abacas m1

abacus s

abairt f2 adamhach

atomic sentence

abairt f2 bhailí

valid sentence

abairt f2 oscailte

open sentence

abhaile adv

home2 adv

ábhar m1 asbhainte

extract2 s

ábhar m1 custaiméara

potential customer

ábhar m1 insliúcháin

insulating material

ábhar m1 sonraí

data subject

absalóideach a (= dearbh- pref)

absolute a

achar m1

area1

achoimre f4

summary1 s

achoimrigh v

summarize v

achomair a

summary2 a

Acht m3 um Chosaint Sonraí, An t

Data Protection Act, The

Acht m3 um Thráchtáil Leictreonach, 2000, An t

Electronic Commerce Act, 2000, The

ACL (= liosta m4 rialaithe rochtana)

ACL, access control list

acmhainn f2

resource s

acrainm m4

acronym s

acrainm m4 trí litir (= TLA2)

three-letter acronym, TLA2

adamh m1

atom s

adamhach a

atomic a

adamhacht f3

atomicity s

admháil f3

acknowledgement s

admháil f3 dhiúltach (= NAK)

negative acknowledgement, NAK

admháil f3 neamhuimhrithe

unnumbered acknowledgement

ADP (= uathphróiseáil f3 sonraí)

ADP, automatic data processing

ADPCM (= modhnú m difreálach oiriúnaitheach bíogchóid)

ADPCM, adaptive differential pulse code modulation

ADT (= cineál m1 sonraí teibí)

ADT, abstract data type

aeróg f2

antenna s

aeróg f3 inghiorraithe

retractable antenna

aeróg f2 Yagi

Yagi antenna

AFP (= prótacal m1 comhaid AppleTalk)

AFP, AppleTalk file protocol

ag prep (@)

at prep

aga m4

time2 s, duration1 s

aga m4 aistrithe an phróiseálaí (= aga m4 traschurtha an phróiseálaí)

processor transfer time

aga m4 as seirbhís

out of service time

aga m4 athrite

rerun time

aga m4 athshlánaithe

recovery time

aga m4 athshlánaithe ó chúl-laofacht

reverse recovery time

aga m4 ciogail

cycle time

aga m4 ciogal cloig

clock cycle time

aga m4 ciogal stórála

storage cycle time

aga m4 ciúála

queuing time

aga m4 cuardaigh

search time, seek time

aga m4 díomhaoin

idle time

aga m4 do-oibrithe

inoperable time

aga m4 do-úsáidteachta

unavailable time

aga m4 éirithe

rise time

aga m4 feabhsaithe innealtóireachta

engineering improvement time

aga m4 feithimh

wait time

aga m4 folaigh

latency s

aga m4 folaigh (an) rothlaithe

rotational latency

aga m4 fónaimh

uptime s

aga m4 forleathantais

propagation time

aga m4 forleathantais dé-aistir

round-trip propagation time

aga m4 freagartha

response time

aga m4 freagartha an idirbhriste

interrupt response time

aga m4 freastail

attended time

aga m4 giotánra

word time

aga m4 iolrúcháin

multiplication time

aga m4 iompraigh

carry time

aga m4 íoslódála

downloading time

agallóireacht f3 ríomhchuidithe teileafóin

computer-assisted telephone interviewing

aga m4 marbh

dead time

aga m4 neamhfhónaimh

down-time s

aga m4 profa

proving time

aga m4 rite

execution time, run duration

aga m4 rochtana

access time

aga m4 slánúcháin (= TAT)

turnaround time, TAT

aga m4 sliotáin

slot time

aga m4 socrachta

settle time

aga m4 socrúcháin

settling time

aga m4 stoptha

stop time

aga m4 suimithe is dealaithe

add-subtract time

aga m4 suimiúcháin

add time

aga m4 suiteála

installation time

aga m4 tástála an chórais

system test time

aga m4 tástála ríomhchláir

program test time

aga m4 téite

warm-up time

aga m4 tiomsaithe

compile time

aga m4 tionscanta

lead time

aga m4 traschurtha an phróiseálaí See aga aistrithe an phróiseálaí.

aga m4 trasdula

transit time

aga m4 uaslódála

uploading time

aghaidh f2

face s

aibhsigh v

highlight v

aibhsithe a

highlighted a

aibhsiú m (gs -sithe)

highlighting s

aibhsiú m taispeána

display highlighting

aibítir f2 (gs -tre)

alphabet s

aibítre gs as a (= aibítreach a)

alphabetic a

aibítreach a (= aibítre gs as a)

alphabetic a

aibítre/uimhriúil a See alfa-uimhriúil.

aiceanta a (Mth.)

