IAFV (= indirect-action file virus)

IAFV, víreas m1 gnímh indírigh comhaid

IBM (= International Business Machines Corporation)

IBM

IBM-compatible a

comhoiriúnach a le IBM

IC (= integrated circuit)

IC, ciorcad m1 comhtháite

ICMP (= Internet control message protocol)

ICMP, prótacal m1 rialaithe teachtaireachtaí Idirlín

icon s

deilbhín m4, íocón m1

iconography s

íocónagrafaíocht f3

ICS (= Internet Connection Sharing)

Comhroinnt f2 Nasc Idirlín

ICT (= information and communications technology)

ICT, teicneolaíocht f3 faisnéise agus cumarsáide, TFC

ICT integration

comhtháthú m ICT, comhtháthú m TFC

ID (= identification1)

ID, aitheantas m1

ID address

seoladh m aitheantais

ID attribute

tréith f2 aitheantais

ideal filters

scagairí mpl idéalacha

idempotent laws

dlíthe mpl comhchumhachtacha

identical a

comhionann a

identical sets

tacair mpl chomhionanna

identification1 (= ID)

aitheantas m1, ID

identification2 s (of process)

(sain)aithint f3

identifier s

aitheantóir m3

identify v

(sain)aithin v

identity s

céannacht f3

identity element (of circuits)

eilimint f2 chomhionann

identity element of a group (Sets)

ball m1 céannachta de ghrúpa

identity gate (= identity unit)

geata m4 céannachta

identity unit (= identity gate)

aonad m1 céannachta

ideogram s

idéagram m1

idle state

staid f2 dhíomhaoin

idle time

aga m4 díomhaoin

ID number

uimhir f5 aitheantais

IDP (= integrated data processing)

próiseáil f3 chomhtháite sonraí

IEEE (= Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE

IEEE floating-point standard

caighdeán m1 snámhphointe IEEE

IEEE Project 802

Tionscadal m1 802 IEEE

IF (= intermediate frequency)

IF, minicíocht f3 idirmheánach

if and only if ... (= iff)

is gá agus is leor

iff (= if and only if ...)

is gá agus is leor

if-statement s

ráiteas m1 is gá agus is leor

IF-THEN gate

geata m4 IF-THEN

IGMP (= Internet Group Management Protocol)

IGMP, Prótacal m1 Bainistíochta Grúpaí Idirlín

ignore v

déan v neamhaird de

IGNORE gate

geata m4 IGNORE

I2L (= integrated injection logic)

I2L, loighic f2 chomhtháite inteilgin

illegal a

neamhdhleathach a

illegal character

carachtar m1 neamhdhleathach

illegal instruction

treoir f5 neamhdhleathach

illegal or unverifiable certificate

teastas m1 neamhdhleathach nó do-fhíoraithe

illegal path

cosán m1 neamhdhleathach

image s

íomhá f4

image compression

comhbhrú m íomhá

image digitizer

digiteoir m3 íomhánna

image enhancement

leasú m íomhánna

image file

comhad m1 íomhá

image map

mapa m4 íomhá(nna)

image name

ainm m4 íomhá

image processing

próiseáil f3 íomhánna

image sensor

braiteoir m3 íomhánna

imagesetter s

gléas m1 íomháchuradóireachta

image size

méid f2 na híomhá

imaginary number

uimhir f5 shamhailteach

imaging s

íomháú m (gs -áithe), déanamh m íomhánna

IMAP (= Internet Message Access Protocol)

IMAP, Prótacal m1 Rochtana Teachtaireachtaí Idirlín

imbed See embed.

