face s

aghaidh f2

facility s

saoráid f2

facsimile See fax.

factor s

fachtóir m3

factorial s

iolrán m3

fade1 v

céimnigh v

fade2 s

céimniú m (gs -nithe)

fail v

teip1 v

failsafe a

slán a i gcás teipe

failsafe operation

oibríocht f3 slán i gcás teipe

failsoft a

teipfhulangach a

failure s (= miss)

teip2 f2

failure logging

logáil f3 teipeanna

failure rate

ráta m4 teipeanna

fake code (= pseudocode)

cód m1 bréige

fallback s

tacachumas m1

fallback switch (= FBS)

lasc f2 tacachumais

false a

bréagach a, bréag- pref

false add

bréagshuimiúchán m1

false drop

bréag-aisghabháil f3

FAM (= fast-access memory)

FAM, cuimhne f4 mhear-rochtana

fan1 v (of paper)

feanáil v

fan2 s

gaothrán m1

fanfold paper

páipéar m1 feanfhillte

FAQ (= frequently asked questions)

CCanna, ceisteanna fpl coitianta

farad s

farad m1

fast-access memory (= clipboard, FAM, scratchpad, temporary storage)

cuimhne f4 mhear-rochtana, FAM

fast-access storage

stóráil f3 mhear-rochtana

fast packet technology

teicneolaíocht f3 mearphaicéid

fast save

mearshábháil f3

fast select

mear-roghnaigh v

fatal error

earráid f2 mharfach

fatal exception

eisceacht f3 mharfach

fat client

méithchliant m1

fault s

locht m3

fault-location program

ríomhchlár m1 aimsithe lochtanna

fault rate

lochtráta m4

fault tolerance

lamháltas m1 lochtanna

fault-tolerant a

lochtlamhálach a

favorites spl

ceanáin mpl

favorites folder

fillteán m1 ceanán

favourites See favorites.

fax1 v

facsáil v

fax2 s (= facsimile)

facs m4 (pl -anna)

fax (cover) sheet

bileog f2 (chumhdaigh) facs

fax machine

meaisín m4 facsála

fax message

teachtaireacht f3 facs

faxmodem s

móideim m4 facsála

fax service

seirbhís f2 facsála

FCS (= forward compatibility standards)

FCS, caighdeáin mpl chomhoiriúnachta ar aghaidh

FDM (= frequency division multiplexing)

FDM, ilphléacsú m roinnte minicíochta

FDX (= full duplex)

FDX, lán-déphléascach a

feasibility s

féidearthacht f3, indéantacht f3

feasibility region

réigiún m1 féidearthachta

feasibility study

staidéar m1 indéantachta, staidéar m1 féidearthachta

feasible a

féideartha a, indéanta a

feature s

gné f4

feature adapter

cuibheoir m3 gnéithe

federated a

cónasctha a

FEDS (= fixed and exchangeable disk store)

FEDS

feed1 v

fothaigh v

feed2 s (of paper, etc.)

fotha m4

feed3 s (= feeder)

fothaire m4

feed4 s (= feeding)

fothú m (gs -thaithe)

feedback1 s

aisfhotha m4

feedback2 s (of information)

aiseolas m1

feedback control

rialú m aisfhotha

feedback control loop

lúb f2 rialaithe aisfhotha

feedback form

foirm f2 aiseolais

feedback interpreter

léirmhínitheoir m3 aisfhotha

feeder s (= feed3)

fothaire m4

feed hole

poll m1 fothaithe

feeding s (= feed4)

fothú m (gs -thaithe)

feed pitch

céim f2 fotha

feedrate s

ráta m4 aisfhothaithe

feed track

rian m1 fothaithe

feed tray (= paper tray)

tráidire m4 fothaithe

female connector

nascóir m3 baineann

femtosecond s

feimteasoicind m4

FEP (= front-end processor)

FEP, próiseálaí m4 tosaigh

ferret s

firéad m1

ferrite s

feirít f2

ferrite particles

cáithníní mpl feiríte

ferroelectric liquid crystals (= FLC)

leachtchriostail mpl fhearóileictreacha, FLC

ferroelectric RAM (= FRAM)

RAM fearóileictreach, FRAM

ferrule s

snong m1

FET (= field-effect transistor)

FET, trasraitheoir m3 tionchar réimse

fetch v

gabh2 v

fetch-carry cycle

ciogal m1 gabh, iompar

fetch-decode-execute cycle

ciogal m1 gabh, díchódaigh, rith

fetch-execute cycle

ciogal m1 gabh, rith

fetch instruction

treoir f5 ghabhála

Fibonacci numbers

uimhreacha fpl Fibonacci

Fibonacci search

cuardach m1 Fibonacci

fibre s

snáithín m4

fibreless optics

optaic f2 gan snáithín

fibre optic cable

cábla m4 snáthoptaice

fibre optics

snáthoptaic f2

field s

réimse m4

field definition

sainiú m réimse

field density

dlús m1 réimse

field-effect transistor (= FET)

trasraitheoir m3 tionchar réimse, FET

field emission display (= FED)

taispeáint f3 astaithe réimse

field length

fad m1 réimse

field list

liosta m4 réimsí

field name

ainm m4 réimse

field of force

réimse m4 fórsa

field-programmable gate array (= FPGA)

eagar m1 geataí in-ríomhchláraithe sa réimse, FPGA

field properties

airíonna mpl réimse

field selector

roghnóir m3 réimsí

field size

méid f2 réimse

field width

leithead m1 réimse

FIFO (= first-in-first-out)