natural2 a

aicearra m4

shortcut s

aicme f4

class s

aicme f4 dhíorthaithe

derived class

aicme f4 oibiachtaí

object class

aicme f4 stórais

storage class

aicme f4 theibí

abstract class

aicsím f2

axiom s

aidhm f2

object2 s

aidhmphaca m4

object pack, object deck

ailgéabar m1

algebra s

ailgéabar m1 Boole

Boolean algebra

ailgéabar m1 coibhneasta

relational algebra

ailgéabar m1 lascacháin

switching algebra

ailgéabar m1 uimhriúil

numeric algebra

ailgéabrach a

algebraic a

ailias m4

alias s

ailiasáil f3

aliasing s

ailínigh v

align v, line up

ailínigh v ar chlé

align left

ailínigh v ar dheis

align right

ailíniú m (gs -nithe)

alignment s

ailíniú m fráma

frame aligment

ailíniú m giotánra

word alignment

ailp f2

gulp s

ailtéarnach a

alternate2 a

ailtéarnaigh v

alternate1 v

ailtireacht f3

architecture s

ailtireacht f3 ANSI/SPARC

ANSI/SPARC architecture

Ailtireacht f3 Bhreisithe Thionscalchaighdeánach (= EISA)

Extended Industry Standard Architecture, EISA

ailtireacht f3 chliaint/freastalaí

client/server architecture

Ailtireacht f3 Choiteann Bróicéara Iarratas ar Oibiachtaí (= CORBA)

Common Object Request Broker Architecture, CORBA

ailtireacht f3 chomhuainíochta

parallel architecture

Ailtireacht f3 Chórais Líonraí

Systems Network Architecture

ailtireacht f3 chruaiche

stack architecture

ailtireacht f3 iata

closed architecture

ailtireacht f3 inmheánach

internal architecture

ailtireacht f3 líonraí

network architecture

ailtireacht f3 lódála/stórála

load/store architecture

Ailtireacht f3 Mhicreachainéil (= MCA)

Micro Channel Architecture, MCA

ailtireacht f3 oscailte

open architecture

ailtireacht f3 ríomhairí

computer architecture

Ailtireacht f3 Thionscalchaighdeánach (= ISA)

Industry Standard Architecture, ISA

ailtireacht f3 thríscéimeach CBBS

three-schema DBMS architecture

ailtire m4 láithreáin (= ailtire m4 suímh)

site architect

ailtire m4 suímh (= ailtire m4 láithreáin)

site architect

aimhleisceas m1

reluctance s

aimhrialtacht f3

anomaly s

aimhrialtacht f3 san ionsá

insert anomaly, anomalous insert

aimhrialtacht f3 sa nuashonrú

update anomaly

aimhrialtacht f3 sa scrios

delete anomaly, anomalous delete

aimpligh v

amplify v

aimplitheoir m3

amplifier s

aimplitheoir m3 aonraithe

isolated amplifier

aimplitheoir m3 aonraithe optachúpláilte

optical-coupled isolation amplifier

aimplitheoir m3 ardneartúcháin

high-gain amplifier

aimplitheoir m3 cainéal aschuir analógaigh

analog output channel amplifier

aimplitheoir m3 cainéal ionchuir analógaigh

analog input channel amplifier

aimplitheoir m3 difreálach

differential amplifier

aimplitheoir m3 guagcheartaithe

drift-corrected amplifier

aimplitheoir m3 inbhéartúcháin

inverting amplifier

aimplitheoir m3 neamh-aonraithe

non-isolated amplifier

aimplitheoir m3 oibriúcháin

operational amplifier

aimplitheoir m3 paraiméadrach

parametric amplifier

aimplitheoir m3 ríomhaireachta

computing amplifier

aimplitheoir m3 tréleictreach

dielectric amplifier

aimplitiúid f2

amplitude s

aimplitiúid f2 ó bhuaic go buaic

peak-to-peak amplitude

aimpliú m (gs -lithe)

amplification s

aimsigh1 v

detect v, find v, locate v

aimsigh2 v

hit1 v

aimsigh agus athchuir v

find and replace

aimsigh v briseadh bog

find soft break

aimsigh v briseadh crua

find hard break

aimsigh v faisnéis

locate information

aimsitheoir m3 aonfhoirmeach acmhainne (= URL)

uniform resource locator, URL

aimsitheoir m3 ceann naisc

link-end locator

aimsitheoir m3 iompróir sonraí (= DCD)

data carrier detect, DCD

aimsitheoir m3 iompróra

carrier detect

aimsitheoir m3 mósáice

mosaic detector

aimsiú m earráidí

error detection

aimsiú m gníomhachtúchán gutha

voice activation detection

aimsiú m imbhuailte

collision detection

aimsiú m imchlúdaigh

envelope detection

aimsiú m ionraidh

intrusion detection

aimsiú m víreas

virus detection

ainm m4

name s

ainm m4 (an) úsáideora

user name

ainm m4 aonáin

entity name

ainm m4 aonfhoirmeach acmhainne (= URN)

