T-shirts spl (Cloth.)  T-léinte fpl

table lighting (HomEc.)  soilsiú m boird

tablets spl (Polic.)  táibléid mpl

tackle v (Sp.)  fear ar fhear; coinnigh leis; tabhair guaille dó; déan é a bhac; sáraigh é; luigh isteach air

tackling s (Sp.)  tabhairt f3 faoi

tactical a (Com.) (of objective)  oirbheartaíochta gs as a; oirbheartaíoch a

taeniolabis s (Z.)  taenialabas m1

Tagalog s (Geog.) (duine)  Tagálagach m1

Tagalog s (Ling.)  Tagálaigis f2

tagliatelle spl (Cu.)  tagliatelle

tag off (Adm.) díchlibeáil v

tag on (Adm.) clibeáil v

Tahitian s (Geog.) (Ling.)  Taihítis f2

Ta'if agreement for a national reconciliation charter (Adm.)  Comhaontú Ta’if maidir le Cairt Athmhuintearais Náisiúnta

Tajik s (Ling.)  Táidsícis f2

Tajik s (native of Tajikistan) (Geog.)  Táidsíceastánach m1

‘Take you’ (Leis.; Chess)  gafa a, tá tú gafa

Taliban s (= Taleban, Talibaan) (Pol.)  an Talaban m4

Taliban s (Pol.) (a member of)  Talabanach m1

Taliban a (Pol.)  Talabanach a

Talmud s (Relig.) (leabhar naofa)  An Talmúd m1

Tamil  s (Geog.) (duine)  Tamalach m1

Tamil a (Geog.)  Tamalach a

Tamil s (Ling.)  Tamailis f2

Talorchestia deshayesii (MarBiol.)  Talorchestia deshayesii

tangent s (Mth) (abbrev.)  tan

targeted a (Adm.)  sonraithe a

Targeted Funding Initiative (Adm.)

Tionscnamh m1 um Chistiú Sprioctha

target-setting (Adm.)  beartú m spriocanna

Targetting Social Need (TSN) (Adm.)  Spriocdhíriú m ar Riachtanais Shóisialta (SRS)

Tariff reform (Hist.)  Leasú m taraifí

Tarot card (Leis.)  cárta m4 Tarot

task-orientated a (Ed.)  dírithe a ar an tasc

Tasmanian devil (= ursine dasyure) (Sarcophilus harrisi) (Z.)  diabhal m1 Tasmánach

tasselweed s (Ruppia species) (Mar.Biol.)  scothóga fpl

tatooist s (Art)  tatuálaí m4

tax credit form (Adm., Fin.)  foirm f2 chreidmheasa cánach

tax credits (Adm., Fin.)  creidmheasanna mpl cánach

tax-deductible a (Adm., Com.)  in-asbhainteach ó thaobh cánach

tax-designated area (Com.)  limistéar m1 sainithe cánach

Tax Clearance Certificate (Confined) (Adm., Com.)  Deimhniú m Imréitigh Cánach (Teoranta)

tax clearance procedures (Adm., Com.)  nósanna mpl imeachta imréitigh cánach

tax-compliant grant applicants (Adm.)  iarratasóirí mpl cáin-chomhlíontacha deontas

Tax Consolidation Act (Legis.)  An tAcht m3 Comhdhlúite Cánacha

Taxes Consolidation Act, 1997, The (Com., Legis.)  An tAcht m3 Comhdhlúite Cánacha, 1997

tax incentive scheme (Com.)  scéim f2 dhreasachta chánach

tax liability (Com.)  dliteanas m1 cánach

tax loophole (Adm, Fin.) lúb f2 ar lár sa chóras cánach

tax table allowance (Com.)  liúntas m1 tábla cánach

tea cakes (Cu.) borróga fpl tae

tea cakes (Cu.)  borróga fpl tae

teaching approach (Ed.)  cur m1 chuige teagaisc

teamakers spl (El.)  gléasanna mpl tae

team-building s (Adm., Psy.) (of staff)  neartú m na foirniúlachta

team spirit (Soc.) spiorad m1 foirne

teamworking s (Adm.)  oibriú m buíne

teamworking s (Sp.)  oibriú m foirne

techie s (Comp.)  teicí m4 (pl teicithe)

technical a (Lib.)  ábhair mpl theicniúla

Technical Services Flight (Mil.) An Eitleog f2 um Sheirbhísí Teicniúla

technical subjects (Lib., Ed.)  ábhair mpl theicniúla

Technical Training School (Mil.) An Scoil f2 Traenála Teicniúla

Technician Grade 1, Grade 11, Grade 111(Adm.)  Teicneoir m3 Grád 1, Grád 11, Grád 111

