naan bread (Cu.)   arán m1 Naan

Nabataeans spl (Geog.) (inhabitants of Petra)   Na Nabataeigh mpl

nacre s (= mother-of-pearl) (MarBiol.)   néamhann m1

nadir s (Astr., Ph.)   nadair f2

Nadi-Svedi s (Indian civ., Med.) (steam pipe)   Nadaí-Sveidí m4

naevus s (Med.)   ball m1 broinne

Nagoya s (Geog.)   Nagoya

nail bed (Biol.)   leaba f5 na hiongan

nail-biting s (Psy.)   ithe m4 na n-ingne

nail care (Cosmet.)   cúram m1 ingne

naked barley (Hort.)   eorna f4 nocht

naked eye (Opt.) (of observation)   (breathnú 7rl.) leis an tsúil, infheicthe ag an tsúil

naked flame (FireSaf.)   lasair f5 gan chosaint

Nakhichevan (Geog.)   An Nacaiseaváin f2

name-calling s (Gen.)   (ag) baisteachán m1

name-giving fruit (Hort.)   toradh m1 as a n-ainmnítear é

nan(o)-  pref (= nann-, nanno-) (Mth.)

  nan(a)(i)-, nain- pref

nanny s (HomEc.)   buime f4

nao s (Nau.)   nae f4 (pl naetha)

naphthenic acid (Ch.)   aigéad m1 naftaineach

napier s (= neper) (El.) (unit)   néipear m1

napkin s (= Am. diaper) (Med.)   clúidín m1

Napoleonic code (Hist.)   cód m1 Napoléon

Nara s (Geog.) (Ancient Capital of Japan)   Nara

narcissism s (PsyAn.)   naircisíocht f3

narcissistic neurosis (PsyAn.)   néaróis f2 naircisíoch

Narcissus (Gk. Myth.)   Nairciseas m1

Narmer s (Egypt. Myth.)   Narmar m1

narrative s (Ed., Lit.)   insint f2

narrative poetry (Ed., Lit.)   scéalfhilíocht f3

narrow band (Tel.)   banda m4 caol

narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia) (Bot.)   fuinseog f2 chaol

narrow-leaved lupin (Bot.)   lúipín m4 caol

narrower term (= species term) (Term.)   téarma m4 fo-aicmeach

narrower term (= narrow term) (Term.)   téarma m4 cúng

narrows spl (Mapm.)   caolta mpl

narrow term (Term.)   téarma m4 cúng

narrow-track s (Transp.)   caolrian m1

narthex s (Arch.)   nairtéacs m4

nasal tampon (Med.)   súitín m4 sróine

national a (Gen.)   náisiúnta a

National Adult Literacy Agency (Lit., Soc.)   An Ghníomhaireacht f3 Náisiúnta um Litearthacht d'Aosaigh

National Advisory Council for Health Promotion (Med., Soc.)   An Chomhairle f4 Chomhairleach Náisiúnta um Chothú na Sláinte

National Anti-Poverty Strategy (Pol.)   An Straitéis f2 Náisiúnta in aghaidh na Bochtaineachta

National Archives Act, The (Hist., Lib.)   An tAcht m3 um Chartlann Náisiúnta

National Association for Deaf People (Deaftech) (Med.)   Cumann m1 Náisiúnta na mBodhar (Deaftech)

National Association of Adult Education (Ed., Soc.)   An Cumann m1 Náisiúnta um Oideachas Aosach

national bibliography (Lib.)   leabharliosta m4 náisiúnta

national boundary (= state boundary) (Mapm.)   teorainn f5 an stáit

National Bureau of Criminal Investigation (Polic.)   An Biúró m4 Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil

National Car Testing Centre, The (Adm., Veh.)   An tSeirbhís f2 Náisiúnta Tástála Carranna

National Centre for Guidance in Education (Ed., Soc.)   An tIonad m1 Náisiúnta do Threoir san Oideachas

National Certificate in Agriculture  (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Talmhaíochta

National Certificate in Applied Social Studies in Counselling (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh sa Chomhairleoireacht

National Certificate in Applied Social Studies in Vocational Rehabilitation (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme

National Certificate in Biology - New Specialisation in year 2 (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Bitheolaíochta - Speisialtóireacht Nua i mbliain 2

National Certificate in Business Studies(Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó

National Certificate in Business Studies - Computer Applications (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó - Feidhmiúcháin Ríomhairí

National Certificate in Business Studies - Travel and Tourism (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó - Taisteal agus Turasóireacht

National Certificate in Business Studies (Renewal) (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó (Athnuachan)

National Certificate in Business Studies in Computer Applications (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFeidhmiúcháin Ríomhairí

National Certificate in Business Studies in Customer Care (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCúram Custaiméirí

National Certificate in Business Studies in Equine Studies (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Staidéar Eachaí

National Certificate in Business Studies in Health Service Management (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Seirbhíse Sláinte

National Certificate in Business Studies in Languages and Business (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha agus Gnó

National Certificate in Business Studies in Languages and Business – French (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha agus Gnó - Fraincis

National Certificate in Business Studies in Languages and Business – German (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha agus Gnó - Gearmáinis

National Certificate in Business Studies in Sports and Recreation (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Spórt agus Áineas

National Certificate in Business Studies in Trade Union Studies (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Staidéar Ceardchumainn

National Certificate in Computing (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Certificate in Computing in Applications and Support (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhFeidhmiúcháin agus Tacaíocht

National Certificate in Computing in Information Technology Support (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTacaíocht Teicneolaíochta Faisnéise

National Certificate in Computing in Software Development (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bogearraí

National Certificate in Construction (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Foirgníochta

National Certificate in Construction Studies (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta

National Certificate in Construction Studies in Interior Architectural Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i dTeicneolaíocht Ailtireachta Intí

National Certificate in Counselling - Theory and Practice (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Comhairleoireachta - Teoiric agus Cleachtas

National Certificate in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Certificate in Engineering in Automation (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta san Uathoibriú

National Certificate in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Certificate in Engineering in Civil Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Certificate in Engineering in Computer-Aided Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhchuidithe

National Certificate in Engineering in Computer Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Computer Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Electromechanical Systems (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i gCórais Leictrimeicniúla

National Certificate in Engineering in Electronic Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Electronics (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta sa Leictreonaic

National Certificate in Engineering in Electronics & Communication (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Cumarsáid

National Certificate in Engineering in Electronics and Communications Systems (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide

National Certificate in Engineering in Electronics and Computer Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Electronics and Computer Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Teicneolaíocht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Electronics and Marine Communications Systems (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide Muirí

National Certificate in Engineering in Environmental Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Chomhshaoil

National Certificate in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Certificate in Engineering in Marine Electronics (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic Mhuirí

