rabbet s (= rebate) (Woodw.)   rabóid f2

race walker (Sp.: Ath.)   siúlóir m3 rása

racial discrimination (Soc.)   leithcheal m1 ar bhonn cine, idirdhealú m ciníoch

racing colours (Sp.: Rac.)   éide f4 rásaíochta

rack s (Tel.)   raca m4

Radde's warbler (Phylloscopus schwarzi) (Orn.)   ceolaire m4 Radde

raddichio s (Bot.)   siocaire m4 dearg

radial cairn (Archaeol.)   carn m1 gathach

radial distance (Tel.)   fad m1 díreach

radiant element (El.) (ring of cooker)   eilimint f2 radanta

radial keratomy (Med.)   ceireatóime f4 ghathach

radial line development (Mth.)   forbairt f3 líne gathaí

radial-ply tyres (Veh.)   boinn mpl gha-dhualacha

radiate v (Ph.)   radaigh v

radiation s (Ph.)   radaíocht f3

radiation cooling (Ph.)   fuarú m radaíochta

radiator s (HomEc., Ph.)   radaitheoir m3

radical flap operation (Dent.)   obráid f2 drandail

radio s (Broadc., Tel.)   raidió m4

radioactive decay (Geol., Ph.)   meath m3 radaighníomhach

radioactivity s (Ph.)   radaighníomhaíocht f3

radiobeacon s (Mapm., Tel.)   radarabhchán m1

radio broadcasting (Braodc., Tel.)   craoladh m raidió

radio broadcasting station (Braodc., Tel.)   stáisiún m1 craolacháin raidió

radio braodcasts (Broadc., Tel.)   craoltaí mpl raidió

radio compass (Av.)   compás m1 raidió

radio communication (Tel.)   cumarsáid f2 raidió

radio emissions (Ph.)   rad-astúcháin mpl

radio frequency (Tel.)   minicíocht f3 raidió

radiogeology s (Geol.)   radaigeolaíocht f3

radioisotope s (Ph.)   raidiseatóp m1

radio link (Tel.)   nasc m1 raidió

radio mast (Mapm., Tel.)   crann m1 (tarchurtha) raidió

radionuclide s (Ph.)   radanúiclíd f2

radio-opaque a (Med.)   radaitheimhneach a

radio paging (Tel.)   glaoireacht f3 raidió

radiopharmaceuticals spl (Med., Pharmacol.)   radachógais mpl

radio range (Mapm., Tel.)   raon m1 raidió

radio telegraph station (Mapm.)   stáisiún m1 radaiteileagrafaíochta

radio telephone station (Mapm.)   stáisiún m1  radaiteileafónaíochta

radio telescope (Astr.)   radaiteileascóp m1

radio tower (Mapm., Tel.)   túr m1 (tarchurtha) raidió

radio transmission (Tel.)   tarchur m1 raidió

radish s (Bot.)   raidis f2

radius vector (Mth.)   veicteoir m3 gathach

radome s (Av.)   cón m1 radair

radon gas (Ch.)   gás m1 radóin

raglan sleeve (Cloth.)   muinchille f4 raglain

railway s (= railroad) (Mapm., Rail.)   iarnród m1

railway accident (Polic.)   timpiste f4 traenach, timpiste iarnróid

railway bridge (Rail.)   droichead m1 iarnróid

railway curve (Rail.)   cuar m1 iarnróid

railway halt (Mapm., Rail.)   stad m1 traenach

railway station (Mapm., Rail.)   stáisiún m1 traenach

railway tunnel (Mapm., Rail.)   tollán m1 iarnróid

rainbow trout (Cu., Ich.)   breac m1 dea-dhathach

Rainbow Ward (Med.)   Barda m4 an Stua Ceatha

rainproofing s (Constr.)   díonadh m ar fhearthainn

rain-resistant a (Tex.)   fearthainnfhriotaíoch a, friotaíoch a ar fhearthainn

rain shadow desert (Geog.)   gaineamhlach m1 fearthainnscátha

rainwater s (Geog.)   uisce m4 báistí, uisce fearthainne

raised bog (Geog., Hort.)   portach m1 ardaithe

raised tipper body (RoadSaf., Veh.)   cabhail f5 ardaithe dumpála

raising s (Gen.)   ardú m (gs –daithe)

raising awareness (Ed., Soc.)   feasacht f3 a spreagadh

rally s (Sp., Veh.)   railí m4 (pl railithe)

rally v (Com., Fin.) (of shares etc.)   bisigh v

Ram’s Island (Geog.)   Inis f2 Daigreann

ramequin dish (Cu.)   mias m1 raimicín

ramp s (Mapm.)   rampa m4

Ramp Ahead (RoadSaf.)   Rampa m4 Romhat

random digit dialling (Tel.)   diailiú m digití randamacha

random noise (Tel.)   torann m1 randamach

random selection (Comp.)   roghnú m randamach

range s (Geog., Mapm.) (of mountains)   sliabhraon m1

range s (Tel.)   raon m1

"range change" gearbox (RoadSaf.)   giarbhosca m4 athraithe raoin

range of tide (Geog., Mapm.)   aimplitiúid f2 taoide

ranger s (Env., Hort., Z.)   maoirseoir m3 fiadhúlra

Rangoon s (Geog.)   Rangún m4

rank-order scaling (Com.)   scálú m grádaithe

rank size (Geog.)   rangmhéid f2

rank size rule (Geog.)   riail f5 na rangmhéide

Rann Kutch (Geog.)   Rann Kutch

rape  s (Polic.)   éigniú m (gs –nithe)

Rape Crisis Centre (Polic., Soc.)   An tIonad m1 Éigeandála um Éigniú

rapid-hardening pc (Constr.)   stroighin f2 portland mearchruachana

rapidly changing environment (Env.)   timpeallacht f3 atá ag athrú go sciobtha

rapids spl (Geog., Mapm.)   fánsruth m3

rap music (Mus.)   rapcheol m1

rappel de vedettes (= tracings, tracé) (Lib.)   leideanna fpl

rapping s (Mus.) (of rap music)   rapáil f3

Ras Dashan (Geog.)   Rasdajan

Rastenburg s (Geog.)   Rastenburg

rate s (Tel.)   ráta m4

rather glossy smooth white to yellowish shell (MarBiol.)   sliogán m1 mín sách snasta idir bán agus scothbhuí

ratification meeting (Adm.)   cruinniú m daingniúcháin

rating scale (Adm.)   scála m4 marcála

ratio s (Stat.)   cóimheas m (pl cóimheasanna)

rationale s (Gen.)   réasúnaíocht f3

rat race (Com.)   deargiomaíocht f3

rat-tail s (= grenadier, rat-tail fish, rat-tail grenadier) (MarBiol.)   gránádóir m3

ravioli s (Cu.)   raiviólaí m4, ravioli

raw fleece (Tex.)   lomra m4 amh

rawlnut s (Constr.)   rálchnó m4

rawlplug s (Constr.)   ráldallán m1

raw materials (Tex.)   amhábhair mpl

ray s (Ph.)   ga m4

rayed Artemis (MarBiol.)   artaimís f2 ghathach

rayed trough shell (MarBiol.)   sliogán m1 trach gathach

ray eggcase (MarBiol.)   ubhshac m1 roic

razor blades (Toil.)   lanna fpl rásúir

razor shell (MarBiol.)   scian f2 mhara

R-cells spl (Biol.)   R-chealla fpl

reach s (Broadc.) (of viewers, audience)   aimsiú m lucht féachana

reactance s (Tel.)   freasaitheacht f3

reactionary s (Pol., Soc.)   frithghníomhaí m4

reactivate v (Gen.)   athmhúscail v

reactive decision making (Adm.)   cinnteoireacht f3 fhrithghníomhach

reactor s (Ch.)   imoibreoir m3

reactor s (El.)   freasaitheoir m3

reader s (Lib.)   léitheoir m3

reader/printer (Comp, Lib.)   léitheoir m3/printéir m3

reader's card (Lib.)   cárta m4 léitheora

reading s (Tel.)   léamh m1 (pl –a)

