UA (= gníomhaire m4 úsáideora)

UA, user agent

uaineadóir m3 (= amadóir m3)

timer s

uaineadóir m3 bus

bus timer

uaineadóir m3 eatraimh

interval timer

uaineadóir m3 idirbhristeacha

interrupt timer

uaineadóir m3 inmheánach

internal timer

uainiúchán m1

timing s

uainiúchán m1 micrithreoracha

microinstruction timing

ualaithe a

weighted a

ualú m (gs -laithe)

weighting s

UAP (= PIN, uimhir f5 aitheantais phearsanta)

personal identification number, PIN

UART (= glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach uilíoch)

UART, universal asynchronous receiver-transmitter

uas- pref (= uasta a)

maximum2 a

uasairde f4

maximum height

uasaonad m1 tarchuir (= MTU)

maximum transmission unit, MTU

uaschamóg f2

apostrophe s

uaschéimneach a

step-up a

uasghrádaigh v

upgrade v

uasleithead m1

maximum width

uaslódáil v (= lódáil v suas)

upload v

uasmhéadaigh v

maximize v

uasmhéid m4

maximum1 s

uasmhéid m4 logánta

local maximum

uasmhód m1

maximum mode

uasnasc m1

uplink s

uasta a (= uas- pref)

maximum2 a

uastaifeach m1

maximum resolution

uath- pref (= uathoibríoch a)

automatic a

uathathróg f2 bhlaoisce

automatic shell variable, built-in shell variable

uathcheartaigh v

AutoCorrect v

uathcheartú m earráidí

automatic error correction

uathchód m1

autocode s

uathchódú m (gs -daithe)

automatic coding

uathdháileadh m glaonna

automatic call distribution

uathdhiailiú m (gs -lithe)

autodialling s

uathfhaireachán m1

autopolling s

uathfhoclóir m3

automatic dictionary

uathfhorbairt f3

self-assembly s

uathfhormáidigh v

AutoFormat v

uathfhotha m4 líne

automatic line-feed

uath-imdhealú m débhríochta

automatic disambiguation

uathinnéacsaigh v

auto-index v

uathinnéacsaithe a

auto-indexed a

uathinnéacsú m (gs -saithe)

auto-indexing s

uathlódáil f3 anuas

automatic download

uathmhalartán m1

automatic exchange

uathmhonatóir m3

automonitor s

uathoibríoch a (= uath- pref)

automatic a

uathoibriú m (gs -rithe)

automation s

uathoibriú m oifige (= OA)

office automation, OA

uathoibriú m sonraí foinseacha

source data automation

uathoiriúnaigh v

AutoFit v

uathphróiseáil f3 sonraí (= ADP)

automatic data processing, ADP

uathriail f5

autonomy s

uathsheiceáil f3

automatic check, built-in check

uathstop m4

automatic stop

uathúil a

unique a

UC (= cás m1 uachtair)

UC, uppercase s

UCS (= uilethacar m1 carachtar)

UCS, universal character set

údaraigh v

authorize v

údarás m1

authority s

údarás m1 clárúcháin

registration authority

údarás m1 deimhniúcháin

certification authority

Údarás m1 um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, An t (= NSAI)

National Standards Authority of Ireland, NSAI

údarú m (gs -raithe)

authorization s

UDF (= Formáid f2 Uilíoch Dioscaí)

UDF, Universal Disk Format

UDP (= Prótacal m1 Sonragram Úsáideora)

UDP, User Datagram Protocol

UHF (= minicíocht f3 ultra-ard)

UHF, ultra-high frequency

UID (= aitheantas m1 (an) úsáideora)

UID, user identification

uigeilín m4

texel s

uile- pref (= uilíoch a)

universal a

uileghabhálacht f3

exhaustiveness s

uilethacar m1 (= uilethacar m1 dioscúrsa)

universal set, universe of discourse

uilethacar m1 carachtar (= UCS)

universal character set, UCS

uilethacar m1 dioscúrsa (= uilethacar m1)

universe of discourse, universal set

uilíoch a (= uile- pref)

universal a

uillinn f2 luascála

yaw angle

uillinn f2 trasdula

transit angle

uimhir f5

number s, numeric1 s

uimhir f5 aiceanta

natural number

uimhir f5 aitheantais

ID number

uimhir f5 aitheantais phearsanta (= PIN, UAP)