National Certificate in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Certificate in Engineering in Medical Device Manufacturing (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i nDéantúsaíocht Feistí Leighis

National Certificate in Engineering in Mineral Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhianraí

National Certificate in Engineering in Plastics Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Certificate in Engineering in Production Engineering (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Táirgeachta

National Certificate in Humanities (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí

National Certificate in Humanities in Adult and Community Education (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Aosach agus Pobail

National Certificate in Humanities in Adult and Continuing Education (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí in Aosoideachas agus Oideachas Leanúnach

National Certificate in Humanities in Applied Languages (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i dTeangacha Feidhmeacha

National Certificate in Humanities in Applied Languages for Communications and Administration (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i dTeangacha Feidhmeacha i gcomhair Cumarsáide agus Riaracháin

National Certificate in Humanities in Community Studies (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i Staidéar Pobail

National Certificate in Humanities in Languages with Heritage Studies (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i dTeangacha mar aon le Staidéar Oidhreachta

National Certificate in Humanities in Theology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí sa Diagacht

National Certificate in Information Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta Faisnéise

National Certificate in Science in Applied Biology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Chemistry (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i gCeimic Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Certificate in Science in Industrial Science in Good Manufacturing Practice  and Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Thionsclaíoch i nDea-Chleachtas Déantúsaíochta agus Teicneolaíocht

National Certificate in Science in Instrumentation and Applied Physics (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Ionstraimíocht agus Fisic Fheidhmeach

National Certificate in Science in Sterile Services Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Seirbhísí Steiriúla

National Certificate in Technology in Audiovisual Media Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Meán Closamhairc

National Certificate in Technology in Automobile Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Ghluaisteán

National Certificate in Technology in Furniture Production (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTáirgeadh Troscáin

National Certificate in Technology in Manufacturing Technology (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Déantúsaíochta

National Certificate in Training and Development (Community Education and Development) (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Oiliúna agus Forbartha (Forbairt agus Oideachas Pobail)

National Certificate of Competence in Road Haulage (Adm., Veh.)   Deimhniú m Náisiúnta Inniúlachta ar Tharlú Bóthair

National Certification Council (Ed.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Teistiúcháin

National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) (Ed.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

National Council for Technology in Education (Ed., IT)   An Chomhairle f4 Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas

National Council for the Blind of Ireland (Med.)   Comhairle f4 Náisiúnta na hÉireann do na Daill

National Council for Vocational Awards (Ed.)   Comhairle f4 Náisiúnta na gCáiliúchán Gairmoideachais

National Council of Nurses of Ireland (Med.)   Comhairle f4 Náisiúnta Altraí na hÉireann

National Council on Ageing and Older People (Adm., Soc.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Aosúcháin

National Criminal Intelligence Centre (Polic.)   An Lárionad m1 Náisiúnta Faisnéise Coiriúla

National Curriculum Council, The (NCC) (Adm.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Curaclaim 

national devolved budgeting (Com.)   buiséadú m náisiúnta cineachta

National Diagnostics Centre (Med.)   An Diagnóslann f2 Náisiúnta

National Diploma in Applied Social Studies  in Disability (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh sa Mhíchumas

National Diploma in Applied Social Studies in Vocational Rehabilation (Open Learning) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme (Foghlaim Oscailte)

National Diploma in Business Studies (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó

National Diploma in Business Studies - International Hospitality Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó - Bainistíocht Fáilteachais Idirnáisiúnta

National Diploma in Business Studies - Tourism (Full-Time) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó - Turasóireacht (Lánaimseartha)

National Diploma in Business Studies - Tourism and Languages (Full-Time) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó - Turasóireacht agus Teangacha (Lánaimseartha)

National Diploma in Business Studies in Accounting and Financial Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht agus Bainistíocht Airgeadais

National Diploma in Business Studies in Accounting and Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht agus Bainistíocht

National Diploma in Business Studies in Advertising (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó san Fhógraíocht

National Diploma in Business Studies in Applied Tourism (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTurasóireacht Fheidhmeach

National Diploma in Business Studies in Business Information Systems (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Faisnéise Gnó

National Diploma in Business Studies in Community Enterprise and Development (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFiontraíocht agus Forbairt Pobail

National Diploma in Business Studies in Electronic Business (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó sa Ríomhghnó

National Diploma in Business Studies in Electronic Commerce Systems (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Ríomhthráchtála

National Diploma in Business Studies in Healthcare Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Cúraim Shláinte

National Diploma in Business Studies in Hospitality Information Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht Faisnéise Fáilteachais

National Diploma in Business Studies in Information Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht Faisnéise

National Diploma in Business Studies in Information Technology with Spanish (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht Faisnéise mar aon le Spáinnis

National Diploma in Business Studies in Library Services (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Leabharlainne

National Diploma in Business Studies in Marketing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó sa Mhargaíocht

National Diploma in Business Studies in Outdoor Education and Leisure (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Oideachas Allamuigh agus Fóillíocht

National Diploma in Business Studies in Parish Planning & Administration (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bPleanáil agus Riarachán Paróistí

National Diploma in Business Studies in Property Valuation and Estate Agency (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Luacháil Maoine agus Gníomhaireacht Eastáit

National Diploma in Business Studies in Public Relations (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCaidreamh Poiblí

National Diploma in Business Studies in Sustainable Rural Development (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhForbairt Inbhuanaithe Tuaithe

National Diploma in Business Studies in Tourism and Languages (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTurasóireacht agus Teangacha

National Diploma in Communications in Graphic Design (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Cumarsáide i nDearadh Grafach

National Diploma in Computing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Diploma in Computing - one intake 1998/99 only (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta - aon ghrúpa amháin i 1998/99

National Diploma in Computing in Applications and Support with French (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhFeidhmiúcháin agus Tacaíocht mar aon le Fraincis

National Diploma in Computing in Applications and Support with German (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhFeidhmiúcháin agus Tacaíocht mar aon le Gearmáinis

National Diploma in Computing in Information Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTeicneolaíocht Faisnéise

National Diploma in Computing in Multimedia Modelling and Representation (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i Samhaltú agus Léiriú Ilmheán

National Diploma in Computing in Multimedia Programming (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i Ríomhchlárú Ilmheán

National Diploma in Computing in Networking, Satellite and Mobile Communications (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i Líonrú agus i gCumarsáid Mhóibíleach agus Satailíte

National Diploma in Computing in Software Development (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bogearraí

National Diploma in Computing in Software Development with French (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bogearraí mar aon le Fraincis

National Diploma in Computing in Software Development with German (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bogearraí mar aon le Gearmáinis

National Diploma in Computing in Software Development/Networking (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bogearraí /Líonrú

National Diploma in Computing in Systems Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i mBainistíocht Córas

