Bable s (Ling.)  Baiblis f2

baby s (Z.) (of gorilla)  goraille m4 óg, Fam. babaí m4

baby clothes (Cloth.)  éadaí mpl naíonán

baby new potatoes (Cu.)  prátaí mpl óga úr

baby onions (Cu.)  oinniúin mpl óga

baby requisites (Toil.)  riachtanais mpl naíonán

baby wear (Cloth.)  éadaí mpl naíonán

Bachelor of Arts degree in Police Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Póilíní

Bachelor of Arts in Accounting  and Finance (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i gCuntasaíocht agus Airgeadas

Bachelor of Arts in Applied Languages (Ed.) Baitsiléir m3 Ealaíon i dTeangacha  Feidhmeacha

Bachelor of Arts in Applied Social Studies in Social Care (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Sóisialta Feidhmeach i gCúram Sóisialta

Bachelor of Arts in Business Studies with Arts Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Gnó mar aon le Bainistíocht Ealaíon

Bachelor of Arts in Early Childhood Studies (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Luath-Óige

Bachelor of Arts in English, Media and Cultural Studies (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i mBéarla, Staidéar Meán agus Staidéar Cultúrtha

Bachelor of Arts in Fine Art in Painting (Ed.) Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín i bPéintéireacht

Bachelor of Arts in Fine Art in Printmaking (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín i nDéanamh Priontaí

Bachelor of Arts in Fine Art in Sculpture (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Mínealaín i nDealbhóireacht

Bachelor of Arts in Healthcare Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Chúraim Shláinte

Bachelor of Arts in Hospitality Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i mBainistíocht Fáilteachais

Bachelor of Arts in Legal and Business Studies (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Dlí agus Gnó

Bachelor of Arts in Legal Studies with Business (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Dlí mar aon le Gnó

Bachelor of Arts in Liberal Arts (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon sna hEalaíona Liobrálacha

Bachelor of Arts in Marketing (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Margaíocht

Bachelor of Arts in Music (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon sa Cheol

Bachelor of Arts in Theological Studies and Business Practice (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon i Staidéar Diagachta agus Cleachtas Gnó

Bachelor of Arts: Literature and Drama (Ed.)  Baitsiléir m3 Ealaíon: Litríocht agus Drámaíocht

Bachelor of Business Studies in Business Administration (Ed.)  Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó i Riarachán Gnó

Bachelor of Business Studies in Marketing (Ed.)  Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó i Margaíocht

Bachelor of Business Studies in Tourism and Hospitality Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Staidéir Ghnó i dTurasóireacht agus Bainistíocht Fáilteachais

Bachelor of Design in Communications in Graphic Design (Ed.)  Baitsiléir m3 Deartha i gCumarsáid i nDearadh Grafach

Bachelor of Design in Fashion Design (Ed.)  Baitsiléir m3 Deartha i nDearadh Faisin

Bachelor of Design in Interior Architecture (Ed.)  Baitsiléir m3 Deartha in Ailtireacht Intí

Bachelor of Design in Product Design in Ceramics (Ed.)  Baitsiléir m3 Deartha i nDeartha Táirgí i gCeirmeacht

Bachelor of Design in Textile Design (Ed.)  Baitsiléir m3 Deartha i nDearadh Teicstílí

Bachelor of Engineering in Electronics Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

Bachelor of Engineering in Polymer Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Pholaiméirí

Bachelor of Engineering in Product Design Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Innealtóireachta  in Innealtóireacht Deartha Táirgí

Bachelor of Engineering in Software Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhogearraí

Bachelor of Engineering in Structural Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Innealtóireachta in Innealtóireacht Struchtúr

Bachelor of Legal Studies with Taxation (Ed.)  Baitsiléir m3 Staidéir Dhlí mar aon le Cánachas

Bachelor of Religious Education (Ed.)  Baitsiléir m3 san Oideachas Reiligiúnach

Bachelor of Science in Analytical Chemistry with Quality Assurance (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCeimic Anailíseach mar aon le Dearbhú Cáilíochta

