| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

abdomen s bolg m1
abdominal a boilg gs as a
abdominal aorta aorta m4 an bhoilg
abdominal cavity cuas m1 an bhoilg
abdominal swab maipín m4 boilg
abduction s abduchtú m (gs -taithe)
aberration s saobhadh m1
ablactation s coisceadh m (gs -cthe); baint f2 den chích
ablation s eisídiú m (gs -ithe)
abnormal a mínormálta a
abnormality s mínormáltacht f3
abnormal path bealach m1 mínormálta
abort v ainbheir v; ginmhill v
abortifacient s ginmhillteán m1
abortion s (miscarriage) mairfeacht f3; ainbhreith f2

abortion s (procured) ginmhilleadh m (gs –llte)
abortive a ginloicthe a
abrasion s scrabhadh m (gs scrafa); scráib f2 (pl -eacha)
abscess s easpa f4
absence s (type of epilepsy) neamhláithreacht f3
absorbent a súiteach a
absorbent cotton (wool) olann f chadáis shúiteach
absorbent dressing pad pillín m4 súiteach cóirithe
absorbent wadding flocas m1 súiteach
absorber s ionsúire m4
absorption s ionsú m4
abuse s mí-úsáid f2
abuse of drugs mí-úsáid f2 drugaí
abuser s mí-úsáideoir m3
acarus s fíneog f2
acataphasia s acatafáise f4
access s rochtain f3
access v rochtain (ar)
accessible
a inrochtana a
accessory a cúnta a
accessory factor fachtóir m3 cúnta
accessory food factors biafhachtóirí mpl cúnta
accessory pathway (= bypass tract) bealach m1 iomarcach
accident s taisme f4
accidental injury gortú m timpisteach
Accident and Emergency Unit An tAonad m1 Taismí agus Eigeandála
accomodation of eye ceartú m na súile
accouchement s luí m4 seoil
acetabular labrum labram m1 aicéatablach
acetabulum s aicéatablam m1
acetylcholine s aicéitiolcoilín m4
ache s cráphian f2 (pl -ta)
Achilles’ tendon teannán m1 Aichill
achondroplasia s gearrghéagacht f3
acid s aigéad m1
acidic a aigéadach a
acidity s aigéadacht f3
acinar a aicíneasach a
acinar tissue fíochán m1 aicíneasach
acinus s aicíneas m1
acquired a faighte a
acquired alexia ailéicse f4 fhaighte
acquired dyslexia disléicse f4 fhaighte
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) siondróm m1 easpa imdhíonachta faighte
acquired immunity imdhíonacht f3 fhaighte
actin s aictin f2
action s gníomhú m (gs -mhaithe)
active a gníomhach a
active disease galar m1 gníomhach
active implantable medical devices ionchlannáin mpl mhíochaine ghníomhacha
active occupation saothar m1 gníomhach
active state staid f2 ghníomhach
activity s gníomhaíocht f3
actomyosin s aictimióisin f2
actual a iarbhír a
acupuncture s snáthaidpholladh m (gs -llta)
acupuncturist s snáthaidpholladóir m3
acute a géar a
acute hospitals ospidéil mpl ghéarmhíochaine
Acute Hospital Service Seirbhís f2 Ospidéil Ghéarmhíochaine
acute influenzal pneumonia géarniúmóine f4 ón bhfliú
acute leukaemia géarleoicéime f4
acute primary pneumonia géarniúmóine f4 príomhúil
Adam’s apple úll m1 brád
adaptation s oiriúnú m (gs -naithe)
addict s andúileach m1
addiction s andúil f2
Addiction Services Counsellor Comhairleoir m3 Seirbhísí Andúile
addictive a (of drug) andúile gs as a
Addison’s disease galar m1 Addison
adduction s aduchtú m (gs -taithe)
adenine triphosphate trífhosfáit f2 adainín
adenoids spl adanóidí fpl
adhesion s (surgical) greamán m1
adhesive a greamaitheach a
adhesive dressing cóiriú m greamaitheach
adhesive plaster (= sticking plaster) greimlín m4
adhesive tape téip f2 ghreamaitheach
adipose a saille gs as a
adipose tissue fíochán m1 saille
adjacent vertebra veirteabra m4 cóngarach
adjustment s ceartú m (gs -taithe); oiriúint f3
administer v riar v
administration s riar m4; riarachán m1
admission s glacadh m (gs -ctha, pl -thaí); iontráil f3
Admissions Department An Rannóg f2 Iontrálacha
admission procedure gnáthamh m1 iontrála
adolescence s ógántacht f3
adolescent s ógánach m1
adolescent a ógánta a
adopt v uchtaigh v
adopted a uchtaithe a
adoption s uchtú m (gs -taithe)
adrenal a aidréineach a
adrenal cortex coirtéis f2 aidréineach
adrenal gland faireog f2 aidréineach
adrenaline s aidréanailín m4
adrenal medulla meideall m1 aidréineach
adrenal vein féith f2 aidréineach
adrenocortical a aidréineacortach a
adrenocorticotrophic a aidréineacortacatrófach a
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) hormón m1 aidréineacortacatrófach (ACTH)
adult s aosach m1
adult a aosach a
adult napkin (=Am. diaper) clúidín m4 aosaigh
advisory a comhairleach a
advisory service seirbhís f2 chomhairleach
aerate v aeraigh v
aerated a aeraithe a
aeration s aerú m (gs -raithe)
aerobic a aeróbach a
aetiology s (= etiology) cúiseolaíocht f3
affect v (emotionally) goill v (ar)
affect v (adversely) cuir v ar, teagmhaigh v
afferent a iniomprach a
afferent arteriole artairín m4 iniomprach
afferent vessel soitheach m1 iniomprach
affinity s finíocht f3
afterbirth s slánú m (gs –naithe)
aftercare s iarchúram m1
aftersun cream/lotion/milk uachtar m1/lóis f2/lacht m3 iarghréine
aged sick (na) seaneasláin mpl
ageing s aosú m (gs -saithe)
agency s gníomhaíocht f3
agent s gníomhaí m4: oibreán m1
agglutination s gleanúint f3 (gs -úna)
aggravate v géaraigh v (ar)
agnosia s agnóise f4
agoraphobia s agrafóibe f4; uamhan m1 sráide
agranulocyte s agranalaicít f2
agraphia s agraife f4
ague s fiabhras m1 creathach
aid s áis f2
AIDS (= acquired immune deficiency syndrome) SEIF
ailing a breoite a; tinn a
ailment s breoiteacht f3; tinneas m1
air s aer m1
air hunger do-análú m (gs -laithe)
air passage aerphasáiste m4
air-permeable a aer-thréscaoilteach a
air ring fáinne m4 aeir; aerfháinne m4
air sac aershac m1
albinism s ailbíneachas m1
albino s ailbíneach m1
albumen s albaimin f2
alcohol s alcól m1
alcoholism s alcólacht f3
aldosterone s aldaistéarón m1
alexia s ailéicse f4
alienation s coimhthiú m (gs -thithe)
aliment s bia m4; beathú m (gs -thaithe); cothú m (gs -thaithe)
alimentary canal conair f2 an bhia
alimentary tract conair f2 an bhia
alkaline a alcaileach a
alkaline fluid sreabhán m1 alcaileach
alkaline phosphate fosfáit f2 alcaileach
allergic a ailléirgeach a
allergic condition riocht m3 ailléirgeach
allergy s ailléirge f4
allowance s liúntas m1
almoner s almsóir m3
alopecia s alóipéice f4
alpha cell alfa-chill f2
alpha globulin alfa-ghlóbailin f2
alternative health sláinte f4 mhalartach
alternative health care cúram m1 malartach sláinte
alternative medicine leigheas m1 malartach
alveolar a ailbheolach a
alveolar air aer m1 ailbheolach
Alzheimer’s disease galar m1 Alzheimer
Alzheimer Society of Ireland Cumann m1 Alzheimer na hÉireann
ambulance s otharcharr m1
Ambulance and Transport Department An Rannóg f2 Otharcharr agus Iompair
ambulance service seirbhís f2 otharchairr
amenity s conláiste m4
American fold filleadh m Meiriceánach
amino acid aimínaigéad m1
ammonia s amóinia f4
amoeba s aiméibe f4
amoebic dysentery dinnireacht f3 aiméibeach
amphetamine s aimfeataimín m4
amphiarthrosis s amfartróis f2
amplify v aimpligh v
amputate v teasc v
anabolism s anabalacht f3
anaemia s anaemacht f3
anaerobic a anaeróbach a
anaesthesia s ainéistéise f4
anaesthetic s ainéistéiseach m1
anaesthetic a ainéistéiseach a
anaesthetic drug druga m4 ainéistéiseach
anaesthetics spl ainéistéitic f2
anaesthetise v ainéistéisigh v
anaesthetist s ainéistéisí m4
anaesthetist’s pack maingín m4 ainéistéisí
analeptic s anaileipteach m1
analgesia s anailgéise f4
analgesic s anailgéiseach m1
analgesic a anailgéiseach a
analysis s anailís f2
analyst s anailísí m4
anaphylactic shock turraing f2 anaifiolachtach
anarthria s anairtre f4
anatomical a anatamaíoch a
anatomically-shaped
a (i gcruth) anatamaíoch
anatomical structure (in the body) coirpeog f2
anatomy s anatamaíocht f3
ancylostoma s (genus) ancylostoma m4
ancylostoma s (individual) ainciolastóma m4
aneurin s ainéarain f2
aneurism s ainéaras m1
angina s aingíne f4
angina pectoris aingíne f4 chléibh; angina pectoris m4
angiogram s angagram m1
angiography s angagrafaíocht f3
angioplasty s angaplaiste f4
anhydrous a ainhidriúil a
ankle s rúitín m4; murnán m1
ankle joint alt m1 an rúitín
annular a fáinneach a
anodyne s (analgesic) pianmhúchán m1
anorexia s anoireicse f4
anorexia nervosa anorexia nervosa m4
antacid s frithaigéad m1
antacid a frithaigéadach a
antagonism s freasaitheacht f3
antenatal care cúram m1 réamhbhreithe
antenatal clinic clinic m4 réamhbhreithe
anterior a tosaigh gs as a
anterior group grúpa m4 tosaigh
anterior horn cell néarchill f2 tosaigh chorda an droma
anterior pituitary gland faireog f2 réamhphiotútach
anterior surface dromchla m4 tosaigh
anteroom s seomra m4 feithimh
anthelmintic s frithphéisteach m1
anthelmintic a frithphéisteach a
anthrax s antrasc m1
antibiotic s antaibheathach m1
antibiotic a antaibheathach a
antibody s antasubstaint f2
anti-cancer centre ionad m1 frithailseach
anti-cancer medicines cógais mpl fhrithailseacha
anticlotting agent fritéachtán m1
anticoagulant s antaithéachtach m1
anticoagulant a antaithéachtach a
antidecubitis mattress tocht m3 frithlomairteach
antidecubitis pad pillín m4 frithlomairteach
antidepressant s frithdhúlagrán m1
antidiuretic s antafhualach m1
antidiuretic a antafhualach a
antidote s ainteadóit f2
anti-embolism stocking stoca m4 fritheambólach
anti-emetic s frithurlacach m1
antigen s antaigin f2
antihistamine s frith-hiostaimín m4
antioxidants spl frithocsaídeoirí mpl
anti-pernicious anaemia factor fachtóir m3 frith-mharbhanaemachta
antiperspirant s antallasach m1
antirachitic vitamin vitimín m4 antaraicíteach
antirheumatic a frithréamatach a
antiscorbutic s frithscorbach m1
antiscorbutic a frithscorbach a
antiseptic s antaiseipteán m1
antiseptic a antaiseipteach a
antispasmodic s frithfhreangach m1
antispasmodic a frithfhreangach a
antitoxin s antatocsain f2
antituberculous a fritheitinne a
antrum s antúr m1
anus s anas m1
anvil s inneoinn f (gs -onach, pl -onacha)
anvil bone cnámh f2 inneonach
anxiety s imní f4
anxiety reaction frithghníomh m1 imní
aorta s aorta m4
aortic a aortach a
aortic valve comhla f4 aortach
apathy s patuaire f4
aperient s purgóidín f4
aphasia s afáise f4
aphasic a afáiseach a
apoenzyme s aipeinsím f2
apoplectic a apaipléise gs as a; apaipléiseach a
apoplectic fit taom m3 apaipléise
apoplexy s apaipléis f2
appartus s gaireas m1; gléasra m4; fearas m1
appendage s géagán m1
appendicitis s aipindicíteas m1
appendix s aipindic f2
appetite s goile m4
appliance s fearas m1
application s (request) iarratas m1
application s (to wound etc.) forchur m1
application form foirm f2 iarratais
applicator s forchuradóir m3
appointment s coinne f4
approved a ceadaithe a
approved appliance fearas m1 ceadaithe
approved medical practitioner lia m4 ceadaithe
apraxia s apraicse f4
aptitude test triail f5 infheidhmeachta
aqueous a uisciúil a
aqueous humour lionn m3 uisciúil
arachnoid s arachnóideach m1
arachnoid a arachnóideach a
arbitration s eadráin f3
arbitrator s eadránaí m4
arch s (of foot) trácht m3 (na coise)
area medical officer dochtúir m3 oifigiúil ceantair
aromatherapist s cumhartheiripeoir m3
aromatherapy
s cumhartheiripe f4
aromatherapy oil ola f4 chumhartheiripe
arrectores pilorum arrectores pilorum mpl
arrector pili muscle matán m1 arrector pili
arrest s stad m4 (pl -anna)
arterial a artaireach a
arterial blood fuil f3 artaireach
arterial end ceann m1 artaire
arterial system córas m1 artaireach
arteriole s artairín m4
arteriosclerosis s artairiscléaróis f2
artery s artaire m4
arthritis s airtríteas m1
articular a altach a
articular cartilage loingeán m1 altach
articulating facet altachar m1
artificial a bréige gs as a; saorga a
artificial respiration riospráid f2 shaorga
artificial teeth fiacla fpl bréige; fiacla fpl saorga
asbestosis s aispeastóis f2
ascaris lumbricoides ascaris lumbricoides m4
ascending limb géag f2 ardaitheach
ascorbic a ascorbach a
ascorbic acid aigéad m1 ascorbach
asepsis s aiseipseas m1
aseptic a aiseipteach a
aseptic technique teicníocht f2 aiseipteach
asphyxia s aisfisce f4
aspirate s asúch m1
aspirate v análaigh v
aspiration s asú m4
aspirator s asúire m4
aspirin s aspairín m4
assessment s measúnú m (gs -naithe)
assimilation s comhshamhlú m (gs -laithe)
associated a gaolmhar a
associated organs orgáin mpl ghaolmhara
asthma s plúchadh m (gs -chta); asma m4
Asthma Society of Ireland Cumann m1 Asma na hÉireann
asthmatic a asmach a
astigmatic a aistiogmatach a
astigmatism s aistiogmatacht f3
astringent s ceangailteán m1
astringent a ceangailteach a
ataxia s neamhluail f2
atelectasis s atalactáis f2
atlantoaxial a atlasaiseach a
atlantoaxial joint alt m1 atlasaiseach
atlas s atlas m1
atlas vertebra veirteabra m4 atlasach
atmosphere s atmaisféar m1
atmospheric a an atmaisféir gs as a; atmaisféarach a
atmospheric cleanliness glaineacht f3 atmaisféarach
atmospheric pollution truailliú m atmaisféarach
atrioventricular a aitrimhéadailíneach a
atrium s aitriam m4
atrophy s cnaí m4
attached ear lobe maothán m1 cluaise greamaithe
attack s (of illness) ruaig f2 (pl -eanna)
attitude s (posture) staidiúir f2
audiometry s closmhéadracht f3
auditory a cloisteála gs as a
auditory apparatus gaireas m1 cloisteála
auditory canal canáil f3 chloisteála
auditory hallucination mearaíocht f3 chloisteála
auditory nerve néaróg f2 chloisteála
auditory perceptual skill scil f2 chloisteála aireachtála
aural
a cluas- pref
aural service seirbhís f2 na gcluas
auricle s cluaisín m4
auscultation s éisteachas m1
authority s údarás m1
autism s uathachas m1
autistic a uathach a
autoclave s uathchlábh m1
automated tissue analysis uathanailís f2 fíocháin
automatic a uathoibríoch a; uathrialach a; uath- pref
automatic nerve centre néarlár m1 uathoibríoch; néarlár m1 uathrialach
autonomic nervous system uathchóras m1 na néaróg
autonomy s neamhspleáchas m1; féinriar m4
autopsy s uatóipse f4
autosome s uathsóm m1
auxiliary s cúntóir m3
axerophthalmia s aixéaroftailme f4
axilla s ascaill f2
axillary a ascailleach a
axillary artery artaire m4 ascailleach
axon s acsón m1

B

Barr


bacillary
a bachaillíneach a
bacillary dysentery dinnireacht f3 bhachaillíneach
bacillus s bachaillín m4
backbone s cnámh f2 droma
bacteria spl baictéir mpl
bacterial agent oibreán m1 baictéarach
bacterial meningitis meiningíteas m1 baictéarach
bactericidal wipe ciarsúr m1 baictéaraicídeach
bacteriological a baictéareolaíoch a
bacteriology s baictéareolaíocht f3
bad breath bréan-anáil f3
bad trip (of drugs) drochthruip f2
balance s cothromaíocht f3
balance v cothromaigh v
balanced a cothromaithe a
balanced diet réim f2 chothrom bia; aiste f4 chothrom bia
ball-and-socket joint alt m1 úll agus cuas
bandage s buadán m1; bindealán m1
bandage clip fáiscín m4 bindealáin
bandaging s bindealú m (gs -laithe); bindealán m1 a chur ar (x)
barbiturate s barbatúráit f2
barbituric a barbatúrach a
baritone s baratón m1
barren a aimrid a
barrier method (of contraception) modh m3 bacainneach
barrier nursing altranas m1 coisctheach
basal cell bonnchill f2
basal metabolic rate bunráta m4 meitibileach
basement membrane scannán m1 bunaidh
basilar membrane bonnscannán m1
bath s folcadh m (gs -ctha)
bathing s folcadh m (gs -ctha)
bathroom s seomra m4 folctha
BCG vacsaín f2 BCG
bed s leaba f (gs leapa, pl leapacha)
bedbug s míol m1 leapa
bedclothes spl éadaí mpl leapa
bed cradle cliabhán m1 leapa
bedding s cóir f3 leapa
bed-making s cóiriú m leapa
bedpan s panna m4 leapa
bed-rest s (prop) taca m4 droma
bedridden, to be b. bheith ag coinneáil na leapa
bed-sheet s braillín f2
bedside s colbha m4 leapa
bedside locker taisceadán m1 taobh leapa
bedside nursing altranas m1 cois leapa
bedsore s anacair f3 leapa; lomairt f3 leapa
bed table boirdín m4 leapa
bed-wetting s fliuchadh m leapa
beeper s (= bleeper, pager, paging unit) glaoire m4
behaviour
s iompraíocht f3
behavioural a iompraíochta gs as a
behaviourism s iompraíochas m1
Benedict’s reagent imoibreán m1 Benedict
benefit s leas m3
benign tumour siad m3 neamhurchóideach
benzyl benzoate beansóáit f2 bheinsile
bereavement counselling comhairliú m lucht méala
bereavement counsellor comhairleoir m3 lucht méala
bereavement support (course) cúrsa m4 tacaíochta do chomhairleoirí lucht méala
beri-beri s beri-beri m4
Berkefeld filter scagaire m4 Berkefeld
beta cell béite-chill f2
beta globulin béite-ghlóbailin f2
bib s prioslóir m3
biceps s bícéips f2
biconcave a déchuasach a
biconcave disc diosca m4 déchuasach
bifocals spl délionsaí mpl
bile s domlas m1
bile duct ducht m3 domlais
bile pigmentf4 domlais
bilharzia s sisteasóimiáis f2
biliary a domlasach a
biliary system córas m1 domlasach
binary fission déscoilteadh m (gs -lte)
bind v ceangail v
binocular vision amharc m1 déshúileach
biochemical
s bithcheimiceán m1
biochemical a bithcheimiceach a
biochemistry s bithcheimic f2
biological s (drug) druga m4 bitheolaíoch
biological a bitheolaíoch a
biological clock clog m1 bitheolaíoch
biological detergents glantaigh mpl bhitheolaíocha
biological dressing cóiriú m bitheolaíoch
biological haematology haemaiteolaíocht f3 bhitheolaíoch
biological oxygen demand (BOD) éileamh m1 bitheolaíoch ar ocsaigin
biology s bitheolaíocht f3
biomedical a bithleighis gs as a
biomedicine s bithleigheas m1
biophysics spl bithfhisic f2
biopsy s bithóipse f4
bipolar a dépholach a
bipolar neuron néarón m1 dépholach
birth s breith f2 (pl -eanna)
birth certificate teastas m1 beireatais
birth deformity míchuma f4 bheirthe
birth injury gortú m le linn breithe
birthmark s ball m1 broinne; comhartha m4 cille
birthrate s ráta m4 beireatais
bite s greim m3 (pl greamanna)
bitter a searbh a
bladder s lamhnán m1
bladder drainage draenáil f3 lamhnáin
blanket s pluid f2 (pl -eanna)
blastoderm s blastaideirm f2 (pl -eacha)
bleached a tuartha a
bleed v fuiliú m (gs -ithe); fuil f a chur
bleeder s fuileoir m3
bleeding s fuiliú m (gs -ithe)
bleeper s (= beeper, pager, paging unit) glaoire m4
blind
a dall a
blindness s daille f4
blind persons na daill mpl
blind spot caochspota m4
blind welfare leas m3 na ndall
blink v bobáil v
blinking s bobáil f3; tionnabhradh m1; caochadh m súile
blister s clog m1; léas m1 (pl -acha)
blistering s clogadh m (gs -gtha)
blistering a clogach a
bloated a séidte a
blood s fuil f3 (gs fola)
blood and fat level test tástáil f3 fola is saille
blood capillary ribeadán m1 fola
blood clotting agent oibreán m1 téachta fola
blood-forming agent gníomhaí m4 fuildéanta
blood glucose glúcós m1 fola
blood group fuilghrúpa m4
blood plasma fuilphlasma m4
blood pressure brú m4 fola
blood product táirge m4 fola
blood sample sampla m4 fola
bloodshot a sreangach a
bloodshot eye sreangshúil f2
bloodstream s sruth m3 na fola
blood transfusion fuilaistriú m (gs -rithe)
blood vessel soitheach m1 fola
blurred vision radharc m1 geamhach
board s (of body) bord m1
boarding-out scheme scéim f2 lóistín
body s (living) colainn f2; corp m1
body s (small body in anatomy) coirpín m4
body awareness corpfheasacht f3
body fluid sreabhán m1 coirp
body hair clúmh m1
body lotion lóis f2 choirp
body rash gríos m1 coirp
boil s neascóid f2
bolus s bólas m1
bone s cnámh f2
bone marrow smior m3
bone marrow puncture polladh m smeara
bone marrow transplant trasphlandú m smeara
bony a cnámhach a
bony girdle crios m3 cnámhach
bony pelvis peilbheas m1 cnámhach
bony skull blaosc f2 chnámhach
booster s teanndáileog f2
booster dose teanndáileog f2
border s imeall m1; ciumhais f2 (pl -eanna)
botulism s ispíneachas m1; botalas m1
bovine s buaibheach a
bovine tuberculosis eitinn f2 bhuaibheach
bowel s putóg f2; inne f4
bowel habits nósanna mpl folmhaithe
Bowman’s capsule capsúl m1 Bowman
brachial a bracach a
brachial artery artaire m4 bracach
brachial pulse frithbhualadh m bracach
brachia radialis brachia radialis m4
bradycardia s bradacairde f4
Braille s Braille m4
brain s inchinn f2
brain damage lot m1 inchinne
brain injury lot m1 inchinne
brainstem s stoc m1 na hinchinne
branchia s braincia f4
breast s brollach m1
breastbone s cnámh f2 an uchta
breast cancer ailse f4 chíche
breast-feeding s beathú m4 cíche
breast pad pillín m4 cíche
breast screening scagthástáil f3 cíoch
breath s anáil f3
beathe v análaigh v
breathe in v (= inhale, inspire) ionanálaigh v
breathe out v (= exhale, expire) easanálaigh v
breathing s análú m (gs -laithe)
breathing apparatus gaireas m1 análaithe
breathing exercise cleachtadh m análaithe
bronchial a broinceach a
bronchial antispasmodic frithfhreangach m1 broinceach
bronchiole s broincín m4
bronchitis s broincíteas m1
bronchopneumonia s broinciniúmóine m4
bronchus s broncas m1
brow s mala f4
brucella s brucella m4
brucellosis s brúsalóis f2
brucine s brúisín m4
bruise s ballbhrú m4
bruise v ballbhrúigh v
bubonic plague plá f4 bhúbónach
buffer s maolán m1
bug s míol m1 (pl -ta)
bulb s bleib f2 (pl -eanna)
bulging eye bolgshúil f2
bulimia s búilime f4
bunion s buinneán m1
burn dressing cóiriú m
burning sm4
bursa s saicín m4
buttock s más m1 (pl mása)
bypass s (of heart) seach-chonair f2
bypass surgery máinliacht f3 seach-chonaire
bypass tract (= accessory pathway) bealach m1 iomarcach