National Diploma in Construction in (Site Management), (Measuring and Estimating), (Health and Safety), (CAD) (Ed.)  Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta (i mBainistíocht Láithreáin), (i dTomhas agus Meastachán), (i Sláinte agus Sábháilteacht), (i nDRC)

National Diploma in Construction in Building Surveying (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Economics (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta in Eacnamaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTeicneolaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Health and Safety (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Sláinte agus Sábháilteacht

National Diploma in Construction in Measuring and Estimating (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTomhas agus Meastachán

National Diploma in Construction in Site  Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Construction Studies in Building Surveying (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction Studies in Site  Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Design for Printing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha don Chlódóireacht

National Diploma in Design in Fashion Design (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i nDearadh Faisin

National Diploma in Design in Industrial Design (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i nDearadh Tionsclaíoch

National Diploma in Design in Interior Architecture (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha in Ailtireacht Intí

National Diploma in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Diploma in Engineering in Automation and Control Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Uathoibriú agus Teicneolaíocht Rialúcháin

National Diploma in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Diploma in Engineering in Civil Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Diploma in Engineering in Computer Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Diploma in Engineering in Construction and Civil Works (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bhFoirgníocht agus Oibreacha Sibhialta

National Diploma in Engineering in Electronic and Mechanical Engineering  (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice agus Meicniúil

National Diploma in Engineering in Electronic Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Electronics (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta sa Leictreonaic

National Diploma in Engineering in Electronics and Computer Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Diploma in Engineering in Electronics and Information Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Teicneolaíocht Faisnéise

National Diploma in Engineering in Highway and Traffic Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhórbhealach agus Tráchta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Processes (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bPróisis Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Diploma in Engineering in Mechatronics (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta sa Mheicitreonaic

National Diploma in Engineering in Plastics Engineering (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Diploma in Engineering in Process Control and Instrumentation (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Rialú Próiseas agus Ionstraimíocht

National Diploma in Fine Art in Painting (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne sa Phéintéireacht

National Diploma in Fine Art in Printmaking (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i nDéanamh Priontaí

National Diploma in Fine Art in Sculpture (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne sa Dealbhóireacht

National Diploma in Horticulture (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Gairneoireachta

National Diploma in Humanities - Rural Heritage (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí - Oidhreacht na Tuaithe

National Diploma in Humanities in Audio-Visual Media (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i Meáin Chlosamhairc

National Diploma in Humanities in Communications (Multimedia) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí sa Chumarsáid (Ilmheáin)

National Diploma in Humanities in Heritage Studies (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i Staidéar Oidhreachta

National Diploma in Humanities in Montessori Education (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Montessori

National Diploma in Humanities in Video Production (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí san Fhísléiriú

National Diploma in Languages and Business Administration (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Teangacha agus Riaracháin Ghnó

National Diploma in Legal Studies (Full-Time) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Dhlí (Lánaimseartha)

National Diploma in Legal Studies in International Trade (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Dhlí i dTrádáil Idirnáisiúnta

National Diploma in Nursing Care in Gerontological Nursing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Cúraim Altranais in Altranas Seaneolaíoch

National Diploma in Nursing in General Nursing (Ed.)   Dioplóma m4  Náisiúnta Altranais in Altranas Ginearálta

National Diploma in Nursing in Mental Handicap Nursing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Altranais in Altranas do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach

National Diploma in Nursing in Psychiatric Nursing (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Altranais in Altranas Síciatrach

National Diploma in Police Studies (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Phóilíneachta

National Diploma in Product Design in Ceramics (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha Táirgí sa Cheirmeacht

National Diploma in Science in Analytical Chemistry (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCeimic Anailíseach

National Diploma in Science in Analytical Science (Ed.)   Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Anailíseach

National Diploma in Science in Apiculture (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBeachadóireacht

National Diploma in Science in Applied Biosciences – continued recognition (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíochtaí Bitheacha Feidhmeacha - leanúint den aitheantas

National Diploma in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Diploma in Science in Cell and Molecular Biology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht na gCeall agus Bitheolaíocht Mhóilíneach

National Diploma in Science in Chemical Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Cheimiceach

National Diploma in Science in Environmental Protection (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

National Diploma in Science in Food Analysis with Quality Assurance (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Anailís Bhia mar aon le Dearbhú Cáilíochta

National Diploma in Science in Food Science and Technology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia

National Diploma in Science in Health Science and Physiology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Sláinte agus Fiseolaíocht

National Diploma in Science in Health Science with  Physiology (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Sláinte mar aon le Fiseolaíocht

National Diploma in Science in Instrumentation and Applied Physics (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Ionstraimíocht agus Fisic Fheidhmeach

National Diploma in Science in Nautical Science (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Loingseoireachta

National Diploma in Science in Occupational Safety and Health (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

National Diploma in Science in Pharmaceutical Science (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta

National Diploma in Science in Sterile Services Managment (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBainistíocht Seirbhísí Steiriúla

National Diploma in Technology in Forest Management (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i mBainistíocht Foraoisí

National Diploma in Technology in Furniture Conservation and Restoration (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i gCaomhnú agus Athchóiriú Troscáin

National Diploma in Training and Development (Community Education and Development) (Ed.)   Dioplóma m4 Náisiúnta Oiliúna agus Forbartha (Forbairt agus Oideachas Pobail)

National Disability Authority (Med.)   An tÚdarás m1 Náisiúnta Míchumais

National Educational Psychological Service`(NEPS) (Ed., Psy.)   An tSeirbhís f2 Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

National Educational Welfare Board, The (Ed.)   An Bord m1 Náisiúnta um Leas Oideachais

National Examining Board for Supervision and Management (Ed.)   An Bord m1 Náisiúnta Scrúdúcháin um Maoirseacht agus Bainistíocht

National Executive (Adm., Pol.)   An Feidhmeannas m1 Náisiúnta

National Federation of Pensioners' Associations (Soc.)   Cónaidhm f2 Náisiúnta na gCumann Pinsinéirí

National Focal Point (for Health and Safety) (Health)   An Lárionad m1 Náisiúnta Sábháilteachta is Sláinte

National Forum for Early Childhood Education (Ed.)   Fóram m1 Náisiúnta d'Oideachas Luath-Óige

National Freight Intelligence Unit (Polic.)   An tAonad m1 Náisiúnta um Fhaisnéis Lastiompair

National Gallery of Ireland Extension, the (Art.)   Leathnú m ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

National Heritage Agency (Hist.)   An Ghníomhaireacht f3 Oidhreachta Náisiúnta

National Heritage Area (NHA) (Env., Hist.)   Limistéar m1 Oidhreachta Náisiúnta

National Heritage Council (Adm., Hist.)   Comhairle f4 Náisiúnta na hOidhreachta

National Heritage Week (Adm., Env.)   An tSeachtain f2 Oidhreachta Náisiúnta

national hydrometric monitoring (Geog.)   monatóireacht f3 náisiúnta hidriméadrach