Bachelor of Science in Applied Biopharmaceutical and Healthcare Science (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Fheidhmeach Bhithchógaisíochta agus Chúraim Shláinte

Bachelor of Science in Applied Biosciences (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíochtaí Bitheacha Feidhmeacha

Bachelor of Science in Applied Chemistry (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCeimic Fheidhmeach

Bachelor of Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

Bachelor of Science in Architectural Technology Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Ailtireachta

Bachelor of Science in Bioanalysis and Biotechnology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBithanailís agus Biteicneolaíocht

Bachelor of Science in Building Surveying (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

Bachelor of Science in Business Computing (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Ríomhaireacht Ghnó

Bachelor of Science in Computer and Software Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Innealtóireacht Ríomhaire agus Bhogearraí

Bachelor of Science in Computer Applications (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFeidhmiúcháin Ríomhaire

Bachelor of Science in Computerised Instrument systems (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCórais Ionstraimí Ríomhairithe

Bachelor of Science in Computer Systems Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Chóras Ríomhairí

Bachelor of Science in Computing with Enterprise Studies (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Ríomhaireacht mar aon le Staidéar Fiontraíochta

Bachelor of Science in Construction Economics (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eacnamaíocht Foirgníochta

Bachelor of Science in Construction Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Foirgníochta

Bachelor of Science in Electronic Engineering (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Innealtóireacht Leictreonaice

Bachelor of Science in Electronic Systems (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Ríomhchórais

Bachelor of Science in Environmental Chemistry (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCeimic Chomhshaoil

Bachelor of Science in Environmental Science and Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht Chomhshaoil

Bachelor of Science in European Environmental Science and Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht Chomhshaoil Eorpach

Bachelor of Science in Facilities Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i mBainistíocht Saoráidí

Bachelor of Science in Fire Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Dóiteáin

Bachelor of Science in Food Science (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht an Bhia

Bachelor of Science in Food Science and Technology (Product Development) (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia (Forbairt Táirgí)

Bachelor of Science in Manufacturing Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Déantúsaíochta

Bachelor of Science in Nursing (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Altranas

Bachelor of Science in Occupational Safety and Health (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

Bachelor of Science in Pharmaceutical Science (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta

Bachelor of Science in Physics with Instrumentation (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhFisic mar aon le hIonstraimíocht

Bachelor of Science in Polymer Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTeicneolaíocht Pholaiméirí

Bachelor of Science in Property Valuation & Management (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Luacháil Mhaoine agus Bainistíocht

Bachelor of Science in Psychology Applied to Information Technology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i Síceolaíocht mar a chuirtear i bhfeidhm ar Theicneolaíocht an Eolais

Bachelor of Science in Software Development (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bhogearraí

Bachelor of Science in Software Development for Computing Network (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i bhForbairt Bhogearraí i gcomhair Líonra Ríomhaireachta

Bachelor of Science in Software Systems (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i gCórais Bhogearraí

Bachelor of Science in Toxicology (Ed.)  Baitsiléir m3 Eolaíochta i dTocsaineolaíocht

Bachelor of Technology in Integrated Manufacturing Systems (Ed.)  Baitsiléir m3 Teicneolaíochta i gCórais Chomhtháite Déantúsaíochta

bacillus s (Biol.)  bachaillín m4

back adv (Leis.; Chess.)  ar gcúl adv

back boiler (In range, stove, fire) (Hom.Ec.)  cúlchoire m4

background illustrations (Adm.)  léaráidí f2 cúlra

bacteraemia s (Med.)  baictéiréime  f4

backing vocals (Mus.)  fonnadóireacht f3 taca

back story (Lit.)  scéal m1 cúlra

Back to Education Allowance Scheme (Ed.) An Scéim f2 Liúntais um Fhilleadh ar  Oideachas.