C

Barr


caecum
s caochán m1
caeserian section gearradh m caesarach
calcaneum s cnámh f2 na sáile
calcareous a cailcreach a
calcarine a calcrach a
calcarine fission scoilteadh m calcrach
calciferol s cailciféaról m1
calcification s cailciú m (gs -ithe)
calcium s cailciam m4
calcium chloride clóiríd f2 chailciam
calcium phosphate fosfáit f2 chailciam
calcium salts salainn mpl chailciam
calculus s calcalas m1
calf s (of leg) colpa m4
calibrate v grádaigh v
calico s ceaileacó m4
calico bandage bindealán m1 ceaileacó
calipers spl cailpéar m1
callus s callas m1; (on hand) creagán m1; (on sole) bonnbhualadh m (gs -uailte), bonnleac f2
calyces spl cailísí fpl
cambric bandage bindealán m1 cáimrice
canal s canáil f3
canaliculi spl canáilíní mpl
cancellous bone cnámh f2 líontánach
cancer s ailse f4
cancer of the larynx ailse f4 larainge
cancer of the pharynx ailse f4 farainge
cancer of the throat ailse f4 scornaí
cancer prevention cosc m1 ailse
candidiasis s candaidiáis f2
canker s cancar m1
cannabis s cannabas m1
cannabis resin roisín m4 cannabais
cannula s cannúla m4
capacity s toilleadh m (gs -llte); cumas m1
capillary s ribeadán m1
capital operation obráid f2 ghuaiseach
capitate a cloigneach a
capitellum brachialis capitellum brachialis m4
capsule s capsúl m1
carbohydrate s carbaihiodráit f2
carbolic acid aigéad m1 carbólach
carbon dioxide dé-ocsaíd f2 charbóin
carbon monoxide aonocsaíd f2 charbóin
carbuncle s carrmhogal m1
carcass s conablach m1
carcinogenic a carcanaigineach a
carcinogenicity s carcanaigineacht f3
carcinogens spl carcanaiginí fpl
cardiac a cairdiach a
cardiac arrest stad m4 cairdiach
cardiac excitation floscadh m croí
cardiac muscle matán m1 cairdiach
cardiac output aschur m1 cairdiach
cardiac risk assessment service seirbhís f2 mheasúnaithe priacal cairdiach
cardiographer s cardagrafaí m4
cardiologist s cairdeolaí m4
cardiology s cairdeolaíocht f3
cardiothoracic a cardatóracsach a
cardiovascular a cardashoithíoch a
carditis s cairdíteas m1
card-link s nasc-chárta m4
care s cúram m1 (pl -aimí)
care for the elderly cúram m1 do dhaoine aosta
care order ordú m cúraim
carer s cúramóir m3
carminative s carmach m1
carminative a carmach a
carnivore s feoiliteoir m3
carotene s caraitéin f2
carotid a caratach a
carotid artery artaire m4 caratach
carotid sinus massage cuimilt f2 ar an gcuas caratach
carpal a carpach a
carpal bone cnámh f2 charpach
carpus s carpas m1
carrier s iompróir m3
cartilage s loingeán m1
cartilaginous a loingeánach a
cartilaginous lip liopa m4 loingeánach
case s (Med.) cás m1 (pl -anna)
case history saintuairisc f2; stair f2 cháis
casual sex gnéas m1 gan choinníoll
casualty s taismeach m1
catabolism s catabalacht f3
catch v (of illness, disease) tolg v (pp -tha)
catalepsy s cataileipse f4
catalysis s catalú m (gs -laithe)
catalyst s catalaíoch m1
cataract s cataracht f3; fionn m1 (gs finn, pl -a)
catarrh s catarra m4; réama m4
catarrhal a catarrach a; réamach a
catharsis s catairse f4
catherisation s caitidriú m (gs -rithe)
catheter s caitidéar m1
cat scanning (= computerised {axial} tomography scanning, ct scanning) scanadh m CAT
caul s caipín m4 sonais
caustic a loiscneach a
caustic solution tuaslagán m1 loiscneach
cauterise v forloisc v (pp -the, vn -oscadh)
cavity s cuas m1 (pl -a)
cell s cill f2 (pl cealla, gpl ceall)
cell body cill-chorp m1
cell cultures saothráin mpl ceall
cell membrane cillscannán m1
cellulite s ceallailít f2
cellulose pulp laíon m1 ceallalóis
cellulose swab maipín m4 ceallalóis
cellulose wadding flocas m1 ceallalóis
cellulose wadding underpad fophillín m4 flocais cheallalóis
central a lárnach a
central deafness bodhaire f4
central fission scoilteadh m lárnach
central neuron néarón m1 lárnach
Central Remedial Clinic An Lárchlinic m4 Íocshláinte
central vision amharc m1 lárnach
centre
s ionad m1; lár m1; lárionad m1
Centres for Independent Living (CIL) Ionaid mpl um Maireachtáil Neamhspleách
centrifuge s lártheifneoir m3
centriole s ceintrín m4
centrosome s ceintreasóm m1
cephalic index séan m1 ceifileach
cephaloid a ceifileoideach a
cerebellum s ceirbrín m4
cerebral a ceirbreach a
cerebral cortex coirtéis f2 cheirbreach
cerebral palsy pairilis f2 cheirbreach
Cerebral Palsy Ireland Pairilis f2 Cheirbreach Éireann
cerebrospinal a ceirbrispíonach a
cerebrospinal fluid sreabhán m1 ceirbrispíonach
cerebrovascular a ceirbreashoithíoch a
certificate s teastas m1
certificated a teistithe a
certified a teistithe a
cervical a ceirbheacsach a
cervical cancer ailse f4 cheirbheacs
cervical collar coiléar m1 taca
cervical cytology cíteolaíocht f3 cheirbheacsach
cervical region réigiún m1 ceirbheacsach
cervical smear smearadh m1 as muineál na broinne
cervical smear testing tástáil f3 ar smearadh as muineál na broinne
cervical somatics sómaigh mpl cheirbheacsacha
cervix s ceirbheacs m4 (pl -aí); muineál m1 (gs -níl, pl -níl)
cesspool s linn f2 séarachas
chafing s deargadh m (gs -gtha)
Chagas disease galar m1 Chagas
chalazion s calaisín m4
chamber s seoimrín m4
change s athrú m (gs -raithe)
channel s cainéal m1
chap s gág f2
characteristic s saintréith f2
characteristic a saintréitheach a; sainiúíl a
chatter s (teeth) cnagadh m (gs -gtha)
cheek s leiceann m1 (pl -cne)
chemotherapeutic a ceimiteiripeach a
chemotherapeutics s ceimiteiripic f2
chemotherapy s ceimiteiripe f4
Cheshire Foundation in Ireland Fondúireacht f3 Cheshire in Éirinn
chest s cliabhrach m1
chest clinic clinic m4 cliabhraigh
chest cold slaghdán m1 cliabhraigh
chest hospital ospidéal m1 cliabhraigh
chest infection ionfhabhtú m cliabhraigh
chest physician lia m4 cliabhraigh
chest x-ray x-ghathú m cliabhraigh
chesty cough colfarsach f2
chew v cogain v; mungail v
chewing gum guma m4 coganta
chicken pox deilgneach f2
chief dental officer príomhoifigeach m1 fiaclóireachta
chilblain s fuachtán m1
child s páiste m4; leanbh m1
child abuse mí-úsáid f2 leanaí
childbed s luí m4 seoil
childbirth s breith f2 clainne
child care cúram m1 páistí
child-care development screening scagadh m forbartha cúraim pháistí
child-care officer oifigeach m1 cúraim pháistí
child clinic clinic m4 páistí
child council comhairle f4 threorach leanaí
child guidance treorú m páistí
child health service seirbhís f2 sláinte leanaí
childhood s leanbhaois f2
Childline s Líne f4 Chabhrach na Leanaí
childminder s feighlí m4 páistí
child protection cosaint f3 leanaí
child psychiatry síciatracht f3 leanaí
children at risk leanaí mpl i mbaol
child service seirbhís f2 do pháistí
child sexual abuse mí-úsáid f2 ghnéasach leanaí
child welfare leas m3 leanaí
chill s crithfhuacht m3
chin s smig f2 (pl -eanna)
chincough s triuch m (gs treacha)
chiropodist s coslia m4 (pl -nna)
chiropody s (= podiatry) cosliacht f3
chiropractic s círichleachtadh m1
chiropractor s círichleachtóir m3
chloramine s clóraimín m4
chloramphenicol s clóraimfeineacól m1
chloride s clóiríd f2
chlorinate v clóirínigh v
chlorination s clóiríniú m (gs -ithe)
chlorine s clóirín m4
chloroform
s clóraform m1
chlorosis s clóróis f2
chlorotic a clóróiseach a
Choice of Doctor Scheme An Scéim f2 Rogha Dochtúra
choke v tacht v
cholecystectomy s colaicisteachtóime f4
cholecystitis s colaicistíteas m1
cholecystokinin s colaicisticinin f2
cholera s calar m1
cholera vibrio vibreach m1 calair
cholesterol s colaistéaról m1
chordae tendineae chordae tendineae m4
choroid s córóideach m1
choroid a córóideach a
choroid plexus mogalra m4 córóideach
chromatid s crómaitid f2
chromosome s crómasóm m1
chromosome number (complement) líon m1 crómasóm
chromosome number (order) uimhir f an chrómasóim
chromosome pairs cúiplíní mpl crómasóm
chronic a ainsealach a
chronic bronchitis broincíteas m1 ainsealach
chronic pain pian f2 ainsealach
chronic sick othair mpl ainsealacha
chronic sick nursing altranas m1 othar ainsealach
chyle s cíola m4
chylomicron s cíolaimiocrón m1
chyme s cíoma m4
chymotrypsin s cíomaitripsin f2
cilia spl fabhráin mpl
ciliary a fabhránach a
ciliary muscle matán m1 fabhránach
ciliated a fabhránach a
ciliated endothelium intéiliam m4 fabhránach
cilium s fabhrán m1
cimex s címeasc m4
circulation s imshruthú m (gs -thaithe)
circulatory a imshruthaithe a
circulatory system córas m1 imshruthaithe
circumvallate a tiomfhálaithe a; imphortach a
circumvallate papilla sineán m1 imphortach
circumvallation s tiomfhálú m (gs -laithe); imphortú m (gs -taithe)
cisterna chyli cisteirne f4 chíolaí
cisternal a cisteirneach a
cisternal puncture polladh m cisteirneach
citrate s ciotráit f2
citric a citreach a
citrus fruit torthaí mpl citris
CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease) Galar m1 Creutzfeldt-Jakob, GCJ
clamp s clampa m4
classification s aicmiú m (gs -mithe); aicmiúchán m1; rangú m (gs -gaithe)
classification system córas m1 aicmiúcháin
claustrophobia s uamhan m1 clóis; clástrafóibe f4
clavicle s dealrachán m1; clabhacal m1
cleanliness s glaineacht f3
cleansing department rannóg f2 ghlantacháin
cleft lip bearna f4 mhíl
cleft palate carball m1 scoilte
client-centred a cliantlárnach a
climacteric s ceanntráth m3 (pl -anna)
climacteric(al) a ceanntráthach a
climax s forchéim f2 (pl -eanna)
clinic s clinic m4
clinical a cliniciúil a
clinical examination scrúdú m cliniciúil
clinical psychology síceolaíocht f3 chliniciúil
clinical referral cur m1 chuig clinic
clinical sheet brat m1 cliniciúil
clip s fáiscín m4
clitoris s brillín m4
closed fracture briseadh m dúnta; briseadh m iata
closer s clóiséad m1
clostridium tetani clostridium tetani m4
clot s téachtán m1
clot v téacht v (pp -a)
clotting s téachtadh m (gs -chta)
clotting a téachtach a
clotting defect téachtéalang f2
clotting mechanism meicníocht f3 téachta
clubfoot s cam m1 reilige
coagulate v téacht v (pp -a)
coalesce v comhtháthaigh v (pp -tháite)
coat s coirt f2; cóta m4
cobalt s cóbalt m1
cocaine s cóicín m4
coccus s cocas m1
coccyx s gimide m4
cochlea s cochla m4
codeine s cóidín m4
coeliac a céiliach a
coeliac bread arán m1 céiliach
coeliac disease galar m1 céiliach
coenzyme s comheinsím f2
cohere v comhghreamaigh v
cohesive bandage bindealán m1 comhghreamaitheach
cold s (of illness) slaghdán m1
cold shivers creathanna mpl fuachta; fuarchreathanna mpl
cold sore (Herpes labialis) oighear m1; spuaic f2 shlaghdáin
cold sweat fuarallas m1
colic s coiliceam m1
colic drops braonta mpl coilicim
colitis s drólainníteas m1
collagen s collaigin f2
collagen fibre snáithín m4 collaigine
collapse s tnáitheadh m (gs -áite)
collapse v tnáith v (pp -áite)
collarbone s dealrachán m1
collecting duct ducht m3 tiomsaithe
colloid s collóideach m1
colon s drólann f2
colonic a drólainne gs as a
colonic lavage níochán m1 drólainne
colonoscopy s ionscópacht f3 ar an drólann
colostomy s calastóime f4
colour-blind a dathdhall a
colposcopy s colpascópacht f3
column s colún m1
coma s cóma m4
combination skin craiceann m1 comhchineálach
combine v comhcheangail v (vn -gal)
comminuted fracture briseadh m spruánach
common complication aimhréidh f2 choitianta; aimhréidh f2 chomónta
communicable disease galar m1 teagmhálach
communication s cumarsáid f2
community care cúram m1 pobail; pobalchúram m1 (pl -aimí)
community care services seirbhísí fpl cúraim don phobal
community centre lárionad m1 pobail
community health sláinte f4 an phobail
community medicine míochaine f4 phobail
community nursing service seirbhís f2 altranais phobail
community nursing unit aonad m1 altranais phobail
community nutrition project tionscadal m1 cothaithe don phobal
community service seirbhís f2 phobail
compact bone cnámh f2 dhlúth
compensate v cúitigh v (vn -teamh)
complementary medicine leigheas m1 comhlántach
complex s coimpléasc m1
complexion s snua m4 (pl -nna)
complicated a aimpléiseach a
complicated fracture briseadh m aimpléiseach
complication s aimhréidh f2
composition of milk comhshuíomh m1 bainne
compound fracture briseadh m créachtach
compress s comhbhrúiteán m1
compression s comhbhrú m4
compression bandage bindealán m1 comhbhrú
compulsion s éigean m1; éigeantas m1
compulsive a éigníoch a
compulsiveness s éigníocht f3
compulsory a éigeantach a
compulsory admission glacadh m éigeantach; iontráil f3 éigeantach
compulsory detention coinneáil f3 éigeantach
compulsory removal (of patient) aistriú m éigeantach
concave a cuasach a
concave lens lionsa m4 cuasach
conceive v coimpir v (pres -príonn, vn -peart, pp -peartha)
concentrate s comhdhlúthúchán m1
conception s coimpeart f3 (gs –ha)
concoction s posóid f2
concussion s comhtholgadh m (gs -gtha)
condensed milk bainne m4 comhdhlúite
condition s (Med. etc.) riocht m3 (gs reachta, pl -aí)
condom s coiscín m4
conduction s seoladh m (gs -lta)
conductive deafness bodhaire f4 chonduchtach
condyloid a condalóideach a
condyloid joint alt m1 condalóideach
confidential information eolas m1 faoi rún
confidentiality s rúndacht f3
confinement s (childbed) luí m4 seoil
conflict s coinbhleacht f3 (pl -aí)
conforming bandage bindealán m1 leaisteach
confusion s (mental) mearbhall m1
congeal v téacht v (pp -a)
congenital a comhbheirthe a; ó bhroinn
congenital cardiac malformation anchuma f4 chairdiach ó bhroinn
congenital defect éalang f2 ó bhroinn
congenital deformity míchuma f4 chomhbheirthe
congenital hip cromán m1 éalangach ó bhroinn
congenital impairment lagú m ó bhroinn
congestion s (Med.) fuil-líonadh m (gs -nta)
congestive cardiac failure cliseadh m plúch-chairdiach; teip f2 phlúch-chairdiach
conjunctiva s tonn f2 (na súile)
conjunctive a táite a
conjunctive tissue fíochán m1 táite
conjunctivitis s toinníteas m1
connective tissue fíochán m1 tacaíochta
consanguinity s gaol m1 fola
conscious a comhfhiosach a
consciousness s comhfhios m3
consciousness-raising múscailt f2 chomhfheasa
consent s aontú m (gs -taithe)
consent to operate aontú m faoi obráid
conservancy s caomhnú m (gs -naithe)
conservancy system of sewage disposal córas m1 caomhnach diúscartha camrais
constipated a ceangailte a (sa chorp); iata a
constipation s ceangailteacht f3 (choirp); cruas m1; iatacht f3
constitution s (physical) coimpléasc m1
constrictive a crapthach a
constrictive bandage buadán m1 crapthach; bindealán m1 crapthach
consultant s lia m4 comhairleach; comhairleach m1
consultant a comhairleach a
consultation s comhairle f4
consumption s (= tubercolosis) eitinn f2
contact s teagmháil f3; tadhall m1
contact lenses lionsaí mpl tadhaill
contagion s tadhlacht f3
contagious a tadhaill gs as a
contagious disease galar m1 tadhaill
contaminant s ábhar m1 salaithe
contaminate v salaigh v
contamination s salú m (gs -laithe)
contiguity s gaireacht f3
contingency s teagmhasacht f3
contingency management bainistíocht f3 theagmhasach
contraception s frithghiniúint f3
contraceptive s frithghiniúnach m1
contraceptive a frithghiniúnach a
contraceptive pill piollaire m4 frithghiniúnach
contract v (of disease) tolg v (pp -tha)
contraction s crapadh m (gs -ptha, pl -thaí)
contractor state staid f2 chraptha
contra-indications spl fritásca mpl
contrast agent leacht m3 codarsnachta
control s rialú m (gs -laithe)
control group grúpa m4 cóimheasa
contusion s ballbhrú m4
convalesce v téarnaigh v (vn -namh)
convalescence s téarnamh m1
convalescent home ionad m1 téarnamh
conventional medicine leigheas m1 gnásúil
convex a dronnach a
convexion s (Med.) dronnacht f3
convexion s (Physiol.) comhiompar m1
convexity s dronnacht f3
convex lens lionsa m4 dronnach
conveyance s gléas m1 iompair
convulsant s tritheamhach m1
convulsant a tritheamhach a
convulsion s tritheamh m1 (pl -thí)
co-operation s comhoibriú m (gs -ithe)
co-ordination s comhordú m (gs –daithe)
copper sulphate sulfáit f2 chopair
cord s corda m4; téad f2
corn s (on toe) fadharcán m1
cornea s coirne f4
coronary a corónach a
coronary artery artaire m4 corónach
coronary care cúram m1 corónach
Coronary Care Unit (CCU) Aonad m1 Cúraim Chorónaigh
coronary circulation imshruthú m corónach
coronary heart disease galar m1 corónach croí
coronary thrombosis trombóis f2 chorónach
coroner’s inquest coiste m4 cróinéara
corpulent a otair a
corpus luteum corpus luteum m4
correlation s comhchoibhneas m1
corrosive a creimneach a; cnaíteach a
cortex s coirtéis f2
corynebacterium diphtheriae cleithbhaictéar m1 diftéire
cortisone s cortasón m1
cosmetic surgery máinliacht f3 chosmaideach
cot
s cliabhán m1
cot death bás m1 cliabháin
cot-making s cóiriú m cliabháin
cotton ball (= cotton puff) scoithín m4 cadáis
cotton bud baitín m4 cadáis
cotton crepe bandage bindealán m1 síprise cadáis
cotton fleece lomra m4 cadáis
cotton puff (= cotton ball) scoithín m4 cadáis
cotton-rayon mixture wool olann f réóin is cadáis
cotton surgical glove lámhainn f2 mháinliachta chadáis
cotton wool olann f chadáis
cotton wool roll rolla m4 olla cadáis
cough s casacht f3; casachtach f2
council s comhairle f4
counselling s comhairleoireacht f3; comhairliú m (gs -lithe)
counsellor s comhairleoir m3
cowl s cochall m1
cowl ventillator aerálaí m4 cochaill
cowpox s bolgach f2
cramp s crampa m4
cramping s crampú m (gs -paithe)
cranial a cráiniach a
cranial nerve néaróg f2 chráiniach
cranial somatics sómaigh mpl chráiniacha
cranium s cráiniam m4
cream s (facial, hand etc.) uachtar m1
creativity s cruthaitheacht f3
crèche s creis f2
cremation s créamadh m (gs -mtha)
creosote s créasóid f2
crepe bandage bindealán m1 síprise
cresol s créasól m1
crest s círín m4
cretin s creitin f2
cretinism s creitineacht f3
cribriform a criathrach a
cribriform plate pláta m4 criathrach
crick s (in neck) claon m1 adhairte; cor m1 muiníl
cripple v (with pain, etc.) craplaigh v
crisis s (in sickness) aothú m (gs -thaithe)
crisis counselling comhairleoireacht f3 ghéarchéime
Crohn’s disease galar m1 Crohn
cross-eyed a claonsúileach a
crosswise elastic leaistic f2 ar a leithead
crown s (of head) mullach m1 cinn
cruciate a croiseach a
cruciate ligament ballnasc m1 croiseach
crutch s maide m4 croise
crystal s criostal m1
cuneate a dingeach a
cuneate lobule maotháinín m1 dingeach
cure s leigheas m1 (pl -anna)
cure v leigheas v
curette s cúiréad m1
curette v cúiréad v
curvature s cuaire f4
curvature of the spine cuaire f4 an dromlaigh
Cushing’s disease galar m1 Cushing
cushion s cúisín m4
cusp s cuspa m4
custodial care cúram m1 coinneála
custody s (of care) cúram m1
cuticle s cúitíneach m1
cutting of teeth gearradh m fiacla
cyanocobalamin s cianacóbalaimín m4
cyanosis s cianóis f2
cycle s timthriall m3 (pl -ta)
cyst s cist f2 (pl -eanna)
cystic a cisteach a
cystic duct ducht m3 cisteach
cystic fibrosis fiobróis f2 chisteach
Cystic Fibrosis Association of Ireland Cumann m1 Fiobróise Cistí na hÉireann
cystitis s cistíteas m1
cytology s cíteolaíocht f3
cytoplasm s cíteaplasma m4
cytotoxic s cíteatocsaineach a

D

Barr


dandruff
s sail f2 chnis
dangerous a dainséarach a
dangerous building áras m1 dainséarach
dangerous drug druga m4 dainséarach
Dangerous Drugs Act Acht m3 na nDrugaí Dainséaracha
daughter nucleus macnúicléas m1
day care centre ionad m1 cúraim lae
dead body corpán m1
dead cell cill f2 bhodhar
deaf a bodhar a
deaf aids áiseanna fpl do na bodhair
deaf and dumb bodhar a agus balbh a
deafmute s bodharbhalbhán m1
deafness s bodhaire f4
deaf person bodhar m1
deaf welfare leas m3 na mbodhar
deaminated a dí-aimínithe a
deamination s dí-aimíniú m (gs -nithe); dí-aimíniúchán m1
death certificate teastas m1 báis
debilitating disease galar m1 díblithe
debility s éineart m1
decay s lobhadh m1; meath m3
decline s (of disease) maolú m (gs -laithe)
decline s (wasting) cnaí m4
decontaminate v díshalaigh v (vn -lú)
decontamination s díshalú m (gs -laithe)
decrepit a cranda a
decubitis ulcer othras m1 lomairt leapa
defaecation s dífhaecú m (gs -caithe)
defect s éalang f2; máchail f2
defective s éalangach m1
defective a éalangach a
defence mechanism meicníocht f3 chosanta
defensive a cosantach a
defensive neurotic reaction frithghníomhaíocht f3 chosantach néaróiseach
defibrillation s dífhibriliú m (gs -lithe)
deficiency s uireasa f4
deficiency disease galar m1 easpa
deflate v traoith v (pp -ite)
deformation s míchuma f4
deformed a míchumtha a
deformity s míchuma f4
degeneration s meathlú m (gs -laithe)
degenerative change athrú m meathlúcháin
degenerative disease galar m1 meathlúcháin
dehydration s díhiodráitiú m (gs -tithe)
dehydrocholesterol s díhidreacolaistéaról m1
delicate a teolaí a; leochaileach a
delirium s rámhaille f4
delirium tremens delirium tremens m4
deliver v (of baby) saolaigh v
delivery s breith f2; saolú m (gs-laithe)
delivery pack maingín m4 breithe
delivery table bord m1 breithe
deltoid a triantánach a
deltoid muscle matán m1 triantánach
delusion s siabhrán m1
demented a néaltraithe a
demulcent s faoiseamhlach m1
demulcent a faoiseamhlach a
dendrite s deindrít f2
dental a déadach a; fiacla gpl as a
dental appointment coinne f4 fiaclóra
dental assistant cúntóir m3 déidliachta
dental decay lobhadh m1 na bhfiacla
dental floss flas m3 fiacla
dental health sláinte f4 dhéadach
dental hygiene sláinteachas m1déadach
dental hygienist sláinteolaí m4 déadach
dental impression lorg m1 déadach; lorg m1 fiacla
dental, oral and maxillo-facial surgery máinliacht f3 fiacla, béil agus mascaill
dental roll maipín m4 béil
dental science eolaíocht f3 dhéadach
dental surgeon déidlia m4
dental surgery lialann f2 fiaclóra
dentine s déidín m4
dentist s fiaclóir m3
dentistry s fiaclóireacht f3
dentures spl cíor f2 fiacla
deodorant s díbholaíoch m1
deodorant a díbholaíoch a
deodorant stick maidín m4 díbholaithe
deodorise v díbholaigh v (vn -lú)
deoxygenated a dí-ocsaiginithe a
deoxyribonucleic acid (DNA) aigéad m1 dí-ocsairibeanúicléasach
department s roinn f2 (pl ranna); rannóg f2
Department of Health and Children An Roinn f2 Sláinte agus Leanaí
Department of Physical Medicine Rannóg f2 na Míochaine Fisicí
Department of Physiotherapy An Rannóg f2 Fisiteiripe
Department of Social, Community and Family Affairs An Roinn f2 Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
dependence s spleáchas m1
depressant s dúlagrán m1
depressed fracture briseadh m fobhrúite
depression s dúlagar m1
depressive a dúlagair gs as a
depressive hallucination mearaíocht f3 dúlagair
deprivation s díothacht f3
deprived a díothach a
deprived child páiste m4 díothach
deranged a ar saobhchiall f2
dermatitis s deirmitíteas m1
dermatology s deirmeolaíocht f3
dermato-venereology s deirmivéinéireolaíocht f3
dermis s deirm f2
descending limb géag f2 íslitheach
desquamated cell cill f2 lannach
detached retina reitine f4 scoirthe
detention s coinneáil f3
detergent s glantach m1
detergent a glantach a
deteriorate v meath v (vn meath, pp meata); meathlaigh v
deteriorated a meathlaithe a
deteriorated patient othar m1 meathlaithe
deterioration s meath m3
detoxification s díthocsainiú m (gs -nithe); díthocsainiúchán m1
detoxification programme
clár m1 díthocsainithe; clár m1 díthocsainiúcháin
detoxify v díthocsainigh v (vn -sú)
develop v (of illness, disease) tolg v (pp -tha)
development s forbairt f (gs -artha); forás m1
developmental a forásach a
developmental aphasia afáise f4 fhorásach
diabetes s diaibéiteas m1
diabetes insipidus diabetes insipidus m4
diabetes mellitus diabetes mellitus m4
diabetic s diaibéiteach m1
diabetic a diaibéiteach a
diabetic nurse specialist altraspeisialtóir m3 diaibéitis
diagnose v diagnóisigh v (vn -siú)
diagnosis s diagnóis f2
diagnostic a diagnóiseach a
diagnostic colonoscopy ionscópacht f3 dhiagnóiseach ar an drólann
diagnostician s diagnóiseoir m3
diagnostic procedure modh m3 diagnóiseach
diagnostics spl diagnóisic f2
diagnostic sigmoidoscopy ionscópacht f3 dhiagnóiseach ar an siogmóideach
dialysis s scagdhealú m (gs -laithe)
diaper s (= napkin, nappie) clúidín m4
diaphragm s (Anat.) scairt f2
diaphragm s (contraceptive device) diafram m1
diaphysis s diaifís f2
diarrhoea s buinneach f2
diastolic a diastólach a
diastolic pressure brú m4 diastólach
diathermy s diaiteirme f4
diathermy apparatus gaireas m1 diaiteirme
die v (= expire) básaigh v ; éag v; faigh v bás
diet s aiste f4 bia; réim f2 bia
dietary a cothaithe a
dietary deficiency uireasa f4 cothaithe
dietary fat saill f2 chothaithe
dietary fibre snáithín m4 cothaithe
dietary intake ionghabháil f3 chothaithe
dietetics s bia-eolaíocht f3
dietitian s bia-eolaí m4
differentiation s difreáil f3
differentiation of tissues difreáil f3 fíochán
difficulty s deacracht f3
diffuse v idirleath v (pp -ata)
diffusion s (of fluids, gases etc.) idirleathadh m (gs -eata)
diffusion s (of light) réscaipeadh m (gs -pthe)
digest v díleáigh v (vn -eá, pp -áite)
digestion s díleá m4
digestive a díleách a
digestive enzyme einsím f2 dhíleách
digestive system an córas m1 díleá
digestive tract conair f2 an díleá
digitalin s digeatáilin f2
digitalis s (drug) digeatálas m1
dilate v leath v (pp leata)
dilated a leata a
dilation s leathadh m (gs -eata)
dilute v caolaigh v
dindevan s dindevan m4
diphtheria s diftéire f4
diphtheria/tetanus booster teanndáileog f2 diftéire/teiteanais
diplococcal a dipleacocúil a
diplococcus s déchocas m1; dipleacocas m1
diploid s dioplóideach m1
diploid a dioplóideach a
diplopia s dioplóipe f4
Director of Community Care Stiúrthóir m3 um Chúram Pobail
disability s míchumas m1
disable v martraigh v
disabled a míchumasaithe a; míchumais gs as a
disabled car parking páirceáil f3 do dhaoine míchumasaithe
disabled person duine m4 míchumasaithe; duine m4 faoi mhíchumas
Disabled Persons’ Maintenance Allowance Liúntas m1 Cothabhála Daoine Míchumasaithe
disabled, the daoine mpl faoi mhíchumas
disablement pension pinsean m1 míchumais
disaccharide s déshiúicríd f2
disc s diosca m4
discharge s (from hospital) scaoileadh m (abhaile, amach, etc.)
discharge s (from wound) sileadh m1
discipline s araíonacht f3
disclosing tablet táibléad m1 nochta
discomfort s míchompord m1
discrete a discréideach a
discretion s discréid f2
disease s galar m1
diseased a galrach a
disfigure v ainimhigh v
disfigured a ainimheach a
disgorge v aisig v (pres -seagann, vn aiseag, pp -the)
disinfect v dífhabhtaigh v; díghalraigh v
disinfectant s dífhabhtán m1; díghalrán m1
disinfection s dífhabhtú m (gs -taithe); díghalrú m (gs -raithe)
disinfest v dímhíolaigh v
disinsectisation s dífheithidiú m (gs -dithe)
disintegration s díscaoileadh m (gs -lte)
dislocate v asaltaigh v
dislocated a as alt
disorder s neamhord m1; mí-eagar m1
disordered a neamhordúil a
disorder of hearing mí-eagar m1 éisteachta
disorder of speech mí-eagar m1 urlabhra
disorder of the mind mí-eagar m1 meabhrach
dispensary s íoclann f2
dispense v (of prescription) oideas m1 a ullmhú; fodháil v
displacement s dí-áitiú m (gs -tithe)
disposable a indiúscartha a; aon uaire gs as a
disposable bed-sheet braillín f2 aon uaire
disposable nappies clúidíní mpl aon uaire
disposable overshoe forbhróg f2 aon uaire
disposables spl earraí mpl aon uaire
disposable washing glove lámhainn f2 aon uaire níocháin
disposal s diúscairt f (gs -artha)
disposition s claonadh m (gs -nta)
dissecting swab maipín m4 diosctha
distal a aimhneasach a
distal convoluted tubule fidín m4 aimhneasach comhchasta
distal end ceann m1 aimhneasach
distemper s (Vet.) conslaod m1
distend v bolg v
distended a bolgtha a
distress s anacair f3
district medical officer (D.M.O.) doctúir m3 oifigiúil ceantair; lia m4 ceantair
district nurse altra m4 ceantair; banaltra f4 cheantair
district nursing service seirbhís f2 altranais cheantair
disturbance s suaitheadh m (gs -ite)
disturbed a (mentally) suaithmheonach a
diuretic s fualbhrostach m1
diuretic a fualbhrostach a
dizziness s meadhrán m1
dizzy a meadhránach a
DNA (deoxyribonucleic acid) ADN
doctor s dochtúir m3
doctor on call dochtúir m3 ar fáil
domiciliary care cúram m1 baile
domiciliary visit cuairt f2
dominant eye súil f2 cheannasach
dormant a suanach a
dorsiflexion s cúlfhleisceadh m (gs -cthe)
dorsiflexor muscle matán m1 cúlfhleisceach
dosage s dáileogacht f3
dose s dáileog f2
double vision amharc m1 dúbailte
downer
s (of drug) ísleog f2
Down’s syndrome (= mongolism) siondróm m1 Down
Dr. (abbrev.) (form of address) An Dr. Dr.
drain s draein f (gs -enach)
drain v draenáil v (pres -álann, vn -áil)
drainage s draenáil f3
drainage sponge spúinse m4 draenála
drape s cuirtín m4
dress v cóirigh v
dressing s cóiriú m (gs -rithe); íocleasú m (gs -saithe)
dressing clip fáiscín m4 cóirithe
dressing pack maingín m4 cóirithe
dried blood fuil f3 thriomaithe
drip s diltálaire m4
drive s (of personality) treallús m1
droop v crom v (pp -tha)
drooping a ligthe a
drooping eyelid caipín m4 ligthe súile
droplet infection ionfhabhtú m braoiníneach
dropsy s íorpais f2
drown v báigh v
drowning sm4
drug s druga m4
drug abuse mí-úsáid f2 drugaí
drug abuser mí-úsáideoir m3 drugaí
drug addict andúileach m1 i ndrugaí
drug addiction andúil f2 i ndrugaí
drug dealer mangaire m4 drugaí
drug dependence spleáchas m1 ar dhrugaí
drug overdose ródháileog f2 drugaí
drug pusher mealltóir m3 drugaí
drug rehabilitation unit aonad m1 athshlánúcháin ó dhrugaí
drug trafficker gáinneálaí m4 drugaí
Drug Treatment Centre Board Bord m1 na nIonad Cóireála do Lucht Mí-Usáide Drugaí
drunkenness
s meisce f4
duct s ducht m3 (pl -anna)
dull a (deadened etc.) marbh a; marbhánta a
dull pain marbhphian f2 (pl -ta)
dumb a balbh a
duodenal a dúidéineach a
duodenal ulcer othras m1 dúidéineach
duodenum s dúidéineam m1
dura mater s máthair f5 chrua
dying, to be a bheith ag éag; a bheith ag fáil bháis; a bheith ag saothrú an bháis
dysentery s dinnireacht f3
dysfunction s mífheidhmiú m (gs -mithe)
dysfunctional a mífheidhmiúil a
dysfunctional families
teaghlaigh mpl mhífheidhmiúla
dyskinesia s discinéise f4
dyskinetic a discinéiteach a
dyslexia s disléicse f4
dyslexic a disléicseach a
dysmenorrhea s dismhíostrú m (gs -raithe)
dyspepsia s dispeipse f4; mí-dhíleá m4
dysphasia s diosfáise f4
dyspraxia s diospraicse f4
Dyspraxia Association An Cumann m1 Diospraicse
dystrophy s diostróife f4

