cabhair f3

help s

cabhair f3 ar líne

online help

cábla m4

cable s

cábla m4 casphéire

twisted-pair cable

cábla m4 cineál a trí

type-3 cable

cábla m4 cliste

intelligent cable

cábla m4 comhaiseach

coaxial cable

cábla m4 comhaiseach Thicknet

Thicknet coaxial cable

cábla m4 comhaiseach Thinnet (= Cheapernet, Thinwire)

Thinnet coaxial cable

cábla m4 cumhachta (= cábla m4 leictreachais)

power cable

cábla m4 dáileacháin

distribution cable

cábla m4 dé-aiseach

twinaxial cable

cábla m4 ilsnáithíní

multifibre cable

cábla m4 leictreachais (= cábla m4 cumhachta)

electric cable

cábla m4 neamh-mhóideimeach

null modem cable

cábla m4 snáthoptaice

fibre optic cable

cábla m4 sonraí monatóra

monitor data cable

cábla m4 teileafóin

telephone cable

cábla m4 trí shreang

three-wire cable

CAD (= dearadh m ríomhchuidithe)

CAD, computer-aided design

cadhnra m4 (= ceallra m4)

battery s

CAI (= teagasc m1 ríomhchuidithe)

CAI, computer-aided instruction

caidmiam m4 nicile (= NiCd)

nickel cadmium, NiCd

caighdeáin mpl chomhoiriúnachta aníos

upward compatiblity standards

caighdeáin mpl chomhoiriúnachta ar aghaidh (= FCS)

forward compatibility standards, FCS

caighdéain mpl chomhoiriúnachta siarghabhálaí

backward compatibility standards

Caighdeáin mpl Chripteagrafaíochta le hEochair Phoiblí

Public-Key Cryptography Standards

caighdeáin mpl de facto

de facto standards

caighdeáin mpl de iure

de iure standards

caighdeáin mpl dhílsithe

proprietary standards

caighdeáin mpl forbartha feidhmchlár

application development standards

caighdeáin mpl idirspleácha

interdependent standards

caighdeáin mpl próiseála sonraí

data processing standards

caighdeán m1

standard1 s

caighdeánach a

standard2 a

caighdeánaigh v

standardize v

caighdeán m1 carachtar

character standard

caighdeán m1 snámhphointe IEEE

IEEE floating-point standard

caighdeánú m (gs -naithe)

standardization s

caighean m1

cage s

caighean m1 cártaí

card cage

cáilíocht f3

quality s

cáilíocht f3 sonraí

data quality

cáilíocht f3 taifeadta

recording quality

cáilíochtúil a

qualitative a

cáilitheoir m3

qualifier s

cáiliú m (gs -lithe)

qualification s

caill v

lose v

cailliúint f3

loss2 s

cailliúint f3 comhartha

loss of signal

caillteach a

lossy a

caillteacht f3

lossiness s

caillteanas m1

loss1 s

caillteanas m1 faisnéise

loss of information

caillteanas m1 frithchaithimh

reflection loss

caillteanas m1 sa tarchur

transmission loss

cainéal m1

channel s

cainéal m1 analógach

analog channel

cainéal m1 comhéadan forimeallach

peripheral interface channel

cainéal m1 cumarsáide

communication channel

cainéal m1 grád gutha

voice-grade channel

cainéal m1 gutha

voice channel

cainéal m1 ilphléacsóra

multiplexer channel

cainéal m1 ionchuir analógaigh

analog input channel

cainéal m1 ionchuir/aschuir

input/output channel

cainéal m1 leath-dhéphléacsach

half-duplex channel

cainéal m1 roghnóra

selector channel

cainéal m1 sonraí

data channel

cainéal m1 tarchurtha

transmission channel

cainéal m1 tarchurtha sonraí

data transmission channel

cainníocht f3

quantity s

cainníochtóir m3 eiseach

existential quantifier

cainníochtóir m3 uilíoch

universal quantifier

cainníochtú m eiseach

existential quantification

cainníochtúil a

quantitative a

cainníochtú m uilíoch

universal quantification

caint f2

speech s

cairdinéalacht f3 (= céim f2 ghaoil)

cardinality s

cairdiúil a

user-friendly a

cairt f2

chart s

cairt f2 eagair

organizational chart

cairt f2 Gantt

Gantt chart

cairt f2 plocóidí

plugging chart

cairt f2 struchtúir

structure chart

caiséad m1

cassette s

caiséad m1 téipe (= téipchaiséad m1)

cassette tape

caismirt f2

clash s

caismirt f2 struchtúr

structure clash

caitéine f4

catena s

caitéinigh v

catenate v

cáithníní mpl feiríte

ferrite particles

CAL (= foghlaim f3 ríomhchuidithe)

CAL, computer-aided learning

calabrú m ionstraimíochta

instrumentation calibration

calcalas m1

calculus s

calcalas m1 bunaithe ar abairtí

sentential calculus

calcalas m1 bunaithe ar phreideacáidí (= calcalas m1 preideacáide)

predicate calculus

calcalas m1 bunaithe ar thairiscintí

propositional calculus

calcalas m1 lambda

lambda calculus

calcalas m1 preideacáide (= calcalas m1 bunaithe ar phreideacáidí)

predicate calculus

CALL (= foghlaim f3 ríomhchuidithe teangacha)

CALL, computer-aided language learning

callaire m4

speaker s

CAM (= déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe)

CAM, computer-aided manufacture

camóg f2

comma s

candam m1

quantum s

candamaigh v

quantize v

candamchlog m1

quantum clock

candamú m (gs -maithe) (= candamúchán m1)

quantization s

candamúchán m1 (= candamú m)

quantization s

candamuimhir f5

quantum number

caochadán m1

dummy s

caochadh m (gs -chta)

blinking s

caochaíl f3

flicker s

caolbhanda gs as a

narrowband a

caolcheannach a

little-endian a

caolchliant m1

thin client, trim client

caolfhreastalaí m4

thin server

carachtair mpl aibítre/uimhriúla See carachtair alfa-uimhriúla.

carachtair mpl alfa-uimhriúla (= carachtair mpl aibítre/uimhriúla)

alphanumerical characters

carachtair mpl faireacháin

polling characters

carachtair mpl ghrafaice

graphics characters

carachtair mpl neamh-ASCII

non-ASCII characters

carachtair mpl san orlach (= CPI)

characters per inch, CPI

carachtair mpl sa soicind (= CPS1)

characters per second, CPS1

carachtair mpl speisialta HTML

HTML special characters

carachtar m1

character s

carachtar m1 aibítreach

alphabetic character

carachtar m1 bán

blank character

carachtar m1 bloic idirmheánaigh (= ITB)

intermediate block character, ITB

carachtar m1 breise

additional character

carachtar m1 breisithe cóid

code extension character

carachtar m1 caoch

dummy character

carachtar m1 cúlslaise

backslash character

carachtar m1 cúlspáis

backspace character

carachtar m1 deimhneach

positive character

carachtar m1 dénártha

binary character

carachtar m1 diúltach

negative character

carachtar m1 dlíthiúil

legal character

carachtar m1 dúbailte athfhriotail

double quote character

carachtar m1 dúigh mhaighnéadaigh

magnetic ink character

carachtar m1 éalaithe

escape character

carachtar m1 fiosrúcháin (= ENQ)

inquiry character, ENQ

carachtar m1 fotha líne

line-feed character

carachtar m1 grafach

graphic character

carachtar m1 ilbheart

multibyte character

carachtar m1 ionadaíoch

substitute character

carachtar m1 leagain amach (= éifeachtóir m3 formáide)

layout character

carachtar m1 le sín

signed character

carachtar m1 líne nua (= NL)

new line character, NL

carachtar m1 (na) fostríce

underscore character

carachtar m1 neamhdhleathach

illegal character

carachtar m1 neamhnitheach

null character

carachtar m1 neamhuimhriúil

non-numeric character

carachtar m1 optúil

optical character

carachtar m1 rialaithe gléasanna

device control character

carachtar m1 rialaithe tarchurtha

transmission control character

carachtar m1 rialúcháin

control character

carachtar m1 saoróige

wildcard character

carachtar m1 seiceála (= digit f2 seiceála)

check character, check digit

carachtar m1 singil athfhriotail

single quote character

carachtar m1 sioncronaithe

sync character

carachtar m1 stuála

pad character

carachtar m1 treorach

instruction character

carachtar m1 tulslaise

forward slash character

carachtar m1 tús ceannteidil (= SOH)

start-of-heading character, SOH

carachtar m1 tús téacs (= STX)

start-of-text character, STX

carachtar m1 uimhriúil

numeric character

carn m1

heap s

carnach a

cumulative a

carnsórtáil f3

heap sort

cárta m4

card s

cárta m4 ciorcad (= clár m1 ciorcad)

circuit card

cárta m4 cliste

smart card

cárta m4 comhéadain

interface card

cárta m4 comhéadan líonra (= NIC)

network interface card, NIC

cárta m4 crua

hard card

cárta m4 cuibheora

adapter card

cárta m4 cuibheora (an) líonra

network adapter card

cárta m4 físghabhála

video capture card

cárta m4 forlíontach

expansion card, expansion board

cárta m4 fuaime

sound card

cárta m4 grafaice

graphics card

cárta m4 inmheánach (roghanna)

internal option card

cárta-innéacs m4 (= innéacs m4 cártaí)

card index

cárta m4 líonra

network card

cárta m4 maighnéadach

magnetic card

cárta m4 pollta

punched card

cárta m4 roghanna

option card

cárta m4 tarchuradóra

transmitter card

cartlann f2

archive2 s

cartlann f2 ríomhábhar clóite

e-print archive

cartús m1

cartridge s

Cartús m1 Ceathrú Orlaigh (= QIC)

Quarter-Inch Cartridge, QIC

cartús m1 clónna

font cartridge

cartús m1 dúigh

ink cartridge

cartús m1 printéara

printer cartridge

cartús m1 tonóra

toner cartridge

cas v

turn v

cás m1

case s

cásáil f3

housing s

cas v air

turn on

cas v as

turn off

cascáid f2

cascade2 s

cascáideach a

waterfall a

cascáidigh v

cascade1 v

cascáidithe a

cascaded a

CASE

Computer-Aided Software Engineering, CASE

cás m1 íochtair (= LC)

lowercase s, LC

cásíogair a

case-sensitive a

casphéire m4

twisted pair

casphéire m4 díonta

shielded twisted pair

casphéire m4 neamhdhíonta

unshielded twisted pair

cás m1 tástála

test case

cás m1 uachtair (= UC)

uppercase s, UC

CAT1 (= tomagrafaíocht f3 ríomhchuidithe)

