n (= nano-)

n, nana(i)- pref

N (= newton)

N, niútan m1

Nagle's algorithm

algartam m1 Nagle

NAK (= negative acknowledgement)

NAK, admháil f3 dhiúltach

name s

ainm m4

Name Binding Protocol (= NBP)

Prótacal m1 Ainmcheangail, NBP

named pipes

píopaí mpl ainmnithe

namespace s

ainmspás m1

name-value s

ainmluach m3

NaN (= not a number)

Nuimh, nach uimhir

NAND (= negative-AND, NOT AND)

NAND, NOT AND

NAND flip-flop

flop flap NAND

NAND gate (= NOT AND gate)

geata m4 NAND, geata m4 NOT AND

NAND operation (= NOT AND operation)

oibríocht f3 NAND, oibríocht f3 NOT AND

nano- pref (= n)

nana(i)- pref, n

nanobus s

nanabhus m4

nanochip s

nanaishlis f2

nanocircuit s

nanaichiorcad m1

nanocomputer s

nanairíomhaire m4

nanoinstruction s

nanaithreoir f5

nanolithography s

nanailiteagrafaíocht f3

nanomachine s

nanaimheaisín m4

nanomedicine s

nanaimhíochaine f4

nanometre s

nanaiméadar m1

nanoprocessor s

nanaphróiseálaí m4

nanoprogramming s

nanachlárú m (gs -raithe)

nanosecond s (= ns)

nanashoicind m4, ns

nanotechnology s

nanaitheicneolaíocht f3

narrowband a

caolbhanda gs as a

narrowband dial-up

diailchaoi f4 chaolbhanda

narrowband FSK

FSK caolbhanda

National Standards Authority of Ireland (= NSAI)

An tÚdarás m1 um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, NSAI

native language

teanga f4 dhúchais

native mode

mód m1 dúchais

native XML database

bunachar m1 sonraí dúchasach XML

natural1 a

nádúrtha a

natural2 a (Mth.)

aiceanta a

natural binary code

cód m1 dénártha aiceanta

natural binary-coded decimal (= NBCD)

deachúil f3 aiceanta códaithe go dénártha, NBCD

natural function generator

gineadóir m3 feidhme aiceanta

natural language

teanga f4 nádúrtha

natural language processing

próiseáil f3 i dteanga nádúrtha

natural logarithm

logartam m1 aiceanta

natural noise

torann m1 nádúrtha

natural number

uimhir f5 aiceanta

navigate v (on the Internet)

déan v nascleanúint (ar an Idirlíon)

navigation s

nascleanúint f3

navigation bar

barra m4 nascleanúna

navigation button

cnaipe m4 nascleanúna

navigation features

gnéithe fpl nascleanúna

NBCD (= natural binary-coded decimal)

NBCD, deachúil f3 aiceanta códaithe go dénártha

n-bit byte

beart m1 n-ghiotán

NBP (= Name Binding Protocol)

NBP, Prótacal m1 Ainmcheangail

n-braid s

n-snáithín m4

n-braid list

liosta m4 n-snáithíneach

n-channel s

n-chainéal m1

n-channel modem

móideim m4 n-chainéil

NCP1 (= NetWare core protocol)

NCP1, croíphrótacal m1 NetWare

NCP2 (= network control program)

NCP2, ríomhchlár m1 rialaithe líonra

NDIS (= Network Driver Interface Specification)

NDIS, Sonraíocht f3 an Chomhéadain Tiománaithe Líonra

NDR (= nondestructive read)

NDR, léamh m1 neamhlotmhar

near letter quality (= NLQ)

cóngarach a do chaighdeán litreach, NLQ

near-letter-quality output

aschur m1 cóngarach do chaighdeán litreach

negate1 v (Logic)

séan v

negate2 v (Mth.)

diúltaigh v

negated signal

comhartha m4 diúltaithe

negation s (= Boolean complementation, NOT operation)

séanadh m (gs -nta)

negation as failure

séanadh m mar theip

negation by failure

séanadh m trí theip

negation of a proposition

séanadh m tairisceana

negative a

diúltach a

negative acknowledgement (= NAK)

admháil f3 dhiúltach, NAK

negative-AND (= NAND, NOT AND)

NAND, NOT AND

negative character

carachtar m1 diúltach

negative electricity

leictreachas m1 diúltach

negative electrode

leictreoid f2 dhiúltach

negative feedback (= NFB)

aisfhotha m4 diúltach, NFB

negative indication

tásc m1 diúltach

negative ion

ian m1 diúltach

negative logic

loighic f2 shéantach

negative metal-oxide semi-conductor (= NMOS)

leathsheoltóir m3 diúltach ocsaíd mhiotail, NMOS

negative number

uimhir f5 dhiúltach

negative-OR (= NOR, NOT OR)