E

Barr


ear
s cluas f2
earache s pian f2 chluaise
ear bandage bindealán m1 cluaise
ear discharge sileadh m1 cluaise
eardrum s tiompán m1 na cluaise
ear infection ionfhabhtú m cluaise
early adolescence luathógántacht f3
early childhood luathóige f4
early detection aimsiú m luath
early diagnosis fáthmheas m3 luath
early infantile autism uathachas m1 leanbaí
earmuffs spl cosaint f2 cluas
ear, nose and throat (ENT) cluas, srón agus scornach
East Coast Area Health Board Bord m1 Sláinte Limistéar an Chósta Thoir
Eastern Health Shared Services Seirbhísí fpl Comhroinnte Sláinte an Oirthir
Eastern Regional Health Authority Údarás m1 Réigiúnda Sláinte an Oirthir
eating between meals ag ithe idir bhéilí
eating disorder neamhord m1 itheacháin
echolalia s macallalacht f3
echolalic a macallach a
economic stress strus m1 eacnamaíoch
ectoparasite s eicteaparaisít f2; seadán m1 eachtrach
eczema s eachma f4
educational deprivation díothacht f3 oideachais
educationally subnormal faoi bhun gnáthéirime
effector s éifeachtóir m3
effector muscle éifeachtóir m3
effector organ orgán m1 éifeachtóra
efferent a eisiomprach a
efferent arteriole artairín m4 eisiomprach
efferent vessel soitheach m1 eisiomprach
effluence s eisileadh m (gs -lte)
effluent s eisilteach m1
effluent a eisilteach a
effluvium s bréansreabhadh m (gs -eafa)
effusion s brúchtadh m (gs -ta, pl -taí)
egestion s eisligean m1
ejaculate v sead v
ejaculation s seadadh m (gs seadta)
elastic a leaisteach a
elastic adhesive plaster greimlín m4 leaisteach
elastic bandage bindealán m1 leaisteach
elastic fibre snáithín m4 leaisteach
elastic tissue fíochán m1 leaisteach
elastin s laistin f2
elbow s uillinn f2 (pl -eacha)
elbow joint alt m1 uillinne
elbow tube feadán m1 bacánach
elderly a scothaosta a
elective a toghaí a
electric(al) a leictreach a
electric blanket pluid f2 leictreach
electric shock turraing f2 leictreach
electric toothbrush scuab f2 fiacaile leictreach
electrocardiogram s leictreacardagram m1
electroencephalogram (E.E.G.) s leictreinceifileagram m1 (L.E.G.)
electrolyte s leictrilít f2
elephantiasis s eilifintiáis f2
eligible a i dteideal; incháilithe a
eligibility s cáilítheacht f3
emaciated a cnaíte a
embolism s eambólacht f3
embolus s eambólas m1
embryo s suth m3 (pl -anna)
emergency s éigeandáil f3
emergency activity gníomhaíocht f3 éigeandála
emergency admission glacadh m éigeandála; iontráil f3 éigeandála
Emergency Care Order Ordú m Cúraim Éigeandála
emergency case cás m1 éigeandála
Emergency Department An Rannóg f2 Éigeandála
Emergency Department Reception Fáiltiú m Rannóg na hÉigeandála
Emergency Department Theatre Obrádlann f2 Rannóg na hÉigeandála
emergency operation obráid f2 éigeandála
emergency order ordú m éigeandála
emergency treatment cóireáil f3 éigeandála
emergency unit/casualty an t-aonad m1 éigeandála
emetic s urlacan m1
emetic a urlacach a
emission s astaíocht f3
emollient s maothlach m1
emollient a maothlach a
emotional a mothúcháin gs as a; mothúchánach a
emotional block bac m1 mothúchánach
emotional change athrú m mothúcháin
emotional deprivation díothacht f3 mhothúcháin
emotional development forás m1 mothúchánach
emotional security slándáil f3 mhothúchánach
empathy s ionbhá f4
emphysema s eimfiséime f4
employment exchange malartán m1 fostaíochta
emulsified a eiblithe a
emulsify v eibligh v
emulsion s eibleacht f3
enamel s cruan m1
encephalitis s einceifilíteas m1
encopresis s ioncoipréis f2
end s ceann m1; deireadh m1
endemic a eindéimeach a
ending s ceann m1; rinn f2 (npl reanna, gpl reann)
endoblast s ionbhlast m4
endocarditis s ionchairdíteas m1
endocardium s ionchairdiam m4
endoceptor s ionghabhdóir m3
endocrine a inchríneach a
endocrine gland faireog f2 inchríneach
endocrine system córas m1 inchríneach
endocrinologist s inchríneolaí m4
endocrinology s inchríneolaíocht f3
endolymph s inlimfe f4
endometriosis s inmheatróis f2
endometrium s inmheitriam m4
endometrium follicles falacailí fpl inmheitriam
endoparasite s ionpharaisít f2
endopeptide s inpheiptíd f2
endoplasm s ionphlasma m4
end organ orgán m1 cinn; rinnorgán m1; ceannorgán m1
endoscopy s ionscópacht f3
endoskeleton s ionchnámharlach m1
endothelial a intéiliach a
endothelial cell cill f2 intéileach
endothelial layer ciseal m1 intéiliach
endothelial surface dromchla m4 intéiliach
endothelium s intéiliam m4
end products táirgí mpl deiridh
enema s einime f4; gliostaire m4
energy s fuinneamh m1
energy cycle timthriall m3 fuinnimh
ENT (ear, nose and throat) CSS
enteric a eintreach a
enteric fever fiabhras m1 eintreach
enteritis s eintríteas m1
ENT hospital ospidéal m1 CSS
entitlement category earnáil f3 teidlíochta
entitlements spl teidlíochtaí fpl
ENT specialist speisialtóir m3 CSS
enuresis s fualrith m3
environment s (ecological, etc.) comhshaol m1
environment s (immediate; of place) timpeallacht f3
environmental control rialú m na timpeallachta
environmental health officer oifigeach m1 sláinte comhshaoil
enzyme s einsím f2
eosinophil s eoisinifil f2
eosinophil a eoisinifileach a
epidemic s eipidéim f2
epidemic a eipidéimeach a
epidemic hospital ospidéal m1 eipidéimí
epidemiologist s eipidéimeolaí m4
epidemiology s eipidéimeolaíocht f3
epidermic cell cill f2 eipideirmeach
epidermis s eipideirm f2
epidural s eipeadúrach m1
epidural a eipeadúrach a
epiglottus s eipeaglotas m1
epilepsy s titimeas m1
epileptic s titimeach m1
epileptic a titimeach a; titimis gs as a
epileptic fit taom m3 titimis
epithelial a eipitéiliach a
epithelial surface dromchla m4 eipitéiliach
epithelium s eipitéiliam m4
Epsom salts salainn mpl Epsom
equable a socair a
equipment s fearas m1; trealamh m1
erectile tissue fíochán m1 ardúcháin
erection s (= erect penis) adharc f2
erector muscle matán m1 ardaitheach
erector spinae (muscle) erector spinae m4
erect penis (= erection) adharc f2
erepsin s eiripsin f2
ergosterol s eirgistéaról m1
erratic behaviour iompraíocht f3 mhearbhlach
eructate v brúcht v
erysipelas s ruachtach m1
erythrocyte s (= red blood cell, red blood corpuscle) eiritricít f2
essential tremor creathán m1 ó mhianach
ester s eistear m1
ether s éitear m1
ethics s eitic f2
ethmoid s eatmóideach m1
ethmoid a eatmóideach a
etiology s (= aetiology) cúiseolaíocht f3
European Agency for Safety and Health at Work An Ghníomhaireacht f3 Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
European Cancer Prevention Week Seachtain f2 Eorpach um Chosc na hAilse
European Information on Cancer Year Bliain f3 Eorpach Eolais ar an Ailse
eustachian a eostach a
eustachian tube feadán m1 eostach
euthanasia s eotanáis f2
evacuate v folmhaigh v
evacuation of bowels folmhú m putóige
evaporate v galaigh v
evaporation s galú m (gs -laithe)
eviscerate v dí-innigh v
evolution s éabhlóid f2
evulsion s stoitheadh m (gs -oite)
examination s scrúdú m (gs -daithe)
examination drape fallaing f2 scrúdaithe
examination glove lámhainn f2 scrúdaithe
examination gown gúna m4 scrúdaithe
examination table bord m1 scrúdaithe
examine v scrúdaigh v
excessive distress anacair f3 mhíchuibheasach
excision s eisceadh m (gs -cthe)
excitement s floscadh m (gs -ctha)
excreta s eisfhearadh m (gs -rtha)
excrete v eisfhear v
excreted a eisfheartha a
excretion s eisfhearadh m (gs -rtha)
excretory a eisfheartha gs as a
excretory organ orgán m1 eisfheartha
exercise s (physical) aclaíocht f3
exhalation s easanálú m (gs -laithe)
exhale v (= breathe out, expire) easanálaigh v
exhaustion s tnáitheadh m (gs -áite)
exhumation s dí-adhlacadh m (gs -ctha)
exocrine a eisicríneach a
exocrine function feidhm f2 eisicríneach
exophthalmia s bolgshúilí f4; easoftailme f4
exophthalmic a easoftalmach a
exophthalmic goitre ainglis f2 easoftalmach
expectant mother bean f le haghaidh clainne
expecting a baby ag iompar clainne
expectorant s seileachán m1
expert system córas m1 saineolaíoch
expiration s (exhalation) easanálú m (gs -laithe)
expire v (= breath out, exhale) easanálaigh v
expire v (= die) éag v (pp éagtha, vn éag); básaigh v; faigh v bás
exposure s (to sun) tógáil f3 na gréine; glacadh m na gréine
extensible a insínte a
extension s síneadh m (gs -nte, pl -ntí)
extensor group (of muscles) grúpa m4 sínteach
extensor muscle matán m1 sínteach
external a seachtrach a
external auditory canal (= external auditory meatus) canáil f3 sheachtrach chloisteála
external auditory meatus (= external auditory canal) canáil f3 sheachtrach chloisteála
external ear (= outer ear) cluas f2 sheachtrach
external malleolus mailléalas m1 seachtrach
external nares polláirí mpl seachtracha
external puncture polladh m seachtrach
external rectus dírmhatán m1 seachtrach
extract v (of teeth) tarraing v (pres -íonn, pp -gthe, vn -gt)
extraction s stoitheadh m (gs -ite)
extractive s astarrachtán m1
extra-sensory perception aireachtáil f3 eischéadfach
extrinsic a eistreach a
extrinsic factor fachtóir m3 eistreach
extrinsic muscle matán m1 eistreach
extroversion s eisdíritheacht f3
extrovert s eisdíritheach m1
extrovert a eisdíritheach a
exudation s úscadh m (gs -ctha, pl -cthaí)
eye s súil f2 (gpl súl)
eye-ball s meall m1 súile
eye bandage púicín m4 (súile)
eye cream uachtar m1 súl
eye disease tinneas m1 súl
eye dressing cóiriú m súile
eye-hand co-ordination comhordú m súl is lámh
eyelid s caipín m4 súile; mogall m1 (súile)
eye-motor co-ordination comhordú m súl is luaile
eye movement corraí m súl
eye patch bileog f2 shúile
eye-salve s fabhairt f2 súl
eye-shade s clipéad m1
eye shield clipéad m1
eye-socket s log m1 súile
eyesore s gráin f súl
eye specialist speisialtóir m3 súl; Fam. dochtúir m3 súl
eye stick (= ophthalmic swab) maipín m4 súile
eyestrain s saoth m3 súl; tuirse f4 shúl
eye-testing s promhadh m súl; tástáil f3 súl

F

Barr


fabrile
a fiabhrasach a
face s aghaidh f2; éadan m1
facelift s teannadh m cnis
face mask masc m1 máinliachta
facial injury gortú m aghaidhe
facial twitch bíogadh m san aghaidh
factor s fachtóir m3; toisc f2
facultative a ionnúsach a
faecal a faecach a
faecal incontinence neamhchoinneálacht f3 fhaecach
faeces s faecas m1
failure s cliseadh m (gs -ste); teip f2 (pl -eanna)
faint s (= fainting) fanntais f2
fainting s (= faint) fanntais f2
faintness s fainne f4
fallen arch trácht m3 plánach
false teeth fiacla fpl bréige

family s (of household) teaghlach m1; comhluadar m1
family s (of children) clann f2; muirear m1
family advice centre lárionad m1 comhairle teaghlaigh
family allowance liúntas m1 leanaí
family carer cúramóir m3 teaghlaigh
family guidance treoir f5 theaghlaigh
family guidance unit aonad m1 treorach teaghlaigh
family planning pleanáil f3 chlainne
far-sighted a fadradharcach a; fadamharcach a
far-sightedness s fadradharc m1
fat s saill f2 (pl -te)
fat a ramhar a
fatal a marfach a
fat globule cruinnín m4 saille
fatigue s tuirse f4
fat-soluble vitamin vitimín m4 sailltuaslagtha
fat tissue fíochán m1 sailleach
fatty acid aigéad m1 sailleach
feed v beathaigh v; cothaigh v
feeding s beathú m (gs -thaithe)
Fehling’s solution tuaslagán m1 Fehling
female a baineann a
female carers banchúramóirí mpl
female genital tract conair f2 ghiniúna na mná
female reproductive organ orgán m1 atáirgthe baineann
femoral s féimearach m1
femoral a féimearach a
femoral artery artaire m4 féimearach
femoral pulse frithbhualadh m féimearach
femoral vein féith f2 fhéimearach
femur s féimear m1
fenestrated drape scaraoid f2 fhuinneogach
fermentation s coipeadh m (gs -pthe)
fester s ábhar m1
fester v ábhraigh v
fetid a bréan a
fever s fiabhras m1
feverish a fiabhrasach a
fibre s snáithín m4
fibre blend cumasc m1 de theicstílí
fibrillation s fibriliú m (gs -lithe)
fibrositis s fibrisíteas m1
fibrous a snáithíneach a
fibrous coat coirt f2 shnáithíneach
fibrous membrane scannán m1 snáithíneach
fibrous tissue fíochán m1 snáithíneach
field of vision réimse m4 radhairc
figure-of-eight bandage bindealán m1 ochtach
filamentous a snáithíneach a
filamentous process próiseas m1 snáithíneach
filiform a snáithíneach a
filiform papilla sineán m1 snáithíneach
filling s (Dent.) líonadh m (gs -nta)
filmated swab maipín m4 srathach
filter s scagaire m4
filter-like organ orgán m1 scagúil
filter paper scagpháipéar m1
fine a mín a
fine hair gruaig f2 mhín
fine motor skills scileanna fpl mínluaileacha
finger dressing cóiriú m méire
fingerstall s buadán m1; mútóg f2
fire s tine f4; dóiteán m1
fire escape staighre m4 éalaithe
fire extinguisher múchtóir m3 dóiteáin
fireguard s sciath f2 thine
fire service seirbhís f2 dóiteáin
firm joint calipers cailpéar m1 ailt dhocht
first aid garchabhair f (gs -bhrach)
first-aid box/chest bosca m4 garchabhrach
first-aid dressing cóiriú m garchabhrach
first-aid kit fearas m1 garchabhrach
first-aid station stáisiún m1 garchabhrach
first-aid treatment cóireáil f3 gharchabhrach
fission s scoilteadh m (gs -lte)
fit s taom m3 (pl -anna)
fix s (of drugs) steall f2
flabby a liobarnach a
flannel bandage bindealán m1 flainnín
flap s liopóg f2
flatfoot s spadchos f2
flatfooted a spadchosach a
flat plate pláta m4 réidh
flatulence s gaofaireacht f3
flatulent a gaofar a
flatus tube gaothfheadán m1
flatworm s leithphéist f2
flesh s feoil f3
flesh-coloured a cneasdathach a
flexible a solúbtha a
flexibility s solúbthacht f3
flexion s fleisceadh m (gs -cthe)
flexor a fleisceach a; crapach a
flexor group (of muscles) grúpa m4 fleisceach
flexor muscle matán m1 fleisceach
flexure s fleisceán m1
floating rib correasna f4 (pl -cha)
flocculent a flocasach a
flow s sreabhadh m (gs -eafa)
flu s fliú m4
fluff s caitín m4; bruth m3
fluff pulp laíon m1 ceallalóis
fluff pulp underpad fophillín m4 de laíon ceallalóis
fluid s sreabhán m1
fluid balance cothromaíocht f3 sreabháin
fluid intake ionghabháil f3 sreabhán
fluorescence s fluaraiseacht f3
fluoridate v fluairídigh v
fluoridation s fluairídiú m (gs -dithe)
fluoride s fluairíd f2
fluorinate v fluairínigh v
fluorine s fluairín m4
fluorosis s fluaróis f2
flu vaccination vacsaíniú m in aghaidh an fhliú
flyblown a fíniúch a
foam bandage cúrbhindealán m1
foam dressing cúrchóiriú m (gs -rithe)
foam rubber bandage bindealán m1 cúr-rubair
foam rubber pad pillín m4 cúr-rubair
foam rubber plate pláta m4 cúr-rubair
focus s fócas m1
focus groups grúpaí mpl fócais
foetus s féatas m1
fog s ceo m4
folded gauze piece píosa m4 d’uige fhillte
folic acid aigéad m1 fólach
follicle s falacail f2
follicle-stimulating hormone (FSH) hormón m1 falacailspreagthach (FSH)
fomentation s fóimint f2; fabhairt f2; bogfholcadh m (gs -ctha, pl -cthaí)
fomites s fomites m4
food s bia m4 ( pl -nna)
food chain biashlabhra m4
food ingredient comhábhar m1 bia
food poisoning nimhiú m bia
food residue iarmhar m1 bia
Food Safety Promotion Board An Bord m1 um Chur Chun Cinn Sábháilteachta Bia
food vacuole folúisín m4 bia
foot s cos f2
foot-and-mouth disease galar m1 crúibe is béil
foramen s bréifin f2 (gs -fne, pl -fní)
foramen major bréifin f2 mhór
foramen ovale bréifin f2 ubhach
foramen rotundum bréifin f2 chruinn
foramina spl bréifní fpl
forceps s teanchair f2
forearm sf4 (pl -theacha)
foreign body earra m4 coimhthíoch
forensic a fóiréinseach a
forensic medicine míochaine f4 fhóiréinseach
forensic pathologist paiteolaí m4 fóiréinseach
forensic pathology paiteolaíocht f3 fhóiréinseach
forensics s fóiréinsic f2
forensic science eolaíocht f3 fhóiréinseach
form s foirm f2 (pl -eacha)
formaldehyde s formaildéad m1
formalin s formailin f2
formation s foirmíocht f3; foirmiú m (gs -mithe)
Forum of People with Disabilities Fóram m1 na nDaoine faoi Mhíchumas
foster care cúram m1 altramais
foster child páiste m4 altrama
fracture s briseadh m (gs -ste, pl -steacha)
fracture v bris v
fractured a briste a
freckle s breicne f4
freckled a breicneach a
free-wall pathway bealach m1 balla
frenectomy s freineachtóime f4
friar’s balsam balsam m1 na manach
frontal lobe maothán m1 tosaigh
frostbite sm4 seaca
fructose s fruchtós m1
fuel s breosla m4
full-blown AIDS SEIF iomlán
full-blown psychotic episodes taomanna mpl de shíocóis iomlán
full-term infant naíonán m1 lánaibí
fumigate s toitrigh v
function s feidhm f2 (pl -eanna)
functional disorder neamhord m1 feidhme
fungiform a fungaschruthach a
fungiform papilla sineán m1 fungaschruthach