uniform resource name, URN

ainm m4 clófhoirne

font name

ainm m4 comhaid (= comhadainm m4)

file name

ainm m4 datha

colour name

ainm m4 eiliminte

element name

ainm m4 fearainn

domain name

ainm m4 gléis

device name

ainm m4 íomhá

image name

ainmluach m3

name-value s

ainmneacha mpl (na d)tréithe

attribute names

ainmneoir m3

denominator s

ainm m4 oibiachta

object name

ainm m4 réimse

field name

ainm m4 siombalach

symbolic name

ainm m4 sonra

data name

ainmspás m1

namespace s

ainmspás m1 Java

Java namespace

ainm m4 úsáideora cuntas diailithe

dial-up account username

airde1 f4

height s

airde2 f4

volume2 s

airde f4 ceannlitreacha

cap height

airde f4 líne

line height

airde f4

row height

áireamh1 m1

calculation s

áireamh2 m1 (= comhaireamh1 m1)

count2 s, enumeration2 s

áireamhán m1

calculator s

áireamhán m1 in-ríomhchláraithe

programmable calculator

áireamhán m1 póca

pocket calculator

áireamh m1 ciogal

cycle count

áirge f4

utility1 s

airgead m1 tirim digiteach

digital cash

áirge f4 chomhbhrúite comhad

file compression utility

áirge f4 íoslódála

downloading utility

áirgiúlacht f3

utility2 s

áirgiúlachtaí fpl ginearálta

general tools, general utilities

airí m4

property s, characteristic s

áirigh v

calculate v, count v, enumerate v

airí m4 líonta

fill property

airíonna mpl indibhidiúla

individual properties

airíonna mpl na cuimhne

memory properties

airíonna mpl réimse

field properties

airíonna mpl taispeána

display characteristics

áiritheoir m3

counter s, enumerator s

áiritheoir m3 amas

hit counter

áiritheoir m3 céimeanna

step counter

áiritheoir m3 dénártha

binary counter

áiritheoir m3 fáinneach

ring counter

áiritheoir m3 (innéacs) ciogal

cycle (index) counter

áiritheoir m3 láimhe

hand counter

áiritheoir m3 micreachláir

microprogram counter

áiritheoir m3 rialúcháin

control counter

áiritheoir m3 ríomhchláir (= áiritheoir m3 seoltaí ríomhchláir)

program counter, program address counter

áiritheoir m3 seichimh (= tabhall m1 rialaithe seichimh)

sequence counter

áiritheoir m3 seoltaí ríomhchláir (= áiritheoir m3 ríomhchláir, PAC)

program address counter, program counter, PAC

áiritheoir m3 shuíomhanna na dtreoracha

instruction location counter

áiritheoir m3 suíomhanna

location counter

áiritheoir m3 treorach

instruction counter

airmheán m1

median s

ais f2

axis s

aischainéal m1

reverse channel

áis f2 cheapadóireachta

authoring tool, authorship tool

aischéimniú m (gs -nithe)

regression s

aischóipeáil v

copy back

ais f2 chothrománach

horizontal axis

aischuir v (= cuir v ar ais)

restore v

aiseanna fpl polacha

polar axes

aiseolas m1

feedback2 s

aiseolas m1 ar láithreán (= aiseolas m1 ar shuíomh)

site feedback

aiseolas m1 ar shuíomh (= aiseolas m1 ar láithreán)

site feedback

aisfhill v

return2 v

Aisfhill (= eochair f5 aisfhillte, eochair f5 iontrála)

return key, Enter key

aisfhilleadh m1 (pl -llteacha) (= aisfhilleadh m1 carráiste)

return3 s

aisfhilleadh m1 bog

soft return

aisfhilleadh m1 carráiste (= aisfhilleadh m1, eochair f5 CR)

carriage return, CR

aisfhilleadh carráiste/fotha líne (= eochair f5 CR/LF)

carriage return/line feed, CR/LF

aisfhilleadh m1 crua

hard return

aisfhotha m4

feedback1 s

aisfhotha m4 deimhneach

positive feedback

aisfhotha m4 diúltach (= NFB)

negative feedback, NFB

aisfhuaimniú m (gs -ithe)

reverberation s

aisghabh v

retrieve v

aisghabh agus cuir v ar ais

retrieve and restore

aisghabháil f3

retrieval s

aisghabháil f3 amháin

retrieval only

aisghabháil f3 faisnéise

information retrieval

aisghabháil f3 sonraí

data retrieval

aisindeiteach a

asyndetic a

ais f2 ingearach

vertical axis

áis f2 inmheánach nascleanúna

internal navigation aid

ais-innealtóireacht f3

reverse engineering

aisiompaigh v

reverse v

aisioncronach a

asynchronous a

aislúbadh m (gs -btha) (= seiceáil f3 lúibe)