IMEI (= International Mobile Equipment Identifier)

IMEI, Aitheantóir m3 Idirnáisiúnta Fóin Phóca

IMIS (= integrated management information system)

IMIS, córas m1 comhtháite faisnéis bainistíochta

immediate a

láithreach a

immediate access

rochtain f3 láithreach

immediate access store

stóráil f3 rochtana láithrí

immediate address

seoladh m láithreach

immediate addressing

seolachán m1 láithreach

immediate instruction

treoir f5 láithreach

immediate operand

oibreann f2 láithreach

immediate processing

próiseáil f3 láithreach

immutable a

do-athraithe a

immutable file

comhad m1 do-athraithe

impact analysis

anailís f2 ar thionchar

impact printer

printéir m3 tuinseamhach

impedance s

coisceas m1

imperative a

ordaitheach a

imperative statements

ráitis mpl ordaitheacha

implement v

cuir v i ngníomh2

implementation s

cur m i ngníomh

implementation-dependent a

spleách a ar an gcur i ngníomh, spleách a ar an chur i ngníomh

implementation model

samhail f3 den chur i ngníomh

implication s

impleacht f3

implicit a (= implied)

intuigthe a

implicit conversion (= automatic conversion, quiet conversion)

tiontú m intuigthe

implicit declaration

fógra m4 intuigthe

implied a (= implicit)

intuigthe a

implied indirect addressing

seolachán m1 indíreach intuigthe

imply v

lean v de

import v

iompórtáil v

importing files

comhaid mpl a iompórtáil

impression s

imprisean m1

impulse s

ríog f2

impulse noise

torann m1 ríge

impurity s

eisíontas m1

impurity level

leibhéal m1 eisíontais

inaccessible a

dorochtana gs as a

inaccuracy s

míchruinneas m1

inaccurate a

míchruinn a

inactive a

neamhghníomhach a

inappropriate a

míchuí a

inbox s

isteach adv, (bosca, post etc) isteach

in chain form (= chain3)

slabhrach a

incidental a

teagmhasach a

in-circuit emulator

aithriseoir m3 ionchiorcaid

include v

iniaigh v

include file (= header file)

comhad m1 ceanntáisc

inclusion s

iniamh m1

inclusive a

iniatach a

inclusive disjunction

aontas m1 iniatach

inclusive-NOR operation

oibríocht f3 iniatach NOR

incoming data alert (= IDA)

foláireamh m1 faoi shonraí ag teacht isteach

incompatibility s

neamh-chomhoiriúnacht f3

incompatible a

neamh-chomhoiriúnach a

incomplete declaration

fógra m4 neamhiomlán

incompressible a

do-chomhbhrúite a

inconsistency s

neamh-chomhsheasmhacht f3

inconsistent a

neamh-chomhsheasmhach a

incorrect a

mícheart a

increase1 v (Gen.)

méadaigh v

increase2 v (Mth.)

breisigh2 v

increase indent

méadaigh v eang

increment1 v

incrimintigh v

increment2 s

incrimint f2

incremental a

incriminteach a

incremental computer

ríomhaire m1 incriminteach

incremental plotter

breacaire m4 incriminteach

incremental representation

léiriú m incriminteach

incremental search

cuardach m1 incriminteach

incremental testing

tástáil f3 incriminteach

increment operator

oibreoir m3 incriminteach

increment size

méid f2 na hincriminte

indent1 v

eangaigh v

indent2 s

eang2 f3

independence s

neamhspleáchas m1

independent a

neamhspleách a

independent compilation

tiomsú m neamhspleách

independent variable

athróg f2 neamhspleách

index1 v

innéacsaigh v

index2 s

innéacs m4

index criterion (of database)

critéar m1 innéacs

indexed a

innéacsaithe a

indexed address

seoladh m innéacsaithe

indexed addressing

seolachán m1 innéacsaithe

indexed sequential access method (= ISAM)

modh m3 rochtana seicheamhach innéacsaithe

index entry

iontráil f3 innéacs

index hole

treoirpholl m1

indexing s

innéacsú m (gs -saithe)

index register

tabhall m1 innéacs

index sequential file

comhad m1 seicheamhach innéacs

index word

giotánra m4 innéacs

indicator s

táscaire m4

indicator chart

tásc-chairt f2

indirect a

indíreach a

indirect-action file virus (= IAFV)

víreas m1 gnímh indírigh comhaid, IAFV

indirect address (= deferred address, multilevel address)

seoladh m indíreach

indirect addressing (= deferred addressing, multilevel addressing)

