labhra f4   utterance

Laidineach a   Latinate

Laidineachas m1   Latinism

láimhseáil f3   handling

láimhsigh v   handle

láithreacht f3   presence

láithrigh v   present

lámhleabhar m1   handbook, manual

lámhscríbhinn f2   manuscript

lámhscríofa a   handwritten

langue agus parole   langue and parole (fr)

lannaigh v   laminate

lannaithe a   laminated

lannú m   lamination, laminate

lannú m neamhlonrach   matt laminate

lannú m lonrach, snasta   gloss laminate

laoch m1   warrior, hero

laochúil a   valorous, heroic

laochraiceann m1   calf(skin)

laoi f4   poem, song; light form of poetry; lay, (narrative) poem, ballad

laoi f4 chumainn  love poem, song

laoi f4 Fiannaíochta   Fenian lay

lár m1   centre

láraimsitheach a   centripetal

lárchanúint f3   core dialect

lárfhuaite a   saddle-stitched

lárnach a   central

láraigh v   centre

láraithe a   centred

lártheifeach a   centrifugal

láthair f5   site

leabhair mpl ar téip   books on tape

leabhal m1   libel

leabhar m1   book

leabhar m1 cairtchláir   board book

leabhar m1 faoi chlúdach bog   paperback

leabhar m1 faoi chlúdach crua   hardback

leabhar m1 mangaire   chapbook

leabhar m1 mórchló   large print book

leabhar m1 oiris   chronicle, history book

leabhar m1 sárdhíola   bestseller

leabhar m1 sleachtanna bunúsacha   commonplace book

leabharbhách m1   book lover, bibliophile

leabharcheangal m1   bookbinding

leabhareolaí m4   bibliographer

leabhareolaíocht f3  (of practice) bibliography

leabharlann f2   library

leabharlannaí m4   librarian

leabharliosta m4  (of booklist) bibliography

leabharmharc m1   bookmark (= bookmarker)

leabharshuaitheantas m1   bookplate

leabhlach a   libellous

leabhragán m1   bookcase

leabhrán m1   booklet

léacht f3   lecture

leadhbairt f3   rating, scolding

leadránach a   tedious

leag v amach   lay out

leagan m1   version

leagan m1 amach   layout

leagan m1 cainte   expression, turn of phrase, idiom, locution

leagan m1 deifnídeach   definitive version

leagan m1 súchaite   cant phrase

leamh a   dull, colourless, uninteresting

léamh m1   reading

léamh m profaí   proof- reading

léann m1   learning, education, erudition, study; (Early Irish) ecclesiastical, especially Latin, learning

Léann m1 an Bhéaloidis   Folklore Studies

Léann m1 an Chultúir   Cultural Studies

Léann m1 Ceilteach   Celtic Studies

Léann m1 Éireannach   Irish Studies

léannta a   learned, erudite, scholarly

leanúnach a   continuous

leanúnachas m1   continuity

léaráid f2   illustration

léaráid f2 go himeall   bleed illustrations

léaráidí fpl   (of illustrations) graphics

léaráidí fpl lándaite   full-colour illustrations

léaráidí fpl monacrómacha   monochrome illustrations

léargas m1   insight

leasaithe a   amended, improved

leasú m   amendment, revision

leasú m téacsanna   revision of texts

léaspairt f2   flash of wit, witticism

leataobhach a   partial, biased

leathanach m1   page

leathanach m1 teidil   title page

leathar m1 maisithe   ornamental leather

leathbhliantán m1   biannual (= biennial)

leathcheangal m1   half-binding

leathcheangal m1 éadaigh   half-cloth binding

leathcheathrú f5   half-quatrain

leathfhocal m1   half-expressed statement, hint; catchword, cant phrase

leathrann m1   half quatrain, first or second pair of lines in a four-line verse, couplet, distich

leathstad m4   semicolon

leath-theideal m1   half-title

leath-thon m1   half-tone

leibhéal m1   level

léigh v   read

léigh v (ar)   interpret

léirbhreithniú m ar an litríocht ar an ábhar   (Acad.) literature review

léirbhrí f4   explicit meaning

léirchruthaigh v   demonstrate

léirchruthú m   demonstration

léirfhriotal m1   clear speech, clear enunciation

léirigh v   make clear, explain, illustrate

léirmheas m3   critical consideration, assessment; review

léirmheas m3 (ar leabhar)   review (of  book)