loopback s

ais f2 tagartha

axis of reference

aistrigh1 v

translate v

aistrigh2 v (= traschuir v)

transfer1 v

aistritheoir m3

translator s

aistritheoir m3 teanga

language translator

aistriú m (gs -rithe) (= traschur m)

transfer2 s

aistriú m algartaim

algorithm translation

aistriúchán m1

translation s

aistriúchán m1 meandarach

instant translation

aistriú m coinníollach (= traschur m coinníollach)

conditional transfer

aistriú m comhad

file transfer

aistriú m comhad idir chomhghleacaithe

peer-to-peer file transfer

aistriú m comhuaineach (= traschur m comhuaineach)

parallel transfer

aistriú m Doppler

Doppler shift

aistriú m forimeallach

peripheral transfer

aistriú m glaonna

call transfer

aistriú m neamhchoinníollach rialúcháin (= traschur m neamhchoinníollach rialúcháin)

unconditional control transfer

aistriú m rialúcháin

control transfer

aistriú, rochtain agus bainistiú comhad

file transfer access and management

aistriú m sonraí (= traschur m sonraí)

data transfer

aistriú m srathach (= traschur m srathach)

serial transfer

aitheantas m1 (= ID)

identification1, ID

aitheantas m1 (an) úsáideora (= UID)

user identification, UID

aitheantas m1 freastalaí

server ID

aitheantas m1 glaoiteora

caller ID

aitheantas m1 próisis (= PID)

process ID, PID

aitheantóir m3

identifier s

aitheantóir m3 aonfhoirmeach acmhainne (= URI)

uniform resource identifier, URI

aitheantóir m3 cainte

speech recognizer

aitheantóir m3 dúblach

duplicate identifier

Aitheantóir m3 Idirnáisiúnta Fóin Phóca (= IMEI)

International Mobile Equipment Identifier, IMEI

aitheantóir m3 oibiachta

object identifier

aitheantóir m3 oibiachta digití

digital object identifier

aitheantóir m3 réamhshainithe

predefined identifier

aitheantóir m3 sainithe ag an úsáideoir

user-defined identifier

aitheantóir m3 uathúil

unique identifier

aithin v

recognize v

aithint f3

recognition s

aithint f3 cainte

speech recognition

aithint f3 carachtar

character recognition

aithint f3 carachtar dúigh mhaighnéadaigh

magnetic ink character recognition, MICR

aithint f3 gutha

voice recognition

aithint f3 marcanna optúla (= OMR)

optical mark recognition, OMR

aithint f3 optúil carachtar (= OCR)

optical character recognition, OCR

aithint f3 patrún

pattern recognition

aithris1 v

emulate v

aithris2 f2

emulation s

aithriseoir m3

emulator s

aithriseoir m3 ionchiorcaid

in-circuit emulator

aithriseoir m3 teirminéil

terminal emulator

aitreabúid f2 (= tréith f2)

attribute s

albam m1 grianghraf digiteach

digital photo album

alfa m4

alpha s

alfa-thástáil f3

alpha testing

alfa-uimhriúil a (= aibítre/uimhriúil a)

alphanumeric a

algartam m1

algorithm s

algartamach a

algorithmic a

algartam m1 (an leathanaigh) is faide díomhaoin (= LRU)

least recently-used algorithm, LRU

algartam m1 athchúrsach

recursive algorithm

algartam m1 céadoiriúna

first-fit algorithm

algartam m1 FIFO (= algartam m1 is túisce isteach is túisce amach)

FIFO algorithm, first-in-first-out algorithm

algartam m1 is déanaí isteach is déanaí amach (= algartam m1 LILO)

last-in-last-out algorithm, LILO algorithm

algartam m1 is déanaí isteach is túisce amach (= algartam m1 LIFO)

last-in-first-out algorithm, LIFO algorithm

algartam m1 is túisce isteach is túisce amach (= algartam m1 FIFO)

first-in-first-out algorithm, FIFO algorithm

algartam m1 LIFO (= algartam m1 is déanaí isteach is túisce amach)

LIFO algorithm, last-in-first-out algorithm

algartam m1 LILO (= algartam m1 is déanaí isteach is déanaí amach)

LILO algorithm, last-in-last-out algorithm

algartam m1 Nagle

Nagle's algorithm

algartam m1 parsála de réir sonraí

data-driven parsing algorithm

algartam m1 réitigh

solution algorithm

algartam m1 sceidealta

scheduling algorithm

algartam m1 scothoiriúna

best-fit algorithm

ALGOL

ALGOL

alt m1

paragraph s

am m3

time1 s

ama gs as a

temporal a

amach adv (= bosca, post etc amach)

outbox s

amadóir m3 See uaineadóir.