National Information Programme on the Changeover to the Euro (Com.)   An Clár m1 Faisnéise Náisiúnta um an Athrú go dtí an Euro

National Information Technology in Education Centre (Ed., IT)   Ionad m1 Náisiúnta Teicneolaíochta Faisnéise san Oideachais

National Institute for Mental Handicap Studies (Med.)   An Institiúid f2 Náisiúnta um Staidéar ar Bhac Meabhrach

nationalism s (Ir. Hist.; Pol.)   náisiúnachas m1

nationalist a (Ir. Hist., Pol.)   náisiúnach a

Nationalist Republic of China (Geog., Pol.)   Poblacht f3 Náisiúnta na Síne

nationality adjectives (Ed., Lit., Soc.)   aidiachtaí fpl náisiúntachta

National Liaison Officer (Adm..)   Oifigeach m1 Náisiúnta Idirchaidrimh

National Literacy Agency (Ed., Soc.)   An Ghníomhaireacht f3 Náisiúnta Litearthachta

National Nature Reserve (NNR) (Env.)  Anaclann f2 Náisiúnta Dúlra

national network (Tel.)   líonra m4 náisiúnta

National Paging System, The (Tel.)   An Córas m1 Náisiúnta Glaoireachta

National Parents' Council (Ed.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí

National Parents' Council – Primary (Ed.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse

National Parents' Council (Post-Primary) Ltd. (Ed.)   An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) Teo.

National Park (Env.)   Páirc f2 Náisiúnta

National Parks and Wildlife Service, the (Env.)   An tSeirbhís f2 Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

National Qualifications Authority (Ed.)   Údarás m1 Náisiúnta na gCáilíochtaí

National Quality of Service Bureau (Adm., Polic.)   An Biúro m4 Náisiúnta Cáilíochta Seirbhíse

National Radiological Protection Board (Med.)   An Bord m1 Náisiúnta um Chosaint Raideolaíoch

National Rehabilitation Board (Med.)   An Bord m1 Náisiúnta Athshlánúcháin

National Research Centre for Sensor Research, The (Ed., Med.)   An Lárionad m1 Náisiúnta Taighde ar Bhraiteoirí

national resourcing role (Adm.)   ról m1 náisiúnta chun acmhainní a chur ar fáil

National Road Network (Mapm., Transp.)   An Gréasán m1 Bóithre Náisiúnta

National Roads Authority (Transp.)   An tÚdarás m1 um Bóithre Náisiúnta

National Safety Council (RoadSaf.)   An Chomhairle f4 Sábháilteachta Náisiúnta

National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Adm., HomEc.)   Údarás m1 Náisiúnta Caighdeán na hÉireann

National Surveillance Unit (Polic.)   An tAonad m1 Náisiúnta Faire

national system of guaranteed prices (Com.)   córas m1 náisiúnta na bpraghsanna ráthaithe

National Training and Develoment Institute, The (NTDI) (Ed.)   An Institiúid f2 Náisiúnta um Oiliúint agus Forbairt (INOF)

National University of Ireland, Galway (Ed.)   Ollscoil f2 na hÉireann, Gaillimh

National Vocational Qualifications (Ed.)   Cáilíochtaí fpl Náisiúnta Gairmoideachais

National Voluntary Childcare Organisations (Soc.)   Eagraíochtaí fpl Náisiúnta Deonacha um Chúram Leanaí

National Women's Council of Ireland (Adm., Soc.)   Comhairle f4 Náisiúnta na mBan

National Youth Council (Soc.)   Comhairle f4 Náisiúnta Óige na hÉireann

National Youth Information Monitoring Committee (Soc.)   Coiste m4 Náisiúnta Monatóireachta Eolais don Ógra

nationstate s (Pol.)   náisiúnstát m1

native a (Bot.) (of flora etc.)   dúchasach a

native clam (Tapes decussatus) (MarBiol.)   breallach m1

natron s  (Ch.) (salt)   nátrón m1

natural a (Gen.)   nádúrtha a

natural disaster (Gen.)   tubaiste f4 nádúrtha

natural family planning (Physiol.)   pleanáil f3 nádúrtha clainne

natural foods (Cu.)   bianna mpl nádúrtha

natural forest (Hort.)   foraois f2 nádúrtha

natural frequency (Tel.)   minicíocht f3 nádúrtha

natural gas pipline (Mapm.)   píblíne f4 gháis nádúrtha

natural gravel (Geog.)   gairbhéal m1 nádúrtha

natural harbour (= haven) (Geog., Mapm.)   cuan m1 nádúrtha

natural hazard (Geog.)   guais f2 nádúrtha

natural history (Biol., Env.)   stair f2 an dúlra

Natural History Museum (Bot., Hist.)   Músaem m1 Stair an Dúlra

naturalized meadowland (Agr.)   páirc f2 nádúraithe

natural landscape processes (Geog.)   próisis mpl nádúrtha an tírdhreacha

natural pest control (Env., Hort.)   srianadh m nádúrtha lotnaidí

natural phenomena (Geog.)   feiniméin mpl nádúrtha

natural predators (Z.)   creachadóirí mpl nádúrtha

natural remedies (Health, Med.)   leigheasanna mpl nádúrtha

natural reserves (Min.)   cúltacaí mpl nádúrtha

natural resources (Min.)   acmhainní fpl nádúrtha

natural selection (Biol.)   roghnú m nádúrtha

nature s (Env.)   an dúlra m4

nature s (Gen.) (of materials)   cineál m1, nádúr m1

nature of evidence adduced in support of the charge (Polic.)   an cineál m1 fianaise a tugadh ar aird mar thacaíocht leis an gcúiseamh

nature of soil (Geog.)   cineál m1 na hithreach

Naughts and Crosses (Gam.)   An Madra m4 Rua agus an Ghé

Nauru s (Geog.)   Nárú m4

nautical measurement (Nau.)   muirthomhas m1

nautical mile (Mapm.)   muirmhíle m4

nautiloid s (MarBiol.)   nátalóideach m1

nautilus s (MarBiol.)   nátalas m1

Navajo Indians (Geog.)   na Navachóigh mpl

naval cadet (Nau.)   dalta m4 cabhlaigh

nave  s (Arch.)   meánlann f2

navigable a (Mapm.)   inseolta a

navigator s (Nau.)   loingseoir m3

navying s (Ir.Hist.)   naibhíocht f3

Nazca civilization (Inc. civ.)   sibhialtacht f3 Nazca

Nazca Plate (Geog.)   Pláta m4 Nazca

NCEA Foundation Certificate (Ed.)   Bonnteastas m1 CNCO; Bonnteastas Chomhairle Náisiunta na gCáiliúchán Oideachais

