uaillbhreas m3   exclamation

uaillmhianach a   ambitious

uaim f3   alliteration

uaithne m4   consonance

uamach a   alliterative

uasadh m   sublimation

uasaicme f4   upper class, aristocracy

uaschamóg f2   apostrophe

uaschamóga fpl   inverted commas

uasdiamhair a   sublime

uasdiamhair f2, an   sublime, the

uasdiamhracht f3   sublimity

uaslathach a   aristocratic

uaslathas m1   aristrocracy

úd m1   id

údar m1   author; story behind a song

údar m1 anaithnid   unknown, anonymous author

údar m1 dí-ainm,  gan ainm   anonymous author

údaraithe a   authorized

údarás m1   authority

údarthacht f3   authorship

uimhreolaíocht f3   numerology

uimhriú m (na) leathanach   pagination

uige f4   (Hist.)   composition, poem

uigeacht f3   texture

uilefheasach a   omniscient

uiligh v   universalize

uilíoch a   universal

uilíochas m1   universalism

uilíocht f3   universality

uiliú m   universalization

uimhreacha fpl arabacha   arabic numerals

uimhreacha fpl rómhánacha   roman numerals

uimhriú m na leathanach   pagination

uirbeach a   urban

úire f4   freshness, newness, novelty

uirscéal m1   famous tale; illustrative intale in Early Modern Irish poetry, apalogue

uraiceacht m3   first instruction, primer; elements, rudiments

urlabhra f4   cumas cainte; caint, labhairt; modh labhartha [faculty of speech; speech, utterance; manner of speech, diction]

urlabhra f4 aonair   idiolect

urlabhra f4 aicme   sociolect

urlabhraí m4   spokesperson, speaker

urlabhraíocht f3   articulation

urnaí f4   prayer

úrnuacht f3   novelty

ursanú m   enjambment

úrscéal m1   novel

úrscéal, an t-   (as literary form) the novel

úrscéal m1 bleachtaireachta   detective novel

úrscéal m1 dírbheathaisnéiseach   autobiographical novel

úrscéal m1 móréilimh   popular novel

úrscéal m1 rómánsúil, staire   romantic novel

úrscéal m1 staire   historical novel

úrscéalaí m4   novelist

úrscéalaíocht f3   novel-writing

úrscéilín m4   novelette

urtheilgean m1   hyberbole

Útóipe f4   Utopia

Útóipeach a   Utopian

Útóipeachas m1   Utopianism