am m3 aistrithe (= am m3 traschurtha)

transfer time

amas m1

hit2 s

am m3 ceangail

binding time

amchrios m3 (= crios m3 ama)

time zone

am m3 gan úsáid

unused time

am m3 giotáin

bit time

amharc m1 (= radharc m1)

view1 s

amharc v ar (= breathnaigh v ar, féach v ar)

view2 v

amharc m1 ar an doiciméad

document view

amharc m1 ar dhearadh

design view

amharc m1 ar leagan amach an Ghréasáin

Web layout view

amharc m1 ar leagan amach leathanaigh

page layout view

amharc m1 imlíneach

outline view

amharcláithreoireacht f3

visual presentation

amharc m1 leathanaigh ar líne

online page view

amharclíne gs as a

line-of-sight a

amharcoibiacht f3

visual object

amharc m1 roimh phriontáil

print preview

amharcshamhail f3

visual model

amhshonraí mpl

raw data

am m3 ilchineálach

miscellaneous time

am m3 inúsáidteachta

available time

am m3 istigh

time out

am m3 meathlúcháin

decay time

am m3 mionathraithe comhaid

file modification time

am m3 oiliúna

training time

amparsan m1

ampersand s

AMPS (= ardseirbhís f2 fóin phóca)

AMPS, advanced mobile phone service

am m3 rite

runtime s

amscála m4

time scale

amshraith f2

time series

am m3 tagartha

reference time

am m3 tiomsaithe

compilation time

am m3 traschurtha (= am m3 aistrithe)

transfer time

am m3 trasdula iomlán

total transition time

anailís f2

analysis s

anailís f2 ar an chomhréir See anailís ar an gcomhréir.

anailís f2 ar an gcomhréir (= anailís f2 ar an chomhréir)

syntax analysis

anailís f2 ar an líonra/ar na líonraí

network analysis

anailís f2 ar an sreabhadh faisnéise

information flow analysis

anailís f2 ar chóras

system analysis

anailís f2 ar eilimintí críochta

finite element analysis

anailís f2 ar fhaisnéis

information analysis

anailís f2 ar na feidhmeanna

functional analysis

anailís f2 ar na gnásanna

procedure analysis

anailís f2 ar na riachtanais

analysis of requirements, requirements analysis

anailís f2 ar na sonraí

data analysis

anailís f2 ar shonraí coibhneasta

relational data analysis

anailís f2 ar thionchar

impact analysis

anailís f2 bhraisle

cluster analysis

anailís f2 chostais/sochair

cost/benefit analysis

anailís f2 'dá mba rud é'

'what if' analysis

anailíseach a

analytical a

anailíseoir m3

analyser s

anailíseoir m3 difreálach digiteach (= DDA)

digital differential analyser, DDA

anailíseoir m3 líonra

network analyser

anailíseoir m3 prótacal

protocol analyser

anailísí m4

analyst s

anailísí m4 córas

systems analyst

anailísigh v (= déan v anailís ar)

analyse v

anailís f2 íogaireachta

sensitivity analysis

anailísí m4 ríomhchláraitheora

programmer analyst

anailís f2 rébhealaigh

critical path analysis

anailís f2 riosca

risk analysis

anailís f2 speictrim

spectrum analysis

anailís f2 uimhriúil

numerical analysis

analach m1

analogy s

analógach a

analog a

an-ardmhinicíocht f3 (= VHF)

very high frequency, VHF

ancaire m4

anchor s

AND a thabhairt isteach

AND introduction

A nó B (nó ceachtar acu) (= ceachtar pron de A nó B)

either A or B

anótáil1 v

annotate v

anótáil2 f3

annotation s

ANSI

ANSI

ANSI C

ANSI C

aon- pref (= singil a)

single a

aonad m1

unit s

aonad m1 aistrithe rialúcháin

control transfer unit

aonad m1 bainistíochta cuimhne (= MMU)

memory management unit, MMU

aonad m1 bus

bus unit

aonad m1 ceangail meáin

medium attachment unit

aonad m1 céannachta (= geata m4 céannachta)

identity unit

aonad m1 cineálach

generic unit

aonad m1 closfhreagartha

audio response unit

aonad m1 comparáide

comparing unit

aonad m1 cothroime (= ciorcad m1 cothroime)

equality unit

aonad m1 cuimhne

memory unit

aonad m1 deisce

desktop unit

aonad m1 dioscaí

disk unit

aonad m1 dioscaí optúla

optical disk unit

aonad m1 feidhme

functional unit

aonad m1 fístaispeána (= teirminéal m1 fístaispeána, VDT, VDU)

