Uakari monkey (Z.)   moncaí m4 Uakari

UDI (= unilateral declaration of independence) (Pol.)   fógra m4 neamhspleáchais aontaobhach (UDI)

Udmurt s (Geog.)   An Udmairt f4

UEVP (= Union Européenne des Vétérinaires Praticiens) (Vet.)   AETL

UFO (= unidentified flying object) (Sc.Fict.)   úfó m4 (pl úfónna)

ufology s (Sc.Fict.)   úfó-eolaíocht f3

Ugric branch (Ling.)   brainse m4 Úgrach

UHF (= ultrahigh frequency) (Tel.)   minicíocht f3 ultra-ard

Ujung Padang (Geog.) (na hOileáin Fhilipíneacha)   Ujung Padang

Ukon s (Bot., Hort.)   Ukon

Ukrainian SSR (Geog.)   PSS na hÚcráine

Ulan Bator (Geog.)   Ulánbátar m4

Ulster King-of-Arms (Heraldry.)   Mórmhaor m1 Armais Uladh

ultimate a (Gen.)   deiridh gs as a

ultimate consumer (Com., Geog.)  tomhaltóir m3 deiridh

ultimatum s (Adm., Com.)   foláireamh m1 deiridh

ultracentrifuge s (Biol.)   ultralártheifneoir m3

ultrafiltration s (Physiol.) (in kidneys)   ultrascagachán m1

ultrasound scanning (Med.)   scanadh m ultrafhuaime

ultraviolet (UV) a (Ph.)   ultraivialait, UV a

ultraviolet light (Env., Ph.)   solas m1 ultraivialait

umbilical bandage (Med.)   bindealán m1 imleacáin

umbilical pad (Med.)   pillín m4 imleacáin

umbilicus s (MarBiol.) (of sea-shell)   imleacán m1

Umbonula s (MarBiol.)   Umbonula

umbrella association (Adm., Com.)   brateagraíocht f3

umbrella body (Adm., Com.)   bratchomhlacht m3

umbrella pine (= stone pine) (Pinus pinea) (Bot.)   péine m4 clochra

umbrella stand (Furn.)   seastán m1 scáthanna báistí

"unacceptable" missing person (Polic.)   duine m4 ar iarraidh go neamh-inghlactha

unanimity s (Adm.)   aontoilíocht f3

unanimous a (Adm.)   d'aontoil a, d'aon ghuth

unapproved accomodation (Tour.)   iostas m1 gan faomhadh

unarmed criminals in flight (Polic.)   coirpigh mpl gan airm ar a dteitheadh

unauthorised person (Tel.)   duine m4 neamhúdaraithe

unavailable a (Tel.) (of caller identity)   níl ar fáil

unbleached a (Med.)   neamhthuartha a

unbleached cotton-wool (Med.)  olann f chadáis neamhthuartha

unblemished a (Astr.) (of face of planet)   gan teimheal

unborn child (Soc.)   leanbh m1 gan bhreith

unceasingly a (Tel.)   gan sos

uncomplicated a (Gen.)   neamhchasta a

unconscious s (= unconscious mind) (PsyAn.)   neamh-chomhfhios m3

uncovered adv (Mapm.)   leis adv

uncultivated land (Agr., Mapm.)   talamh m neamhshaothraithe

uncultivated soil (Geog.)   ithir f5 neamhshaothraithe

undenary a (Mth.)   aondénártha a

underarm assist (Wat.Saf.)   iompar m1 cúnta fo-ascailleach

underarm cross-chest carry (Wat.Saf.)   iompar m1 trasuchta fo-ascailleach

underarm throw (Sp.)   urchar m1 giolcaí

underbody s (Mec., Veh.)   fo-chabhail f5

underbound city (Geog.)   cathair f5 thar a teorainn

undercarriage s (Av.)   fearas m1 tuirlingthe

undercarriage s (Tel.)   focharráiste m4

undercast s (Com.)   gannáireamh m1

undercast pants (Med.)   brístín m4 fophlástair

undercast shirt (Med.)   léine f4 fophlástair

undercoat s (Z.)   fochóta m4

under construction (Mapm.)   á thógáil

undercover agent (Polic.)   gníomhaire m4 faoi cheilt

underdeveloped area (Geog.)   limistéar m1 tearcfhorbartha

underdevelopment s (Geog.)   tearcfhorbairt f3

underemployment s (Adm., Com.)   tearcfhostaíocht f3

underfrequency tripping panel (El.)   painéal m1 tuisleach gannmhinicíochta

under force (Tex.) (of flexibility of material)   faoi fhórsa

Underground, the s (Rail., Transp.) (in London)   The Underground, meitreo m4 Londan