Technology, including computer networks/systems and audio-visual media (Ed., Comp.)  Teicneolaíocht f3, líonraí/córais ríomhairí agus meáin chlosamhairc san áireamh

tectorial membrane (Biol.)  scannán m1 cumhdaigh

teddy s (Ed.)  teidí m4 (pl teidithe)

telecentre s (Com., IT)  teilionad m1

Telegulu s (Ling.)  Teileagúilis f2

telephonist s (Tel.)  teileafónaí m4

teleporter s (Ind.) teiliompróir m3

teleworking s (Adm., Com.)  teilea-oibriú m (gs -rithe)

Telugu s (Geog.) (duine)  Teileagúch m1

Telugu s (Ling.)  Teileagúis f2

Telugu a (Typ.)  Teileagúch a

Temple of Jupiter (Hist.)  Teampall m1 Iúpatair

temples of worship (Hist.)  teampaill mpl adhartha

temporary service (Adm.)  seirbhís f2 shealadach

tenant of good merit (Hist.)  tionónta m4 an dea‑thuillteanais

Tenant-Purchase Scheme (Fin.)  Scéim f2 Cheannaigh ag Tiontóntaí

Tenochtitlán s (Hist.; Geog.)  Tenochtitlán m4

tepee s (= teepee) (Native American civ.)  típí m4 (pl –onna)

teradotoxin s (Biol., Hom.Ec.)  teirideatocsain f2

term of public service (Adm.)  seal m3 seirbhíse pobail; téarma m4 seirbhíse pobail

terminal branch (Biol.)  críochchraobh f2

terminal button (Biol.)  críoch-chnaipe m4

terminate a contract (Com., Jur.)  conradh m a fhoirceannadh

terracotta pot (Hort.)  pota m4 terracotta

Tessera (pl Tesserae) (Art.)  Tessera (pl Tesserae)

testicular a (Physiol.)  uiríoch a

testis s (Physiol.)  uirí f4

tetracycline s (Ch., Med.)  teitriciglín m4

Text-Flow Assistant (Lib.) Cúntóir m3 Téacs sreafa

text message (Tel.)  téacsteachtaireacht f3

Textured Vegetable Protein (TVP) (HomEc.)  Próitéin f2 Uigeach Ghlasraí

Thaana a (Typ.) Tánach a

Thai s (Ling.)  Téalainnis f2

Thai a (Typ.) Téalannach a

Thai black rice (HomEc.)  rís f2 dhubh Théalannach

thank you for shopping with us (Ret.) go raibh maith agat as siopadóireacht anseo

thank you for your custom (Ret.)  go raibh maith agat as do chustaiméireacht

thatched roofs of houses (Constr., Env.)  díonta mpl tuí ar thithe

The Book of John Paul (Lit., Relig.)  Leabhar m1 Eoin Pól

the Border Counties Childcare Network respects, supports and celebrates children’s needs, rights, culture and differences (Ed., Soc.)  tugann an LCLCT (Líonra Chúram Leanaí Chontaetha na Teorann) urraim agus tacaíocht do riachtanais, chearta, chultúir, agus éagsúlachtaí indibhidiúla páistí agus déanann iad a cheiliúradh

the burnished light of summer (Art.)  solas m1 loinneartha an tsamhraidh

The Centre for Human Proteomics (Biol.) An tIonad m1 um Próitéamaíocht Dhaonna

The Child Protection Notification System (Jur., Soc.)  An Córas m1 Fógartha um Chosaint Leanaí