ready meals (Cu.)   béilí mpl réamhullmhaithe

ready mixed concrete (Constr.)   coincréit f2 réamh-mheasctha

ready position (Sp.: Hurling)   suíomh m1 réidh

ready position (Wat.Saf.)   riocht m3 inniúil

ready to eat (Cu.)   réidh a le hithe

real books (Lib., Lit.)   gnáthleabhair mpl

realisation of assets (Fin.)   réadú m sócmhainní

real-is-positive convention (Ch., Ph.)   gnás m1 "réadach deimhneach"

real terms, in (Gen.)   i ndáiríre, go praiticiúil

real-time diagnostics (Med.)   diagnóisic f2 fíor-ama

real world (Gen.)   an saol m1 dáiríre, an saol nithiúil

real world (Myth.)   an saol m1 seo

ream v (Metal.)   réamaigh v 

reaming s (Metal.)   réamú m (gs –maithe)

rear approach (Wat.Saf.)   ascnamh m1 cúil

rear double arm body hold (Wat.Saf.)   greim m3 gabhála colainne ón gcúl

rear double arm neck hold (Wat.Saf.)   greim m3 gabhála muiníl ón gcúl

rear drum brake (Veh.) (on motorbike)   coscán m1 druma cúil

rear fog lamps (RoadSaf., Veh.)   cúl-lampaí mpl ceo

rear position (side) lamps (Veh.)   soilse mpl uimhirphláta chúil

rear reflector (RoadSaf.) (of bicycle)   frithchaiteoir m3 cúil

rear-runner s (Sp.: Bobsleigh)   sleamhnán m1 deiridh

rear under-run barriers (RoadSaf., Veh.)   bacainní fpl cúil thíos

rear-view mirror (RoadSaf., Veh.)   scáthán m1 siar

rear window (RoadSaf., Veh.)   cúlfhuinneog f2; fuinneog f2 chúil

reasonable probability (Polic.)   dóchúlacht f3 réasúnta

reasoning question (Ed.)   ceist f2 réasúnaithe

rebec s (Mus.)   reibic f2

recall a book (Lib.)   leabhar m1 a aisghairm

recall notice (Lib.)   aisghairm f2

receipt s (Adm.)   admháil f3

receive v (Tel.)   glac v

receiver s (Tel.)   glacadóir m3

receiving account (Com., Fin.)   cuntas m1 glactha

receiving school (Ed.)   scoil f2 ghlactha

recent addition (Lib.)   leabhar m1 nuashealbhaithe

reception s (Adm.)   fáiltiú m (gs –tithe)

reception s (Tel.)   glacadh m (gs –ctha)

reception office (Adm.)   oifig f2 fáiltithe

receptive to new crime prevention ideas, the public is (Polic.)   bíonn an-ghlacadh ag an bpobal le smaointe nua faoi chosc coireanna

recession s (Com.)   meathlú m (gs -laithe)

rechargeable a (El.)   in-athluchtaithe a

reciprocity s (Adm., Com.)   deilíneacht f3

reckless discharge of firearm (Polic.)   díluchtú m meargánta airm tine

reckonable income (Adm., Fin.)   ioncam m1 inríofa

reclamation s (Agr., Geog.) (of land)   míntíriú m (gs -rithe)

reclining seats (Av.)   suíocháin mpl insínte

recognized school, a (Ed.)   scoil f2 aitheanta

recommend v (Adm.)   mol v

recommended track (Mapm.)   rian m1 molta

reconciliation s (Com.) (staff relations)   réiteach m1

reconsider v (Adm.)   athbhreithnigh v

reconstruct v (Ed., Hist.) (the past etc.)   athchruthaigh v

reconstruction of a crime (Polic.)   athchruthú m coire

reconstruct the text (Ed., Lit.)   an téacs m4 a athchruthú

record s (= disc) (Mus.)   ceirnín m4

record s (Adm., Comp., Lib.)   taifead m1

record v (Adm., Comp., Lib.)   taifead v

record a loan, to (Lib.)   iasacht f3 a thaifeadadh, iasacht a chlárú

record book (Adm.)   leabhar m1 na dtaifead

record deck (El.)   deic f2 ceirníní

recorded indictable crime increased 44% (Polic.)   tháinig méadú de 44% ar an líon coireanna indíotáilte ar taifead

recorder s (El.)   taifeadán m1

recorder s (Mus.)   fliúit f2 Shasanach

record keeping (Com.)   coimeád m taifead

recordings spl (Ph.) (thermometers, barometers etc.)   taifeadtaí mpl

recording and grading form (Adm.)   foirm f2 thaifeadta is ghrádaithe

record library (Lib.)   leabharlann f2 ceirníní

record of achievement (Ed.)   taifead m1 gnóthachtála

Record of Monuments (Adm., Archaeol.)   Taifead m1 (na) Séadchomharthaí

record sheet (Adm.)   leathán m1 taifid

recoupment s (Fin.) (of salary, funds)   aisghabháil f3

recovery s (Adm.)   aisghabháil f3

recovery of contributions (Adm., Fin.)   aisghabháil f3 ranníocaíochtaí

recovery of payment (Adm., Com.)   aisghabháil f3 íocaíochta

recovery position (Med.)   an luí m4 téarnaimh

recreational areas (Ed., Leis.)   achair mpl áineasa

recreational models (Leis.)   bréagáin mpl

 mhionsamhlacha

recruitment overfishing (Env., Fish.)   ró-iascaireacht f3 ar éisc mhóra

rectifier s (Tel.)   coigeartóir m3

recto s (Lib.)   recto

recurrence s (PsyAn.) (of symptoms)    filleadh m (gs -llte)

recycling s (Env.)   athchúrsáil f3

red a (Col.)   dearg a

red band-fish (Cepola rubescens) (Ich.)   ribín m4 rua

red-breasted flycatcher (Ficedula parva) (Orn.)   cuilire m4 broinnrua

red-breasted snipe (= short-billed dowitcher) (Limnodromus griseus) (Orn.)   guilbnín m4 gobghearr

redbrick house (Constr.)   teach m brící dearga

red-brown a (Col.)   deargdhonn a

red cabbages (Cu., Bot.)   cabáistí mpl dearga

red carnelian (Geol.)   coirnéiliach m1 dearg

red cherry tomatoes (Bot., Cu.)   trátaí mpl silín

red cockle (= prickly cockle) (Achantocardia echimata) (MarBiol.)   ruacan m1 garbh

red cushion star (Porania pulvillus) (MarBiol.)   crosóg f2 fhaoilinne dhearg

reddening s (Col.)   deargadh m (gs -gaithe)