underground cable (Tel.)   cábla m4 faoi thalamh

underground mining (Min.)   mianadóireacht f3 faoi thalamh

underground train (Rail., Transp.)   traein f5 faoi thalamh

underinsurance s (Ins.)   tearc-árachas m1

underlay s (Med.)   foleathán m1

underlined figures (Mapm.)   uimhreacha fpl le líne fúthu

underlined names (Mapm.)   ainmneacha mpl le líne fúthu

underlying cause of crime (Polic.)   bunchúis f2 choire

undermanning s (Adm.)   tearclíon m1 foirne

underpad s (Med.)   fophillín m4

underparts spl (Z.) (of birds)   íochtar m1, an chuid f3 íochtarach

underpass s (Env., Transp.)   íosbhealach m1

underperformance s (Adm.)   tearcfheidhmiú m (gs –mithe)

underside s (Wat.Saf.) (of victim)   taobh m1 thíos (den duine)

understate v (Com.)   ganniontráil v

under statute (Legis.)   faoi reacht

understor(e)y (Geog.) (rain forest)   an tsraith f2 mheánach

undertake a study (Tel.)   gabháil f3 i gceann staidéir

underwater approach (Wat.Saf.)   ascnamh m1 faoi uisce

underwater camera (Phot.)   ceamara m4 uisce

underworld s (Gk. Myth.)   an domhan m1 thíos

undesirable substances (Cu.) (in food)   substaintí fpl neamh-inmhianaithe

undivided leaves (Hort.)   duillí mpl neamhroinnte

undue hardship (Tel.)   cruatan m1 míchuí

undulate ray (Raja undulata) (Ich.)   roc m1 dústríoctha

undulating a (Orn.) (of bird's flight)   tonnúil a

U-neckline s (Cloth.)   U-mhuineál m1

unerupted teeth (Dent.)   fiacla fpl nár cuireadh

unestablished a (Adm.)   neamhbhunaithe a

uneven development (Geog.)   forbairt f3 mhíchothrom

uneven number s (Mth.)   uimhir f5 chorr

unexpurgated edition (Lib.)   eagrán m1 neamhspochta

unfaced chipboard (Woodw.)   slischlár m1 gan chlúdach

unfolded format (Ed.)   formáid f2 neamhfhillte

unforeseeable circumstances (Tel.)   imthosca m4 narbh fhéidir a thuar

ungula s (Mth.)   iongán m1

unhygienic a (Health)   míshláinteach a

unidentified flying object (= UFO) (Sc.Fict.)   réad m3 eitilte gan aithint

unidirectional a (Tel.)   aontreoch a

uniformity a (Tel.)   aonfhoirmeacht f3

uniform mouse-brown (Col.)   leamhdhonn a go huile

unintended consequences (Polic.)   iarmhairtí fpl neamhbheartaithe

union s (Constr.) (coupling of pipes)   aontán m1

union catalogue (Lib.)   comhchatalóg f2

union dues (Adm.)   dleachtanna fpl ceardchumainn

Union Européenne des Vétérinaires Praticiens (UEVP) (Vet.)   Aontas m1 Eorpach na dTréidlianna

unionism s (Ir. Hist., Pol.)   aontachas m1

union list of periodicals (Lib.)   comhliosta m4 tréimhseachán

Union of Indo-China, the (Geog., Pol.)   Aontas m1 na hInd-Síne

Union's Citizen Charter, The (EU) (Adm., Pol.)   Cairt f2 Shaoránaigh an Aontais

uniselector s (Tel.)   roghnóir m3 rothlach

unison s (Adm.) (of action)   in éineacht

unit s (Tel.)   aonad m1

United Nations Atomic Energy Committee (Adm., Env.)   Coiste m4  Fuinnimh Adamhaigh na Náisiún Aontaithe

United Nations Children's Fund (Adm., Soc.)   Ciste m4 Leanaí na Náisiún Aontaithe