video display unit, visual display unit, VDU

aonad m1 forimeallach (= forimeallach2 m1)

peripheral unit, peripheral2 s

aonad m1 frith-chomhtheagmhais

anticoincidence unit

aonad m1 ionchurtha

input unit

aonad m1 ionchurtha/aschurtha

input/output unit

aonad m1 léacsach

lexical unit

aonad m1 loighce agus uimhríochta

arithmetic and logic unit, ALU

aonad m1 loighciúil

logical unit

aonad m1 marbhchreasa

dead zone unit

aonad m1 micreaphróiseálaí (= MPU)

microprocessor unit, MPU

aonad m1 moillithe

delay unit

aonad m1 próiseála

processing unit

aonad m1 rastair

raster unit

aonad m1 ratha

success unit

aonad m1 rialaithe gléis

device control unit, DCU

aonad m1 rialaithe ríomhchláir

program control unit

aonad m1 rialúcháin

control unit

aonad m1 rite

execution unit

aonad m1 rochtana ilstáisiún

multistation access unit

aonad m1 rochtana meán (= MAU, trasghlacadóir m3)

media access unit, MAU

aonad m1 seirbhís sonraí

data service unit

aonad m1 seolacháin

address unit

aonad m1 snámhphointe (= FPU)

floating-point unit, FPU

aonad m1 taispeána anailíse ar na sonraí

data analysis display unit

aonad m1 téipe (= aonad m1 téipe maighnéadaí, TU)

tape unit, TU

aonad m1 téipe maighnéadaí (= aonad m1 téipe)

magnetic tape unit

aonad m1 trunc-chúplála

trunk-coupling unit

aonad m1 uimhríochta

arithmetic unit

aonaid mpl fheidhmiúla idirghníomhacha

interacting functional units

aonaid mpl idirnáisiúnta leictreachais

international electrical units

aonaid mpl SI

SI units

aonáin mpl fhorluiteacha

overlapping entities

aonán m1

entity s

aonán m1 carachtair

character entity

aonán m1 comhaid

file entity

aonán m1 dénártha

binary entity

aonán m1 eisiach

exclusive entity

aonán m1 mionsonraí

detail entity

aonán m1 neamhpharsáilte

unparsed entity

aonán m1 paraiméadair

parameter entity

aonán m1 parsáilte

parsed entity

aonán m1 saorsheasaimh

stand-alone entity

aonán m1 seachtrach

external entity

aonán m1 sonraí

data entity

aonán m1 teaghráin

string entity

aonártha a

unary a

aonbheachtais gs as a

single-precision a

aonchineálach a

homogeneous a

aonchineálacht f3

homogeneity s

aonchraolachán m1 (= aonchraoladh m)

unicasting s

aonchraoladh m (gs -lta) (= aonchraolachán m1)

unicasting s

aon d'aon

one-for-one a

aondlúis gs as a (= SD)

single-density a, SD

aonfhaid gs as a

fixed-length a

aon le haon

one-to-one a

aon le mórán

one-to-many a

aonphléacs m4

simplex1 s

aonphléacsach a (= SPX2)

simplex2 a, SPX2

aonpholach a

unipolar a

aonrú m (gs -raithe)

isolation s

aonrú m glacadóra

receiver isolation

aonsraithe gs as a

single-layer a

aontas m1

union s, disjunction s

aontas m1 dhá thacar (= suim f2 dhá thacar)

union of two sets

aontas m1 eisiach

exclusive disjunction

Aontas m1 Idirnáisiúnta Teileachumarsáide, An t

International Telecommunications Union

aontas m1 iniatach

inclusive disjunction

aontas m1 scartha

disjoint union

aontéarmach1 m1

uniterm1 s

aontéarmach2 a

uniterm2 a

aontonacht f3

monotonicity s

aontreoch a

unidirectional a

API (= comhéadan m1 feidhmchláir)

API, application program(ming) interface

APL

APL, A Programming Language

ar aghaidh adv (= tul-1 pref)

forward2 a

Ar ais go Leathanach Baile (= Fill ar an Leathanach Baile)

