Leasuithe agus Ceartúcháin ar an Oll-liosta Téarmaíochta

Meán Fómhair 2004
Deineadh athrú ar na téarmaí seo a leanas:
entrepreneur
entrepreneurial skills
manual handling injury

Eanáir 2004
Deineadh athrú ar na téarmaí seo a leanas:
National Council for Vocational Awards


Samhain 2003
Deineadh athrú ar na téarmaí seo a leanas:
air extractor
hobby knife
tracker ball

Iúil 2003
Deineadh athrú ar na téarmaí seo a leanas:
Dubrovnik
expatriates
Koala
Opera House (Sydney)
Sharpeville


Más mian le daoine fiosruithe a dhéanamh i dtaobh cúrsaí téarmaíochta, is féidir iad a chur chuig
An Rúnaí, An Coiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge, 27 Sr. Fhreidric, Thuaidh, BÁC 1.
r-phost: tearmai@forasnagaeilge.ie