United Nations High Commission for Refugees (Adm., Soc.)   Ard-Choimisiún m1 na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe

United Nations institutions (Adm., Pol.)   institiúidí fpl de chuid na Náisiún Aontaithe

unit of thermal resistance (Ph.)   aonad m1 friotaíochta teirmí

unit price (Com., Fin.)   praghas m1 aonaid

unit pricing (Com., Fin.)   praghsáil f3 aonaid

unity s (Mth.)   aontacht f3

universal bibliographic control (Lib.)   rialú m uilíoch bibleagrafaíoch

universal decimal classification (UDC) (Lib.)   aicmiú m deachúil uilíoch

Universal Declaration of Human Rights (Soc.)   Dearbhú m Uilechoiteann Chearta an Duine

universal pansy (Bot.)   goirmín m4

universal saw (Tls.)   sábh m1 ilfheidhmeach

Universal Time Central (UTC) (Geog.)   am m3 uilíoch lárnach (AUL)

university administration (Ed.)   riarachán m1 na hollscoile

University Department of Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology, School of Dental Science, University of Dublin (Dent., Ed.)   Roinn f2 Ollscoile na Máinliachta Béil, na Míochaine Béil agus na Paiteolaíochta Béil, Scoil na hEolaíochta Déadaí, Ollscoil Bhaile Átha Cliath

university librarian (Lib.)  leabharlannaí m4 ollscoile

unleaded petrol (Ret.)   peitreal m1 gan luaidhe

unlike stores (Geog., Plan.)   siopaí mpl neamhchosúla

unlimited jurisdiction (Adm.)   dlínse f4 neamhtheoranta

unloader valve (Mec.)   comhla f4 dhí-ualaithe

unmanned a (Space.) (of spacecraft)   gan fhoireann

unnecessary duplication (Adm.)   dúbailt f2 nach gá

unpaged a (Lib.)   gan uimhriú

unplasticised pvc (Ch., Ind.)   pvc neamhphlaistithe

unpreserved animal materials (Biol.)   ábhar m1 ainmhíoch gan leasú

unprotected cremation (Archaeol.)   créamadh m gan chumhdach

unprotected inhumation (Archaeol.)   cur m (i dtalamh) gan chumhdach

unrest s (Pol.)   corraíl f3

unsatisfactory teaching (Ed.)   múinteoireacht f3 mhíshásúil

unsatisfied request (Lib.)   iarratas m1 gan chomhlíonadh

unseen component (Astr.)   comhbhall m1 gan fheiceáil

unsolicited advertising (Adm., Com.)   fógraíocht f3 gan iarraidh

unsought goods (Com.)   earraí mpl nár iarradh

unspoilt countryside (Env.)   dúiche f4 gan mhilleadh

unsuspecting swimmer (Wat.Saf.)   gnáthshnámhóir m3

untagging s (Comp.)   dílipéadú m (gs -daithe)

untreated effluent (Env.)   eisilteach m1 gan chóireáil

untreated soil (Hort.)   ithir f5 gan chóireáil

Upanishad s (Relig.)   Úpainisead m4 (pl ­–aí)

up-current s (Geog.)   seoidire m4 suas

up-current a (Geog.)   seoidire m4 suas

update v (Lib.)   nuashonraigh v

upfront money ("hello money") (Com.) airgead m1 aitheantais

upgrade a system (Comp.)   córas m1 a uasghrádú

Upgrade Course for Qualified Montessori Tutors and Trainers (Ed.)   Cúrsa m4 Uasghrádaithe do Theagascóirí agus d'Oiliúnóirí Montessori

upgrading s (Tel.)   uasghrádú m (gs –daithe)

upholstering s (Furn.)   cumhdaitheoireacht f3

upholstery s (Tel.)   cumhdach m1 (troscáin)

upland sandpiper (Bartramia longicauda) (Orn.)   gobadán m1 sléibhe

upmarket a (Com.)   uasmhargaidh gs as a

upper s (Pharmacol.) (drug)   ardóg f2

upper age limit (Adm.)   uasteorainn f5 aoise

upper echelons of society (Soc.)   uasaicmí fpl na sochaí

Upper Egypt (Geog.)   an Éigipt f2 Uachtarach

upper gastrointestinal endoscopy (Med.)   ionscópacht f3 ar an gconair uachtarach ghastraistéigeach