NCEA Foundation Course (Ed.)   Bonnchúrsa m4 CNCO; Bonnchúrsa Chomhairle Náisiunta na gCáiliúchán Oideachais

Neanderthal s (Archaeol., Biol.)   Néandartálach m1

Neanderthal a (Archaeol., Biol.)   Néandartálach a

neapolitan a (Geog.)   napóileach a

near Europe (Geog., Tel.)   an neas-Eoraip f3

near letter quality (Print.) (of printer)   cóngarach a do chaighdeán litreach

near-field microscope (ScEq.)   micreascóp m1 neasréimse

nearside wheels (RoadSaf., Veh.)   na rothaí mpl laistigh

neat a (Constr., Ind.) (of cement, oil etc)   íon a

Nebamun s (Egypt. Myth.)   Neibeamún m1

nebular hypothesis (Astr., Geog.)   hipitéis f2 an réaltnéil

nebulosity s (Geog.)   (réalt)néalmhaireacht f3

necessary a (Gen.)   riachtanach a

neck s (Mus.) (of guitar)   caol m1

necklace shell (MarBiol.)   bráisléad m1

necrosis s (Biol.)   neacróis f2

needle s (Dressm.)   snáthaid f2

needle s (Med.)   snáthaid f2

needle iron ore (Geol.)   iarnmhian f2 shnáthaidiúil

needle shell (MarBiol.)   buaircín m4 trá

needle-shaped leaf (Bot.)   duille m4 spíonach

needle-tailed swift (Hirundapus caudacutus) (Orn.)   gabhlán m1 earrspíonach

needs spl (Gen.)   riachtanais mpl

need to know basis, on a (Polic.)   eolas m1 [a thabhairt, etc.] ar bhonn riachtanais

negative s (Gen.)   diúltach a

negative equity (Com.)   easnamh m1 cothromais

negative feedback (Biol.) (of process)   aischothú m diúltach

negative feedback (Tel.)   aisfhotha m4 diúltach

negative marquetry (Art, Woodw.)   maircíneacht f3 chlaonchló

negative shape (Art.)   claonchruth m3

negotiate v (Adm.)   idirbheartaigh v

negotiated learning (Ed.)   foghlaim f3 idirbheartach

negotiating skills (Adm., Ed.)   scileanna fpl idirbheartaíochta

negotiation s (Adm.)   idirbheartaíocht f3

neighbourhood centres (Geog., Plan.)   ionaid mpl chomharsanachta

neighbourhood planning (Geog., Plan.)   pleanáil f3 comharsanachta(í)

Neighbourhood Watch (Polic.)   Faire f4 Comharsanachta

Neighbourbood Watch Area (Polic.)   Ceantar m1 Faire (Comharsanachta)

Neighbourhood Youth Project (Soc.)   Tionscadal m1 Comharsanachta don Óige

Nemea s (Geog.)   Néimé f4

Nemean a (Gk. Myth.)   Néiméach a

nemesia s (Bot.)   neiméisia f4

Nemesis s (Gk. Myth.)   Neimisis f2

neo- pref (Term.)   nua- pref (roimh fhocal Gaeilge), neo(i)- pref (roimh fhocal ar traslitriú é)

neocortex s (Biol.)   neocoirtéis f2

neohexane s (Ch.)   neoiheicseán m1

neonatal unit (Med.)   aonad m1 nua-naíoch

neontology s (Med.)   nua-ointeolaíocht f3

neoplasm s (Med.)   neoplasma m4

neoprene s (Tex.)   neoipréin f2

neper s (= napier) (Mth.) (unit)   néipear m1

nephrologist s (Med.)   neifreolaí m4

nephrology s (Med.)   neifreolaíocht f3

nepotism s (Pol.)   finíochas m1

Neptunian a (Astr., Geog.)   Neiptiúnach a

Nereids spl (Gk. Myth.)   Néiréidí fpl

Nereus s (Gk. Myth.)   Néiréas m1

nerve centre (Adm., Com.) (of business)   an croílár m1 (bainistíochta nó eile)

nerve gas (Ch.)   néarghás m1

Nestorian a (Hist.)   Neastórach a

Nestorian Christians (Hist.)   Críostaithe mpl Neastóracha

net s (Ph.) (for polyhedra)   eangach f2 (le haghaidh polaihéadrán, do pholaihéadráin)

netball s (Sp.)   líonpheil f2

Netherlands guilder (Com.)   guilder m4 Ísiltíreach, guilder m4 na hÍsiltíre

net pay (Com.)   m4 glan

Net Profit Margin Percent (Com.)   Céatadán m1 Chorrlach an Bhrabúis Ghlain

netted dog whelk (MarBiol.)   cuachma f4 chon mhogallach

netting s (Com.)   glanluacháil f3

netting out (Com.)   glanadh m (mar bhrabús)

net words per minute (Typ.)   glanlíon m1 focal in aghaidh an nóiméid

network s (Comp., Lib., Tel.)   líonra m4

networking s (Adm., Comp.)   líonrú m (gs -raithe)

Network Ireland - the organization for Women in Business, the Professions and the Arts (Adm., Com., Soc.)   Gréasán m1 Éireann -  eagraíocht do mhná i mbun gnó, sna gairmeacha agus sna healaíona

network operation (Tel.)   oibriú m líonra

network pattern (Tel.)   gréasán m1 líonra

neurilemma (= neurilema, neurolemma) (Physiol)   néaraileime f4

neuroleptic malignant syndrome (Med.)   siondróm m1 urchóideach néaraileipteach

neurology s (Med.)   néareolaíocht f3

neuropsychosis s (PsyAn.)   sícinéaróis f2

neurosis s (PsyAn.)   néaróis f2

neurosponge s (Med.)   néarspúinse m4

neurotransmitters spl (Biol.)   tarchuradóirí mpl néarógacha

neuro-vascular angiography (Biol., Med.)   angagrafaíocht f3 néarshoithíoch

neutral, in (RoadSaf.) (of gear)   (an carr a chur) sa ghiar m1 neodrach

neutral dates (Hist.)   dátaí mpl neodracha

neutrality s (Hist., Pol.)   neodrachas m1

neutral maintainer (HomEc.) (of floor-cleaning agent)   cothabhálach m3 neodrach

neutrals spl (Col.)   neodraigh mpl

neutral tool (Tls.)   uirlis f2 neodrach

neutron s (Ch.)   neodrón m1

neutron velocity selector (Ch.)   roghnóir m3 luais neodrón

New Age (Soc.)   An Aois f2 Nua

New Age Philosophy (Phil.)   Fealsúnacht f3 na hAoise Nua

new and replacement tanks (Constr.)   umair mpl nua agus athumair

New Caledonia (Geog.)   An Nua-Chaladóin f2

new dimension to crime, this is a (Polic.)   diminsean m1 nua coireachta é seo

New Dominions (Hist.)   na Tiarnais mpl Nua

new edition (Lib., Lit.)   eagrán m1 nua

new for old (Adm., Ins.) (of insurance)   nua in áit sean

Newfoundland s (Z.) (breed of dog)   madra m4 Thalamh an Éisc

New Hebrides (Geog.)   Nua-Inse fpl Ghall

New Information Technology (NIT) (IT)   Nuatheicneolaíocht f3 Faisnéise

New Information Technology in Education Centre (NITEC) (Ed., IT)   Ionad m1 Nuatheicneolaíochta Faisnéise san Oideachas

