath f2 na n-éan ar domhan

half-tone s (Lib.)   leath-thon m1

Halicarnassus tomb (Archaeol., Hist.)   tuama m4 Halacarnasach

Halitherses s (Geog.)   Hailítirséas m1

"Hall of Fame" Award (Polic.)   Dámhachtain f3 na Laoch

Hall of Supreme Harmony (Geog.) (Forbidden City) (Ancient China)   Halla m4 na hArdsíthe

hallmark s (Adm., Ind.)   sainmharc m1

halo blight of bean (Agr.)  luandúchan f3 ar phónairí

haloform s (Ch.)   halaform m1

halon s (Ch.)   halón m1

halting site (Soc.)  láithreán m1 stad

halve v (Mth.)   dhá leath a dhéanamh de rud

hamburger s (= beefburger) (Cu.)   burgar m1 mairteola

Hamiltonian operator (Mth.)   oibreoir m3 Hamilton

Hamilton's equation (Mth.)   cothromóid f2 Hamilton

hampers spl (Ret.)   ciseanna fpl

hampi camayoc spl (Inc. civ.) (state chemists)   hampi camayoc

ham slices (Cu.)   slisní mpl liamháis

hand and spinning craft (Art.)   lámhcheardaíocht f3 sníomhacháin

hand care (Cosmet., Toil.)   cúram m1 lámh

hand cream (Cosmet.)   uachtar m1 láimhe

hand cutting of peat (Agr., Env.)   baint f2 móna le sleán

hand grip (Sp.: Cycl.)   greim m3

hand-made footwear (Fash.)   coisbheart m1 lámhdéanta

hand out a briefing to journalists (Adm., Journ.)   bileog f2 eolais a scaipeadh ar iriseoirí

hand towel (HomEc., Surg.)   tuáille m4 láimhe

hand trowelling (Hort.)   liánú m láimhe

hand vacuum cleaner (HomEc.)  folúsghlantóir m3 láimhe

handbell s (Mus.)   clog m1 láimhe

hand-blender s (HomEc., Cu.)   cumascóir m3 láimhe

handblown glass (Art., Ind.)   gloine f4 lámhshéidte

handbook s (Lib.)   lámhleabhar m1

handcut crystal (Art., Ind.)   criostal m1 lámhghearrtha

hand-held game (Comp., Gam.)   cluiche m4 láimhe

handicap race (Sp.: HorseRac.)   cisrás m3

handicapped a (Med.) (physical)   faoi éalang, éalangach a

handkerchief s (Surg., Toil.)   ciarsúr m1

handling of vehicle (RoadSaf.)   láimhseáil f3 (na) feithicle

handmade carpets (Furn.)   cairpéid mpl lámhdhéanta

handout s (Adm.)   dáileán m1, glacán m1 bileog

handpass s (Sp.: Hurling)   pas m4 láimhe

handpass v (Sp.: Hurling)   pasáil v (le láimh/lena láimh, etc.)