Back to School Clothing & Footwear Allowance (BSCFA) (Ed.)  Liúntas m1 Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LÉCSN)

Back–to-work allowance (Soc.) An liúntas m1 um fhilleadh ar obair

Back to Work Scheme (Adm., Soc.)  Scéim f2 um Fhilleadh ar an Obair

bag of crisps (Cater., Ret.)  mála m4 criospaí

baguettes spl (Cu.)  baguettes mpl

bail v (Polic.)  bannaigh v

BA in Irish Studies (proposed) (Ed.)  BA sa Léann Éireannach

baked beans (Cu.)  pónairí fpl bácáilte

bakery s (Hom.Ec..)  báicéireacht f3

bakeware s (HomEc.)  earraí mpl bácála

bakeware s (Hom.Ec.)  gréithe fpl bácála

baking agents (Cu., HomEc.)  gníomhaithe mpl

bácála

baking trays (HomEc.)  tráidirí mpl bácála

baking utensils (HomEc.)  uirlisí fpl bácála

bail v (Polic.) (of goods)  earb v

BAL (= blood alcohol level) (Med., Polic.) leibhéal m1 alcóil san fhuil (LAF)

balanced nutrition (Health)  cothú m cothrom

baleen whale (= whalebone whale) (MarBiol.) míol m1 mór bailíneach

ballads spl (Mus.)  bailéid mpl

ballroom dancing (Leis.)  damhsa m4 bálseomra

Baltic s (Ling.)  Bailtis f2

bandana s (Hom.Ec.) bandána m4

banded agrion damselfly (= banded

demoiselle) (Calopteryx splendens) (Ent.)  (an) b(h)rídeog f2 bhandach

b<![if !supportEmptyParas]>anded Demoiselle (Calopteryx splendens) (Ent.)  an bhrídeog f2 bhandach

bandicoot s (Z.)  bandacút m1

banked overtime (Hom.Ec.) ragobair f2 i dtaisce

banksman (Ind.) bruachaire m4

banks of maerl debris (Biol., Env.)  smionagair mpl mhaerla

banned completely from driving (Polic.) cuireadh toirmeasc m1 iomlán tiomána ar …

banned from driving for 2 months (Polic.) cuireadh toirmeasc m1 tiomána dhá mhí ar …

banners & A-boards (Com.)  meirgí mpl agus cláir A

Bann flakes (Archaeol)  calóga fpl na Banna

bap s (Cu.)  bapa m4

barbariga s (Cloth.)  barbariga (gan inscne)

bargain books (Lit.)  leabhair mpl ar lacáiste

bark rubbings (Art)  cuimilteáin mpl choirte

baroque classicism (Art.)  clasaiceas m1 barócach

Bar Mitzvah (Relig.)  Bar m4 Mitsveá

Barrack Personnel Support (Mil.) Tacaíocht f3 Phearsanra Beairice

Barrack Personnel Support Services (Mil.) Seirbhísí fpl Tacaíochta Pearsanra Beairice

Barring Order (Jur.)  Ordú m Urchoisc

Barylambda s (Z.)  Barylambda m4

Baryonx s (Z.)  Baryonx m4

Bassein s (Geog.)  Bassein

base-poor soils (Geog.)  ithreacha fpl neamhbhunmhara

base school (Ed.)  scoil f2 bhunáite

Bashkir(ian) s (Ling.)  Baiscíris f2

Basic Latin (Typ.) Bun-Laidineach a

basket weave (Hom.Ec.)f4 chise

Baskin Lane (Cloughran) (Geog.)  Lána m4 Bhaiscinn (Clochrán)