upper G.I. endoscopy (Med.)   ionscópacht f3 ar an gconair uachtarach ghastraistéigeach

upper layer (Geog.) (of soil)   scair f2   uachtarach

upper rack (HomEc.) (of dishwasher)   raca m4 uachtair

Upper Volta (Geog.)   Volta Uachtarach

upright figures (Mapm.)   uimhreacha fpl díreacha

upright names (Mapm.)   ainmneacha mpl díreacha

upright yellow yew (Bot.)   iúr m1 díreach buí

upright yew (Bot.)   iúr m1 díreach

upsilon s  (Gk. letter)   upsalón m1

upsurge in violent crime (Polic.)   borradh m (mór) i líon na gcoireanna foréigneacha

uptake of water (Bot.) (in plants)   tógáil f3 uisce

up with the pace (Sp.: HorseRac.)   ag coinneáil suas leis na capaill eile

ur(o)- pref (Physiol.)   úr(a)-, úrai-, úir(i)- pref

Uralic s (Ling.)   Úrailis f2

Uralic-Altaic family (Ling.)   fine f4 Úralach-Altaech

uranography s (Astr.)   úránagrafaíocht f3

urano-thorianite s (Geol.)   úránatóiriainít f2

Urban and Rural Development Section (Geog.)   An Rannóg f2 Forbartha Cathrach agus Tuaithe

urban crime (Polic.)   coireacht f3 uirbeach

urban deconcentration (Geog., Soc.)   díchruinniú m uirbeach

urban habitat programme (Env.)   clár m1 na ngnáthóg uirbeach, clár gnáthóige uirbí

urbanism s (Geog.)   uirbeachas m1

urban regeneration (Soc.)   athghiniúint f3 uirbeach

urban rejuvenation (Soc.)   athnuachan f3 uirbeach

urban revitalisation (Soc.)   athbheochan f3 uirbeach

Urdu s (Ling.)   Urdais f2

urea-melamine formaldehyde (Ch.)   formaildéad m1 úiré-meilimín

urgent a (Adm.)   práinneach a

urgent trunk calls (Tel.)   truncghlaonna mpl práinneacha

urinal s (Constr., HomEc.)   úirinéal m1; fualán m1

urinalysis s (Med.)   úranailís f2; fualanailís f2

urinary a (Physiol.)   úiríneach a; fualach a

urinary incontinence (Med.)  neamhchoinneálacht f3 úiríneach

urinary tract (Med.)   conair f2 an fhuail, conair an mhúin

urodynamics spl (Physiol.)   úraidinimic f2

urologist s (Med.)   úireolaí m4

urology s (Med.)   úireolaíocht f3

uroplakin s (Ch.)   úraplaicin f2

Uru spl (Inc. civ.) (tribe)   Úrúigh mpl

Uruk s (Archaeol., Geog.)   Úrúc m4

Urumqu s (Geog.)   Urumqu

"use by" (Com.) (of product spec.)   úsáid v faoi

"use-by" date (Com.) (of product spec.)   an dáta m4 faoinar cheart é a úsáid

Usenet s (Comp.)   Usenet

user s (Comp., Lib.)   úsáideoir m3

user authentication (Comp.)   fíordheimhniú m úsáideora

user code (Comp., Lib.)   cód m1 úsáideora

user education (Lib.)   oiliúint f3 úsáideora

user-friendly (Comp.) (of computer program)  cairdiúil a

user-friendly a (Lit.) (of dictionary etc.)   soláimhsithe a

user-friendly system (Comp, Lib.)   córas m1 cairdiúil

users of Garda services (Polic.)   úsáideoirí mpl sheirbhísí na nGardaí

use of materials (Art.)   úsáid f2 na n-ábhar

using figures (Com.)   úsáid f2 figiúirí

US open (Sp.: golf)   comórtas m1 oscailte SAM

usufruct s (Com.)   ceart m1 úsáide

utilitarian a (Phil.)   fóntaíoch a

utilitarianism s (Phil.)   fóntaíochas m1

utility lawn (Hort.)   faiche f4 úsáide

utility pocket (Space.)   póca m4 fónaimh

utility room (HomEc.)   seomra m4 (na) (n-)acraí

utility turf (Hort.)   scraith f2 úsáide

utmost good faith (Com.)   meon m1 lánmhaith

UV-B (Ch., Env.)   UV-B