laghdaigh v

decrease v

laghdaigh v eang

decrease indent

laghdaitheach a

decreasing2 a

laghdú m (gs -daithe)

decreasing1 s

laghdú m méide

downsizing s

laghdú m sonraí

data reduction

láimhe1 gs as a (= lámh- pref)

manual2 a

láimhe2 gs as a

hand-held2 a

láimhseáil1 v

handle1 v

láimhseáil2 f3

handling s

láimhseáil f3 teagmhas

event handling

láimhseálaí m4

handler s

láimhseálaí m4 eisceachtaí

exception handler

láimhseálaí m4 gaistí

trap handler

láimhseálaí m4 idirbhristeacha

interrupt handler

lainseáil v

launch v

lainseáil v brabhsálaí

launch browser

láir gs as a (= lár- pref, lárnach a)

centre3 a, central a

laiste1 m4

latch s

laiste2 gs as a

latched a

laiste m4 cloig

clocked latch

laiste m4 socraithe agus athshocraithe (= laiste m4 SR)

setting and resetting latch, SR latch

laiste m4 SR (= laiste m4 socraithe agus athshocraithe)

SR latch, setting and resetting latch

laiste m4 SR cloig

clocked SR latch

láithreach a

immediate a

láithreacht f3

presence s

láithreán m1 (= suíomh2 m1)

site s

láithreán m1 comhrá (= suíomh m1 comhrá)

chat site, talker s

láithreán m1 Gréasáin (= suíomh m1 Gréasáin)

Web site

láithreán m1 Gréasáin do ríomhthairiscintí

e-tenders Web site

láithreán m1 íoslódála (= suíomh m1 íoslódála)

download site

láithreán m1 mealltach (= suíomh m1 mealltach)

cool site

láithreán m1 neamhbhuan (= suíomh m1 neamhbhuan)

transient site

láithreán m1 scáthánaithe (= suíomh m1 scáthánaithe)

mirror site

láithreoireacht f3 (= cur m i láthair)

presentation s

láithreoireacht f3 priontála

print presentation

lambda m4

lambda s

lámh- pref (= láimhe1 gs as a)

manual2 a

lamháltas m1

tolerance s

lamháltas m1 lochtanna

fault tolerance

lamháltas m1 lochtanna córais (= SFT)

system fault tolerance, SFT

lámhleabhar m1

manual1 s

lámhleabhar m1 an chórais

system handbook

lámhleabhar m1 (an) úsáideora

user manual

lámhleabhar m1 ríomhaire

computer manual

lámhleabhar m1 teicniúil

technical manual

LAN (= líonra m4 (achair) logánta)

LAN, local area network

lánchuardach m1

exhaustive search

lánchumarsáid f2 thionscantach

full handshake

lán-déphléascach a (= FDX)

full a duplex, FDX

LAN gan sreang (= WLAN)

wireless LAN, WLAN

LAN leathanbhanda déchábla

dual-cable broadband LAN

lánroghnach a

discretionary a

lánscáileán m1

full screen

lánseiceáil v

checkout v

lánstad m4

full stop, period s

lánsuim f2

sum total

lánsuimitheoir m3

full adder

laobh v

bias1 v

laobhthástáil f3

bias testing

laofa a

biased a

laofacht f3

bias2 s

laomchuimhne f4

flash memory

laomROM

flash ROM

lár m1

centre2 s

lár- pref (= láir gs as a, lárnach a)

centre3 a, central a

láraigh1 v

centre1 v

láraigh2 v

centralize v

láraithe a

centred a, centralized a

láraonad m1

central unit

láraonad m1 próiseála (= CPU (LAP))

central processing unit, CPU

láraonad m1 rialúcháin

central control unit

lárionad m1 (= ionad1 m1)

centre2 s

Lárionad m1 Faisnéise Líonraí an Idirlín

Internet Network Information Centre

lárionad m1 glaonna

call centre

lárionad m1 lascacháin

switching centre

lárionad m1 ríomhairí

computer centre

lárionad m1 uathlascacháin (teachtaireachtaí)

automatic (message) switching centre

lárlíne f4

centre-line s

lárnach a (= lár- pref)

central a, centre3 a

lársheomra m4 TF

IT hub room

lárú m (gs -raithe) (= lárúchán m1)

centralization s, centring s

lárúchán m1 (= lárú m)