New Kingdom, the (Egypt. civ.)   an Nua-Ríocht f3

new minted potatoes (Cu.)   prátaí mpl nua faoi mhiontas

new moon (Astr.)   gealach f2 úr

New Opportunities for Women project (Polic., Soc.)   tionscadal m1 Deiseanna Nua do Mhná

New Orleans (Geog.)   New Orleans

New Pien Canal (Geog.)   Canáil f3 Nua Pien

Newquay s (Geog.)   Newquay

New Releases: Books (Lib., Ret.)   Úrnua: Leabhair

New Releases: Magazines (Lib., Ret.)   Úrnua: Irisí

New Releases: Playstation (Lib., Ret.)   Úrnua: Playstation

New Scotland (Geog.)   Albain f5 Nua

newsgroup s (Comp.)   grúpa m3 nuachta

news item (Hist.)   mír f2 nuachta

newsletter s (Lib.)   nuachtlitir f5

newspaper s (Journ., Lib.)   nuachtán m1

newsprint s (Art.) (of material)   páipéar m1 nuachtáin

new student residence (Adm., Ed.)   áras m1 cónaithe nua mac léinn

new style (Gen.)   cineál m1 nua

new technology (IT)   nuatheicneolaíocht f3

Newtown Jerpoint (Geog.)   Teampall m1 Sheireapúin

New World (Hist.)   an Domhan m1 Nua

New York (Geog.)   Nua-Eabhrac m4

New Zealand (Geog.)   An Nua-Shéalainn f2

New Zealand flax (Cloth.)   líon m1 na Nua-Shéalainne

next adv (Comp.)   ar aghaidh adv

next call (Tel.)   glao m4 eile

Nice s (Geog.)   Nice

Nicene Creed (Relig.)   Cré f4 Nicé

niche s (Com.)   nideog f2

Nicippe s (Gk. Myth.)   Nicipé f4

nicitinamide-adenine-dinucleotide-phosphate s (Ch.)   fosfáit f2 nicitíonaimíd-adainín-dénúicléitíde

Nicotiana s (Bot.)   nicitiana m4, (genus) Nicotiana

NI drugs strategy (Adm., Polic.)   straitéis f2 frithdhrugaí Thuaisceart Éireann

Niemba s (Geog.)   Niemba

night cream (Cosmet.)   uachtar m1 oíche

night driving mode (RoadSaf.) (on mirror)   modh m3 na hoíche

night heron (Nycticorax nycticorax) (Orn.)   corr f2 oíche

night space heating (El.)   téamh m1 oíche

night-vision camera (Cin.)   ceamara m4 oíche

night wear (Cloth.)   éadaí mpl oíche

Nike s (Gk. Myth.)   Nicé f4

nil return (Polic.)   toradh m1 nialasach

Nilsson's pipefish (= lesser pipefish) (MarBiol.)   snáthaid f2 mhara bheag

nine-pin s (Mec.) (of printer)   9 bpionna m4

Nine Years War, the (Hist.)   Cogadh m1 na Naoi mBliana

nipple spanner wrench (Tls.)   rinse m4 castaire sine

nirvana s (Phil., Relig.)   nirbheána m4

nitrate s (Ch.)   níotráit f2

nitric oxide (Ch.)   ocsaíd f2 nítreach

nitrocellulose s (Ch.)   nítriceallalós m1

nitrofen s (Ch.)   nítrifein f2

nitrogen cycle (Ch.)   timthriall m3 nítrigine

nitrogen dioxide (Ch.)   dé-ocsaíd f2 nítrigine

nitrogen fixation (Ch.)   fosú m nítrigine

nitrous oxide (Ch.)   ocsaíd f2 nítriúil

Niue s (Geog.)   Niue

nixtamalization s (Ch.)   niocstamalú m (gs     -laithe)

N-methyl-2-ethanolamine s (Ch.)   N-meitil-2-eatánólaimín f2

no (Wordpr.) (on screen instruction)   níl

Noah's Ark shell (MarBiol.)   sliogán m1 na hÁirce

nobelium s (Ch.)   nóbailiam m4

noble fir (Abies procera) (Bot.)   giúis f2 mhaorga

noctilucent clouds (Astr., Geog.)   scamaill mpl oíchelonracha

nodality index (Adm.)   séan m1 nódachta

no date (n.d.) (Lib.)   gan dáta (g.d.)

node s (Bot.)   nód m1

No Entry Except 6 a.m. - 11 a.m. 7 days (Gen.)   Cosc m1 ar Iontráil ach amháin 6 a.m. - 11 a.m. 7 lá

no-fines concrete (Constr.)   coincréit f2 gan mhínte

Nofret s (Egypt. Myth.)   Nofrat f4

no-go area (Journ., Pol.)   teircheantar m1

noise s (Tel.)   torann m1

noise elimination and clean-up (Comp.)   díothú m torainn agus glantachán

noisy music (Mus.)   ceol m1 glórach

noisy neighbours (Polic.)   comharsana fpl callánacha

no liability accepted for faulty goods (Adm., Com.)   ní ghlacfar le dliteanas as earraí lochtacha

nomads spl (Hist., Geog., Soc.)   fánaithe mpl

nomarch s (Egypt. civ.)   nómarc m4

nome s (Geog.) (province of Ancient Egypt.)   nóm m4 (pl -aí)