CAT1, computer-aided tomography

CAT2 (= oiliúint f3 ríomhchuidithe)

CAT2, computer-aided training

catagóir f2

category s

catagóirigh v

categorize v

catagóiriú m (gs -rithe)

categorization s

catalóg f2

catalogue s, catalog s

Catalóg f2 Ar Líne don Phobal

Online Public-Access Catalogue

catalóg f2 córais

system catalogue

catalóg f2 dheighilte

partitioned catalogue

catalóg f2 lán-mhacasamhlaithe

fully replicated catalogue

catalóg f2 lárnach

centralized catalogue

catalóg f2 riachtanas

requirements catalogue

catalóg f2 sonraí

data catalogue

catalóg f2 úsáideoirí

user catalogue

catóid f2

cathode1 s

catóideach a

cathode2 a

CBT (= oiliúint f3 ríomhchuidithe)

CBT, computer-aided training, computer-based training

cc (= cóip f2 charbóin)

cc, carbon copy

CCanna (= ceisteanna fpl coitianta)

FAQ, frequently asked questions

CCD (= gléas m1 luchtchúpláilte)

CCD, charge-coupled device

CCTV (= teilifís f2 ciorcaid iata)

CCTV, closed circuit television

CD (= dlúthdhiosca)

CD, compact disc

CD Breisithe (= E-CD)

Enhanced CD, E-CD

CD fuaime (= dlúthdhiosca m4 fuaime)

audio CD

CD-I (= dlúthdhiosca m4 idirghníomhach)

CD-I, compact disc - interactive

CD ilseisiún

multisession CD

CDMA (= ilrochtain f3 chódroinnte)

CDMA, code-division multiple access

CDP (= próiseáil f3 láraithe sonraí)

CDP, centralized data processing

CDPD (= sonraí mpl digiteacha paicéid sa mhodh ceallach)

CDPD, cellular digital packet data

CD-R (= dlúthdhiosca m4 intaifeadta)

CD-R, CD recordable, compact disc - recordable

CD-ROM (= dlúthdhiosca m4 cuimhne inléite amháin)

CD-ROM, compact disc - read-only memory

CD-RW (= dlúthdhiosca m4 in-athscríofa)

CD-RW, CD rewriteable, compact disc - rewriteable

CD-WO (= dlúthdhiosca m4 inscríofa uair amháin)

CD-WO, compact disc - write-once

ceachtar pron d'A nó B (= A nó B (nó ceachtar acu))

either A or B

ceadaigh v

permit v

ceadaigh v (é/í/iad) a sheoladh

clear to send

ceadaíocht f3

permittivity s

ceadaithe a

allowed a

ceadchomhartha m4

token s

ceadchomhartha m4 caillte

lost token

ceadchomhartha m4 iarmhíreanna

extension token

céadiarrachta gs as a

first-cut a

cead m3 (rochtana)

access permission, permission s

cead m3 rochtana comhaid

file access permission

cead m3 rochtana diúltaithe

access denied

ceadú m (gs -daithe)

grant s

ceadúnaigh v

license v

ceadúnas m1

licence s

Ceadúnas m1 Eorpach Tiomána Ríomhairí (= ECDL)

European Computer Driving Licence, ECDL

ceadúnas m1 ilúsáideoirí

multiple-user licence

ceadúnas m1 láithreáin (= ceadúnas m1 suímh)

site licence

ceadúnas m1 suímh (= ceadúnas m1 láithreáin)

site licence

cealaigh1 v

cancel v

cealaigh2 v

undo v

cealaitheoir m3 macalla

echo canceller

ceallra m4 (= cadhnra m4)

battery s

ceallra m4 caidmiam nicile (= ceallra m4 NiCd)

nickel cadmium battery, NiCd battery

ceallra m4 hidríd mhiotail nicile (= ceallra m4 NiMH)

nickel metal hydride battery, NiMH battery

ceallra m4 iain litiam

lithium ion battery, Li Ion battery

ceallra m4 NiCd (= ceallra m4 caidmiam nicile)

NiCd battery, nickel cadmium battery

ceallra m4 NiMH (= ceallra m4 hidríd mhiotail nicile)

NiMH battery, nickel metal hydride battery

ceamara m4 digiteach

digital camera

ceamara m4 Gréasáin

Webcam s

ceanáin mpl

favorites spl

ceangail1 v (= nasc3 v)

attach v, connect v

ceangail2 v

bind v

ceangal m1

binding s

ceangal m1 déanach modhanna

late binding of methods

ceangal m1 dinimiciúil

dynamic binding

ceangaltán m1 (= iatán m1)

attachment s

ceanglán m1

binder s

ceanglóir m3 páipéir

paper-binding machine

céannacht f3

identity s

ceann m1 an chlásail

head of clause

ceann m1 caoch

dead end

ceann go ceann (= ó cheann (go) ceann)

end-to-end a

ceann, is gan ach ceann (amháin), de ...

one and only one of ...

ceannlíne f4

headline s

ceannlitir f5 (gs -treach)

capital letter

ceannlitir f5 anuas

drop cap

ceannlitreacha fpl beaga

small capitals

ceannlitreacha fpl móra

large capitals

ceannmhol m1

head-end s

ceannscríbhinn f2

caption1 s

ceanntásc m1

header s, running head

ceanntásc m1 bloic

block header

ceanntásc m1 ríomhchláir

program header

ceannteideal m1

heading s

ceannteideal m1 colúin

column heading

ceap m1 breacaireachta (= cuimhne f4 mhear-rochtana, gearrthaisce f4, stóras m1 sealadach)

scratchpad s

ceap m1 grafaice

graphics pad

ceap m1 luiche (= mata m4 luiche)

mousepad s

ceap m1 tadhaill

touch pad

cearnach1 a

square4 a

cearnach2 a

quadratic a

cearnaigh v

square1 v

cearnóg f2

square2 s

cearnóg f2 dhraíochta

magic square

cearnú1 m (gs -naithe)

square3 s

cearnú2 m (gs -naithe)

quadrature s

ceart a

correct2 a

cearta mpl

rights spl

ceartaigh v

correct1 v

ceartaithe a

corrected a

ceartaitheach a

corrective a

cearta mpl rochtana

access rights

ceartú m (gs -taithe) (= ceartúchán m1)

correcting s, correction s

ceartúchán m1 (= ceartú m)

correction s

ceartú m earráidí

error correction

ceartú m ionstraimíochta

instrumentation correction

céatadán m1

percentage s, percent s

ceathairghiotán m1

quadbit s

ceathairghiotánra m4

quadword s

ceathrach m1

quad s

ceathrú f5 ciorcail

quadrant s

ceathrú glúin, an

fourth generation

ceilvin m4 (= K)

kelvin s, K

céim1 f2

stage s

céim2 f2

degree s

céim3 f2 (= fochéim f2)

step s

céim4 f2

pitch s

céim f2 ar chéim

step-by-step a

céim f2 chinnidh

decision step

céim f2 den jab

job step

céimfheidhm f2

step function

céim f2 fotha

feed pitch

céim f2 ghaoil (= cairdinéalacht f3)

relationship degree

céimnigh v

fade1 v

céimniú m (gs -nithe)

fade2 s

céimniú m na gréine

solar fade

céimniú m roghnaíoch

selective fading

céimniú m trasnaíochta

interference fading

céim f2 ríomhchláir

program step

céim f2

row pitch

céimseata f5 (= geoiméadracht f3)

geometry s

céimseata f5 chomhordanáideach

coordinate geometry

céimseataúil a (= geoiméadrach a)

geometric a

ceirnín m4

platter s

ceisteanna fpl coitianta (= CCanna)

frequently asked questions, FAQ

ceisteanna fpl slándála

security issues

ceistigh v

interrogate v

ceistiú m (gs -tithe) (= ceistiúchán m1)

interrogation s

ceistiúchán m1 (= ceistiú m)

interrogation s

ceistneoir m3

questionnaire s

CGA (= Cuibheoir m3 Grafaic Dhatha)

CGA, Colour Graphics Adapter

CGI (= Comhéadan m1 Coiteann Geataí)

CGI, Common Gateway Interface

chéad fhoirm normalach, an

first normal form

chéad ghlúin, an

first generation

Cheapernet (= cábla m4 comhaiseach Thinnet, Thinwire)

Cheapernet s

ciall f2 (= brí f4)

meaning s

cian f2

distance s

cian- pref (= cianda a)

remote a

cian-bhaiscphróiseáil f3

remote batch processing

cianchatalóg f2

remote catalogue

cianchonsól m1

remote console

cian f2 comhartha (= cian f2 Hamming)

signal distance, Hamming distance

cianda a (= cian- pref)

remote a

cian-dífhabhtú m (gs -taithe)

remote debugging

cianfhiosrú m (gs -raithe)

remote inquiry

cianfhiosrú m fíor-ama

real-time remote inquiry

cianghlao m4 gnáis

remote procedure call, RPC

cian f2 Hamming (= cian f2 comhartha)