handpiece s (Metal., Tls.)   doirnín m4

hands and heels (Sp.: HorseRac.)   gríosadh m leis na géaga is na sála

handsets spl (Comp., Gam.)   luamháin mpl

hands-on a (Adm.) (approach to a job)   teagmhálach a

hands-on experience (Ed.)   taithí f4 phraiticiúil

hand-wrestling (= arm-wrestling) (Sp.)   lámhchoraíocht f3

Han dynasty (Chin. Myth.)   ríshliocht m3 Han

Han Gaozu (Chin. Myth.)   Han Gaozu

hanger s (Cloth.)   crochadán m1

hang-glider s (Sp.) (machine, person)   faoileoir m3 crochta

hang-gliding s (Sp.)   faoileoireacht f3 chrochta

hanging s (Cloth.)   ar crochadh, crochta a

Hanging Gardens of Babylon, the (Geog.)   gairdíní mpl léibheann na Bablóine

hanging tapestry (Art.)   taipéis f2 bhalla

Hangman s (Gam.)   An Crochadóir m3

Hangzhou s (Geog.) (in China)   Hangzhou

Hannibal s (Hist.)   Hannabal m1

Hanoi s (Geog.)   Hanáí f4

haphazard a (RoadSaf.)   neamhrialta a

Happy Heart Programme (Med.)   Clár m1 an Chroí Fholláin

Hapy s (Egypt. Myth.)   Hapaí m4

Harald Hardrada (Hist.)   Harald Haardraade

Harald s (Icelandic Myth.)   Aralt m1

Harare s (Geog.)   Harare

Harbin s (Geog.) (in China)   Harbin

harbour light (Mapm.)   solas m1 cuain

harbour limit (Mapm.)   teorainn f5 chuain

harbour-master's office (Mapm.)   oifig f2 an mháistir cuain

hard copy (Lib.)   cruachóip f2

hard core of criminals (Polic.)   lárghrúpa m4 de dheargchoirpigh

hard disk (Comp.)   diosca m4 crua

hard drugs (Med., Polic.)   drugaí mpl crua

hard sell (Com.)   teanndíol v

Hard Shoulder Ends (RoadSaf.) (on road sign)   Deireadh m1 le Gualainn Chrua

hardened adult criminal (Polic.)   coirpeach m1 aosach cruthanta

hardened arteries (Med.)   artairí mpl cruaite

hardening agents (Woodw.)   oibreáin mpl chruaite

hardening off (Hort.)   cruachan f3

hardie s (= hardy) (Tls.)   cruán m1

hard-shoe dancing (Danc.)   damhsa m4 cruabhróg

hardware s (Comp.)   crua-earraí mpl

hardwearing a (Cloth.) (of material)   buanfasach a

hard-wearing ryegrass (Bot.)   seagalach f2 sheasmhach

hardwood cutting (Woodw.)   seanghearrthóg f2

harmful a (Env.) (of substance)   díobhálach a, dochrach a

harmful consequences (Env.)   iarmhairtí fpl díobhálacha

harmonic s (Mus.)   armónach m1

harmonic a (Mus.)   armónach a

harmonic frequency (Tel.)   minicíocht f3 armónach

harmonics spl (Tel.)   armónaigh mpl

harmonious a (Tel.)   comhchuí a

harmonious colours (Art.)   dathanna mpl comhchuí

harmonious interpretation (Art.)   léiriú m comhchuí

harmonization s (Adm.) (of rules, etc.)   comhchuibhiú m (gs -bhithe)

harpoon worm (Z.)   péist f2 harpúnach

harp pegs (Mus.)   pionnaí mpl cláirsí

harp seal (Phoca groenlandica) (Z.)   rón m1 Graonlannach

harquebus s (= arquebus) (Weap.)   arcabas m1

hartebeest s (Z.)   hartaibéist f2

harvest mouse (Z.)   luch f2 fhómhair

hash function (Tel.)  feidhm f2 haiseála

hashing s (Comp.)   haiseáil f3

Hassay s (Hort.)   Hassay

hat & coat stand (Furn.)   seastán m1 hataí agus cótaí

hatchback s (Veh.)   carr m1 cúlhaiste

hatchet fish (Ich.)   iasc m1 na tua

hatchet stake (Woodw.)   ceap m1 tua

hatching s (Art.)   haisteáil f3

Hathor s (Egypt. Myth.)   Határ f4

Hatshepsut s (Egypt. queen)   Haitseapsút f4

hatun-runa s (Inc. civ.)   hatun-runa

hauqui s (Inc. civ.) (guardian spirit)   hauqui

Hawkinge s (Geog.)   Hawkinge

Hawking effect (Astr.)   iarmhairt f3 Hawking

hawksbill turtle (Z.)   turtar m1 frithghobach

hay net (Agr.)   eangach f2 féir

Hayashi track (Astr.)   conair f2 Hayashi

hazard maps (Mapm.)   léarscáileanna fpl guaise

hazards spl (RoadSaf.)   guaiseacha fpl

hazard warning lights (RoadSaf.)   soilse mpl guaise

HCFCs (= hydrochlorofluorocarbons) (Ch.)   HCFCanna

head s (Comp.)   cnoga m4

headboard s (Furn.) (of bed)   clár m1 cinn

head carry (WatSaf.)   iompar m1 cloiginn

headed stationery (Adm., Station.)   páipéarachas m1 sainchlóite

header tank (Constr.)   umar m1 cinn

headguard s (Sp.: Box.)   clogad m1

head-hunt v (Com.)   téigh v sa tóir ar …(chun é/í a earcú, etc.)

heading s (Lib.)   ceannscríbhinn f2, ceannteideal m1

head of scriber (Tls.)   bior m3 scríobaire

head of state (Pol.)   ceann m1 stáit

Head of the Officer Corps (Adm.)   Ceannasaí m4 Chór na nOifigeach

head-on collision (Polic.)   tul-imbhualadh m (gs -uailte)

headphones spl (Lib., Tel.)   cluasáin mpl

head restraint (RoadSaf.) (in motor vehicle)   ceannbhac m1

head scar (MarBiol.) (of sea-shell)   rian m1 an chinn

heads or harps (Gam., Sp.)   ceann nó cruit?

headstock s (Mus.) (on guitar)   ceannstoc m1

Healfdene s (Hist.)   Healfdene

Health and Personal Social Services (HPSS) (Adm., Med.)   Seirbhísí fpl Sláinte agus (Seirbhísí) Sóisialta Pearsanta (SSSP)

Health and Safety Authority (HSA) (Health)   An tÚdarás m1 Sábháilteachta agus Sláinte

healthcare s (Health, Med.)   cúram m1 sláinte

healthcare a (Health, Med.)   sláinte gs as a

healthcare product (Med.)   earra m4 sláinte

health centre (Health, Med.)   ionad m1 sláinte

health check (Med.)   scrúdú m sláinte

Health Estates (Adm., Med.)   Na hEastáit mpl Sláinte

health farm (Health)   feirm f2 shláinte

health food shop (Com., Health)   siopa m4 bianna sláinte

healthier eating habits (Health, Med.)   nósanna mpl itheacháin níos sláintiúla

health officer's office (Mapm.)   oifig f2 an oifigigh shláinte

Health Promotion Unit   An tAonad m1 um Chothú na Sláinte

health-related fitness (Health)   corpacmhainn f2 na sláinte

Health Service Audit (Adm., Med.)   Iniúchadh m ar an tSeirbhís Sláinte

Health Service Professionals (Med.)   Gairmithe mpl sa tSeirbhís Sláinte

healthy eating school (Cu.)   scoil f2 bhia shláintiúil

healthy life continues for a reasonable period, if (Health)   má mhaireann an duine ina shláinte ar feadh tréimhse réasúnta

