TÉARMAÍ OIFIGE

 

                A

 

accident s   tionóisc f2

accumulated a   carnach a

actual s   iarbhír f2 (pl -eanna)

adding machine   gléas m1 suimiúcháin

addressograph s   seolaghraf m1

adhesive a   greamaitheach a

adhesive tape dispenser   rannóir m3 téipe greanaithí

adhesive tape   téip f2 ghreamaitheach

allocation s   cionroinnt f2

appropriation s   leithreasú m (gs -saithe)

ashtray s   luaithreadán m1

asset s   sócmhainn f2

asterisk s   réiltín m4

 

                B

 

backspacer s   cúlspásaire m4

ball-point pen   peann m1 gránbhiorach

band s   banda m4

box file   comhad m1 bosca

bull-dog clip   fáiscín m4 docht

burglary s   buirgléireacht f3

 

                C

 

calendar s   féilire m4

capital s   caipiteal m1

carbon paper   páipéar m1 carbóin

card s   cárta m4

card-index s   cárta-innéacs m4 (pl -anna)

clip of staples   glaicín m4 stáplaí

clip s   fáiscín m4

coat hanger   crochadán m1 cótaí

consequential loss s (of insurance)   caillteanas m1 iarmhartach

contents spl (of house)   ineachar m1

contribution s (towards fixed overheads)   ranníoc m3 (pl -caí)

contributor s   ranníocóir m3

cost s   costas m1

 

                D

 

delegate s   toscaire m4

delegate v   tarmlig v (pp -the, vn -ean)

desk diary   dialann f2 deisce

desk s   deasc f2 (npl -a)

desk tidy   araidín m4 deisce

devaluation s   díluacháil f3 (pl -álacha)

diary s   dialann f2

dictaphone s   deachtafón m1

double-hole punch   pollaire m4 an dá pholl

drawer s   tarraicéan m1

 

 

drawing pin   biorán m1 ordóige

dry ink marker   marcóir m3 tirimdhúigh

duty s (tax)   dleacht f3 (pl -anna)

 

                E

 

earphone s   cluasán m1

elastic band   banda m4 leaisteach

eraser s   scriosán m1

exceptional a   eisceachtúil a

exceptional items   míreanna fpl eisceachtúil

 

                F

 

felt marker   marcóir m3 feilte

file s   comhad m1

filing cabinet   caibinéad m1 comhad

flex s   fleisc f2 (pl -eanna)

fold-over clip   fáiscín m4 aisfhillteach

folder s   fillteán m1

 

                 I

 

invoice s   sonrasc m1

item s   mír f2 (pl -eanna)

 

                K

 

keys spl (of typewriter)   eochracha fpl

 

                L

 

lever-arch file   comhad m1 stua-luamháin

liability s   dliteanas m1

liquid assets   sócmhainní fpl leachtacha

liquidity s   leachtacht f3

list finder s (fo telephone numbers)   fónliostóir m3

litter bin   bruscrán m1

loan s   iasacht f3

 

               M

 

margin lever s (of typewriter)   luamhán m1 ciumhaise

margin s (of page)   ciumhais f2 (pl -eanna)

margin s (of profit etc.)   corrlach m1

marginal a   imeallach a

marginal cost   costas m1 imeallach

mark up   uasmharcáil v

mark v   marcáil v (pres -álann pp ‑te vn marcáil)

marker s   marcóir m3

 

 

                N

 

negotiable a (Com.)   soshannta a

non-negotiable a (Com.)   doshannta a

 

                P

 

paper clip   fáiscín m4 páipéir

paper s   páipéar m1

pen s   peann m1; badhró m4 (pl -nna)

pencil sharpener (= sharpener)   bioróir m3 pinn luaidhe

period s (of loan)   tréimhse f4 (na hiasachta)

personal a   pearsanta a

personal accident   tionóisc f2 phearsanta

pin s   biorán m1

plug s   plocóid f2

pocket calculator   áireamhán m1 póca

press s   cófra m4

public a   poiblí a

public liability   dliteanas m1 poiblí

punch s   pollaire m4

 

                R

 

rate of return   ráta m4 sochair

rate s   ráta m4

redeemable a   infhuascailte a

retailer s   miondíoltóir m3

return s (profit)   sochar m1

ring file   comhad m1 fáinneach

rubber band   banda m4 rubair

rubber stamp   stampa m4 rubair

ruler s   rialóir m3

 

                S

 

sellotape dispenser   rannóir m3 seilitéipe

sellotape s   seilitéip f2

sharpener s (= pencil sharpener)   bioróir m3

shortfall s   sprioceasnamh m1

single-hole punch   pollaire m4 an aon phoill

socket s   soicéad m1

stamp duty   dleacht f3 stampa

stamp s   stampa m4

staple remover   scaoilteoir m3 stáplaí

staple s   stápla m4

stapler s   stáplóir m3

statement s (of bank)   ráiteas m1 cuntais

switch s   lasc f2

 

                T

 

tabulator s   táblóir m3

take-over s   táthcheangal m1

tape s   téip f2 (pl -eanna)

term loan   iasacht f3 théarmach

tray s (for cards)   tráidire m4

treasury tag   scorán m1 comhaid

turnover s   láimhdeachas m1

typewriter s   clóscríobhán m1

 

                V

 

value s   luach m3 (pl -anna)

variable a   athraitheach a

variable costs   costais mpl athraitheacha

vetro-mobile file   comhad m1 veitreaghluaisteach

 

               W

 

working capital   caipiteal m1 oibre