seolachán m1 indíreach

indirect block

bac m1 indíreach

indirection operator

oibreoir m3 indíriúcháin

indirect proof

cruthúnas m1 indíreach

indium phosphide

foisfíd f2 indiam

individual properties

airíonna mpl indibhidiúla

induced a

ionduchtaithe a

induced current

sruth m3 ionduchtaithe

inductance s

ionduchtas m1

induction s

ionduchtú m (gs -daithe)

inductive a

ionduchtach a

inductive coupling

cúpláil f3 ionduchtach

inductive potential divider (= IPOT)

roinnteoir m3 poitéinsil ionduchtaigh, IPOT

inductor s

ionduchtóir m3

industrial microcomputer

micriríomhaire m4 tionsclaíoch

industrial PC

ríomhaire m4 pearsanta tionsclaíoch, PC tionsclaíoch

Industry Standard Architecture (= ISA)

Ailtireacht f3 Thionscalchaighdeánach, ISA

industry-standard keyboard

méarchlár m1 tionscalchaighdeánach

inequalities spl

éagothroimí mpl

inequality operator

oibreoir m3 éagothroime

inequivalence s

neamhchoibhéis f2

I-net s

I-líon m1

infect v

ionfhabhtaigh v

infected a

ionfhabhtaithe a

infection s

ionfhabhtú m (gs -taithe)

inference s

tátal m1

inference rules

rialacha fpl tátail

infinite a

éigríochta1 a

infinite loop

lúb f2 éigríochta

infinite set

tacar m1 éigríochta

infinite spectrum

speictream m1 éigríochta

infinity s

éigríoch f2

infix a

ionsuite a

infix expression

slonn m1 ionsuite

infix notation

nodaireacht f3 ionsuite

inflexible a (= rigid)

dolúbtha a

informatics s

faisnéisíocht f3

information s

faisnéis f2

information analysis

anailís f2 ar fhaisnéis

information and communications technology (= ICT)

teicneolaíocht f3 faisnéise agus cumarsáide, ICT

information bits

giotáin mpl faisnéise

information box

bosca m4 faisnéise

information-feedback system

córas m1 aisfhothaithe faisnéise

information flow analysis

anailís f2 ar an sreabhadh faisnéise

information hiding

folú m faisnéise

information highway

mórbhealach m1 faisnéise

information management

bainistíocht f3 faisnéise

information network services

seirbhísí fpl líonraí faisnéise

information processing

próiseáil f3 faisnéise

information requirement

riachtanas m1 faisnéise

information retrieval

aisghabháil f3 faisnéise

information retrieval techniques

teicnící fpl aisghabhála faisnéise

information separator

deighilteoir m3 faisnéise

information society

an tsochaí f4 faisnéise

information superhighway

ollbhealach m1 faisnéise

information system

córas m1 faisnéise

information technology (= IT)

teicneolaíocht f3 faisnéise, IT

information theory

teoiric f2 faisnéise

informedness s

eolasacht f3

infotainment s

faisnéis f2 shiamsúil

infotainment media

meáin mpl faisnéise siamsúla

infranet s

infrilíon m1

infrared a

infridhearg a

infrared radiation

radaíocht f3 infridhearg

infrastructure s

bonneagar m1, infreastruchtúr m1

ingress s (= entry point)

pointe m4 iontrála

inherit v

faigh v le hoidhreacht

inheritance s

oidhreacht f3

inheritance hierarchy

ordlathas m1 oidhreachta

inherited a

faighte a le hoidhreacht

inherited error

earráid f2 oidhreachta

inhibit v

cosc v

inhibiting signal

comhartha m4 coisc

in-house operation

oibríocht f3 intí

initial a

tosaigh3 gs as a, tús- pref

initial base font

bonnchló m4 réamhshocraithe

initial condition mode

mód m1 túschoinníll

initial conditions (= entry conditions)

túschoinníollacha mpl

initialization s

túsú m (gs -saithe), túsúchán m1

initialization section

rannán m1 túsaithe

initialize v

túsaigh v

initializer s

túsaitheoir m3

initial program load (= IPL)

lódáil f3 an ríomhchláir thosaigh, IPL

initial state

staid f2 thosaigh

initiate v

tionscain v

injection s (Mth.)