HEA research and initiative (Ed.)   taighde m4 agus tionscnamh an Údaráis um Ardoideachas

hearing aid (Med.)   áis f2 éisteachta

hearing impairment (Med.)   lagú m éisteachta

heart cockle (= edible scallop, heart shell) (Glossus humanus) (MarBiol.)  ruacan m1 croí

heart-lung by-pass machine (Med.)   meaisín m4 seach-chonaire croí is scamhóg

heart scarab (Egypt. Myth.) (amulet)   scarab m1 croí

heart shell (= edible scallop, heart cockle) (Glossus humanus) (MarBiol.)   ruacan m1 croí

heart transplant (Med.)   trasphlandú m croí, Fam. aistriú m croí

heat s (Sp.)   dreas m3

heat s (Ch.)   teas m3

heat engine (E.)   inneall m1 teasa

heater s (Ind..) (large vat for heating)   soitheach m1 téite

heating duct (HomEc.) (of tumbler drier)   ducht m3 téimh

heating element (HomEc.) (of tumbler drier)   eilimint f2 téimh

heating system (HomEc.)   córas m1 téite

heat-killed a (Biol.)   marbh a ag an teas

heatlogs spl (HomEc.)   smutáin mpl teasa

heat of combustion (Ch.)   teas m3 dócháin

heatproof handle (HomEc.)   hanla m4 teasdíonach

heat treatment (Ch.)   teaschóireáil f3

heavily ribbed (Bot.) (of leaf, etc)   ileasnach a

heavy a (Sp.: HorseRac.) (of going)   trom a

heavy breather (Soc., Tel.)   anáileoir m3 gnéasach (ar an nguthán)

heavy duty adhesive tape (Tls.)   téip f2 ghreamaitheach láidir

heavy engineering (Ind.)   innealtóireacht f3 throm

heavy metal (Mus.) (style of rock music)   miotal m1 trom, ceol m1 trom-mhiotalach

heavy metal packaging (Metal.) pacáistiú m trom-mhiotail

heavy type (Typ., Wordpr.)   cló m4 trom

Heavy Vehicles (RoadSaf.) (on road sign)   Feithiclí fpl Troma

heavy-weight championship (Sp.: Box.)   craobhchomórtas m1 trom-mhéachain

Hebe s (Gk. Myth.)   Héibé f4

Hebrides spl (Geog.)   Inse fpl Ghall

Hedge Cutting (Hort., RoadSaf.)   Bearradh m Fáil

hedgehog holly (Bot.)   cuileann m1 gráinneoige

hedonism s (Soc.)   héadónachas m1

heeled cutting (Hort.) (of plant)   sálghearradh m (gs -rrtha)

Heelstone s (Geog.) (at Stonehenge)   Heelstone

height s (= elevation) (Mapm.)   airde f4

height of summit (Mapm.)   airde f4 mullaigh

Hekat s (Egypt. Myth.)   Heiceat m1

Helicopter Rescue Service (Polic.)   An tSeirbhís f2 Tarrthála Héileacaptair

Heliopolis s (Geog.)   Héileapolas m4

helipad s (Transp.)   héileapad m4

heliport s (Transp.)   héileaport m1

helium flash (Ch.)   splanc f2 héiliam

helium-poor a (Ch.)   ar bheagán héiliam

helium-rich a (Ch.)   ar mhórán héiliam

helix s (Biol.)   héilics m4

Hellenic s (Ling.) (language)   Heilléinic f2

Hellenic branch (Ling.)   brainse m4 Heilléanach

Hellenist s (Gk. civ.)   Heilléanaí m4

hello int (Gen.)   haileo int

help s (Tel.)   cabhair f5

help desk (Adm.)   deasc f2 chabhrach

helplessness s (PsyAn.)   dímrí f4

help line (Adm., Tel.)   líne f4 chabhrach

Help us to stamp out crime in the workplace (Polic.)   Cuidigh linn deireadh a chur leis an gcoireacht ar an láthair oibre

hemiola s (Mus.)   heimiala m4

hemiorthodome a (Geol.)   heamortadómach a

hemisphere s (Astr.)   leathsféar m1

henceforward adv (Gen.)   feasta adv

henge s (Arch.)   heinse m4 (pl -sí)

