Eamonn Duggan (Hist.)  Éamonn Ó Dúgáin

earlier achievements (Ed.)  luathghnóthachtáil f3, an méid a baineadh amach níos luaithe

early Christian Ireland (Hist., Relig.)  Éire f5 luath-Chríostaí

Early Expanding Stage (Geog.) (of population)  An Luathchéim f2 Bhorrtha

early formation (Geol.) (of rock)  luathfhoirmiú m (gs –mithe)

early Irish monastery (Hist., Relig.)  mainistir f5 luath-Éireannach

early prophase (Biol.)  própas m4 luath

early thorn (Ent.)(moth) draighneach m1 luath

earnings limited (Adm., Fin.)  tuilleamh m1 teoranta

earth closet (Archaeol.)  leithreas m1 créafóige

Eastern Bloc (Hist.)  Bloc m1 an Oirthir

2 Eastern Brigade.Cathal Brugha Barracks (Mil.) Dara f2 Briogáid an Oirthir, Dún Chathail Bhrugha

6 Eastern Reserve Brigade  (Mil.) 6ú Briogáid f2 Chúltaca an Oirthir

Eastern Reserve Group (Mil.)  Grúpa m4 Cúltaca an Oirthir

Eastern Standard Time (EST) (Geog.)  Am m3 Caighdeánach Oirthearach (ACO)

easy cooked rice (HomEc.)  rís f2 sho-chócaráilte

easy listening (Mus.)  récheol m1

easy-tear a (Com.) (of sellotape, etc.)  soshractha a

Ebola virus (Med., Biol.)  víreas m1 Ebola

Ebola virus disease (Med., Biol.)  galar m1 víris Ebola

eCabinet Project (Adm.)  Tionscadal m1 r-Sheirbhísí Comhaireachta

echidna s (Z.)  eicidneach m1

Eclipse business software (Com., Comp.)  bogearraí mpl gnó Eclipse

Eclipse business solutions (Com., Comp.)  réitigh mpl ghnó Eclipse

Eclipse software group (Com., Comp.)  grúpa mpl bogearraí Eclipse

eCluster Programme (Adm.)  Braislechlár m1 r-Sheirbhísí

eco-labelling s (Env.)  éicilipéadú m (gs -daithe)

Economic and Monetary Union (Fin.)  Aontas m1 Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

economic appraisal (Adm, Com.)  breithmheas m3 eacnamaíochta

economic development agencies (Adm., Com.)  gníomhaireachtaí fpl forbartha  geilleagair

economic marginalisation (Com., Soc.)  imeallú m eacnamaíoch

economic migrant, an (Soc.)  imirceach m1 eacnamaíoch

Economic Policy Unit  (Adm.)  An tAonad m1 Beartas Eacnamaíoch

economic provider (Fin.)  soláthraí m4 eacnamaíoch

Economics Branch (Adm.)  An Brainse m4 Eacnamaíochta

economy electricity meter (Hom.Ec.) méadar m1 leictreachais coigilteach

economy of line (Art)  tíosúlacht f3 línte

ECOVAST (The European Council for Villages and Small Towns) (Adm.)  Comhairle f4 na hEorpa um Shráidbhailte agus Bailte Beaga

eco-warrior s (Env.)  éicealaoch m1

écuelle  écuelle

Edaphosaurus s (genus) (Z.)  Edaphosaurus

edaphosaurus s (Z.) (member of genus Edaphosaurus)  éideafasár m1

edelweiss s (Leontopodium alpinum) (Bot.)  edelweiss

e-democracy s  ríomhdhaonlathas m1

edge-binder s (Ed., Station.)  ceanglán m1 ciumhaise

edited register of electors (Adm.)  clár m1 atheagraithe na dtoghthóirí

educational development (Ed.)  forbairt f3 oideachasúil

educational disadvantage (Ed.)  míbhuntáiste m4 oideachasúil

educational excellence (Ed.)  barr m1 feabhais oideachais

educational needs (Ed.)  riachtanais mpl oideachais

Educational Psychologist (Ed.)  Síceolaí m4 Oideachais

Education and Library Board, The (ELB) (Lib)  An Bord m1 Oideachais agus Leabharlann  (BOL)