The Children (NI) Order 1995 (Adm.)  An tOrdú m (um) Leanaí 1995

The Commissioners of Irish Lights (Adm.)  Coimisinéirí mpl Soilse na hÉireann

The Commission on the Status of People with Disabilities (Adm., Soc.)  An Coimisiún m1 um Stádas Daoine le Míchumas

the course is offered jointly by the two Support Services (Ed.)  tá an cúrsa á thairscint i gcomhpháirt ag an dá Sheirbhís Tacaíochta

the course will continue in 2003 (Ed.)  leanfar den chúrsa i 2003

The Courts Service (Adm., Jur.)  An tSeirbhís f2 Chúirteanna

The Developing World (Soc.)  an chuid den domhan atá i mbéal a forbartha

The Electrical and Mechanical Section (Adm.)  An Rannóg Leictreachais agus Meicnice

The Equitation School (Mil.)  An Scoil f2 Eachaíochta

the EU (Adm.)  an tAE (An tAontas Eorpach)

The European Convention on Human Rights Bill (Legis.)  An Bille m4 um Choinbhinsiún na hEorpa ar Chearta an Duine

The Forest Service (Adm, Env.)  An tSeirbhís f2 Foraoiseachta

The Galway Chamber (Com.) Cumann m1 Tráchtála na Gaillimhe

The Golden Eagle Reintroduction Project (Orn.)  Tionscadal m1 Athbhhunaithe an Iolair Fhíréin

The Government’s Information Society Action Plan (Adm.)  Plean m4 Gníomhaíochta an Rialtais don tSochaí Faisnéise

The Great Attractor (Astr.) An tOllaomthóir m3

The Information Society Strategy (Adm., IT)  Straitéis f2 na Sochaí Faisnéise

The Institute for Biopharmaceutical Science (Pharmacol.)  An Institiúid f2 um Eolaíocht Bhithchógaisíochta

The Institute of Immunology (Biol.)  An Institiúid f2 Imdhíonachta

the Irish Alternate (Adm.) Malartach m1 na hÉireann

The Irish Copyright Licensing Agency (Soc.)  Gníomhaireacht f3 na hÉireann um Cheadúnú Cóipchirt

The Irish Presidency of the EU (Adm.)  Uachtaránacht f3 na hÉireann ar an AE

The Irish Raptor Study Group (Orn.)  An Grúpa m4 Éireannach um Staidéar ar Éin Chreiche

The Irish Seal Sanctuary (MarBiol., Z.)  Tearmann m1 Rónta na hÉireann

The Irish Signals and Systems Conference (Transp.)  Comhdháil f3 Chomharthaí agus Chóras na hÉireann

The Irish Whale and Dolphin Group (MarBiol., Z.)  An Grúpa m4 Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna

the key emphases (Adm.)  na heochairthreisí fpl

The Leader programme (Soc.) Clár m1 Leader

the learning organization (Comp.)  an eagraíocht f3 a fhoghlaimíonn

The legal thread-depth limit for tyres (Adm., RoadSaf.)  An teorainn f5 dhlithiúil maidir le doimhneacht tráchta boinn

The making of sketches, pictures or photographs in this area is unlawful (Adm.) Tá sé mídhleathach léirín nó pictiúr a tharraingt, nó grianghraif a thógáil sa líomatáiste seo

The Management of this facility accept no responsibility for loss or damage to personal property on these premises. No valuables should be left unattended (Adm.) Ní ghlacann bainistíocht na saoráide seo freagracht ar bith maidir le caillteantas ná le dochar do mhaoin phearsanta san áitreabh seo. Ní cóir rudaí luachmhara a fhágáil gan aire orthu

The Military College (Mil.)  An Coláiste m4 Míleata

the Military Heritage Trust Ltd. (Adm., Mil.)  An tIontaobhas m1 Oidhreachta Míleata Teo

The Moorings (Env., Geog.) (ainm estáit)  Na Róid mpl

The National Cardiovascular Strategy (Med.)  An Straitéis f2 Náisiúnta Chardashoithíoch