reddish a (Col.)   scothdhearg a

reddish-brown a (Col.)   deargdhonn a

reddish-fawn a (Col.)   rua-osbhuí a

Redemptorists spl (Relig.)   Na Slánaitheoraigh mpl

re-deployment of teachers (Ed.)   ath-imlonnú m múinteoirí

red-eyed vireo (Vireo olivaceus) (Orn.)   glaséan m1 súildearg

redfish s (= Norway haddock, ocean perch) (Ich.)   péirse f4 mhara

red-footed falcon (Falco vespertinus) (Orn.)   fabhcún m1 cosdearg

red fox (Vulpes vulpes) (Z.)   sionnach m1

red glow (Astr.)   dearglach m1

red grouse (Orn.)   cearc f2 fhraoigh

red-headed bunting (Emberiza bruniceps) (Orn.)   gealóg f2 cheannrua

red horse chestnut (Aesculus carnea) (Bot.)   crann m1 cnó capaill rua

redial v (Tel.)   athdhiailigh v

redistribution s (Com.)   athdháileadh m (gs –lte)

red kite (Orn.)   cúr m1 rua

Red Land, the (Geog.) (Egypt)   an Talamh m1 Rua

red mullet (Mullus surmuletus) (Ich.)   milléad m1 dearg

red oak leaf lettuce (Hort.)   leitís f2 dhearg

redox a (= reducing oxidising) (Ch.)   ocsdí a

red pepper (Hort.)   piobar m1 dearg

red-purple a (Col.)   deargchorcra a

redress s (Com.)   sásamh m1

Red Ribbon Project (Med., Soc.)   Tionscadal m1 an Ribín Dheirg

red rock worm (Z.)   péist f2 charraige dhearg

red-ruffed lemur (Z.)   léamar m1 ruarufach

red-rumped swallow (Hirundo daurica) (Orn.)   fáinleog f2 ruaphrompach

Red Sea (Geog.)   An Mhuir f3 Rua

red shift (= redshift) (Astr.)   deargaistriú m (gs -rithe)  

red-throated pipit (Anthus cervinus) (Orn.)   riabhóg f2 phíbrua

red tropical soils (Agr., Geog.)   ithreacha fpl trópaiceacha dearga

reduce by (Mth.)   laghdaigh v le

reduced a (Com.)   ar lacáiste a

reduced rate (Tel.)   ráta m4 laghdaithe

reduces fever (Med.)   maolaíonn v an fiabhras

reduce the opportunity for crime (Polic.)   deiseanna fpl ar choireacht/choireanna a laghdú

reduction in the number of recorded crimes (Polic.)   laghdú m ar líon na gcoireanna a taifeadadh

reduction of allowance (Adm., Soc.)   laghdú m liúntais

reduction, this division showed a (Polic.)   bhí laghdú le feiceáil sa roinn seo

redundant a (Adm.)   iomarcach a

redwood (Sequoia sempervirens) (Bot.)   crónghiúis f2

reed s (Mus.)   deocán m1

reed-like grasses (Agr., Bot.)   féara mpl giolcúla

reed switch (Mus.)   lasc f2 sheachadta

reeds spl (Mapm.)   giolcach f2 (pl giolcacha)

reel s (Lib.)   spól m1

re-entrant tachycardia (Med.)   taicéacairde f4 aisfhillteach

referee s (Adm.) (supplier of reference)   moltóir m3

refereed journal (Ed., Lit.)   iris f2 mheasúnaithe

reference s (Lib.)   tagairt f3, foinse f4

Reference: Business (Lib.)   Tagairt: Gnó

Reference: Children (Lib.)   Tagairt: Páistí

reference collection (Lib.)   cnuasach m1 áiseanna tagartha

Reference: Family (Lib.)   Tagairt: Teaghlach

Reference: General (Lib., Lit.)   Tagairt: Ginearálta

reference librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 tagartha

reference work (Lib.)   saothar m1 tagartha

referred for final determination (Polic.)   tarchurtha a i gcomhair cinnidh dheiridh

refinements spl (Ed.) (to a project)   mionchoigeartuithe mpl

refiner groundwood plant (Ind.)   gléasra m4 mínithe adhmaid mheilte

reflection on language (Ling.)   machnamh m1 ar theanga

reflective clothing (Polic., RoadSaf.)   éadaí mpl frithchaiteacha

reflective signs (Polic., RoadSaf.)   fógraí mpl frithchaiteacha

reflector s (Tel.)   frithchaiteoir m3

reflexology s (Health)   reifléacseolaíocht f3

Reformation s (Hist., Relig.)   Reifirméisean m1

Reformed church (= Protestant church) (Mapm., Relig.)   teampall m1 (Protastúnach)

refractory period (Med.)   tréimhse f4 dhofhloscthachta

Refreshing Foot Spray (Toil.)   Sprae m4 Coise Friseáilte

refresh memory (Ed.)   meabhraigh v

refrigerant s (Ch.)   cuisneán m1

refueller s (Airp.)   leoraí m4 breosla

refuelling s (Av.)   athbhreoslú m (gs -laithe)

refugees spl (Pol., Polic., Soc.)   dídeanaithe mpl

refuge for shipwrecked mariners (Nau.)  tearmann m1 do mhairnéalaigh longbhriste

refuge harbour (Geog., Nau.)  caladh m1 fothana, caladh foscaidh

refund s (Com.)   aisíoc m3, aisíocaíocht f3

refurbish v (Constr.)   athchóirigh v

refuse bin (Env.)   araid f2 bhruscair

refuse disposal (Env.)   diúscairt f2 bruscair

refuse skip (Env.)   scipe m4 bruscair

regatta s (Sp.)   geallta mpl bád

regeneration project (Adm., Env.)   tionscadal m1 athghiniúna

reggae s (Mus.)   reggae

regional crime unit (Polic.)   aonad m1 réigiúnach coireachta

Regional Fisheries Board (Adm., Fish.)   An Bord m1 Iascaigh Réigiúnach

Regional Information Branch (Adm.)   An Brainse m4 Eolais Réigiúnaigh

regionalisation s (Polic.)   réigiúnú m (gs -nithe)

regionalise v (= regionalize) (Adm.)   réigiúnaigh v

regional ratio of repeat calls (Adm., Polic.)   cóimheas m3 réigiúnach athchuairteanna

register s (Comp.)   tabhall m1

register v (Adm.)   cláraigh v

registered at (Adm.)   cláraíodh (i)

register of healthy eating schools (Ed.)   clár m1 de scoileanna bia shláintiúil

Register of Hydrometric Gauging Stations in Ireland (Adm., Geog.)   Clár m1 na Stáisiún Tomhsaireachta Hidriméadracha in Éirinn

register of pensionable employees (Adm.)   clár m1 fostaithe inphinsin

register of pensionable officers (Adm.)   clár m1 oifigeach inphinsin

registrant s (Adm.)   cláraí m4

registration plate lamps (RoadSaf., Veh.)   soilse mpl pláta clárúcháin

registration plates (Adm., Veh.)   plátaí mpl clárúcháin

regolith s (Geol.)   forscreamh f2

regression s (PsyAn.)   aischéimniú m (gs -nithe)

regret s (Gen.)   aiféala m4

regular cleansing (Cosmet.)   imghlanadh m rialta

regular income (Com., Soc.)   ioncam m1 rialta

regularize v (Gen.)   tabhair v chun rialtachta

regularly occuring migratory species (Env., Orn.)   speiceas m1 imirceach a fhaightear [fheictear, etc. ag brath ar an abairt] go rialta

regular object (Ph.)   réad m1 rialta

regular tomato (Cu., Hort.)   gnáth-thráta m4

regulatory framework of accounting, the (Com.)   creat m3 rialúcháin na cuntasaíochta

regulatory mechanism, the (Adm.)   an mheicníocht f3 rialúcháin

RehabCare/Workpath (Med., Soc.)   Cúram m1 Athshlánúcháin/Conair f2 Oibre

rehabilitation s (Med., Psy., Soc.)   athinmheachán m1, athinniúlú m (gs –laithe), athshlánú m (gs –naithe)