Henry s (Hist.) (son of Crown Prince Frederick) Anraí m4

Henry starfish (Henricia oculata) (MarBiol.)   crosóg f2 Anraí

hepatic vein (Physiol.)   féith f2 heipiteach

hepatitis s (Med.)   heipitíteas m1, aetas m1

hepatobiliary system (Physiol.)   córas m1 heipiteadhomlasach

Hephaestus s (Gk. Myth.)   Héafaestas m1

heptathlon s (Sp., Athletics)   heaptatlan m1

Hera s (Gk. Myth.)   Héire f4

Heracles s (= Hercules) (Myth.)  Earcail m4

herbal medicines (Med.)   cógais mpl luibhe

herbal tea (Cu.)   tae m4 luibhe

herbalism s (Health, Med.)   luibhliacht f3

herb bed (Hort.)   ceapach f2 luibheanna

herbivore s (Z.)   luibhiteoir m3

Hercules s (= Heracles) (Myth.)   Earcail m4

heritage s (Tour., Hist.)   oidhreacht f3

heritage centre (Tour.)   ionad m1 oidhreachta

heritage coasts (Tour.) (i Sasana)   cóstaí mpl oidhreachta

heritage garden (Tour.)   gairdín m4 oidhreachta

Hermes s (Gk. Myth.)   Heirméas m1

hermetic(al) a (Gk. Myth.)   heirméiteach a

Hermon s (Geog.)   Hearmón m1

Hermopolis s (Geog.)   Heirmeapolas m4

Herodotus s (Hist.)   Heireadótas m1

Herrick Trust reward (Polic.)   Luaíocht f3 Iontaobhais Herrick

herring-bone s (Cloth.)   cnámh f2 scadáin

Hesiod s (Lit.)   Héisiad m4

hesitant a (Orn.) (of bird's flight)   preabach a

Hesperides spl (Gk. Myth.) (three nymphs)   na Heispirídí fpl

Hesse, Prince of (Hist.)   Prionsa Hessen

Hestia s (Gk. Myth.)   Heistia f4

heterogeneous goods (Com.)   earraí mpl ilchineálacha

heterogenous See heterogeneous

heterotroph(e)s spl (Biol.)   heitreatrófaigh mpl

heuristic a (Ed., Mth.)   heorastúil a

heuristics spl (Ed., Mth.)   heorastaic f2

hexane s (Ch.)   heacsán m1

HFC (= hydrofluorocarbon) (Ch.)   HFC

HIB (= Haemophilus influenzae  type B) (Med.)   HIB

hibernate v (Z.)   codlaíonn v an geimhreadh, déanann v codladh geimhridh

hide-away rubbish bin (HomEc.)   bosca m4 bruscair folaigh

hide dresser (Trades)   tonnleasaitheoir m3

hieratic a (Lit.) (script)   cliarúil a

high-altitude winds (Geog.)   gaotha fpl airde móire

high and order function (Adm.)   feidhm f2 ard oird

high-based clouds (Geog.)   néalta mpl ardbhoinn

high beams (RoadSaf.) (soilse)   léasacha mpl arda

highchair s (Furn.) (of infant)   ardchathaoir f5

Highclere holly "Hodginsii" (Bot.)   cuileann m1 Highclere "Hodginsii"

High Commissioner (Polic.)   An tArd-Choimisinéir m3

High Contracting Parties (Polic.)   Na hArdpháirtithe mpl Conarthacha

high-density lipoprotein (Biol.)   lipeapróitéin f2 ard-dlúis

high-energy particle physics (Ph.)   fisic f2 chaithníní ardfhuinnimh

Higher Diploma in Education (Ed.)   Ardteastas m1 san Oideachas

higher Garda street visibility (Polic.)   infheictheacht f3 níos airde Gardaí ar na sráideanna

Higher Level (Ed.)   Ardleibhéal m1

higher mammals (Z.)   ardmhamaigh mpl

higher professional (Adm.)   gairmiúil a ar ardghrád

Higher Professional School, Ceské Budejovicé (Ed.)   Ardscoil f2 Ghairmiúil, Ceské Budejovicé

Higher Professional Technical Officer (Ed.)   Ard-Oifigeach m1 Teicniúil Gairmiúil

Higher Vocational School of Information Services, Prague (Ed.)   Ard-Ghairmscoil f2 Seirbhísí Faisnéise, Prág

highest and lowest order function (Mth.)   an fheidhm f2 is airde agus is ísle ord

high-fibre food (Health, Med.)   bia m4 le neart snáithín

high frequency (Tel.)   ardmhinicíocht f3

high-gain antenna (Space.)   aeróg f2 ardneartúcháin

high hurdles (Sp.)   cliatha fpl arda

high-intensity fog lights (RoadSaf.)   soilse mpl ceo ard-déine

high-level wastes (HLW) (Env.)   dramhábhair mpl ardleibhéil, fuíollábhair mpl ardleibhéil

highlight v (Adm.) (with highlighter)   aibhsigh v

highlighter s (Station.) (of pen)   peann m1 aibhsithe

highlights spl (Gen.) (of career)   buaicphointí mpl

high-order central places (Adm.)   lárionaid mpl ardoird

high-order services (Adm.)   seirbhísí fpl ardoird

high-powered a (Veh.)   ardchumhachta gs as a

high prevalence of a particular crime (Polic.)   coir f2 áirithe a bheith forleathan

high proportion of crime, a very high (Polic.)   céatadán m1 an-ard coireachta /de na coireanna

high-purity (nuclear) material (Ch.)   ábhar m1 (núicléach) ardíonachta

High Renaissance (Hist.)   An tArd-Renaissance

high-resolution graphics (Comp.)   grafaic f2 ardtaifigh

high-risk activities (Med.)   gníomhartha mpl fíorchontúirteacha

high-risk practices (Med.)   gníomhartha mpl fíorchontúirteacha

high-sided trailer (Veh.)   leantóir m3 taobhard

high-sided vehicle (Veh.)   feithicil f2 thaobhard

high-speed train (Transp.)   traein f5 ardluais

high-spired a (MarBiol.) (of sea-shell)   spuaicard a

high staff/child ratio (Ed.)   cóimheas m3 ard foirne/leanaí

high starting torque (MecE.)   ardtorc m1 dúiseachta

high-strength concrete (Constr.)   coincréit f2 ardnirt

high sun-protection factor (= high SPF) (Cosmet.)   fachtóir m3 ard cosanta ar an ngrian, SPF ard

high technology (IT)   ardteicneolaíocht f3

high-technology medical products (Med.)  táirgí mpl míochaine ardteicneolaíochta

high-tensile a (Ph.)   ardteanntachta gs as a

high tension (Tel.)   ardteannas m1

high-tension power transmission line (Mapm.)   sreang f2 tharchuir chumhachta ardteannais