NOR, NOT OR

negative-OR operation (= joint denial, NOR operation, NOT OR operation)

oibríocht f3 NOR

negatron s

neigeatrón m1

neither X nor Y

ní X ná Y (nach X ná Y, níl X ná Y)

nest v

neadaigh v

nested a

neadaithe a

nested braces

lúibíní mpl slabhracha neadaithe

nested loop (= nesting loop)

lúb f2 neadaithe

nested subroutine (= nesting subroutine)

foghnáthamh m1 neadaithe

nested transaction

idirbheart m1 neadaithe

nesting s

neadú m (gs -daithe)

nesting loop (= nested loop)

lúb f2 neadaithe

nesting of operations

neadú m oibríochtaí

nesting subroutine (= nested subroutine)

foghnáthamh m1 neadaithe

NetBEUI (= Network Bios Extended User Interface)

NetBEUI, Comhéadan m1 Breisithe Úsáideoirí Bunchóras Ionchurtha/Aschurtha Líonra

NetBIOS (= Network Basic Input/Output System)

NetBIOS, Bunchóras m1 Ionchurtha/Aschurtha Líonra

netiquette s

béasaíocht f3 Idirlín

NetWare core protocol (= NCP1)

croíphrótacal m1 NetWare, NCP1

network1 v

líonraigh v

network2 s

líonra m4

network access point (= NAP)

pointe m4 rochtana líonra

network access server

freastalaí m4 rochtana líonra

network adapter card

cárta m4 cuibheora (an) líonra

network administrator

riarthóir m3 líonra

network analyser

anailíseoir m3 líonra

network analysis

anailís f2 ar an líonra/ar na líonraí

network architecture

ailtireacht f3 líonraí

Network Basic Input/Output System (= NetBIOS)

Bunchóras m1 Ionchurtha/Aschurtha Líonra, NetBIOS

Network Bios Extended User Interface (= NetBEUI)

Comhéadan m1 Breisithe Úsáideoirí Bunchóras Ionchurtha/Aschurtha Líonra, NetBEUI

network buffer

maolán m1 líonra

network card

cárta m4 líonra

network computer

ríomhaire m4 líonra

network constant

tairiseach m1 líonra

network control

rialú m líonra

network control program (= NCP2)

ríomhchlár m1 rialaithe líonra, NCP2

network database

bunachar m1 sonraí líonra

Network Driver Interface Specification (= NDIS)

Sonraíocht f3 an Chomhéadain Tiománaithe Líonra, NDIS

networking s

líonrú m (gs -raithe)

networking chip

slis f2 líonraithe

network interface card (= NIC)

cárta m4 comhéadan líonra, NIC

network interface controller

rialaitheoir m3 comhéadan líonra

network layer

sraith f2 an líonra

network management

bainistíocht f3 líonra

network model

samhail f3 de líonra

network operating system (= NOS)

córas m1 oibriúcháin líonra, NOS

network operation

oibriú m (an) líonra

network topology

toipeolaíocht f3 líonra

neural network

líonra m4 néarach

neurocomputer s

néar-ríomhaire m4

neutral a

neodrach a

neutral conductor

seoltóir m3 neodrach

neutralization s

neodrú m (gs -raithe), neodrúchán m1

neutralize v

neodraigh v

neutralizing capacitor

toilleoir m3 neodrúcháin

neutral state

staid f2 neodrach

neutron s

neodrón m1

new a

nua a

new blank document

doiciméad m1 bán nua

new contact

teagmháil f3 nua

new installations

suiteálacha fpl nua

new line character (= NL)

carachtar m1 líne nua, NL

new media

meáin mpl nua

newsgroup s

grúpa m4 nuachta

newton (= N)

niútan m1, N

next adv

ar aghaidh adv

nexus s

cumarphointe m4

NFB (= negative feedback)

NFB, aisfhotha m4 diúltach

nibble s

leathbheart m1

NIC (= network interface card)

NIC, cárta m4 comhéadan líonra

NiCd (= nickel cadmium)