centralization s

lasc1 v

switch1 v

lasc2 f2

switch2 s

lascachán m1 (= lascadh m)

switching s

lascadh m (gs -ctha) (= lascachán m1)

switching s

lascadh m paicéad

packet switching

lascadh m paicéad gan nasc

connectionless packet switching

lascadh m teachtaireachtaí

message switching

lasc v air (= cuir v air)

switch on

lascanna fpl sonraí

data switches

lasc v as (= cuir v as)

switch off

lasc f2 chrosbharra

crossbar switch

lasc f2 dhénártha ardluais

high-speed binary switch

lasc f2 DIP

DIP switch

lasc f2 ilsuíomh

multiposition switch

lasc f2 scoránaithe

toggle switch

lasc f2 tacachumais

fallback switch

lasctheileafón m1

switched telephone

LAT (= iompar m1 (achair) logánta)

LAT, local area transport

LC (= cás m1 íochtair)

LC, lowercase s

LCB (= bloc m1 rialaithe línte)

LCB, line control block

LCD (= taispeáint f3 leachtchriostail)

LCD, liquid crystal display

LCP (= cruthú m loighciúil ríomhchlár)

LCP, logical construction of programs

LD (= diosca m4 léasair)

LD, laser disk

LDD (= diosca m4 digiteach léasair)

LDD, laser digital disk

LD-ROM (= diosca m4 léasair cuimhne inléite amháin)

LD-ROM, laser disk-read-only-memory

leabaigh v

embed v

leabaithe a

embedded a

leaba f nasctha (= stáisiún m1 nasctha)

docking cradle, dock s, docking station

Leabhar m1 Bán, An

White Book, The

Leabhar m1 Buí, An

Yellow Book, The

Leabhar m1 Dearg, An

Red Book, The

leabharlann f2

library s

leabharlann f2 córais

system library

leabharlann f2 dhigiteach

digital library

leabharlann f2 foghnáthamh

subroutine library

leabharlann f2 réamhthiomsaithe

precompiled library

leabharlann f2 ríomhchlár

program library

leabharmharc m1

bookmark s

leabhar m1 reatha

run book

Leabhar m1 Scarlóideach, An

Scarlet Book, The

leabhar m1 seoltaí

address book

leabú m (gs -baithe)

embedding s

leac f2

slab s

leacaigh v

collapse v

leachtchriostail mpl fhearóileictreacha (= FLC)

ferroelectric liquid crystals, FLC

leachtchriostal m1

liquid crystal

léacsach a

lexical a

leagan m1

version s

leagan m1 amach

layout s

leagan m1 amach comhaid

file layout

leagan m1 amach leathanaigh

page layout

léamh m1 (gs léimh pl léamhanna)

read2 s

léamh m1 athghiniúnach

regenerative read

léamh m1 débhíogach

double-pulse reading

léamh m1 dodhéanta athuair

unrepeatable read

léamh m1 lotmhar

destructive read

léamh m1 neamhlotmhar (= NDR)

nondestructive read, NDR

léamh m1 salach

dirty read

léamh m1 scaipthe

scatter read

leamhsháinn f2

deadlock s

lean v (ar aghaidh)

continue v

lean v de

imply v

leantach a

consecutive a

leanúnach a

continuous a

léaráid f2

diagram s

léaráid f2 chéim ar chéim

stepwise diagram

léaráid f2 de chomhfhreagairt na dtionchar

effect correspondence diagram

léaráid f2 de chruach

stack diagram

léaráid f2 de ghaoil na n-aonán (= ERD)

entity relationship diagram, ERD

léaráid f2 den chomhréir

syntax diagram

léaráid f2 den chomhthéacs

context diagram

léaráid f2 den chumraíocht

set-up diagram

léaráid f2 den sreabhadh acmhainní

resource flow diagram

léaráid f2 den sreabhadh doiciméad

document flow diagram

léaráid f2 den sreabhadh sonraí (= DFD)

data-flow diagram, DFD

léaráid f2 den sreangú

wiring diagram

léaráid f2 de struchtúir

structure diagram

léaráid f2 feidhmeanna

functional diagram

léaráid f2 loighce

logic diagram

léaráid f2 loighciúil den sreabhadh sonraí

logical data-flow diagram

léaráid f2 pionnála

pinout s

léaráid f2 sreabhphróisis

flow-process diagram

léaráid f2 Veitch

Veitch diagram

léaráid f2 Venn

Venn diagram

léas m1

beam s

leasaigh1 v

amend v

leasaigh2 v (= breisigh1 v)