Bastille s (Hist.)  An Bastille m4

bath s (Toil.)  earraí mpl folctha

bath accessories (Decor., Hom.Ec.)  oiriúintí fpl folcadáin

bath foam (Toil.)  sobal m1 folctha

bath mats (Decor., Hom.Ec.)  mataí mpl folcadáin

bath panels  (Decor.)  painéil mpl folcadáin

bathroom s (HomEc.)  don seomra m4 folctha

bathroom accessories (Decor., Hom.Ec.) oiriúintí fpl don seomra folctha

bathroom cleaners (Hom.Ec.)  glantóirí mpl don seomra folctha

bath rugs (HomEc.)  rugaí mpl folcadáin

bathroom suites (Decor.)  svuíteanna fpl seomra folctha

bathroom taps  (Decor.)  sconnaí mpl seomra folctha

Bathyporeia (MarBiol.)  Bathyporeia

bath towels (Hom.Ec.)  tuáillí mpl folctha

batter back (Ind.) (taobhanna díge) a thuargaint ar fána

battering back (Ind.) tuargaint f3 ar fána

battery mains (El.)  príomhlínte fpl an cheallra

batter technique (Arch.)  teicníc f2 na huaschlaonta

Battle of Actium (Hist.)  Cath m3 Actium

Battle of Hastings (Hist.)  Cath m3 Hastings

Battle of the Yellow Ford, the (Hist.)  Cath m3 Bhéal an Átha Buí

BBS (Bulletin Board System) (Comp.)  Córas m1 Cláir Fógraí (CCF)

be a careful pedestrian (RoadSaf.)  bí aireach mar choisí

beam setter (Mec.,Veh.)  socróir m3 léis

bean bag  (Fur.) pónaireán m1

beautiful demoiselle (Calopteryx virgo) (Ent.)  an bhrídeog f2

beautiful jewelwing Calopteryx virgo (Ent.)  brídeog f2

beauty s (Cosmet.)  scéimh f3

because of devolution of power (Adm.)  de bharr chineachadh na cumhachta

bed co-ordinates (Hom.Ec.)  comhoiriúintí fpl leapa

bedroom s (HomEc.)  don seomra m4 leapa

bee-eater s (Orn.)  beachadóir m3

beefburgers spl (Cu.)  burgair mpl mhairteola

beef mince (Cu.)  mairteoil f3 mhionaithe

Beer: Bottles (Ret.)  buidéil mpl bheorach

Beer: Cans (Ret.)  cannaí mpl beorach

beetling s (of fabric) (Hom.Ec.)       sliseadh m (gs – ste)

beetroot s (Hort.)  meacain mpl bhiatais

behave responsibly (RoadSaf.)  bí aireach

behaviour standards (Soc.)  caighdeáin mpl iompraíochta

Beirut s (Geog.)  Béiriút m1

Belarus s (Ling.)  Bealarúisis f2

Belfield s (Geog.)  Belfield

bell-crest s (Archaeol.)     ceann m1 cloigín

Belltower View (Geog.) (ainm ar theach)  Radharc m1 an Chloigthí

benchmarking s (Adm.)  tagarmharcáil f3

bend s (Sp: Sailing) (of knot)  cor m1

benefits spl (Adm., Com.)  sochair mpl

benefits of planning (Adm.)  tairbhe f4 na pleanála

benevolent fund (Soc.)  ciste m4 carthanachta

benevolent person (Soc.)  duine m4 dea-  mhéiniúil

Bengali s (Ling.)  Beangáilis f2

Bengali a (Typ.) Beangálach a

benthonic a (Biol.)  beantach a

Berbers spl (Hist.)  Beirbeirigh mpl

Bereavement Grant Section (Adm., Soc.)  Rannóg f2 Deontas Méala

Bernardine a (= Cistercian) (Relig.)  Bearnardach a

Bertie Ahern (Hist., Pol.)  Parthalán Ó hEachthairn

Be Safe!  (RoadSaf.) (teideal an leabhráin)  Bí Slán!