high tide (Geog.)   lán m1 mara

high tide level (Geog.) (of location on seashore)   uachtar m1 cladaigh

high turreted spire (MarBiol.) (of sea-shell)   spuaic f2 thúiríneach ard

High Vehicles (RoadSaf.) (on road sign)   Feithiclí fpl Arda

high visibility (Polic.)   ard-infheictheacht f3

high visibility patrolling (Polic.)   patrólú m ard-infheictheachta

high-voltage electron microscope (Micros.)  leictreonmhicreascóp m1 ardvoltais

high-yielding varieties (HYVs) (Agr.)   cineálacha mpl tromthoraidh

hi-hat cymbals (Mus.)   ciombail mpl troitheáin

hijack v (Polic.)   fuadaigh v

hijacker s (Polic.)   fuadaitheoir m3

hijacking s (Polic.)   fuadach m1

hill s (Mapm.)   cnoc m1

hill fog (Geog.)   ceo m4 cnoic

hill-top enclosure (Archaeol.)   imfhálú m bairr chnoic

hill walking (Leis., Sp.)   cnocadóireacht f3

Himal Chuli (Geog.) (sliabh)   Himal Chuli

Himalayan rabbit (Z.)   coinín m4 Himiléitheach

hind end (MarBiol.) (of sea-shell)   an deireadh m1

hinder v (Gen.)   bac m1 a chur ar

Hindu-Arabic a (Relig.)   Hiond-Arabach a

Hindu Kush (Geog.)   Hindu Kush

hinge s (MarBiol.) (of seashell)   bacán m1

hinged nose (Av.)   soc m1 ar insí

hip dysplasia (Med.)   diospláise f4 chorróige

hip hop music (Mus.)   ceol m1 hip hap

hipped roof (Arch.) (of building)   díon m1 gabhail éadain

Hippocrates s (Ph.)   Hipeacraitéas m1

hip rafter (Arch.) (of building)   rachta m4 gabhail éadain

Hippolyte s (Gk. Myth.)   Hipilité f4

hippy s (Soc.)   hipí m4 (pl hipíos)

hire contract (Com., Transp.) (of car-hire)   fruilchonradh m3

hired assassin (Polic.)   feallmharfóir m3 fruilithe

Hisarlik s (= Troy) (Geog.)   Hisarlik

His Excellency, the Most Reverend Dr. X, Archbishop of Y, Apostolic Nuncio to Ireland (Relig.)   A Shoilse, An Dr. Sár-Oirmhinneach X, Ard-Easpag Y, Nuinteas Aspalda d'Éirinn

Hispanic s (Geog.)   Easpáinneach m1

Hispanic a (Geog.)   Easpáinneach a

Hispanic s (Ling.)   Easpáinnic f2

Hispanic linguistics (Ling.)   teangeolaíocht f3 na hEaspáinnice

Hispaniola s (Geog.)   An Easpáinneoil f3

histone s (Biol.)   hiostón m1

histopathology s (Med.)   histeapaiteolaíocht f3

historical bibliography (Lib.)   bibleagrafaíocht/leabhareolaíocht f3 stairiúil

historical costume (Th.)   culaithirt f2 seanré

historical events (Hist.)   imeachtaí mpl stairiúla

historical inquiry (Hist.)   fiosrú m stairiúil

historical investigation (Hist.)   taighde m4 na staire

historical map (Hist., Geog.)   léarscáil f2 stairiúil

historical methods (Hist.)   modhanna mpl na staire

historiographer s (Hist., Lit.)   staraí m4

historiography s (Hist., Lit.) (corpus)   stair f2

historiography s (Hist.) (study of methods)   staireolaíocht f3

historiography s (Hist., Lit.) (writing of history)   scríobh m na staire

history co-ordinator (Ed.)   comhordaitheoir m3 staire

History: Irish (Lib., Lit.)   Stair f2 na hÉireann

history of the space race (Hist., Pol.)   stair f2 an spásráis

History: Reference (Lib., Lit.)   Stair  f2:

Tagairt

history research assignment (Ed.)   tasc m1 taighde sa stair

hit s (Mus.) (of musical record etc.)   cnag m1; (is cnag é)

hit and run (accident) (Polic.)   tionóisc f2 bhuille is teithidh

hitch s (Trades) (knot)   cor m1

hit single (Mus.) (of musical record)   cnagshingil f2

HIV (= human immune virus) (Med.)   VEID

hive s (Med.)   ball m1 aodh

HIV-positive a (Med.)   VEID-deimhneach a

hoarding s (Arch., Hist.)   crannóg f2

hoax device (Polic.)   gaireas m1 bréige

hobby knife (Leis.)   scinín f4 ceirde

Hohenzollern, House of (Hist., Pol.)   Teaghlach m1 Hohenzollern

Hokusai s (Bot.) (variety of Japanese cherry)   Hokusai

hold-all s (Cloth.)   mála m4 ilfheidhme

hold an inquiry (Tel.)   fiosrúchán m1 a chur ar bun

hold-down s (Sp.: Wrestling)   coinneáil f3 síos (pl slite coinneála síos)

holder s (Adm.)   coinneálaí m4

holder s (Com., Jur.)   sealbhóir m3

holdfast s (Tls.)   greamachán m1

hold office (Adm., Pol.)  a bheith i seilbh oifige

hold-ups spl (Cloth.) (of stockings)   stocaí mpl gan chrochóga

hole saw (Tls.)   sábh m1 poll

holiday centre (Leis., Tour.)   ionad m1 saoire

holiday home (Leis., Tour.)   teach m1 saoire

holiday schemes (Tel.)   scéimeanna fpl saoire

holistic approach (Med., Phil.)   cur m chuige iomlánaíoch

hollands s (= dutch gin, geneva) (Cu.)   ginéiv f2

hollow bit tongs (Tls.)   an tlú m4 cuasbhéil

hollow glass (Art.)   tollghloine f4

hollowing s (Woodw.)   cuasú m (gs –saithe)

