W (= watt)

W, vata m4

wafer s

sliseog f2

wafer-scale integration (= WSI)

comhtháthú m ar scála sliseoige

WAIS (= Wide Area Information Server)

WAIS, Freastalaí m4 Faisnéise Achair Fhairsing

wait v

fan v

waiting s

fanacht m3, feitheamh m1

wait list (= waiting list)

liosta m4 feithimh

wait state (= waiting state)

staid f2 feithimh

wait time (= waiting time)

aga m4 feithimh

wakeup s

múscailt f2

wakeup signal

comhartha m4 múscailte

wakeup waiting bit

giotán m1 feithimh múscailte

WAL (= write ahead log)

WAL, comhad m1 réamhlogála scríobhanna

wallpaper s

cúlbhrat m1

WAN (= wide area network)

WAN, líonra m4 achair fhairsing

wand s

fleasc2 f2

WAP (= Wireless Application Protocol)

WAP, Prótacal m1 Feidhmiúcháin do Ghléasanna gan Sreang

warehousing s (= mass storage)

ollstóráil f3

warm boot (= warm start)

bútáil f3 the

warm start (= warm boot)

tosú m te

warm v up

téigh v

warm-up s (= warming up)

téamh m (gs téite)

warm-up time

aga m4 téite

warning box

bosca m4 rabhaidh

waste instruction (= blank instruction, no op, no operation instruction, skip2)

treoir f5 neamhghníomhaíochta

watchdog program

ríomhchlár m1 faire

waterfall a

cascáideach a

waterfall model

samhail f3 chascáideach

WATS (= wide area telephone service)

WATS, seirbhís f2 teileafóin achair fhairsing

watt s (= W)

vata m4, W

wattage s

vatacht f3

wave s

tonn f2

wave analyser

tonn-anailíseoir m3

waveform s

tonnchruth m3

waveguide s

tonntreoraí m4

wavelength s

tonnfhad m1

wavelet s

tonnán2 m1

WBT (= Web-based training)

WBT, oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an nGréasán

weak cryptography

cripteagrafaíocht f3 lag

Web s

Gréasán m1

Web access

rochtain f3 Gréasáin

Web accessibility

inrochtaineacht f3 Gréasáin

Web address

seoladh m Gréasáin

Web-based training (= e-learning, WBT)

oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an nGréasán, oiliúint f3 (atá) bunaithe ar an Ghréasán, WBT

Web browser

brabhsálaí m4 Gréasáin

Webcam s

ceamara m4 Gréasáin

Webcasting s

craoladh m ar an nGréasán, craoladh m ar an Ghréasán

Web client

cliant m1 Gréasáin

Web design

dearadh m Gréasáin

Web directory

eolaire m4 Gréasáin

Web document

doiciméad m1 Gréasáin

Web editor

eagarthóir m3 Gréasáin

weber s (unit)

véibear m1

Web gallery

gealaraí m4 Gréasáin

Web layout view

amharc m1 ar leagan amach an Ghréasáin

Weblink s

nasc m1 Gréasáin

Webmail s

post m1 Gréasáin

Webmaster s

stiúrthóir m3 Gréasáin

Web page

leathanach m1 Gréasáin

Web server

freastalaí m4 Gréasáin

Web shopping

siopadóireacht f3 ar an nGréasán, siopadóireacht f3 ar an Ghréasán

Web site

láithreán m1 Gréasáin, suíomh m1 Gréasáin

Web site hosting

óstáil f3 láithreáin Gréasáin, óstáil f3 suíomhanna Gréasáin

Websurfing s

scimeáil f3 ar an nGréasán, scimeáil f3 ar an Ghréasán

webtone s

ton m1 gréasáin

Web toolbar

barra m4 uirlisí Gréasáin

WebTV s

Teilifís f2 Ghréasáin

weight s

meáchan m1

weighted a

ualaithe a

weighted average

meán m1 ualaithe

weighting s

ualú m (gs -laithe)

welcome page

leathanach m1 fáilte

well-defined a

dea-shainithe a

well-formed a

dea-chumtha a

well-formed formula

foirmle f4 dhea-chumtha

well-known port numbers

uimhreacha fpl poirt aitheanta

'what if' analysis

anailís f2 'dá mba rud é'

what you see is what you get (WYSIWYG)

faigheann tú a bhfeiceann tú, WYSIWYG

WHD (= width, height, depth)

WHD, leithead, airde, doimhneacht

wheel printer

rothphrintéir m3

Whetstone benchmark

tagarmharc m1 luas uimhríochta

whiteboard s

clár m1 bán

White Book, The

An Leabhar m1 Bán

white noise

torann m1 bán

whitespace s (= blank1)

spás m1 bán

whole number (= integer)

slánuimhir f5 (gs -mhreach)

Wide Area Information Server (= WAIS)

Freastalaí m4 Faisnéise Achair Fhairsing, WAIS

wide area network (= WAN)

líonra m4 achair fhairsing, WAN

wide area telephone service (= WATS)

seirbhís f2 teileafóin achair fhairsing, WATS

wideband dial-up

diailchaoi f4 leathanbhanda

wideband transmission

tarchur m leathanbhanda

widen v

leathnaigh v

widget s

giuirléid f2

widow s (Wordpr.)