enhance v

leasainm m4

nickname s

leasaithe a (= breisithe1 a)

enhanced a

léasar m1

laser s

léasar m1 athraonta

refraction laser

léas m1 coinneála

holding beam

léaslíne f4

horizon s

léas m1 móilíneach

molecular beam

leasú m (gs -saithe)

revision s

leasú m íomhánna

image enhancement

leathanach m1

page s

leathanach m1 atá éasca a phriontáil

printer-friendly page

leathanach m1 baile

home page

leathanach m1 baile an Rialtais

Government Home Page

leathanach m1 baile réamhshocraithe

default home page

leathanach m1 bán

blank page

leathanach m1 fáilte

welcome page

leathanach m1 fíorúil

virtual page

leathanach m1 Gréasáin

Web page

leathanach m1 Gréasáin a shábháil

saving a Web page

leathanach m1 síos

page down2

leathanach m1 suas

page up2

leathanach m1 teagmhála

contact page

leathanaigh, ina

paged a

leathanbhanda m4 (= banda m4 leathan)

broadband1 s

leathanbhandach a

broadband2 a

leathán m1 (páipéir, plaisteach, miotail)

sheet2 s (of paper, plastic, metal)

leathán m1 singil

single sheet

leathbheart m1

nibble s

leathchárta m4

half card

leath-chomhdhlúite a

semicondensed a

leath-dhéphléacsach a (= HDX)

half-duplex a, HDX

leathfhairsingithe a

semi-expanded a

leathghiotánra m4

half-word s

leathmhiotal m1

semimetal s

leathnaigh v

widen v

leathsheoltóir m3

semiconductor s

leathsheoltóir m3 comhlántach ocsaíd mhiotail (= CMOS)

complementary metal-oxide semiconductor, CMOS

leathsheoltóir m3 dé-idirleata ocsaíd mhiotail (= DMOS)

double-diffused metal-oxide semiconductor, DMOS

leathsheoltóir m3 diúltach ocsaíd mhiotail (= NMOS)

negative metal-oxide semi-conductor, NMOS

leathsheoltóir m3 eistreach

extrinsic semiconductor

leathsheoltóir m3 intreach

intrinsic semiconductor

leathsheoltóir m3 ocsaíd mhiotail (= MOS)

metal-oxide semiconductor, MOS

leathsheoltóir m3 p-chainéil ocsaíd mhiotail (= PMOS)

p-channel metal-oxide semiconductor, PMOS

leathsheoltóir m3 p-chineálach

p-type semiconductor

leathshuimitheoir m3

half-adder s

leathshuimiúchán m1

half-add s

leathstad m4

semicolon s

leath-thon m1

half-tone1 s

leath-thonach a

half-tone2 a

leatiomsaithe a

semicompiled a

LED (= dé-óid f2 astaithe solais)

LED, light-emitting diode

LED polaiméire

polymer LED

leibhéal m1

level s

leibhéal m1 an mhicreachláraithe

microprogramming level

leibhéal m1 candamaithe

quantization level

leibhéal m1 coincheapúil

conceptual level

leibhéal m1 déine

intensity level

leibhéal m1 eisíontais

impurity level

leibhéal m1 gléis

device level

leibhéal m1 gnásúil meaisíní

conventional machine level

leibhéal m1 infheictheachta Java

Java visibility level

leibhéal m1 infheictheachta réamhshocraithe

default visibility level

leibhéal m1 inmheánach

internal level

leibhéal m1 meaisín (= meaisínleibhéal m1)

machine level

leibhéal m1 na seirbhíse

service level

leibhéal m1 rochtana

access level

leibhéal m1 seachtrach

external level

leibhéal m1 torainn

noise level

leibhéal m1 truiceartha

trigger level

leictreach a

electric a

leictreachas m1

electricity s Fam. (electrical) power

leictreachas m1 deimhneach

positive electricity

leictreachas m1 diúltach

negative electricity

leictreafótagrafaíocht f3

electrophotography s

leictreoid f2 dheimhneach

positive electrode

leictreoid f2 dhiúltach

negative electrode

leictreon m1

electron s

leictreonach a (= ríomh- pref)