Hamming distance, signal distance

cian-jabiontráil f3

remote job entry

cianlogáil f3 isteach

remote login

cian, maigeanta, buí, dubh a (= CYAN)

cyan, magenta, yellow, black, CYAN

cianóstach m1

remote host

cianrialtán m1 (= zaipire m4)

remote control unit

cianrochtain f3

remote access

cianteirminéal m1

remote terminal

cibearspás, m1 an

cyberspace s

cibirnitic f2

cybernetics s

ciclipéid f2 ilmheán

multimedia encyclopaedia

cilea- pref (= cili- pref, k)

kilo- pref, k

cileabád m1

kilobaud s

cileagram m1 (= kg)

kilogram s, kg

cileavata m4 (= kw)

kilowatt s, kw

cili- pref (= cilea- pref, k)

kilo- pref, k

cilibheart m1 (= kb)

kilobyte s, kb

cilibheart m1 sa soicind (= kbps)

kilobyte per second, kbps

cilichiogal m1 (= kc)

kilocycle s, kc

cilighiotán m1 (= kB)

kilobit s, kB

cilighiotán m1 sa soicind (= kBps)

kilobit per second, kbit/sec, kBps

ciliheirts m4 (= kHz)

kilohertz s, kHz s

cilimeigichiogal m1

kilomegacycle s

cill f2 (gpl ceall)

cell s

cill f2 chuimhne

memory cell

cill f2 dhénártha

binary cell

cill f2 faoi ghlas

locked cell

cill f2 mhaighnéadach statach

static magnetic cell

cill f2 stórais

storage cell

cine m4

relation1 s

cineál1 m1

type2 s

cineál2 m1

gender s

cineálach a

generic a

cineálacha mpl slánuimhreacha

integral types

cineálacha mpl snámhphointe

floating-point types

cineálacht f3

genericity s

cineál m1 aonáin

entity type

cineál m1 bunúsach

fundamental type

cineál m1 comhaid

file type

cineál m1 comhcheangail

join type

cineál m1 díorthaithe

derived type

cineál m1 eagair

array type

cineál m1 ináirithe

enumeration type, enumerable type

cineál m1 (na d)tréithe

attribute type

cineál m1 orduimhriúil

ordinal type

cineál m1 samhla de shonraí

type of data model

cineál m1 scálach áirithe

enumerated scalar type

cineál m1 sonraí

data type

cineál m1 sonraí teibí (= ADT)

abstract data type, ADT

cineál m1 struchtúrtha sonraí

structured data-type

cineál m1 tacair

set type

cineál m1 tiománaí

driver type

cineál m1 uimhríochtúil

arithmetic type

cinn v

determine1 v

cinneadh1 m (gs -nnte)

determination2 s

cinneadh2 m1 (pl -nntí)

determination1 s, decision s

cinneadh m1 loighciúil

logical decision

cinnteoireacht f3

decision-making s

cinntigh v

determine2 v

ciogail mpl sa soicind (= CPS2)

cycles per second, CPS2

ciogal m1 (Mth.)

cycle s

ciogal m1 athnuachana

refresh cycle

ciogal m1 bus

bus cycle

ciogal m1 cuimhne

memory cycle

ciogal m1 daideo, athar, mic

grandfather, father, son cycle

ciogal m1 gabh, díchódaigh, rith

fetch-decode-execute cycle

ciogal m1 gabh, iompar

fetch-carry cycle

ciogal m1 gabh, rith

fetch-execute cycle

ciogal m1 meaisín (= meaisínchiogal m1)

machine cycle

ciogal m1 oibríochta

operation cycle

ciogal m1 rialúcháin aithin, gníomhaigh

recognize-act control cycle

ciogal m1 rite (= pas m4 rite)

execution cycle, execute cycle, execute phase

ciogal m1 treoracha

instruction cycle

cioglach a

cyclic a

ciorcad m1

circuit s

ciorcad m1 aga-mhoillithe

time-delay circuit

ciorcad m1 aon-iarrachta

one-shot circuit

ciorcad m1 aonphléacsach

simplex circuit

ciorcad m1 ceithre shreang

four-wire circuit

ciorcad m1 comhtháite (= IC)

integrated circuit, IC

ciorcad m1 comhtháite líneach

linear integrated circuit

ciorcad m1 comhtháite optaileictreonach (= OEIC)

optoelectronic integrated circuit, OEIC

ciorcad m1 comhtheagmhais

coincidence circuit

ciorcad m1 cothroime (= aonad m1 cothroime)

equality circuit

ciorcad m1 déphléacsach

duplex circuit

ciorcad m1 dhá shreang

two-wire circuit

ciorcad m1 digiteach

digital circuit, binary circuit

ciorcad m1 fíorúil

virtual circuit

ciorcad m1 forshuite

superposed circuit

ciorcad m1 ilcheangal

multidrop circuit

ciorcad m1 iomlaoide (= iomlaoideoir m3)

shifter circuit

ciorcad m1 laiste

latched circuit

ciorcad m1 lascacháin

switching circuit

ciorcadlascadh m (gs -ctha)

circuit switching

ciorcad m1 leath-dhéphléacsach

half-duplex circuit

ciorcad m1 loighce

logic circuit

ciorcad m1 NOR (= geata m4 NOR)

NOR circuit

ciorcad m1 NOT (= geata m4 NOT)

NOT circuit

ciorcad m1 OR

OR circuit

ciorcad m1 OR sreinge

wired-OR circuit

ciorcad m1 oscailte tiomsaithe

open collector circuit

ciorcad m1 priontáilte

printed circuit, pc

ciorcad m1 samplála is coinneála

sample-hold s

ciorcad m1 sonraí

data circuit

ciorcad m1 sonraí sraithe

tandem data circuit

ciorcad m1 suimitheora

adder circuit

ciorcad m1 teaglama

combinational circuit

ciorcad m1 tiúnta

tuned circuit

ciorcad m1 traschóirithe

bridge circuit

ciorcad m1 truiceartha

triggering circuit

ciorcad m1 (truiceartha) aonchobhsaí

monostable (trigger) circuit

ciorcad m1 truiceartha cobhsaí

stable triggering circuit

ciorcad m1 (truiceartha) déchobhsaí

bistable (trigger) circuit

ciorcad m1 uimhríochta

arithmetic circuit

ciorcaid mpl chomhtháite phlaisteacha

plastic integrated circuits

ciorcaid mpl rialúcháin

control circuits

ciorcaid mpl ríomhaire

computer circuits

ciorcaid mpl shéalaithe

sealed circuits

ciorclach a

circular a

CISC (= ríomhaire m4 tacar treoracha coimpléascacha)

CISC, Complex Instruction Set Computer

ciseal m1

tier2 s

cisealaigh v

tier1 v

cisealta a

tiered a

ciú m4 (= scuaine f4)

queue s

ciúáil f3 teachtaireachtaí

message queuing

ciú m4 dír-rochtana

direct-access queue

ciú m4 FIFO (= ciú m4 is túisce isteach is túisce amach)

FIFO queue, first-in-first-out queue

ciú m4 is túisce isteach is túisce amach (= ciú m4 FIFO)

first-in-first-out queue, FIFO queue

ciú m4 jabanna (= scuaine f4 jabanna)

job queue

ciumhais f2

edge s

ciú m4 priontála (= scuaine f4 phriontála)

print queue

ciú m4 tosaíochta

priority queue

ciú m4 ullamh

ready queue

clabhsúr m1 (Gen.)

closure1 s

cláirín m4 freastalaí

servlet s

claoníomhá f4

reverse image

clár1 m1

board s

clár2 m1 (= ríomhchlár m1)

program2 s

clár m1 bán

whiteboard s

clár m1 breactha

plotting board

clár m1 cabhrach

helper s

clár m1 ciorcad (= cárta m4 ciorcad)

circuit board

clár m1 ciorcad priontáilte

printed circuit board, pc board

clár m1 ciorcaid fístaispeána (= cuibheoir m3 fístaispeána, físchuibheoir m3)

video display board

clár m1 DOS

DOS program

clár m1 dubh

blackboard s

clár m1 faidhbe (= clár m1 paiste, painéal m1 paiste)

problem board

clár m1 feasachán

bulletin board

clár m1 frithvíreas

antivirus program, virus guard

clár m1 frithvíreas lonnaithe sa chuimhne

memory-resident virus guard

clár m1 ilsraitheanna

multilayer board

clár m1 in-díscortha plocóidí

detachable plugboard

clár m1 loighce

logic board

clár m1 oibre ríomhsheirbhísí an Rialtais

eGovernment agenda

clár m1 paiste (= clár m1 faidhbe, painéal m1 paiste)

patchboard s

clár m1 pionnaí

pinboard s

clár m1 plocóidí

plugboard1 s, jack panel

clár m1 sreangfhillte

wirewrap board

clárú m (gs -raithe) (= clárúchán m1)

registration s

clárúchán m1 (= clárú m)

registration s

clárú m MIDI

MIDI programming

clé a (= clé- pref)

left1 a

clé- pref (= clé a)

left1 a

cléchliceáil v

left v click

cleiteán m1

paintbrush s

cléluach m3

l-value s, left value

cliant m1 Gréasáin

Web client

clib f2

tag2 s

clib f2 dheiridh

end tag, ending tag

clibeáil1 v

tag1 v

clibeáil2 f3

tagging s

clib f2 struchtúir

structure tag

clib f2 thosaigh

start tag, opening tag

cliceáil v (= gliogáil v)

click v

cliceáil agus tarraing v

click and drag v

cliceáil f3 dhúbailte

double-click2 s

cliceáil v faoi dhó (= déchliceáil f3)

double-click1 v

clingeach a

ringing a

clis v

break v down, crash1 v

cliseadh m (gs -ste)

breakdown s, crash2 s

cliseadh m cnoga

head crash

cliseadh m cumhachta

power failure

cliseadh m diosca

disk crash

cliste a

intelligent a

cló1 m4

type3 s

cló2 m4 See clófhoireann.

cló-aghaidh f2

typeface s

cló m4 aonleithid

monospaced font, fixed font, monowidth font

clóchur m1 (= clóchuradóireacht f3)

typesetting s

clóchuradóireacht f3 (= clóchur m1)

typesetting s

clóchuradóireacht f3 ríomhairithe

computerized typesetting

cló m4 comhdhlúite

condensed type

clódhath m3

font colour

cló m4 fairsingithe

expanded type

clófhoireann f2 (= cló2 m4)

font s

clófhoireann f2 chrua

hard font

clog m1

clock s

clog m1 digiteach

digital clock

clog m1 fíor-ama

real-time clock

clog m1 grianchloiche

quartz clock

clóghrafach a

typographical a

clóghrafaíocht f3

typography s

cló m4 giotánmhapach

bit-mapped font

clogluas m1 (= luas m1 an chloig)

clock speed

clog m1 ríomhaire

computer clock

cló m4 il-leithid

proportional font, variable-width font

cló m4 imlíneach

outline font

cló m4 in-íoslódála

downloadable font

cló m4 inscálaithe

scalable font

cló m4 iodálach

italics spl

cló m4 ionsuite

built-in font

clómheáchan m1

font weight

clómhéid f2

font size

clón m1

clone s

clónna mpl dinimiciúla

dynamic fonts

cló m4 rómhánach

roman type

clóscríobh v

type1 v

clóstíl f2

font style

cló m4 trom

bold type

cluasáin mpl

headphones s

clúdach m1 sleamhnáin

sliding cover

cluiche m4 láimhe

hand-held game

cluichí mpl ríomhaire

computer games

CMOS (= leathsheoltóir m3 comhlántach ocsaíd mhiotail)

