facade n

aghaidh bain2

that is only a facade

níl ansin ach cur i gcéill

 

facilitate v

éascaíonn br

 

facilitator n

éascaitheoir fir3

 

facility n

facilities pl

áis bain2

 

facsimile transmission n

tarchur (fir1) macasamhla,

facs fir4

 

fact n

fíoras fir1

 

factor n

toisc bain2

factor analysis

anailís (bain2) tosca

 

factory n

monarcha bain5

 

fair adj

cóir aid

1 fair comment

tuairimíocht (bain3) chóir

2 fair rent

cíos (fir3) cóir

 

fair wear and tear n

gnáthchaitheamh (fir1) agus gnáthchuimilt bain2

 

fallout shelter n

foscadán (fir1) frithnúicléach

 

family allowance n

liúntas (fir1) leanaí

 

family benefit / care /

support / welfare n

sochar (fir1) teaghlaigh

 

family income

supplement / support n

fordheontas (fir1) ioncaim teaghlaigh

 

family law n

dlí (fir4) teaghlaigh

 

family planning n

pleanáil (bain3) clainne

family planning clinic

clinic (bain2) pleanála clainne

 

family practitioner n

dochtúir (fir3) teaghlaigh

 

fare structure n

struchtúr (fir1) táillí taistil

 

fares policy n

beartas (fir1) táillí taistil

 

farm waste n

dramhaíl (bain3) feirme

 

farming n

feirmeoireacht bain3

 

farmland n

talamh (fir) feirme

 

far-reaching adj

forleathan aid

the report had far-reaching effects

bhí iarmhairtí forleathana ag an tuarascáil

 

fast track n

modh (fir3) mear

 

fast-track adj

mear bain

1 fast-track legislation

reachtaíocht (bain3) mhear

2 fast-track procedure

nós (fir1) imeachta mear

 

fast tracking n

ag bogadh (ab) go mear

 

Father n of the House

Seanóir (fir3) an Tí

 

fault n

locht fir3

1 finds fault with someone

faigheann locht ar dhuine

2 I accept that the fault is mine

glacaim leis gur ormsa atá an locht

 

fault v

lochtaíonn br

we could not fault his behaviour

ní thiocfadh linn a iompar a lochtú

 

favour n

fabhar fir1

in favour

i bhfabhar

 

fax n

facs fir4

 

fax v

facsálann br

 

feasibility study n

feasibility studies pl

staidéar (fir1) féidearthachta

 

federal adj

cónaidhme gu mar aid,

feidearálach aid

federal government

rialtas (fir1) cónaidhme / feidearálach

 

federalism n

cónaidhmeacht bain3,

feidearálachas fir1

 

fee n

táille bain4

 

feedback n

aiseolas fir1

 

fertility rate n

ráta (fir4) torthúlachta

 

feud n

achrann fir1

 

feud v

(br) i mbun achrainn

 

feuding n

bruíon bain2

 

feuding parties npl

lucht (fir4) bruíne

 

Fianna Fáil n

Fianna Fáil ain

 

fiduciary adj

muiníneach aid

in a fiduciary capacity

i gcáil mhuiníneach

 

field survey n

suirbhé (fir4) allamuigh

 

fieldwork n

obair (bain2) allamuigh

 

fighting fund n

ciste (fir4) cogaidh

 

file n

comhad fir1

 

file v

comhdaíonn br

 

file management system n

córas (fir1) bainistíochta comhad

 

filibuster n

(process)

bac (fir1) fadchainte

 

filibuster n

(person)

bacóir (fir3) fadchainte

 

filibuster v

bacann (br) le fadchaint

 

filibustering n

(br) ag bacadh le fadchaint

 

filing n

comhdú fir

1 filing cabinet

caibinéad (fir1) comhad

2 filing clerk

cléireach (fir1) comhdaithe

 

final n

an ceann (fir1) deiridh / deireanach

 

final adj

deiridh gu mar aid,

deireanach aid

 

final account n

cuntas (fir1) deiridh

 

final demand n

éileamh (fir1) deiridh

 

final instalment n

tráthchuid (bain3) deiridh

 

final judgment n

an bhreith (bain2) dheiridh

 

final notice n

fógra (fir4) deiridh

 

final order n

ordú (fir) deiridh

 

finance n

(system of money etc)

airgeadas fir1

 

finance n

(provision of funds)

maoiniú fir

bridging finance

maoiniú idirlinne

 

finance v

maoiníonn br

 

finance committee n

coiste (fir4) airgeadais

 

finance company n

cuideachta (bain4) airgeadais

 

finance department n

roinn (bain2) airgeadais

 

finance officer n

oifigeach (fir1) airgeadais

 