The National Herbarium (Adm, Env.)  An Luslann f2 Náisiúnta

the nationality test (Adm.)  promhadh m maidir le náisiúntacht

The National Rural Development Programme (Adm.,Soc.)  An Clár m1 Náisiúnta um Fhorbairt Tuaithe

The National Spatial Strategy (Adm.)  An Straitéis f2 Náisiúnta Spásúlachta

the newsletter subscription page (Adm.)  an leathanach m1 síntiúis den nuachtlitir

the New Testament reading (Relig.)  sliocht m3 as an Tiomna Nua

the North-South Ministerial Council (Adm.)  an Chomhairle f4 Aireachta Thuaidh/Theas, an CATT

the Oder-Neisse line (Hist.) an líne f4 Oder-Neisse

Theological Studies (Ed.)  Léann m1 Diagachta

the Old Testament reading (Relig.)  sliocht m3 as an Sean-Tiomna

The Office of Social Inclusion (Adm.)  An Oifig f2 um Chuimsiú Sóisialta

The One Foundation (Soc.)  Carthanas m1 na hAontachta

The Ornithological Year (Orn.)  An Bhliain f3 Éaneolaíoch

The Orrery (Wright) (Art., Astr.)  An tOraire m4

The Paedophile Investigation Unit (Polic.)  An tAonad m1 um Imscrúdú Péidifileach

the previous studies test (Adm.)  promhadh m maidir le staidéar roimhe seo

the Quality in Education (QE) mark (Adm., Ed.)  marc m1 “Cáilíocht san Oideachas”

The Railway Procurement Agency (Adm.)  An Ghníomhaireacht f3 um Sholáthar Iarnród

therapeutic garden (Hort., Soc.) gairdín m4 teiripeach

The Red Crescent (Soc.)  An Corrán m1 Dearg

The Redrafted Disability Bill 2000 (Adm.)  An Bille m4 Míchumais 2000 arna athdhréachtú

The Reserve Defence Force (Mil.)  Na hÓglaigh mpl Chúltaca

the residency test (Adm.)  promhadh m maidir le cónaí

the Responsorial Psalm (Relig.)  an Salm m1 le freagra

thermal imaging camera (El., Phot.)  ceamara m4 íomhánna teirmeacha

thermoduric organisms (Biol., Hom.Ec.)  orgánaigh mpl theirmeadúracha

thermophiles spl (Biol., Hom.Ec.)  teirmifiligh mpl

The Scout Association of Ireland (Soc.)  Cumann m1 Ghasóga na hÉireann

The Society of Chiropodists/Podiatrists of Ireland (Med.)  Cumann m1 Coslianna na hÉireann

the Targeting Process (Adm.)  an Próiseas m1 Spriocaimsithe

the ten new headline offence groups (Polic.)  na deich ngrúpa nua cionta ceannlíne

The title has been renewed and any charges have been added to your library account. These will be payable when you return the item (Lib.) Tá athnuachan déanta ar an teideal agus cuireadh aon mhuirir eile ar do chuntas leabharlainne. Beidh na muirir seo iníochtha nuair a thugann tú an mhír seo ar ais.

the use of a regular features page (Gen.) leathanach m1 gné-altanna rialta a úsáid

thickener s(Hom Ec.) tiúsóir

thigmotropism s (Biol.)  tigmeatrópacht f3

thin fringe salt marsh (Env., Geog.)  riasc m1 goirt caolimill

thinning diet industry (Com., Health) tionscal m1 na n-aistí bia caillte meáchain