CMOS, complementary metal-oxide semiconductor

CMS (= córas m1 bainistíochta inneachair)

CMS, content management system

cnaipe m4

button s

cnaipe m4 ar chlé See cnaipe clé.

cnaipe m4 ar dheis See cnaipe deas.

cnaipe m4 barra uirlisí

toolbar button

cnaipe m4 clé (= cnaipe m4 ar chlé)

left button

cnaipe m4 cuardaigh

search button

cnaipe m4 deas (= cnaipe m4 ar dheis)

right button

cnaipe m4 Cuir le/Bain

Add/Remove buttton

cnaipe m4 luiche

mouse button

cnaipe m4 nascleanúna

navigation button

cnaipe m4 ordaithe

command button

cnaipí mpl ailínithe

alignment buttons

cnaipí mpl breise

more buttons

cnámha fpl scéil

scenario s

cnámha fpl scéil ionsamhalta ficsin

simulated fictional scenario

cnámh f2 droma

backbone s

cnoga m4

head s

cnoga m4 (chun) léite/scríofa

read/write head

cnoga m4 (chun) réamhléite

pre-read head

cnoga m4 diosca

disk head

cnoga m4 fosaithe

fixed head

cnoga m4 léirscriosta

erase head

cnoga m4 léite

read head

cnoga m4 maighnéadach

magnetic head

cnoga m4 taifeadta

recording head

cnuasaigh v

accumulate v

cnuasaitheoir m3

accumulator s, ACC

cobhsaí a

stable a

cobhsaíocht f3

stability s

cobhsú m guagtha

drift stabilization

COBOL

COBOL

cód m1

code2 s

codach m1

tuple s

cód m1 aibítre

alphabetic code

cód m1 aibítre/uimhriúil See cód alfa-uimhriúil.

cód m1 aidhme

object code

códaigh v

code1 v

cód m1 aimsithe earráidí

error-detecting code

cód m1 aitheantais teirminéil

terminal identification code

códaithe a i ngiotáin

bit-coded a

cód m1 alfa-uimhriúil (= cód m1 aibítre/uimhriúil)

alphanumeric code

codán m1

fraction s

codarsnacht f3

contrast s

CODASYL

CODASYL

cód m1 Baudot

Baudot code

códbhlogh f3

code fragment

cód m1 bréige (= súdachód m1)

fake code

Cód m1 Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise (= ASCII)

American Standard Code for Information Interchange, ASCII

cód m1 carachtar

character code

cód m1 ceartaithe earráidí

error-correcting code

cód m1 cioglach

cyclic code

cód m1 coibhneasta

relative code

cód m1 déchúignártha

biquinary code

cód m1 dénártha

binary code

cód m1 dénártha aiceanta

natural binary code

cód m1 dó as cúig

two-out-of-five code

códfhocal m1

codeword s

cód m1 foinseach

source code

cód m1 Gray

Gray code

cód m1 Hamming

Hamming code

cód m1 Hollerith

Hollerith code

Cód m1 Idirmhalartaithe Breisithe Deachúlach Códaithe go Dénártha (= EBCDIC)

Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code, EBCDIC

cód m1 ilseoltaí

multiple address code

cód m1 iomarcaíochta

redundant code

códlimistéar m1

code area

cód m1 modhnúcháin

modulation code

cód m1 neamhspleách ar ionad

position-independent code

cód m1 neamónach oibríochta

mnemonic operation code

cód m1 oibríochta

operation code

cód m1 oibríochta infhairsingithe

expanding opcode

códóir m3

coder s

cód m1 optamach

optimum code

cód m1 oscailte

open code

cód m1 rialúcháin

control code

cód m1 ríomhaire

computer code

cód m1 rochtana íosmhoille

minimum access code

cód m1 seiceála earráide

error checking code

cód m1 siombalach

symbolic code

cód m1 staide

condition code

cód m1 treoracha

instruction code

cód m1 trí sa bhreis

excess-three code

códú m (gs -daithe) (= códúchán m1)

coding s

códú m atarlaithe

recurrence coding

códúchán m1 (= códú m)

coding s

códú m coibhneasta

relative coding

códú m dénártha

binary coding

códú m dronlíneach

straight-line coding

Cód m1 Uilíoch Táirgí (= UPC)

Universal Product Code, UPC

cód m1 uimhriúil

numeric code

códú m inlíne

inline coding

códú m siombalach

symbolic coding

códú m trasdula

transitional coding

códú m uimhriúil

numeric coding

cogadh m1 bladhmtha

flame war

coibhéis f2

equivalence s

coibhéis f2 abairtí oscailte

equivalence of open sentences

coibhéis f2 ciorcaid

circuit equivalence

coibhéis f2 dhá thairiscint

equivalence of two propositions

coibhéiseach a

equivalent a

coibhéis f2 foirmlí

equivalence of formulas

coibhneas m1 (Mth.)

relation3 s

coibhneas m1 dénártha

binary relation

coibhneasta1 a

relative a

coibhneasta2 a

relational a

cóid mpl fholaithe

hidden codes

coigeartóir m3

rectifier s

coigeartú m (gs -taithe)

rectifying s

coigeartú m méide

rightsizing s

coimeád v

reserve v

cóimeáil v (Gen.)

assemble1 v

cóimeáil f3 easpónantúil

exponential assembly

cóimeáil f3 ionaid

positional assembly

cóimheas m3

ratio s

cóimheas1 v (= cuir v i gcomparáid)

compare v

cóimheas2 v

rationalize v

cóimheas m3 aon le nialas

one-to-zero ratio

cóimheas m3 cairdinéalachta

cardinality ratio

cóimheas m3 comhartha le fuaim (= S/N)

signal-to-noise ratio, S/N

cóimheas m3 diallta

deviation ratio

cóimheas m3 gníomhaíochta

activity ratio

cóimheas m3 na dteipeanna

miss ratio

cóimheas m3 na n-amas

hit ratio

cóimheas m3 treoíochta

aspect ratio

cóimheas m3 treoracha reatha

current instruction ratio

coimhlint f2

contention s

coimhthíoch a

extraneous a

Coimisinéir m3 Cosanta Sonraí

Data Protection Commissioner

coimpléascach a

complex a

coinbhéarta m4

converse1 s

coinbhéartach a

converse2 a

coinbhéartaigh v (Mth.)

convert2 v

coinbhéartú m (gs -taithe) (Mth.)

conversion2 s

coinbhleacht f3

conflict s

coinbhleacht f3 comhad teanga

language file conflict

coinneáil f3

hold2 s, retention s

coinneálacht f3

retentivity s

coinneálaí m4 ionaid

place-holder s

coinnigh1 v

hold1 v

coinnigh2 v

retain v

coinníoll m1 (gs -íll pl -acha)

condition s

coinníollach a

conditional a

coinníollacha mpl ELSE

ELSE conditions

coinníollacha mpl iontrála (= túschoinníollacha mpl)

entry conditions

coinníoll m1 críochta

terminating condition

coinníoll m1 ráis

race condition

coinnithe a

retained a

cóip f2

copy2 s

cóip f2 bhog

soft copy

cóip f2 charbóin (= cc)

carbon copy, cc

cóip f2 cheilte

blind copy

cóip f2 chrua

hard copy

cóip f2 chúltaca

backup copy

cóipeáil1 v

copy1 v

cóipeáil2 f3

copying s

cóipeáil v sonraí

copy data

cóireáil v

treat v

cóireáilte a

treated a

coirneáil1 v

kern v

coirneáil2 f3

kerning s

coisceas m1

impedance s

coisceas m1 ainmniúil

nominal impedance

coisceas m1 aontaobhach

unilateral impedance

coisceas m1 atriallach

iterative impedance

coiteann a (= comh-1 pref)

common a

colún m1

column s

colún m1 cárta

card column

comh- pref (= coiteann a)

common a, joint a, shared a

comhacmhainn f2

shared resource

comhad m1

file2 s

comhadainm m4 (= ainm m4 comhaid)

file name

comhad m1 ASCII

ASCII file

comhad m1 babhtála

swap file

comhad m1 baisce

batch file

Comhad m1 Caighdeánach MIDI (= SMF)

Standard MIDI File, SMF

comhad m1 cartlainne

archive file

comhad m1 ceanntáisc

header file, include file

comhad m1 clónna

font file

comhad m1 cúltaca

backup file

comhad m1 digiteach fuaime

digital audio file

comhad m1 dízipeáilte

unzipped file

comhad m1 do-athraithe

immutable file

comhad m1 faisnéis ríomhchláir (= PIF)

program information file, PIF

comhad m1 foinseach

source file

comhad m1 folamh

empty file

comhad m1 fuaime

sound file

comhad m1 grafach

graphic file

comhad m1 imchlúdaithe

enveloped file

comhad m1 inrite

executable file

comhad m1 íomhá

image file

comhad m1 ionchuir

input file

comhadlann f2 (= fillteán m1)

directory2 s

comhadlann f2 bhaile

home directory

comhadlann f2 réamhshocraithe

default directory

comhadlann f2 reatha (= fillteán m1 reatha)

current directory

comhad m1 loga

log file

comhad m1 mionsonraí

detail file

comhad m1 oibre

workfile s

comhad m1 randamrochtana

random-access file

comhad m1 réamhlogála scríobhanna (= WAL)

write ahead log, WAL

comhad m1 ríomhchláir

program file

comhad m1 sealadach

temporary file

comhad m1 sealadach Idirlín

temporary Internet file

comhad m1 seicheamhach

sequential file

comhad m1 seicheamhach innéacs

index sequential file

comhad m1 sonraí

data file

comhad m1 truaillithe

corrupt file

comhad m1 úsáideora

user file

comhaid mpl a iompórtáil

importing files

comhaid mpl a íoslódáil

downloading files

comhaid mpl dhénártha

binaries spl, binary files

comhair v (= áirigh2 v)