rehabilitation of offenders (Polic.)   athinniúlú m ciontóirí

rehabilitation s (of land) (Agr., Hort.)   athinmheachán m1

Rehmire s (Geog.)   Reimíre m4

reiki master (Health)   máistir m4 réicí

reinforcement s (Gen.)   treisiú m (gs –sithe), atreisiú m (gs –sithe)

reinforcements spl (Polic.)   baill mpl athneartacha

reinforcing steel (Constr.)   cruach f2 threisiúcháin

rejected term (= deprecated term) (Term.)  téarma m4 lochtach

related studies (Ed.)   staidéir mpl ghaolmhara

relating texts to "umbrella" terms: rhythm, melody, harmony etc. (Ed.)   téacsanna mpl a shamhlú le téarmaí cuimsitheacha: rithim, séis, armóin

relationship s (Mth., Ph.)   gaolmhaireacht f3

relationship of units (El.)   gaol m1 aonad

relationships and sexuality education (RSE) (Ed.)   oideachas m1 caidrimh agus gnéasachta (OCG)

relative a (Ed.) (of affinity)   gaolmhar a

relative a (Stat.) (of comparison)  coibhneasta a

relative abundance (Astr.)   líonmhaireacht f3 choibhneasta

relativity claim (Adm.)   éileamh m1 coibhneasachta

relay s (Tel.) (device)  rialaí m4

relay s (Broadc., Tel.) (of a broadcast)   leaschraoladh m (gs –lta)

relay v (Broadc., Tel.)   leaschraol v

release v (Gen.)   scaoil v

released unharmed (Polic.)   scaoileadh v saor é/í gan bhearnú

relief carving (Art, Woodw.)   snoíodóireacht f3 rilífe

relief printing (Art.)   priontáil f3 rilífe

Relief Superintendent (Polic.)   Ceannfort m1 Uainíochta

reliever s (Med.) (for asthma)   faoisitheoir m3

religious a (Relig.) (pertaining to religion)   reiligiúnach a

religious a (Relig.) (pious, etc.)   cráifeach a

religious discrimination (Soc.)  leithcheal m3 ar bhonn creidimh, idirdhealú m ó thaobh creidimh

religious holidays (Leis., Relig.)   laethanta mpl saoire eaglasta

relish s (Cu.)   anlann m1 goinbhlasta

reluctant reader (Lib.)   léitheoir m3 drogallach

remainder v (Publ.)  cuir v ar fuíoll

remainders spl (Publ)  cóipeanna fpl fuíll

remarks spl (Adm.) (on assessment form)   nótaí mpl

remediation s (Med.)   leigheasachán m1

reminder s (Lib.)   meabhrúchán m1

remission s (PsyAn.) (of symptoms)   iarchur m1

remit s (Adm.)   téarmaí mpl tagartha

remote control (= zapper) (of device)   cianrialtán m1, Fam. zaipire m4

remote control (Tel.) (of process)   cianrialú m (gs –laithe)

remote reading electronic thermometer (El.)   teirmiméadar m1 leictreonach cianléimh

remote sensing s (Ed.)   cianbhraiteacht f3

remote sensing a (Ed.)   cianbhraiteach a

remote subscriber unit (Tel.)   cianaonad m1 rannpháirtí

removal s (Med.) (of tumour, cyst etc.)   baint f2

removal of growing point (Hort.)   scoitheadh m pointe fáis

removal of service (Tel.)   scor m1 seirbhíse

remove v (Comp.)   bain v

Remus s (Roman Myth.)   Réamas m1

Renaissance s (Hist.)   Renaissance

Renaissance man (Hist.)   fear m1 an Renaissance

renal failure (= kidney failure) (Med.)   cliseadh m duánach

rendezvous radar antenna (Space.)   adhaircín m4 radair coinne

rendezvous window (Space.)   fuinneog f2 choinne

renewable energy (Env., Geog.)   fuinneamh m1 in-athnuaite

renewable resource (Geog.)  acmhainn f2 in-athnuaite

renewal (Lib.)   athnuachan f3 iasachta, athiasacht f3

rent charge (Tel.)   cíosmhuirear m1

rental particulars (Tel.)   sonraí mpl cíosa

rental per quarter (Tel.)   cíos m3 sa ráithe

rental purchase (Tel.)   cíoscheannach m1

rental rebate (Tel.)   lacáiste m4 i gcíos

renter s (Tel.)   cíosaí m4

repairs spl (Cloth.)   deisiúcháin mpl

repair service (Tel.)   seirbhís f2 deisiúcháin

repatriation of profits (Com.)   cur abhaile brabúis, tabhairt abhaile brabúis

repayment of gratuity (Adm., Fin.)   aisíoc m3 aisce

repeat v (Ed.)   x a dhéanamh athuair/arís

repeatability s (Geol.)   in-atrialltacht  f3 

repeat replace (Wordpr.) (on screen instruction)

athchuir v arís

repeat search (Wordpr.) (on screen instruction)   cuardaigh v arís

repeat victimisation (Polic.)   athíospairt f3

repercussions, to have (Adm.)   drochthoradh m1 a bheith ar

repetition s (Ed., Lit.)   athdhéanamh m1

repetitious churring (Orn.)   bíogarnach m1 leanúnach

repetitive(ly) adv (Ed.)   arís agus arís eile

repetitive strain injury (RSI) (Med.)   gortú m athstraidhneála

replace v (Wordpr.)   athchuir v

replaceable a (Mec.) (of filters etc.)   in-athsholáthraithe a

replacement (Com.)   earra m4 in ionad (earra lochtaigh)

replacement copy (Lib.)   athchóip f2

Replacement Liaison Officer (Adm.)   Oifigeach m1 Idirchaidrimh Athsholáthair

replant v (Bot.)   athphlandaigh v

replay s (Broadc., Mus.)   athsheinm f3 (pl athsheanma)

report s (Adm.)  tuarascáil f3

report a crime (Polic.)   coir f2 a thuairisciú

reported non-effective (Polic.) (ie. sick)   chuir sé in iúl go raibh sé neamh-infheidhme

report enclosed (Polic.)   tuairisc f2 faoi iamh

report further developments in course, please (Polic.)   déan v forbairtí breise a thuairisciú, le do thoil

reporting requirements (Polic.)   riachtanais mpl tuairiscithe

Report of Garda Efficiency (Polic.)   tuairisc f2 ar éifeachtacht na nGardaí

report of steering group (Polic.)   tuairisc f2 an ghrúpa stiúrtha

Report of the Steering Group on the Efficiency and Effectiveness of the Garda Síochána (Polic.)   Tuairisc f2 an Ghrúpa Stiúrtha ar Éifeachtacht agus ar Chríochnúlacht an Gharda Síochána

repotting s (Hort.)   athphotú m (gs –taithe)

representation s (Jur.)   uiríoll m1

representation s (Art.) (graphic etc.)   léiriú m (gs –rithe)

representation s (Lit.) (of theory)   athláithriú (gs -rithe)

representation s (Adm.) (on board etc.)   ionadaíocht f3

representational a (Lit.) (literary crit.)   athláithritheach a

representative a (Adm.)   ionadaíoch a do

representor s (Jur.)   uiríollaí m4

repression s (Psy.An)   brú m faoi

reprint s (Lib.)   athchló m4

reproduction s (Art.) (of result)   macsamhail f3 (pl –mhla)

reproduction s (Art.) (of process)   macasamhlú m (gs -laithe)