G

Barr


galactose
s galachtós m1
galen s galen m4
gall s (= bile) domlas m1
gall bladder máilín m4 an domlais
gallstone s cloch f2 dhomlais
gamma globulin gáma-ghlóbailin f2
ganglion s gainglín m4
ganglionic a gainglíneach a
gangrene s morgadh m (gs -gtha)
gangrenous a morgthach a
gargle s craosfholcadh m (gs –ctha); gargrais f2
gargle v craosfholc v; gargraisigh v
gas s gás m1
gasp s stiúg m1
gasp v stiúg v (pp -gtha)
gastr- pref gastr(a)-, gastrai-, gaistr- pref
gastric a gastrach a
gastric analysis anailís f2 ghastrach
gastric aspiration asú m4 gastrach
gastric enzyme einsím f2 ghastrach
gastric juice súlach m1 gastrach
gastric lavage níochán m1 gastrach
gastric vein féith f2 ghastrach
gastrin s gaistrin f2
gastritis s gaistríteas m1
gastrocnemius s (muscle) gastrocnemius m4
gastroenteritis s gaistreintríteas m1
gastroenterological a gaistreintreolaíoch a
gastroenterological surgery máinliacht f3 ghaistreintreolaíoch
gastroenterologist s gaistreintreolaí m4
gastroenterology s gaistreintreolaíocht f3
gastrointestinal a gastraistéigeach a
gastrointestinal tract conair f2 ghastraistéigeach
gastrostomy s gastrastóime f4
gastrotomy s gastratóime f4
gauze s uige f4
gauze and cellulose wadding tissue flocas m1 d’uige agus de cheallalós
gauze and cotton tissue ciarsúr m1 d’uige agus de chadás
gauze ball ceirtlín m4 uige
gauze bandage bindealán m1 uige
gauze roll rolla m4 uige
gauze swab maipín m4 uige
gene s géin f2 (pl -te)
general anaesthetic ainéistéiseach m1 ginearálta
general hospital ospidéal m1 ginearálta
general (medical) practice cleachtadh m ginearálta (míochaine)
general (medical) practitioner lia m4 ginearálta; Fam. gnáthdhochtúir m3
general medical services seirbhísí fpl míochaine ginearálta
genetic a géiniteach a
genetic engineering innealtóireacht f3 ghéiniteach
genetics s géineolaíocht f3
genitourinary a (= urogenital) úraiginitiúil a
gentian violet vialait f2 cheadharlaigh
geriatric a seanliach a
geriatrician s dochtúir m3 seanliachta
geriatrics s seanliacht f3
geriatric team foireann f seanliachta
germ s geirm f2 (pl -eacha); frídín m4
german measles bruitíneach f2 dhearg
germicide s geirmicíd f2
germinal a geirmeach a
germinal zone crios m3 geirmeach
gerontological a seaneolaíoch a
gerontologist s seaneolaí m4
gerontology s seaneolaíocht f3
gestation s tréimhse f4 iompair
gingivitis s gingibhíteas m1
ginglymus s alt m1 bacánach
girdle s crios m3 (gs creasa, pl -anna)
gland s faireog f2
glandular a faireogach a
glaucoma s glácóma m4
glenoid a gleanóideach a
glenoid cavity cuas m1 gleanóideach
gliding joint alt m1 sleamhnach
Glisson’s capsule capsúl m1 Glisson
globular a cruinneogach a
globule s cruinnín m4
globulin s glóbailín f2
glomerulus s glomarúlach m1
glucagon s glúcagón m1
glucocorticosteroid s glúcacortacaistéaróideach m1
glucose s glúcós m1
gluten s glútan m1
gluten-free products táirgí mpl saor ó ghlútan
gluteus maximus gluteus maximus m4
gluteus medius gluteus medius m4
gluteus minimus gluteus minimus m4
glyceride s glicríd f2
glycoprotein hormone hormón m1 gliceapróitéine
Gmelin’s test tástáil f3 Gmelin
goitre s ainglis f2
Golgi body coirpín m4 Golgi
gonad s gónad m1
gonadotrophin s gónadatróifin f2
gonadotrophin-releasing hormones hormóin mpl scaoilte gónadatróifine
gonorrhoea s gonairith m3
gout s gúta m4
gradient s grádán m1
graft s (Surg.) nódú m (gs -daithe)
graft v (Surg.) nódaigh v
granular dressing cóiriú m gráinneach
granule s gráinnín m1
granulocyte s granalaicít f2
gravel s (Med.) grean m1 fuail
Graves’ disease galar m1 Graves
grease spot gréiscspota m4
greater trochanter trócantar m1 mór
greenstick fracture briseadh m scolbach
grey matter ábhar m1 liath
gristle s loingeán m1
grit s grean m1; greanchloch f2
groin s bléin f2
grommet s osclán m1 silte
groove s eitre f4
gross motor skills scileanna fpl oll-luaileacha
group s grúpa m4
group relationship grúpghaol m1
growth s fás m1
growth hormone hormón m1 fáis
guardianship s caomhnóireacht f3
guidance s treoir f5 (gs -eorach); treorú m (gs -raithe)
guidance counselling treoirchomhairleoireacht f3
guide dog madra m4 treorach
guilt complex coimpléasc m1 ciontachta
gullet s diúlfaíoch m1; slogaide m4
gum s drandal m1
gum disease galar m1 drandail
gum shield sciath f2 dhrandail
gustatory hallucination mearaíocht f3 bhlastachta
gut s putóg f2
gut-scraping s scrabhadh m putóg
gynaecological a gínéiceolaíoch a
gynaecologist s gínéiceolaí m4; lia m4 ban
gynaecology s gínéiceolaíocht f3; liacht f3 bhan

H

Barr


habit training
gnásoiliúint f3 (gs -úna)
habituation s taithí f4
haematemesis s haemaiteiméis f2; urlacan m1 fola
haematocrit value áireamh m1 haemataicriteach
haematologist s haemaiteolaí m4
haematological a haemaiteolaíoch a
haematology
s haemaiteolaíocht f3
haematuria s haematúire f4; fual m1 fola
haem molecule s haem-mhóilín m4
haem(o)- pref haema(i)- pref
haemoglobin s haemaglóibin f2
haemolytic a haemalaíoch a
haemophilia s haemaifilia f4
haemophiliac s haemaifiliach m1
haemophiliac a haemaifiliach a
haemophilus pertussi haemophilus pertussi m4
haemopoietic a fuilghinte a
haemopoietic factor fachtóir m3 fuilghinte
haemoptysis s haemaitís f2; smuga m4 fola
haemorrhage s rith m3 fola
haemorrhage blood fuil f3 reatha
haemorrhagic blood disease galar m1 fuilreathau
haemorrhoids spl fíocas m1
haem unit haemaonad m1; aonad m1 fola
hair
s (Coll.) (on head) gruaig f2
hair s (head of) folt m1
hair s (single) ribe m4 (gruaige)
hair-brush s scuab f2 ghruaige
hair follicle falacail f2 ribe
half-bleached a leath-thuartha a
hallucination s (in general) mearaíocht f3
hallucination s (of vision) mearú m súl
hallucinogen s mearúigín m4
hammer bone ceapchnámh f2
hammertoe s ceapladhar f (gs -laidhre, pl -dhracha)
hamstring s teannán m1 na hioscaide
hand s lámh f2
hand cream uachtar m1 láimhe
hand-eye co-ordination comhordú m lámh is súl
handicapped a (physical) faoi éalang; éalangach a; éislinneach a
handicraft centre lárionad m1 lámhcheirde
handkerchief s ciarsúr m1
hand towel tuáille m4 láimhe
haploid a haplóideach a
Happy Heart Programme Clár m1 an Chroí Fholláin
hard drugs drugaí mpl crua
hardened arteries artairí mpl cruaite
hard palate carball m1 (crua)
harelip s bearna f4 mhíl
Haversian canals canálacha fpl Havers
hay fever fiabhras m1 léana
hazard s guais f2 (pl -eacha)
hazardous a guaiseach a
head s ceann m1; cloigeann m1 (pl -gne)
headache s tinneas m1 cinn
head cold slaghdán m1 cinn
heal v (of wound) cneasaigh v
heal v (of cure, recovery) íoc v; leigheas v
healing s cneasú m (gs -saithe); íoc f2; leigheas m1; slánú m (gs –naithe)
health s sláinte f4
Health and Safety Authority (HSA) An tÚdarás m1 Sábháilteachta agus Sláinte
health board bord m1 sláinte
Health Board Notification Scheme Scéim f2 Fógraí Boird Sláinte
health care cúram m1 sláinte
healthcare a sláinte gs as a
healthcare product earra m4 sláinte
health centre ionad m1 sláinte
health check scrúdú m sláinte
health education oideachas m1 sláinte
health foods bianna mpl sláinte
health food shop siopa m4 bianna sláinte
healthier eating habits nósanna mpl itheacháin níos sláintiúla
health legislation reachtaíocht f3 sláinte
health officer’s office oifig f2 an oifigigh shláinte
Health Promotion Unit An tAonad m1 um Chothú Sláinte
health-related fitness corpacmhainn f2 na sláinte
health service professionals gairmithe mpl sa tseirbhís sláinte
health services seirbhísí fpl sláinte
healthy a folláin a; sláintiúil a
healthy child páiste m4 folláin
healthy eating school scoil f2 bhia shláintiúil
hear v clois v; éist v
hearing s cloisteáil f3; éisteacht f3
hearing aid áis f2 éisteachta
hearing deficiency uireasa f4 éisteachta
hearing impairment lagú m éisteachta
hearing loss caillteanas m1 éisteachta
hearing problems fadhbanna fpl éisteachta
heart s croí m4 (pl -the)
heart failure cliseadh m croí; teip f2 croí
heart-lung by-pass machine meaisín m4 seach-chonaire croí is scamhóg
heart transplant trasphlandú m croí
heat exhaustion tnáitheadh m ó theas
helpless patient othar m1 anbhann
help line líne f4 chabhrach
hemianopia
s heimianóipia f4
hemiplegia s heimipléigia f4
hepatic a heipiteach a; an ae gs as a
hepatic artery artaire m4 heipiteach
hepatic duct ducht m3 heipiteach
hepatic portal system córas m1 iomprach an ae; córas m1 iomprach heipiteach
hepatic vein féith f2 heipiteach
hepatitis s heipitíteas m1; aetas m1
herbalism s luibhliacht f3
herbalist s luibhlia m4
herbal remedy leigheas m1 luibhe
herbal tea tae m4 luibhe
hereditary a dúchasach a; dúchais gs as a
hereditary factors tosca fpl ó oidhreacht
heredity s dúchas m1; oidhreacht f3
hernia s (= rupture) heirne f4; maidhm f2 sheicne
high-fibre food bia m4 le neart snáithín
high-risk activities gníomhartha mpl fíorchontúirteacha
high self-esteem ardmheas (air/uirthi féin)
high sun-protection factor
fachtóir m3 ard cosanta ar an ngrian
hinge joint alt m1 bacánach
hip s cromán m1
hip joint alt m1 an chromáin
hip replacement athchur m1 cromáin
histamine s hiostaimín m4
histidine s histidín m4
histochemistry s histiceimic f2
histogen(et)ic a histigineach a
histogenesis s histigineas m1
histoid a hiostóideach a
histologist s histeolaí m4
histology s histeolaíocht f3
histolysis s histealú m (gs -laithe)
histone s hiostón m1
histopathologist s histeapaiteolaí m4
histopathology s histeapaiteolaíocht f3
histoplasmosis s histeaplasmóis f2
HIV (human immune virus) VEID
HIV-negative a VEID-diúltach a
HIV-positive a VEID-deimhneach a
holistic a iomlánaíoch a
holistic approach cur m chuige iomlánaíoch
holistic medicine leigheas m1 iomlánaíoch
holistic practitioner cleachtóir m3 iomlánaíoch
home care cúram m1 baile
home help cúntóir m3 baile
homeopath s hoiméapat m1
homeopathic a hoiméapaiteach a
homeopathic remedy leigheas m1 hoiméapaiteach
homeopathy s hoiméapaite f4
homogeneous a aonchineálach a
homogenic a homaigéineach a
hookworm s péist f2 chrúcach
hormonal a hormónach a
hormone s hormón m1
hormone replacement therapy (HRT) teiripe f4 athsholáthair hormón (TAH)
horny zone crios m3 ceiritineach
hospice s ospís f2
hospice home care cúram m1 baile ospíse
hospice nurse altra m4 ospíse; banaltra f4 ospíse
hospital s ospidéal m1
hospital administration riarachán m1 ospidéil
hospital bedstead leaba f ospidéil
hospitalization s cur m1 san ospidéal
hospitalization charges táillí mpl ospidéil
hospital librarian leabharlannaí m4 ospidéil
hospital overbed tables boird mpl ospidéil forleapa
Hospitals’ Services Cards Cártaí mpl Seirbhísí Ospidéil
hospital ward barda m4 ospidéil
hospital ward screens scáthláin mpl bharda ospidéil
housefly s cuil f2
household detergents glantaigh mpl
household waste fuíoll m1 teaghlaigh
house physician lia m4 cónaithe
HRT (hormone replacement therapy) TAH
human consumption tomhaltas m1 ag daoine
human immune virus (HIV) víreas m1 easpa imdhíonachta daonna
humerus s húiméireas m1
humid a bogthais a
humidity s bogthaise f4
humour s lionn m3
hump s dronn f2
hunger s ocras m1
hungry a ocrach a
hyaline a gloineata a
hydrocephalic a hidriceifileach a
hydrocephalous a hidriceifileach a
hydrocephalus s (= water on the brain) hidriceifileas m1
hydrochloric acid aigéad m1 hidreaclórach
hydrocolloids spl hidreacollóidigh mpl
hydrogels spl hidreaghlóthacha fpl
hydrogen s hidrigin f2
hydrolytic enzyme einsím f2 hidrealaíoch
hydrophilic a hidrifileach a
hydrophobic a hidreafóbach a
hygiene s sláinteachas m1
hygienic a sláinteach a
hygienic food bia m4 slán
hygienics s sláinteolaíocht f3
hygienist s sláinteolaí m4
hymen s himéin f2; scannán m1 óchta
hyoscyamine s (drug) hióisciaimín m4
hyper- pref hipear-, hipir- pref
hyperacidity s hipearaigéadacht f3
hyperactive a hipirghníomhach a
hyperaemia s hipearaemacht f3
hyperaesthesia s hipiréistéise f4
hyperglycaemia s hipirglicéime f4
hyperglycaemic a hipirglicéimeach a
hyperkeratosis
s hipirceireatóis f2
hyperkinesia s hipircinéise f4
hypermetropia s hipirmeatróipe f4
hypermnesia s hipirmnéise f4
hyperopia s (= hypermetropia) hipearóipe f4
hyperostosis s hipearostóis f2
hyperpituitarism s hipirpiotútachas m1
hyperplasia s hipearpláis f2
hyperpnoea s hipirnia f4
hyperpyrexia s hipirpiréicse f4
hypersecretion s hipearthál m1
hypersensitive a hipiríogair a
hypersensitivity s hipiríogaireacht f3
hypertension s hipirtheannas m1
hypertensive a hipirtheannasach a
hyperthermia s hipirteirme f4
hyperthyroidism s hipirtíoróideacht f3
hypertonic a hipeartonach a
hypertrophy s hipeartrófacht s
hyperventilation s hipearanálú m (gs -laithe)
hypervitaminosis s hipirvitimíonóis f2
hypnotics s hiopnóisigh mpl
hypnotic suggestion inmheabhrú m hipneoiseach
hypo- pref hipea-, hipi- pref
hypoacidity s hiopaigéadacht f3
hypoallergenic a hiopailléirgineach a
hypochondria s hipeacoindre f4; galareagla f4
hypochondriac s hipeacoindreach s; galareaglach s
hypochondriac
a hipeacoindreach a; galareaglach a
hypodermic a hipideirmeach a
hypodermic injection instealladh m hipideirmeach
hypodermic needle snáthaid f2 hipideirmeach
hypogastric a ísleacánach a
hypogastrum s ísleacán m1
hypoglycaemia s hipiglicéime f4
hypoglycaemic a hipiglicéimeach a
hypomania
s hipeamáine f4
hypophysial a hipifiseach a
hypophysis s hipifis f2
hypoplasia s hipeapláis f2
hypopnoea s hipinia f4
hyposecretion s hipeathál m1
hypospadias s hipeaspáidias m4
hypostasis s hipeastáis f2
hyposthenia s hipistéine f4
hypotension s fotheannas m1
hypotensive a fotheannasach a
hypothalamus s hipeatalamas m1
hypothermia s hipiteirme f4
hypothyroidism s hipeatíoróideacht f3
hypotonic a hipeatonach a
hypoxia s hiopocsa f4
hysterectomy s histireachtóime f4
hysteria s histéire f4
hysteric s histéireach m1
hysteric(al) a histéireach a
hysterical reaction frithghníomh m1 histéireach
hysterotomy s histireatóime f4

I

Barr


ibuprofen
s iobúpróifein f2
identity crisis géarchéim f2 féinaithne
idiosyncrasy s saintréithiúlacht f3
ileocaecal valve comhla f4 iléachaochach
ileostomy s iléastóime f4
ileum s iléam m1; caolán m1 beag
iliac a iliach a
iliac bone cnámh f2 iliach
iliac crest círín m4 iliach
iliolumbar a ilealumbach a
iliolumbar joint alt m1 ilealumbach
iliolumbar vein féith f2 ilealumbach
ilium s iliam m4
ill a breoite a; tinn a
illness s breoiteacht f3; tinneas m1
imbed v (for microscopic examination) tuímigh v
immobile a doghluaiste a
immobilisation s díluailiú m (gs -lithe)
immobilise v díluailigh v
immobility s doghluaisteacht f3
immune a imhdíonach a
immunity s imdhíonacht f3
immunization s imdhíonadh m (gs -nta, pl -ntaí)
immunize v imdhíon v
immunoglobulin s glóbailin f2 imdhíonachta
impacted fracture briseadh m comhdhingthe
impacted teeth fiacla fpl comhdhingthe
impaired a lagaithe a
impaired hearing éisteacht f3 lagaithe
impede v bac v; coisc v
impediment of speech stad m4 sa chaint
impermeable dressing sheet brat m1 cóirithe neamh-thréscaoilteach
impetigo s impitíogó m4
implant v ionchlannaigh v
implantation s ionphlandú m (gs -daithe)
impregnate v (infuse) tuil v
impregnate v (fecundate) toirchigh v
impregnated wipe ciarsúr m1 íocleasaithe
impregnation s (infusion) tuile f4
impregnation s (fecundation) toirchiú m (gs –chithe)
impulse s ríog f2
impulsive a ríogach a
impulsiveness s ríogacht f3
impurity s neamhghlaine f4; salachar m1
inactivate v díghníomhaigh v
inactivated a díghníomhaithe a
inactive a neamhghníomhach a
inactive state staid f2 neamhghníomhach
inborn a ó bhreith
incapacitated a ar éagumas
incapacity s neamhábaltacht f3
incidence s tarlú m (gs -laithe)
incision s gearradh m (gs -rrtha)
incontinence s neamhchoinneálacht f3
incontinence product earra m4 don neamhchoinneálacht
incontinent a neamhchoinneálach a
increased heart rate croíráta m4 méadaithe
incubate v gor v (pp -tha, vn gor)
incubation s gor m1
incubation period tréimhse f4 ghoir
incubator s goradán m1
incurable a doleigheasta a
incus s inneoin f5 (gs -eonach, pl -eonacha); incus m4
indigestible a dodhíleáite a
indigestion s mí-dhíleá m4
individual role páirt f2 aonair
induce v ionduchtaigh v; spreag v
induced abortion ginmhilleadh m (gs -llte)
induced birth breith f2 spreagtha
industrial gas gás m1 tionsclaíoch
industrial therapy teiripe f4 thionsclaíoch
inert a támh a
inertia s táimhe f4
infancy s naíonacht f3
infant s naíonán m1
infantile a leanbaí a; naíonda a; naí- pref
infantile convulsions trithí mpl naíonda
infantile paralysis naíphairilis f2; polaimiailíteas m1
infantile sexuality collaíocht f3 naíonda
infant mortality mortlaíocht f3 naíonán
infant mortality rate mortlaíocht f3 naíonán; ráta m4 báis naíonán
infant welfare naíleas m3
infant welfare centre lárionad m1 naíleasa
infant welfare clinic clinic m4 naíleasa
infect v ionfhabhtaigh v
infected a fabhtaithe a; ionfhabhtaithe a
infected food bia m4 fabhtaithe
infected wound cneá f4 ionfhabhtaithe
infection s ionfhabhtú m (gs -taithe, pl -tuithe)
infectious a ionfhabhtaíoch a; tógálach a
infectious disease (causing infection) galar m1 ionfhabhtaíoch
infectious disease (easily transmitted) galar m1 tógálach
inferiority complex coimpléasc m1 ísleachta
inferior oblique muscle fiarmhatán m1 íochtarach
inferior rectus dírmhatán m1 íochtair
inferior turbinate caisealach m1 íochtair
inferior vena cava vena cava m4 íochtarach
infest v inmhíolaigh v
infestation s inmhíolú m (gs -laithe)
infirm s easlán m1
infirm a crólag a; easlán a
infirmary s otharlann f2
inflamed a athlasta a
inflammable a inlasta a
inflammation s athlasadh m (gs -sta)
inflammatory a athlastach a
inflammatory condition riocht m3 athlastach
inflammatory disorder neamhord m1 athlastach
inflate v teann v
information and cancer prevention campaign feachtas m1 eolais faoi chosc na hailse
infraclavicular a infridhealracháin gs as a
infraclavicular gland faireog f2 infridhealracháin
infrapatellar a foghlúineach a
infrapatellar bursa saicín m4 foghlúineach
infrared a infridhearg a
infrared ray ga m4 infridhearg
infundibulum s ionfundabalam m1
infusion s iondoirteadh m (gs -irte)
ingestation s ionghabháil f3
ingrowing nail ionga f5 i bhfeoil; ionga f5 ionfhásta
ingrowing toenail ionga f5 ladhrach ionfhásta
inguinal a bléineach a
inguinal gland faireog f2 bhléineach
inhalant s ionanálach m1
inhalation s ionanálú m (gs -laithe)
inhale v (= breathe in, inspire) ionanálaigh v
inhaled gas gás m1 análaithe
inherent a dúchasach a
inheritance s oidhreacht f3
inject v insteall v
injection s instealladh m (gs -llta, pl -lltaí)
injection swab maipín m4 insteallta
injure v goin v; gortaigh v
injured a gonta a; gortaithe a
injury s gortú m (gs -taithe)
inner ear (= internal ear) cluas f2 laistigh
innominate a neamhshloinnte a
innominate artery artaire m4 neamhshloinnte
innominate bone cnámh f2 neamhshloinnte
innoxious a neamhdhochrach a
inoculate v ionaclaigh v
inoculation s ionaclú m (gs -laithe)
inorganic a neamhorgánach a
in-patient s othar m1 cónaitheach
inquest s ionchoisne m4
insane a ar mire
insanitary a míshláintíoch a
insanity s gealtacht f3; mire f4
insect bite greim m3 feithide
insecticide s cuilicíd f2
insecurity s neamhdhiongbháilteacht f3
insensibility s neamh-mhothú m (gs -thaithe)
insensible a (not felt) neamhbhraite a
insensible a (of person) neamh-mhothálach a
insensible perspiration allas m1 neamhbhraite
insertion s ionlocadh m (gs -ctha)
insomnia s easuan m1
inspection s cigireacht f3; iniúchadh m (gs -chta)
inspector s cigire m4
inspiration s ionanálú m (gs -laithe)
inspire v (= breathe in, inhale) ionanálaigh v
instillation s insileadh m (gs -lte)
instinct s instinn f2
instinctive a instinneach a
instinctive behaviour iompraíocht f3 instinneach
institutional care cúram m1 in institiúid
instrument s gléas m1; ionstraim f2
insulin s inslin f2
intake s ionghabháil f3
intelligence s intleacht f3
intelligence quotient sainuimhir f intleachta
intemperance s ainmheasarthacht f3
intensive care dianchúram m1
interaction s imoibriú m (gs -rithe)
intercellular a idircheallach a
intercellular space spás m1 idircheallach
interchange s cómhalartú m (gs -taithe)
interconversion s comhchlaochlú m (gs -laithe)
intercostal a idireasnach a
intercutaneous a idirchraicneach a
interest s spéis f2
interface s comhéadan m1
interlobular a idirmhaothánach a
interlobular vein féith f2 idirmhaothánach
intern s intéirneach m1; dochtúir m3 cónaithe
internal a inmheánach a
internal bleeding fuiliú m inmheánach
internal ear (= inner ear) cluas f2 inmheánach
internal hospital communication cumarsáid f2 inmheánach ospidéil
internalize v inmheánaigh v
internal malleolus maillléalas m1 inmheánach
internal rectus dírmhatán m1 inmheánach
international agency gníomhaireacht f3 idirnáisiúnta
internship s intéirneacht f3
internuncial a idirlárnach a
internuncial neuron néarón m1 idirlárnach
interpersonal a idirphearsanta a
interpersonal relationship gaol m1 idirphearsanta
interphalangeal a idirfhalangach a
interphalangeal joint alt m1 idirfhalangach
interpretation s léirmhíniú m (gs -nithe)
inter-relation s idirghaol m1
interstitial a scáineach a
interstitial fluid sreabhán m1 scáineach
intervertebral a idirveirteabrach a
intervertebral joint alt m1 idirveirteabrach
intestinal a stéigeach a
intestinal discomfort míchompord m1 stéige
intestinal tract conair f2 stéigeach
intestinal worms péisteanna fpl stéige
intestine s stéig f2 (pl -eacha)
intra-articular a ionaltach a
intra-articular structure struchtúr m1 ionaltach
intralobular a ionmhaothánach a
intralobular vein féith f2 ionmhaothánach
intramuscular a ionmhatánach a
intramuscular injection instealladh m ionmhatánach
intrathecal a intéiceach a
intrathecal injection instealladh m intéiceach
intrathoracic a iontóracsach a
intrathoracic pressure brú m4 iontóracsach
intravenous a infhéitheach a
intraveneuos drug abuser mí-úsáideoir m3 drugaí go hinfhéitheach
intravenous fluids sreabháin mpl infhéitheacha
intravenous injection instealladh m infhéitheach
intrazonal a inchriosach a
intrinsic a intreach a
intrinsic factor fachtóir m3 intreach
intrinsic muscle matán m1 intreach
introspection s inbhreathnú m (gs -naithe)
introspective a inbhreathnaitheach a
introversion s indíritheacht f3
introverted a indírithe a
intuition s iomas m1
intuitive a iomasach a
invaginated a infhilleasctha a
invalid s easlán m1
invalid a easlán a
inverse ratio coibhneas m1 inbhéartach
invert v inbhéartaigh v
invertase s inbhéartáis f2
involuntarily adv go hainneonach adv; go neamhdheonach adv; go héadoilteanach adv
involuntary a ainneonach a
involuntary spasm freanga f4 ainneonach
iodine s iaidín m4
iodine deficiency uireasa f4 iaidín
iodothyroglobulin s iaiditíreaglóbailin f2
ion s ian m1
ionizing radiation radaíocht f3 ianaíoch
iris s (of eye) inteachán m1
Irish Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Cumann m1 na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas
Irish Cancer Society Cumann m1 Ailse na hÉireann
Irish Council of People with Disabilities (ICPD) Comhairle f4 na hÉireann um Dhaoine faoi Mhíchumas (CÉDM)
Irish Deaf Society Cumann m1 Bhodhair na hÉireann
Irish Epilepsy Association Cumann m1 Titimis na hÉireann
Irish Haemophilia Society Cumann m1 Haemaifilia na hÉireann
Irish Heart Foundation Foras m1 Croí na hÉireann
Irish Kidney Association Cumann m1 Duán na hÉireann
Irish Nurses Organisation Cumann m1 Altraí na hÉireann
Irish Society for Autism Cumann m1 Uathachais na hÉireann
Irish Society for Crohn’s Disease & Colitis Cumann m1 na hÉireann um Ghalar Crohn agus Drólainníteas
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children (ISPCC) Cumann m1 na hÉireann um Chosaint Leanaí
Irish Stammering Association Cumann m1 Stadaireachta na hÉireann
Irish Sudden Infant Death Association Cumann m1 na hÉireann maidir le Bás Tobann Naíonán
Irish Wheelchair Association Cumann m1 Cathaoireacha Rothaí na hÉireann
iron s iarann m1
iron deficiency uireasa f4 iarainn
iron lung scamhóg f2 iarainn
iron preparation ullmhóid f2 iarainn
irreversible brain damage lot m1 inchinne do-athraithe
irrigation s uisciú m (gs -cithe)
irritable a greannaitheach a
irritable bowel syndrome siondróm m1 putóige greannaithí
ischaemia s ioscaeime f4
ischaemic a ioscaemach a
ischaemic heart disease galar m1 ioscaemach croí
isolated patient othar m1 ar leithlis
isolation s leithlis f2
isolation hospital ospidéal m1 leithlise
isomethadone s iseameatadón m1
ISPCC (Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children) Cumann m1 na hÉireann um Chosaint Leanaí
itching s tochas m1
itch mite fíneog f2 thochais