Education Welfare Bill, The (Ed., Legis.)  An Bille m4 Oideachais (Leas)

Education Welfare Board (Ed.)  An Bord m1 um Leas Oideachais

eEurope Action Plan (Adm.)  Plean m4 Gníomhaíochta r-Sheirbhísí na hEorpa

effective a (Adm., Ed.)  críochnúil a

effectiveness s (Adm., Ed.)  críochnúlacht f3

efficiency s (Adm., Ed.)  éifeachtacht f3

efficient a (Adm., Ed.)  éifeachtach a; éifeachtúil a

e-file s (Adm., Comp.)  ríomhchomhad m1

e-filed a (Adm., Comp.)  ríomhchomhdaithe a

e-Government agenda, the (Adm.)  clár m1 oibre r-sheirbhísí an Rialtais

egg products (Hom.Ec.)  táirgí mpl uibhe

ejaculatory duct (Biol.)  sead-ducht m3

eland s (genus Tragelaphus) (Z.)  éalann m1

elastic recovery(Hom.Ec.) athléimneacht f3 leaisteach

e-Learning Support Officer (Ed.) Oifigeach m1 Tacaíochta na Ríomhfhoghlama

Elderly & Community Care (Soc.)  Cúram m1 Daoine Aosta agus Pobail

*elderly person (Health, Transp.)  aostach m1 [leagan Bhus Átha Cliath]

elective a (Med.)  roghnach a

electrical accessories (El.)  oiriúintí fpl leictreacha

electrical appliance (El.)  gléas m1 leictreach

electrical/ Electronic (Mil.) An Rannóg f2 Leictreachais/ Leictreonaice

electrician’s tools (El., Tls.)  uirlisí fpl leictreora

electricity mains (El.)  príomhlíonra m4; príomhlínte fpl

electrics spl (El., Ret.)  earraí mpl leictreacha

electronic tagging (Polic.)  clibeáil f3 leictreonach

electrohydraulic scissors lift (Mec.)  ardaitheoir m3 leictrihiodrálach siosúrtha

electronic automatic drain valve (Mec.)  draeinchomhla f4 leictreonach uathoibríoch

Electronic Data Interchange (EDI) (Comp.)  Idirmhalartú m Leictreonach Sonraí

electronic games (El., Gam.)  ríomhchluichí mpl

electronic personal organiser (Adm., Station.)  eagraí m4 leictreonach pearsanta

Electron Pair Repulsion Theory, the (Ph.)  Teoiric f2 Éaradh (na) Leictreondíse

electrophoresis s (Biol.)  leictreafóiréis f2

electronic prescribing and eligibility system (Adm., Med.)  ríomhchóras m1 um ordú oideas agus deimhniú cáilitheachta

eLegislation Project (Adm.)  Tionscadal m1 r-Sheirbhísí Reachtaíochta

elf owl (Micrathene whitneyi) (Orn.) ulchabhán m1 síofrach

Eligibility under the "Undergraduate Free

Fees Programme" (Ed.)  Cáilitheacht f3 faoin gClár “Táillí in Aisce d’Fhochéimithe”

eligible a (Adm.)  incháilithe a

eligible expenses (Adm., Com.)  costais mpl inghlactha/incháilithe

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent

Assay) (Med.)  Measúnacht f3 Imdhíonsúiteachta Einsímnasctha

Elvis's autograph (Leis.)  síniúchán m1 Elvis

em s (Comp.)  eim (gan inscne)