personal identification number, PIN

uimhir f5 (an) aonaid loighciúil

logical unit number

uimhir f5 an jab

job number

uimhir f5 aondigite

single-digit numeric

uimhir f5 bheachtais chríochta

finite precision number

uimhir f5 chóimheasta

rational number

uimhirchóras m1

number system

uimhirchóras m1 deichnártha

denary number system

uimhirchóras m1 dódheachúlach

duodecimal number system

uimhir f5 chrómatach

chromatic number

uimhir f5 chruachdheighleáin

stack segment number

uimhir f5 dhéfhaid

double-length number

uimhir f5 dhénártha

binary number

uimhir f5 dhínormalaithe

denormalized number

uimhir f5 dhiúltach

negative number

uimhir f5 éagóimheasta

irrational number

uimhirghlas m1

Num Lock

uimhir f5 ghutháin (= uimhir f5 theileafóin)

telephone number

uimhir f5 heicsidheachúlach

hexadecimal number

uimhir f5 phríomha

prime number

uimhir f5 phoirt

port number

uimhir réadach (= réaduimhir f5)

real number

uimhir f5 shamhailteach

imaginary number

uimhir f5 shnámhphointe

floating-point number

uimhir f5 shnámhphointe normalaithe

normalized floating-point number

uimhir f5 thagartha

reference number

uimhir f5 tharchéimniúil

transcendental number

uimhir f5 theileafóin (= uimhir f5 ghutháin)

telephone number

uimhreacha fpl arabacha

arabic numerals

uimhreacha fpl chomhlánú le dónna

twos' complement numbers

uimhreacha fpl digiteacha

digital numbers

uimhreacha fpl easpónantúla

exponential numbers

uimhreacha fpl Fibonacci

Fibonacci numbers

uimhreacha fpl poirt aitheanta

well-known port numbers

uimhreacha fpl polagánacha

polygon numbers

uimhreacha fpl randamacha

random numbers

uimhreán m1

numeral s

uimhreán m1 dénártha

binary numeral

uimhreoir m3

numerator s

uimhrigh v leathanaigh

paginate v

uimhríocht f3

arithmetic1 s

uimhríochta gs as a (= uimhríochtúil a)

arithmetic2 a

uimhríocht f3 chomhlántach

complementary arithmetic

uimhríocht f3 débheachtais

double-precision arithmetic

uimhríocht f3 dhénártha

binary arithmetic

uimhríocht f3 mhodúlach

modular arithmetic

uimhríocht f3 phointe fhosaithe

fixed-point arithmetic

uimhríocht f3 phointeora

pointer arithmetic

uimhríocht f3 slánuimhreacha

integer arithmetic

uimhríocht f3 snámhphointe

floating-point arithmetic

uimhríochtúil a (= uimhríochta gs as a)

arithmetic2 a

uimhriú m (gs -rithe)

numbering s, numeration s

uimhriúil a

numeric2 a

uimhriú m leathanach

pagination s

UIML (= Teanga f4 Mharcála Comhéadan Úsáideora)

UIML, User Interface Markup Language

úinéir m3

owner s

uirlis f2

tool s

uirlis f2 cóipeála

copying tool

uirlis f2 cuardaigh

search tool

uirliseoir m3

toolsmith s

uirlis f2 roghnúcháin

selection tool

uirlis f2 tacaíochta

support tool

ullamh a

ready a

ultrachomhdhlúite a

ultracondensed a

ultrafhairsingithe a

ultra-expanded a

ultraifís f2

ultrafiche s

ultrai-stiallscannán m1

ultrastrip s

ultraivialait a (= UV)

ultraviolet a, UV

UML (= Teanga f4 Shamhaltaithe Aontaithe)

UML, Unified Modelling Language

Unicode

Unicode s

Unix

Unix s

UPC (= Cód m1 Uilíoch Táirgí)

UPC, Universal Product Code

urbhánán m1

leading blank

urchar m1

bullet s

URI (= aitheantóir m3 aonfhoirmeach acmhainne)

URI, uniform resource identifier

URL (= aimsitheoir m3 aonfhoirmeach acmhainne)

URL, uniform resource locator

URN (= ainm m4 aonfhoirmeach acmhainne)

URN, uniform resource name

úrscothach a

state-of-the-art a

US (= deighilteoir m3 aonad)

US, unit separator

úsáid1 v

use1 v, utilize v

úsáid2 f2

use2 s, utilization s

úsáid f2 an fhrithdheimhnigh

use of the contrapositive

úsáid f2 camóige

comma use

úsáid f2 chioglach

cyclic usage

úsáid f2 deiridh

end use

úsáideach a

useful a

úsáideoir m3

user s

úsáideoir m3 deiridh

end user

USART (= glacadóir/tarchuradóir m3 aisioncronach sioncronach uilíoch)

USART, universal synchronous asynchronous receiver-transmitter

USB (= bus m4 uilíoch srathach)

USB, universal serial bus

Usenet

Usenet s

U-theagmháil f3

U-contact s

UUCP (= Prótacal m1 Cóipeála Unix go Unix)

UUCP, Unix to Unix Copy Protocol

UV (= ultraivialait a)

UV, ultraviolet a