J

Barr


jaundice
s buíochán m1
jaw s giall m1 (pl -a)
jejunum s aoineán m1
jenny s (= odd leg calipers) cailpéar m1 corrchosach
joint s alt m1
jugular vein féith f2 chuingealach
juice s súlach m1; sú m4 (pl -nna)

K

Barr


katathermometer
s cataitéirmiméadar m1
keratinisation s ceiritiniú m (gs -nithe)
keto acid céataigéad m1
ketone s céatón m1
keyhole surgery máinliacht f3 mionchró
kidney s duán m1
kidney dialysis scagdhealú m duáin
kidney failure (= renal failure) cliseadh m duánach
kidney-function test tástáil f3 feidhme duáin
kidney stone cloch f2 dhuáin
kinaesthesis s cinéistéis f2
kinaesthetic a cinéistéiseach a
knee s glúin f2 (npl -e, gpl -ún)
kneecap s pláitín m4 glúine
knee joint alt m1 na glúine
knuckle s alt m1
Kuppfer cell cill f2 Kuppfer

L

Barr


labia majora
labia majora mpl
labia minora labia minora mpl
laboratory s saotharlann f2
labour s (= parturition) luí m4 seoil; tinneas m1 clainne
labrum s labram m1
lacerate v stoll v
laceration s stolladh m (gs -llta, pl -lltaí)
lacrimal a deorach a
lacrimal gland faireog f2 dheorach
lactase s lachtáis f2
lactic a lachtach a
lactic acid aigéad m1 lachtach
lactic acid bacillus bachaillín m4 lachtaigéid
lactose s lachtós m1
lacuna s lacún m1
lamella s lannóg f2
laminectomy s lamaineachtóime f4
lancet s lansa m4
language acquisition sealbhú m teanga
language handicap bac m1 teanga
lanolin s lanailin f2
laparotomy s laparatóime f4
large intestine stéig f2 mhór
laryngitis s laraingíteas m1
larynx s laraing f2
late developer forbróir m3 mall
latent a folaigh gs as a
lateral a cliathánach a
lateral horn adharc f2 chliathánach
lateral malleolus mailléalas m1 cliathánach
lateral ventricle méadailín m4 cliathánach
latissimus s latissimus m4
latissimus dorsi latissimus dorsi m4
laudanum s ládanam m1
laundry service seirbhís f2 níocháin
lavage s níochán m1
layer s ciseal m1
lazy eye súil f2 leisciúil
lead poisoning nimhiú m ó luaidhe
learning disability míchumas m1 foghlama
leech s súmaire m4
left-handed a ciotach a
left-handedness s ciotaí f4
left-handed person ciotóg f2
left-right orientation treoshuíomh m1 clé-deas
leisure pursuits tóireacha fpl scíthe
lens s lionsa m4
leprosy s lobhra m4
lesion s lot m1
lesser trochanter trócantar m1 beag
lethal a marfach a
leucocyte s (= white blood cell, white blood corpuscle) leocaicít f2
leucotomy s leocatóime f4
leukaemia s leoicéime f4
level of consciousness leibhéal m1 comhfheasa
liability s fiachas m1; dliteanas m1
liaison officer oifigeach m1 idirchaidrimh; oifigeach m1 teagmhála
lice spl míolta mpl
life expectancy ionchas m1 saoil
life saving tarrtháil f3
life saving equipment trealamh m1 tarrthála
life skills scileanna fpl saoil
life-style s cineál m1 saoil
life support machine meaisín m4 tacaíochta beatha
life support (system) tacaí m4 beatha
ligament s ballnasc m1
ligamentum teres ligamentum teres m4
ligature s iallach m1
life-style s cineál m1 saoil
light-sensitive layer ciseal m1 solasmhothálach
light-sensitive substance substaint f2 sholas-íogair
light touch tadhall m1 éadrom
limb s géag f2
limewater s aoluisce m4
limited independence neamhspleáchas m1 teoranta
linen s línéadach m1
lip s liopa m4
lipase s liopáis f2
lisp s gliscín m4
lithotomy s liteatóime f4
lithotripsy s lititripse f4
litmus s litmeas m1
liver s ae m4
liver-function test tástáil f3 feidhme ae
liver transplant trasphlandú m ae
lobar pneumonia niúmóine f4 maothánach
lobe s maothán m1
lobectomy s maotháneachtóime f4
lobed nucleus núicléas m1 maothánach
lobotomy s lobatóime f4
lobule s maotháinín m4
local a logánta a; áitiúil a
local anaesthetic ainéistéiseach m1 logánta
local application (to wound etc.) forchur m1 logánta
local care centres for children cúramlanna fpl áitiúla do leanaí
local health authority údarás m1 áitiúil sláinte
lockjaw s teiteanas m1; glas m1 géill
locomotion s gluaiseacht f3
loin s luan m1
loner s aonaránach m1
longitudinally adv ar a fhad
long-stay care cúram m1 fadchónaithe
long stretch bandage bindealán m1 fadsínteach
long-term memory cuimhne f4 fhadtéarmach
long-term recall athchuimhne f4 fhadtéarmach
long-term survival chances seansanna mpl fadsaoil
loss of consciousness cailliúint f3 comhfheasa
loss of voice teip f2 gutha
lotion s lóis f2 (pl -eanna)
loudness s glóraí f4
louse s míol m1 (pl -ta)
lower a íochtair gs as a; íochtarach a
lower jaw giall m1 íochtarach
low fat diet aiste f4 bia beagmhéathrais
low self-esteem lagmheas (air/uirthi féin)
lubricant
s bealadh m1
lubricate v bealaigh v
lukewarm a alabhog a; alathe a
lumbar a lumbach a
lumbar puncture polladh m lumbach
lumbar somatics sómaigh mpl lumbacha
lumbar vertebra veirteabra m4 lumbach
luminous a lonrach a
lunate a corránach a
lung s scamhóg f2
lung cancer ailse f4 scamhóg
lung transplant trasphlandú m scamhóige
lupus s lúpas m1
luteal a lúitéach a
luteal phase pas m4 lúitéach
luteinising hormone hormón m1 lúitéinitheach
lymph s limfe f4
lymphatic a limfeach a; limfe gs as a
lymphatic channel cainéal m1 limfe
lymphatic system córas m1 limfeach
lymph capillary ribeadán m1 limfe
lymph circulation imshruthú m limfe
lymph duct ducht m3 limfe
lymph fluid sreabhán m1 limfeach
lymph node nód m1 limfe
lymphocyte s limficít f2
lymph vessel soitheach m1 limfe
lysol s liosól m1

M

Barr


main hospital
an príomhospidéal m1
mainlining s (drug addiction) féithiú m (gs -thithe)
maintenance allowance liúntas m1 cothaithe
Major Histocompatibility Complex (MHC) príomhchoimpléasc m1 histea-chomhoiriúnachta
major operation mór-obráid f2
major upset mórshuaitheadh m (gs -uaite)
maladjusted a mí-oiriúnaithe a
malaria s maláire f4
male a fireann a
male reproductive organ orgán m1 atáirgthe fireann
malformation s anchuma f4
malignant a urchóideach a
malignant hyperthermia hipirteirme f4 urchóideach
malignant mesothelioma méisitéilióma m4 urchóideach
malignant tumour siad m3 urchóideach
malingerer s meathlóir m3
malingering s meathlóireacht f3
malleolus s mailléalas m1
malleus s casúirín m4; mailléas m1
malnutrition s míchothú m (gs -thaithe)
malphigian a mailpígeach a
malphighian body coirpín m4 mailpígeach
malphigian layer ciseal m1 mailpígeach
malt s braich f2
maltase s maltáis f2
maltose s maltós m1
mammal s mamach m1
mammalian a mamach a
mammalian body corp m1 mamach
mammogram s mamagram m1
mammograph s mamagraf m1; x-ghathú m cíche
mammography s mamagrafaíocht f3; x-ghathú m cíche
management s bainistíocht f3; bainistiú m (gs -tithe)
management of chronic pain and prosthesis bainistiú m péine ainsealaí agus próistéise
mandible s mandabal m1
mange s claimhe f4
manic-depressive s máindúlagrach m1
manic-depressive a máindúlagrach a
manic-depressive psychosis síocóis f2 mháindúlagrach
mannerism s gothaíocht f3
manubrium s manúibriam m4
marital guidance treoir f5 phósta
marriage guidance counsellor comhairleoir m3 treorach pósta
massage s suathaireacht f3; lámhchuimilt f2
massage oil ola f4 shuathaireachta
massage therapist teiripeoir m3 suathaireachta
massage therapy teiripe f4 shuathaireachta
masseur/masseuse s suathaire m4
mastectomy s maisteachtóime f4
masticate v cogain v
mastication s cogaint f3
mastitis s maistíteas m1
maternal mortality mortlaíocht f3 máithreacha
maternity s máithreachas m1
Maternity and Infant Services Seirbhísí fpl Máithreachais agus Naíonáin
maternity care cúram m1 máithreachais
maternity grant deontas m1 máithreachais
maternity hospital ospidéal m1 máithreachais
maternity pack burla m4 máithreachais
matron s mátrún m1
matter s (pus) ábhar m1
mattress s tocht m3 (pl -anna)
maxilla s mascaill f2
ME (myalgic encephalomyelitis) EM
meal s béile m4
meals-on-wheels béilí mpl ar rothaí
measles s bruitíneach m1
meatus s canáil f3 na cluaise
mechanical equipment trealamh m1 meicniúil
mechanism s meicníocht f3
medical a leighis gs as a; míochaine gs as a
medical aid áis f2 mhíochaine
medical auxiliary cúntóir m3 míochaine
medical card cárta m4 liachta; Fam.cárta m4 leighis
Medical Card Application Iarratas m1 ar Chárta Liachta
Medical Card Review Athbhreithniú m ar Chárta Liachta
medical certificate teastas m1 dochtúra
Medical Day Unit An tAonad m1 Míochaine Lae
medical device feiste f4 leighis
medical equipment fearas m1 míochaine
medical ethics eitic f2 mhíochaine
medical expenses costais mpl leighis
medical gas cylinder sorcóir m3 gáis míochaine
medical inspection iniúchadh m míochaine
medical laboratory technician teicneoir m3 saotharlainne míochaine
medical officer of health oifigeach m1 míochaine sláinte
medical practice cleachtadh m míochaine
medical practitioner
lia m4
medical procedure gnáthamh m1 míochaine
medical referee centre ionad m1 lia-réiteora
medical scanning scanadh m míochaine
medical treatment cóireáil f3 mhíochaine
medical uses of lasers feidhmeanna fpl leighis an léasair
medical wipe ciarsúr m1 leighis
medicament s íoc f2 leighis
medicated a íocleasaithe a
medicated dressing cóiriú m íocleasaithe
medicated food bia m4 íocleasaithe
medicated ointment ungadh m íocleasaithe
medication s cógas m1
medichair s cathaoir f5 mhíochaine
medicinal a míochaineach a
medicinal bath folcadh m míochaineach
medicine s (faculty, profession) leigheas m1; míochaine f4
medicine cabinet cófra m4 cógas
mediscan s scanadh m míochaine
medulla s meideall m1
medulla oblongata earr f2 na hinchinne; medulla oblongata m4
megacaryocyte s meigeacaraicít f2
megrim s (= migraine) méigrim f2
meiosis s méóis f2
melanin s meilinin f2
melanoma s meileanóma m4
melatonin s meileatoinin m4
membrane s scannán m1; seicin f2
membranous a scannánach a
membranous sac sac m1 scannánach
memory s cuimhne f4
memory span réise f4 chuimhne
menarche s tosach m1 míostraithe
meningitis s meiningíteas m1
meningococcal infection ionfhabhtú m meiningeacocúil
meninx s meining f2
menopause s sos m3 míostraithe
menses spl (= menstruation, period) fuil f3 mhíosta; leabhrú m (-raithe); míostrú m (-raithe)
menstrual a míosta a
menstrual cycle timthriall m3 míosta
menstrual flow sreabhadh m míosta
menstruate v míostraigh v
menstruating s leabhrú m (-raithe); míostrú m (-raithe)
menstruation s (= menses, period) fuil f3 mhíosta; leabhrú m (-raithe); míostrú m (-raithe)
mental a intinne gs as a; meabhrach gs as a
mental aberration saobhadh m1 céille
mental complex coimpléasc m1 intinne
mental defective meabhairéalangach m1
mental deficiency meabhairuireasa f4
mental deterioration meath m3 meabhrach
mental development forás m1 meabhrach
mental disability míchumas m1 meabhrach
mental disorder mí-eagar m1 meabhrach
mental handicap bac m1 meabhrach
mental health sláinte f4 intinne; sláinte f4 mheabhrach
Mental Health Association of Ireland Cumann m1 na hÉireann um Shláinte Mheabhrach
mentally disordered ar mí-eagar m1 meabhrach; ar neamhord m1 meabhrach
mentally-disturbed patient othar m1 suaithmheonach
mentally retarded mallintinneach a
mental state staid f2 mheabhrach
mescaline s meiscilín m4
mesenteric a méiseintreach a
mesenteric vein féith f2 mhéiseintreach
mesentery s méiseintre f4
mesh s mogall m1
metabolic a meitibileach a
metabolic disorder neamhord m1 meitibileach
metabolic rate ráta m4 meitibileach
metabolism s meitibileacht f3
metabolize v meitibiligh v
metacarpal s meiteacarpach m1
metacarpal a meiteacarpach a
metacarpal bone cnámh f2 mheiteacarpach
metacarpophalangeal a meiteacarpafalangach a
metacarpophalangeal joint alt m1 meiteacarpafalangach
metatarsal s meiteatarsach s
metatarsal a meiteatarsach a
methadone s meatadón m1
method s modh m3 (pl -anna)
methylamphetamine s meitiolaimfeataimín m4
methyldesorphine s meitildeasoirfín m4
microbe s miocrób m1
micron s miocrón m1
micro-organism s miocrorgánach m1
micturition s mictiúradh m (gs -rtha); fualadh m (gs -lta)
midbrain s lárinchinn f2
middle a láir gs as a
middle ear cluas f2 láir
middle turbinate caisealach m1 láir
Midland Health Board Bord m1 Sláinte Lár Tíre
Mid-Western Health Board Bord m1 Sláinte an Mheán-Iarthair
midwife s bean f chabhrach
migraine s (= megrim) mígréin f2
Migraine Association of Ireland Cumann m1 Mígréine na hÉireann
migratory cell cill f2 seachráin
mild form of spina bifida cineál m1 éadrom spina bifida
mildly disabled faoi mhíchumas m1 éadrom
mildly mentally handicapped faoi mhionbhac m1 meabhrach
milk s bainne m4
millicron s (= millimicron) millimiocrón m1
millimicron s (= millicron) millimiocrón m1
mineral s mianra m4
mineral a mianrach a
mineral salts salainn mpl mhianracha
minimal brain damage mionlot m1 inchinne
minimal brain dysfunction mion-mhífheidhmiú m inchinne
minor a mion- pref
minor abrasion mionscrabhadh m (gs -rafa)
minor ailment mion-easláinte f4
minor operation mionobráid f2
minute a mion- pref
minute pore mionphiochán m1
mioclonic epilepsy titimeas m1 mióclónach
miscarriage s breith f2 anabaí
mite s fíneog f2
mitochondrion s miteacoindre f4
mitosis s miotóis f2
mitotic a miotóiseach a
mitotic reproduction atáirgeadh m miotóiseach
mitral a beannach a
mitral valve comhla f4 bheannach
MMR (Measles, Mumps and Rubella) (of injection) MMR
mobile clinic clinic m4 soghluaiste
mobility s soghluaisteacht f3
moderately disabled meán-mhíchumasach a
moderately mentally handicapped faoi mheánbhac m1 meabhrach
molar s cúlfhiacail f2 (gs -cla)
mole s (on skin) ball m1 dobhráin
molecular a móilíneach a
molecular factor fachtóir m3 móilíneach
molecule s móilín m4
mongolism s (= Down’s syndrome) mongólachas m1
monoclonal antibodies antasubstaintí fpl monaclónacha
monocyte s monaicít f2
monoplegia s monaipléige f4
monosaccharides spl monaisiúicrídí fpl
moodiness s taghdaíl f3
moody a taghdach a
morbilli spl morbilli mpl
morphia s (= morphine) moirfín m4
morphine s (= morphia) moirfín m4
mortal a marfach a
mortality s mortlaíocht f3
mortality rate mortlaíocht f3; ráta m4 báis
mortician s mortlóir m3
mortuary s marbhlann f2
mosquito s corrmhíol m1; muiscít f2
mothercraft s máthaircheird f2
motile a gluaisteach a
motion s gluaisne f4
motivation s spreagadh m (gs -gtha, pl -gthaí)
motor a luadrach a; luaileach a
motor ability cumas m1 luaileach
motor activity gníomhaíocht f3 luaileach
motor control luailrialú m (gs -laithe)
motor cortex coirtéis f2 luadrach
motor development forás m1 luaileach
motor disability míchumas m1 luaile
motor endplate earrphláta m4 luadrach
motor function feidhm f2 luadrach
motor functioning feidhmiú m luaileach
motor movement gluaiseacht f3 luaileach
motor nerve néaróg f2 luaileach
motor neuron néarón m1 luadrach
motor neuron disease galar m1 néaróin luadraigh
motor perceptual activity luailghníomhaíocht f3 aireachtála
motor skills scileanna fpl luaileacha
mould s múscán m1
mouth s béal m1
mouth-to-mouth
a béal m1 le béal
mouth-to-nose a béal m1 le srón
movement s gluaiseacht f3
MS (multiple sclerosis) SI
mucin s múicin f2
mucous a múcasach a
mucous membrane seicin f2 mhúcasach
mucus s múcas m1; smuga m4
multi-handicapped a faoi ilbhac m1
multiple births ilbhreitheanna fpl
multiple disability il-mhíchumas m1
multiple dystrophies ildiostróifeanna fpl
multiple sclerosis (MS) scléaróis f2 iolrach
multi-sensory a ilchéadfach a
multi-vitamin pills piollairí mpl ilvitiminí
mumps s leicneach f2; plucamas m1
murrain s (= red murrain) mún m1 fola
muscle s matán m1
muscle relaxant ligeán m1 matánach
muscle weakness laige f4 matáin
muscular a matánach a
muscular contraction crapadh m matánach
muscular dystrophy diostróífe f4 mhatánach
muscular layer ciseal m1 matánach
muscular pump caidéal m1 matánach
muscular tissue fíochán m1 matánach
muscular valve comhla f4 mhatánach
mutagenicity s só-ghineacht f3
mutation s claochlú m (gs -laithe)
mute s balbhán m1
mute a balbh a
mutilate v ciorraigh v
myalgia s miailge f4
myalgic a miailgeach a
myalgic encephalomyelitis (ME)
einceifilimiailíteas m1 miailgeach
myasthenia s miaistéine f4
mycobacteriam tuberculosae mycobacterium tuberculosae m4
mycotoxin s miceatocsain f2
myelin s miailin f2
myelitis s miailíteas m1
myocarditis s miócairdíteas m1
myopia s míóipe f4; gearr-radharc m1
myosin s mióisin f2
myositis s mióisíteas m1
myotonic a miótonach a
myxoedema s micséidéime f4

N

Barr


naevus
s ball m1 broinne
nail s ionga f5 (gs -n, pl ingne)
nail bed bonn m1 iongan
nail-biting s ithe m4 na n-ingne
nailbrush s scuab f2 ingne
nailfile s líomhán m1 ingne
nail parings scrios m ingne
nail scissors siosúr m1 ingne
nape s baic f2
napkin s (= diaper, nappie) clúidín m4
nappie s (= diaper, napkin) clúidín m4
narcotic s támhshuanach m1
narcotic a támhshuanach a
nares spl polláirí mpl
nasal cavity cuas m1 na sróine
nasal polyp polaip f2 shróine
National Association for Deaf People (Deaftech) Cumann m1 Náisiúnta na mBodhar
National Council for the Blind of Ireland Comhairle f4 Náisiúnta na hÉireann do na Daill
National Council of Nurses of Ireland Comhairle f4 Náisiúnta Altraí na hÉireann
National Diagnostics Centre An Diagnóslann f2 Náisiúnta
National Disability Authority An tÚdarás m1 Náisiúnta Míchumais
National Educational Psychological Service (NEPS) An tSeirbhís f2 Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
National Rehabilitation Board (NRB) An Bord m1 Náisiúnta Athshlánúcháin
natural remedies leigheasanna mpl nádúrtha
nausea s masmas m1
nauseated a masmasach a
navel s imleacán m1
navicular a báidíneach a
near-sighted a gearr-radharcach a
neck s muineál m1 (gs -níl, pl -níl)
need s riachtanas m1
needle s snáthaid f2
negative reactor imoibreoir m3 diúltach
neglect s faillí f4
negligence s faillí f4
neonatal a nuabheirthe a; nua-naíoch a
neonatal unit aonad m1 nua-naíoch
nephrectomy s neifreachtóime f4
nephritis s neifríteas m1
nephrologist s neifreolaí m4
nephrology s neifreolaíocht f3
nephron s neafrón m1
nephrosis s neafróis f2
nephrotomy s neifreatóime f4
nerve s néaróg f2
nerve-cord s néarchorda m4
nerve deafness bodhaire f4 néarógach
nerve ending néarcheann m1; néar-rinn f2
nerve impulse néar-ríog f2
nervous a néarógach a; pref néar-
nervous excitement floscadh m néarógach
nervous system néarchóras m1
nervous tissue néarfhíochán m1
neural a néarach a; néarógach a
neural canal néarchanáil f3
neuralgia s néarailge f4
neuralgic a néarailgeach a
neural impairment lagú m néarach
neurasthenia s néaraistéine f4
neurasthenic a néaraistéineach a
neurilemma s (= neurolemma) néaraileime f4
neuritis s néiriteas m1
neurolemma s (= neurilemma) néaraileime f4
neuroleptic a néaraileipteach a
neuroleptic malignant syndrome siondróm m1 urchóideach néaraileipteach
neurological a néareolaíoch a
neurological defect éalang f2 néareolaíoch
neurological disability míchumas m1 néareolaíoch
neurological examination scrúdú m néareolaíoch
neurological impairment lagú m néareolaíoch
neurologist s néareolaí m4
neurology s néareolaíocht f3
neuromotor a néarluaileach a
neuromotor system
córas m1 néarluaileach
neuromuscular a néarmhatánach a
neuron s néarón m1
neuropath s néarapat m1
neuropathic a néarapatach a
neuropsychosis s (= psychoneurosis) sícinéaróis f2
neurosis s néaróis f2
neurosponge s néarspúinse m4
neurosurgery s néar-mháinliacht f3
neurotic a néaróiseach a
neuroticism s néaróiseachas m1
neurotransmitters spl tarchuradóirí mpl néarógacha
neurovascular a néarshoithíoch a
neurovascular angiography angagrafaíocht f3 néarshoithíoch
neutrophil a neodraifileach a
newborn infant naíonán m1 nuabheirthe
niacin s niaicin f2
nicotinamide s nicitíonaimíd f2
night blindness daille f4 oíche
night nurse altra m4 oíche
nipple s sine f4
nit s sniodh f (gs sneá, pl sneá)
nitrate s níotráit f2
nitric acid aigéad m1 nítreach
nitrite s nítrít f2
nitrogen s nítrigin f2
node s nód m1
non-absorbent cotton wool olann f chadáis neamhshúiteach
non-accidental injury gortú m neamhthimpisteach
non-adherent dressing cóiriú m neamhghreamaitheach
noncontributory a neamhchionmhar a
non-dairy products táirgí mpl neamhdhéiríochta
non-hereditary a neamhdhúchasach a
nonpathogenic a neamhphataigineach a
nonpathogenic bacteria baictéir mpl neamhphataigineacha
nonporous a neamhscagach a
nonrespiratory a neamhriospráideach a
nonwoven bed-sheet braillín f2 neamhfhite
nonwoven swab maipín m4 neamhfhite
normal s normal m1
normal a normálta a
normal labour luí m4 seoil normálta
normal neonatal infants naoineáin mpl nua-bheirthe slána
normal skin craiceann m1 normálta
North-Eastern Health Board Bord m1 Sláinte an Oirthuaiscirt
Northern Area Health Board Bord m1 Sláinte an Limistéir Thuaidh
North-Western Health Board Bord m1 Sláinte an Iarthuaiscirt
nose s srón f2
nose plug súitín m4 sróine
nostril s polláire m4
notch s eang f3
notifiable disease galar m1 is gá a chur in iúl
nourishment s bia m4; beathú m (gs -thaithe); cothú m (gs -thaithe)
NRB (National Rehabilitation Board) BNA
nuclear a núicléach a
nuclear magnetic resonance athshondas m1 maighnéadach núicléach
nuclear membrane scannán m1 núicléach
nucleated cell cill f2 núicléatach
nucleolus s núiclín m4
nucleus s núicléas m1
nurse s altra m4; banaltra f4
nursery s naíolann f2
nursery school naíscoil f2 (pl -eanna)
nurse specialist altraspeisialtóir m3
nursing s altranas m1; banaltracht f3
nursing care plan plean m4 cúraim altranais
nursing home teach m1 altranais; teaghlach m1 altranais
nursing home subvention fóirdheontas m1 tí altranais
nursing pad pillín m4 cíche
nursing report tuarascáil f3 altranais
nutrient s cothaitheach m1
nutrient a cothaitheach a
nutrient deficiency easpa f4 cothaitheach
nutrient foramina bréifní fpl cothaitheacha
nutriment s cothú m (gs -thaithe); bia m4
nutrition s cothú m (gs -thaithe)
nutritional a cothaitheach a
nutritionist s cothaitheach m1
nutrition labelling cothú m a lipéadú
nutritious a dea-chothaitheach a