e-mail alert (Comp.)  foláireamh m1 ríomhphoist

embedded journalists (Pol.)  iriseoirí mpl neadaithe

embryo cells (Biol.)  suthchealla fpl

embryonic stem cell (Med.)  gaschill f2 shuthach

em-dash s (Comp.)  eim-dais f2

emerald Damselfly (Lestes sponsa) (Ent.)  an t-iathghlas m1

emergency care order (Jur., Soc.)  ordú m  cúraim éigeandála

Emergency Consultant (Med.) Comhairleach m1 Éigeandála

Emergency Department (Adm., Med.)  An Rannóg f2 Éigeandála

Emergency Department Reception (Adm., Med.)  Fáiltiú m Rannóg na hÉigeandála

Emergency Department Theatre (Adm., Med.) Obrádlann f2 Rannóg na hÉigeandála

emergency exit (FireSaf.)  doras m1 éalaithe

emergency issues (Adm., Polic.)  ceisteanna fpl éigeandála

emergency landing (Av.)  tuirlingt f éigeandála

Emergency Planning Office (Mil.)  Oifig f2  Pleanála Éigeandála

emerging  policing needs of our diverse ethnic and multi-cultural communities (Polic.) na riachtanais mpl phóilíneachta atá ag teacht chun cinn i bpobail eitneacha agus ilchultúrtha na tíre

Emergency Response Team (ERT) (Polic.)  Foireann f2 Phráinnfhreagartha

Emergency Support Officer (Med.)  Oifigeach m1 Taca Éigeandála

Emergency, the (Hist.)  an Éigeandáil  f3; aimsir na hÉigeandála

emergent-plant zones (Env.)  criosanna mpl plandaí éiritheacha

emerging  policing needs of our diverse ethnic and multi-cultural communities (Polic.) na riachtanais mpl phóilíneachta atá ag teacht chun cinn i bpobail eitneacha agus ilchultúrtha na tíre

emerging preferred route (Adm., Transp.)  an bealach m1 is dealraithí a roghnófar

emissions tester (RoadSaf., Veh.)  tástálaí m4 astuithe

emolument s (Adm., Com.)  sochar m1 oifige

emotional and social supports (Ed.)  tacaí mpl mothúchánacha agus sóisialta

emotional numbness (Psy.)  maoile f4 mothúchán

empathising (Adm.)  ionbhá f4 a léiriú le/ a bheith agat le..

emperor dragonfly (Anax imperator) (Ent.)  an t-impire m4

emperor penguin (Aptenodytes forsteri) (Orn.)  piongain f2 impireach

employability s (Adm.)  infhostaitheacht f3

Employee Assistance (Adm.)  Cúnamh m1 i gComhair Fostaithe

Employee Assistance Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Cuidithe Fostaithe

employee involvment scheme (Adm.)  scéim f2 pháirtíochta fostaithe

employment practice (Adm.)  cleachtas m1 fostaíochta

empowerment s (Adm., Ed.)  cumhachtú m (gs  -taithe)

emulsifier s (HomEc.)  eiblitheoir m3

en s (Comp.)  ein (gan inscne)

Enable Ireland (Adm., Soc.) Cumas Éireann

enchainment s (Lit.)  slabhrú m (gs –raithe)

encroachment s (Env.)  cúngach m1 (ar ...)

en croute (Cu.)  en croute

encrypted (Polic.)  criptithe a

encrypted mail (Polic.)  post m1 criptithe

encyclopedia s (Ed., Lit.)  ciclipéid f2

endangered language (Ling.)  teanga f4 i mbaol

en-dash s (Comp.)  ein-dais f2

endocytosis s (Biol.)  inchíotóis f2

endoderm s (Biol.)  indeirm f2

endometriosis s (Med.)  inmheatróis f2

endoscopy s (Med.)  ionscópacht f3

endosteum s (Physiol.) (part of bone)  ionoistéam m1

endurance s (Sp.) (of event)  comórtas m1 fulangachta

Enforcement Action (Polic.)  Gníomh m1 Forfheidhmiúcháin

enforcement agency (Adm.)  gníomhaireacht f3 feidhmithe

energy efficiency (Env.) (domestic)  éifeachtacht f3 fuinnimh

energy-efficient lighting (El.) soilsiú m tíosach ar fhuinneamh

Engineering Science Testing Laboratory (Sc.Eq.)  Saotharlann f2 Tástála don Eolaíocht Innealtóireachta