Return to Homepage

ar chlé adv (= faoi chlé adv )

left2 adv

ard a (= ard- pref)

high a

ard- pref (= ard a)

high a

ardailtireacht f3 ríomhairí

advanced computer architecture

ardaitheach a

ascending a

ardán m1

platform s

ardán m1 crua-earraí

hardware platform

ardchumarsáid f2 idir ríomhchláir

advanced program-to-program communication

ard-dlús m1 (= HD2)

high density, HD2

ardleibhéil gs as a

high-level a

ardlimistéar m1 cuimhne

high memory area

ardluas m1

high speed

ardmhinicíocht f3 (= HF)

high frequency, HF

ard-oird gs as a

high-order a

ardseirbhís f2 fóin phóca (= AMPS)

advanced mobile phone service, AMPS

ardsocruithe mpl tosaithe

advanced start-up settings

ardtairseach f2

high threshold

ardtástálaí m4 cábla

advanced cable tester

ardteanga f4

advanced language

argóint f3

argument s

argóint f3 feidhme (= paraiméadar m1 feidhme)

function argument

argóint f3 fo-eagair

subarray argument

argóint f3 iarbhír

actual argument

argóint f3 líne na n-orduithe

command-line argument

argóint f3 slánuimhreach

integral argument

ar líne

online a

armáil v

arm v

armónach1 m1

harmonic1 s

armónach2 a

harmonic2 a

arsainíd f2 ghailliam

gallium arsenide

árthach m1

container s

asbhain v (= bain v (amach))

extract1 v, abstract1 v

asbhaint f2 (= baint f2 as)

abstraction1 s

asbhainteoir m3

extractor s

asbhain, trasfhoirmigh, lódáil v

extract, transform, load v

asbhaint f2 sonraí

data abstraction

ásc m1

instance s

áscaigh v

instantiate v

ascalascóp m1

oscilloscope s

ascaltóir m3

oscillator s

ascaltóir m3 socrachta

relaxation oscillator

ascalú m (gs -laithe) (= ascalúchán m1)

oscillation s

ascalúchán m1 (= ascalú m)

oscillation s

ásc m1 de dhoiciméad

document instance

aschur1 m1

output1 s

aschur2 m (gs -tha)

output2 s

aschur m1 cóngarach do chaighdeán litreach

near-letter-quality output

aschur m1 digiteach (= DO)

digital output, DO

aschur m1 físe trídhatha

component video output

aschur m1 formáidithe

formatted output

aschur m1 ríomhaire ar mhicreascannán

computer output (on) microfilm, COM

ASCII (= Cód m1 Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise)

ASCII, American Standard Code for Information Interchange

ascnamh m1 sonraí

data migration

as comhphas

out of phase

áscú m (gs -caithe)

instantiation s

áscú m uilíoch

universal instantiation

as líne

offline a

asphrionta m4

printout s

as raon

out of range

astaigh v

emit v

astaíre m4

emitter s

astú m (gs -taithe) (= astúchán m1)

emission s

astúchán m1 (= astú m)

emission s

AT

AT, Advanced Technology

atáirg v

reproduce v

atáirgeoir m3 téipe

tape reproducer

atarchuir v

retransmit v

atarchur m (gs -rtha)

retransmission s

atarlú m (gs -laithe)

recurrence s

atástáil f3

re-testing s

atháireamh m1

recalculation s

athbhreithniú m ar an dearadh

design review

athbhútáil v

reboot v

athcheangail v (= athnasc v)

reconnect v

athchuir v

replace v

athchuir v arís

repeat replace

athchumraigh v

reconfigure v

athchumraíocht f3 (= athchumrú m)

reconfiguration s

athchumrú m (gs -raithe) (= athchumraíocht f3)

reconfiguration s

athchur m1

replacement s

athchur m carachtar

character replacement

athchur m1 domhanda

global replace

athchúrsach a

recursive a

athchúrsáil f3

recursion s

athchúrsáil f3 eirre

tail recursion

athchur m teaghrán

string replacement

athdhéan1 v

redo v

athdhéan2 v

repeat v

athdhéanamh m1

repetition s

athdhearadh m ríomhchláir

program redesign

athdhíoltóir m3 breisluacha (= VAR)

value-added reseller, VAR

athdhréachtaigh v

redraft v

athdhúisigh v (= atosaigh v)

resume v, restart1 v

atheagraí m4

reorganizer s

atheagrú m (gs -raithe)

reorganization s

atheagrú m comhad

file reorganization

athfhilleadh m (gs -llte)

recirculating1 s, recirculation s

athfhillteach a

recirculating2 a

athfhoinse f4

second source

athfhoinsigh v

second-source v

athfhormáidigh v

reformat v

athfhormáidiú m (gs -dithe)

reformatting s

athghin v

regenerate v

athghiniúint f3 (= athscríobh2 m)

regeneration s

athghiniúint f3 comhartha

signal regeneration

athghlaoigh v

recall v

ath-inríomhchláraithe a

reprogrammable a

ath-inúsáidteacht f3

reusability s

ath-inúsáidte a go srathach

serially reusable

athiontráil f3

re-entry s

athléimneach a

resilient a

athlódáil v

reload v

athluaiteachas m1

tautology s

athnasc v (= athcheangail v)