O

Barr


obelia
spl obelia mpl
oblique a fiar- pref
oblique muscle fiarmhatán m1
obscurantism s diamhróireachas m1
observant a grinn a
observation s grinniú m (gs -nnithe)
Observation Short Stay Unit Aonad m1 Grinnithe Othar Gearrchónaithe
obsessed a dúghafa a
obsession s oibseisiún m1; Fam. dúghabháil f3
obsessional a dúghabhálach a
obsessional neurosis néaróis f2 dhúghabhálach
obsessional reaction frithghníomh m1 dúghabhálach
obstetric(al) a cnáimhseach a
obstetrician s cnáimhseoir m3
obstetrics spl cnáimhseachas m1
obstetric service seirbhís f2 chnáimhseachais
occipito-atlantic joint alt m1 atlas-chúlphlaiceach
occiput s cúlphlaic f2
occlusal surface dromchla m4 greama
occlusive dressing cóiriú m oclúideach
occupation s ceird f2; gairm f2
occupational a ceirde gs as a; saothair gs as a
occupational hygiene sláinteachas m1 ceirde
occupational injury díobháil f3 cheirde
occupational programme clár m1 saothair
occupational safety sábháilteacht f3 cheirde
occupational therapist teiripeoir m3 saothair
occupational therapy teiripe f4 shaothair
oculist s lia m4 súl; súil-lia m4 (pl -nna)
odd leg calipers (= jenny) cailpéar m1 corrchosach
odontic a ódóntach a
odontoid a ódóntóideach a
odontoid process próiseas m1 ódóntóideach
oedema s éidéime f4
Oedipus complex coimpléasc m1 Éideapúis
oesophagus s éasagafas m1
oestrogen s éastraigin f2
oil gland faireog f2 ola
ointment s ungadh m (gs -gtha, pl -gthaí)
old a sean a; sean- pref
old age pension pinsean m1 seanaoise
old, the spl seandaoine mpl
olecranon s olacranón m1
olecranon process próiseas m1 olacranóin
oleic a oiléach a
oleic acid aigéad m1 oiléach
olfactory a boltanach a
olfactory bulb bleib f2 bholtanach
olfactory hallucination mearaíocht f3 bholaidh
oncological a oinceolaíoch a
oncologist s oinceolaí m4
oncology s oinceolaíocht f3
onset of puberty teacht chun caithreachais
opaque a teimhneach a
operate on a patient, to othar m1 a chur faoi scian
operating cap (= theatre cap) bairéad m1 obrádlainne
operating drape fallaing f2 obrádlainne
operating hood húda m4 obrádlainne
operating table bord m4 obráide
operating theatre obrádlann f2
operation s obráid f2
ophthalmia s oftailme f4
ophthalmic a oftalmach a
ophthalmic cotton cadás m1 oftalmach
ophthalmic physician radharc-lia m4
ophthalmic service seirbhís f2 oftalmach
ophthalmic swab (= eye stick) maipín m4 súile
ophthalmologist s oftailmeolaí m4
ophthalmology s oftailmeolaíocht f3
optic a optach a
optical a optúil a
optical bleach tuarthóir m3 optúil
optical illusion seachmall m1 radhairc
optic disc diosca m4 optach
optician s radharceolaí m4
optic nerve néaróg f2 optach
optics spl optaic f2; radharceolaíocht f3
optimum pH pH optamaim
oral a béil gs as a
oral administration riar m4 béil
oral bacteria baictéir mpl bhéil
oral cavity béalchuas m1 (pl -a); cuas m1 an bhéil
oral hygiene sláinteachas m1 béil
oral medicine míochaine f4 bhéil
oral pathology paiteolaíocht f3 bhéil
oral polio booster teanndáileog f2 bhéil pholaimiailítis
oral surgery (= orosurgery) máinliacht f3 bhéil
oral test triail f5 bhéil
oral vaccine vacsaín f2 bhéil
orbit s logall m1 (na súile)
orbital cavity cuas m1 logallach
order s ordú m (gs -daithe)
organ s orgán m1; ball m1
organic a orgánach a
organic catalyst catalaíoch m1 orgánach
organic disease galar m1 orgánach
organic impairment lagú m orgánach
organism s orgánach m1
organ of touch orgán m1 tadhaill
organotherapeutic a orgánaiteiripeach a
O rhesus positive (blood-group) O rhesus deimhneach
orientation s treoshuíomh m1
orifice s oscailt f2
orosurgery s (= oral surgery) máinliacht f3 bhéil
orthodontic a ortadóntach a
orthodontics s ortadóntaic f2
orthodontist s ortadóntóir m3
orthopaedic a ortaipéideach a
orthopaedics spl ortaipéidic f2
orthopaedist s ortaipéidí m4
orthopaedy s ortaipéide f4
orthoptic a ortoptach a
orthoptist s ortoptach m1
osmosis s osmóis f2
osmotic a osmóiseach a
osmotic gradient grádán m1 osmóiseach
ossicle s cnámhóg f2
ossification s cnámhú m (gs -mhaithe)
ossified a cnámhaithe a
ossified articulating end ceann m1 altach cnámhaithe
ossify v cnámháigh v
osteoarthritis s oistéa-airtríteas m1
osteoblast s oistéablast m4
osteochondritis s oistéacoindríteas m1
osteoclast s oistéaclast m4
osteologist s oisté-eolaí m4
osteology s oisté-eolaíocht f3
osteomalacia s oistéamalaice f4
osteopath s oistéapat m1
osteopathy s oistéapaite f4
osteoporosis s oistéapóróis f2
otologist s oiteolaí m4
otology s oiteolaíocht f3
otoscope s otascóp m1
outbreak of infectious disease ráig f2 de ghalar tógálach
outer ear (= external ear) cluas f2 lasmuigh
outpatient s othar m1 seachtrach
Outpatient Department An Rannóg f2 Othar Seachtrach
output s aschur m1
outside calipers cailpéar m1 seachtrach
ovarian a ubhagánach a
ovarian vein féith f2 ubhagánach
ovary s ubhagán m1
overanxiety s ró-imní m4
overcompensation s róchúiteamh m1
overcrowding s róphlódú m (gs -daithe)
overdose s ródháileog f2
overeating s rólongadh m (gs -gtha)
overinvolvement s róghafacht f3
overlapping lobe maothán m1 forluiteach
overprotection s róchumhdach m1
overstimulation s róspreagthacht f3
overweight a róthrom a
oviduct s ubhaducht m3 (pl -anna)
ovum s ubhán m1
oxalate s ocsaláit f2
oxidase s ocsaíodáis f2
oxidation-reduction s ocsaídiú-dí-ocsaídiú m (gs -dithe)
oxidise v ocsaídigh v
oxidised a ocsaídithe a
oxidised sugar siúcra m4 ocsaídithe
oxygen s ocsaigin f2
oxygenate v ocsaiginigh v
oxygenated a ocsaiginithe a
oxygenated blood fuil f3 ocsaiginithe
oxygen tent puball m1 ocsaigine
oxyhaemoglobin s ocsahaemaglóibin f2
oxyntic cell cill f2 ocsantach

P

Barr


pacemaker
s séadaire m4
pacing s (of heart) séadaireacht f3
packing s pacáil f3
pad s pardóg f2; pillín m4
padding s pillín m4
paediatric a péidiatraiceach a
paediatrician s leanbhlia m4 (pl -nna); péidiatraí m4
paediatrics s péidiatraic f2
pager s (= beeper, bleeper, paging unit) glaoire m4
paging unit (= pager, bleeper, beeper)
glaoire m4
pain s pian f2 (pl -ta)
painkiller s pianmhúchán m1
pain sense organ orgán m1 pianbhraiteach
paired organs orgáin mpl chúplacha
palatability s dea-bhlastacht f3
palate s carball m1
pale a (= sickly-looking) mílítheach a
pallial a pailliamach a
pallial sinus cuas m1 pailliamach
palliative a maolaitheach a
palliative care cúram m1 maolaitheach
palliative care unit aonad m1 cúraim mhaolaithigh
palliative medicine leigheas m1 maolaitheach
pallium s pailliam m4
palmside s taobh m1 na dearnan
palpable a inmhothaithe a
palpable pulse frithbhualadh m inmhothaithe
palpate v láimhsigh v
palpitation s éasc m1; pamparnach f2
palsy s pairilis f2
pancreas s paincréas m1
pancreatic a paincréasach a
pancreatic juice súlach m1 paincréasach
pancreatin s paincréitin f2
pancreozymin s paincréismin f2
pandemic a paindéimeach a
paper handkerchief (= tissue) ciarsúr m1 páipéir
papilla s sineán m1
paracentesis s paraiceintéis f2
paracentesis thoraci paracentesis thoraci m4
paracentesis tympani paracentesis tympani m4
paracetemol s paraicéiteamól m1
paradentist s paraidhéidlia m4; paraifhiaclóir m3
paraformaldehyde s paraformaildéad m1
paralysed patient othar m1 pairiliseach
paralysis s pairilis f2
paramedic s paraimhíochaineoir m3
paramedical s (person) oibrí m4 paraimhíochaine
paramedical a paraimhíochaine gs as a
paranoia s paranóia f4
paranoi(a)c s paranóiach m1
paranoi(a)c a paranóiach a
paranoid s paranóideach m1
paranoid(al) a paranóideach a
paraplegia s paraipléige f4
parapraxis s athghníomh m1
parasite s seadán m1; paraisít f2
parasitology s seadeolaíocht f3
parasympathetic a paraisimpiteach a
parasympathetic nerve néaróg f2 pharaisimpiteach
parasympathetic system córas m1 paraisimpiteach
parathormone s paratórmón m1
parathyroid a paraitíoróideach a
parathyroid gland faireog f2 pharaitíoróideach
paratyphoid a paraitíofóideach a
paratyphoid fever fiabhras m1 paraitíofóideach
paravertebral a paraiveirteabrach a
paravertebral ganglion gainglín m4 paraiveirteabrach
parchment s pár m1
parental a tuistí a
parental care tuistechúram m1 (pl -aimí)
parental friction míréiteach m1 tuistí
parent cell máthairchill f2
parotid a paróitideach a
parotid gland faireog f2 pharóitideach; paróitid f2
paroxysm s míthaom m3 (pl -anna); tritheamh m1 (pl -thí)
partial deafness bodhaire f4 allaíre
partially blind leathdhall a
partially deaf leathbhodhar a
partner s (of personal relationships) páirtí m4
parturition s breith f2
parvo(virus) s parvaivíreas m1
passage s pasáiste m4
passive a fulangach a
passive occupation saothar m1 fulangach
passive smoking caitheamh m1 fulangach
paste dressing cóiriú m taois
pasteurisation s paistéarachán m1; paistéaradh m (gs -rtha)
pasteurise v paistéar v (pp -rtha)
patch test plaster (= skin test plaster) greimlín m4 tástála craicinn
patella s pláitín m4 glúine
patellar a pláitíneach a
patellar groove eitre f4 phláitíneach
patellar ligament ballnasc m1 pláitíneach
pathogenic a pataigineach a
pathogenic bacteria baictéir mpl phataigineacha
pathogenicity s pataigineacht f3
pathological a paiteolaíoch a
pathologist s paiteolaí m4
pathology s paiteolaíocht f3
patient s othar m1; easlán m1
patient care cúram m1 othair; cúram m1 easlán
patient care product earra m4 cúraim
pattern of behaviour patrún m1 iompraíochta
pectoral a brollaigh gs as a
pectoral girdle crios m3 brollaigh
pectoralis major pectoralis major m4; uchtmhatán m1 mór
pediculus capitis pediculus capitis m4; treaghdán m1
pedicure s cosmhaisiú m (gs -sithe)
peg-and-socket joint alt m1 pionna agus cuas
pellagra s peallagra m4
pelvic a peilbheach a
pelvic girdle crios m3 peilbheach
pelvis s peilbheas m1
pendulous a crochta a
penicillin s peinicillin f2
penis s bod m1; ball m1 fearga; péineas m1
pension s pinsean m1
pentadactyl a peinteadachtalach a
pentadactyl unit aonad m1 peinteadachtalach
pep pill spreagóg f2
pepsin s peipsin f2
peptic a peipteach a
peptic ulcer othras m1 peipteach
peptide hormone hormón m1 peiptíde
perception s aireachtáil f3
perceptive deafness bodhaire f4 aireachtála
perceptual-motor difficulty deacracht f3 aireachtála is luaile
perflation s tréshéideadh m (gs -dte)
perforation s bréifin f (gs -fne, pl -fní); polladh m (gs -llta)
perialveolar capillary ribeadán m1 pearailbheolach
pericardium s peireacairdiam m4
perichondrium s peireacoindriam m4
perinatal a imbhreithe a
perineum s peirinéam m1
period s (= menses, menstruation) fuil f3 mhíosta; leabhrú m (-raithe); míostrú m (-raithe)
periodontal disease galar m1 peiridhéadach
periosteum s pearoistéam m1
periostitis s pearoistíteas m1
peripheral a forimeallach a
peripheral nervous system néarchóras m1 imeallach; imeallchóras m1 na néaróg
peripheral resistance friotaíocht f3 fhorimeallach
peripheral tissue fíochán m1 forimeallach
peripheral vision amharc m1 forimeallach
periphery
s forimeall m1
peristalsis s imfháscadh m (gs -ctha)
peristaltic a imfháisceach a; peireastaltach a
peritoneum s peireatóinéam m1
peritonitis s peireatóiníteas m1
permeable a tréscaoilteach a
pernicious a marfach a
pernicious anaemia anaemacht f3 mharfach
personal health sláinte f4 phearsanta
personal hygiene sláinteachas m1 pearsanta
personality s pearsantacht f3
personality development forbairt f pearsantachta
personality disorder neamhord m1 pearsantachta
personnel s pearsanra m4
perspiration s allas m1
perspire v allas m1 a chur
pertussis s triuch m3 (gs treacha)
pessary s faighintaca m4
pest s lotnaid f2
pesticide s lotnaidicíd f2
pestiferous a lotnaideach a
pestilence s plá f4 (pl -nna)
pethidine s peitidín m4
Peyer’s patches paistí mpl Peyer
pH pH
pH dependence spleáchas m1 pH
phalange s falang m1
pharmaceutical a cógaisíochta gs as a
pharmaceutical food bia m4 cógaisíochta
pharmaceuticals spl cógaisíocht f3
pharmacist s cógaiseoir m3; poitigéir m3
pharmacologist s cógaseolaí m4
pharmacology s cógaseolaíocht f3
pharmacopoeia s pharmacopoeia m4
pharmacotoxicological a cógastocsaineolaíoch a
pharmacy s cógaslann f2
pharmokinetics spl cinéitic f2 chógaisíochta
pharyngitis s faraingíteas m1
pharynx s faraing f2
phase s pas m4 (pl -anna)
phenylalanine s feiniolalainín m4
phenylketonuria (PKU) s feinilcéatónúiré f4
phlebitis s fleibíteas m1
phlegm s réama m4
phobia s fóibe f4
phosphate s fosfáit f2
photochromatic lenses lionsaí mpl fótacrómatacha
phrenic a freineach a
phthisis s tisis f2; eitinn f2
physical a fisiceach a
physical abuse mí-úsáid f2 chorpartha
physical change athrú m fisiceach
physical deprivation díothacht f3 fhisiceach
physical disability míchumas m1 fisiceach
physical exercises aclaíocht f3
physical handicap bac m1 fisiceach
physical illness tinneas m1 coirp
physically fit aclaí a; corpacmhainneach a
physically handicapped corpéislinneach a
physically incapacitated ar éagumas m1 coirp
physician s lia m4 (pl -nna)
physiological a fiseolaíoch a
physiological normal normal m1 fiseolaíoch
physiologist s fiseolaí m4
physiology s fiseolaíocht f3
physiotherapist s fisiteiripeoir m3
physiotherapy s fisiteiripe f4
pia mater máthair f5 bhúidh
pigment sf4 (pl -ocha)
pigmentation s líochadh m (gs -chta)
pigmented a lítheach a
pigmented membrane scannán m1 lítheach
piles spl daorghalar m1; haemaróidí fpl
pill s piollaire m4
pimple s goirín m4
pineal body ball m1 pinéalach
pineal gland faireog f2 phinéalach
pinocytic vesicle saicín m4 pinicíotach
pisiform s pischruthach a
pituitary a piotútach a
pituitary gland faireog f2 phiotútach
PKU (phenylketonuria) feinilcéatónuiré f4
placebo s placebo m4
placenta s placaint f2; slánú m (gs -naithe)
Place of Safety Order Ordú m Áite Sábháilte
plague s plá f4 (pl -nna)
plane joint alt m1 plánach
planning s pleanáil f3
plantar flexion bonnfhleisceadh m (gs -cthe)
plantar muscle matán m1 tráchta
plantar warts faithní mpl boinn
plasma s plasma m4
plasma fluid sreabhán m1 plasmach
plasma proteins plasmaphróitéiní fpl
plasmid s plasmaid f2
plasmin s plaismin f2
plasmodium s plasmóidiam m4
plaster s (adhesive) greimlín m4
plaster s (plaster of Paris) plástar m1
plaster edge padding pillín m4 ciumhaise plástair
plaster of Paris plástar m1 Pháras
plaster of Paris bandage (= P.O.P. bandage) bindealán m1 plástair Pháras
plaster theatre téatar m1 plástair
plastic surgeon máinlia m4 plaisteach
plastic surgery máinliacht f3 phlaisteach
plate s pláta m4
play therapy teiripe m1 shúgartha
pleasure centres of brain ionaid mpl phléisiúir na hinchinne
pleasure principle prionsabal m1 an phléisiúir
pleated cotton wool olann f chadáis phléatáilte
pledget s builcín m4
pleura s pleora m4
pleural plaques plaiceanna fpl pleoracha
pleurisy s pliúraisí m4
plexus s mogalra m4
ply s sraith f2
pneumonia s niúmóine f4
pockmark s lorg m1 bolgaí
podiatry s (= chiropody) cosliacht f3
poison s nimh f2 (pl -eanna)
poisoning s nimhiú m (gs -mhithe)
Poisons’ Act Acht m3 na Nimheanna
poliomyelitis s polaimiailíteas m1
pollen count áireamh m1 pailine (pl áirimh phailine)
pollution s truailliú m (gs -llithe)
polymorph s polamorf m1
polyp s (= polypus) polaip f2
polypectomy s polaipeachtóime f4
polypeptide s polaipeiptíd f2
polypus s polapas m1
pons s pons m4
pooled globulin glóbailin f2 thaiscthe
pooling s taisceadh m (gs -cthe)
P.O.P. bandage (= plaster of Paris bandage) bindealán m1 plástair Pháras
pore s póir f2 (pl -eanna); piochán m1
porous a scagach a; póiriúil a
positive reactor imoibreoir m3 deimhneach
positive reinforcement atreisiú m deimhneach
possible side-effects fo-iarsmaí mpl a d’fhéadfadh a éirí/ a bheith ann
postanaesthetic care cúram m1 iarainéistéiseach
posterior abdominal wall cúlbhalla m4 an bhoilg
posterior horn cell néarchill f2 chúil chorda an droma
posterior pituitary gland faireog f2 iarphiotútach
postganglionic a iarghainglíneach a
postganglionic fibre snáithín m4 iarghainglíneach
postmenstrual a iarmhíosta a
post mortem post mortem m4; scrúdú m iarbháis
postnatal a iarbhreithe a
postnatal care cúram m1 iarbhreithe
post-neonatal a iar-nuabheirthe a
post-operative a iarobráide gs as a
post-operative pad
pillín m4 iarobráide
potassium s potaisiam m4
potassium hydroxide hiodrocsaíd f2 photaisiam
potassium iodine iaidín m4 potaisiam
potential s acmhainneacht f3
poultice s ceirín m4
practice s cleachtadh m (gs -ta)
practitioner s cleachtóir m3
preanaesthetic care cúram m1 réamhainéistéiseach
precancerous lesion lot m1 réamhailseach
preconscious s (of mind) réamh-chomhfhios m3
precursor s réamhtheachtaí m4
pre-disposing factor toisc f2 thograchta
pre-frontal lobes maotháin mpl réamhthosaigh
preganglionic a réamhghainglíneach a
preganglionic fibre snáithín m4 réamhghainglíneach
preganglionic sympathetic fibre snáithín m4 simpiteach réamhghainglíneach
pregnancy s toircheas m1
pregnancy test tástáil f3 le haghaidh toirchis
pregnant a torrach a
preliminary assessment réamh-mheasúnú m (gs -naithe)
premature a neamhaibí a; réamhaibí a; roimh am adv
premature ejaculation seadadh m roimh am
premature infant naíonán m1 réamhaibí
prematurity s réamhaibíocht f3
pre-menstrual a réamh-mhíosta a
pre-menstrual tension (PMT) teannas m1 réamh-mhíosta
preparation s (substance) ullmhóid f2
prepatellar bursa saicín m4 réamhghlúineach
pre-retirement counselling comhairliú m/comhairleoireacht f3 réamhscoir
presbyopia s seanradharc m1
prescribe v ordaigh v
prescription s oideas m1
prescription drugs drugaí mpl ar oideas
press-on sanitary towel pillín m4 sláintíoch greamaitheach
pressure s brú m4
pressure sore brúchneá f4 (pl -cha)
preventive a coisctheach a
preventive medicine míochaine f4 choisctheach
preventive psychiatry síciatracht f3 choisctheach
prickle cell cill f2 dheilgneach
primary a príomhúil a; príomh- pref
primary caregiver príomhchúramóir m3
primary centre of ossification príomhlár m1 cnámhaithe
primary infection galar m1 príomhúil
primary teeth fiacla fpl diúil; diúlfhiacla fpl
primary treatment cóireáil f3 phríomhúil
primary tuberculosis eitinn f2 phríomhúil
privacy s príobháideacht f3
private patient othar m1 príobháideach
probe s tóireadóir m3
probe v braith v (vn brath, pp braite); taighd v (vn -e)
problem s fadhb f2
problem patient othar m1 doláimhsithe
procedure s gnáthamh m1; modh m3 (oibre); nós m1 imeachta
process s próiseas m1
prodrug s pródruga m4
product s táirge m4
professional secrecy rúndacht f3 phroifisiúnta
profoundly deaf bodhar a amach is amach; faoi ollbhodhaire f4
profoundly mentally handicapped faoi ollbhac m1 meabhrach
progesterone s prógaistéarón m1
progestogen s prógaistigin f2
prognosis s prognóis f2
prognostic a prognóiseach a
programme s clár m1 (oibre)
projecting plate pláta m4 starrach
promiscuity s saorchumasc m1
promote v cuir v chun cinn; cothaigh v
promotion s cur m chun cinn; cothú m (gs -thaithe)
pronation s cromluí m4
prone a ina luí béal faoi
prophylactic s próifiolacsach m1
prophylactic a próifiolacsach a
prophylaxis s próifiolacsas m1
proprietory a dílsithe a
prostate a próstatach a
prostate gland faireog f2 phróstatach
prosthesis s próistéis f2
prostratin s próstraitin f2
protective a cosanta a
protective layer ciseal m1 cosanta
protein s próitéin f2
protein engineering innealtóireacht f3 phróitéineach
proteolytic a próitéalaíoch a
proteolytic enzyme einsím f2 phróitéalaíoch
proteose s próitéóis f2
prothrombin s prótroimbin f2
protoplasm s prótaplasma m4
proud flesh ainfheoil f3
proximal a neasach a
proximal bone cnámh f2 neasach
proximal convoluted tubule fidín m4 neasach comhchasta
proximal end ceann m1 neasach
proximal row sraith f2 neasach
psoas s luanmhatán m1; psoas m4
psoriasis s soiriáis f1
psyché s sícé f4
psychiatric a síciatrach a
psychiatric hospital ospidéal m1 síciatrach
psychiatric nursing altranas m1 síciatrach
psychiatric service seirbhís f2 shíciatrach
psychiatric social worker oibrí m4 sóisialta síciatrach
psychiatrist s síciatraí m4
psychiatry s síciatracht f3
psychic a síceach a
psychic conflict coinbhleacht f3 shíceach
psychoactive a sícighníomhach a
psychoanalysis s síocanailís f2
psychoanalyst s síocanailísí m4
psychoanalytic(al) a síocanailíseach a
psychobiology s sícibhitheolaíocht f3
psychochemical a síciceimiceach a
psychodrama s síceadráma m4
psychodynamics s sícidinimic f2
psychogenesis s sícigineas m1
psychogenic a sícigineach a
psychokinesis s sícicinéis f2
psycholinguistics s síctheangeolaíocht f3
psychological a síceolaíoch a
psychological adjustment oiriúint f3 shíceolaíochta
psychological assessment measúnú m síceolaíochta
psychological disorder neamhord m1 síceolaíochta
psychologically-at-risk child páiste m4 atá i gcontúirt shíceolaíochta
psychological service seirbhís f2 shíceolaíochta
psychologist s síceolaí m4
psychology s síceolaíocht f3
psychometry s síciméadracht f3
psychomotor a sícealuadrach a
psychoneurosis s (= neuropsychosis) sícinéaróis f2
psychopath s (= psychopathic person) síceapatach m1
psychopathic a síceapatach a
psychopathic disease galar m1 síceapatach
psychopathic disorder neamhord m1 síceapatach
psychopathic person (= psychopath) síceapatach m1
psychopathy s síceapaite f4
psychopharmacology s síceachógaseolaíocht f3
psychophysical a sícifisiciúil a
psychophysics s sícifisic f2
psychophysiology s sícifiseolaíocht f3
psychosexual a sícighnéasach a
psychosis s síocóis f2
psychosocial a síceasóisialta a
psychosomatic a síceasómatach a
psychosomatic condition riocht m3 síceasómatach
psychosurgery s sícmháinliacht f3
psychotherapeutic a síciteiripeach a
psychotherapeutics s síciteiripic f2
psychotherapist s síciteiripeoir m3
psychotherapy s síciteiripe f4
psychotic a síocóiseach a
psychotic episode taom m3 síocóise
psychotropic substances substaintí fpl síceatrópacha
ptomaine s tóimín m4
ptyalin s tiailin f2
puberty s caithreachas m1
pubescent a caithreach a
pubic a púbasach a
pubic bone cnámh f2 phúbasach
public a poiblí a
public analyst anailísí m4 poiblí
Public Analyst’s Laboratory, the Saotharlann f2 an Anailísí Phoiblí
public convenience leithreas m1 poiblí
Public Health Act An tAcht um Shláinte Phoiblí
public health authority údarás m1 sláinte poiblí
Public Health Nurse Service Seirbhís f2 Altraí Sláinte Poiblí
public patient othar m1 poiblí
public relations caidreamh m1 poiblí
puerility s leanbaíocht f3
pulmonary a scamhógach a
pulmonary capillary ribeadán m1 scamhógach
Pulmonary Department Rannóg f2 na Scamhóg
pulmonary disease galar m1 scamhóige
pulmonary embolism eambólacht f3 scamhóige
Pulmonary Function Unit An tAonad m1 Feidhme Scamhógaí
pulmonary system córas m1 na scamhóg
pulmonary trunk stoc m1 scamhógach
pulmonary tuberculosis (= tuberculosis) eitinn f2 (scamhóige)
pulmonary vein féith f2 scamhógach
pulmonary venule féitheoigín m4 scamhógach
pulsation s frithbhualadh m (gs -uailte)
pulse s (Anat.) cuisle f4
pulse s (of heart) frithbhualadh m (gs -uailte)
puncture s polladh m (gs -llta)
pupil s (of eye) mac m1 imrisc
purgative s purgóid f2
purgative a purgóideach a
purge v purgaigh v
pus s brach m3
pustule s puchóid f2
pyloric a píolórach a
pyloric sphincter iatóir m3 píolórach
pylorus s píolóras m1
pyorrhea s brachshileadh m1
pyridoxine s pireadocsaín m4
pyruvic acid aigéad m1 piorúvach

Q

Barr


quadriceps muscle
ceathairchéips f2
quadriplegia s ceathairphléige f4
quadriplegic a ceathairphléigeach a
quarantine s coraintín m4
quick s beo m4
quinine s cuinín m4
quinsy s sceith f aincise