reprographic a (Print., Lib.)   athghrafach a

reprographics spl (Print., Lib.)   athghrafaic m1

reprography s (Print., Lib.)   athghrafaíocht f3

repromaster s (Print., Lib.)   máistirchóip f2

republican dissident group (Pol., Soc.)   grúpa m4 poblachtach easaontach

Republic of Cameroon (Geog.)   Poblacht f3 Chamarún

Republic of Guinea (Geog.)   Poblacht f3 na Guine

Republic of Korea (Geog.)   Poblacht f3 na Cóiré

repute s (Polic.)   teist f2

request s (Gen.)   iarratas m1

request form (Lib.)   foirm f2 iarratais

request for permission to deliver the course (Ed.)   iarratas m1 ar chead an cúrsa a thabhairt

requirement s (Gen.)   riachtanas m1

requisition s (Adm., Jur.)   foréileamh m1

re-radiate v (Ph.)   athradaigh v

re-scheduling s (Com.)   athsceidealadh m (gs –lta)

rescue excavation (Archaeol.)   tochailt f2 tarrthála

rescuer s (Wat.Saf.)   tarrthálaí m4

research s (Ed.)   taighde m4

Research & Development Office (Adm., Ed.)   An Oifig f2 Taighde agus Forbartha

research associate (Ed.)   comhlach m1 taighde

research fellowship (Ed.)   comhaltacht f3 taighde

research skills (Ed.)   scileanna fpl taighde

research task (Ed.)   tasc m1 taighde

reservation s (= booking) (Tour.)   áirithint f2 (pl –í)

reservation boundary (Mapm.)   teorainn f5 tearmainn

reservation of book (Lib.)   áirithint f2 leabhair

reserve a book v (Lib.)   leabhar a chur in áirithe, áirithigh v leabhar

reserve army of labour (Adm., Soc.)   cúltaca m4 saothair

reserve collection (Art.)   cnuasach m1 stóir

reserved anchorage (Mapm.)   leaba f ancaire in áirithe, ancaireacht f3 in áirithe

reserved book (Lib.)   leabhar m1 in áirithe

reserved post (Adm.)   post m1 in áirithe

reserve price (Com.)   praghas m1 forchoimeádta

reserve store (Lib.)   cúlstór m1

reservoir molecules (Ch.)   móilíní mpl taiscthe

residence s (Tel.)  teach m1 cónaithe

residence time (Geol.)   aga m4 cónaithe

residency s (Ed., Lit.)   cónaitheacht f3 (scríbhneora)

resident s (Orn.)   éan m1 cónaithe

residential burglary (Polic.)   buirgléireacht f3 tí/árasáin (chónaithe)

residential function (Geog.)   feidhm f2  chónaithe

residential home (Health, Med., Soc.)   ionad m1 cónaithe

Residents' Association (Soc.)   Cumann m1 (na) (n)Áitritheoirí

residents' lounge (Cat.)   tolglann f2 na           n-aíonna

residual volume (of air in lungs) (Physiol.)   an toirt f2 iarmharach (aeir sna scamhóga)

resin-based a (Ch.)   roisínbhunach a

resistance s (Tel.)   friotaíocht f3

resistance s (PsyAn.)   diúltú m (gs –ltaithe)

resistance to wear (of fabric) (Tex.)   caitheamh m maith (i bhfabraic)

resistor s (Tel.)   friotóir m3

resolution s (Opt., Tel.)   taifeach m1

resolvable nebula (Astr.)   réaltnéal m1 intaifithe

resolvent a (Opt., Tel.)   taifigh gs as a

resorcinol formaldehyde (Ch.)   formaildéad m1 reasairsíneoil

resource s (Gen.)   acmhainn f2

resource v (Com.)   acmhainní fpl a fháil do...; a chur ar fáil do

resource allocation (Adm., Polic.)   leithdháileadh m acmhainní

resource and funding requirements (Adm., Polic.)   riachtanais mpl acmhainní agus cistiúcháin

resource-based methodology (Ed.)   modheolaíocht f3 bunaithe ar fhoinsí

resource conservation (Geog.)   caomhnú m acmhainní

resource exploitation (Geog.)   saothrú m acmhainní

resource frontier regions (Geog.)   réigiúin mpl acmhainne neamhfhorbartha

resource management (Adm., Polic.)   bainistíocht f3 acmhainní

Resource Teacher for Travellers (Ed.)   Múinteoir m3 Acmhainne don Lucht Taistil [ do Thaistealaithe]

resource value (Com.)   luach m3 mar acmhainn

resourcing s (Com.)   acmhainní fpl a chur ar fáil

respiration s (Biol.)   riospráid f2

respite admission (Med.)   glacadh m /iontráil f3 faoisimh; ligean m1 isteach ar mhaithe le faoiseamh

respite cover (Med.) (of person to relieve carer)   (ar) dualgas m1 faoisimh

responding to whip (Sp.: HorseRac.)   an fhuip f2 ag dul i bhfeidhm air/ á ghríosadh /á spreagadh; (níl) luí na fuipe ag dul i bhfeidhm air

response s (Tel.)   freagairt f3

response, for (Adm.)   le freagairt, le do thoil

response time (Polic.)   aga m4 freagartha

response to crime (Polic.)   freagairt f3 ar choireacht

responsible attitude (Env.)   dearcadh m  freagrach

responsive a (Adm., Psy.)   freagrúil a

responsiveness s (Adm., Psy.)   freagrúlacht f3

resting place (Orn.)   láthair f5 scíthe

restoration s (Art.) (of furniture, paintings etc.)   athchóiriú m (gs –rithe)

restoration of service (Tel.)   athbhunú m  seirbhíse

restoration s (Agr.) (of land)   athchóiriú m (gs -rithe)

restore confidence in the Garda Síochána (Polic.)   muinín f2 an phobail sa Gharda Síochána a athbhunú

restorer s (Art.) (of furniture, paintings etc.)   athchóiritheoir m3

restraint s (Wat.Saf.)   srian m1

restraint system (Polic., Veh.)   córas m1 bactha

restricted area (Mapm.)   limistéar m1 teoranta

restricted loan (Lib.)   iasacht f3 theoranta

restricted parking (Polic.)   páirceáil f3 shrianta

restriction enzymes (Physiol.)   einsímí fpl gearrtha

restrictive practices (Adm.)   cleachtais mpl shriantacha

resublime v (Biol.)   athnéalaigh v

resublimed iodine (Biol., Ch.)   iaidín m4 athnéalaithe

result s (Com.)   toradh m1

results areas (Polic.)   limistéir mpl thorthaí

results-orient(at)ed approach (Polic.)   cur m1 chuige ar mhaithe le torthaí

resumed duty (Polic.)   chuaigh (sé/sí) ar ais ar dualgas

resuscitation s (Wat.Saf.)   athbheochan f3

Resusitation/Trauma Bay (Med.)   f4 Athbheochana/Tráma

retail butcher (Cu., Cat., Ret.)   búistéir m3 miondíola

retention, for (Lib.)   le coinneáil

retention tax (Com.)   cáin f5 choinneála

reticulum s (Biol.) (of camel's stomach)   reiticealam m1

retreading rubber tyres (Veh.)   atrácht m3 bonn rubair

retrieve and restore (Comp.)   aisghabh v agus cuir v ar ais

retro-rockets (Space.)   roicéid mpl mhoillithe

retrospective catalogue conversion (Lib.)   ríomhairiú m catalóige siarghabhálaí, ríomhairiú catalóg siarghabhálach

retrospective cataloguing (Lib.)   catalógú m siarghabhálach

return s (Comp., Typ., Wordpr.)   aisfhilleadh m1 (pl -llteacha)