electronic a

leictreonaic f2

electronics s

leictreonaic f2 chandamach

quantum electronics

leictreonaic f2 gléasanna comhtháite

integrated device electronics

leictreonléas m1

electron beam

leid f2

prompt message, cue s, prompt s

leid f2 DOS

DOS prompt

leid f2 ordaithe

command prompt

léigh v

read1 v

léigh v isteach

read in

léigh v rud ar bith/scríobh uile (= RAWA)

read any/write all, RAWA

léim1 v

jump1 v

léim2 f2

jump2 s

léim f2 choinníollach

conditional jump

léim v go greille

snap to grid

léim f2 mhoillithe

delayed jump

léim f2 neamhchoinníollach

unconditional jump

léim f2 neamhlogánta

nonlocal jump

léimneoir m3

jumper s

léir a

explicit a

léirigh v

represent v

léiriú m (gs -rithe)

representing s

léiriú m analógach

analog representation

léiriúchán m1

representation s

léiriú m coincheapúil

conceptual representation

léiriú m dénártha

binary representation

léiriú m digiteach

digital representation

léiriú m eolais

knowledge representation

léiriú m incriminteach

incremental representation

léiriú m incriminteach trínártha

ternary incremental representation

léiriú m ionaid

positional representation

léiriú m snámhphointe

floating-point representation

léiriú m sonraí

data representation

léiriú m sonraí seachtracha

external data representation

léiriú m uimhreacha

number representation

léirmhínigh v

interpret v

léirmhínitheoir m3

interpreter s

léirmhínitheoir m3 aisfhotha

feedback interpreter

léirmhínitheoir m3 aistrithe (= léirmhínitheoir m3 traschurtha)

transfer interpreter

léirmhínitheoir m3 líne na n-orduithe (= léirmhínitheoir m3 orduithe)

command-line interpreter, command interpreter

léirmhínitheoir m3 orduithe (= léirmhínitheoir m3 líne na n-orduithe)

command interpreter, command-line interpreter

léirmhínitheoir m3 teanga

language interpreter

léirmhínitheoir m3 traschurtha (= léirmhínitheoir m3 aistrithe)

transfer interpreter

léirmhíniú m (gs -nithe)

interpretation s

léirscrios v

erase v

léirscriosán m1

eraser s

léirscriosán m1 téipe agus diosca

tape and disk eraser

léirscrios v uile

erase all

léirscrios m ultraivialait

ultraviolet erasing

léirthúsaitheoir m3

explicit initializer

leithdháil v (= riar1 v)

allocate v

leithdháileachán m1 (= riar3 m4)

allocation2 s

leithdháileadh m (gs -lte) (= riar2 m)

allocation1 s

leithdháileadh m acmhainní

resource allocation

leithdháileadh m dinimiciúil

dynamic allocation

leithdháileadh m dinimiciúil acmhainní

dynamic resource allocation

leithdháileadh m dinimiciúil cuimhne

dynamic memory allocation

leithdháileadh m stórais

storage allocation

leithdháileadh m tabhall

register allocation

leithdháileadh m tabhall idir ghnásanna

interprocedural register allocation

leithead, airde, doimhneacht (= WHD)

width, height, depth, WHD

leithead m1 banda (= bandaleithead m1)

bandwidth s

leithead m1 colúin

column width

leithead m1 leathanaigh

page width

leithead m1 mórbhealaigh

highway width

leithead m1 réimse

field width

léitheoir m3

reader s

léitheoir m3 barrachód (= scanóir m3 barrachód)

bar code reader, bar code scanner

léitheoir m3 carachtar

character reader

léitheoir m3 carachtar dúigh mhaighnéadaigh

magnetic ink character reader

léitheoir m3 cártaí

card reader

léitheoir m3 cártaí rialúcháin

control card reader

léitheoir m3 doiciméad

document reader

léitheoir m3 fuaime

audio reader

léitheoir m3 marcanna

mark reader

léitheoir m3 marcanna optúla

optical mark reader

léitheoir m3 OCR (= léitheoir m3 optúil carachtar)

OCR reader, optical character reader

léitheoir m3 optúil carachtar (= léitheoir m3 OCR)

optical character reader, OCR reader

léitheoir/printéir m3 micrifíse

microfiche reader/printer

léitheoir m3 téipe maighnéadaí (= deic f2 téipe, tiomántán m1 téipe)

magnetic tape reader

leithid gs as a ar dtús

breadth-first a

le leanúint ar aghaidh brúigh eochair ar bith

press any key to continue

LF1 (= fotha m4 líne)