English Language Teaching [ELT] (Ed.)  Teagasc m1 an Bhéarla

engrailed moth (Ectropis bistortata) (Ent.)  leamhan m1 ciumhaismhaisithe

enhanced a (Adm.) (of scheme)  leasaithe a

enhanced a (Adm.) (of training) feabhsaithe a

enhanced fee remission (Adm.)  loghadh breise táillí

enrolment policy (Ed.)  beartas m1 maidir le rollú, beartas rollaithe

ensure that the supply D.C. is working (Saf.)  cinntigh v go bhfuil an soláthar S.D. ag obair

Enterprise Development, particularly micro-enterprise, entrepreneurship and e-Business (Ed., Com.)  Forbairt f3 fiontar, go háirithe micrifhiontar, fiontraíocht agus ríomhghnó

Enterprise Ireland (Com.) Fiontraíocht f3 Éireann

entertainment s (Com.)  féilteachas m1

entertainment officer (Adm., Leis.)  oifigeach m1 siamsaíochta

entrapped a (Biol.) (of enzyme molecule)  sáinnithe a

entries spl (Lit.) (eg literary competition)  iarrachtaí fpl

Entry by authorised personnel only (Transp.) Cead isteach ag pearsanra údaraithe amháin

envelopes (Adm., Station.)  clúdaigh mpl litreach

environment s (Art, Soc., etc.) (of surroundings)  timpeallacht f3

environment s (Env.)  comhshaol m1

environmental a (Env.)  comhshaoil gs as a

environmental a (Lib.)  an comhshaol m1

Environmental and Social Studies (Ed.)  Staidéar m1 Sóisialta agus Comhshaoil

Environmental Management and Planning Division (Adm., Env.)  An Rannán m1 Bainistíochta agus Pleanála Comhshaoil

Environmental Noise Monitoring (Env.)  Monatóireacht f3 ar Thorann  Timpeallachta

environmental policy statement (Env.)  ráiteas m1 beartais ar an gcomhshaol

Environmental Research Centre, Johnstown Castle  Ionad m1 Taighde Comhshaoil, Caisleán Bhaile Sheonach

environmental standards (Env.)  caighdeáin mpl chomhshaoil

Eohippus s (= Hyracotherium) (genus Hyracotherium) (Z.)  Eohippus

e-outsourcing s (Comp.)  ríomhfhoinsiú m allamuigh

epiphysis s (Physiol.) (spongy bone)  eipifís f2

epistemological a (Phil.)  eipistéimeolaíoch a

e-print archive (Comp.)  cartlann f2 ríomhábhar clóite

e-procurement s (Comp., Adm.)  ríomhsholáthar m1

eProcurement Project (Adm.)  Tionscadal m1 r-Sholáthair

e-procurement initiative (Adm.)  tionscnamh m1 r-sholáthair

e-public services strategy (Adm., Comp.)  straitéis f2 ríomhsheirbhísí poiblí

equal arm balance (Mec., Hist.)  cóimheá f4 géag

equal authority (Adm.)  údarás m1 comhionann

Equal Opportunities Childcare Programme (Ed., Soc.)  An Clár m1 Comhdheiseanna Cúraim Leanaí

Equality Authority (Adm.)  An tÚdarás m1 Comhionannais

Equality Impact Assessment (Adm.)  Measúnacht f3 Tionchair Chomhionannais

Equality Investigations (Adm.)  Imscrúduithe mpl Comhionannais

Equality Mediation Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Idirghabhála Comhionannais

Equality Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Comhionannais

equality of opportunity (Adm.)  comhionannas m1 deiseanna (ar fhostaíocht)