return a book (Lib.)   leabhar m1 a thabhairt ar ais

returned books (Lib.)   leabhair mpl ar ais

Returning Officer (Adm., Pol.)   Ceann m1 Comhairimh

return period (Geog.) (of river flows)   tréimhse f4 athfhillte

return room (Arch.)   seomra m4 cúltí

returns spl (Lib.)   ar ais

return stroke (Geog.) (of lightning)   athbhuille m4

Réunion s (Geog.)   La Réunion

reuse v (Gen.)   athúsáid v

rev v (RoadSaf., Veh.) (of engine)   reibheáil v

revalue upwards (Com.)   athluacháil v in airde

revealed truth (Polic.)   fírinne f4 a foilsíodh/atá foilsithe

revenge exacted in the course of litigation (Polic.)   díoltas m1 a baineadh amach le linn dlíthíochta

revenue assist (Com.)   cúnamh m1 cánach

reverberating furnace (Ind.)   foirnéis f2 frithspré

reverberation s (Tel.)   aisfhuaimniú m (gs –nithe)

reverse of title page (Lib.)   cúl m1 leathanach an teidil

reverse profile (Art.)   claonphróifíl f2

reverse swimming position (Wat.Saf.)   riocht m3 cúlsnámha

reversible monsoon drifts (Geog.)   síobthaí mpl iniompaithe monsúin

reversing s (Wat.Saf.)   cúlú m (gs -laithe)

revetment repair (Constr.)   deisiú m sraodbhalla

review s (Lib., Lit.)   léirmheas m1 (ar leabhar)

review group for teacher education (Ed.)   grúpa m4 athbhreithnithe um oideachas múinteoirí

revision aids (Ed.)   áiseanna fpl athbhreithnithe

revisionism s (Pol, Hist)   athbhreithniúchas m1

revisionist s (Pol, Hist)   athbhreithniúchóir m3

revoke v (Jur.)   cúlghair v

revolutions per minute (rpm) (Mec., Veh.)   imrothluithe mpl sa nóiméad, rev/min

revolver s (Polic., Weap.)   gunnán m1

reward s (Polic.)   luaíocht f3

reward for information leading to the capture of this man (Polic.)   luaíocht f3 ar eolas a chuideoidh linn an fear seo a ghabháil

reward management (Polic.)   bainistíocht f3 luaíochta

reward structure of the service (Polic.)   struchtúr m1 luaíochta na seirbhíse

Reykjavik s (Geog.)   Réicivíc f2

rezone v (Adm., Pl.) (of land, etc.)   athaicmigh v

rezoning (Adm., Pl.) (of land)   athaicmiú m talún

rheumatism s (Med.)   daitheacha fpl, scoilteacha fpl

rheumatoid arthritis (Med.)   airtríteas m1 réamatóideach

rheumatology s (Med.)   réamaiteolaíocht f3

rho s (Gk. letter)   m4

Rhodesian ridgeback (Z.)   dronnach m1 Róidéiseach

rhomboid s (Mth.)   rombóideach m1

rhomb porphyry (Geol.)   rombphorfaire f4

rhyming games (Ed.)   rannchluichí mpl

rhythm s (Mus.)   rithim f2

rhythm guitar (Mus.)   giotár m1 rithime

rhythm section (Mus.)   uirlisí fpl rithime

rhythm syllables (Mus.)   siollaí mpl rithime

Riad s (Geog.)   Riad m4

ribbed saddle oyster (MarBiol.)   sligín m4 slámach easnach

ribbed slab (Constr.)   leac f2 easnach

ribbed vaulting (Arch.)   boghtaí mpl easnacha

rib-belt s (Med.)   sursaing f2 chliabhraigh

ribbon s (Cloth.)   ribín m4

ribbon gauze (Med.)   ribín m4 uige

rib cage (Biol.)   creat m3 na n-easnacha

ribless a (Bot.) (of leaf)   gan easnaí

ribosome s (Biol.)   ribeasóm m1

rib-vaulted ceiling (Arch.)   síleáil f3 bhoghta easnacha

rice cakes (Cu.)   cístí mpl ríse

rice field (= paddy field) (Hort., Mapm.)   gort m1 ríse

rice flour (Cu.)   plúr m1 ríse

rich a (Metall.) (in metals etc.)   ar mhórán…

Richard's pipit (Anthus novaeseelandiae) (Orn.)   riabhóg f2 Richard

rich brown (Col.)   rídhonn a

ridden off the pace (Sp.: HorseRac.)   spreagtha a chun luathú, luathú m (gs –thaithe)

ride s (Leis.) (at carnival or fair)   marcaíocht f3

ride cymbal (Mus.)   ciombal m1 creatháin

ridge s (Geog., Mapm.)   iomaire m4, droim m3

ridge board (Constr.)   maide m4 mullaigh

ridge tile (Constr.)   tíl f2 mhullaigh

riding boots (Sp.: Show-j.)   buataisí fpl marcaigh

riding hat (Sp.: Show-j.)   caipín m4 marcaíochta 

rifle s (Polic., Weap.)   raidhfil m4

rifle club (Polic., Sp., Weap.)   club m4 raidhfilí

rifle range (Polic., Weap.)   raon m1 raidhfilí

rifle shooting (Sp.)   lámhach m1 raidhfil

Riga s (Geog.)   Ríge f4

rigger s (Tel.)   rigeálaí m4

right ascension (Astr.)   dronairde f4

right of assembly (Legis.)   ceart m1 tionóil

right of association (Legis.)   ceart m1 comhlachais

right of membership of trade union (Adm., Legis.)   ceart m1 ballraíochta i gceardchumann

right-side view (Graph.)   deaschló m4

rightsizing (Com.)   coigeartú m méide

right to dignity (at the place of work) (Adm., Soc.)   ceart chun na dínite (san ionad oibre)

rigidity s (Biol.) (of body, skeleton)   righneas m1

rinderpest s (Vet.)   plá f4 na mbó

ring s (Astr.)   fáinne m4

ring-back tone (Tel.)   ton m1 buailte

ring-billed gull (Larus delawarensis) (Orn.)   faoileán m1 bandghobach

ringbinders spl (Adm., Station.)   ceanglóirí mpl fáinne

ring-bound a (Adm., Station.)   faoi cheangal m1 fáinneach

ring-cairn s (Archaeol.)   carn m1 fáinneach

ring-ditch s (Archaeol.)   díog f2 fháinneach

imfhálaithe a

ringing tone (Tel.)   ton m1 buailte

ring mains circuit (El.)   ciorcad m1 príomhlíonra fáinneach

ring-necked duck (Anas collaris) (Orn.)   lacha f5 mhuinceach

ring rot of potatoes (Agr., Hort.)   lobhadh m fáinneach i bprátaí 

rings s (PhysEd.)   fáinní mpl

ring-tailed coatimundi (Z.)   cótamúndaí m4 earrfháinneach

ringwork s (Archaeol.)   créfort m1 fáinneach

ringwork and bailey (Archaeol.)   créfort m1 fáinneach agus bábhún

Rio de Janeiro (Geog.)   Rio de Janeiro

Rio Grande (Geog.)   An Rio Grande

Rio Paraiba (Geog.)   An Rio Paraíba

riot shield (Polic.)   sciath f2 chíréibe

ripple s (Tel.)   tonnán m1

rise in the general fear of crime (Polic.)   méadú m ar an bhfaitíos ginearálta roimh choireanna

rising dampness (Constr.)   taise f4 aníos

risk s (Adm., Com., Ins.)   priacal m1, riosca m4

risk analysis (Adm., Com.)   anailís f2 priacail

risk assessment (Adm., Com.)   measúnú m priacail

risk category (Com.) (of borrower)   inrioscacht f3 [an iasachtaí] (ard/íseal etc.)