LF1, line feed

LF2 (= minicíocht f3 íseal)

LF2, low frequency

LGDE (= grúpáil f3 loighciúil d'eilimintí dialóige)

LGDE, logical grouping of dialogue elements

f4

hue s

liathróid f2 rialúcháin

control ball

liathróid f2 rollóra

rollerball s

liathróid f2 rubair

rubber ball

liathscála m4

greyscale s

LIFO (= is déanaí isteach is túisce amach)

LIFO, last-in-first-out a

ligean m1

leakage2 s

ligean m1 maighnéadach

magnetic leakage

LILO (= is déanaí isteach is déanaí amach)

LILO, last-in-last-out a

limistéar m1

area2

limistéar m1 aschuir

output area

limistéar m1 fosaithe

fixed area

limistéar m1 glan

clear area

limistéar m1 ionchuir

input area

limistéar m1 na dtairiseach

constant area

limistéar m1 oibre

work area

limistéar m1 rialúcháin

control area

limistéar m1 sonraí

data area

limistéar m1 stórála

storage area

limistéar m1 téacs

text area

limistéar m1 teirminéil

terminal area

limistéar m1 treoracha

instruction area

líne f4

line s

líneach a

linear a

líne f4 aonphléacsach

simplex line

líne f4 ar léas

leased line

líne f4 bhán

blank line

líne f4 bhrabhsála

browse line

líne f4 bhriste

broken line

líne f4 cabhrach

help line

líne-chairt f2

line chart

líne f4 cheadaithe bus

bus grant line

líne f4 cheangail

tie-line s

líne f4 chothrománach

horizontal line

líne f4 chríochnaithe

terminated line

Líne f4 Dhigiteach Rannpháirtí

Digital Subscriber Line

líne f4 fholaithe

hidden line

líne f4 gan bhriseadh

unbroken line

líneghraf m1

line graph

líne f4 greille

gridline s

líne f4 gutháin (= líne f4 teileafóin)

telephone line

líne f4 iarrtha bus

bus request line

líne f4 ísealchailliúna

low-loss line

líne f4 lán-déphléacsach

full duplex line

líne f4 leath-dhépléacsach

half-duplex line

líne f4 mhoillithe

delay line

líne f4 mhoillithe fuaime

acoustic delay line

líne f4 mhoillithe ghrianchloiche

quartz delay line

líne f4 mhoillithe Hg (= líne f4 mhoillithe mhearcair)

Hg delay line, mercury delay line

líne f4 mhoillithe mhaighnéadach

magnetic delay line

líne f4 mhoillithe mhaighnéadstraidhneach

magnetostrictive delay line

líne f4 mhoillithe mhearcair (= líne f4 mhoillithe Hg)

mercury delay line, Hg delay line

líne f4 mhoillithe nicile

nickel delay line

líne f4 mhoillithe shonach

sonic delay line

líne f4 na n-idirbhristeacha

interrupt line

líne f4 na n-orduithe

command line

líne f4 nóta tráchta

commentline s

línephrintéir m3 (= LPT, printéir m3 líne sa turas)

line printer, LPT

líne f4 phríobháideach

private line

líne f4 stádais

status line

líne f4 teileafóin (= líne f4 gutháin)

telephone line

líne f4 thapáilte

tapped line

línethiománaí m4

line driver

líne f4 thiomnaithe

dedicated line

líne f4 tríd

strikethrough2 s

líne-uimhir f5 (gs -mhreach)

line number

líníocht f3

drawing s

líníocht f3 theicniúil

technical drawing

linn f2 mhaolán

buffer pool

línte fpl lasctha

switched lines

línte fpl rialaithe tiomsaitheora

compiler control lines

línte fpl sa nóiméad (= LPM)

lines per minute, LPM

líofacht f3

fluency s

líon1 v

fill1 v

líon2 m1

quotient s

líonadh m (gs -nta)

fill2 s

líonadh m cuimhne

memory fill

líonadh m le nialais

zero fill

líon m1 ásc de ghaoil, an

number of relationship instances, the

líon m1 na bhfocal

word count

líon m1 na dtiomántán fisiciúil

physical drive count

líonra m4

network2 s

líonra m4 achair fhairsing (= WAN)

wide area network, WAN

líonra m4 (achair) logánta (= LAN)