baintreach f2

width, height, depth (= WHD)

leithead, airde, doimhneacht, WHD

wildcard s

saoróg f2

wildcard character

carachtar m1 saoróige

Williams tube

feadán m1 Williams

WIMP (= windows, icons, mouse, pull-down menus)

WIMP, fuinneoga, deilbhíní, luch, roghchláir anuas

Winchester disk

diosca m4 Winchester

window1 v

cuir v i bhfuinneog

window2 s

fuinneog f2

windowing system

córas m1 fuinneog

window manager

bainisteoir m3 fuinneog

window position

suíomh m1 fuinneoige

windows, icons, mouse, pull-down menus (= WIMP)

fuinneoga, deilbhíní, luch, roghchláir anuas, WIMP

wire s

sreang f2

wired-OR circuit

ciorcad m1 OR sreinge

wireless a

gan sreang

Wireless Application Protocol (= WAP)

Prótacal m1 Feidhmiúcháin do Ghléasanna gan Sreang, WAP

wireless (application) technology

teicneolaíocht f3 gléasanna gan sreang

wireless LAN (= WLAN)

LAN gan sreang, WLAN

Wireless Markup Language (= WML)

Teanga f4 Mharcála do Ghléasanna gan Sreang, WML

wirewrap s

sreangfhilleadh m (gs -llte)

wirewrap board

clár m1 sreangfhillte

wiring s

sreangú m (gs -gaithe)

wiring diagram

léaráid f2 den sreangú

wizard s

draoi m4

WLAN (= wireless LAN)

WLAN, LAN gan sreang

WML (= Wireless Markup Language)

WML, Teanga f4 Mharcála do Ghléasanna gan Sreang

word1 s (data unit)

giotánra m4

word2 s (Wordpr.)

focal m1

word address

seoladh m giotánra

word alignment

ailíniú m giotánra

word boundary

fóir f5 giotánra

word box

bosca m4 focal

word count

líon m1 na bhfocal

word length

fad m1 giotánra

word-organized storage

stóras m1 bunaithe ar ghiotánraí

word-oriented a

bunaithe a ar ghiotánraí

word processing

próiseáil f3 focal

word processor

próiseálaí m4 focal

word size

méid f2 giotánra

words per minute (= WPM)

focail mpl sa nóiméad, WPM

word time

aga m4 giotánra

wordwrap s

timfhilleadh m giotánra

work area (= working area)

limistéar m1 oibre

workfile s

comhad m1 oibre

workflow s

sreabhadh m (na h)oibre

workgroup s

grúpa m4 oibre

working1 a (current)

reatha gs as a

working2 a (of work)

oibre gs as a

working directory (= working folder)

comhadlann f2 reatha

working draft

dréacht m3 oibre

working folder (= current directory, working directory)

fillteán m1 reatha

working memory

cuimhne f4 reatha

working offline

ag oibriú m as líne

working online

ag oibriú m ar líne

working set

tacar m1 gníomhach

worksheet s

bileog f2 oibre

worksheet protection

cosaint f2 bileog oibre

workspace s (= working space)

spás m1 oibre

workstation s

stáisiún m1 oibre

World Wide Web (= WWW)

An Gréasán m1 Domhanda, WWW

worm s

péist f2

WORM (= write-once read-many disk)

WORM, diosca m4 inscríofa uair amháin il-inléite

wormhole routing

ródú m poll péiste

WPM (= words per minute)

WPM, focail mpl sa nóiméad

wrap v (of text)

timfhill v

wraparound s

timfhilleadh1 m (gs -llte)

wraparound carry

iomprach m1 timfhillte

wrapper s

rapar m1

wrapper technology

teicneolaíocht f3 rapair

wrapping s

timfhilleadh2 m (gs -llte)

wrist support mat

mata m4 rostaí

write1 v

scríobh1 v

write2 s

scríobh2 m3 (gs scríofa pl -anna)

writeable a

inscríofa a

write ahead log (= WAL)

comhad m1 réamhlogála scríobhanna, WAL

write allocation policy

polasaí m4 riartha an scríofa

write error

earráid f2 sa scríobh

write head (= writing head)

scríobhchnoga m4

write-once cache protocol

prótacal m1 taisce inscríofa uair amháin

write-once read-many disk (= WORM)

diosca m4 inscríofa uair amháin il-inléite, WORM

write policy

scríobhpholasaí m4

write-protected a

cosanta a ar scríobh

write protect(ion)

cosaint f3 ar scríobh

write-protect notch

eang f3 chosanta ar scríobh

write pulse

scríobh-bhíog f2

write-read process

próiseas m1 scríofa léite

write-through cache protocol

prótacal m1 taisce scríofa tríd

writing s

scríobh3 m (gs scríofa)

writing head (= write head)

scríobhchnoga m4

writing rate

scríobhráta m4

written document

scríbhinn f2

WWW (= World Wide Web)

WWW, An Gréasán m1 Domhanda

WYSIWYG (= what you see is what you get)

WYSIWYG