nominal a (Adm.)   ainmniúil a

nominal characteristic (Gen.)   airí m4 ainmniúil

nominal ledger bank account (Com.)   cuntas m1 bainc mórleabhair ainmniúil

nominal ledger cash account (Com.)   cuntas m1 airgid mórleabhair ainmniúil

nominate v (Adm.)   ainmnigh v

nominative data (Adm.)   sonraí m4 ainmneacha

nomogram s (Mth.)   nomagram m1

non-absorbent a (Med.)   neamhshúiteach a

non-absorbent cotton wool (Med.)   olann f5 chadáis neamhshúiteach

non-adherent dressing (Med.)   cóiriú m neamhghreamaitheach

Non-Aggression Pact (Hist., Pol.)   Socrú m Neamhionsaithe

non-aided primary schools (Ed.)   scoileanna fpl gan deontas

non-alcoholic beer (Cat., Ret.)   beoir f5 neamh-mheisciúil

non-associated banks (Com.)   bainc mpl neamhchomhlachaithe

non-biodegradable a (Env.)   do-bhithmhillte a

non-Christian cemetery (Mapm., Relig.)  reilig f2 neamh-Chríostaí

non-conformity with traffic lights (Polic.)   neamhchomhall m1 soilse tráchta

non-crime areas (Polic.)   limistéir mpl neamhchoireachta

non-crime policing (Polic.)   póilíneacht f3 neamhchoireachta

nondescript a (Gen.)   neamhshuaithinseach a

non-disk parking place (Adm., Veh.)   áit f2 loctha gan dioscaí; áit pháirceála gan dioscaí

non-durable goods (Ret.)   earraí mpl neamh-mharthanacha

non-Euclidean geometry (Mth.)   geoiméadracht f3 neamh-Eoiclídeach

non-factory expenses (Fin.)   costais mpl neamh-mhonarchan

non-ferrous metal foundry (Metall.)   teilgcheárta f4 miotal neamhfheiriúil

non-ferrous metals (Metall.)   miotail mpl neamhfheiriúla

nonfiction s (Lib.)   neamhfhicsean m1

non-governmental organisation (NGO) (Adm.)   eagraíocht f3 neamhrialtasach

non-hydraulic a (Mec.)   neamh-hiodrálach a

non-ionic surfactant (Ch.)   dromchla- ghníomhaí m4 neamhianach

non-keyboard musical intruments (Mus.)   uirlisí f2 ceoil neamh-mhéarchláir

non-marital child (Soc.)   leanbh m1 tabhartha, leanbh neamhphós(t)aigh, leanbh ... lasmuigh den phósadh

non-metallic minerals (Geol.)   mianraí mpl neamh-mhiotalacha

non-nationals spl (Polic., Soc.)   neamhnáisiúnaigh mpl

non-nationals applying for admission, residence, citizenship and asylum (Polic.)   neamhnáisiúnaigh mpl ag cur isteach ar iontráil, chónaí, shaoránacht agus ar thearmann

non-negotiated or spontaneous sources (Com.) (of finance)   foinsí fpl neamhphléite

nonoptional portfolio (Fin.)   punann f2 gan roghanna

non-pay elements (Adm., Com.)   eilimintí fpl neamhphá

non-perishable goods (Cu., Ret.)   earraí mpl neamh-mheatacha

non-pressure treatment (Woodw.)   cóireáil f3 gan bhrú

non-print materials (Lib.)   ábhair mpl neamhchlóite

non-renewable a (Env.)   neamh-inathnuaite a

non-renewable energy (Env.)   fuinneamh m1 neamh-inathnuaite

non-resident a (Gen.)   neamhchónaitheach a

non-slip a (Gen.)   neamhsciorrach a

non-slip finish (Saf.) (of surface)   dromchla m4 neamhsciorrach

non-staining a (HomEc..)   neamhsmálaitheach a

nonstick pan (HomEc.)   friochtán m1 neamhghreamaitheach

non-structural a (Gen.)   neamhstruchtúrach a

non-swimmer s (Wat.Saf.)   neamhshnámhóir m3

Non-Travellers spl (Soc.)   Neamh-Thaistealaithe mpl

non-woody plants (Bot.)   plandaí mpl neamhadhmadacha

nonwoven a (Tex.)   neamhfhite a

nonwoven bed-sheet (Med.)   braillín f2 neamhfhite

nonwoven swab (Med.)   maipín m4 neamhfhite

no offence disclosed (Polic.)   níor nochtadh aon chion

No Overtaking (RoadSaf.)   Cosc m1 ar Scoitheadh

No Parking (Adm., Env.)   Cosc m1 ar Pháirceáil

no parking notice (Adm., Polic.)   fógra m4 coiscthe páirceála

Norfolk terrier (Z.)   brocaire m4 Norfolk

noria s (Geog.)   scúpra m4

Norilsk s (Geog.)   Norilsk

normal distribution curve (Stat.)   dáilchuar m1 normalach

normal pc (= ordinary pc) (Constr.)   gnáthstroighin f2 Portland

normal speed, at (Polic.)   ar gnáthluas m1

Norman conquest of England (Hist.)   concas m1 na Normannach ar Shasana

Norman French language (Ling.)   Fraincis f2 na Normannach

Norns spl (Norse Myth.)   na Noirn mpl

Norse myth (Myth.)   miotas m1 Ioruach; miotaseolaíocht f3 Ioruach

north (N) s (Mapm.)   tuaisceart (T) m1

North s (Geog.) (standard region in Britain)   An Réigiún m1 Thuaidh

North American Basin, the (Geog.)   Imchuach m4 Mheiriceá Thuaidh

North American desert (Geog.)   gaineamhlach m1 Mheiriceá Thuaidh

North American pronghorn (Z.)   biorbheannach m1 Mheiriceá Thuaidh

North Lakhimpur (Geog.)   Lakhimpur Thuaidh

North Mid-Atlantic Ridge (Geog.)   Droim m3 an Atlantaigh Láir Thuaidh

North Ossetia (Geog.)   An Oiséit f2 Thuaidh

North Pacific Basin, the (Geog.)   Imchuach m4 an Aigéin Chiúin Thuaidh

North Pacific current (Geog.)   Feacht m3 an Aigéin Chiúin Thuaidh

North Riding (Geog.)   An Trian m1 Thuaidh

North Sea (Geog.)   An Mhuir f3 Thuaidh

North Sea beaked whale (= Sowerby's beaked whale) (Mesoplodon bidens) (MarBiol.)   míol m1 mór socach na Mara Thuaidh

North Staffs (Geog.)   Staffordshire Thuaidh

North Utsire (Geog.)   Utsire Thuaidh

North/South cooperation, for  (Adm., Pol.)   le haghaidh chomhoibriú m Thuaidh/Theas

North/South Co-ordination Unit (Adm., Pol.)   An tAonad m1 Comhordaithe Thuaidh/Theas