best man (Soc.)  finné m4 fir

best-seller s (Lit.)  leabhar m1 sárdhíola

beta-interferon s (Med.)  béite-inteirféarón m1

betanins spl (Biol., Hom.Ec.)  béitininí fpl

Better Regulation (Adm.)  Rialáil f3 Níos Fearr

Bharat s (Geog.)  Bharat

Biblical Studies (Ed.)  Léann m1 an Bhíobla

Bicycle Safety Rules (RoadSaf.)  Rialacha fpl Sábháilteachta Rothaíochta

bifocals spl (Opt.)  délionsaí mpl

bikinis spl (Cloth.)  bicínithe mpl

Bilingual Programme of Instruction (Ed.)  Clár m1 Teagaisc Dhátheangaigh

binder s (Comp., Ed., Station.)  ceanglán m1

bindi s (Indian civ.) (small circular spot on married Hindu women)  bindi

binding machines (Adm.)  meaisíní mpl ceangail

bin liners (HomEc.)  málaí mpl bosca bruscair

bins spl (Hom.Ec.)  boscaí mpl bruscair

bin tags (Env.) clibeanna fpl araide

bio-degradable waste (Env.) dramhaíl f3 in-bhith-dhíghrádaithe

bioenergy s (Biol.)  bithfhuinneamh m1

bioethics s (Biol., Med.)  bitheitic f2

biogenetic reserves (Env.)  tearmainn mpl bhithghiniteacha

biological value (Biol.)  luach m3 bitheolaíoch

biosciences spl (Biol.)  eolaíochtaí fpl bitheacha

biosphere reserve (Env.)  tearmann m1 bithsféir

Biospheric Engineering Ltd. (Com.)  Innealtóireacht f3 Bhithsféarach Teo.

biotic factors (Biol.)  tosca fpl bitheacha

Biraderi s (Indian civ.) (social structure)  Biraderi

bird bath (Hort., Orn.)  folcadán m1 éan

birdhouse s (Orn.)  teachín m4 éan

bird sanctuary (Orn.)  tearmann d’éiin [RaA]

birdwatching s (Leis., Orn.)  fairtheoireacht f3 éan

Birth of Venus, The (Art)  Breith f2 Véineas

Births, Deaths and Marriages County Offices (Adm.)  Oifigí fpl Contae Breitheanna, Básanna agus Póstaí

black darter Sympetrum danae (Ent.)  sciobaire m4 dubh

Black Death, the (Hist.)  an Phlá f4 Mhór

black-eyed beans (Cu., Bot.)  pónairí fpl dúshúileacha

black figure vase painting (Art.)  péintéireacht f3 vása le fíoracha dubha

blackout s (El., Hist.)  lándorchú m (gs -chaithe)

black scabbard (Aphanopus carbo) (Ich.)  scabaird f2 dhubh

black sea-cucumber (Holothuria forskali) (MarBiol.)  súmaire m4 cladaigh dubh

Black September (Hist.) (guerilla group)  lucht m3  Mheán Fómhair Dubh

black-tailed skimmer Orthetrum cancellatum (Ent.)  scimire m4 earrdhubh

blank tapes (Mus., Station.)  téipeanna fpl bána

blast-bomb s (Hist., Mil.)  séidbhuama m4

blended families (HomEc.)  teaghlaigh mpl chumaisc

bleep s (Ed.)  blíp f2

bleep v (Ed.)  blíp v

bleeper s (Ed.)  blípire m4

Blessed Ramadan (Relig.)  Ramadan Beannaithe

blockages to child-centredness (Adm., Soc.)  na bail mpl ar pháistelárnachas

blockbusters spl (Com.) (of videos)  físeáin fpl mhóréilimh

blockgrabs (Ind.) glámairí mpl bloic

blocking s (Sp.: Hurling)  blocáil f3, sárú m (gs  -raithe)

blocks during the cold war, the two (Hist.)  an dá bhloc mpl le linn an Chogaidh Fhuair