“hollow spindle” spinning (Weav.)   sníomh m le fearsaid tholl

holocrystalline a (Ch.)   holaicriostalta a

hologram s (Phot.)   holagram m1

holography s (Phot.)   holagrafraíocht f3

holster s (Weap.)   curra m4

Holy of Holies (Relig.)   An Áit f2 Shárnaofa

Holy See (Relig.)   An Suí m4 Naofa

home adviser (HomEc.)   comhairleoir m3

homebaking s (HomEc.)   bácáil f3 bhaile

home care (Med.)   cúram m1 baile

home furnishings (Decor.) (comhartha i siopa)   troscán m1 agus fearas m1

home help (HomEc., Med.)   cúntóir m3 baile

Home Improvement Grant Scheme (Adm.)   Scéim f2 Deontas um Fheabsúcháin Tí

home keys (Comp.)   eochracha fpl baile

homelessness s (Soc.)   easpa f4 dídine

Homeless Policy Unit (Adm., Soc.)   An tAonad m1 Beartas um Dhaoine gan Dídean

home making (HomEc.) (of course)  eacnamaíocht f3 bhaile

homeopathic a (Med.)   hoiméapaiteach a

homeopathy s (Med.)   hoiméapaite f4

homeostasis s  (Biol.)   hoiméastáis f2

home page (Comp.)   leathanach m1 baile

homeplate (Sp.: Baseb.)   daoradh m baile

home protection policy (Ins.)   polasaí m4 cuimsitheach tí

Home Purchase Annuity Loan (Adm., Fin.)   Iasacht f3 Bhlianachta um Cheannach Tí

home reading, for (Ed.)   le léamh sa bhaile

home security survey (Polic.)   suirbhé m4 slándála tí

home/school/comunity liaison (HSCL) coordinator (Ed.)   comhordaitheoir m3 teagmhála baile, scoile agus an phobail

Home/School Liaison Co-ordinator (Ed.)   Comhordaitheoir m3 Teagmhála Baile isScoile

home/school liaision officer (Ed.)   oifigeach m1 teagmhála baile is scoile

home/school links (Ed.)   naisc mpl bhaile is scoile

Home Service and Au Pair Agency (HomEc., Soc.)   Gníomhaireacht f3 Seirbhíse Baile agus Au Pair

home working (Adm.)   obair f2 ón mbaile

homoclinal terrain (Geol.)   tír-raon m1 homachlaonasach

homocysteine s (Ch.)   homaicistéin f2

homogeneous goods (Com.)   earraí mpl aonchineálacha

homogenous See homogeneous

homograph s (Term.)   comhghraf m1

homography s (Term.)   comhghrafachas m1

homologation s (Jur.)   homalógú m (gs -gaithe)