Equal Opportunities Childcare Section (Adm., Soc.)  An Rannóg f2 Comhdheiseanna Cúraim Leanaí

equality proofing (Adm.)  promhadh m ó thaobh an chomhionannais

Equal Status Act, 2000 (Legis.)  An tAcht m3 um Stádas Comhionann, 2000

Equestrian Federation of Ireland (Sp.)  Cónaidhm f2 Eachaíochta na hÉireann

equity equivalence (Com.)  coibhéis f2 chothromais

era of life-long learning (Ed.)  f4 foghlama ar feadh an tsaoil

erasable ink biro (Ret.)  badhró m4 dúigh inscriosta

erase v (Comp.)  léirscrios v

erection s (Physiol.)  éirí m4

ergonomics s (Adm., Com.)  eirgeanamaíocht f3

ericaceous shrubs (Bot.)  toir mpl eiriceacha

Erik Bloodaxe (Hist.) Erik Tuafhuilteach

Eritrean s (Geog.) (citizen)  Eiritréach m1

erotica spl (Lib., Lit.)  ábhar m1 earótach

‘error free’ approach (Adm.)  cur m1 chuige ‘saor ó earráidí’

ESB service cable (El.) cábla m4 seirbhíse

escalope s (Cu.)  scalóip f2

escape-proof version (Polic.)  leagan m1 éalúdhíonach

Essene bread (Cu.)  arán m1 Éiséineach

essential a (Phil.)  eisintiúil a

essentialist a (Phil.)  eisintiúlach a

essentialist s (Phil.)  eisintiúlaí m4

Essential Repairs Grant (Adm., Decor.)  Deontas m1 Deisiúchán Riachtanach

Estates‑General spl (Hist.)  Na hEastáit mpl Ghinearálta [+ an coincheap a mhíniú sa téacs]

esteem needs (Psy.)  riachtanais mpl urraime [an gá (atá) le hurraim]

Estimated Average Requirements (EAR) (HomEc.)  Meánriachtanais mpl Mheasta

Estonian s (Ling.)  Eastóinis f2

estranged wife (Jur., Soc.)  bean f chéile choimhthithe

e-tenders Web site (Adm.)  láithreán m1 Gréasáin do r-thairiscintí

Ethiopian a (Typ.) Aetópach a

ethnic identity (Soc.)  féiniúlacht f3 eitneach

ethnicity s (Soc.)  eitneachas m1

ethos s (Adm., Ed.)  éiteas m1

eubacteria spl (Biol.)  eobaictéir mpl

eucaryote s (= eukaryote) (Biol.)  eocarót m1

eucaryotic a  (= eukaryotic) (Biol.)  eocarótach

euhemerism s (Lit.)  eoihéimireachas m1

Eureka! (Gen.)  Iúiríce! m4

euro s (Fin.)  (luach) an euro, (luach) na euronna, seacht euro, le euronna

Euro Changeover Unit (Com.)  An tAonad m1 um an Athrú go dtí an  Euro

euro convertor (Com., Fin.)  tiontaire m4 euro

Euro equivalent (Adm., Com.)  A Chomhluach m3 in Euro

Europe Day (9ú Bealtaine) (Adm.)  m na hEorpa

European Bank for Reconstruction and Development (Fin.)  An Banc m1 Eorpach um Athfhoirgníocht agus Forbairt

European Common Fishing Policy (Adm., Fish.)  Comhbheartas m1 Iascaireachta Eorpach

European Communities (Branch Disclosures) Regulations, 1993 (S.I. No. 395 of 1993) (Legis.) Rialacháin mpl na gComhphobal Eorpach (Nochtadh ag Brainsí), 1993 (I.R. Uimh. 395 de 1993)

European Communities (Branch Disclosures)

Regulations, 1993 (Adm.)  Rialacháin mpl na gComhphobal Eorpach (Nochtadh Brainse), 1993

European Studies (Ed., Lib.)  Staidéar m1 Eorpach

European Communities (Merchandise Road

Transport) Regulations 1991-95 (Adm., Com) Rialacháin mpl na gComhphobal Eorpach (Iompar Marsantais de Bhóthar), 1991-95

European Communities (Road Passenger Transport) Regulations, 1991-95 (Adm., Com.) Rialacháin mpl na gComhphobal Eorpach