Blood Donation Clinic (Med.)  Clinic m4 Deonaithe Fola

blood-vein moth (Timandra griseata) (Ent.)  leamhan m1 fuilfhéitheach

bloom on grapes (Biol., Hom.Ec.)  blás  m1 ar fhíonchaora

Bloomsday centenary  Comóradh m Céad Bliain Lá Bloom

blot drawing (Art.)  blablíníocht f3

blueberries spl (Cu.)  fraocháin mpl ghorma

blue cheese (Cu.)  cáis f2 ghorm

blue emperor Anax imperator (Ent.)  impire m4 gorm

bluefin tuna (Thunnus thynnus) (Ich.)  tuinnín m4 gorm

blue flax (Bot.)  líon m1 gorm

blue giant (Astr.)  fathach m1 gorm

blue primrose (Bot.)  sabhaircín m4 gorm

blueprint s (Adm., Com.)  gormchló m4,  treoirphlean m4

<span style="mso-spacerun: yes">blue-tailed damselfly (Ischnura elegans) (Ent.)  béchuil f2 earrghorm

blunt instrument (Polic.)  uirlis f2 mhaol

Blu-tack s (Ed.) (tradename)  Blu-tack;  blútac m4

board book (Lib.)  leabhar m1 cairtchláir

Board of Business Studies (Ed.)  An Bord m1 Staidéir Ghnó

Board of Engineeering and Technology (Ed.)  An Bord m1 Innealtóireachta agus Teicneolaíochta

Board of Humanities (Ed.)  An Bord m1 Daonnachtaí

Board of Science and Computing  (Ed.)  An Bord m1 Eolaíochta agus Ríomhaireachta

Board procedures (Adm.)  nósanna mpl imeachta an Bhoird

Boat Transport Section (Mil.) An Rannóg Iompair ar Bháid

body s (Com.)  comhlacht m3

bodycare s (Cosmet., Toil.)  cúram m1 coirp/colainne

bodycare s (Toil.)  cúram m1 coirp

bodytext s (Comp., Wordpr.)  príomhthéacs m4 (an leabhair/doiciméid etc)

bog woodland (Env., Geog.)  coillearnach f2 phortaigh

bog-pools spl (Env.)  linnte fpl móna

bogwood craft (Archaeol)  ceardaíocht f3 dair phortaigh

bolus ground s (Art.)  talamh m bólais

bomb disposal officer (Polic.)  oifigeach m1 diúscartha buamaí

bombe-shaped bolgach

Bonaire s (Geog.)  Bonaire

bonfire collage (Ed.)  colláis f2 de thine chnámh

Bon Voyage (Gen.)  Go n-éirí an bóthar leat

books on tape (Lib., Lit.)  leabhair mpl ar téip

boomerang s (Leis.)  búmarang m1

boomhost (Ind.) ardaitheoir m3 bumaile

boomlength (Ind.) fad m3 bumaile

booster rocket (Space.)  treisroicéad m1

booted eagle (Orn.)  iolar m1 crúbchlúmhach

Bor s (Norse Myth.)  Bór m4

border s (Comp.)  imlíne f4

border controls (Soc., Polic.)  rialuithe mpl teorann

boring sponge (Cliona celata) (MarBiol.)  spúinse m4 ceilte

Borrower Entry (Lib.)  Iontráil f3 an Iasachtaí

Borrower Fines (Lib.)  Fíneálacha fpl Iasachtaí

Borrower Results List (Lib.)  Liosta m4 Torthaí an Iasachtaí

boss s (Adm.)  ceannasaí m4

Bosnian s (Ling.)  Boisnis f2

Boston consulting group (Com.)  grúpa m4 comhairleach Bhostúin

Boston growth share matrix (Com.)  maitrís f2 Bhostúin fáis is sciar

Boston Massacre, the (Hist.)  An Sléacht m3 i mBostún

both academic and performance programmes (Art.)  idir chláir mpl acadúla agus chláir thaibhithe

Bottled Gas Refill Allowance  (Adm.)  Liúntas m1 d’Athlán Gáis Bhuidéalaithe

bottom ash (Env.) bunluaith f3

boulder beach (Env., Geol.)  trá f4 bhollán

bouzouki s (Mus.)  basúcaí m4

bow and arrow (Weap.)  saighead m1 is bogha m4

bow divider(Graph.)  boghrannadóir m3

bowdlerize v (Lit.)  babhdlaráil v

bow instrument (Graph.)  boghuirlis f2

bowline knot (Nau.)  snaidhm f2 bhólaine

bow pencil (Graph.)  boghphionsail m4

boxed wine (Cat.)  fíon m3 i mbosca

boy/girl friend (Gen.)  buachaill m3/cailín m4 [mo  bhuachaill/chailín etc.]