R

Barr


rachitis
s raicíteas m1
radial a gathach a
radial artery artaire m4 gathach
radial keratomy ceireatóime f4 ghathach
radial pulse frithbhualadh m gathach
radiation s radaíocht f3
radiation monitor monatóir m3 radaíochta
radical flap operation obráid f2 drandail
radioactive a radaighníomhach a
radioactive substance substaint f2 radaighníomhach
radioactivity s radaighníomhaíocht f3
radiographer s radagrafaí m4
radiography s radagrafaíocht f3
radiological a raideolaíoch a
radiological procedure modh m3 raideolaíoch
radiologist s raideolaí m4
radiology s raideolaíocht f3
radio-opaque a radaitheimhneach a
radiopharmaceuticals spl radachógais mpl
radiotherapist s radaiteiripeoir m3
radiotherapy s radaiteiripe f4
radius s ga m4 (pl -thanna)
raising awareness feasacht f3 a spreagadh
random sample sampla m4 randamach
range of vision raon m1 radhairc
Rape Crisis Centre An tIonad m1 Éigeandála um Éigniú
rapid eye movement mearchorraí m súl
rash s gríos m1
rate s ráta m4
ratio s coibhneas m1
ray s ga m4 (pl -thanna)
reabsorption s ath-ionsú m4
reach puberty caithrigh v
reaction s frithghníomh m1 (pl -artha)
reaction time aga m4 frithghníomhúcháin
reactor s imoibreoir m3
real-time diagnostics diagnóisic f2 fíor-ama
recall s athchuimhne f4
reception of patient glacadh m le hothar; iontráil m1 othair
receptor s gabhdóir m3
receptor organ orgán m1 gabhdóra
reciprocal action gníomhú m deilíneach
reclining position leasluí m4
recovery room seomra m4 téarnaimh
recreation s caitheamh m1 aimsire; croíléis f2
recreational therapy teiripe f4 chroíléiseach
rectal a reicteach a
rectal examination scrúdú m reicteach
rectal lavage níochán m1 reictim
rectum s reicteam m1
rectus s (muscle) dírmhatán m1
recumbent position freasluí m4
recumbent, to be (bheith) i do fhreasluí m4
recurrence s (of symptoms) filleadh m (gs -llte)
red blood cell (= erythrocyte, red blood corpuscle) fuilchill f2 dhearg
red blood corpuscle (= erythrocyte, red blood cell) coirpín m4 dearg
reddening s deargadh m (gs -gtha)
red marrow smior m3 dearg
red murrain (= murrain) mún m1 fola
Red Ribbon Project Tionscadal m1 an Ribín Dheirg
reduce v (of fever) maolaigh v
re-entrant tachycardia taicéacairde f4 aisfhillteach
refer v atreoraigh v
referral s atreorú m (gs –raithe)
reflex action gníomhú m athfhillteach; frithluail f2
reflexologist s reifléacseolaí m4
reflexology s reifléacseolaíocht f3
refract v athraon v
refractory child páiste m4 dosmachtaithe
refractory period tréimhse f4 dhofhloscthachta
refractory disease galar m1 frithleighis
refuse s dramhaíl f3
refuse disposal diúscairt f dramhaíola
regeneration s athghiniúint f (gs -iúna)
regimen s réim f2 (pl -eanna)
region s réigiún m1
regional a réigiúnach a
registrar s cláraitheoir m3
registration s clárú m (gs -raithe)
regress v dul ar gcúl; aischéimnigh v
regression s aischéimniú m (gs -nithe)
regressive a aischéimnitheach a
regulate v rialaigh v
regulation s rialú m (gs -laithe)
RehabCare/Workpath Cúram m1 Athshlánúcháin/Conair Oibre
rehabilitate v athshlánaigh v; athinmhigh v
rehabilitation s athshlánú m (gs -naithe); athinmheachán m1
reinforcement s treisiú m (gs –sithe); atreisiú m (gs –sithe)
relapse s athiompú m (gs -paithe)
relationship s gaol m1; gaolmhaireacht f3
relative s (blood) gaol m1
relative a coibhneasta a
relative humidity bogthaise f4 choibhneasta
relax v bog v (pp -tha); lig v (pp -the)
relaxant s ligeán m1
relaxing a suaimhneach a
relaxation s scíth f2; suaimhneas m1
relaxed muscle matán m1 ligthe
relief s (from pain) faoilte f4; faoiseamh m1
relieving officer oifigeach m1 fóirithinte
remedial care cúram m1 leigheasacháin
remedial programme clár m1 leigheasacháin
remediation s leigheasachán m1
remember v cuimhnigh v
remote reading electronic thermometer teirmiméadar m1 leictreonach cianléimh
removal s (of tumour, cyst etc.) baint f2
remove v bain v
renal a duánach a
renal artery artaire m4 duánach
renal failure (= kidney failure) cliseadh m duánach
renal secretion tál m1 duánach
renal vein féith f2 dhuánach
rennin s reinin f2
repress v brúigh v faoi
repression s brú m faoi
reproduce v atáirg v
reproduction s atáirgeadh m (gs -gthe)
reproductive cell cill f2 atáirgthe
reproductive system córas m1 atáirgthe
residential care cúram m1 cónaithe
residual a iarmharach a
residue s iarmhar m1
resilience s athléimneacht f3
resilient a athléimneach a
resilient cushion cúisín m4 athléimneach
resistance s friotaíocht f3
resistant a friotaíoch a; frithsheasmhach a
resonator s athshonadóir m3
respiration s riospráid f2
respirator s análaitheoir m3
respiratory a riospráide gs as a
respiratory disease syndrome siondróm m1 galair riospráide
respiratory gas gás m1 riospráide
respiratory infection ionfhabhtú m riospráide
respiratory organ orgán m1 riospráide
respiratory pigmentf4 riospráide
respiratory system córas m1 riospráide
respiratory tract conair f2 riospráide
respite s faoiseamh m1
respite admission glacadh m faoisimh; iontráil f3 ar mhaithe le faoiseamh
respite cover (of person to relieve carer) (ar) dualgas m1 faoisimh
response s (of impulse) frithluail f2
rest s scíth f2
resting state staid f2 fhosaithe
rest period sos m3
restriction enzymes einsímí fpl gearrtha
resuscitate v athbheoigh v
resuscitation s athbheochan f3
Resuscitation/Trauma Bay f4 Athbheochana/Tráma
resuscitative a athbheochana gs as a
resuscitative method modh m3 athbheochana
retard v moilligh v
retarded a moillithe a
retch s fásbhrúcht m3 (pl -anna)
retain v (of fluid) coinnigh v
rete mucosum rete mucosum m4
retention s coinneáil f3
reticulo-endothelial system córas m1 líontán intéiliach
reticulum s líontán m1
retina s reitine f4
retinitis s reitiníteas m1
retirement s scor m1
retroactive inhibition urchoilleadh m aisghníomhach
retrograde
a cúlchéimnitheach a
retrogression
s cúlchéimniú m (gs -nithe)
Rhesus factor
fachtóir m3 Rhesus
rheum s réama m4
rheumatic s réamatach m1
rheumatic a réamatach a
rheumatic fever fiabhras m1 réamatach
rheumatism s scoilteacha fpl; daitheacha fpl; réamatacht f3
rheumatoid a réamatóideach a
rheumatoid arthritis airtríteas m1 réamatóideach
rheumatologist s réamaiteolaí m4
rheumatology s réamaiteolaíocht f3
rhinitis s riníteas m1
rhodopsin s (= visual purple) ródoipsin f2
rib s easna f4 (pl -cha)
rib-belt s sursaing f2 chliabhraigh
ribbon gauze ribín m4 uige
riboflavin s ribeaflaivin f2
rickets spl raicíteas m1
rigid a docht a
ring s fáinne m4
ring pad pardóg f2 fháinneach
ringworm s borrphéist f2 (pl -eanna)
rinse v sruthlaigh v
risk s baol m1; priacal m1
rôle
s páirt f2 (pl -eanna)
roll of cellulose wadding rolla m4 de fhlocas ceallalóis
roll-on deodorant díbholaíoch m1 rollógach
roundworm s cruinnphéist f2 (pl -eanna)
row s (series) sraith f2 (pl -eanna)
royal jelly glóthach f2 ríoga
rubella s bruitíneach f2 dhearg
running nose srón f2 silidh
rupture s (= hernia) heirne f4; maidhm f2 sheicne

S

Barr


sac
s sac m1
sacral a sacrach a
sacral region réigiún m1 sacrach
sacroiliac a saicriliach a
sacroiliac joint alt m1 saicriliach
sacrum s sacram m1
saddle joint alt m1 diallaite
safer sex gnéas m1 níos sábháilte
safe sex gnéas m1 sábháilte
safety pin biorán m1 dúnta
safety standards caighdeáin mpl sábháilteachta
saliva s seile f4
salivary a seileach a
salivary enzyme einsím f2 sheileach
salivary gland faireog f2 sheileach
salmonella s salmonella m4
salmonella paratyphi salmonella paratyphi m4
salmonella typhi salmonella typhi m4
salts spl salainn mpl
salve s ungadh m (gs -gtha, pl -gthaí)
sanatorium s sanatóir m3
sane s slánchéillí a
sanitary a sláintíoch a
sanitary defect éalang f2 shláintíoch
sanitary inspection iniúchadh m sláintíoch
sanitary towel pillín m4 sláintíoch
sanity s slánchiall f2
saprophyte s sapraifít f2
satisfaction s sásamh m1
saturate v sáithigh v
scab s gearb f2
scabies s galar m1 an tochais; scaibéis f2
scald s scalladh m (gs -llta)
scald v scall v
scale s (on teeth) scim f2
scale s (over eye) fachail f2
scaling s (peeling) scamhadh m (gs scafa)
scalp s plait f2 (pl -eanna)
scalpel s (= scalpel knife) sceanóg f2
scalpel knife (= scalpel) sceanóg f2
scaphoid s scafóideach m1
scaphoid a scafóideach a
scapula s slinneán m1
scapulars spl slinneáin mpl
scar s colm m1
scarlatina s (= scarlet fever) fiabhras m1 dearg
scarlet fever (= scarlatina) fiabhras m1 dearg
scavenger s scroblachóir m3
schistosomiasis s sisteasóimiáis f2
schizoid s sciotsóideach m1
schizoid a sciotsóideach a
schizophrenia s scitsifréine f4
Schizophrenia Association of Ireland Cumann m1 Scitsifréine na hÉireann
schizophrenic s scitsifréineach m1
schizophrenic a scitsifréineach a
scholastic performance feidhmiú m scolártha
school medical officer lia m4 scoile
school medical service seirbhís f2 mhíochaine scoile
Schwann cell cill f2 Schwann
sciatica s sciaitíce f4
sciatic nerve an néaróg f2 sciatach
scissors s siosúr m1
sclera s scléara m4
scleritis s scléiríteas m1
sclerosing operation obráid f2 scléaróiseach
sclerotic a scléaróiseach a
scoliosis s scolóis f2
scoliosis screening scagadh m scolóise
screening s scagadh m (gs -gtha) (le haghaidh ailse, etc.)
scrotum s cadairne m4
scurvy s scorbach m1
sebaceous a geireach a
sebaceous gland faireog f2 gheireach
sebum s geir f2
secondary infection galar m1 tánaisteach
secondary revision athchóiriú m tánaisteach
secrecy s rúndacht f3
secrete v tál v (vn tál)
secretion s tál m1
security s slándáil f3
sedate v támhaigh v
sedation s támhú m (gs -mhaithe)
sedative s támhachán m1
sedative a támhaíoch a
sedative occupation saothar m1 támhaíoch
see v feic v
segmentation s deighilt f2
seizure s (illness) taom m1 (pl -anna)
selective deafness bodhaire f4 Uí Laoire
self-actualization s féinachtáil f3
self-adhesive a féinghreamaitheach a
self-assertive a féintreallúsach a
self-confidence
s féinmhuinín f2
self-conscious
a féin-chomhfhiosach a; (shy) cúthaileach a
self-control
s féinsmacht f3
self-determination
s féintreorú m (gs -raithe)
self-discipline
s féin-araíonacht f3
self-esteem
s féinmheas m3
self-expression
s féinléiriú m (gs -rithe)
self-fulfilment
s féin-chomhlíonadh m (gs -nta)
self-help group grúpa m4 féinchabhrach
self-help literature litríocht f3 féinchabhrach
self-image s féiníomhá f4
self-reliant
a féintuilleamaíoch a
selvedge
s dlúthchiumhais f2
semen s seamhan m1
semicircular canals canálacha fpl leathchiorclacha
semielastic artery artaire m4 leathleaisteach
semilunar a corránach a
semilunar bone cnámh f2 chorránach
semilunar cartilage loingeán m1 corránach
seminal a seamhnach a; seamhain gs as a
seminal vesicle saicín m4 seamhain
semipermeable a leath-thréscaoilteach a
semipermeable membrane scannán m1 leath-thréscaoilteach
semipolar neuron néarón m1 aonpholach
semi-private patient othar m1 leathphríobháideach
senile a néaltraithe a; siabhránach a
senile dementia néaltrú m seanaoise
senility s néaltrú m (gs –raithe); siabhrán m1
senior area medical officer dochtúir m3 oifigiúil sinsearach ceantair
sensation s mothú m (gs -thaithe); céadfaíocht f3
sense s (faculty) céadfa f4
sense of hearing éisteacht f3
sense of inadequacy mothú m neamhdhóthanacht
sense of smell
boladh m1
sense of taste blaiseadh m (gs -ste)
sense of touch tadhall m1
sense of well-being dea-bhraistint f2
sense organ ball m1 céadfach
sense perception aireachtáil f3 chéadfach
sensible perspiration
allas m1 inbhraite
sensitive a íogair a
sensitive to pain braiteach a
sensitivity s íogaireacht f3
sensory a céadfach a
sensory cortex coirtéis f2 chéadfach
sensory disability míchumas m1 céadfach
sensory-motor a luailchéadfach a
sensory receptor glacadóir m3 céadfach
sepsis
s seipseas m1
septal pathway bealach m1 fochrach; bealach m1 seipteach
septic a seipteach a
septicaemia s seipticéime f4
septic matter ábhar m1 seipteach
septic tank umar m4 seipteach
serotherapy s séiriteiripe f4
serous coat (= serous membrane) seicin f2 shéiriúil
serous otitis media óitíteas m1 láir séiriúil
serum s séiream m1
service s seirbhís f2
severe a dian a; trom a; an- pref
severe adverse reactions frithghníomhartha mpl troma díobhálacha
severe cold slaghdán m1 trom
severe disability míchumas m1 trom
severe flu fliú m4 trom
severely disabled an-mhíchumasach a; faoi mhíchumas m1 trom
severely mentally handicapped faoi mhórbhac meabhrach
severe subnormality
fonormáltacht f3 dhian
sewage s camras m1
sewage disposal diúscairt f camrais
sewage disposal works oibreacha fpl diúscartha camrais
sewage treatment works oibreacha fpl cóireála camrais
sex s gnéas m1
sex chromosome gnéaschrómasóm m1
sex education oideachas m1 gnéis; gnéasoideachas m1
sex hormone gnéas-hormón m1
sex organ gnéasorgán m1
sexual a collaí a; gnéasach a; gnéis gs as a
sexual abuse mí-úsáid f2 ghnéasach
sexual fluids sreabháin mpl ghnéis
sexual intercourse caidreamh m1 collaí
sexuality s collaíocht f3
sexually active gníomhach a go gnéasach
sexually-transmitted disease (STD) galar m1 gnéas-tarchurtha (GGT)
sexual orientation claonadh m gnéasach
sexual permissiveness ceadaíocht f3 ghnéasach
sexual stereotyping stéiréitíopáil f3 ghnéasach
sexual violence foréigean m1 gnéasach
shaft s (of bone) fearsaid f2 (cnáimhe)
shallow breath anáil f3 éadrom
shallow breathing análú m éadrom
shame s náire f4
shampoo s seampú m4 (pl -nna)
shave v bearr v; féasóg f2 a bhearradh
shaving-brush s scuab f2 bhearrtha
shaving-mirror s scáthán m1 bearrtha
sheet s braillín f2
sheltered housing sciath-thithíocht f3
shingles s deir f2
shock s suaitheadh m (gs -ite); croitheadh m (gs -ite)
shock, in croite a; suaite a;
short-chain proteins próitéiní fpl gearrshlabhracha
shortness of breath gearranáil f3
short-sighted a gearr-radharcach a
short-sightedness s gearr-radharc m1; giorra f4 radhairc
short stretch bandage bindealán m1 gearrshínteach
short-term memory cuimhne f4 ghearrthéarmach
shoulder s gualainn f2 (pl -llí)
shoulder blade slinneán m1
shy a cúthail a
shyness s cúthaileacht f3
sibling
s siblín m4
sibling
a siblíneach
sick
a tinn a; breoite a
sick child páiste m4 tinn; páiste m4 breoite
sickly a easláinteach a
sickly-looking a (= pale) mílítheach a
sickness s tinneas m1; breoiteacht f3
side-effects spl fo-iarsmaí mpl
sight s (faculty) radharc m1
sight test tástáil 3 radhairc
sigmoid s siogmóideach m1
sigmoid a siogmóideach a
sigmoid flexure fleisceán m1 siogmóideach
sigmoidoscopy s ionscópacht f3 ar an siogmóideach
sign s comhartha m4
signing s comharthaíocht f3 láimhe
sign language teanga f4 chomharthaíochta
simple fracture briseadh m simplí
sinew s féitheog f2
single-lobed nucleus núicléas m1 aonmhaotháin
single-use a aon úsáide gs as a
single-use product earra m4 aonúsáide
sinoatrial a cuasaitriach a
sinoatrial node nód m1 cuasaitriach
sinus s cuas m1 (pl -a)
sinusitis s cuaisíteas m1
sinusoid s cuasóideach m1
sinusoidal a cuasóideach a
siphon s siofón m1
skeletal a cnámharlaigh gs as a
skeletal deformity míchuma f4 chnámharlaigh
skeletal muscle matán m1 cnámharlaigh
skeletal tissue fíochán m1 cnámharlaigh
skeleto-muscular system córas m1 cnámhra-mhatánach
skeleton s cnámharlach m1
skill s scil f2
skin
s craiceann m1 (pl -icne); cneas m1 (pl -a)
skin application (to wound etc.) forchur m1 cnis
skin-compatible a neamhdhíobhálach a don chraiceann
skin disease galar m1 cnis
skin rash gríos m1 cnis
skin test plaster (= patch test plaster) greimlín m4 tástála craicinn
skull s cloigeann m1 (pl -gne); blaosc f2 (an chinn)
slab s slaba m4
sleep s codladh m (gs -ata); suan m1
sleep v codail v (vn -dladh, pp -dalta)
sleeping pills piollairí mpl suain
sleeping sickness suanghalar m1
sleeping sickness (= sleepy sickness) suanghalar m1 (na hAfraice)
sleepless a neamhchodlatach a
sleeplessness s neamhchodladh m (gs -lata)
sleepy a codlatach a
slimming s tanú m (gs -naithe)
sling s guailleán m1
slitdrape s fallaing f2 scoilte
slurring s (of speech) mungailt f2 chainte
small intestine
stéig f2 bheag
smallpox s bolgach f2 (Dé)
smear s smearadh m1
smear test tástáil f3 smearaidh
smell s boladh m1
smell v bolaigh v
smelling salts cumharshalainn m1
smog s toitcheo m4
smoke s deatach m1; toit f2 (pl -eanna)
smoke-free work area láthair f oibre gan cead caite
smoke-free zone ionad m1 gan cead caite
smokeless fuel breosla m1 éadoite
smooth muscle matán m1 mín
sneeze s sraoth m3
sneeze v sraoth m3 a ligean
sneezing s sraothartach f2
snowblindness s daille f4 sneachta
sociability s caidreamhacht f3
social
a sóisialta a
social contact teagmháil f4 shóisialta
social functioning feidhmiú m sóisialta
social interest spéis f2 shóisialta
social isolation aonrú m sóisialta
social science
eolaíocht f3 shóisialta
social services na seirbhísí fpl sóisialta
social skills scileanna fpl sóisialta
social therapy teiripe f4 shóisialta
social work obair f2 shóisialta
social worker oibrí m4 sóisialta
society
s sochaí f4
sociocultural a soch-chultúrtha a
socioeconomic a socheacnamaíoch a
sociological
a socheolaíoch a
sociologist s socheolaí m4
sociology s socheolaíocht f3
sociopath s sochapatach m1
sociopathic a sochapatach a
sodium s sóidiam m4
sodium chloride clóiríd f2 sóidiam
sodium hydroxide hiodrocsaíd f2 sóidiam
sodium oxalate ocsaláit f2 sóidiam
soft drugs drugaí mpl boga
soft palate coguas m1
solar plexus mogalra m4 grianach
solution s tuaslagán m1
somatic a sómach a
somatic energy
fuinneamh m1 sómach
somatic nerve néaróg f2 shómach
somatics spl sómaigh mpl
somnambulism s suansiúl m1
soporific s suanchógas m1
soporific a suanchógasach a
sore s cneá f4 (pl -cha)
sound s fuaim f2 (pl -eanna)
sound waves fuaimthonnta fpl
souring s géarú m (gs -raithe)
South-Eastern Health Board Bord m1 Sláinte an Oirdheiscirt
Southern Health Board Bord m1 Sláinte an Deiscirt
South Western Area Health Board Bord m1 Sláinte an Limistéir Thiar Theas
soya milk bainne m4 soighe
span of attention réise f4 aire
spasm
s freanga f4
spastic s spasmach m1
spastic a spasmach a
spatial a spásúil a
spatial awareness feasacht f3 ar spás
spatial relationship
gaolmhaireacht f3 spásúil
spatula s spadal m1
speech defect máchail f2 chainte
speech-sound difficulty fuaimdheacracht f3
special care sainchúram m1 (pl -aimí)
special care unit aonad m1 sainchúraim
special hospital ospidéal m1 speisialta
specialist s speisialtóir m3
specialization s speisialtóireacht f3
specialization in medicine speisialtóireacht f3 ar mhíochaine
specialized dentistry sainfhiaclóireacht f3
specialized medicine sainmhíochaine f4
special needs riachtanais mpl speisialta
special sense sainchéadfa f4
special treatment cóireáil f3 speisialta
specific
a sainiúil a; sain- pref
specific adhesion
sainghreamú m (gs -maithe)
specific learning disability sain-mhíchumas m1 foghlama
specific speech and language disorders sain-neamhoird mpl teanga agus urlabhra
specimen s eiseamal m1
spectacles spl spéaclaí mpl
spectrum s speictream m1
speculum s spéacalam m1
speech s (faculty) urlabhra m4
speech disorder
neamhord m1 urlabhra
speech therapist
teiripeoir m3 urlabhra
speech therapy teiripe f4 urlabhra
speed s (amphetamine) luasóg f2
sperm s speirm f2 (pl -eacha)
sperm count áireamh m1 speirmeacha
spermicide s speirmicíd f2
sphincter s iatóir m3
sphincter control rialú m iatóra
spike s (on graph of wave) spíce m4
spike v (with drugs) spíceáil v
spina bifida
spina bifida m4
spinal a dromlaigh gs as a
spinal column
dromlach m1
spinal cord corda m4 an dromlaigh
spinal injury gortú m dromlaigh
spinal nerve
néaróg f2 an dromlaigh
spine s dromlach m1; cnámh f2 an droma
spirochaete s spireacaet m1
spleen s liathán m1
splenic a liathánach a
splenic artery artaire m4 liathánach
splint s cléithín m4
splinter s scealp f2
sponge s maipín m4
sponging s spúinseáil f3
spongy a spúinseach a
spontaneous a spontáineach a; uath- pref
spontaneous origin of disease uathghalraíocht f3
sporadic a treallach a
spore s spór m1
spot s spota m4
sprain s leonadh m (gs -nta, pl -ntaí)
sputum s seile f4
squint s fiarshúilí f4
squint eye fiarshúil f2 (gpl -úl)
squint-eyed a fiarshúileach a
stages of labour céimeanna fpl luí seoil
stain s (dye) ruaim f2
staining s ruaimniú m (gs -nithe)
stammer s maolteanga f4; stad m4 sa chaint
stammerer s stadaire m4
stammering s stadaireacht f3
standard dressing gnáthchóiriú m (gs -rithe)
standards of health and safety caighdeáin mpl sláinte agus sábháilteachta
standard wool gnátholann f (gs -lla)
stapes s stapes m4; stíoróip f2
staphylococcal a stafalacocúil a
staphylococcal infection ionfhabhtú m stafalacocúil
staphylococcus s stafalacocas m1
staple fibre snáithín m4 stáplach
starch s stáirse f4
starched gauze bandage
bindealán m1 d’uige stáirseáilte
starch solution tuaslagán m1 stáirse
starvation s gorta m4
state s staid f2 (pl -eanna)
STD (sexually transmitted disease) GGT
steapsin s stéipsin f2
stenosis s steanóis f2
sterile a steiriúil a
sterile dressing cóiriú m steiriúil
Sterile Services Department An Rannóg f2 Seirbhísí Steiriúla
sterilisable a insteirilithe a
sterilisation s steiriliú m (gs -lithe)
sterilisation indicator táscaire m4 steiriliúcháin
sterilise v steiriligh v; aimridigh v
sterilised a steirilithe a
sterilising procedure modh m3 steirilithe
sternoclavicular a steirnidhealrachánach a
sternoclavicular joint alt m1 steirnidhealrachánach
sternocleidomastoid muscle matán m1 steirnicléideamastóideach
sternum s steirneam m1
steroid s stéaróideach m1
stethoscope s steiteascóp m1
sticking plaster greimlín m4
stiffened gauze uige f4 righnithe
stiffness s righneas m1; strompaíocht f3
stiffness of neck righneas m1 muiníl
stillbirth s marbh-bhreith f2 (pl -eanna)
stillborn a marbh-bheirthe a
stimulant s spreagthach m1
stimulate v spreag v
stimulating
a spreagthach a
stimulating occupation saothar m1 spreagthach
stimulus s spreagadh m (gs -gtha)
stirrup bone stíoróipín m1
stockinette s stoicínéad m1
stoma s stóma m4
stomach s goile m4
stomach wall balla m4 an ghoile
stomatic a stómach a
stomatologist s stómaiteolaí m4
stomatology s stómaiteolaíocht f3
stone s cloch f2
stored energy fuinneamh m1 taiscthe
strabismus s geamhchaoiche f4; geamhshúilí f4
strain s (stress) strus m1
strand-like protein próitéin f2 dhualach
strangulated hernia snaidhm f2 sheicne
strangulation s tachtadh m (gs -ta)
stratum corneum stratum corneum m4
stratum germinativum stratum germinativum m4
stratum granulum stratum granulum m4
stratum lucidum stratum lucidum m4
stratum meteosum stratum meteosum m4
streptococcal a streipteacocúil a
streptococcus s streipteacocas m1
streptomycin s streiptimícin f2
stress s strus m1
stress factor fachtóir m1 struis
stress-related a bainteach a le strus
stretcher s sínteán m1
stretch pants brístín m4 leaisteach
stretch receptor gabhdóir m3 sínte
striated a stríocach a
stricture s diancheangal m1
stroke s stróc m4
stroma s stróma m4
strong elastic bandage bindealán m4 leaisteach láidir
structural a (of foam) struchtúrach a
structure
s struchtúr m1
strychnine s stricnín m4
student care cúram m1 mac léinn
stupor s dallbhach m1
stutter s stad m4 (sa chaint)
sty s (on eye) sleamhnán m1
subacute bowel obstruction bacainn f2 phutóige mheath-ghéar
subclavian a fochlabhach a
subclavian vein féith f2 fhochlabhach
subconscious a fo-chomhfhiosach a
subconscious (mind)
fo-chomhfhios m3
subcutaneous
a fochraicneach a
subcutaneous infusion insileadh m fo-chraicneach
subcutaneous tissue fíochán m1 fo-chraicneach
subject s suibiacht f3
sublimation s uasadh m (gs -sta)
sublingual a fotheangach a
sublingual gland faireog f2 fhotheangach
submaxillary a fomhascailleach a
submaxillary gland faireog f2 fhomhascailleach
subnormal a fonormálta a
subnormality s fonormáltacht f3
substance s substaint f2
substance abuse mí-úsáid f2 substaintí
substance misuse prevention cosc m1 ar mhí-úsáid substaintí
substrate s substráit f2
succus entericus succus entericus m4
sucrase s siúcráis f2
sucrose s siúcrós m1
suction sm (gs –ite); súchán m1
suction apparatus gaireas m1 súite
suffocate v plúch v
suffocation s plúchadh m (gs -chta)
suffuse v inleath v
suffusion s inleathadh m (gs -eata)
sugar level leibhéal m1 siúcra
suicidal tendencies claontaí mpl féinmharfacha
suicidal thoughts smaointe mpl féinmharaithe
suicide s féinmharú m (gs -raithe)
sulphate s sulfáit f2
sulphonamide s sulfónaimíd f2
sun block grianbhac m1
sunburn s griandó m4
sun cream uachtar m1 gréine
sunglasses spl spéaclaí mpl gréine
sun lotion lóis f2 ghréine
sun protection factor (SPF) fachtóir m3 cosanta ar an ngrian (FCG)
sunstroke s béim f2 ghréine
superficial a dromclach a
superficial wound créacht f3 dhromchlach
superiority complex coimpléasc m1 uaisleachta
superior oblique muscle fiarmhatán m1 uachtarach
superior rectus dírmhatán m1 uachtair
superior turbinate caisealach m1 uachtair
superior vena cava vena cava m4 uachtarach
Supervision Order Ordú m Maoirseoireachta
supination s droimluí m4
supine, to be (bheith) i do dhroimluí
supplementary benefit leas m3 breise
supplementary pack paca m4 breise
support s taca m4; tacaíocht f3
support v tacaigh v le; tacaíocht f3 a thabhairt do
supportive a tacúil a
suppository s ga m4 (pl -thanna); sopastóir m3
suppress v socht v
suppress immunity imdhíonacht f3 a shochtadh
suppression s cur m1 faoi chois
suppuration s brachadh m (gs -chta)
suppurative s brachach m1
suppurative a brachach a
suprapatellar bursa saicín m4 forghlúineach
suprarenal a osduánach a
suprarenal gland faireog f2 osduánach
supraspinatus muscle matán m1 supraspinatus
supratrochlear a forthróicléach a
supratrochlear gland faireog f2 fhorthróicléach
supraventricular tachycardia taicéacairde f4 fhormhéadaillíneach
surface s dromchla m4
surgeon s máinlia m4 (pl -nna)
surgeon’s glove lámhainn f2 mháinlia
surgery s (branch of medicine) máinliacht f3
surgery s (doctor’s) lialann f2
surgery s (performance of surgical procedure) obráid f2; cur m1 faoi scian; gnáthamh m1 máinliachta
surgical a máinliach a; máinliachta gs as a
surgical adhesive tape téip f2 ghreamaitheach máinliachta
Surgical Day Unit An tAonad m1 Máinliachta Lae
Surgical Day Ward Barda m4 Máinliachta Lae
surgical dressing cóiriú m máinliachta
surgical gown fallaing f2 mháinliachta
surgical instrument uirlis f2 mháinliachta
surgical mask masc m1 máinliachta
surgical procedure gnáthamh m1 máinliachta
surgical spirit biotáille f4 mháinliachta
susceptibility to respiratory and urinary infections so-ghabhálacht f3 i leith galar riospráide agus fuail
susceptible a so-ghabhálach a (i leith x)
suspension s (chemical, etc.) fuaidreamh m1
suspensory s fáisceán m1 taca
suspensory a crochta a
suspensory ligament ballnasc m1 crochta
suture s uaim f3 (pl uamanna)
swab s maipín m4
swab s (sample taken on a swab) maipíneacht f3
sweat s allas m1
sweat duct ducht m3 allais
sweat gland faireog f2 allais
sweat pore póir f2 allais
swell v at v; borr v
swelling s at m1 (pl -anna)
swollen a ata a; borrach a
swollen gland borrfhaireog f2
swoon s fanntais f2
symbiotic a siombóiseach a
symbiotic bacteria baictéir mpl shiombóiseacha
symbol s siombail f2
sympathetic a simpiteach a
sympathetic fibre snáithín m4 simpiteach
sympathetic nerve néaróg f2 shimpiteach
sympathetics spl simpitigh mpl
sympathetic system córas m1 simpiteach
symphysis pubis symphysis pubis m4
symptom s airí m4 (pl -onna); siomtóm m1
syncope s sioncóipis f2
syncytium s sincítiam m4
syndesmosis s sindeasmóis f2
syndrome s siondróm m1
synovial a sionóibhiach a
synovial articulating surface dromchla m4 sionóibhiach altach
synovial cavity cuas m1 sionóibhiach
synovial fluid sreabhán m1 sionóibhiach
synovial membrane scannán m1 sionóibheach
synovitis s sionóibhíteas m1
synthesis s sintéis f2
synthetic a sintéiseach a
synthetic drug druga m4 sintéiseach
syphilis s gallbholgach m1; sifilis f2
syringe s steallaire m4
syringe driver tiomántóir m3 steallaire
syringing s stealladh m1
system s córas m1
systolic a siostólach a
systolic pressure brú m4 siostólach