(Iompar Paisinéirí de Bhóthar), 1991-95

European consumer centre (Adm., Com.)  An Lárionad m1 Eorpach do Thomhaltóirí

European Court of Auditors (Jur., Fin.)  Cúirt f2 Iniúchóirí na hEorpa

European Court of Law (Jur.)  An Chúirt f2 Dlí Eorpach

European Ecolabel, the (Adm., Env.)  An tÉicilipéad m1 Eorpach

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions(Adm.) An  Foras m1 Eorpach chun dálaí maireachtála agus oibre a fheabhsú

European humanitarian aid office (Adm., Pol.)  Oifig f2 na Cabhrach Daonnúla Eorpaí

European Information Trail (Adm.)  Foras m1 Feasa na hEorpa

European institutions (Adm.)  institiúidí fpl Eorpacha

European Languages (Ling.) Teangacha fpl Eorpacha

European monetary institute (Fin.)  An Institiúid f2 Eorpach Airgeadaíochta

European Monetary Union (Fin.) An tAontas m1 Airgeadaíochta Eorpach

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Adm., Med.)  Lárionad m1 Monatóireachta na hEorpa um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí

European Network of Health Promoting Schools (Ed.) Líonra m4 Eorpach na Scoileanna a chuireann an tSláinte chun Cinn

European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Med.)  Cumann m1 Péidiatraice na hEorpa um Ghaistreintreolaíocht, Heipiteolaíocht agus Cothú

14th European Union Contest for Young Scientists, Vienna 2002  14ú Comórtas m1 an Aontais Eorpaigh d’Eolaithe Óga, Vín 2002

European Union Presidency (Adm.)  Uachtaránacht f3 an Aontais Eorpaigh

European Year of Education through Sport (Ed., Sp.)  Bliain Oideachais na hEorpa trí Spóirt

Europol National Unit (Polic.)  Aonad m1 Náisiúnta Europol

eutrophication s (Env.)  eotrófú m (gs -faithe)

EU State Aid Law (Legis.)  Dlí m4 an AE maidir le státchabhair

evening wedding (Relig.) (of wedding)  cuireadh m1 tráthnóna (chun bainise)

event s (Sp.) (one of several parts, eg of pentathlon)  mír f2

everted a (Art., Trades)  iompaithe a amach

excavator boom  (Ind.) géag f2 (an) tochaltóra

excellence s (Ed.)  sármhaitheas f3

Excellence Ireland (Adm.) (Irish Quality Organisation)  Feabhas m1 Éireann

exchange control (Com.)  rialú m malairte

excise licence (Adm., Com.)  ceadúnas m1 máil

exciting time for the university here in Maynooth, this is an (Gen.)  tréimhse f4 an-spreagúil í seo don Ollscoil anseo i Maigh Nuad

exciting times (Gen.)  tréimhse f4 spreagúil

exclusive club (Leis.)  club m4 eisiach

exclusivity s (Pol., Psy.)  eisiachas m1

excursus s (Lit.)  eascursas m1

executive s (Adm., Pol.)  feidhmeannas m1

Executive Librarian's Office (Lib.)  Oifig f2 an Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Executive Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Feidhmiúcháin

Executive Planner (Adm.)  Pleanálaí m4 Feidhmiúcháin

executive room (Cat., Tour.) (of hotel bedroom)  seomra m4 feidhmeannach

executive summary (Adm.)  achoimre f4 fheidhmeach

executive summary(Adm.)  achoimre f4 feidhmiucháin

exegesis s (Lit.)  eisigéis f2, tráchtadh m (gs –chta)

exemption s (Adm.)  díolúine f4

exhaust smoke (Env., Veh.)  deatach m1 sceite

existentialist s (Phil.)  eisí m4

existentialist a (Phil.)  eisíoch a

exit: the 5th exit from the motorway (RoadSaf.)  an cúigiú bealach m1 amach ón mótarbhealach

