abairt f2   sentence; phrase, expression

abartha a   witty, given to repartee

abarthacht f3   wittiness (in repartee)

ábhar m1   matter, material; subject, topic; content

ábhar m1 breise   supplementary matter

ábhar m1 earótach   erotica

ábhar m1 clóite   printed matter

ábhar m1 folaigh   latent content

ábhar m1 follasach   manifest content

ábhar m1 inphrionta   imprint matter

ábhar m1 leabhair   contents of a book

ábhar m1 tagartha   referent

ábharachas m1   materialism

ábharachas m1 cultúir   cultural materialism

ábharaíoch a   materialist(ic)

ábhartha a   material; relevant

ábharthacht f3   materiality; relevancy

absalóideach a   absolute

absalóideachas m1   absolutism

acadamh m1   academy

acadúil a   academic

acadúlacht f3   academicism

acadúlaí m4   academic

achar m1   distance

achoimre f4   summary, synopsis, digest, précis (fr)

achoimrigh v   summarize, recapitulate

achoimriú m   summary, recapitulation

achomair a   concise, brief; summary

achtáil f3   actualization

aclaíocht f3 teanga   agility, adroitness of language

acmhainn f2 grinn   sense of humour

acmhainn f2 teanga   linguistic resource

acrainm m4   acronym

acrastaic f2   acrostic

adhfhuafaireacht f3   macabre, the

adhfhuafar a   macabre

adhmholadh m   eulogy, panegyric, encomium

adhmholtach a   eulogistic

adhmholtóir m3   eulogist

aeistéitic f2   aesthetics

aeistéiticeachas m1   aestheticism

aeistéitiúil a   aesthetic

Afracachas m1   Africanism

Afracaí m4   Africanist

Afracaíoch a   Africanist

agallamh m1   dialogue, colloquy; interview

agallamh m1 beirte   (verse) dialogue

agallóir m3   interviewer

aguisín m4   appendix, addendum

áibhéalta a   exaggerated

áibhéil f2   exaggeration

aibhsigh v   enlarge (on); emphasize; heighten (colour), highlight

aibhsithe a   emphasized; heightened (colour), highlighted

aibítir f2   alphabet; ABC, rudiments

aibítir f2 Chirileach   Cyrillic

aibítir f2 na Gréigise   Greek alphabet

aibítre gs as a   alphabetical

aibítreach a   alphabetical

aiceann m1   accent, stress

aiceanta a   accentual, stressed

aicill f2   rím idir an focal deireanach de líne amháin filíochta agus focal i lár na chéad líne eile [rhyme between final word of one line and a word in interior of next line]

aicme f4   class

aicme f4 cheannais   dominant, ruling class

aicme f4 íochtarach   subordinate class

aicmeach a   class(ist)

aicmeachas m1   classism

aicmigh v   classify

aicmiú m   classification

aicsím f2   axiom

aicsímiteach a   axiomatic

aidiacht f3   adjective

áiféis f2   nonsense, absurdity

áiféiseach a   ridiculous, absurd

aificseanach a   affective

aificseanacht f3   affectivity

aighneasóir m3   controversialist

aigne f4   mind

ailínigh v   align

ailínigh v ar dheis   right align

ailínigh v ar chlé   left align

ailíniú m   alignment

áilleacht f3   beauty

aimnéise f4   amnesia

aimpléiseach a   complicated

aimpliú m   amplification

aimsir f2   time, period

ainm f4   name

ainmeolach a   onomastic

ainmeolaíocht f3   onomastics

ainm f4, gan   anonymous

ainm f4 cleite   pseudonym,   nom de plume (fr)

ainmfhocal m1   noun

ainmníochas m1   nominalism

ainteafan m1   antiphon

aintiún m1   anthem

aircheadal m1   metrical composition, poem, poetry

aircitéacs m4   architext

aircitíopa m4   archetype

aircitíopúil a   archetypal

airdrinn f2   an dara focal i bpéire focal atá ag déanamh ríme lena chéile ag deireadh na línte sa mheadaracht deibhidhe, is a bhfuil siolla sa bhreis ar an gcéad fhocal ann [second word of rhyming end-pair in deibhidhe metre, one syllable longer than its rhyming partner]   féach rinn