count1 v

comhaireamh1 m1 (= áireamh2 m1)

count2 s

comhaireamh2 m1

counting s

comhaisnéis f2

shared information

cómhalartacht f3

commutativity s

comhaonáin mpl

peer entities

comhartha m4

signal s

comhartha m4 analógach

analog signal

comhartha m4 athfhriotail

double apostrophe

comhartha m4 ceiste

question mark

comharthach a

significative a

comhartha m4 coisc

inhibiting signal

comhartha m4 comhtheagmhais AND

coincidence AND signal

comhartha m4 cumais

enable signal

comhartha m4 cumhdaigh

guard signal

comhartha m4 dearbhaithe

asserted signal

comhartha m4 déthonach ilmhinicíochtaí

dual-tone multifrequency signal

comhartha m4 diaicritice

diacritical mark

comhartha m4 digiteach

digital signal

comhartha m4 diúltaithe

negated signal

comharthaí mpl athfhriotail

quotation marks

comharthaí mpl cianrialúcháin

remote control signals

comharthaí mpl cloig

clock signals

comhartha m4 idirbhristeach

interrupt signal

comhartha m4 idirbhriste próisis

process interrupt signal

comharthaí mpl dúbailte athfhriotail

double quotation marks, double quotes

comhartha m4 imbhuailte

jam signal

comharthaíocht f3

signalling s

comharthaí mpl singile athfhriotail

single quotation marks

comhartha m4 múscailte

wakeup signal

comhartha m4 neamh-mhodhnaithe

unmodulated signal

comhartha m4 slánaithe iomprach

carry-complete signal

comhartha m4 stoptha

stop signal

comhartha m4 tosaithe

start signal

comhartha m4 uaillbhreasa

exclamation mark

comhartha m4 uisce digiteach

digital watermark

comhartha m4 ullamh

ready signal

comhathróga fpl

shared variables

comhathrú m (gs -raithe)

variation s

comhbhrú m (gs -ite)

compression s

comhbhrú m caillteach

lossy compression

comhbhrú m comhaid

file compression

comhbhrú/dí-chomhbhrú m (gs -ite)

codec s

comhbhrú m digití

digit compression

comhbhrú m frámaí socra

still-frame compression

comhbhrúigh v

compress v

comhbhrú m íomhá

image compression

comhbhrúite a

compressed a

comhbhrú m logartamach

logarithmic compression

comhbhrú m neamhchaillteach

lossless compression

comhbhrú m siméadrach

symmetrical compression

comhbhrú m sonraí

data compression

comhbhrú m téacs

text compression

comhchaitéinigh v

concatenate v

comhchaitéiniú m (gs -nithe)

concatenation s

comhcheangail v

join1 v

comhcheangal m1

join2 s

comhcheangal m1 amuigh

outer join

comhcheangal m1 istigh

inner join

comhchiallach m1

synonym s

comhchnoga m4

combined head

comhchnoga m4 (chun) léite scríofa

combined read/write head

comhchomhad m1

shared file

comhchordacht f3

concordance2 s

comhchordachtaigh v

concordance1 v

comhchordachtóir m3

concordancer s

comhchordacht f3 shiombalach

symbolic concordance

comhchruinnigh v

concentrate v

comhchruinnitheoir m3

concentrator s

comhchruinnitheoir m3 sonraí

data concentrator

comhchuimhne f4

shared memory

comhdaigh v

file1 v

comhdú m (gs -daithe) (= comhdúchán m1)

filing s

comhdúchán m1 (= comhdú m)

filing s

comhéadan m1 (= idirbhealach m1)

interface2 s

comhéadan m1 a dhéanamh

interface1 v

comhéadan m1 aonaid cheangail (= AUI)

attachment unit interface, AUI

Comhéadan m1 Breisithe Úsáideoirí Bunchóras Ionchurtha/Aschurtha Líonra (= NetBEUI)

Network Bios Extended User Interface, NetBEUI

Comhéadan m1 Bunráta (= BRI)

Basic Rate Interface, BRI

comhéadan m1 caighdeánach

standard interface

comhéadan m1 cliste forimeallach (= IPI)

intelligent peripheral interface, IPI

Comhéadan m1 Coiteann Geataí (= CGI)

Common Gateway Interface, CGI

comhéadan m1 comhuainíochta

parallel interface

Comhéadan m1 Digiteach Uirlisí Ceoil (= MIDI)

Musical Instrument Digital Interface, MIDI

comhéadan m1 duine le meaisín (= MMI)

man-machine interface, MMI

comhéadan m1 feidhmchláir (= API)

application program(ming) interface, API

comhéadan m1 forimeallach

peripheral interface

comhéadan m1 gan uaim

seamless interface

comhéadan m1 grafach (úsáideora) (= GUI)

graphical user interface, GUI

comhéadan m1 hibrideach

hybrid interface

comhéadan m1 ilphrótacal (= MPI)

multiple protocol interface, MPI

comhéadan m1 líne na n-orduithe

command-line interface

Comhéadan m1 (na) Mion-Ríomhchóras (= SCSI)

Small Computer System Interface, SCSI

comhéadan m1 na nglaonna ar an chóras oibriúcháin See comhéadan na nglaonna ar an gcóras oibriúcháin.

comhéadan m1 na nglaonna ar an gcóras oibriúcháin (= comhéadan m1 na nglaonna ar an chóras oibriúcháin)

system-call interface

comhéadan m1 niúmatach a dhéanamh

pneumatic interfacing

comhéadan m1 oscailte (an) nasctha sonraí

open data-link interface

Comhéadan m1 Ráta Phríomhúil (= PRI)

Primary Rate Interface, PRI

comhéadan m1 saincheaptha

customized interface

comhéadan m1 sonraí is próisis

process data interface

comhéadan m1 spleách ar mheán

medium-dependent interface

comhéadan m1 srathach

serial interface

comhéadan m1 T

T interface

comhéadan m1 tiomsaitheora

compiler interface

comhéadan m1 U

U interface

comhéadan m1 úsáideora

user interface

comhéadan m1 úsáideora (atá) bunaithe ar oibiachtaí (= OOUI)

object-oriented user interface, OOUI

comhéadan m1 úsáideora leis an OS

user interface to OS

comhéifeacht f3

coefficient s

comheisiach a

mutually exclusive

comh-eisiatacht f3

mutual exclusion

comhfhadaigh v

justify v

comhfhadaigh v ar chlé

left justify

comhfhadaigh v ar dheis

right-justify v

comhfhadaithe a ar chlé

left-justified a, flush left

comhfhadaithe a ar dheis

right-justified a, flush right

comhfhadú m (gs -daithe)

justification s

comhfhilltéan m1

shared folder

comhfhreagairt f3

correspondence s

comhghaol m1

correlation2 s

comhghaolaigh v

correlate v

comhghaolú m (gs -laithe)

correlation1 s

comhghlasáil1 v

interlock v

comhghlasáil2 f3

interlocking s

comhghnáthamh m1

co-routine s

comh-inoibritheach a

interoperable a

comh-inoibritheacht f3

interoperability s

comhiomlán m1

aggregate s

comhionann a

identical a

comhlántach1 a

complementary a

comhlántach2 a

complementing a

comhlánú m (gs -naithe)

complement s

comhlánú m bhonnuimhir lúide a haon

radix-minus-one complement

comhlánú m bonnuimhreach (= fíor-chomhlánú m)

radix complement

comhlánú m bonnuimhreach laghdaithe

diminished radix complement

comhlánú m Boole (= oibríocht f3 NOT, séanadh m)

Boolean complementation

comhlánú m coibhneasta dhá thacar (= difríocht f3 idir dhá thacar)

relative complement of two sets

comhlánú m le deicheanna

tens' complement

comhlánú m le dónna

twos' complement

comhlánú m le haonta

ones' complement

comhlánú m le naonna

nines' complement

comhlánú m loighciúil

logical complement

comhleá m (gs -ite)

fusing s

comhleáigh v

fuse1 v

comhleanúnachas m1

coherence2 s

comhleanúnachas m1 taisce

cache coherence

comhlimistéar m1

common area

comhlimistéar m1 sonraí

shared data area

comhlimistéar m1 stórála

common storage area

comhlogach m1

collocate2 s

comhlogaigh v

collocate1 v

comhlogaíocht f3

collocation s

comhlogóir m3

collocationer s

comhlogú m (gs -gaithe)

collocating s

comhoiriúnach a

compatible a

comhoiriúnach a aníos

upward compatible

comhoiriúnach a anuas

downward compatible

comhoiriúnach a ar aghaidh

forward compatible

comhoiriúnach a go siarghabhálach

backward compatible

comhoiriúnach a le IBM

IBM-compatible a

comhoiriúnach a maidir le cineál

type-compatible a

comhoiriúnach a maidir le plocóidí

plug-compatible a

comhoiriúnach a maidir le sannadh

assignment-compatible a

comhoiriúnacht f3

compatibility s

comhoiriúnacht f3 aníos

upward compatibility

comhoiriúnacht f3 anuas

downward compatibility

comhoiriúnacht f3 bogearraí

software compatibility

comhoiriúnacht f3 shiarghabhálach

backward compatibility

comhoiriúnacht f3 trealaimh

equipment compatability

comhoiriúnú m (gs -naithe)

harmonization s

comhordaigh v

collate v

comhordaitheoir m3 (= idirshuiteoir m3)

collator s

comhordaitheoir m3 tionscadail

project coordinator

comhordanáid f2

coordinate s

comhpháirt f2

part s, component s

comhpháirt f2 chaighdeánach

standard component

comhpháirt f2 ghrafach

graphic component

comhpháirt f2 soladstaide

solid-state component

comhphróiseálaí m4

coprocessor s

comhphróiseálaí m4 matamaitice

mathematics coprocessor

comhphróiseálaí m4 uimhriúil

numeric coprocessor

Comhrá m4 Athsheachadta Idirlín (= IRC)