homonym s (Term.)   comhainm m4

homonymy s (Term.)  comhainmneachas m1

homophone s (Term.)   téarma m4 comhfhuaimneach

homophony s (Term.)   comhfhuaimneachas m1

homoscedasticity s (Stat.)   homaisceideastacht f3

homunculus s (Biol.)   duinín m4

honey and ginger stirfries (Cu.)   suaithfhriochtaí mpl meala agus sinséir

honey-bag s (Ent.) (of bee)   an máilín m4 meala

honey buzzard (Orn.)   clamhán m1 riabhach

Honey Cream Cleanser (Cosmet.)   Glantóir m3 Uachtair Meala

honeycomb worm (Sabellaria alveolata) (Z.)   péist f2 mhilteogach

Honiara s (Geog.)   Hóiniára m4

honour of the altars (Relig.)   gradam m1 na n-altóirí

hooded merganser (Mergus cucullatus) (Orn.)   síolta f4 chochaill

hook s (Fish.)   crúca m4

Hooker’s green (Col.)   glas m1 Hooker

Hooker's hebe (Bot.)   niamhscoth f3 Hooker

hooking s (Sp.: Hurling)   crúcáil f3

hooting-call s (Orn.)   scréach f2

Hope (Hist.) (Castleblayney Family)   (Muintir) Hope, (Muintir) Hob

Hopewell s  (Native American civ.)   Hopewell

hop hornbeam (Ostrya)  (Bot.)   cornbhíoma m4 hopúil

hopscotch s (Leis.)   cleas m1 na bacóide

horizontal a (Tel.)   cothrománach a

horizontal clearance (Mapm.)   scóip f2 leithid

horizontal plane (HP) (Geog.)   plána m4 cothrománach

horizontal polarisation (Tel.)   polarú m cothrománach

horizontal stabilizer (Av.)   cobhsaitheoir m3 cothrománach 

hormone replacement therapy (HRT) (Med.)     teiripe f4 athsholáthair hormón

horn of plenty (Craterellus cornucopioides) (Bot.)   troimpéad m1 an phúca

Horror s (Lib., Lit.)   Uafás m1

horse armour (Sp.: Joust.)   armúr m1 capaill

horse jump (Sp.: Show-j.)   léim f2

horse mushroom (Agaricus arvensis) (Bot.)   beacán m1 capaill

horse mussel (Modiolus modiolus) (MarBiol.)   diúilicín m4 capaill

horseradish sauce (Cu.)   anlann m1 raidise

Horse's Head nebula (Astr.)   Réaltnéal m1 an Chinn Chapaill

Horus s (Egypt. Myth.)   Hóras m1

hosiery s (Cloth.)   góiséireacht f3

hospice s (Med.)   ospís f2

hospice home care (Health)   cúram m1 baile ospíse

hospice nurse (Med.)   altra m4 ospíse

hospital s (Med.)   ospidéal m1

hospital canteen (Cat., Med.)   bialann f2 (an) ospidéil

hospitalization s (Med.)   cur m san ospidéal

hospitalization charges (Med.)   táillí fpl ospidéil

hospital librarian (Lib., Med.)   leabharlannaí ospidéil

hospital management (Adm.)   bainistíocht f3 (an) ospidéil

Hospitals' Services Cards (Med.)   Cártaí mpl Seirbhísí Ospidéil

host v (Comp.)   óstáil v

hostage negotiation (Polic.)   idirbheartaíocht f3 maidir le gialla

host computer (Lib., Comp.)   óstríomhaire m4

hosting s (Comp.)   óstáil f3

host organisation (Com.)   ósteagraíocht f3

host school (Ed.)   óstscoil f2

hot-air balloon (Av., Transp.)   balún m1 te

hot-air dryer (HomEc.)   triomadóir m3 aeir the

hot cross buns (Cu.)   crosbhorróga fpl

hot dog (Cu.)   brocaire m4 te

hotel s (Tour.)   óstán m1

hotel catering (Cat.)   lónadóireacht f3 óstáin

Hotel Catering and Tourism (Tour.)   Lónadóireacht f3 Óstáin agus Turasóireacht

hotel guides (Lib., Tour.)   treoirleabhair mpl óstán

hot foil press (HomEc.)   fáisceán m1 scragaill the

hotline s (Tel.) (of telephone)   beolíne f4

hot-linked sub-categories (Comp.)   fochatagóirí mpl teo-nasctha

hot plate (Cu.)   teophláta m4

hot rolled steel (Civ. E.)   cruach f2 theorollta

hot set (Trades, Tls.)   séata m4 te

Hottentots spl (Hist.)   Hotantataigh mpl

hot water tank (Constr.)   umar m1 uisce the

hotwire v (El., Veh.)   teoshreangaigh v

house s (= full house) (Gam.; Poker)   teach m (gs tí)

house s (Constr., Mapm)   teach m (gspl tithe)

housebound reader (Lib.)   léitheoir m3 gafa sa teach

house crow (Corvus splendens) (Orn.)   préachán m1 binne

household cleaning (HomEc.)   glanadh m

household detergents (HomEc.)   glantaigh mpl

household expenditure (Com.)   caiteachas m1 teaghlaigh

household goods (HomEc.)   earraí mpl

household safety (HomEc.)   sábháilteacht f3

housekeeper s (HomEc.)   coimeádaí m4

housekeeper routines (Lib.)   gnáthaimh mpl leabharlainne

house-style s (Station.) (of stationery)   stíl f2

Housing Construction Section (Constr., Env.)   An Rannóg f2 Tógála Tithe

Housing Division (Adm., Env.)   An Rannán m1 Tithíochta

Housing Grants Section (Adm., Env.)   Rannóg f2 na nDeontas Tithíochta

Housing Inspectorate (Adm., Env.)   An Fhoireann f2 Chigireachta Tithíochta

Housing Policy and Finance Section   An Rannóg f2 Beartais agus Airgeadais Tithíochta

Housing Rents and Tenure Section (Adm., Env., Soc.)   An Rannóg f2 Cíosanna agus Tionachta Tithíochta

Houy s (Egypt. Myth.)   Húí m4

hover v (Orn.)   ainligh v

hovercraft s (Transp.)   árthach m1 foluaineach

howel s (Archaeol., Woodw., Cooperage)   habhal m1

howl  s (Tel.)   glam f2

HP (= horizontal plane) (Geog.)   PC

HPSS (= Health and Personal Social Services) (Adm., Med.)   SSSP

HRT (= hormone replacement therapy) (Med.)   teiripe f4 athsholáthair hormón (TAH)

HSCL scheme (Home/ School /Community Liaison scheme) (Ed.)   scéim f2 theagmhála baile, scoile agus an phobail

Hsia s (Geog.) (in China)   Hsia

huaca s (Inc. civ.) (holy place)   huaca

Huacapata s (Geog., Inc. civ.) (placename)   Huacapata

Huang He (= Yellow River) (Geog.)   an Huang He

Huáscar s (Inc. civ.) (son of Huayna Capac)   Huaácar

Huatanay s (Geog., Inc. civ.) (river)   an Huatanay

Huayna Capac (Inc. emperor)   Huaine Capac

Hudson Bay (Geog.)   f4 Hudson

Hudsonian whimbrel (Numenius phaeopus hudsonicus) (Orn.)   crotach m1 eanaigh Hudson

hulk s (Mapm.)   seanchabhail f3

hum s (Tel.)   siansán m1

human achievements (Gen., Soc.)   gnóthachtálacha fpl daonna

human activity (Geog.)   gníomhaíocht f3 dhaonna

human comfort zone (Env.)   crios m3 chompord an duine

human genome (Biol.)   géanóm m1 an duine, géanóm m1 daonna

human immune virus (HIV)   víreas m1 easpa imdhíonachta daonna

human input (Geog.)   ionchur m1 daonna

humanitarian a (Soc.)   daonnúil a

Humanities and Social Sciences (Ed.)   Na Daonnachtaí fpl agus Eolaíochtaí Sóisialta

human life (Biol.)   beatha m4 an duine

human life cycle, the (Biol.)   saolré f4 an duine

human resource allocation model (Adm., Com.)   samhail f3 de leithdháileadh acmhainní daonna

human resource management and research (Com.)   bainistíocht f3 agus taighde acmhainní daonna

