VEID fir4

(víreas fir1 easpa imdhíonachta daonna)

HIV n  (human-immune virus)

 

VEID-dearfach aid

HIV-positive adj

 

vóta fir4

vote n

1 Vóta Aonair Inaistrithe

Single Transferable Vote (STV)

2 vóta neamhláithreach

absent vote

3 vóta eile

alternative vote (AV)

4 córas vóta eile

alternative vote (AV) system

 

vóta fir4 (atá) ar taifead

recorded vote n

 

vóta fir4 beartach

tactical vote n

 

vóta fir4 cáinte

vote (n) of censure

 

vóta fir4 cinniúna

deciding vote n

 

vóta fir4 comhlúthach

floating vote n

 

vóta fir4 forlíontach

supplementary vote n

 

vóta fir4 mímhuiníne

vote (n) of no confidence

 

vóta fir4 muiníne

vote (n) of confidence

 

vóta fir4 poist

postal vote n

 

vóta fir4 réitigh

casting vote,

deciding vote n

vóta réitigh an chathaoirligh

casting vote of the chairman

 

vótáil bain3

division (formal vote),

poll,

polling,

suffrage,

voting n

1 éilítear vótáil

a division is demanded

2 vótáil neamhláithreach

absent voting

3 déanann br vótáil

divide v (vote formally)

4 rinne an Coiste vótáil

the Committee divided

 

vótáil bain3 éigeantach

compulsory voting n

 

vótáil bain3 le comhaireamh / taispeáint lámh

show (n) of hands

 

vótáil bain3 leictreonach

electronic voting n

 

vótaíocht bain3

poll,

polling,

voting n

1 vótaíocht éadrom

light poll

2 vótaíocht throm

heavy poll

3 cuireann br vótaíocht ar

poll v (record votes)

4 cuireadh vótaíocht ar phobal an toghcheantair

the people of the constituency were polled

 

vótaíocht bain3 bheartach

tactical voting n

 

vótaíocht bain3 faoin Domhnach

Sunday Poll n (poll concerning Sunday)

 

vótálaí fir4

voter n

1 vótálaí comhlúthach

floating voter

2 vótálaí sa dáilcheantar / toghcheantar

constituent

 

vótálann br

vote v

1 vótálann d’iarrthóir

votes for a candidate

2 vótálann le comhaireamh / taispeáint lámh

votes by show of hands