local area network, LAN

líonra m4 achair phearsanta (= PAN)

personal area network, PAN

líonra m4 achar cathrach (= MAN)

metropolitan area network, MAN

líonra m4 analógach

analog network

líonra m4 (atá) bunaithe ar fhreastalaí

server-based network

líonra m4 bactha

blocking network

líonra m4 baile

home network

líonra m4 breisluacha (= VAN)

value-added network, VAN

líonra m4 ciorcadlasctha

circuit-switched network

líonra m4 cliaint/freastalaí

client/server network

líonra m4 cnámh droma

backbone network

líonra m4 crainn

tree network

líonra m4 craolacháin

broadcast network

líonra m4 dáilte

distributed network

líonra m4 digiteach de sheirbhísí comhtháite (= ISDN)

integrated services digital network, ISDN

líonra m4 fáinneach

ring network

líonra m4 fáinneach sliotánach

slotted-ring network

líonra m4 gníomhaíochta

activity network

líonra m4 hibrideach comhaiseach snáithín

hybrid fibre coaxial network

líonraí mpl caolchliant

thin-client networks

líonra m4 idir chomhghleacaithe

peer-to-peer network

líonraí mpl eolais

knowledge networks

líonraigh v

network1 v

líonra m4 ilchineálach

heterogenous network

líonra m4 ilphointí

multipoint network

líonra m4 laitíseach

lattice network

líonra m4 lán-nasctha

fully-connected network

líonra m4 lasctha ilchéimeanna

multistage switching network

líonra m4 lasctha paicéad

packet-switching network

líonra m4 leathanbhanda

broadband network

líonra m4 limistéar stórála (= SAN)

storage area network, SAN

líonra m4 líneach

linear network

líonra m4 máistir-sclábhaí

master-slave network

líonra m4 mogalra

mesh network

líonra m4 neamhbhacainneach

nonblocking network

líonra m4 néarach

neural network

líonra m4 óimige athfhillteach

recirculating omega network

líonra m4 ó phointe go pointe

point-to-point network

líonra m4 ordlathach

hierarchical network

líonra m4 plánach

planar network

líonra m4 poiblí lasctheileafón (= PSTN)

public switch(ed) telephone network, PSTN

líonra m4 poiblí sonraí (= PDN)

public data network, PDN

líonra m4 príobháideach fíorúil

virtual private network

líonra m4 réaltach

star network

líonra m4 ríomhairí

computer network

líonra m4 ríomhairí aonchineálacha

homogeneous computer network

líonra m4 scoileanna na hÉireann

Irish schools' network

líonra m4 séimeantach

semantic network

líonra m4 sonraí

data network

líonra m4 sonraí paicéadlasctha

packet-switched data network

líonra m4 sprice

destination network

líonra m4 sraithe/comhuainíochta

series-parallel network

líonra m4 taighde

research network

líonra m4 teachtaireachta lasctha

switched-message network

líonra m4 teileafón

telephone network

líonra m4 trasach

crossover network

líonra m4 trasdula

transit network

líonrú m (gs -raithe)

networking s

líonrú m dírithe ar chuairteoirí

visitor-based networking

líonta a le nialais

zero-filled a

liosta m4

list s

liosta m4 áirithe

enumeration1 s

liosta m4 anuas

drop-down list

liosta m4 brú aníos

pushup list

liosta m4 brú anuas

pushdown list

liosta m4 ciorclach

circular list

liosta m4 cóngarachta

adjacency list

liosta m4 dénasctha

double-linked list

liosta m4 dénasctha ciorclach

double-linked circular list

liosta m4 feithimh

wait list

liosta m4 folamh

empty list

liostáil v

subscribe v

liosta m4 ilnasctha

multilinked list, multiple-linked list

liostáil f3 tagartha

reference listing

liosta m4 inbhéartaithe

inverted list

liosta m4 le hurchair

bulleted list

liosta m4 líneach

linear list

liosta m4 na n-argóintí

argument list

liosta m4 nasctha

linked list, chained list

liosta m4 nasctha líneach

linear linked list

liosta m4 n-snáithíneach

n-braid list

liosta m4 ortagánach

orthogonal list

liosta m4 paraméadar

parameter list

liostaphróiseáil f3

list processing

liosta m4 réimsí

field list

liosta m4 rialaithe rochtana (= ACL)

access control list, ACL

liosta m4 saor

free list

liosta m4 seachadta

mailing list2, distribution list

liosta m4 seoltaí

mailing list1, address list

liosta m4 uimhrithe

numbered list

liostú m (gs -taithe)

listing s

lipéad m1

label s

lipéad m1 ceanntáisc

header label

lipéad m1 comhaid

file label

lipéad m1 eireabaill

trailer label

lipéad m1 ráitis

statement label

lipéad m1 seachtrach

external label

lipéad m1 túschomhaid

beginning-of-file label

lipéadú m (gs -daithe)

labelling s

lipéid mpl CASE

CASE labels

LIPS (= tátail fpl loighciúla sa soicind)