léirmheas m3 neamhfhabhrach   adverse review

léirmheastach a   critical

léirmheastóir m3   critic, reviewer

léirmheastóireacht f3   criticism, reviewing

léirmhínigh v   interpret, explain fully, expound,

léirmhínitheach a   interpretative

léirmhíniú m   interpretation

léirigh v   (Th.) produce

léiritheoir m3   (Th.) producer

léiriú m   (Th.) production; performance

léirstean f2   perception, insight

léirsteanach a   perceptive

léirthuiscint f3   clear understanding, appreciation

leithcheard m3   (Hist.) a poet of low grade, a rhymer

léitheoir m3   reader

léitheoir m3 intuigthe   implied reader

léitheoir m3 profaí   proof reader

léitheoireacht f3   reading

léitheoireacht f3 éadrom   light reading

léitheoireacht f3 fhreasúrach   oppositional reading

leitmóitíf f2   leitmotiv

líne f4   line

líneach a   linear

líneacht f3   linearity

lingua franca   lingua franca (it)

líníocht f3   line drawing

línte fpl ursanaithe, línte véarsaíochta a leanann ar aghaidh isteach sa chéad líne eile   run-on-lines

liobrálach a   liberal

liobrálachas m1   liberalism

liodán m1   litany

liodánach a   like a litany; repetitive, tedious

líofa a   fluent

líofacht f3   fluency

liopasta a   clumsy

liopastacht f3   clumsiness

liosta m4   list

liosta m4 focal   word list

liosta m4 leabhar   book list, bibliography

liosta a   dull, (of style) monotonous, tedious

liostacht f3   tediousness, tiresomeness

liostaigh v   list, enumerate

liotóid f2   litotes

liotúirge m4   liturgy

liotúirgeach a   liturgical

lipéad m1   label

liric f2   lyric

liriceoir m3   lyricist

liricí fpl na Sean-Ghaeilge   Old Irish lyrics

liriciúil a   lyric(al)

liriciúlacht f3   lyricism

liteagraf m1   lithograph

liteagrafaíocht m1   lithography

liteartha a   literate; literary

litearthacht f3   literacy; literariness

litir f5   letter, character

litreoir m3   (Fam.) spelling checker, spellcheck

litreoireacht f3   lettering

litríocht f3   literature

litríocht f3 an éalúchais   escapist literature

litríocht f3 bhéil   oral literature, orature

litríocht f3 bhrostaitheach   exhortatory literature

litríocht f3 chomparáideach   comparative literature

litríocht f3 naofa   sacred literature

litríocht f3 ghríosaitheach   incitatory, provocative literature

litríocht f3 an diaspóra   diaspora literature

litríocht f3 na baoise   folly literature

litríocht f3 nósmhar   polite literature

litriú m   spelling

litriúil a   literal

livre à clef   livre à clef (fr)

livre à thèse   livre à thèse (fr)

lochtach a   faulty, flawed

lochtaigh v   find fault with

log m1   place, location, site

logainm m4   placename, toponym

logainmníocht f3   naming of places, toponymy

logánta a   local

logántacht f3   localism

loighic f2   logic

loighic f2 an chomhionannais   logic of the same

loingeas m1   exile, banishment; (Hist.) tale of exile, banishment

loinneog f2   refrain

loinneogach a   having a refrain

lom a   bare, unadorned

lomaithris f2   direct imitation

lomaistriúchán m1   crib

lominsint f2   bare, unadorned account

luach m3   value

luacháil f3   evaluation, appraisal

luaigh v   mention

luan m1   aura

luathscríbhneoireacht f3   shorthand writing, stenography

lucht m3 éisteachta/ féachana   listeners, viewers, audience

lucht m3 intleachta   intelligentsia

lucht m3 léinn   scholars

lúdrach f2   hinge

lúibín m4   amhrán agallaimh le loinneog idir na véarsaí  [a dialogue in song with a refrain between verses]

lúibín m4   bracket

luimneach m1   limerick

lúireach f2   breastplate, cuirass, lorica; hymn, prayer, for protection