aireachtáil f3   perception

aireag f2   (faculty of) invention

airí m4   symptom; attribute, characteristic, property

airigh v   perceive, sense

airteagal m1 creidimh   article of faith

aiseolas m1   feedback

aisfhreagra m4   retort

aisindeatón m1   asyndeton

aisiompú m   inversion

aisling f2   vision;   daydream; vision poem, aisling

aisling f2 fháthchiallach   allegorical vision poem, aisling

aisling f2 ghrá   love, vision poem, aisling

aisling f2 pholaitiúil   political vision poem, aisling

aislingeach m1   visionary; daydreamer

aislingeacht f3   daydreaming

aiste f4   pattern, scheme; metre; composition; essay

aiste f4 critice   critical essay, critique

aiste f4 filíochta   poetical composition, poem

aiste f4 léirmheasa   review essay

aiste f4 ríme, mheadarachta rhyming, metrical scheme

aisteoir m3   actor

aisteoireacht f3   acting

aistrigh v   translate, transfer

aistritheoir m3   translator

aistriúchán m1   translation

aistriúchán m1dílis   faithful translation

aistriúchán m1díreach   direct translation

aistriúchán m1 litriúil   literal translation

aitheanta a   recognized, accepted

aitheantas m1   recognition

aitheasc m1   address, exhortation, homily

aithis f2   defamation

aithiseach a   defamatory

aithisigh v   defame

aithisiú m   (act of) defamation

aithnidiúil a   well-known

aithrí m4   (final) penance

aithris v   narrate, recite, perform

aithris v   imitate, mimic

aithris f2   narration, recitation, performance

aithris f2   imitation, mimicry, mimesis

aithriseach a   mimetic

aithriseoir m3   narrator, reciter, performer; imitator, mimic

aithriseoireacht f3   (act of) narrating, reciting, performing

aithriseoireacht f3   (act of) imitating, mimicing

áiteamh m1   argument, persuasion

áitigh v   argue

áititheach a   persuasive

áitiúil a   local

áitiúlachas m1   localism

álainn a   beautiful

allabhair f5   evocation

allabhrach a   evocative, resonant

allagar m1   (loud) talk, disputation

allagóire m4 (as genre)   allegory

allúrach a   foreign

almanag m1   almanac

alt m1   paragraph

alt m1   article

amaitéarach a   amateur

amas m1   assonance

amhábhar m1   raw material

amharclann f2   theatre, playhouse

amharclann f2 ar an imeall   fringe theatre

amharclann f2 sa lántimpeall   theatre in the round

amharclannach a   theatrical

amharcléiriú m   visualization

amhra a   wonderful, marvellous; distinguished, noble

amhra m4   eulogy

amhráin mpl na ndaoine   folksong (genre)

amhrán m1   song; (Hist.) poem in non-syllabic metre; type of stressed metre

amhrán m1 de chuid na ndaoine   folksong

amhrán m1 a chasadh, rá, chanadh, cheol   to sing a song

amhrán m1 ar an sean-nós   a song sung in the ‘old style’, usually solo and unaccompanied

amhrán m1 traidisiúnta   traditional song

amhrán m1 grá   love song

amhrán m1 grinn   comic song

amhrán m1 macarónach   macaronic song

amhrán m1 saothair   work song

amhrán m1 náisiúnta   national anthem

amhránaí m4   singer

amscaí a   awkward

amscaíocht f3 stíle   awkwardness of style

anacalútón m1   anacoluthon

anacronach a   anachronic

anacronachas m1   anachrony, anachronism

anafara f4   anaphora

anagnairisis f2   anagnorisis

anagóg f2   anagogue

anagógach a   anagogical

anagram m1   anagram

anáil f3   influence

anailís f2   analysis

anailís f2 dioscúrsa   discourse analysis

anailís f2 séimeantaice   semantic analysis

anailís f2 théacsúil   textual analysis

anailíseach a   analytic(al)

anailísigh v   analyse

anaipéist f2   anapaest

anaipéisteach a   anapaestic

anaithnid a   unknown, anonymous

analach f2   analogy

analachúil a   analogical

analóg f2   analogue

analógach a   analogous (le, to)