Boyne Valley (Geog.)  Gleann m3 na Bóinne

braces spl (Med.) (for limbs)  teanntáin mpl

brake s (Art) (Basketmaking)  rúscaire m4

Bray Seafront (Geog.)  Cladach m1 Bhré

bread mixes (Cu.)  meascáin mpl aráin

breadth and balance (Ed.) (across curriculum areas) leithead m1 agus cothromaíocht

breakfast briefing (Adm.)  cruinniú m céadphroinne

break s (Sp., Gaeilge football)  sciorradh m na caide

breakfast briefing (Adm.)  cruinniú m céadphroinne

breaking news (Broadc.)  scéala m4 úr ag teacht isteach

break-rolling s (of wheat) (HomEc.) brisrolladh m (gs –llta)

break tank (Civ.E.) umar m1 maolaithe

breast implants (Med.)  ionchlannáin mpl chíche

breathability s (of fabric) (Tex.)  acmhainn f2 anála (fabraice)

Brechtian theatre (Lit.)  téatar m1 Brechteach

brewer’s yeast (HomEc.)  giosta m4  bríbhéireachta

bribery s (Journ., Jur.)  breabaireacht f3

bridesmaid s (Soc.)  cailín m4 coimhdeachta

Bridge of Sighs, the (Geog.)  Droichead m1  na nOsnaí

bridge order (Adm., Env.)  ordú m droichid

bridge works (Dent.)  oibreacha fpl droichid

briefing notes (Adm.)  nótaí mpl faisnéise, nótaí treorach [ag brath ar an gcomhthéacs]

briefing notes (Adm.)  nótaí mpl mionteagaisc

x Brigade Military Police Co. (Mil.)  Complacht m3 Póilíní

x Brigade Training Centre (Mil.)  Airmheán m1 Traenála Bhriogáid X (a hAon, a Dó, srl.)

Brigit Quinn (later Kane) (Soc.) Bríd Ní Choinn (Bean Uí Chatháin níos déanaí)

bright-line brown-eye moth (Ent.) (Lacanobia oleracia)  leamhan m1 súildonn geal-líneach

British Army (Hist.)  Arm m1 na Breataine

British Board of Film Centres (Leis.) Bord m1 Ionaid Scannáin na Breataine

British/ Irish dialogue (Adm., Pol.)  comhphlé m4 na Breataine/ na hÉireann

British Isles, the (Geog.)  Éire agus an Bhreatain Mhór

British Isles, the (Pol.)  Poblacht na hÉireann agus an Ríocht  Aontaithe

British mandate (Hist.)  sainordú m na Breataine

British Zone (Hist.)  Crios m3 Briotanach

broad-bodied chaser Libellula depressa (Ent.) ruagaire m4 leathan

broad-bodied darter dragonfly (Ent.) sciobaire m4 leathan

broadcasting s (Broadc.)  craoltóireacht f3

Broadcasting Complaints Commission, the (Broadc.)  An Coimisiún m1 um Ghearáin Chraolacháin

Broad Church (Relig.)  Eaglais f2 Leathan

Broad Church a (Relig.)  Leathaneaglasta a

Broader Remit of SPHE (Ed.) Téarmaí mpl tagartha OSPS

Broighter Collar (Archaeol.)  Muince f4 Bhrú Íochtair

bromelein s (HomEc.)  bróiméiléin f2

bronco s (Z.)  broncó m4

bronze daggers (Archaeol.,Hist.)  miodóga fpl cré-umha

brotherhood s (Hist.) (of body)  bráithreachas m1 [i leaganacha  seanbhunaithe; d’fhéadfaí “bráithreacht” a úsáid amach anseo]