risk evaluation (Com.)   meastóireacht f3 priacail

Risso's dolphin (= grey dolphin) (Grampus griseus) (MarBiol.)   deilf f2 liath

river s (Geog., Mapm.)   abhainn f5

River Dirgha (Geog.)   An Dirgha

River Dnieper (Geog.)   An Dnípir f2

River Gum (Geog.)   An Gum

river port (Mapm.)   calafort m1 abhann

River Styx (Gk. Myth.)   An Stiocs f4

River Tiete (Geog.)   An Tiete

riveter s (Tls.)   seamaire m3

road s (Mapm, Tel.)   bóthar m1 (pl bóithre)

road atlas (Lib., RoadSaf.)   atlas m1 bóithre

road bridge (Constr., Transp.)   droichead m1 bóthair

Road Closed (Roadsaf.)   Bóthar m1 Dúnta

road conditions (RoadSaf.)   staid f2 an bhóthair

"road-friendly" suspension (RoadSaf.)   crochadh m compordach

road holding (RoadSaf.)   greim m3 ar bhóthar

Road Humps for 500m (RoadSaf.)   Dronna mpl sa Bhóthar feadh 500m

Road Liable to Flooding (RoadSaf.)   Baol m1 Tuilte

road maintenance (RoadSaf.)   cothabháil f3 bóithre

Road Passenger Certificate (Adm., RoadSaf.)   Deimhniú m do Phaisinéirí Bóthair

road rage (Polic., RoadSaf.)   buile f4 bhóthair

road runner (= chaparral bird, chaparral cock) (Orn.)   reathaí m4 an bhóthair

Roads Advisers (Adm., Env.)   An Fhoireann f2 Chomhairle Bóithre

Roads Division (Adm., Env.)   An Rannán m1 Bóithre

Roads Inspectorate (Mechanical) (Env., RoadSaf.)   An Fhoireann f2 Chigireachta Bóithre (Meicniúil)

roadstead s (Mapm., Nau.)   ród m1

Road Works Ahead (RoadSaf.)   Oibreacha fpl Bóthair Romhat

Road Works Section (Adm.)   Rannóg f2 na nOibreacha Bóthair

Roaring Twenties, The (Hist., Soc.)   Na Fichidí Scairteacha

roast chicken (Cu.)   sicín m4 rósta

roast duck (Cu.)   lacha f5 rósta

roasting pan (Cat.)   panna m4 rósta

roast lamb (Cu.)   uaineoil f3 rósta

roast pork (Cu.)   muiceoil f3 rósta

roast turkey (Cu.)   turcaí m4 rósta

Robert Kennedy (Hist., Pol.)   Robert Kennedy

robot arm (Mec.)   géag f2 róbait

Roche lobes (Astr.)   lóbaí mpl Roche

rock s (Geol., Mapm.)   carraig f2

Rockall s (Geog.)   Rocal m4

rock and roll (Mus.)   rac is roll

rock awash at level of chart datum (Mapm.)   carraig f2 i gcraiceann an uisce ag leibhéal tagra cairte

rock-based fossil (Geol.)   iontaise f4 carraige

rock-boring/black urchin (Paracentrotus lividus) (MarBiol.)   cuán m1 mara dubh

rockcook wrasse (Centrolabrus exoletus) (MarBiol.)   ballach m1 fuarleice

rock-cut cave (Archaeol., Geol.)   uaimh f2 charraige

rock eel (MarBiol.)   corr f2 charraige

rocket principles (Astr.)   prionsabail mpl an roicéid

rocket research (Astr.)   taighde m4 roicéad, taighde m4 ar roicéid

rocket station (Mapm.)   stáisiún m1 roicéad

rocket thrusters (Space.)   ceartaitheoirí mpl roicéid

rock group (Mus.)   racghrúpa m4

rock music (Mus.)   rac-cheol m1

rockoon s (Astr.)   rocún m1

rock pool (MarBiol.)   lochán m1 carraige

rock salmon (Ich.)   ballach m1

rock shell (MarBiol.)   sliogán m1 creagach

rock thrush (Monticola saxatilis) (Orn.)   smólach m1 aille

rock which covers and uncovers (Mapm.)   carraig f2 a bháitear is a nochtar

rock which does not cover (Mapm.)  carraig f2 thirim

rocky a (Mapm.)   carraigeach a

rocky coast (Mapm.)   cósta m4 carraigeach

rod s (Lib.) (in catalogue drawer)   slaitín m4

rod cell (Anat.) (of eye)   slatchill f2

rodeo s (Leis., Sp.)   róidió m4

rod thermistor (Ch.)   teirmeastar m1 slaite

Roger (Tel.)   Roger

ROI (= return on investment) (Com.)   TAI (toradh m ar infheistíocht)

role s (Gen.)   ról m1 (pl róil)

role, in (Th.)   i(na) ról m1

role model (Soc.)   patrún m1

role of the State, the (Pol.)   ról m1 an Stáit

role of women (Hist., Soc.)   ról m1 na mban

role play (Th.)   imirt f3 ról

roller blades (Leis., Sp.)   lanna fpl rollála

roller-blading s (Leis, Sp.)   lannrolláil f3

roller skater (Sp.)   scátálaí m4 rollála

roller skates (Leis., Sp.)   scátaí mpl rollála

rolling hitch (Trates.) (of knot)   cor m1 coirneoige

roll lift (Sp.: Hurling)   an t-ardú m chugat

roll of cellulose wadding (Med.)   rolla m4 de fhlocas ceallalóis

roll-on deodorant (Toil.)   díbholaíoch m1 rollógach

Roll On/Roll Off (Ro-Ro) (Transp.)   Rolladh m ann/Rolladh as (róró)

Roll On/Roll Off jetty (Ro-Ro) (Mapm.)   f4 róró

roll-over protection (Veh.)   cosaint f3 iompaithe

roll thrusters (Space.)   ceartaitheoirí mpl guairneála

Roman Catholic church (Mapm., Relig.)   eaglais f2 Chaitliceach Rómhánach

Romance branch (Ling.)   brainse m4 Rómánsach

Romance: Fact (Lib., Lit.)   Fíorscéalta mpl Grá

Romance: Fiction (Lib., Lit.)   Finscéalta mpl Grá

Romani s (Ling.)   Romainis f2

romanticism s (Art, Lit.)   rómánsachas m1

Rome s (Geog.)   An Róimh f2

Romulus (Roman Myth.)   Romalas m1

röngten (= roentgen) (Ph.)   rointgin f2 (pl –giní)