This document has expired (Comp.)  Tá an doiciméad seo imithe as feidhm

This file is zipped (Comp.)  Tá an comhad seo zipeáilte

this is a designated no smoking area (Health)  láthair gan cead caite tobac í seo

thought clouds (Ed.)  bolgóidí fpl smaoinimh

threefold a (Comp.)  faoi thrí

three-toed skink (Z.)  scinc f2 thríladhrach

three-toed sloth (Z.)  spadán m1 tríladhrach

throw s (Decor., Hom.Ec.)  fallaing f2 (throscáin)

thylakoid s (Biol.)  tíleacóideach m1

thyme jus (Cu.)  súlach m1 tíme

thyroid isthmus (Physiol.)  caol m1 an tíoróidigh

Tibetan a (Typ.) Tibéadach a

tidal volume (Physiol.) (of air in lungs)  toirt f2 tuile

tide‑swept shores (Biol., Env.)  cladaigh mpl thaoidmheara

Tidy Towns Competition (Env.)  Comórtas m1 na mBailte Slachtmhara

tie-break s (Sp.: Tennis)  cluiche m4 réitigh

tie-breaker s (Leis., Sp.)  ceist f2 réitigh

tied-up capital (Com.)  caipiteal m1 ceangailte

tie-dye T-shirt (Hom.Ec.) T-léine f4 shnaidhmruaimnithe

Tiger militia (Hist.)  mílíste m4 na dTíogar

Tigray s (Geog.)  Tigray

Tile adhesives (Decor.) greamacháin mpl tíleanna

tiling tools (Decor., Tls.)  uirlisí fpl tílithe

timbale s (Cu.) timbeal m1

timbercare s (Decor., Woodw.)  cúram m1 adhmaid

timeline s (Hist., Geog.)  amlíne f4

Timescapes spl (Lit.) (ceannteideal ar chaibidil)  Amdhreacha mpl

time-shore s (Tour of apartment, etc.) Comhroinnt f2 ama

Timetabling s (Ed.) Socrú amchláir

timing belt condition (Mec.)  staid f2 an chreasa chomhuainiúcháin

Tipperary Urban District Council (Adm.)  Comhairle f4 Cheantar Uirbeach Thiobraid Árann

tipping over (Mec.) (of filing cabinet)  caibinéad m1 ar forbhás

tissues spl (Hom.Ec.)  ciarsúir mpl pháipéir

Title display (Lib.)  Taispeáint f3 teidil

Title Renewals (Lib.)  Athnuachan f3 teideal

Titles Changes Agreed (Ed.)  Athruithe mpl Comhaontaithe Teideal

title search (Lib.)  cuardach m1 teidil

Titles Results List (Lib.) Liosta m4 Torthaí Teidil

Title successfully renewed (Lib.) Athnuachan  F3 déanta ar an teideal

toasted sesame bun (Cu.) borróg f2 thóstáilte sheasamain

to approve a scheme application (Adm.) iarratas m1 ar rannpháirtíocht I scéim a cheadú

to be twinned with... (Adm.) (of town)  bheith nasctha le (baile, etc)

to build confidence in introducing students to outdoor education (Ed.)  tógáil ar a muinín maidir le tús eolais a thabhairt do dhaltaí ar an oideachas allamuigh

tobacco control measures (Adm.)  bearta mpl rialaithe tobac

to certify (Ed.) teistigh v

to code (Biol.) (of DNA)  códaigh v

to compile and work with a new range of textbooks (Ed.) chun réimse úr téacsleabhar a thiomsú agus a úsáid

tocopherols (Biol.)  tócaifearóil mpl

to develop around four main axes (Gen.)  le forbairt  thart ar cheithre phríomhais

to enhance equality of opportunity (Adm.)  chun cúrsaí cothromais deiseanna a fheabhsú

to explore the possibility of establishing a network for the ongoing sharing of ideas between participating teachers (Ed.)  féachaint ar na féidearthachtaí maidir le líonra a bhunú do chomhroinnt leanúnach smaointe idir múinteoirí rannpháirteacha

to genetically engineer an organism (Biol.)  innealtóireacht f3 ghéiniteach a dhéanamh ar orgánach

togs spl (Cloth., Sp.)  bríste m4 (peile/iomána etc.)