Internet Relay Chat, IRC

comhrá m4 (Idirlín)

chatting s

comhráiteas m1

compound statement

comhreathach a

concurrent a

comhréir1 f2

proportion s

comhréir2 f2

syntax s

comhréir f2 an fhógróra

declarator syntax

comhréireach1 a

proportional a

comhréireach2 a

syntactic a

comhréireacht f3

proportionality s

comhréir f2 eiliminte

element syntax

comhréir f2 feidhmeanna

function syntax

comhréir f2 neamh-XML

non-XML syntax

comhrith m3

concurrency s

comhrith m3 dealraitheach

apparent concurrency

comhroinn v (= roinn2 v)

share v

comhroinn v am

time-share v

comhroinnt f2

sharing s

comhroinnt f2 ama

time-sharing s

comhroinnt f2 comhad

file sharing

comhroinnt f2 fhisiciúil

physical sharing

comhroinnt f2 loighciúil

logical sharing

Comhroinnt f2 Nasc Idirlín

Internet Connection Sharing, ICS

Comh-Shainghrúpa m4 Grianghrafadóireachta, An (= JPEG)

Joint Photographic Expert Group, JPEG

comhsheasmhacht f3

consistency s

comhshonraí mpl

shared data

comhshraitheanna fpl

peer layers

comhstóráil f3

shared storage

comhstruchtúir mpl teanga ríomhchlárúcháin

programming language constructs

comhstruchtúr m1 (= comhstruchtúr m1 teanga)

construct2 s

comhstruchtúr m1 marcála

markup construct

comhstruchtúr m1 sonraí

data construct

comhstruchtúr m1 teanga (= comhstruchtúr m1)

language construct

comhtháite a (Gen.)

integrated2 a

comhtháthaigh v

coalesce v

comhtháthú1 m (gs -áthaithe) (Gen.)

integration1 s

comhtháthú2 m (gs -áthaithe)

cohesion s, coherence1 s

comhtháthú m ama

temporal cohesion

comhtháthú m (ar) ollscála (= VLSI)

very large scale integration, VLSI

comhtháthú m ar scála sliseoige

wafer-scale integration

comhtháthú m comhtheagmhasach

coincidental cohesion

comhtháthú m feidhmeanna

functional cohesion

comhtháthú m ICT (= comhtháthú m TFC)

ICT integration

comhtháthú m meánscála (= MSI)

medium-scale integration, MSI

comhtháthú m mionscála (= SSI)

small-scale integration, SSI

comhtháthú m mórscála (= LSI)

large-scale integration, LSI

comhtháthú m oibiachtaí

object cohesion

comhtháthú m scála ollmhóir (= SLSI)

super-large-scale integration, SLSI

comhtháthú m TFC (= comhtháthú m ICT)

ICT integration

comhthéacs m4 eiliminte

element context

comhtheagmhálach a

contiguous a

comhtheagmhas m1

coincidence s

comhtheagmhasach a

coincidental a

comhthiomsaitheach a

associative a

comhthiomsaitheacht f3

associativity s

comhthreomhar a (Mth.)

parallel2 a

comhuaineach1 a (Comp.) (= comhuainíochta gs as a)

parallel1 a

comhuaineach2 a

simultaneous a

comhuainíocht f3

parallelism s

comhuainíochta gs as a (Comp.) (= comhuaineach1 a)

parallel1 a

comhuainíocht f3 gharbhánta

coarse-grained parallelism

comhuainíocht f3 mhín

fine-grained parallelism

comparadóir m3

comparator s

comparáid f2

comparison s

comparáid f2 loighciúil

logical comparison

cónaitheach a

stationary a

cónasctha a

federated a

cóngarach a

adjacent a

cóngarach a do chaighdeán litreach (= NLQ)

near letter quality, NLQ

cóngaracht f3

adjacency s

consól m1

console s

cór m1

core2 s

cór- pref

core4 a

córais mpl choibhéiseacha

equivalent systems

córais mpl easpórtála

export systems

córais mpl idirmheánacha

intermediate systems

córais mpl mhicrileictrimeicniúla

microelectromechanical systems

córas m1

system s

córasach a

systematic a

córas m1 aisfhothaithe faisnéise

information-feedback system

córas m1 aonad MKS

MKS system of units

córas m1 aontéarmach

uniterm system

córas m1 aonúsáideora

single-user system

córas m1 (atá) bunaithe ar eolas

knowledge-based system

córas m1 bainistíochta bunachair shonraí dáilte

distributed database management system

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí (= DBMS)

database management system, DBMS

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí (atá) bunaithe ar oibiachtaí (= OODBMS)

object-oriented database management system, OODBMS

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta (= RDBMS)

relational database management system, RDBMS

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta oibiachtaí (= ORDBMS)

object-relational database management system, ORDBMS

córas m1 bainistíochta eolais (= KMS)

knowledge management system, KMS

córas m1 bainistíochta inneachair (= CMS)

content management system, CMS

córas m1 bonnuimhreacha

radix number system

córas m1 bonnuimhreach fosaithe

fixed radix system

córas m1 bunachar sonraí

database system

córas m1 cairdiúil

user-friendly system

córas m1 cláir feasachán (= BBS)

bulletin board system, BBS

córas m1 comhad

file system

córas m1 comhad dáilte

distributed file system

córas m1 comhad iriseáin

journaling file system

córas m1 comhchomhad

shared file system

córas m1 comhchuimhne

shared memory system

córas m1 comhdhioscaí

shared disk system

córas m1 comhdúcháin

filing system

córas m1 comhéadan próisis

process interface system

córas m1 comhroinnte ama (= TSS)

time-shared system, TSS

córas m1 comhtháite faisnéis bainistíochta (= IMIS)

integrated management information system, IMIS

córas m1 comhuainíochta

parallel system

córas m1 corrphaireachta

odd parity system

córas m1 cúltaca

standby system

córas m1 dáilte

distributed system

córas m1 dathanna dealaitheacha

subtractive colour system

córas m1 datha YUV

YUV colour system

córas m1 débhútála

dual boot system

córas m1 dénártha

binary system

córas m1 dhá phróiseálaí (= déchóras m1)

dual processor system

córas m1 dhá theirminéal

two-terminal system

córas m1 díolama

assembly system

córas m1 díolama siombalaí

symbolic assembly system

córas m1 díolphointe (= córas m1 POS)

point-of-sale system, POS system

córas m1 dlúthchúpláilte

tightly-coupled system

Córas m1 Domhanda do Chumarsáid Mhóibíleach (= GSM1)

Global System for Mobile Communication, GSM1

córas m1 éigeandála cumhachta

emergency power system

córas m1 eitleonaice

avionic system

córas m1 eochróra

turnkey system

córas m1 faisnéise

information system

córas m1 faisnéis bainistíochta (= MIS)

management information system, MIS

córas m1 faoi thiomáint idirbheart (= TDS)

transaction-driven system, TDS

córas m1 feidhmchláir

application system

córas m1 fíor-ama

real-time system

córas m1 forbartha

development system

córas m1 fuinneog

windowing system

córas m1 gan tada i bpáirt

shared nothing system

córas m1 ginte ríomhchlár (= PGS)

program generation system, PGS

córas m1 idirbhristeacha

interrupt system

córas m1 idirghníomhach

interactive system

Córas m1 Idirnáisiúnta na nAonad (= SI1)

International System of Units, SI1, Système International d'Unités

córas m1 ilchainéal

multichannel system

córas m1 ilphróiseálaithe

multiprocessor system

córas m1 ilúsáideoirí

multi-user system

córas m1 iomlaisc

roll-about s

córas m1 iompróra

carrier system

córas m1 lagchúpláilte

loosely-coupled system

córas m1 leabaithe

embedded system

córas m1 leictreonach

electronic system, computer system

córas m1 léirithe pointe fhosaithe

fixed-point representation system

córas m1 léirithe pointe inathraithe

variable-point representation system

córas m1 léirmhínithe orduithe

command-interpreter system

córas m1 lonnaithe sa chuimhne

memory-resident system

córas m1 maoirseachta

supervising system

córas m1 méadrach

metric system

córas m1 micriríomhairí intleachta dáilte (= DIMS)

distributed-intelligence microcomputer system, DIMS

córas m1 modúlach

modular system

córas m1 monatóireachta

monitor system

Córas m1 Monatóireachta FORTRAN

FORTRAN Monitor System

córas m1 neasuithe comhleantacha

successive-approximation system

córas m1 oibriúcháin (= OS)

operating system, OS

córas m1 oibriúcháin dáilte

distributed operating system

córas m1 oibriúcháin dioscaí (= DOS)

Disk Operating System, DOS

córas m1 oibriúcháin líonra (= NOS)

network operating system, NOS

córas m1 oidhreachta

legacy system

córas m1 POS (= córas m1 díolphointe)

POS system, point-of-sale system

córas m1 próiseála comhuainí (= PPS)

parallel processing system, PPS

córas m1 próiseála faisnéis eolais (= KIPS)

knowledge information processing system, KIPS

córas m1 réphaireachta

even parity system

córas m1 rialaithe (= córas m1 rialúcháin)

control system

córas m1 rialaithe fáil sonraí

data acquisition control system

córas m1 rialaithe ionchurtha/aschurtha

input/output control system

córas m1 rialaithe teirminéal

terminal control system

córas m1 rialúcháin (= córas m1 rialaithe)

control system

córas m1 rialúcháin leabaithe

embedded control system

córas m1 rite

executive system

córas m1 rochtana srathaí

serial access system

córas m1 saineolach

expert system

córas m1 sonraí

data system

córas m1 srathaithe

layered system

córas m1 suite domhanda (= GPS)

global positioning system, GPS

córas m1 tacaíochta

support system

córas m1 tacaíochta cinntí

decision support system

córas m1 uathrialach

autonomous system

córas m1 uimhreacha dénártha

binary number system

córas m1 uimhrithe ochtnártha

octal numbering system

CORBA (= Ailtireacht f3 Choiteann Bróicéara Iarratas ar Oibiachtaí)