Roof of The World (Hist., Geog.)   Na Sléibhte mpl is Airde ar Domhan

Room 01 Disabled (Adm., Med.)   Seomra 01: Daoine faoi Mhíchumas

rooming s (Gen.) (in schools etc.)   seomraíocht f3

rooming allocation (Ed.)   leithdháileadh m seomraíochta

rooming equation (Ed.)   cothromóid f2 seomraíochta

rooming fraction (Ed.) (in schools etc.)   codán m1 seomraíochta

rooming house (Tour.)   teach m lóistín

room temperature (Ph.)   teocht f3 an tseomra

root ginger (Cu.)   sinséar m1 fréimhe

rooting compound (Hort.)   cumasc m1 fréamhaithe

rooting powder (Hort.)   púdar m1 fréamhaithe

rope s (Gen.)   téad f2, rópa m4

rope finish (Decor.)   bailchríoch f2 rópach

rope jump (Sp.)   léim f2 rópa

rope wad (Weap.)   burla m4 rópa

Ro-Ro (= Roll On/Roll Off) (Transp.)   róró a

rose-breasted grosbeak (Pheucticus ludovicianus) (Orn.)   gobach m1 mór broinnrósach

rose-coloured starling (Sturnus roseus) (Orn.)   druid f2 rósach

rose comb (Z.) (in fowl)   cuircín m4 rósach

Rosetta Stone (Egypt. Myth.)   Leac f2 Rosetta

Rosette Nebula (Astr.)   Réaltnéal m1 an Róiséid

Rosicrucians spl (Hist., Relig.)   Róschrosaigh mpl

Rossby circulation (Geog.)   cúrsaíocht f3 Rossby

Rossby waves (Geog.)   tonnta fpl Rossby

Ross Sea (Geog.)   Muir f3 Ross

Ross's gull (Rhodostethia rosea) (Orn.)   faoileán m1 Ross

rosy periwinkle plant (Bot.)   bláth m3 na faochan dearg

rotary cams (Tel.)   ceamanna mpl rothlacha

rotary motion crankwheel (Ind.)   cromroth m3 rothlach

rotating furnace (Ind.)   foirnéis f2 rothlach

rotating loop radiobeacon (Mapm., Tel.)   radarabhchán m1 le lúb rothlach

rotation curve (Astr.)   cuar m1 rothlúcháin

Rottweiler s (Z.)   rótvaidhléir m3

rough collie (Z.)   cóilí m4 garbh

rough grating disc (Tls.)   diosca m4 garbhghrátála

roughing-out gouge (Tls.)   gáinne f4 gharbhoibre, gúiste m4 garbhoibre

rough pen shell (MarBiol.)   cleiteog f2 gharbh

rough star-shell (MarBiol.)   réaltsliogán m1 garbh

roughtooth dolphin (Steno bredanensis) (MarBiol.)   deilf f2 gharbhfhiaclach

roulade s (Cu.)   roulade

roulette s (Leis.)   rúíléid f2  

roundabout s (Mapm., RoadSaf.)   timpeallán m1

Roundabout Ahead (RoadSaf.)   Timpeallán m1 Romhat

Roundabout Ahead - reduce speed now (RoadSaf.)   Timpeallán m1 Romhat - moilligh anois

round double-tooth (MarBiol.)   dédhéadach m1 cruinn

rounded a (Orn.) (of bird's tail)   cruinnearrach a

rounded-triangular a (Woodw.)   triantánach a cuar

round-leaved saxifrage (Saxifraga rotundifolia) (Bot.)   mórán m1 cruinn

round neckline (Cloth.)   muineál m1 cruinn

round necks (Cloth.) (jumpers)   geansaithe mpl muineál cruinn

roundsman s (Com.)   cúrsóir m3

round table talks (Adm., Pol.)   comhráití mpl comhstádais

round the clock service (Mapm.)   seirbhís f2 lá agus óiche

roundtrip s (Com.)   camruathar m1

Roustein s (Chin. Myth.)   Roustein

route s (Tel.)   bealach m1

router s (= router plane) (Tls.)   cuasphlána m4

router jig (Tls.)   díreog f2 cuasphlána

router plane (= router) (Tls.)   cuasphlána m4

routeways spl (Transp.)   ródbhealaí mpl

royal charter (Hist.)   cairt f2 ríoga

Royal Exchange, the (Hist.)   An Malartán m1 Ríoga

royal flush (Leis.) (Cards: Poker)   blás m1 ríoga

Royal Institute of Architects of Ireland, The (Arch.)   Institiúid f2 Ríoga Ailtirí na hÉireann

Royal Irish Academy and the Royal Dublin Society Joint Committee on Historical Instruments, The (Hist.)   Comhchoiste m4 Acadamh Ríoga na hÉireann agus Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath um Uirlisí Stairiúla

royal jelly (Health.)   glóthach f2 ríoga

royal tern (Sterna maxima) (Orn.)   geabhróg f2 ríoga

rpm (= revolutions per minute) (Mec.)   isn (imrothluithe mpl sa nóiméad), rev/min

r-process s (Astr.)   r-phróiseas m1

RR Lyrae stars (Astr.)   réaltaí fpl RR Lyrae

RSE Training Support Service for Schools (Ed.)   Seirbhís f2 Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna Seirbhís Tacaíochta Oiliúna san Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta do Scoileanna

R-strains spl (Biol.)   R-thréithchineálacha mpl

rubber footwear (Cloth.)   coisbheart m1 rubair

rubber gasket (HomEc.) (of pressure cooker)   gaiscéad m1 rubair

rubber tapper (Constr., Tls.)   tapálaí m4 rubair

rubbish pit (Archaeol.)   clais f2 dramhaíle

rubble s (Constr.)   brablach m1

rub-down transfers (Art.)   aistreoga fpl cuimilte

rucking s (Cloth.)   filltíní mpl

rudder s (Av.)   stiúir f5

rudder pedal (Av.)   troitheán m1 stiúrach 

ruddy darter (Ent.) (dragonfly)   sciobaire m4 rua

ruddy duck (Oxyura jamaicensis) (Orn.)   lacha f5 rua

ruddy shelduck (Tadorna ferruginea) (Orn.)   seil-lacha f5 rua

Rudolph s (Hist.)   Rudolph

ruff(e) s (= pope) (Gymnocephalus cernuus) (Ich.)   garbhóg f2

rufous a (Col.)   ruadhonn a

rufous bush robin (Cercotrichas galactotes) (Orn.)   torspideog f2 ruadhonn

rug beater (Tex.)   buailteoir m3

rugs spl (Furn.)   rugaí mpl

ruin s (Hist., Mapm.)   fothrach m1

ruins spl (Archeol.) (of buildings)   fothracha mpl

rule of law (Jur.)   forlámhas m1 an dlí

Rule of St. Benedict (Hist., Relig.)   Riail f5 San Beinidict

rules of procedure (Tel.)   rialacha fpl cleachtais

rumble strip ahead (RoadSaf.)   stiallacha fpl tormáin romhat

run v (= organize) (Com.)   reáchtáil v

runaquipa s (Inc. civ.)   runaquipa

runaway star (Astr.)   réalta f4 éalaitheach

runner s (Adm.)   teachtaire m4

running s (Sp.)   reathaíocht f3

running costs (Adm., Fin.) (of unit, etc.)   costais mpl reatha

running costs (Fin., Veh.) (of car)   costais mpl choinneála (cairr)

running dictation (Adm.) (commentary)   deachtú m leanúnach

running track (Sp.: Ath.)   raon m1 reatha

running vine-scroll motif (Art.)   móitíf f2 de scrolla fíniúna reatha

run-off s (Geog.)   rith m3 (chun srutha)

rural environmental protection (Env.)   caomhnú m an chomhshaoil faoin tuath

rushes spl (Bot., Mapm.)   luachair f3, feag f3 (pl -acha)

Russian Federation (Pol.)   Cónaidhm f2 na Rúise

Russian owtcharka (Z.)   abhaitsearca m4 Rúiseach (pl abhaitsearcaí)

rust a (Col.)   rua a

rust-eater s (Metal.)   díobhach m1 meirge

rustic bunting (Emberiza rustica) (Orn.)   gealóg f2 thuathúil

rusty foxglove (Digitalis ferruginea) (Bot.)   méirín m4 rua

rutu-chicoy s (Inc. civ.) (ritual hair-cutting)   rutu-chicoy

r-value s (= right value) (Comp.)   deasluach m3

Ryan, Thomas (Hist.) (Secretary to Roncalli)   Tomás Ó Riain

rye bread (Cu.)    arán m1 seagail