toilet blocks (HomEc.)  bloic mpl leithris

toilet cleaners (Hom.Ec.)  glantóirí mpl leithris

toiletries spl (Toil.)  earraí mpl maisíochta

toilet seats (Hom.Ec.)  cláir mpl leithris

toilet-training (Soc.) oiliúint f2 leithris

to improve queuing response times (Adm.)  agaí mpl freagartha ar scuainí a laghdú

to loot tombs (Polic.)  tuamaí mpl a chreachadh

tone v (Phys.Ed.) (of muscles)  tónaigh v

toner cartridges (Adm., Station.)  cartúis mpl tonóra

tonsilitis s (Physiol.)  céislínteas m1

To overturn a planning decision (Adm., Pl.)  Cinneadh m pleanála a aisiompú

tooth fairy (Myth.)  sióg f2 na bhfiacla

top and bottom (Cloth., Sp.) (of track suit)  barr m1 agus bríste m4

top s (Cloth.) (Ladieswear)  barréide f4

topos s (Lit.)  topas m1

Top Management Team (Adm.) Foireann f2 Ardbhainistíochta

topics of interest in a range of  downloadable documents(IT)  ábhair mpl shuimiúla i réimse cáipéisí is féidir a íoslódáil

to present waste for collection, and disposal or recovery (Env.) dramhaíl f3 a chur amach le bailiú, le diúscairt nó le haisghabháil

to promote quantitive and qualitative improvement of the knowledge of the languages of the EU  feabhsú m cainníochtúil cáilíochtúil ar eolas ar theangacha an AE a chur chun cinn

top-up s (Tel.) (fón póca) breisiú (creidmheasa) (pl breisithe creidmheasa)

Tories spl (Hist.) Na Tóraithe mpl

toss-up s (Sp.) caitheamh m1 boinn in airde; caitheamh m1 boinn san aer

to support hospitals in the attainment of Health Gain for all (Med.)  tacaíocht f3 a thabhairt d’ospidéil chun Biseach Sláinte a bhaint amach do chách

to swab a bench (Med.)  mapaireacht f3 a dhéanamh ar bhinse

Total Allowable Catch (TAC) (Adm., Fish., Legis.)  An Ghabháil f3 Iomlán is Incheadaithe (GII)

Total Prepaid This Bill (Adm., Tel.)  Iomlán m1 Réamhíoctha ar an mBille/Bhille Seo

total quality management (TQM) (Adm.)  bainistíocht f3 láncháilíochta (BLC)

totipotent a (Physiol.)  lánacmhainneach a

to transpose (EU directives) into law (Adm.) treoracha fpl AE a thrasuí sa dlí

toucan crossing (RoadSaf.)  trasrian m1 túcánach

touch screen (Comp.)  scáileán m1 tadhaill

touchpad s (Comp.)  ceap m1 tadhaill

touch-tone phone (Tel.) fón m1 tadhalltoin

To un-zip a file (Comp.)  Comhad m1 a dhízipeáil

to uphold a (planning) decision (Adm.)  seasamh m le cinneadh (pleanála)

Tourism and Hospitality Studies (Ed.)  Staidéar m1 Turasóireachta agus Fáilteachais

Tourism niche (Tour.) sainréimse m4 Turasóireachta

Tournaisian basal clastics (Geol.)  bonn-chlastaigh mpl Thúrnaeiseacha

to use your public position to (Adm.) leas a bhaint as d’ionad sa saol poiblí  (chun/le)

tow s (of fibre) (Tex.) barrach m1

to withdraw an appeal (Adm.)  achomharc m1 a tharraingt siar

town pigeon (Orn.)  colm m1 sráide

Toxoplasma gondii (Biol.)  Toxoplasma gondii

track pants (Cloth., Sp.)  bríste m4 reatha/spóirt

track suit (Cloth., Sp.)  culaith f2 reatha/spóirt

trade dispute (Adm.)  aighneas m1 ceirde

tradeable s (Com.)  pointe m4 inmhargála

Trade Effluent Control & Charges (Env.)  Rialú m agus Muirir na nEisilteach Tráchtála

trade fairs (Com.)  aontaí mpl trádála

trade magazine (Com., Lit.) sainiris f2 cheirde

traditional music (Mus.) ceol m1 traidisiúnta

traditional signwriting (Art., Com.)  litritheoireacht f3 thraidisiúnta chomharthaí

traffic grids (RoadSaf.)  greillí fpl buí (tráchta)