CORBA, Common Object Request Broker Architecture

córchuimhne f4

core memory

corda m4 paiste

patch cord

córdhumpa m4

core dump

córdhumpáil f3

core-dumping s

cór m1 maighnéadach

magnetic core

corp m1 an chlásail

body of clause

corpas m1

corpus s

corp m1 feidhme

function body

corp m1 lúibe

loop body

cor m1 poist

mailshot s

corr a (= corr- pref)

odd a

corr- pref (= corr a)

odd a

corrphaireacht f3

odd parity

córstóráil f3

core storage

cosain v

protect v

cosaint f3

protection s

cosaint f3 ar bhorradh

surge protection

cosaint f3 ar chóipeáil

copy protection

cosaint f3 ar léamh

read protection

cosaint f3 ar rochtain comhad

file access protection

cosaint f3 ar scríobh

write protect(ion)

cosaint f2 bileog oibre

worksheet protection

cosaint f3 bogearraí

software protection

cosaint f3 cille

cell protection

cosaint f3 comhad

file protection

cosaint f3 príobháideachta

privacy protection

cosaint f3 sonraí

data protection

cosaint f3 stórais

storage protection

cosán m1

path s

cosán m1 cártaí

card path

cosán m1 comhadlainne

directory path

cosán m1 iontaobhaí

trustee path

cosán m1 neamhdhleathach

illegal path

cosán m1 réitigh

solution path

cosán m1 rochtana

access path

cosán m1 sonraí

data path

cosanta a

protected a

cosanta a ar scríobh

write a protected

cosantóir m3 líne (teilea)fóin

phone line protector

cosantóir m3 móideim

modem protector

cosc v

inhibit v

costas m1 measta

estimated cost

cothabháil f3

maintenance s

cothabháil f3 cheartaitheach

corrective maintenance

cothabháil f3 choisctheach

preventive maintenance

cothabháil f3 comhad

file maintenance

cothabháil f3 córais

system maintenance

cothabháil f3 crua-earraí

hardware maintenance

cothabháil f3 feidhmchlár

application maintenance

cothabháil f3 printéara

printer maintenance

cothabháil f3 scanóra

scanner maintenance

cothabháil f3 sceidealta

scheduled maintenance

cothroime f4

equality s

cothrom a

equal a

cothromaigh1 v

balance1 v

cothromaigh2 v

equate v

cothromaíocht f3

balance2 s

cothrománach a

horizontal a

cothrom le

equals

cothromóid f2

equation s

cothromóid f2 chearnach

quadratic equation

cothromóid f2 choimpléascach

complex equation

cothromóidí fpl comhuaineacha

simultaneous equations

cothromóir m3

equalizer s

cothromú m (gs -maithe)

equalization s

cothromú m lóid

load balancing

CPI (= carachtair mpl san orlach)

CPI, characters per inch

CPS1 (= carachtair mpl sa soicind)

CPS1, characters per second

CPS2 (= ciogail mpl sa soicind)

CPS2, cycles per second

CPU (LAP) (= láraonad m1 próiseála)

CPU, central processing unit

craiceann m1

skin s

craiceann m1 an chúlra

background skin

craiceann m1 an tulra

foreground skin

crann m1

tree s

crann m1 athsheachadán

relay tree

crann m1 ceathairnártha

quad tree

crann m1 cluichíochta

game tree

crann m1 comhréire

syntax tree

crann m1 cuardaigh dhénártha

binary search tree

crann m1 dénártha

binary tree

crann m1 dénártha cothromaithe

balanced binary tree

crann m1 ginearálta

general tree

crann m1 (na d)torthaí

result tree

crannóg f2

hopper s

crannóg f2 cártaí

card hopper

craobhchiorcad m1

tributary circuit

craobhstáisiún m1

tributary station

craol v

broadcast2 v

craolacháin gs as a

broadcasting2 a

craolachán m1 (= craoladh2 m)

broadcasting1 s

craoladh1 m (gs -lta pl -ltaí)

broadcast1 s

craoladh2 m (gs -lta) (= craolachán m1)

broadcasting1 s

craoladh m paicéad

packet broadcasting

craoladh m sonraí

data broadcast

craoladh m ar an Ghréasán See craoladh ar an nGréasán.

craoladh m ar an nGréasán (= craoladh m ar an Ghréasán)

Webcasting s

CRC (= seiceáil f3 chioglach iomarcaíochta)

CRC, cyclic redundancy check

creatchódú m (gs -daithe)

skeletal coding

creat-tábla m4

skeleton table

cribín m4 dúigh

ink ribbon

críoch f2

end s

críoch-charachtar m1 bloc tarchuir

end-of-transmission-block character

críoch-charachtar m1 comhaid

end-of-file character

críoch-charachtar m1 meáin

end-of-medium character, EM

críoch-charachtar m1 tarchuir

end-of-transmission character

críoch-charachtar m1 téacs

end-of-text character

críoch f2 cláir

end of program

críoch f2 comhaid (= EOF)

end-of-file, EOF

críoch f2 líne (= EOL)

end of line, EOL

críochlipéad m1 comhaid

end-of-file label

críochmharcóir m3 comhaid

end-of-file marker

críochmharcóir m3 doiciméid

end-of-document marker

críochmharcóir m3 réimse

end-of-field marker

críochmharcóir m3 sonraí

end-of-data marker

críochmharcóir m3 téipe

end-of-tape marker

críochnaigh v

terminate v

críochnaigh ach fan v lonnaithe (= TSR)

terminate and stay resident, TSR

críochnú m (gs -naithe)

termination s

críochnú m mínormálta

abnormal termination

críoch f2 reatha

end of run

críochta a

finite a

críoch f2 teachtaireachta

end of message

críochtháscaire m4 comhaid

end-of-file indicator

críochtóir m3

terminator s

críochtóir m3 neamhnitheach

null terminator

críochtóir m3 ráitis

statement terminator

crióiginic f2

cryogenics s

crioptanailís f2

cryptanalysis s

crioptanailís f2 le rúntéacs amháin

ciphertext-only cryptanalysis

crios m3

zone s

crios m3 ama (= amchrios m3)

time zone

crios m3 an mhínis

minus zone

crios m3 bán

blank zone

criostal m1

crystal s

criostalfhoirm f2

crystal form

criostal m1 grianchloiche

quartz crystal

criostal m1 písileictreach

piezoelectric crystal

criótrón m1

cryotron s

cripteachóras m1 le heochair phoiblí (= PKC)

public key cryptosystem, PKC

cripteachóras m1 le heochair phríobháideach

private-key cryptosystem

cripteagrafaíocht f3

cryptography s

cripteagrafaíocht f3 chandamach

quantum cryptography

cripteagrafaíocht f3 lag

weak cryptography

cripteagrafaíocht f3 le heochair phoiblí

public key cryptography

cripteagrafaíocht f3 le heochair phríobháideach

private key cryptography

cripteagrafaíocht f3 shiméadrach le heochair

symmetric key cryptography

cripteagram m1

cryptogram s

cripteolaíocht f3

cryptology s

criptigh v

encrypt v

criptiú m (gs -tithe) (= criptiúchán m1)

encryption s

criptiúchán m1 (= criptiú m)

encryption s

criptiú m le comheochair rúnda

secret key encryption

criptiú m le heochair phoiblí

public key encryption

criptiú m le heochair phríobháideach

private-key encryption

criptiú m le heochracha sioncronacha

synchronous key encryption

criptiú m siméadrach

symmetric encryption

criptiú m sonraí

data encryption

criptiú m traidisiúnta

conventional encryption

critéar m1

criterion s

critéar m1 innéacs

index criterion

critéar m1 sórtála

sort criterion

critéir mpl cháilíochta

quality criteria

critéir mpl sonrúcháin

criteria for specification

critéir mpl tástála inghlacthachta

acceptance testing criteria

crith m3

vibration s

criticiúil a ó thaobh ama

time-critical a

cró m4

aperture s

croch v

hang2 v, hang up

crochadh m (gs -chta)

hang-up s, hang1 s

croí- pref

core3 a

croílár m1

core1 s

croílár m1 SSADM

core SSADM

croíphrótacal m1 NetWare (= NCP1)

NetWare core protocol, NCP1

crómatach a

chromatic a

crosbhailíochtú m (gs -taithe)

cross-validation s

crosbharra m4

crossbar s

crosfhí f4

interlace2 s

crosfhigh v

interlace1 v

crosphointe m4

crosspoint s

cros-seiceáil1 v

crosscheck v

cros-seiceáil2 f3

crosschecking s

cros-seiceálaí m4 dearaí

design cross-checker

crostagairt f3

cross-reference s

crostagairt f3 idir stóras loighciúil sonraí agus aonáin

logical data store/entity cross-reference

crostiomsaitheoir m3

cross compiler

CRT (= feadán m1 ga-chatóideach)

CRT, cathode-ray tube

crua a (= crua- pref)

hard a

crua- pref (= crua a)

hard a

cruach f2

stack s

cruach f2 ADT

ADT stack

cruach f2 bhrú anuas

pushdown stack

cruachódaigh v

hardcode v

cruachódaithe a

hardcoded a

crua-earraí mpl (= earraí mpl crua)

hardware s

crua-earraí mpl coiteanna

common hardware

crua-earráid f2

hard error

cruashreangaithe a

hard-wired a

cruatheascógtha a

hard-sectored a

crúca m4

hook s

cruinn a

accurate a

cruinneas m1

accuracy s

cruthaigh1 v

construct1 v

cruthaigh2 v

create v

cruthaigh3 v

prove v

cruthaigh v fillteán nua

create new folder

cruthaithe a

created a

cruthaitheoir m3

constructor s

cruthaitheoir m3 cóipe

copy constructor

cruth m3 réamhdhéanta

AutoShape s

cruthú m (gs -thaithe)

creation s

cruthú m comhaid

file creation

cruthú m loighciúil ríomhchlár (= LCP)

logical construction of programs, LCP

cruthúnas m1

proof s

cruthúnas m1 a leithéid a bheith ann See cruthúnas gurb ann dó.

cruthúnas m1 díreach

direct proof

cruthúnas m1 gurb ann dó (= cruthúnas m1 a leithéid a bheith ann)

proof of existence

cruthúnas m1 indíreach

indirect proof

cruthúnas m1 trí bhréagnú

proof by contradiction

cruthúnas m1 trí fhrithshampla

proof by counterexample

cruthú m próisis

process creation

CSMA (= brath m iompróra /ilrochtain)

CSMA, carrier sense/multiple access

CSS (= stílbhileog f2 chascáideach)

CSS, cascading style sheet

Ctrl (= eochair f5 rialúcháin)

