m4   elision

m4   sympathy, fellow-feeling

bac m1 scríbhneora   writer’s block

báúil a   sympathetic

babhdlaráil v   bowdlerize

bailchríoch f2 veillim   vellum finish

bailéad m1   ballad

bailéadaíocht f3   act of composing ballads, balladry

bailéadra m4   balladry, a collection of ballads

bailigh v   collect

bailitheoir m3   collector

bailiúchán m1   collection

bain faoi v   subvert

bain v tátal as   draw a conclusion from, infer

baineannú m   feminization, femaling

bainisteoireacht f3 stáitse   stage management

bairdne f4   bardic poetry

bancháinte m4   female satirist, female lampooner

bandia m4 an fhlaithis   sovereignty goddess

banéigeas m1   learned woman, female sage, woman poet

banfháidh m4   female seer, female prophet; wise woman, female sage

banfhile m4   woman poet

banlaoch m1   heroine

banscríbhneoir m3   woman writer

banseanchas m1   lore of women

barántas m1   warrant, warrant in literary form

barántúil a   authentic

barántúlacht f3   authenticity

bard m1   bard; (Hist.) an untrained or partly trained poet;

bard m1 loirge   (Hist.) a travelling poet; a poet of low grade

bardscoil f2   bardic school

barócach a   baroque

barócachas m1   baroque

barrshamhail f3   ideal

f4   muse

beacht a   exact, precise

beaichte f4   exactness, preciseness

béalaireacht f3   orality

béalaithris f2   oral narration; oral account

béalfhoirmleach a   oral-formulaic

béaloideas m1   folklore

béaloideasóir m3   folklorist

béaloideasúil a   folkloristic

bean f chaointe   keening woman

béarlachas m1   anglicism

béarlagair m4   jargon; slang

bearna f4   hiatus, lacuna (in text, manuscript)

bearna f4 san insint   ellipsis

beatha f4   life; life story, biography

beathaí fpl na naomh   lives of the saints, the

beathaisnéis f2   biography

beathaisnéis f2 an laoich   heroic biography

beathaisnéiseach a   biographical

beathaisnéisí m4   biographer

béim f2   emphasis

béim f2 ghutha   stress, accent

beochaoineadh m   lament for a person who has gone away

beocht f3   life, animation

beoga a   vivid

beophictiúr m1   vivid picture

bibleagrafaí m4   bibliographer

bibleagrafaíocht f2   (practice) bibliography

bibleagrafaíocht f2 chriticiúil   critical bibliography

bileog f2   sheet

bileog f2 cheangail   endpaper

Bildungsroman   Bildungsroman (de)

bíobalta a   biblical

Bíobla m4   Bible

bisiúil a   productive

bithchritic f2   biocriticism

bithiúnach m1   villain

bladhmann m1   bombast

bladhmannach a   bombastic

blas m1   (of speech) accent, mode of pronunciation

blas m1 áitiúil   local colour

bliainiris f2   annual

bloclitreacha fpl   block letters

blogh f4   fragment

blurba m4   blurb

Bóihéamach a   Bohemian

bolg m1 (an t)soláthair   corpus; miscellany

bolscaireacht f3   propaganda

bonn m1 agus forstruchtúr   base and superstructure

Bord m1 Cinsireachta   Censorship Board

borradh m   expansion

botún m1   mistake, error

botún m1 cló   misprint, typographical error, typo

brabhsáil f3   browsing

brabhsáil v   browse

brabhsálaí m4   browser

bradaíl f2 (liteartha)   (literary) plagiarism

braistint f2   perception

braith v   perceive

brat m1   (Th.)  curtain

breac v   write

breac v síos   write down

breacadh m   deismireacht mheadarachta a mbíonn athrá ar ghutaí agus/nó

ilrímeanna idir focail chomhionanna le fáil inti

[metrical embellishment involving repeated vowel patterns and/ or multiple rhymes between identical words]

breacaireacht f3   scribbling, doodling

breachnú m   variation

breacléannta a   semi-learned

bréagársa a   pseudo-archaic

bréagársaíocht f3   pseudo-archaism

bréageipic f2   mock epic

bréagnaigh v   contradict, refute

bréagriocht m3   masquerade

bréagshanasaíocht f3   pseudo-etymology

bréagstair f2   pseudohistory

bréagstairiúil a   pseudohistorical

breathnaigh v   observe, examine, consider

breathnóir m3   observor, spectator, viewer

breathnú m   observation, examination; consideration

Brechteach a   Brechtian

breis f2   addition

breithiúnas m1   judgement

breithnigh v   adjudge; observe, examine, consider

breithniú m   adjudication; observation, examination, consideration

brí f4   meaning, significance

brí f4 (atá) curtha siar   deferred, postponed significance

brí f4 fholaithe   hidden meaning

briathar m1   word, verb, logos (el)

briatharchath m3   battle of words

briatharlárnach a   logocentric

briatharlárnachas m1   logocentrism

bricolage   bricolage (fr)

bricoleur   bricoleur (fr)                   

briocht m3   charm, spell

bríomhar a   strong, forceful

brionglóideach f2   (act of) dreaming, reverie

brionnadóir m3   forger

brionnadóireacht f3   (act of) forgery

brionnaigh v   forge

brionnadh m   forgery

briseadh m eipistéimeolaíoch   epistemological break

briseadh m (idir) leathanaigh   page break

briseadh m líne   line break

bróisiúr m1   brochure

brollach m1   forward, preface, prologue, prolegomena (el)

brúilingeacht f3   véarsaíocht shiollach ar mhúnla an dána dhírigh, le rialacha diana  den chineál céanna, ach a cheadaíonn foirmeacha níos simplí ríme [syllabic verse on the pattern of dán díreach, with equally stringent rules, but allowing simpler forms of rhyme]

bua m4   gift, talent

buafhocal m1   epithet; word of (incantatory) power

buafhocal m1 aistrithe   transferred epithet

buafhoclach a   epithetic; (of person) gifted of speech

buaicphointe m4   climax

búcólach a   bucolic

buile m4   madness, mania, frenzy;  tale of madness, mania, frenzy

buille m4   beat

bulla m4   (papal) bull

buíochas m1   acknowledgment

buirgéiseach a   bourgeois

buirlisc f2   burlesque

bundréacht m4   original draft

buneagrán m1   original edition

bunfhoinse f4   original source

bunleagan m1   original version

bunscéal m1   original story

bunscríbhinn f2   original document

buntásc m1   footer

buntéacs m4   original text, Urtext (de)

bunúil a   original

bunúlacht f3   originality

burdún m1   epigram (in accentual metre)

burdúnaí m4   rhymer, epigrammatist