Traffic Unit Office (Polic.) Oifig f2 an Aonaid Tráchta

trailing leads (El.) seoláin mpl shraoilleacha

Training Development Unit (Ed.)  An tAonad m1 Forbartha Oiliúna

Training Officer (Adm.) Oifigeach m1 Oiliúna

training officer (Adm., Ed.)  oifigeach m1 oiliúna

training on the job (Adm., Ed.) oiliúint f3 ar an láthair

Training Section (Ed.) An Rannóg f2 Oiliúna

Training Section (Mil.) An Rannóg f2 Traenála

Tralee Volunteer Bureau (Soc.)  Biúró m4 Thrá Lí do Ghrúpaí Deonacha

transexual a (Soc.)  trasghnéasach a

transexual s (Soc.)  trasghnéasach m1

transexualism s (Sex.)  trasghnéasachas m1

trans fatty acid (Biol.)  aigéad m1 sailleach trasach

transferable service (Adm.)  seirbhís f2 inaistrithe

transfer of service (Adm.)  aistriú m seirbhís

transferred service (Adm.)  seirbhís f2 aistrithe

transfer report form (Adm.)  foirm f2 thuairisce ar aistriú

transformationalist s (Com.)  claochlaí m4

transient site (Adm., Soc.)  láithreán m1 neamhbhuan

transistor logic (Comp.)  loighic f2 thrasraitheora

transitional provision (Adm.)  foráil f3 idirthréimhseach

ransistor radio (El.)  raidió m4 trasraitheora

Translation of a Grant of Fairs to Sir Adam Colclough (Hist., Jur.)  Aistriú m ar Dheonú Aontaí don Ridire Adam Colclough

Translation Studies (Ed.)  Staidéar m1 ar Aistriúchán

translocate v (Med.)  trasghluais v

transmission jack (Mec.,Veh.)  seac m1 tarchuir

transplant(ation) s (Bot., Med.)  trasphlandú m (gs -daithe)

transport anchor (Ind.) ancaire m4 iompair

Transport and Vehicle Maintenance School (Mil.)  Scoil f2 Iompair agus Cothabhála Feithicilí