Finance Secretary n

Rúnaí (fir4) Airgeadais

 

financial adj

airgeadais gu mar aid

 

financial advice n

comhairle (bain4) airgeadais

 

financial assistance n

cúnamh (fir1) airgeadais

 

financial constraints npl

sriantachtaí (bain3 iol) airgeadais

 

financial control n

rialú (fir) airgeadais

 

financial information

system n

córas (fir1) faisnéise airgeadais

 

financial interest n

leas (fir3) airgeadais

non-financial interest

leas nach leas airgeadais

 

financial limits npl

teorainneacha (bain5 iol) airgeadais

 

financial management n

bainistíocht (bain3) airgeadais

 

financial market n

margadh (fir1) airgeadais

 

financial planning n

pleanáil (bain3) airgeadais

 

financial policy n

financial policies pl

beartas (fir1) airgeadais

 

financial provisions npl

forálacha (bain3 iol) airgeadais

 

financial regulations npl

rialacháin (fir1 iol) airgeadais

 

financial resources npl

acmhainní (bain2 iol) airgeadais

 

financial restraint n

srianadh (fir) airgeadais

 

financial return n

(form)

tuairisceán (fir1) airgeadais

 

financial return n

(income)

brabach fir1

 

financial services npl

seirbhísí (bain2 iol) airgeadais

 

financial statement n

ráiteas (fir1) airgeadais

 

financial year n

bliain (bain3) airgeadais

 

financing n

maoiniú fir

 

finding n of fact

cinneadh (fir) fíorais

 

finding n of law

cinneadh (fir) dlí

 

findings npl

cinneadh fir

findings of an enquiry

cinneadh fiosrúcháin

 

fine n

fíneáil bain3

 

fine v

fíneálann br

 

Fine Gael n

 Fine Gael ain

 

fire n

tine bain4

 

fire n

(conflagration)

dóiteán fir1

 

fire alarm n

aláram (fir1) dóiteáin

 

fire brigade n

briogáid (bain2) dóiteáin

 

fire certificate,

 fire (safety) certificate

deimhniú (fir) sábháilteachta ó dhóiteán

 

fire door n

doras (fir1) dódhíonach

 

fire drill n

druil (bain2) dóiteáin

 

fire engine n

inneall (fir1) dóiteáin

 

fire escape n

staighre (fir4) éalaithe

 

fire extinguisher n

múchtóir (fir3) dóiteáin

 

fire hazard n

guais (bain2) dóiteáin

 

fire precautions npl

réamhchúram (fir1) in

aghaidh tine

 

fire regulation n

rialachán (fir1) dóiteáin

 

fire risk n

priacal (fir1) tine

 

fire safety n

sábháilteacht (bain3) ar / ó dhóiteán

 

fire service n

seirbhís (bain2) dóiteáin

 

fire station n

stáisiún (fir1) dóiteáin

 

fire-fighter n

comhraiceoir (fir3) dóiteáin

 

fire-fighting equipment n

 trealamh (fir1) comhraicthe

 dóiteáin

 

firm n

gnólacht fir3

 

first adj

céad aid

first past the post

an chéad duine abhaile

 

First Minister n

Céad-Aire fir4

First Minister Designate

Céad-Aire Ainmnithe

 

First Reading n

(of Bill)

An Chéad Léamh fir1

 

First Secretary n

Céad-Rúnaí fir4

Assembly First Secretary

Céad-Rúnaí an Tionóil

 

fiscal adj

fioscach aid

1 fiscal policy

beartas (fir1) fioscach

2 fiscal year

bliain (bain3) fhioscach

 

fish farming n

feirmeoireacht (bain3) éisc

 

fishing quota n

cuóta (fir4) iascaigh

 

fix v the budget

socraíonn (br) an buiséad

 

fixed assets npl

sócmhainní (bain2 iol) seasta

 

fixed capital n

caipiteal (fir1) seasta

 

fixed penalty n

pionós (fir1) socraithe

 

fixed-term contract n

conradh (fir3) ar théarma

seasta

 

fixed-term tenancy n

tionóntacht (bain3) ar théarma seasta

 

flame-retardant adj

lasairmhoillitheach aid

 

flammability n

inadhainteacht bain3

 

flammable material n

ábhar (fir1) inadhainte

 

flat n

árasán fir1

 

flat rate n

ráta (fir1) comhréidh

 

flaw n

locht fir3,

fabht fir4

 

flexibility n

solúbthacht bain3

 

flexible adj

solúbtha aid

flexible hours

uaire (bain2 iol) inathraithe

 

flexible budget n

buiséad (fir1) solúbtha

 

flexible tenure n

tionacht (bain3) inathraithe

 

flexible working n

uaire (bain2 iol) oibre inathraithe

 

flexitime n

tráthanna (fir3 iol) oibre inathraithe

 

flip chart n

smeach-chairt bain2

 

floating exchange rate n

ráta (fir4) malairte comhlúthach

 

floating vote n

vóta (fir4) comhlúthach

floating voter

vótálaí (fir4) comhlúthach

 

flood barrier n

bacainn (bain2) tuile

 

flood prevention /

protection n

cosc (fir1) le tuile,

cosaint (bain3) ar thuile

 

flood warning system n

córas (fir1) rabhaidh tuilte

 

floor area n

achar (fir1) urláir

 

floor n of the House

urlár (fir1) an Tí

 

floor slab n

leac (bain2) urláir

 

flotation n

(of company etc)

bunú (fir) / maoiniú (fir) cuideachta (le heisiúint scaireanna)