inteilgean m1

injection logic

loighic f2 inteilgin

injection moulding (of CD ROM)

múnlú m insteallta

injective mapping

mapáil f3 inteilgeach

ink bleed

sceitheadh m dúighe

ink cartridge

cartús m1 dúigh

inkjet printer

scairdphrintéir m3

ink ribbon

cribín m4 dúigh

ink smudge

smáileog f2 dhúigh

inline a

inlíne gs as a

inline coding

códú m inlíne

inline element

eilimint f2 inlíne

inline image

íomhá f4 inlíne

inline processing

próiseáil f3 inlíne

inline subroutine

foghnáthamh m1 inlíne

inner join

comhcheangal m1 istigh

i-node s

i-nód m1

inoperable time

aga m4 do-oibrithe

in-order traversal

trasnáil f3 in ord

in-order visitation

tadhall m1 in ord

input1 v

cuir v isteach, ionchuir v

input2 s (data)

ionchur1 m1

input3 s (of process)

ionchur2 m (gs -tha)

input area

limistéar m1 ionchuir

input block

bloc m1 ionchuir

input buffer

maolán m1 ionchuir

input data

sonraí mpl ionchuir

input device

gléas m1 ionchurtha

input file

comhad m1 ionchuir

input medium

meán m1 ionchurtha

input/output (= I/O)

ionchur/aschur m/m1, I/O

input/output address register (= I/O address register)

tabhall m1 seoltaí ionchuir/aschuir

input/output channel (= I/O channel)

cainéal m1 ionchuir/aschuir

input/output control (= I/O control)

rialú m ionchurtha/aschurtha

input/output controller (= I/O controller)

rialaitheoir m3 ionchurtha/aschurtha

input/output control system (= I/O control system)

córas m1 rialaithe ionchurtha/aschurtha

input/output description (= I/O description)

tuairisc f2 ar an ionchur/aschur

input/output device (= I/O device)

gléas m1 ionchurtha/aschurtha

input/output instruction (= I/O instruction)

treoir f5 ionchurtha/aschurtha

input/output interrupt (= I/O interrupt)

idirbhriseadh m ionchurtha/aschurtha

input/output limited (= I/O limited)

teoranta a ag ionchur/aschur

input/output port (= I/O port)

port m1 ionchurtha/aschurtha

input/output redirection (= I/O redirection)

atreorú m ionchuir/aschuir

input/output structure (= I/O structure)

struchtúr m1 ionchuir/aschuir

input/output subsystem (= I/O subsystem)

fochóras m1 ionchurtha/aschurtha

input/output unit (= I/O unit)

aonad m1 ionchurtha/aschurtha

input process

próiseas m1 ionchurtha

input program

ríomhchlár m1 ionchurtha

input unit

aonad m1 ionchurtha

Input your ID

Cuir isteach d'ID

inquiry s (= enquiry)

fiosrú m (gs -raithe), fiosrúchán m1

inquiry character (= ENQ)

carachtar m1 fiosrúcháin, ENQ

inquiry processing

próiseáil f3 fiosrúchán

inquiry station

stáisiún m1 fiosrúcháin

Ins (= insert key)

Ins, eochair f5 ionsáite, Ionsáigh

insert1 v

ionsáigh v

insert2 s

ionsá m4

insert anomaly (= anomalous insert)

aimhrialtacht f3 san ionsá

inserted subroutine

foghnáthamh m1 ionsáite

insert hyperlink

ionsáigh v hipearnasc

insertion s

ionsá m4

insertion function

feidhm f2 ionsáite

insertion point

pointe m4 ionsáite

insertion sort

sórtáil f3 ionsáite

insert key (= Ins)

eochair f5 ionsáite, Ins, Ionsáigh

insert mode

mód m1 ionsáite

insert table

ionsáigh v tábla

insert worksheet

ionsáigh v bileog oibre

in-service testing

tástáil f3 inseirbhíse

inspect v

scrúdaigh v

instability s

éagobhsaíocht f3

install v (= set up2)

suiteáil1 v

installation s (= set up4)