reconnect v

athnuachan f3

refreshing s

athnuachan f3 cuimhne

memory refresh

athnuachan f3 RAM

RAM refresh

athnuaigh v

refresh v

athphróiseáil v

reprocess v

athraigh v

alter v

athraigh v méid

resize v

athraigh v ó chlár go clár

switch between programs

athraitheach1 a

variable3 a, variant2 a

athraitheach2 m1

variant1 s

athraitheas m1

variance s

athraonadh m (gs -nta)

refraction s

athriochtú m comhaid

file reconstitution

athrith1 v

rerun1 v

athrith2 m3 (gs -reatha pl -rití)

rerun2 s

athrith3 m (gs -rite)

rerun3 s

athródaigh v

reroute v

athróg f2

variable1 s

athróg f2 a áscú

instantiate a variable

athróga fpl feidhmíochta

performance variables

athróg f2 aicmeach

class variable

athróg f2 áscach

instance variable

athróg f2 bheo

live variable

athróg f2 bhlaoisce

shell variable

athróg f2 Boole

Boolean variable

athróg f2 chaighdeánach bhlaoisce

standard shell variable

athróg f2 dhá luach

two-valued variable

athróg f2 dhá staid

two-state variable

athróg f2 dhénártha

binary variable

athróg f2 dhomhanda

global variable

athróg f2 eagair

array variable

athróg f2 gan ainm

anonymous variable

athróg f2 ionramháilte

manipulated variable

athróg f2 logánta

local variable

athróg f2 mharbh

dead variable

athróg f2 mheiteachomhréireach

metasyntactic variable

athróg f2 neamhspleách

independent variable

athróg f2 phoiblí

public variable

athróg f2 phríobháideach

private variable

athróg f2 rialaithe lúibe

loop-control variable

athróg f2 scálach

scalar variable

athróg f2 sheachtrach

external variable

athróg f2 shealadach

temporary variable

athróg f2 shimplí

simple variable

athróg f2 shnámhphointe

floating-point variable

athróg f2 statach

static variable

athróg f2 struchtúrtha

structured variable

athróg f2 theaghráin

string variable

athróg f2 thimpeallachta

environment variable

athróg f2 thoraidh

result variable

athróg f2 uathoibríoch

automatic variable

athróg f2 uimhriúil

numeric variable

athrú m (gs -raithe) (= athrúchán m1)

change s

athrúchán m1 (= athrú m)

change s

athrú m domhanda

global change

athrú m méide

resizing s

athrú m ó chnoga go cnoga

head switching

athrú m sa rialú comparáide

comparing control change

athscríobh1 v

rewrite1 v

athscríobh2 m (gs -ofa pl -anna) (= athghiniúint f3)

rewrite2 s

athsheachadadh m fráma

frame relay

athsheachadán m1

relay2 s

athsheachaid v

relay1 v

athsheinm m3

playback s

athsheolachán m1

readdressing s

athsheoltóir m3

repeater s

athshlánaigh v

recover v

athshlánú1 m (gs -naithe) (= athshlánúchán m1)

recovery s

athshlánú2 m (gs -naithe)

recovering s

athshlánú m an chórais

system recovery

athshlánú m ar aghaidh

forward recovery

athshlánúchán m1 (= athshlánú1 m)

recovery s

athshlánú m comhaid

file recovery

athshlánú m ó earráid

error recovery

athshlánú m siar

backward recovery

athshocraigh v

reset v

athshocrú m (gs -raithe) (= athshocrúchán m1)

resetting s

athshocrúchán m1 (= athshocrú m)

resetting s

athshocrú m (innéacs) ciogal

cycle (index) reset

athshonadóir m3

resonator s

athshondach a

resonant a

athshondas m1

resonance s

athshuí m (gs -uite)

relocation s

athshuigh v

relocate v

athuimhriú m leathanach

repagination s

athúsáid1 v (= bain v athúsáid as)

reuse1 v

athúsáid2 f2

reuse2 s

ATM (= mód m1 aistrithe aisioncronaigh)

ATM, asynchronous transfer mode

atochrais v

rewind v

atógáil f3

reconstruction s

atosaigh v (= athdhúisigh v)

restart1 v, resume v

atosú m (gs -saithe)

restart2 s

atosú m fuar

cold restart

ATP (= prótacal m1 idirbhearta AppleTalk)

ATP, AppleTalk transaction protocol

atreorú m (gs -raithe)

redirection s

atreorú m ionchuir/aschuir

input/output redirection

atriall1 v

retry v

atriall2 v

iterate v

atriall3 m3

iteration1 s

atriall4 m (gs -llta)

iteration2 s

atriallach1 a

repetitive a

atriallach2 a

iterative a

atriall m3 léir

explicit iteration

AUI (= comhéadan m1 aonaid cheangail)

AUI, attachment unit interface