LIPS, logical inferences per second

lí, sáithiú, gile (= HSB)

hue, saturation, brightness, HSB

lí, sáithiú, lonras (= HSL)

hue, saturation, luminance, HSL

litearthacht f3 (ar) ríomhairí

computer literacy

litir f5 (gs -treach)

letter s

litir f5 chás íochtair

lowercase letter

litir f5 chás uachtair

uppercase letter

litreoir m3 (= seiceálaí m4 litrithe)

spelling checker

litriú m agus gramadach

spelling and grammar

LLC (= rialú m loighciúil (an) naisc)

LLC, logical link control

LLL (= teanga f4 íseal-leibhéil)

LLL, low-level language

lm (= lúman m1)

lm, lumen s

lóba m4

lobe s

lobhadh m1 naisc

linkrot s

locht m3

fault s

locht m3 ar leathanach

page fault

locht m3 cláríogair

program-sensitive fault

lochtlamhálach a

fault-tolerant a

locht m3 patrúníogair

pattern-sensitive fault

lochtráta m4

fault rate

locht m3 sonra-íogair

data-sensitive fault

locht m3 treallach

sporadic fault

lód m1

load2 s

lódáil1 v

load1 v

lódáil2 f3

loading s

lódáil f3 an ríomhchláir thosaigh (= IPL)

initial program load, IPL

lódáil v anuas (= íoslódáil v)

download v

lódáil v is gluais

load-and-go v

lódáil v suas (= uaslódáil v)

upload v

lódálaí m4

loader s

lódálaí m4 bútála

bootstrap loader

lód m1 moillithe

delayed load

lód m1 scaipthe

scatter load

lód m1 toirsiúnach

torsional load

log m1

pit s

loga m4

log2 s

loga m4 consóil

console log

loga m4 córais

system log

logáil v

log1 v

logáil v amach1

log out, log off

logáil f3 amach2

logout s, logoff s

logáil f3 fearainn

domain login

logáil v isteach1

log in, log on

logáil f3 isteach2

login s, logon s

logáil f3 sonraí

data logging

logáil f3 teipeanna

failure logging

logálaí m4

logger s

loga m4 (na) nuashonrúchán

update log

logánta a

local a

logánú m (gs -naithe)

localization s

logartam m1

logarithm s

logartamach a

logarithmic a

logartam m1 aiceanta

natural logarithm

logdhomhandú m (gs -daithe)

glocalization s

loighciú m (gs -cithe)

logicalization s

loighciúil a

logical a

loighic f2

logic s

loighic f2 ardtairsí (= HTL)

high-threshold logic, HTL

loighic f2 astaíre-chúpláilte (= ECL)

emitter-coupled logic, ECL

loighic f2 bunaithe ar thairiscintí

propositional logic

loighic f2 chlásal Horn

Horn clause logic

loighic f2 chomhtháite inteilgin (= I2L)

integrated injection logic, I2L

loighic f2 chruashreangaithe

hard-wire logic

loighic f2 dé-óideanna is trasraitheoirí

diode transistor logic

loighic f2 dheimhneach

positive logic

loighic f2 dhigiteach

digital logic

loighic f2 dhigiteach in-ríomhchláraithe (= PDL2)

programmable digital logic, PDL2

loighic f2 fhoirmiúil

formal logic

loighic f2 friotóirí is trasraitheoirí (= RTL)

resistor-transistor logic, RTL

loighic f2 inteilgin

injection logic

loighic f2 meaisín (= meaisínloighic f2)

machine logic

loighic f2 mhatamaiticiúil

mathematical logic

loighic f2 na doiléire

fuzzy logic

loighic f2 rite treorach

instruction execution logic

loighic f2 shéantach

negative logic

loighic f2 sheicheamhach

sequential logic

loighic f2 shiombalach

symbolic logic

loighic f2 theaglamach

combinatorial logic

loighic f2 trasraitheora

transistor logic

loighic f2 trasraitheora is friotóra (= TRL)