suiteáil2 f3

installation of computers

suiteáil f3 ríomhairí

installation program

ríomhchlár m1 suiteála

installation time

aga m4 suiteála

instance s

ásc m1

instance method

modh m3 áscach

instance variable

athróg f2 áscach

instantaneous a

meandarach a

instantaneous power

cumhacht f3 mheandarach

instantaneous transfer rate

ráta m4 meandarach aistrithe, ráta m4 meandarach traschurtha

instantiate v

áscaigh v

instantiate a variable

athróg f2 a áscú

instantiation s

áscú m (gs -caithe)

instant messaging

cur m teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging network problem

fadhb f2 leis an líonra teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging server

freastalaí m4 teachtaireachtaí meandaracha

instant translation

aistriúchán m1 meandarach

Institute of Electrical and Electronics Engineers (= IEEE)

IEEE

instruction s (= directive)

treoir1 f5 (gs -orach)

instruction address

seoladh m treorach

instruction address register

tabhall m1 sheoladh (na d)treorach

instruction area

limistéar m1 treoracha

instruction character

carachtar m1 treorach

instruction code

cód m1 treoracha

instruction constant

tairiseach m1 treorach

instruction counter

áiritheoir m3 treorach

instruction cycle

ciogal m1 treoracha

instruction execution

rith m treorach

instruction execution logic

loighic f2 rite treorach

instruction format

formáid f2 treorach

instruction location counter

áiritheoir m3 shuíomhanna na dtreoracha

instruction modification

mionathrú m treorach

instruction pointer

treoirphointeoir m3

instruction register (= IR)

tabhall m1 treorach, IR

instruction repertoire (= instruction set)

foireann f2 treoracha

instruction set (= instruction repertoire)

tacar m1 treoracha

instruction word

giotánra m4 treorach

instrumentation s

ionstraimíocht f3

instrumentation calibration

calabrú m ionstraimíochta

instrumentation correction

ceartú m ionstraimíochta

insulated a

inslithe a

insulating material (= insulator material)

ábhar m1 insliúcháin

integer s (= whole number)

slánuimhir f5 (gs -mhreach)

integer arithmetic

uimhríocht f3 slánuimhreacha

integer field

réimse m4 slánuimhreach

integer operator

oibreoir m3 slánuimhreacha

integer overflow

róshreabhadh m slánuimhreach

integral a

slánuimhreach gs as a

integral argument

argóint f3 slánuimhreach

integral limit

teorainn f5 slánuimhreach

integral types

cineálacha mpl slánuimhreacha

integrated1 a (Mth.)

suimeáilte a

integrated2 a (Gen.)

comhtháite a

integrated circuit (= IC)

ciorcad m1 comhtháite, IC

integrated data processing (= IDP)

próiseáil f3 chomhtháite sonraí

integrated device electronics (= IDE)

leictreonaic f2 gléasanna comhtháite

integrated editing/publishing environment

timpeallacht f3 chomhtháite eagarthóireachta/foilsitheoireachta

integrated environment

timpeallacht f3 chomhtháite

integrated injection logic (= I2L)

loighic f2 chomhtháite inteilgin, I2L

integrated management information system (= IMIS)

córas m1 comhtháite faisnéis bainistíochta, IMIS

integrated search

cuardach m1 comhtháite

integrated services digital network (= ISDN)

líonra m4 digiteach de sheirbhísí comhtháite, ISDN

integration1 s (Gen.)

comhtháthú1 m (gs -áthaithe)

integration2 s (Mth.)

suimeáil f3

integrator s (computing unit)

suimeálaí m4

integrity s

sláine f4

intellectual property

maoin f2 intleachta

intelligence s

intleacht f3

intelligent a

cliste a

intelligent agent

gníomhaire m4 cliste

intelligent cable

cábla m4 cliste

intelligent hub

mol m1 cliste

intelligent peripheral interface (= IPI)

comhéadan m1 cliste forimeallach, IPI

intelligent terminal (= smart terminal)