ancaire m4   anchorite, hermit

anchúinseach a   grotesque

andraigíneach a   androgynous

andraigíneacht f3   androgyny

andralárnach a   androcentric

andralárnachas m1   androcentrism

andúchas m1   (the) exotic

andúchasach a   exotic

andúchasachas m1   exoticism

Angla-Éireannach a   Anglo-Irish

annála fpl   annals

annálaí m4   annalist

annálaíoch a   annalistic

anótáil f3   annotation

anótáilte a   annotated

ánradh m1   (Hist.) a poet (file) of the second grade

antraipeolaíoch a   anthropological

antraipeolaíocht f3   anthropology

antrapalárnach a   anthropocentric

antrapalárnachas m1   anthropocentrism

antrapamorfachas m1   anthropomorphism

aoir f2   satire, lampoon

aoir f2 shóisialta   social satire

Aois f2 na hEagna   Age of Reason

aonchineálach a   homogeneous

aonchineálacht f3   homogeneity

aonghnéitheach a   uniform, of the same character

aonghuthach a   single-voiced

aonsiollach m1   monosyllable

aonsiollach a   monosyllabic

aontacht f3   unity

aontaigh v (le)   agree (with)

aontoiseach a   uni-dimensional

aontonach a   monotonous

aontroitheach a   monometrical

aor v   satirize, lampoon

aorach a   satiric(al)

aorthóir m3   satirist, lampooner

aos m3 dána   poets

aos m3 eagna   intelligentsia

aos m3 léinn   scholars

aos m3 liteartha   literati (la)

apacailipteach a   apocalyptic

apacrafa mpl   apocrypha

apacrafúil a   apocryphal

apaisipéis f2   aposiopesis

apalóg f2   apologue

Apallónach a   Apollonian

apastróf f2   apostrophe

apóiria f4   aporia

Arastataileach a   Aristoteleian

ardán m1   stage

ardchultúr m1   high culture

ard-nua-aoiseachas m1   high modernism

argain f3   destruction, plunder; tale of destruction, plunder

argóint f3   argument

argóinteacht f3   argumentation

ársa a   ancient, archaic, antique

ársaigh v   tell, relate

ársaíocht f3   antiquarianism; archaism

ársaitheoir m3   antiquarian

Artúrach a   Arthurian

asarlaíocht f3   sorcery

as cló m4   out of print

athadh m1   elopement; tale of elopement

athbheochan f3   revival

athbheochanóir m3   revivalist

athbhreithnitheach a   revisionist

athbhreithniú m   review, revision

athbhreithniúchas m1   revisionism

athbhreithniúchóir m3   revisionist

athbhrí f4   ambiguity

athbhríoch a   ambiguous

athchló m4   reprint

athchóipeáil v   recopy, reduplicate

athchóiriú (ar scéal, ar dhráma) m   adaptation (of story, of play)

ath-chomhthéacsú m   recontextualization

athchruthaigh v   recreate

athchultúrú m   acculturation

athchóiriú m (ar scéal, ar dhráma)   adaptation (of story, of play)

athdhúchas m1   atavism

athdhúchasach a   atavistic

atheagrán m1   new edition

athfhilleadh m   recurrence, recursion

athfhillteach a   recurrent, recursive

athfhoclaíocht f3   relexification

athfhoilsiú m   re-publication

athfhreagra m4   rejoinder

athfhriotal m1   quotation

athghrafaíocht f3   reprography

athinsint f2   paraphrase, retelling

athiomrá m4   slander

athláithriú m   representation

athláithritheach a   representational

athleagan m1   paraphrase

athleagan m1   recension

athléamh m1   rereading

athluaiteachas m1   tautology

athnuachan f3   renewal

athrá m   repetition

athráite a   reiterated

athráiteach a   repetitious, reiterative

athraonadh m   refraction

athscríbhinn f2   transcript

athscríobh m   transcription

athscríobh v   rewrite; copy, transcribe

athscríobhaí m4   copyist

athshondach a   resonant

athshondas m1   resonance

atógáil  f3   reconstruction

atonach a   atonal

atmaisféar m1   atmosphere

aubade   aubade (fr)

avant-garde   avant-garde (fr)