North/South Ministerial Council Sectoral Group on Food Safety Promotion (Adm., Health)   Grúpa m4 Rannach na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas um Chothú na Sábháilteachta Bia

northeast (NE) a (Geog., Mapm.)   thoir thuaidh (OT) a

northern a (Mapm.)   tuaisceartach a

Northern Cambrian Mountains (Geog.)   Sléibhte mpl Caimbriacha Thuaidh

northern cowrie (MarBiol.)   fínicín m4 tuaisceartach

northern flicker (Colaptes auratus) (Orn.)   cnagaire m4 órga

northern hemisphere, the (Geog.)   an leathsféar m1 thuaidh

northern parula (Parula americana) (Orn.)   parúl m1 tuaisceartach

Northern Pennines (Geog.)   Sléibhte mpl  Pennine Thuaidh

northern right whale (Balaena glacialis) (MarBiol.)   míol m1 mór an oighir

northern squid (MarBiol.)   máthair f5 shúigh an tuaiscirt

northern waterthrush (Seiurus noveboracensis) (Orn.)   smólach m1 uisce tuaisceartach

north-west (NW) a (Mapm.)   thiar tuaidh (IT) a

Norway haddock (= ocean perch, redfish) (Ich.)   péirse f4 mhara

Norway pout (Trisopterus esmarkii) (Ich.)   troscán m1 Lochlannach

Norwegian buhund (Z.)   búmhadra m4 Ioruach

Norwegian Sea, the (Geog.)   An Mhuir f3 Ioruach

Norwich terrier (Z.)   brocaire m4 Norwich

nose cone (Av.)   cón m1 tosaigh

nose plug (Med.)   súitín m4 sróine

nose wheels (Av.)   rothaí mpl tosaigh

no shooting areas (Adm., Sp.)   limistéir mpl gan cead lámhaigh

No Smoking (Adm., Env.)   Cosc m1 ar Thobac

notable species (Biol., Env.)   speicis mpl shuaitheanta

notation s (Lib.)   nodaireacht f3

note s (Gen.)   nóta m4

note issue tranche (Com.)   tráinse m4 eisiúna nóta(í)

not-for-profit organization (Com.)   eagraíocht f3 gan beann ar bhrabús; eagraíocht f3 sheachbhrabúsach

no through road (Polic., RoadSaf.)   ní trébhóthar é seo

notice s (Tel.)   fógra m4

notice v (Ed.)   tabhair v faoi deara, sonraigh v

notice of poll (Polic.)   fógra m4 vótaíochta

notifiable actions (Polic., Jur.)   gníomhartha mpl infhógartha, gníomhartha is gá a chur in iúl

notifiable crimes (Polic.)   coireanna fpl infhógartha, coireanna is gá a chur in iúl

notify v (Tel.)   cuir v in iúl

notional circle (= imaginary circle) (Geog.)   ciorcal m1 samhailteach

notional devolved budgeting (Com.)   buiséadú m déabhlóidithe barúlach

notional service (Adm.)   meas-seirbhís f2

Nouakchott s (Geog.)   Nuacsat m4

nova s (Astr.)   nóva m4

novel s (Lib., Lit.)   úrscéal m1

novella s (Lib., Lit.)   nóibhille f4

novellette s (Lib., Lit.)   nóibhilléad m1

novelty s (Gen.)   nuaigín m4

novelty a (Gen.)   nuaga a

novelty kite (Leis.)   eitleog f2 nuaga

November swarm (= Leonids) (Astr.)   saithe f4 na Samhna

no-volt coil (El.)   corna m4 gan voltas

no-volt facility (El.)   saoráid f2 gan voltas

no-volt protection (El.)   cosaint f3 gan voltas

Novosibirsk s (Geog.)   Novosibirsk

NOW project (Polic.)   tionscadal m1 NOW

nozzle s (Tel.)   soc m1

N-phenyl-N'-isopropyl-p-phenylene-diamine (Ch.)   N-feinil-N'-iseapróipil-p-feiniléin-dé-aimín f2

NRB (= National Rehabilitation Board) (Med.)   BNA (An Bord m1 Náisiúnta Athshlánúcháin)

nu s (Gk. letter)   m4

Nubian a (Geog.)   Núibiach a

nuclear capable (Pol., Weap.)   acmhainn f2 núicléach (a bheith) ag

nuclear deterrent (Pol.)   iombhagairt f3 núicléach

nuclear engineering (Ph.)   innealtóireacht f3 núicléach

nuclear fission (Ph.)   eamhnú m núicléach

nuclear free seas (Env.)   farraigí  fpl  

 neamhnúicléacha

nuclear free seas campaigner (Env.)   feachtasóir m3 ar son farraigí neamhnúicléacha

nuclear fusion (Ph.)   comhleá m4 núicléach

nuclear fusion reaction (Ph.)   imoibriú m comhleá núicléach

nuclear magnetic resonance (Med.)   athshondas m1 maighnéadach núicléach

nuclear non-proliferation treaty (Pol.)   conradh m in aghaidh iomadú núicléach

nuclear power plant (Mapm.)   stáisiún m1 núicléach

nuclear reprocessing (Ph.)   athphróiseáil f3 núicléach

nucleonics spl (Ph.)   núicleonaic f2

nucleosomes spl (Biol.)   núicléasóim mpl

nucleus s (Biol., Ch.)   núicléas m1

number of complaints on hand (Polic.)   an líon m1 gearán fós idir lámha

number of crimes detected improved by 4%, the (Polic., Soc.)   tháinig feabhas de 4% ar líon na gcoireanna a  braitheadh

numerical skills (Ed.)   scileanna fpl uimhríochta

Nunavut s (Geog.)   Nunavut

nunnery s (Mapm.)   clochar m1

nuptial love of God (Relig.)   grá m4 céileach Dé

nurse hound (MarBiol.)   fíogach m1 mór

Nurse Planning Advisor (Med.)   Comhairleoir m3 Pleanála Altranais

nursery s (Ed., Soc.)   naíolann f2

nursery s (Hort.)   plandlann f2

Nursing Advisory Group (Med.)   Grúpa m4 Comhairleach Altranais

nursing home (Med.)   teaghlach m1 altranais

nursing pad (Med.)   pillín m4 cíche

Nut s (Egypt. Myth.)   Nut

nutraceutical s (Health, Med.)   nútraiceodach m1

nutraceutical a (Health, Med.)   nútraiceodach a

nutriculture s (Biol.)   saothrú m cothaitheach

nutrient s (Biol.)   cothaitheach m1

nutrient (phosphate) enrichment (Agr., Ch.)   saibhriú m cothaitheach fosfáite

nutrient content (Agr., Ch.)   cion m4 cothaitheach

nutrient management plans (Agr.)   pleananna mpl bainistíochta cothaitheach

nutrient media stock slution (Hort.)   gnáth-thuaslagán m1 cothaitheach

nutrient-rich a (Hort.)   ilchothaitheach a

nutrient solution (Hort.)   tuaslagán m1 cothaitheach

nutrient supplements (Health, Med.)   forlíonta mpl cothaitheach

nutritional a (Biol.)   cothaitheach a

nutritionist s (Biol.)   cothaitheach m1

nutrition labelling (Biol.)   cothú m a lipéadú

nut-shell s (MarBiol.)   cnóshliogán m1

nymph s (Ent.)   nimfeach m1

nymphalid butterfly (Ent.)   féileacán m1 nimfilideach