teirminéal m1 cliste

intensity s

déine f4

intensity level

leibhéal m1 déine

interacting functional units

aonaid mpl fheidhmiúla idirghníomhacha

interaction s

idirghníomh m1

interactive a

idirghníomhach a

interactive kiosk

both f3 idirghníomhaíochta

interactive mode

mód m1 idirghníomhach

interactive processing

próiseáil f3 idirghníomhach

interactive programming

ríomhchlárú m idirghníomhach

interactive software

bogearraí mpl idirghníomhaíochta

interactive system

córas m1 idirghníomhach

interactive television

teilifís f2 idirghníomhach

interactive terminal

teirminéal m1 idirghníomhaíochta

interactive video disk

físdiosca m4 idirghníomhach

interactivity s

idirghníomhaíocht f3

interblock gap (= inter-record gap)

bearna f4 idirbhloic

intercept s

idircheap m1

interchange1 v

idirmhalartaigh v

interchange2 s

idirmhalartú m (gs -taithe)

interchangeable a

in-idirmhalartaithe a

interconnection s

idirnasc m1

intercoupler s

idirchúplóir m3

interdependent a

idirspleách a

interdependent standards

caighdeáin mpl idirspleácha

interface1 v

comhéadan m1 a dhéanamh

interface2 s

comhéadan m1, idirbhealach m1

interface bus

bus m4 comhéadain

interface card

cárta m4 comhéadain

interface converter

tiontaire m4 comhéadain

interface debugging

dífhabhtú m comhéadain

interference s (= crosstalk)

trasnaíocht f3

interference fading

céimniú m trasnaíochta

interferometer s

trasnamhéadar m1

interlace1 v

crosfhigh v

interlace2 s

crosfhí f4

interlaced memory

cuimhne f4 chrosfhite

interlaced monitor

monatóir m3 crosfhite

interleaved a

idirdhuillithe a

interleaved memory

cuimhne f4 idirdhuilleach

interleaving s

idirdhuilliú m (gs -llithe)

interlock v

comhghlasáil1 v

interlocking s

comhghlasáil2 f3

intermediate a

idirmheánach a

intermediate block character (= ITB)

carachtar m1 bloic idirmheánaigh, ITB

intermediate control

rialú m idirmheánach

intermediate frequency (= IF)

minicíocht f3 idirmheánach, IF

intermediate language

teanga f4 idirmheánach

intermediate node

nód m1 idirmheánach

intermediate systems

córais mpl idirmheánacha

intermittent error

earráid f2 eatramhach

intermodulation distortion

díchumadh m idirmhodhnaíochta

internal a

inmheánach a

internal architecture

ailtireacht f3 inmheánach

internal fragmentation

bloghadh m inmheánach

internal hard disk

diosca m4 crua inmheánach

internal level

leibhéal m1 inmheánach

internal linkage

nascáil f3 inmheánach

internal memory (= internal (register) memory, internal storage)

cuimhne f4 inmheánach

internal modem

móideim m4 inmheánach

internal navigation aid

áis f2 inmheánach nascleanúna

internal option card

cárta m4 inmheánach (roghanna)

internal (register) memory (= internal memory, internal storage)

cuimhne f4 inmheánach

internal schema

scéimre m4 inmheánach

internal storage (= internal memory)

stóras m1 inmheánach

internal timer

uaineadóir m3 inmheánach

International Business Machines Corporation (= IBM)

IBM

international electrical units

aonaid mpl idirnáisiúnta leictreachais

internationalization s

idirnáisiúnú m (gs -naithe)

International Mobile Equipment Identifier (= IMEI)

Aitheantóir m3 Idirnáisiúnta Fóin Phóca, IMEI

International Organization for Standardization (= ISO)

Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán, ISO

International System of Units (= SI1, Système International d'Unités)

Córas m1 Idirnáisiúnta na nAonad, SI1

International Telecommunications Union (= ITU)

An tAontas m1 Idirnáisiúnta Teileachumarsáide

internet s (= internetwork)

idirlíon m1 (gs -lín)

Internet access

rochtain f3 Idirlín

Internet address protocol

prótacal m1 seoltaí Idirlín

Internet Connection Sharing (= ICS)

Comhroinnt f2 Nasc Idirlín

Internet control message protocol (= ICMP)

prótacal m1 rialaithe teachtaireachtaí Idirlín, ICMP

Internet e-mail

r-phost m1 Idirlín

Internet Engineering Task Force (= IETF)