 

flow v

sreabhann br

 

flow n

sruth fir3

1 flow of speech

sruth cainte

2 he was interrupted in full flow

briseadh isteach air agus é ag roscaireacht leis

 

flow chart n

sreabhchairt bain2

 

flow-chart v

déanann (br) sreabhchairt

 

fluctuate v

luainíonn br

 

fluctuating rate n

ráta (fir4) luaineach

 

fluctuation n

luaineacht bain3,

luainiú fir

 

fly tipping n

diúscairt (bain3) mhídhleathach (bruscair, etc)

 

flyover n

uasbhealach fir1

 

follow-up adj

leantach aid

follow-up meeting

cruinniú (fir) leantach

 

food contamination n

éilliú (fir) bia

 

food hygiene n

sláinteachas (fir1) bia

 

food industry n

tionscal (fir1) an bhia

 

food labelling n

lipéadú (fir) bia

 

footbridge n

droichead (fir1) coise

 

footing n

(foundation of wall)

bonnra fir4

 

footwear industry n

tionscal (fir1) na mbróg

 

forbidden adj

coiscthe aid,

faoi chosc

 

force v a division / vote

brúnn (br) vótáil

 

forecast n

réamhaisnéis bain2

profit forecast

réamhaisnéis brabúis

 

forecast v

déanann (br) réamhaisnéis, tugann (br) réamhaisnéis

 

forecasting n

réamhaisnéis bain2

forecasting service

seirbhís (bain2) réamhaisnéise

 

forefront,

in the forefront

ar thús cadhnaíochta

 

foreign affairs npl

gnóthaí (fir4 iol) eachtracha

The Department of Foreign Affairs

An Roinn (bain2) Gnóthaí Eachtracha

 

foreign investment n

infheistíocht (bain3) choigríche

 

foreign policy n

beartas (fir1) eachtrach

 

foreign trade n

trádáil (bain3) choigríche

 

foreman n

saoiste fir4

 

foresee v

feiceann br (teagmhas) ag teacht

 

foreseeable adj

intuartha aid,

inmheasta aid

1 in the foreseeable future

cuíosach luath amach anseo

2 for the foreseeable future

go ceann i bhfad

 

forestry n

foraoiseacht bain3

 

Forestry Commissioners n

Coimisinéirí (fir3 iol) Foraoise

 

forfeiture n

forghéilleadh fir

 

forge v

(to create)

cruthaíonn br

forges an alliance

cruthaíonn comhaontas / comhghuaillíocht

 

forge v

(to falsify)

brionnaíonn br

forges a signature

brionnaíonn síniú

 

form n

(document)

foirm bain2

 

form v a coalition

cuireann (br) le chéile

forms a coalition government

cuireann comhrialtas le chéile

 

form v a government

cuireann (br) rialtas le chéile

 

form v an administration

cuireann (br) rialtas le chéile

 

form n of contract

foirm (bain2) conartha

 

form n of tender n

foirm (bain2) tairisceana

 

form n of words

foclaíocht bain3

 

formal adj

foirmeálta,

foirmiúil aid

 

formalise v

déanann (br) foirmeálta

 

formality n

(observance of form)

foirmeáltacht bain3

 

formality n

(requirement of custom)

gnás fir1

a mere formality

níl ann ach beart ar mhaithe le gnás

 

former adj

iar- réim

1 the former Taoiseach

an t-iarThaoiseach fir1

2 former mayor

iarmhéara fir4

 

forms and precedents npl

foirmiúlachtaí (bain3 iol) agus fasaigh fir1 iol

 

formula n

foirmle bain4

Barnett formula

foirmle Bharnett

 

formula funding n

maoiniú (fir) de réir foirmle

 

formulate v (policy etc)

ceapann br (beartas etc)

formulates proposals

ceapann tograí

 

forthwith adv

láithreach bonn,

gan mhoill

 

forum n

fóram fir1

a forum for debate

fóram le haghaidh díospóireachta

 

forward planning n

pleanáil (bain3) ar aghaidh

 

foster v

(to promote)

cothaíonn br

 

foster v

(to bring up a child)

altramaíonn br

 

foster care n

cúram (fir1) altrama

 

foster home n

áras (fir1) altrama

 

foster parents npl

tuismitheoirí (fir3 iol) altrama

 

fostering n

(promoting)

cothú fir

 

fostering n

(bringing up a child)

altramú fir

 

foundation n

(of building)

bunsraith bain2

(foirgnimh)