brotherhood s (Hist.) (of philosophy)  bráithreachas m1

brown and black ware (Art)  donnearraí mpl agus dubhearraí mpl

brown china-mark moth (Ent.)  leamhan m1 piorálach donn

brown crab (Cancer pagurus) (MarBiol.)  portán m1dearg

brownfield site (Env.)  láithreán m1  athfhorbraíochta

brown hawker (Aeshna grandis) (Ent.)  seabhcaí m4 ómrach

brown-lipped snail (Z.)  seilide m4 donnliopach

brush heads (Hom.Ec.)  cinn mpl scuaibe

brutalism s (Art.)  brúidiúlachas m1

bryology s (Bot.)  brí‑eolaíocht f3

bryozoan a (Biol.)  bríosónach a

bryozoan s (Biol.)  bríosón m1

bryozoans spl (NatHist.)  brí-asónaigh mpl

bubble bath (liquid) (Toil.)  sobal m1 folctha

bubblewrap s (Station.)  cumhdach m1 bolgóideach

Buckingham Palace Conference (Hist.)  Comhdháil f3 Phálás Buckingham

buffer zone (Hist.)  crios m3 maolánach

buggery s (Legis., Polic.)  bugaireacht f3 Building an Inclusive Society (Adm., Soc.)  Sochaí f4 Uilechuimsitheach á Tógáil

Building Facilities (Gen.) Saoráidí fpl an Fhoirgnimh

built environment (Env.)  timpeallacht f3 thógtha

built-in cooker (Hom.Ec.)  cócaireán m1 ionsuite

bulking agents (Hom.Ec.)  toirteoirí mpl

bulky waste dramhaíl f3 théagartha

bulky waste Bye-Laws, 2004 (Env.) Na Fodhlíthe mpl um Dhramhaíl Tí agus Dramhaíl Tráchtála a chur amach lena bailiú, 2004

dramhaíl f3 théagartha

bulletin board  (Comp.)  clár m1 fógraí (Idirlín)

bullet points (Comp.)  pointí mpl le hurchair

Bull Island (Geog.)  An Bulla m4 Thuaidh

bullying s (Ed., Psy., Soc.)  bulaíocht f3

bundle of His (Biol.)  beart m1 His

bungee jumping (Leis., Sp.)  léimneach f2 bhuinsí

Buri s (Norse Myth.)  Búirí m4

Burkinian s (Geog.)  Buircíneach m1

bur-marigold s (Bot.)  scothóg

burning of Rome (Hist.)   loscadh m na Róimhe

burn relief spray (Med.)  sprae m4 faoisimh ó dhó

bush cricket (fine Tettigonidae) (Ent.)  dorsán m1

business alliance (Com.) comhaontas m1 gnó

business card files (Adm.)  comhaid mpl chártaí gnó

Business Communications (Com., IT) Cumarsáid f2 Ghnó

business ethics (Ed., Com.)  eitic f2 ghnó Business in Action (Com.)  Cúrsaí mpl Gnó ar Obair

business of the State and its emanations, the (Adm.)  gnó m4 an Stáit agus a chuid eascróg

business process re-engineering (BPR) (Adm.)  atheagrú m ar phróiseas gnólachta (APG)

Business School (Ed., Com.)  Scoil f2 Ghnó

Business Support Manager (Adm., Com.)  Bainisteoir m3 Tacaíochta Gnó

business wear (Cloth.)  éadaí mpl gnó

Bus Licensing & Railway Safety Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Cheadúnú Bus agus um Shábháilteacht Iarnróid

Bus Set-down (Saf., Transp.)  Stad m4 Tuirlingthe den Bhus

bustle (dress) (Hom.Ec.) gúna m4 prompach

busy lizzie (Impatiens balsamina) (Bot.)

by collecting taxes (Adm., Fin.)  trí chánacha a bhailiú

bypass s (Env., Geog.) (around town)  seachbhóthar m1, seachbhealach m1