Tascfhórsa m4 Innealtóireachta an Idirlín

Internet Group Management Protocol (= IGMP)

Prótacal m1 Bainistíochta Grúpaí Idirlín, IGMP

Internet maps

mapaí mpl Idirlín

Internet Message Access Protocol (= IMAP)

Prótacal m1 Rochtana Teachtaireachtaí Idirlín, IMAP

Internet Network Information Centre (= InterNIC)

Lárionad m1 Faisnéise Líonraí an Idirlín

Internet options

roghanna fpl Idirlín

Internet Protocol (= IP)

Prótacal m1 Idirlín

Internet Protocol address

seoladh m Prótacal Idirlín

Internet Relay Chat (= IRC)

Comhrá m4 Athsheachadta Idirlín, IRC

Internet router

ródaire m4 Idirlín

Internet service provider (= ISP)

soláthraí m4 seirbhísí Idirlín, ISP

Internet services

seirbhísí fpl Idirlín

Internet, the

an tIdirlíon m1 (gs -lín)

Internet traffic

trácht m3 Idirlín

Internet video-conferencing

físchomhdháil f3 ar an Idirlíon

internetwork s (= internet)

idirlíon m1 (gs -lín)

internetworking s

idirlíonrú m (gs -raithe)

Internetwork Packet Exchange Protocol (= IPX)

Prótacal m1 Malartaithe Paicéad Idirlín

interoperability s

comh-inoibritheacht f3

interoperable a

comh-inoibritheach a

interpolate v

idirshuigh v

interpolation1 s (act of)

idirshuíomh m1

interpolation2 s (process)

idirshuí m (gs -uite)

interpolator s (= collator)

idirshuiteoir m3

interpret v

léirmhínigh v

interpretation s

léirmhíniú m (gs -nithe)

interpreter s

léirmhínitheoir m3

interpreter device

gléas m1 léirmhínithe

interpretive translation program (= interpret program)

ríomhchlár m1 léirmhínitheach aistriúcháin

interpret program (= interpretive translation program)

ríomhchlár m1 léirmhínithe

interprocedural a

idirghnásúil a

interprocedural register allocation

leithdháileadh m tabhall idir ghnásanna

interprocess communication

cumarsáid f2 idirphróiseas

inter-record gap (= interblock gap)

bearna f4 idir thaifid

interrogate v

ceistigh v

interrogation s

ceistiú m (gs -tithe), ceistiúchán m1

interrupt1 v

idirbhris v, bris2 v

interrupt2 s (= interrupt2, interruption)

idirbhriseadh m (gs -ste pl -steacha)

interrupt-controlled I/O

I/A faoi rialú idirbhristeacha

interrupt-driven a

faoi thiomáint f3 idirbhristeacha

interrupt handler

láimhseálaí m4 idirbhristeacha

interruption s (= interrupt2)

idirbhriseadh m (gs -ste, pl -steacha)

interrupt line

líne f4 na n-idirbhristeacha

interrupt mask

mascadh m idirbhristeacha

interrupt pin

pionna m4 an idirbhriste

interrupt polling

faireachán m1 idirbhristeacha

interrupt priorities

tosaíochtaí fpl idirbhristeacha

interrupt request (= IRQ)

iarratas m1 ar idirbhriseadh

interrupt response time

aga m4 freagartha an idirbhriste

interrupt service routine

gnáthamh m1 seirbhíse idirbhristeacha

interrupt signal

comhartha m4 idirbhristeach

interrupt system

córas m1 idirbhristeacha

interrupt timer

uaineadóir m3 idirbhristeacha

interrupt transparency

trédhearcacht f3 an idirbhriste

interrupt vector

veicteoir m3 na n-idirbhristeacha

intersect v

trasnaigh2 v

intersection1 s (of process)

trasnú m (gs -naithe)

intersection2 s (Sets)

idirmhír f2

intersection of two sets (= product of two sets)