transistor-resistor logic, TRL

loighic f2 trasraitheora is trasraitheora (= TTL)

transistor-transistor logic, TTL

loitiméir m3

vandal s

loitiméireacht f3

vandalism s

lonnaithe a

resident a

lonnaithe a sa chórchuimhne

core memory resident

lonras m1

luminance s

lorg1 m1

footprint s, trace2 s

lorg2 m1

hunting s

lorg3 v

trace1 v

lorg4 m (gs -gtha)

tracing s

lorgaire m4 róid

traceroute s

lorgán m1

handle3 s

lorgán m1 comhaid

file handle

LPM (= línte fpl sa nóiméad)

LPM, lines per minute

LPT (= línephrintéir m3, printéir m3 líne sa turas)

LPT, line printer, line-at-a-time printer

LRC (= fadseiceáil f3 iomarcaíochta)

LRC, longitudinal redundancy check

LRU (= algartam m1 (an leathanaigh) is faide díomhaoin)

LRU, least recently-used algorithm

LSB (= giotán m1 is lú suntas)

least significant bit, LSB

LSI (= comhtháthú m mórscála)

LSI, large-scale integration

luach m3

value s

luacháil f3 sloinn

expression evaluation

luach m3 dramhaíola

garbage value

luach m3 fhréamh mheán na gcearnóg (= luach m3 rms)

root-mean-square value, rms value

luach m3 fírinne

truth value

luach m3 fírinne tairisceana

truth value of a proposition

luach m3 fógartha

declared value

luach m3 foircneach

extreme value

luach m3 ionchais

expected value

luach m3 maighdeogach

pivot value

luach m3 neamhnitheach

null value

luach m3 réamhshocraithe

default value

luach m3 réamhshocraithe an phointeora

default pointer value

luach m3 rms (= luach m3 fhréamh mheán na gcearnóg)

rms value, root-mean-square value

luach m3 seasta

fixed value

luach m3 snámhphointe

floating-point value

luach m3 tabhaill

register value

luach m3 tréithe

attribute value

luach m3 uimhriúil

absolute value

luaineach a

volatile a

luaineacht f3

volatility s

luamhán m1 stiúrtha

joystick s

luas m1

speed s

luas m1 an chloig (= clogluas m1)

clock speed

luascáil v

yaw v

luas m1 rian go rian

track-to-track speed

luas m1 tarchurtha

transmission speed

luathú m (gs -thaithe)

acceleration, speeding up

lúb v

loop1 v

lúb1 f2

loop2 s

lúb2 f2

bend s

lúba mpl coinníollacha

conditional loops

lúbadh m (gs -btha)

looping s

lúba fpl faoi rialú fairtheora

sentinel-controlled loops

lúb f2 éigríochta

infinite loop

lúb f2 histéiréiseach

hysteresis loop

lúb f2 iata

closed loop

lúb f2 logánta

local loop

lúb f2 mhear-rochtana

rapid-access loop

lúb f2 neadaithe

nested loop, nesting loop

lúb f2 oscailte

open loop

lúb f2 rialaithe aisfhotha

feedback control loop

lúb f2 rialúcháin

control loop

luch f2 (= luchóg f2)

mouse s

luch f2 mheicniúil

mechanical mouse

luchóg f2 (= luch f2)

mouse s

luch f2 optaimeicniúil

optomechanical mouse

luch f2 optúil

optical mouse

luch f2 shrathach

serial mouse

lucht m3

charge2 s

luchtaigh v

charge1 v

luchtaire m4

charger s

lucht m3 iarmharach

residual charge

lucht m3 statach

static charge

luchtú m (gs -taithe)

charging s

lucsa m4

lux s

lúibín m4

parenthesis s, bracket s

lúibín m4 clé

left parenthesis

lúibín m4 deas

right parenthesis

lúibín m4 deiridh

closing bracket

lúibíní mpl cearnacha

square brackets

lúibíní mpl slabhracha

chain brackets, braces spl

lúibíní mpl slabhracha neadaithe

nested braces

lúibíní mpl uilleacha

angle brackets

lúibín m4 tosaigh

opening bracket

lúide a

minus2 prep

lúman m1 (= lm)

lumen s, lm