NiCd, caidmiam m4 nicile

NiCd battery (= nickel cadmium battery)

ceallra m4 NiCd, ceallra m4 caidmiam nicile

nickel cadmium (= NiCd)

caidmiam m4 nicile, NiCd

nickel cadmium battery (= NiCd battery)

ceallra m4 caidmiam nicile, ceallra m4 NiCd

nickel delay line

líne f4 mhoillithe nicile

nickel metal hydride (= NiMH)

hidríd f2 mhiotail nicile, NiMH

nickel metal hydride battery (= NiMH battery)

ceallra m4 hidríd mhiotail nicile, ceallra m4 NiMH

nickname s

leasainm m4

NiMH (= nickel metal hydride)

NiMH, hidríd f2 mhiotail nicile

NiMH battery (= nickel metal hydride battery)

ceallra m4 NiMH, ceallra m4 hidríd mhiotail nicile

nines' complement

comhlánú m le naonna

NL (= new line character)

NL, carachtar m1 líne nua

NLQ (= near letter quality)

NLQ, cóngarach a do chaighdeán litreach

NMOS (= negative metal-oxide semi-conductor)

NMOS, leathsheoltóir m3 diúltach ocsaíd mhiotail

no-address instruction (= zero address instruction)

treoir f5 gan seoladh

nodal a

nódach a

node s (= vertex)

nód m1

node hierarchy

ordlathas m1 (na) nód

noise s

torann m1

noise elimination

díothú m torainn

noise immunity

imdhíonacht f3 ar thorann

noise level

leibhéal m1 torainn

noisy digit

digit f2 torainn

noisy mode

mód m1 torannach

nominal impedance

coisceas m1 ainmniúil

non-abrasive a

neamhscríobach a

non-arithmetic shift

iomlaoid f2 neamhuimhríochtúil

non-ASCII characters

carachtair mpl neamh-ASCII

nonblocking a

neamhbhacainneach a

nonblocking network

líonra m4 neamhbhacainneach

nondecreasing sequence

seicheamh m1 neamhlaghdaitheach

nondefining declaration

fógra m4 neamhshainitheach

nondestructive a

neamhlotmhar a

nondestructive read (= NDR)

léamh m1 neamhlotmhar, NDR

non-empty a

neamhfholamh a

non-empty set

tacar m1 neamhfholamh

non-empty subset

fo-thacar m1 neamhfholamh

non-equivalence operation

oibríocht f3 neamhchoibhéise

non-erasable a

do-léirscriosta a

non-exhaustiveness s

neamh-uileghabhálacht f3

non-existent a

nach ann dó/di

non-explicit a

neamhléir a

nonfunctional requirement

riachtanas m1 neamhfheidhmiúil

non-impact printer

printéir m3 neamhthuinseamhach

non-inverting buffer

maolán m1 neamhinbhéartúcháin

non-isolated amplifier

aimplitheoir m3 neamh-aonraithe

nonkey attribute

tréith f2 neamheochrach

nonlinear a

neamhlíneach a

nonlinear distortion

díchumadh m neamhlíneach

nonlinearity s

neamhlíneacht f3

nonlinear programming

ríomhchlárú m neamhlíneach

nonlocal jump

léim f2 neamhlogánta

nonmaskable a

do-mhasctha a

non-negative predicate

preideacáid f2 neamhshéantach

non-numeric character

carachtar m1 neamhuimhriúil

non-ordered a (of binary trees)

neamhordaithe a

nonpre-emptive a

neamh-réamhghabhálach a

nonpre-emptive multitasking

iltascáil f3 neamh-réamhghabhálach

nonprint function

feidhm f2 neamhphriontála

nonprocedural a

neamhghnásúil a

nonprocedural computing language

teanga f4 neamhghnásúil ríomhaireachta

non-return-to-zero (= NRZ)

gan filleadh m ar nialas, NRZ

nonsequential a

neamhsheicheamhach a

nonterminating a

éigríochta2 a

nontransitively dependent

spleách a go neamhaistreach

nonvirtual hosting

óstáil f3 neamhfhíorúil

nonvolatile a

neamhluaineach a

nonvolatile memory (= NVM)

cuimhne f4 neamhluaineach, NVM

nonvolatile storage (= NVS)

stóras m1 neamhluaineach, NVS

nonwindows application

feidhmchlár m1 neamhfhuinneogach

non-XML syntax

comhréir f2 neamh-XML

no op (= blank instruction, no operation instruction, skip2)

neamhghníomhaíocht f3

no operation instruction (= blank instruction, no op, skip2, waste instruction)

treoir f5 neamhghníomhaíochta

NOR (= negative-OR, NOT OR)