 

fragment v

(br) á scoilteadh,

scoilteann br

the party is fragmenting

tá an páirtí (fir4) á scoilteadh

 

fragmentation n

scoilteadh fir

 

framed construction n

foirgneamh (fir1) frámaithe

 

framework n

creat fir3

 

franchise n

(business)

saincheadúnas fir1

 

franchise n

(political)

ceart (fir1) vótála

exercise of the franchise

cleachtadh (fir) an chirt vótála

 

franchise n

(electoral system)

 toghchóras fir1

 

franchise v

saincheadaíonn,

saincheadúnaíonn br

 

franking machine n

meaisín (fir4) frainceála

 

fraud n

calaois bain2

electoral fraud

calaois toghcháin

 

fraudulent adj

calaoiseach aid

fraudulent misrepresentation

mífhaisnéis (bain2) chalaoiseach

 

free adj

saor aid,

saor- réim

free vote

saorvótáil bain3

 

free adj

(of charge)

saor (aid) in aisce

 

free enterprise n

saorfhiontraíocht bain3

 

free market n

saormhargadh fir1

 

free of tax adj

saor (aid) ó cháin

 

free port n

saorphort fir1

 

free public transport n

saorthaisteal fir1

(ar iompar poiblí)

 

free speech n

saoirse (bain4) cainte

 

free trade n

saorthrádáil bain3

 

freedom n

saoirse bain4

 

freedom n of assembly

saoirse (bain4) cruinnithe

 

freedom n of choice

saor-rogha bain4

 

freedom n of expression

saoirse (bain4) cainte,

saoirse (bain4) tuairimíochta

 

freedom n of information

saoráil (bain3) faisnéise

 

freedom n of opinion

saoirse (bain4) tuairimíochta

 

freedom n of speech

saoirse (bain4) cainte

 

freedom n of the press

saoirse (bain4) an phreasa

 

freehold n

ruíleas bain2

 

freehold adj

ruílse gu mar aid

 

freemason n

máisiún fir1

 

free-standing adj

neamhspleách aid

a free-standing agreement

comhaontú (fir) neamhspleách

 

free-trade zone n

limistéar (fir1) saorthrádála

 

freight n

lasta fir4

 

freight policy n

beartas (fir1) iompartha lasta

 

frequency n

minicíocht bain3

 

frequent v

taithíonn br

 

fresh water n

fionnuisce fir4

 

fringe benefits npl

sochair (fir1 iol) imeallacha

 

front-bencher n

binseoir (fir3) tosaigh

 

frontier n

teorainn bain5

 

fuel n

breosla fir4

1 fuel consumption

ídiú (fir) breosla

2 fuel cost

costas (fir1) breosla

3 fuel efficiency

éifeachtacht (bain3) breosla

4 fuel tax

cáin (bain5) bhreosla

 

fulfil v

comhlíonann (br)

fulfils a role / an obligation / a function

comhlíonann ról / dualgas / feidhm

 

full adj

iomlán aid

 

full scrutiny n

scrúdan (fir1) iomlán

full scrutiny procedure

nós imeachta scrúdain iomláin

 

full-time adj

lánaimseartha aid

 

fumigation n

toitriú fir

 

function n

feidhm bain2

 

function v

feidhmíonn br

 

functional adj

feidhmiúcháin gu mar aid

functional strategy

straitéis (bain2) feidhmiúcháin

 

fund n

ciste fir4

Consolidated Fund

Ciste Comhdhlúite

 

fund v

maoiníonn br

 

funding n

maoiniú fir,

maoiniúchán fir1,

cistiú fir

local authority funding

maoiniú údarás poiblí, maoiniúchán údarás áitiúil

 

funding formula n

foirmle (bain4) maoinithe

 

fund-raising scheme n

scéim (bain2) tiomsaithe airgid

 

funds npl

cistí fir4 iol

they ran out of funds

theip an t-airgead orthu

 

furnish v

(to provide)

tugann br (do)

 

furnished accommodation n

cóiríocht (bain3) throscánaithe

 

furnishings npl

rothaí iol (tí)

 

furniture n

troscán fir1

 

further v

cuireann (br) ar aghaidh, cuireann (br) chun cinn

 

further adj / adv

eile aid,

tuilleadh dobh

1 further order

ordú (fir) eile

2 to expand  it further

é a mhéadú tuilleadh

 

further details npl

sonraí (fir4 iol) breise

 

further education n

breisoideachas fir1

college of further education

coláiste (fir4) breisoideachais

 

further information n

faisnéis (bain2) bhreise,

tuilleadh (fir1) eolais