Ctrl s, control key

cuach1 v

bundle v

cuach2 f2 (= fianán m1)

cookie s

cuachadh m (gs -chta)

bundling s

cuaidrilliún m1

quadrillion s

cuairín m4

circumflex s

cuardach m1

search2 s, seek2 s

cuardach m1 ar líne

online searching

cuardach m1 (atá) bunaithe ar athchúrsáil

recursion-based search

cuardach m1 athchúrsach

recursive search

cuardach m1 comhaid

file search

cuardach m1 comhtháite

integrated search

cuardach m1 comhuaineach

parallel search

cuardach m1 crainn

tree search

cuardach m1 dénártha (= cuardach m1 déscaracháin)

binary search

cuardach m1 de réir na sonraí/slabhrú m ar aghaidh

data-driven search/forward chaining

cuardach m1 de réir patrún

pattern-directed search

cuardach m1 déscaracháin (= cuardach m1 dénártha)

dichotomizing search

cuardach m1 Fibonacci

Fibonacci search

cuardach m1 hais-tábla

hash table search

cuardach m1 i dtreo sprice

goal-driven search

cuardach m1 ilchoinníollach

multiple condition search

cuardach m1 ilghnéitheach

multi-aspect search

cuardach m1 incriminteach

incremental search

cuardach m1 líneach

linear search

cuardach m1 litríochta ar líne

online literature searching

cuardach m1 seicheamhach

sequential search

cuardach m1 spáis/staide

state/space search

cuardach m1 tábla

table look-up, lookup s, TLU

cuardaigh v

search1 v, seek1 v

cuardaigh agus athchuir v

search and replace v

cuardaigh v arís

repeat search

cuasaithreoir m3

quasi-instruction s

cuasastatach a

quasi-static a

cuibheoir m3 (= plocóid f2 chuibhithe)

adapter s

cuibheoir m3 comhéadan forimeallach (= PIA)

peripheral interface adapter, PIA

cuibheoir m3 fístaispeána (= clár m1 ciorcaid fístaispeána, físchuibheoir m3)

video display adapter

cuibheoir m3 gnéithe

feature adapter

Cuibheoir m3 Grafaic Dhatha (= CGA)

Colour Graphics Adapter, CGA

cuibheoir m3 grafaice

graphics adapter

Cuibheoir m3 Grafaice Breisithe (= EGA)

Enhanced Graphics Adapter, EGA

cuibheoir m3 ilmheán comhbhrú frámaí socra

still-frame compression multimedia adapter

cuibheoir m3 líne

line adapter

cuibheoir m3 neamh-mhóideimeach

null modem adapter

cuid f3 an tseolta

address part

cúignártha a

quinary a

cúil gs as a (= cúl- pref)

back-end a

cuimhne f4

memory s

cuimhne f4 aon leictreoin

single-electron memory

cuimhne f4 athghiniúnach

regenerative memory

cuimhne f4 bholgánach

bubble memory

cuimhne f4 bholgánach mhaighnéadach

magnetic bubble memory

cuimhne f4 bhreisithe

extended memory

cuimhne f4 chomhthiomsaitheach

associative memory

cuimhne f4 chrosfhite

interlaced memory

cuimhne f4 dhá phort

dual port memory

cuimhne f4 dhinimiciúil

dynamic memory

cuimhne f4 fhairsingithe

expanded memory

cuimhne f4 fhíorúil (= VM2)

virtual memory, VM2

cuimhne f4 idirdhuilleach

interleaved memory

cuimhne f4 inléite amháin (= ROM)

read-only memory, ROM

Cuimhne f4 Inléite Amháin Ard-Dlúis (= HD-ROM)

High-Density Read-Only Memory, HD-ROM

cuimhne f4 inléite amháin/inathraithe go leictreach (= EAROM)

electrically alterable read-only memory, EAROM

cuimhne f4 inléite amháin/in-chomhleáite (= FROM)

fusible read-only memory, FROM

cuimhne f4 inléite amháin in-ríomhchláraithe (= PROM)

programmable read-only memory, PROM

cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta (= EPROM)

erasable programmable read-only memory, EPROM

cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach (= EEPROM)

electrically erasable programmable read-only memory, EEPROM

cuimhne f4 inléite inscríofa

read/write memory

cuimhne f4 inmheánach (= stóras m1 inmheánach)

internal (register) memory

cuimhne f4 luaineach

volatile memory

cuimhne f4 mhaighnéadach

magnetic memory

cuimhne f4 mhear-rochtana (= ceap m1 breacaireachta, FAM, gearrthaisce f4, stóras m1 sealadach)

fast-access memory, FAM

cuimhne f4 MOS

MOS memory

cuimhne f4 neamhluaineach (= NVM)

nonvolatile memory, NVM

cuimhne f4 randamrochtana (= RAM)

random-access memory, RAM

cuimhne f4 randamrochtana chuasastatach

quasi-static random access memory

cuimhne f4 randamrochtana dhinimiciúil (= DRAM)

dynamic random access memory, DRAM

cuimhne f4 randamrochtana statach (= SRAM)

static random access memory, SRAM

cuimhne f4 reatha

working memory

cuimhne f4 scannáin thanaí

thin-film memory

cuimhne f4 sheachtrach

external memory

cuimhne f4 statach

static memory

cuimhne f4 thaisce (= taisce f4)

cache memory

cuimhne m4 thánaisteach

secondary memory

cuing f2

yoke s

cuintilliún m1

quintillion s

cuir v air (= lasc v air)

switch on

cuir v ar ais (= aischuir v)

restore v

cuir v as (= lasc v as)

switch off

cuireadh m1 chun tarchur (= ITT)

invitation to transmit, ITT

cuir v i bhfeidhm1 (= feidhmigh1 )

apply v

cuir v i bhfeidhm2 (= feidhmigh2 )

commit v

cuir v i bhfuinneog

window1 v

cuir v i gcartlann

archive1 v

cuir v i gcomparáid (= cóimheas1 v)

compare v

cuir v in eagar

edit v

cuir v i ngníomh1 (= gníomhachtaigh)

activate v

cuir v i ngníomh2

implement v

cuir v in ionad (= ionadaigh v)

substitute1 v

cuir v in ord

order1 v

cuir v isteach (= ionchuir v)

input1 v

Cuir isteach d'ID

Input your ID

cuir v láithreáin leis (= cuir v suíomhanna leis)

add sites

cuir v le (Gen.)

add1 v

cuir v líne faoi

underline v

cuir v líne trí

strikethrough1 v

cuir v suíomhanna leis (= cuir v láithreáin leis)

add sites

cúl- pref (= cúil gs as a)

back-end a

cúlbhrat m1

wallpaper s

cúlchoimhéad m (gs -ta)

lurking s

cúl-laofacht f3

reverse bias

cúlphlána m4

backplane s

cúlra m4

background s

cúlscáil f2

drop shadow

cúlslais f2

backslash s

cúlspás m1

backspace2 s

cúlspásáil v

backspace1 v

cúltaca m4

backup s, standby1 s

cúltaca m4 gan freastalaí

serverless backup

cúltaca m4 iriseáin

journaling s

cúltaca m4 téipe

tape backup

cum v

compose v

cumaisc v

merge1 v

cumaiscthe a

merged a

cumar m1

junction s

cumar m1 diúltach-deimhneach (= cumar m1 p-n)

positive-negative junction

cumar m1 Josephson

Josephson junction

cumar m1 np

np junction

cumarphointe m4

nexus s

cumar m1 p-n (= cumar m1 diúltach-deimhneach)

p-n junction

cumarsáid f2

communication(s) spl

cumarsáid f2 aontreo

one-way communication

cumarsáid f2 chomhuaineach dhéthreo

two-way simultaneous communication

cumarsáid f2 idirphróiseas

interprocess communication

cumarsáid f2 ilbhealaí

multiway communications

cumarsáid f2 mhóibíleach

mobile communication

cumarsáid f2 neamhshiméadrach

asymmetric communications

cumarsáid f2 phaicéad

packet communications

cumarsáid f2 shiméadrach

symmetric communications

cumarsáid f2 sonraí

data communication

cumarsáid f2 thionscantach

handshake s

cumas m1

capacity1 s

cumasaigh v

enable v

cumasaigh v gothaí

enable gestures

cumasaigh v gothaí luiche

enable mouse gestures

cumasc m1

merge2 s

cumhacht f3

power s

cumhachteochair f5

power key

cumhacht f3 leictreach

electrical power

cumhacht f3 mheandarach

instantaneous power

cumraigh v

configure v, set up1

cumraíocht f3

configuration s, set up3

cumraíochtaí mpl optamacha

optimal configurations

cumraíocht f3 cnaipí

button configuration

cumraíocht f3 íosta

minimal configuration

cumraíocht f3 leathanaigh

page set-up

cumraíocht f3 printéara

printer setup

cumraíocht f3 réaltach

star configuration

cumraíocht f3 ríomhaire

computer configuration

cumraíocht f3 roghnaithe

selected configuration

cumrú m (gs -raithe)

configuring s

cúntóir m3 digiteach pearsanta (= PDA, ríomhaire m4 boise)

personal digital assistant, PDA

cúntóir m3 oifige

office assistant

cúpláil1 v

couple v

cúpláil2 f3

coupling s

cúpláil f3 ionduchtach

inductive coupling

cúpláil f3 lag

loose coupling

cúpláilte a

coupled a

cúplóir m3

coupler s

cúplóir m3 fuaimiúil

acoustic coupler

cur m1 chuige (atá) dírithe ar athúsáid

reuse-oriented approach

cur m1 chuige heorastúil

heuristic approach

cur m1 chuige ó bharr anuas

top-down approach

cur m1 chuige ó bhun aníos

bottom-up approach

cur gaiste (= gaiste m4 a chur)

trap setting

cur m i bhfeidhm (= feidhmiú m, feidhmiúchán m1)

application2 s

cur m i láthair (= láithreoireacht f3)

presentation s

cur m i ngníomh

implementation s

cúrsáil v (= brabhsáil1 v, scimeáil1 v)

cruise v

cúrsaíocht f3

currency s

cúrsóir m3

cursor s

cur m teachtaireachtaí

messaging s

cur m teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging

CYAN (= cian, maigeanta, buí, dubh a )

CYAN, cyan, magenta, yellow, black