NOR, NOT OR

NOR circuit (= NOR gate)

ciorcad m1 NOR

NOR gate (= NOR circuit)

geata m4 NOR

normal1 a (ordinary)

gnáth- pref, normálta a

normal2 a (Mth.)

normalach a

normal contact

gnáth-theagmháil f3

normal direction flow

sreabhadh m gnáth-threoch

normal form

foirm f2 normalach

normalization s

normalú m (gs -laithe)

normalize v

normalaigh v

normalized floating-point number

uimhir f5 shnámhphointe normalaithe

normalized form

foirm f2 normalaithe

normal template

gnáth-theimpléad m1

normal view

gnáthamharc m1

normative a

normatach a

NOR operation (= joint denial, negative-OR operation, NOT OR operation)

oibríocht f3 NOR

NOS (= network operating system)

NOS, córas m1 oibriúcháin líonra

NOT

NOT

NOT AND (= NAND, negative-AND)

NOT AND, NAND

NOT AND gate (= NAND gate)

geata m4 NOT AND, geata m4 NAND

NOT AND operation (= NAND operation)

oibríocht f3 NOT AND, oibríocht f3 NAND

not a number (= NaN)

nach uimhir, Nuimh

notation s

nodaireacht f3

notch s

eang1 f3

NOT circuit (= NOT gate)

ciorcad m1 NOT

notebook computer (= laptop computer)

ríomhaire m4 glúine

NOT gate (= NOT circuit)

geata m4 NOT

NOT-IF-THEN gate

geata m4 NOT-IF-THEN

NOT operation (= Boolean complementation, negation)

oibríocht f3 NOT

NOT OR (= negative-OR, NOR)

NOT OR, NOR

NOT OR operation (= joint denial, negative-OR operation, NOR operation)

oibríocht f3 NOR

not provable

dochruthaithe a

not responding

gan freagairt f3

nought s

náid f2

np junction

cumar m1 np

n-plus-one address instruction

treoir f5 sheoladh n móide a haon

npn transistor

trasraitheoir m3 npn

NRZ (= non-return-to-zero)

NRZ, gan filleadh m ar nialas

ns (= nanosecond)

ns, nanashoicind m4

NSAI (= National Standards Authority of Ireland)

NSAI, An tÚdarás m1 um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

n-tuple length register

tabhall m1 faid n-chodaigh

null1 s (without value)

neamhní m4

null2 s (zero)

nialas m1

null3 a (without value)

neamhnitheach a

null4 a (zero)

nialasach a

nullability s

in-neamhnitheacht f3

null allowed

neamhní m4 ceadaithe

null attribute

tréith f2 neamhnitheach

null character

carachtar m1 neamhnitheach

null modem adapter

cuibheoir m3 neamh-mhóideimeach

null modem cable

cábla m4 neamh-mhóideimeach

null set (= empty set)

tacar m1 neamhnitheach

null string (= empty string)

teaghrán m1 neamhnitheach

null terminator

críochtóir m3 neamhnitheach

null value

luach m3 neamhnitheach

number s (= numeric1)

uimhir f5

number cruncher

brúisceoir m3 uimhreacha

numbered list

liosta m4 uimhrithe

number format

formáid f2 uimhreach

numbering s (= numeration)

uimhriú m (gs -rithe)

number of relationship instances, the

an líon m1 ásc de ghaoil

number representation

léiriú m uimhreacha

number system

uimhirchóras m1

numeral s

uimhreán m1

numeration s (= numbering)

uimhriú m (gs -rithe)

numerator

uimhreoir m3

numeric1 s (= number)

uimhir f5

numeric2 a (= numerical)

uimhriúil a

numerical analysis

anailís f2 uimhriúil

numerical control (= numeric control)

rialú m uimhriúil

numeric algebra

ailgéabar m1 uimhriúil

numeric character

carachtar m1 uimhriúil

numeric code

cód m1 uimhriúil

numeric coding

códú m uimhriúil

numeric control (= numerical control)

rialú m uimhriúil

numeric coprocessor

comhphróiseálaí m4 uimhriúil

numeric data

sonraí mpl uimhriúla

numeric field

réimse m4 uimhriúil

numeric format

formáid f2 uimhriúil

numeric keypad

eochaircheap m1 uimhriúil

numeric variable

athróg f2 uimhriúil

numeric word

giotánra m4 uimhriúil

Num Lock (= numbers lock)

uimhirghlas m1

Num Lock key

eochair f5 uimhirghlais

NVM (= nonvolatile memory)

NVM, cuimhne f4 neamhluaineach

NVS (= nonvolatile storage)

NVS, stóras m1 neamhluaineach