exit via stairs (Adm.)  slí f4 amach via an staighre

exocytosis s (Biol.)  eisicíotóis f2

expansionist a (Hist.)  forleathnaitheach a

expert advisory panel (Adm.)  painéal m1 comhairleach saineolaithe

expert appraisal (Polic.)  breithmheas m3 saineolach

expertise of staff (Adm.)  oilteacht f2 na foirne

expiratory reserve volume (Physiol.) (of air in lungs)  taiscthoirt f2 easanálaithe

explanation writing (Lit.)  scríbhneoireacht mínithe

Exposition/ Confrontation/ Resolution (Lit.)  míniú/iomarbhá/scaoileadh

Explosive Ordnance Disposal Teams (Mil.) Meithleacha fpl Diúscartha Ordanáis Phléascaigh

Explosives Intervention (Mil.)  Idirghabháil f3 Pléascán

exposed rock (Geol.)  carraig f2 nochta

expositionary dialogue (Lit.)  dialóg f2 mhínitheach

exposition writing (Lit.)  scríbhneoireacht f3 léirithe

expressed milk (Physiol.)  bainne m4 cíche tálta

expressing the mood of music (Mus.)  ag cur mothú an cheoil in iúl

expression s (Mus.)  léiriú m mothúcháin; eisprisean m1

expressionism s (Art)  eispriseanachas m1

Expression of Interest Form (Adm.) Foirm um Léiriú Spéise

expressionistic a (Art)  eispriseanaíoch a

expressive singing (Mus.)  canadh m léiritheach; canadh m eispriseach

expressive technique (Com.)  teicníc f2 léiritheach

expulsion s (Ed.)  díbirt f3 (gs –beartha)]

extended inquiry (Polic.)  fiosrú m sínte

extension cable (Hom.Ec.) cábla m4 fadaithe

extension cables (El.)  cáblaí mpl sínidh

extension leads (El.)  seoláin mpl sínidh

Extension of Approval (Ed.)  Síneadh m1 ar an bhFaomhadh

extension to the education block (Ed.) síneadh m ar an mbloc oideachais

extensive contractures (Env.)  crapthaí mpl forleathana

extensively farmed (Agr., Env.)  a ndearnadh feirmeoireacht fhairsing orthu

extensive spartina [cord-grass] stands  clampaí mpl fairsinge spairtíní

exterior lighting (El.)  soilsiú m seachtrach

exterior paint (Decor.)  péint f2 sheachtrach

external a  (located outside but connected to organism)  seachtrach a

external a  (located outside but not connected to organism)  eachtrach a

external auditory canal (Physiol.)  canáil f3 sheachtrach cloisteála

external communication (Adm.)  cumarsáid f2 sheachtrach

external ear (Physiol.)  cluas f2 sheachtrach

external fertilization (Physiol.)  toirchiú m seachtrach

external gills (Biol., Ich.)  geolbhaigh mpl sheachtracha

external nares (Physiol.)  polláirí mpl seachtracha

external puncture (Physiol.)  polladh m seachtrach

external rectus (Physiol.)  dírmhatán m1 seachtrach

Extinguishing agents (FireSaf.)  Gníomhaithe mpl múchta (dóiteáin)

extractor fans (El.)  feananna mpl eastarraingthe

extrajudicial admission (Polic.)  admháil f3 sheachbhreithiúnach/iontráil sheachbhreithiúnach

extrapolate v (Ed.) eachtarshuigh v, is féidir x a bhaint as y chun z a shamhlú

extraterrestrial s (Sc.Fict.)  eachtardhomhandach m1

eye bolt (Ind.) bolta m4 lúibe

eye care (Opt., Toil.)  cúram m1 súl

eye contact (Ed.) (with students)  féachaint [amharc/breathnú] sa tsúil/sna súile (ar dhalta/dhaltaí]

eyed hawkmoth (Smerinthus ocellata) (Ent.)  conach m1 súileach

eyed hawk moth Smerinthus ocellata (Ent.)  conach f súileach

eyewitness identification (Polic.)  aithint f3 finné súl

Ezekiel bread (Cu.)  arán m1 Eisícéil

ezine s (Comp.)  ríomhiris f2