idirmhír f2 dhá thacar

interval s

eatramh1 m1

interval timer

uaineadóir m3 eatraimh

interword gap

bearna f4 idir fhocail

intranet s

inlíon m1

intrinsic semiconductor

leathsheoltóir m3 intreach

intrusion detection

aimsiú m ionraidh

intuitive a

iomasach a

invalid a

neamhbhailí a

invariant1 s

do-athraitheach1 m1

invariant2 a

do-athraitheach2 a

inverse1 s

inbhéarta m4

inverse2 a

inbhéartach a

inverse function

feidhm f2 inbhéartach

inverse of an element of a group

inbhéarta m4 baill de ghrúpa

inverse square law

dlí m4 an chearnfhaid inbhéartaigh

inversion s

inbhéartú m (gs -taithe), inbhéartúchán m1

inversion bubble

bolgán m1 inbhéartaithe

invert v

inbhéartaigh v

inverted image

íomhá f4 inbhéartaithe

inverted list

liosta m4 inbhéartaithe

inverted triangle

triantán m1 inbhéartaithe

inverter s

inbhéartóir m3

inverting s

inbhéartúchán m1, inbhéartú m (gs -taithe)

inverting amplifier

aimplitheoir m3 inbhéartúcháin

inverting buffer

maolán m1 inbhéartúcháin

invitation to transmit (= ITT)

cuireadh m1 chun tarchur, ITT

invoke v

gair v, glaoigh2 v

invoked function

feidhm f2 a glaodh

invoking function

feidhm f2 ghairme

involuntary interrupt

idirbhriseadh m ainneonach

I/O (= input/output)

I/O, I/A, ionchur/aschur m/m1

IP address

seoladh m IP

IPI (= intelligent peripheral interface)

IPI, comhéadan m1 cliste forimeallach

IPL (= initial program load)

IPL, lódáil f3 an ríomhchláir thosaigh

IPOT (= inductive potential divider)

IPOT, roinnteoir m3 poitéinsil ionduchtaigh

IPT (= IP tunnelling)

IPT, tollánú m IP

IP tunnelling (= IPT)

tollánú m IP, IPT

IR (= instruction register)

IR, tabhall m1 treorach

IRC (= Internet Relay Chat)

IRC, Comhrá m4 Athsheachadta Idirlín

Irish schools' network

líonra m4 scoileanna na hÉireann

irrational number

uimhir f5 éagóimheasta

irreversible process

próiseas m1 do-aisiompaithe

ISA (= Industry Standard Architecture)

ISA, Ailtireacht f3 Thionscalchaighdeánach

ISDN (= integrated services digital network)

ISDN, líonra m4 digiteach de sheirbhísí comhtháite

ISO (= International Organization for Standardization)

ISO, Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán

isochronous transmission

tarchur m iseacronach

isolated amplifier

aimplitheoir m3 aonraithe

isolated digital output module

modúl m1 aschuir dhigitigh aonraithe

isolation s

aonrú m (gs -raithe)

isomorphic groups

grúpaí mpl iseamorfacha

isomorphism s

iseamorfacht f3

isotropic a

iseatrópach a

ISP (= Internet service provider)

ISP, soláthraí m4 seirbhísí Idirlín

issue v

eisigh v

issuer s

eisitheoir m3

IT (= information technology)

IT, teicneolaíocht f3 faisnéise, TF

italic a

iodálach a

italics spl

cló m4 iodálach

ITB (= intermediate block character)

ITB, carachtar m1 bloic idirmheánaigh

item s

mír f2

item advance

mírluathú m (gs -thaithe)

item design

dearadh m míre

item of data (= data item)

mír f2 sonraí

item size

méid f2 míre

iterate v

atriall2 v

iteration1 s (of event)

atriall3 m3

iteration2 s (of process)

atriall4 m (gs -llta)

iterative a

atriallach2 a

iterative deepening

doimhniú m atriallach

iterative function

feidhm f2 atriallach

iterative impedance

coisceas m1 atriallach

iterative process

próiseas m1 atriallach

IT hub room

lársheomra m4 TF

IT sector

earnáil f3 IT, earnáil TF

ITT (= invitation to transmit)

ITT, cuireadh m1 chun tarchur