Human Resources Development and Training Services (Adm., Ed.)   Seirbhísí fpl Oiliúna agus Forbartha Acmhainní Daonna

human resources specialist (Com.)   speisialtóir m3 (i mbun) acmhainní daonna

human rights protection (Soc.)   cosaint f3 ar chearta an duine

human sexuality (Sex.)   gnéasacht f3 an duine

Humber s (Geog.) (sea area)   Humber

Hume's lesser whitethroat (Sylvia curruca althaea) (Orn.)   gilphíb f2 Hume

Hume's yellow-browed warbler (Phylloscopus {inornatus} humei) (Orn.)   ceolaire m4 Hume

humidifier s (Env.)   taisire m4

Humour: Comic Strip (Lib., Lit.)   Stiallchartúin mpl Ghrinn

Humour: General (Lib., Lit.)   Greann m1

humpback whale (Megaptera novaeangliae) (MarBiol.)   míol m1 mór dronnach

hump mould (Art.)   dronnmhúnla m4

hunchback scallop (MarBiol.)   cluaisín m4 cruiteach

hung parliament/Dáil (Pol.)   parlaimint f2/Dáil f3 gan tromlach

Hungarian puli (Z.)   púilí m4 Ungárach

Hungarian vizsla (Z.)   viosla m4 Ungárach (pl vioslaí)

Huns spl (= The Xiongnu) (Hist.)   Na Hunaigh mpl

hunter-gatherer s (Hist.)   fiagaí m4 cnuasaitheoir (pl fiagaithe cnuasaitheoirí)

hut s (Constr., Mapm.)   bothán m1

hyalocrystalline a (Geol.)   hialaicriostalta a

Hydra s (Astr.)   An Phéist f2 Uisce

Hydra of Lerna (Gk. Myth.)   Hiodra m4 Leirné

hydrargillite s (Geol.)   hidri-chréchloch f2

hydrochlorofluorocarbons spl (HCFCs) (Ch.)   hidreaclórafluaracarbóin mpl

hydrocolloids spl (Med.)   hidreacollóidigh mpl

hydroculture s (Biol.)   hidreashaothrú m (gs –raithe)

hydroelectric scheme (El.)   scéim f2 hidrileictreach

hydroelectricity s (El.)   hidrileictreachas m1

hydrofluorocarbon s (HFC) (Ch.)   hidreafluaracarbón m1

hydrofoil s (Nau.)   duillárthach m1

hydrogarnet s (Geol.)   hidreagairnéad m1

hydrogels spl (Med.)   hidreaghlóthacha fpl

hydrogen chloride (Ch.)   clóiríd f2 hidrigine

hydrographic surveyor (Mapm.)   suirbhéir m3 hidreagrafach

hydrolyse v (Biol.)   hidrealaigh v

hydrolysis s (Biol.)   hidrealú m (gs –laithe)

hydrophilic a (Med.)   hidrifileach a

hydrophobic a (Psy.)   hidreafóbach a

hydroponics spl (Hort.)   hidreaponaic f2

hydroponicum box (Hort.)   umar m1 hidreaponaice

hydroquinone s (Ch., Phot.)   hidreacuineon m1

hydroseeding s (Hort.)   hidrishíolú m (gs -laithe)

hydroxyl- pref (Ch.)   hiodrocsail- pref, hiodrocsal-pref

hydroxylamine s (Ch.)   hiodrocsalaimín m4

Hydrus s (Astr.)   An Phéist f2 Bheag

hygienist s (Health)   sláinteolaí m4

Hyksos spl (Geog.)   Na Hiocsósaigh mpl

Hyllus s (Gk. Myth.)   Hilleas m1

Hymeniacidon sanguinea (MarBiol.) (spúinse)   Hymeniacidon sanguinea

Hymenoptera spl (Ent.)   Hymenoptera

hyoscyamine s (Med., Pharmacol.)   hióisciaimín m4

hypereutrophication s (Env.)   hipireotrófú m (gs -faithe)

hypergroup s (Tel.)   hipearghrúpa m4

hypertext s (Comp.)   hipirtéacs m4

hyperthermia s (Med.)   hipirteirme f4

hypoallergenic a (Med.)   hiopailléirgineach a

hypocaust s (Roman civ.)   hipeacóst m1

hypocentre s (Geol.)   fo-lár m1

hypocrystalline a (Geol.)   hipicriostalta a

hypospadias s (Med.)   hipeaspáidias m4

hypothermia s (Med.)   hipiteirme f4

hypotrochoid s (Mth.)   hipeatrocóideach m1

hypotrochoid a (Mth.)   hipeatrocóideach a

hypoxia s (Med.)   hiopocsa f4

hysteria s (PsyAn.)   histéire f4

hysteric s (PsyAn.)   histéireach m1

hysteric a (PsyAn.)   histéireach a