Transport Corps (Mil.)  An Cór m1 Iompair

Transport Corps Section (Mil.)  Rannóg f2 an Chóir Iompair

Transport Officer (Transp.)  Oifigeach m1 Iompair

Transport Revolution, the (Hist.)  An Réabhlóid f2 sna Córais Iompair

transvestite s (= cross-dresser) (Soc.)  trasfheisteoir m3

Transylvania (Geog.)  An Trasalváin

travel guides (Lib., Tour.)  treoirleabhair mpl thaistil

travel shop (Tour.)  siopa m4 taistil; gníomhaireacht f3 taistil

treasure hunt (Leis.)  tóraíocht f3 taisce

Treatment/Observation (Med.)  cóireáil f3/grinniú

Treatment Room (Med.)  Seomra m4 Cóireála

tree house (Leis.)  teachín/ tigín m4 crainn

tree wasp (Ent.)  foiche f4 chrainn

trench box (Ind.) bosca m4 díge

triacetate s (Hom.Ec.) trí-aicéatáit f2

Triads spl. (Polic.) (Chinese mafia)  na Triaid mpl

triathlon s (Sp.)  triatlan m1

tribute band (Mus.)  banna m4 ómóis

Tricheurypon viride (MarBiol.)  Tricheurypon viride

trichlorobenzene s (Ch.) tríchlóraibeinséin f2

trichloroethylene s (Ch.)  tríchlóireitiléin f2

trick or treating (Leis.)  bob m4 nó bia m4; ag imirt bob nó bia

Trickle down’ Theory (Hom.Ec.) (sos) teoiric m2 na haithrise

triethylamine s (Ch.) trí-eitiolaimín m4    

triggers of change (Adm.)  tobthrúigeanna fpl (an) athraithe

trilobite s (Z.)  trímhaothánach m1

trilogy s (Lit.)  tríológ f2

trimethylamine s (HomEc.)  trímheitiolaimín m4

Trinidadian s (Geog.)  Tríonóideach m1

Tripartite Agreement (Hist.)  An Comhaontú m Tríthaobhach

Trivial Pursuit (Gam.)  Trivial Pursuit

troublemaker s (Polic.)  clampróir m3, mac m1 mioscaise

troubleshooter s (Gen.)  fabhtcheartaitheoir m3

trouser press (Hom.Ec.)  cantaoir f2 threabhsair

truancy s (Ed., Polic.)  múitseáil f3

True Crime (Lib., Lit.)  Coirscéalta mpl Fírinneacha

True Life (Lib., Lit.)  Fíorscéalta mpl

Truman doctrine (Hist.)  teagasc m1 Truman

trumpet design (Archaeol., Hist.)  gréas m3 truimpéadach

trust‑buster s (Com.)  scriostóir m3 trusta

t shirts (Cloth.)  t-léinte fpl

Tsonga s (Geog.) (duine)  Songach m1

Tsonga s (Ling.)  Songais f2

Tswana s (Geog.) (duine)  Suánach m1

Tswana s (Geog.) (Ling.)  Suáinis f2

Tuatara s (Sphenodon punctatus) (Z.)  tuatára m4 (pl –í)

tube or vegetative nucleus (Biol.) (of pollen grain) núicléas m1 feadáin núicléas fásúil

tuberculosis testing (Med.)  tástáil f3 le haghaidh na heitinne

tube sponge (MarBiol.)  spúinse m4 feadánach

tube well (Geog.)  tobar m1 feadánach

tubulin s (Biol.)  fidínin f2

tumble print (Print.)  cló m4 iomlaisc

tumble printing (Print.)  clódóireacht f3 iomlaisc

tuna in brine (Cu., Fish.)  tuinnín m4 faoi sháile

tuna in oil (Cu., Fish.)  tuinnín m4 faoi ola

tuna melt (Cu.)  leátán m1 tuinnín

tunnel shield (E.)  sciath f2 tholláin

tuple s (Comp.)  codach m1

turbofan (engine) (E., Mec.)  inneall m1 turba fean

turbogenerator s (E.)  turbaighineadóir m3

turbojet (engine) (E., Mec.)  inneall m1 turbascairde

turboprop (engine) (E., Mec.) inneall m1 turba-liáin

turgidity s (Biol.) (of guard cells)  borrthacht f3 na sciathcheall

turkey breast (Cu.)  brollach m1 turcaí

turkey escalopes (Cu.)  scalóipí fpl turcaí

turkey mince (Cu.)  turcaí mpl mionaithe

turkey slices (Cu.)  slisní mpl turcaí

turkey slices (Cu.)  slisní mpl turcaí

Turkic s (Ling.)  Tuircic f2

Turks & Caicos Islands (Geog.)  Oileáin mpl Turks agus Caicos

turlough spreadwing Lestes dryas  spré eiteach m1 turlaigh

turned-and-stitched (of finish in seam) (Tex.) iompaithe agus fuaite

turning area (RoadSaf.) áit f2 chasta cairr/gluaisteáin

turnip moth (Agrotis segetum) (Ent.)  leamhan m1 tornapach

turn King’s evidence, to (Polic.)  iompú m ina fhinné nó ina finné ar son an Rí

turn State evidence, to (Polic.)  iompú ina fhinné stáit m

turtle necks (Cloth.)  geansaithe mpl muineál turtair

tusk s (= torsk, tulsk) (Brosme brosme) (Ich.) tusc m1

tussock sedge Carex stricta (Bot.)  cíb f2 thortógach

tutee s (Ed.)  teagascaí m4

TV drama (Broadc., Leis.)  drámaí mpl teilifíse

twinning ceremony (Adm., Tour.)  searmanas m1 nasctha bailte

twin room (Cat., Tour.) (of hotel, B&B, etc.)  seomra m4 dhá leaba

two‑toed sloth (Choloepus didactylus) (Z.)  spadán m1 déladhrach

Tyre Balancing (Veh.) Cothromú m Bonn

tyre changer (Veh.)  malartóir m3 bonn

tyre-lever s (Veh.)  luamhán m1 boinn