T

Barr


tablet
s táibléad m1
tactile a tadhlach a; tadhaill gs as a
tactile hallucination mearaíocht f3 tadhaill
tactile sense céadfa f4 thadhlach
talus s rúitín m4; talus m4
tampon s súitín m4
tannin s tainnin f2
tape s téip f2 (pl -eanna)
tapeworm s péist f2 ribíneach
tarsal s tarsach m1
tarsal a tarsach a
tarsus s tarsas m1
tartar s tartar m1
taste s blas m1
taste v blais v
taste bud blaslóg f2
teaching hospital ospidéal m1 teagaisc
team s foireann f2 (gs -oirne, pl -oirne)
tear-duct s deoirdhucht m3
technique s teicníocht f3
teeth brace snaidhm f2 fiacla
teething s gearradh m fiacla
temperament s meon m1
temperature
s teocht f3
temperature regulation rialú m teochta
temple s uisinn f2
tendency s claonadh m (gs -nta)
tender
a frithir a
tenderness s frithireacht f3
tendon s teannán m1
tense a teannasach a
tense v (of muscles) teann v
tepid a alabhog a
tepid sponging spúinseáil f3 alabhog
teres major teres major m4
terminal a foirceanta a
terminal care cúram m1 foirceanta
test s tástáil f3 (pl -álacha)
test v tástáil v (pres -álann, vn -áil)
testicular a uiríoch a
testicular vein féith f2 uiríoch
testing s tástáil f3
testis s uirí f4 (pl -ocha)
test meal teistbhéile m4
testosterone s téististéarón m1
test tube promhadán m1; triaileadán m1
test-tube baby leanbh m1 triaileadáin
tetanus s teiteanas m1
tetany s teitine f4
tetraplegia s teitripléige f4
thalidomide
s tailídimíd f2
theatre s (operating) obrádlann f2
theatre cap (= operating cap) bairéad m1 obrádlainne
theatre gown gúna m4 obrádlainne
theatre team foireann f obrádlainne
theory of the collective unconscious teoiric f2 an neamh-chomhfheasa choitinn
therapeutic a teiripeach a
therapeutic agent gníomhaí m4 teiripeach
therapist s teiripeoir m3
therapy s teiripe f4
thermograph s teirmeagraf m1
thermolabile a teirmealabach a
thermolability s teirmealabacht f3
thermometer s teirmiméadar m1
thermostatic centre lárionad m1 teirmeastatach
thiamine s tiaimín m4
thigh s leis f2 (pl leasracha)
thoracic a tóracsach a
thoracic cavity cuas m1 an chliabhraigh
thoracic duct ducht m3 tóracsach
thoracic girdle crios m3 tóracsach
thoracic region réigiún m1 tóracsach
thoracic somatics sómaigh mpl thóracsacha
thoracic vertebra veirteabra m4 tóracsach
thorax s tóracs m4 (pl -anna)
threadworm s snáthphéist f2 (pl -eanna)
threshold of consciousness tairseach f2 an chomhfheasa
threshold of hearing
tairseach f2 na cloisteála
threshold of pain tairseach f na péine
throat s scornach f2; sceadamán m1
throat pack paca m4 scornaí
thrombin s troimbin f2
thrombocyte s trombaicít f2
thrombokinase s trombaicionáis f2
thromboplastin s trombaplaistin f2
thrombosis s trombóis f2
thrush s (= candidiasis) béal m1 salach; truis f2
thumb s ordóg f2
thumb joint alt m1 na hordóige
thymus s tímeas m1
thyroid s tíoróideach m1
thyroid a tíoróideach a
thyroidism s tíoróideacht f3
thyroid-stimulating hormone (TSH) hormón m1 tíoróidspreagthach (TSH)
thyrotrophic a tíoratrófach a
thyrotrophic hormone hormón m1 tíoratrófach
thyroxine s tíorocsaín f2
tibial a tibiach a
tibial group (of muscles) grúpa m4 tibiach
tibiofibular joint alt m1 tibifiobúlach
tie-on napkin cover forchlúidín m4 éille
timidity s scáfaireacht f3
tincture of iodine
tintiúr m1 iaidín
tinnitus s tinniteas m1
tissue s (Anat.) fíochán m1
tissue s (= paper handkerchief) ciarsúr m1 páipéir
tissue fluid sreabhán m1 fíocháin
tissue plasminogen activator músclóir m3 plaisminigine fíocháin
toad skin buafchneas m1; frinideirm f2
toe s ladhar f2 (gs laidhre, pl ladhracha)
toenail s ionga f laidhre; ionga f coise
toilet s leithreas m1
toilet basin báisín m4 níocháin
toilet pan panna m4 leithris
toilet training oiliúint f3 leithris
toilet utensil uirlis f2 leithris
tone deafness tonbhodhaire f4
tongue
s teanga f4 (pl -cha)
tongue depressor spadal m1 teanga
tongue rolling (hereditary trait) rolladh m teanga
tonic s athbhríoch m1
tonic a athbhríoch a
tonic-clonic epilepsy titimeas m1 tónach clónach
tonsil s céislín m4
tonsilectomy s céislíneachtóime f4
tonsilitis s céislíníteas m1
tooth s fiacail f2 (pl -cla)
toothache s déideadh m1; tinneas m1 fiacaile
toothbrush s scuab f2 fiacla
toothpaste s taos m1 fiacla
toothpick s bior m3 fiacla
tooth powder
púdar m1 fiacla
tooth socket logall m1 fiacaile
total fertility rate ráta m4 iomlán torthúlachta
total physical response (TPR) lánfhreagairt f ghníomhach
touch s tadhall m1
touch v tadhaill v
touch sense organ orgán m1 tadhall-mhothaitheach
tourniquet s tuirnicéad m1
toxic a tocsaineach a
toxic material ábhar m1 tocsaineach
toxicological a tocsaineolaíoch a
toxicologist s tocsaineolaí m4
toxicology s tocsaineolaíocht f3
toxin s tocsain f2
toxocariasis s tocsacáiriáis f2
trace elements
riandúile fpl
trachea s traicé f4
trachea oesophageal fistula fiostúl m1 traicé-éasafagais
tracheobronchitis s traicéabroincíteas m1
trachoma s tracóime f4
tract s conair f2
traction s tarraingt f (gs -he); on traction ar tarraingt
training s oiliúint f3 (gs -úna)
trance s támhnéal m1 (pl -ta)
tranquilize v suaimhnigh v
tranquiliser s suaimhneasán m1
transactional analysis anailís f2 trasghníomhaíochta
transaminated
a trasaimínithe a
transference s aistriú m (gs -rithe)
transference neurosis néaróis f2 aistrithe
transfusion s aistriú m (gs -rithe)
transient unconsciousness neamhbhrath m1 díomuan
transmission s tarchur m1
transparency s trédhearcacht f3
transparent a trédhearcach a
transparent film dressing cóiriú m de scannán trédhearcach
transparent membrane scannán m1 trédhearcach
transpiration s trasghalú m (gs -laithe)
transplant v trasphlandaigh v
transplant(ation) s trasphlandú m (gs -daithe)
trapezius s (muscle) trapezius m4
trapezoid s traipéasóideach m1
trauma s tráma m4
traumatic a trámach a
traumatic experience eachtra f4 thrámach
treat v (of disease) cóireáil f3 a chur ar dhuine in aghaidh galair; duine m4 a chóireáil in aghaidh
galair
treat v (of patient) cóir f3 leighis a chur ar dhuine; duine m4 a chóireáil
treatment s cóireáil f3; cóir f3 leighis
treatment of disease cóireáil f3 in aghaidh galair
tremor s crith m3 (pl creathanna)
treponema pallida
treponema pallida m4
triangular bandage bindealán m1 triantánach
triceps s tríchéips f2
trichiniasis s tricíniáis f2
trichinosis s tricíonóis f2
tricuspid s tríchuspach m1
tricuspid a tríchuspach a
tricuspid valve comhla f4 thríchuspach
trip s (of drugs) truip f2
triplegia s tríphléige f4
triplet
s (of multiple birth) trírín m4
tripping s (of drugs) truipéireacht f3
trochanter s trócantar m1
trochlea s tróiclé f4; ulóg f2
trochlear a tróicléach a; ulógach a
trochlear notch eang f3 thróicléach
trophism s trófacht f3
trough s trach m4 (pl -anna)
trunk s stoc m1
truss s trus m4 (pl -anna)
trypsin s tripsin f2
trypsinogen s tripsinigin f2
tsetse fly seitse f4
T-shape bandage T-bhindealán m1
tube s feadán m1
tube feeding beathú m feadánach
tubercle bacillus bachaillín m4 eitinne
tuberculin s tiúibeirclin f2
tuberculin testing tástáil f3 tiúibeircline
tuberculosis s (= pulmonary tuberculosis) eitinn f2 (scamhóige)
tuberosity s tiúbracht f3
tuberous a tiúbrach a
tubular a feadánach a
tubular bandage bindealán m1 feadánach
tubular gauze uige f4 fheadánach
tubular net bandage bindealán m1 feadánach mogallach
tubule s fidín m4
tulle gras fialsíoda m4 ungtha
tumour s siad m3
tunica adventitia tunica adventitia m4
tunica externa tunica externa m4
tunica intima tunica intima m4
tunica media tunica media m4
turbinate s caisealach m1
turbinate a caisealach a
tweezers s pionsúirín m4
twitch s preab f2
two-way elastic déleaisteach a
tympanic a tiompánach a
tympanic membrane scannán m1 tiompánach
tympanum s tiompán m1
typhlitis s tiflíteas m1
typhoid s tíofóideach m1
typhoid a tíofóideach a
typhoid fever fiabhras m1 tíofóideach
typhus s tífeas m1
tyrosinase s tirisíonáis f2

U

Barr


ulcer
s othras m1
ulcerate v othrasaigh v
ulceration s othrasú m (gs -saithe)
ulcerative a othrasaithe gs as a
ulcerative colitis drólainníteas m1 othrasaithe
ulcerous a othrasach a
ulna s ulna m4
ulnar a ulnach a
ulnar pulse frithbhualadh m ulnach
ultrasound s ultrafhuaim f2
ultrasound scanning scanadh m ultrafhuaime
ultraviolet a ultraivialait a
ultraviolet light solas m1 ultraivialait
ultraviolet ray ga m4 ultraivialait
umbilical bandage bindealán m1 imleacáin
umbilical cord sreang f2 imleacáin; srincne f4
umbilical pad pillín m4 imleacáin
umbilicus s imleacán m1
unbleached a neamhthuartha a
unbleached cotton-wool olann f chadáis neamhthuartha
unborn child leanbh m1 gan breith
unconscious a neamhaireachtálach a; gan aithne
unconscious (mind) neamh-chomhfhios m3
unconsciousness s neamhaireachtáil f3; neamhbhrath m1
unconscious patient othar m1 neamhaireachtálach
underarm hair gruaig f2 ascaille
undercast pants brístín m4 fophlástair
undercast shirt léine f4 fophlástair
underfunctioning s tearcfheidhmiú m (gs -mithe)
undergo an operation, to
dul faoi scian
underlaid a foleata a
underlay s foleathán m1
underlay v foleath v
underpad s fophillín m4
underwater drainage draenáil f3 faoi uisce
undigested a neamhdhíleáite a
undulant fever fiabhras m1 madhmach
unerupted teeth fiacla fpl nár cuireadh
unfit a neamhoiriúnach a
unfit food bia m4 neamhoiriúnach
unfitness s neamhábaltacht f3; mí-oiriúnacht f3
unhygienic a míshláinteach a
unicellular a aoncheallach a
unit s aonad m1
upper s (drug) ardóg f2
upper a uachtair gs as a; uachtarach a
upper G.I. endoscopy ionscópacht f3 ar an gconair uachtarach ghastraistéigeach
upper jaw giall m1 uachtarach
upper lumbar level leibhéal m1 lumbach uachtair
uppermost cervical vertebra veirteabra m4 ceirbheacsach uachtarach
upper posterior part cúlchuid f uachtair
upset s suaitheadh m (gs suaite)
ur(o)- pref úr(a)-, úrai-, úir(i)- pref
uraemia s úiréime f4
urea s úiré f4
ureter s úiréadar m1
urethra s úiréadra m4
urethral a úiréadrach a
urethral sphincter iatóir m3 úiréadrach
uric a úrach a
uric acid aigéad m1 úrach
urinal s úirinéal m1; fualán m1
urinalysis s úranailís f2; fualanailís f2
urinary a fuail gs as a; fualach a; úiríneach a
urinary antiseptic antaiseipteán m1 fuail
urinary bladder lamhnán m1 fuail; fual-lamhnán m1
urinary incontinence neamhchoinneálacht f3 fuail
urinary system córas m1 úiríneach
urinary tract conair f2 an fhuail; conair f2 an mhúin
urinate v mún v
urine s fual m1; mún m1
urine retention coinneáil f3 fuail
urine testing tástáil f3 fuail
urodynamics spl úraidinimic f2
urogenital a (= genitourinary) úraiginitiúil a
urogenital system córas m1 úraiginitiúil
urologist s úireolaí m4
urological a úireolaíoch a
urology s úireolaíocht f3
utensil s uirlis f2
uterine a útarach a
uterine tube feadán m1 útarach
uterus s broinn f2 (pl -te); útaras m1

V

Barr


vaccinate
v vacsaínigh v
vaccination s vacsaíniú m (gs -nithe)
vaccinator s vacsaíneoir m3
vaccine s vacsaín f2
vacuole s folúisín m4
vagina s faighin f2 (pl -ghneacha)
vaginal canal canáil f3 na faighne
vaginal tampon súitín m4 sláintíoch
Valium s (trádainm) Valium m4
valve s comhla f4
valvular a comhlach a
valvular disease galar m1 comhlach
varicella s varicella m4
varicose vein féith f2 bhorrtha
variola s bolgach f2 (Dé)
vascular a soithíoch a
vascular endothelium intéiliam m4 soithíoch
vascular surgery máinliacht f3 shoithíoch
vascular system córas m1 soithíoch
vascular tissue fíochán m1 soithíoch
vas deferens vas deferens m4
vasectomy s vaiseachtóime f4
vaseline s veasailín m4
vaseline gauze uige f4 veasailín
vaseline ribbon gauze ribín m4 d’uige veasailín
vasoconstrictor a soitheach-chrapthach a
vasodilation s soitheachleathadh m (gs -leata)
vasodilator s soitheachleathóir m3
vastus s (muscle) vastus m4
vegan s veigeán m1; fíor-veigeatóir m3
vegetarian s veigeatóir m3
vegetarian a veigeatórach a
vegetarian diet réim f2 bia veigeatórach
vegetarianism s veigeatóireachas m1
vein s féith f2 (pl -eacha)
vena cava vena cava m4
venereal a véinéireach a
venereal disease galar m1 véinéireach
venesection s féithligean m1
venous a féitheach a
venous blood fuil f3 fhéitheach
venous end ceann m1 féitheach
venous haemorrhage rith m3 fola féitheach
venous pressure brú m4 féitheach
ventilation s aeráil f3
ventilator s aerálaí m4
ventral a tairr gs as a
ventral blood vessel fuileadán m1 tairr
ventral nerve cord néarchorda m4 tairr
ventricle s méadailín m4
ventricular a méadailíneach a
ventricular contraction crapadh m méadailíneach
ventricular tachycardia taicéacairde f4 mhéadaillíneach
venule s féitheoigín m4
vermiform a péistchruthach a
vermiform process próiseas m1 péistchruthach
vermifuge s péistphurgóid f2
vermin s míolra m4
verminous a míolach a
verruca s vearúca m4
vertebra s veirteabra m4
vertebral a veirteabrach a
vertebral column colún m1 veirteabrach
vertical a ingearach a
vertical movement gluaiseacht f3 ingearach
vertigo s veirtige f4; meadhrán m1
vesicle s saicín m4
vessel s soitheach m1
vestibule s cuasán m1
veterinary inspector cigire m4 tréidliachta
vibrator s creathóir m3
vibrio s vibreach m1; vibrio m4
victim s (of abuse) íospartach m1
viral a víreasach a
viral disease galar m1 víreasach
viral infection ionfhabhtú m víreasach
virology s víreolaíocht f3
virulent a nimhneach a
virus s víreas m1
viscera spl ionathar m1
viscose wadding flocas m1 vioscóis
vision s radharc m1
visio-spatial difficulty deacracht f3 amharcspásúil
visit s cuairt f2
visual a radhairc gs as a; amhairc gs as a
visual defect éalang f2 radhairc
visual hallucination mearaíocht f3 radhairc
visual impairment lagú m amhairc
visualization s amharcléiriú m (gs -rithe)
visually impaired lagamhairc gs as a
visual motor
amharcluaileach a
visual perception skill
amhaircscil f2 aireachtála
visual purple (= rhodopsin)
purpal m1 amhairc
vital capacity toilleadh m beo
vitalism s beathúlachas m1
vitamin s vitimín m4
vitaminosis s vitimíonóis f2
vitrectomy s vitreachtóime f4
vitreous a gloiní a
vitreous humour lionn m3 gloiní
vivisection s beodhioscadh m (gs -ctha)
vocal cords téada fpl an ghutha
vocational guidance treoir f5 ghairme
voice s glór m1; guth m3
void v folmhaigh v
voluntary control rialú m deonach
Voluntary Health Insurance Board (VHI)
Bord m1 Árachais Sláinte Shaorálaigh
voluntary muscle matán m1 deonach
Volunteer Stroke Scheme An Scéim f2 Shaorálach Stróc
vomit s aiseag m1; urlacan m1
vomit v aiseag v; cuir v amach/aníos; urlaic v
vomiting s urlacan m1
vomitus s vomitus m4
vulnerable a leochaileach a
vulva s pit f2; vulva m4

W

Barr


wadding
s flocas m1
walking aid áis f2 siúil
wall s balla m4
ward s barda m4
ward management bainistíocht f3 bharda
ward programme clár m1 oibre barda
warp s dlúth m1
wash v nigh v
washing decontamination díshalú m níocháin
wash out sruthlaigh v
waste s fuíoll m1
waste v cnaígh v (pres -íonn, vn cnaí, pp -íte)
waste matter fuíollábhar m1
waste product fuíolltáirge m4; táirge m4 fuíll
water-bed s tocht m3 uisce
waterborne disease galar m1 uisce-iompartha
water bottle buidéal m1 uisce
water on the brain (= hydrocephalus) hidriceifileas m1
water-soluble a uiscethuaslagtha a
wave s tonn f2 (pl -ta)
wave motion tonnghluaisne f4
wean v scoith v (den chíoch)
weft
s inneach m1
weight s meáchan m1
welfare s leas m3
wen s úithín m4; goirín m4
Western Health Board Bord m1 Sláinte an Iarthair
wettable surface dromchla m4 infhliuchta
wheat-free products táirgí mpl gan chruithneacht
wheelchair s cathaoir f5 rothaí
wheezing s cársán m1
whiplash injury fuiplasc f2
white blood cell (= leucocyte, white blood corpuscle) fuilchill f2 bhán
white blood corpuscle (= leucocyte, white blood cell) coirpín m4 bán
white matter bánábhar m1
white meat feoil f3 gheal
white of eye gealacán m1 (súile)
white open wove bandage (= WOW bandage) bindealán m1 d’uige gan uamanna
wholefoods spl slánbhianna mpl
whole-grain foods bianna m4 slánghráin
whole wheat lánchruithneacht f3
whooping cough triuch m3 (gs treacha)
wide material roll (P.O.P.) rolla m4 leathan de phlástar Pháras
windgall s oighear m1
windpipe s píobán m1 garbh
wipe s ciarsúr m1
wisdom tooth fiacail f2 forais
wish-fulfilment s miansásamh m1
withdrawal symptom airí m4 éirí as
womb
s broinn f2 (pl -te)
worker s oibrí m4
works spl oibreacha fpl
World Health Organisation An Eagraíocht f3 Dhomhanda Sláinte
worm s péist f2 (pl -eanna)
worry s imní m4; buairt f (gs -uartha)
wound
s cneá f4 (pl -cha); créacht f3
wound v cneáigh v; créachtaigh v
wound closure dúnadh m créachta
wound closure plaster greimlín m4 dúnta créachta
wound closure strip stiall f2 dúnta créachta
wound contact layer sraith f2 theagmhála créachta
wound healing cneasú m créachta
wound pad pillín m4 créachta
WOW bandage (= white open wove bandage) bindealán m1 d’uige gan uamanna
wrist s rosta m4; caol m1 na láimhe

X

Barr


xerophthalmia
s xéaroftailme f4
xeroradiography s xéararadagrafaíocht f3
x-ray s x-gha m4 (pl -thanna)
x-ray v x-ghathaigh v
X-Ray Department An Rannóg f2 X-Ghathaithe
x-ray detectable radaitheimhneach a
x-ray table bord m1 x-ghathaithe
x-ray thread snáithe m4 x-ghathaithe

Y

Barr


yaws
s fraimis f2
yeast-free products táirgí mpl saor ó ghiosta
yellow fever fiabhras m1 buí
yoga s geoga m4

Z

Barr


zinc
s sinc f2
zinc paste bandage bindealán m1 de thaos since
zona fasciculata zona fasiculata
zona glomerulata zona glomerulata
zona reticularis zona reticularis
zone s crios m3 (gs creasa, pl criosanna)
zymotic a síomóiseach a
zymotic disease galar m1 síomóiseach