FIFO, is túisce isteach is túisce amach

FIFO algorithm (= first-in-first-out algorithm)

algartam m1 FIFO, algartam m1 is túisce isteach is túisce amach

FIFO queue (= first-in-first-out queue)

ciú m4 FIFO, ciú m4 is túisce isteach is túisce amach

fifth-generation computer

ríomhaire m4 den chúigiú glúin

file1 v

comhdaigh v

file2 s

comhad m1

file access

rochtain f3 comhaid

file access mode

mód m1 rochtana comhaid

file access permission

cead m3 rochtana comhaid

file access protection

cosaint f3 ar rochtain comhad

file allocation table (= FAT)

tábla m4 leithdháilte comhad

file and directory access

rochtain f3 comhaid agus comhadlainne

file cache

taisce f4 chomhad

file compression

comhbhrú m comhaid

file compression utility

áirge f4 chomhbhrúite comhad

file conversion

tiontú m comhaid

file creation

cruthú m comhaid

file defragmentation

díbhloghadh m comhaid

file descriptor

tuairisceoir m3 comhaid

file download

íoslódáil f3 comhaid

file entity

aonán m1 comhaid

file extension (= file-name extension)

iarmhír f2 comhadainm

file format

formáid f2 comhaid

file fragmentation

bloghadh m comhaid

file handle

lorgán m1 comhaid

file index

innéacs m4 comha(i)d

file label

lipéad m1 comhaid

file layout

leagan m1 amach comhaid

file locking

glasáil f3 comhaid

file maintenance

cothabháil f3 comhad

file management

bainistíocht f3 comhad

file manager

bainisteoir m3 comhad

file mode

mód m1 comhaid

file modification

mionathrú m comhaid

file modification time

am m3 mionathraithe comhaid

file name

ainm m4 comhaid, comhadainm m4

file-name extension (= file extension)

iarmhír f2 comhadainm

file operator

oibreoir m3 comhaid

file organization

eagrú m comhad

file pointer

pointeoir m3 comhaid

file position indicator

táscaire m4 ionad comhaid

file processing

próiseáil f3 comhad

file protection

cosaint f3 comhad

file purging

glanadh m comhad

file reconstitution

athriochtú m comhaid

file recovery

athshlánú m comhaid

file reorganization

atheagrú m comhad

file search

cuardach m1 comhaid

file security

slándáil f3 comhad

file server

freastalaí m4 comhad

file sharing

comhroinnt f2 comhad

file size

méid f2 comhaid

file system

córas m1 comhad

file transfer

aistriú m comhad

file transfer access and management (= FTAM)

aistriú, rochtain agus bainistiú comhad

File Transfer Protocol (= FTP)

Prótacal m1 Aistrithe Comhad, FTP

file type

cineál m1 comhaid

file updating

nuashonrú m comhad

file virus

víreas m1 comhaid

filing s

comhdú m (gs -daithe), comhdúchán m1

filing extras (component of menu)

roghanna fpl breise comhdúcháin

filing system

córas m1 comhdúcháin

fill1 v

líon1 v

fill2 s

líonadh m (gs -nta)

fill bucket

buicéad m1 líonta

fill colour

dath m3 líonta

fill effects

maisíocht f3 líonta

fill factor

fachtóir m3 líonta

fill handle

hanla m4 líonta

fill property

airí m4 líonta

FILO (= first-in-last-out)

FILO, is túisce isteach is déanaí amach

filter1 v

scag1 v

filter2 s

scagaire m4

filtering s

scagadh m (gs -gtha)

finalizer method

modh m3 críochnaitheachta

find v (= detect, locate)

aimsigh1 v

find and replace

aimsigh agus athchuir v

find hard break

aimsigh v briseadh crua

find soft break

aimsigh v briseadh bog

fine-grained a

mín a

fine-grained parallelism

comhuainíocht f3 mhín

finger1 v

méaraigh v

finger2 s (= finger program)

méar f2

finger gateway

geata m4 méire

fingerprint sensor

braiteoir m3 méarloirg

finger program (= finger2)

ríomhchlár m1 méire

finite a

críochta a

finite element analysis (= FEA)

anailís f2 ar eilimintí críochta

finite element modelling (= FEM)

samhaltú m eilimintí críochta

finite precision number

uimhir f5 bheachtais chríochta

finite set

tacar m1 críochta

firewall s

balla m4 dóiteáin

firmware s

dochtearraí mpl

first come first served

tús m1 freastail ar an gceann is túisce, tús m1 freastail ar an cheann is túisce

first-cut a

céadiarrachta gs as a

first-cut data design (= first-cut design)

dearadh m1 céadiarrachta sonraí

first-fit algorithm

algartam m1 céadoiriúna

first generation

an chéad ghlúin

first generation computer

ríomhaire m4 den chéad ghlúin

first-in-first-out (= FIFO)

is túisce isteach is túisce amach, FIFO

first-in-first-out algorithm (= FIFO algorithm)

algartam m1 is túisce isteach is túisce amach, algartam m1 FIFO

first-in-first-out queue (= FIFO queue)

ciú m4 is túisce isteach is túisce amach, ciú m4 FIFO

first-in-last-out (= FILO)

is túisce isteach is déanaí amach, FILO

first line indent

eang f3 chéadlíne

first normal form

an chéad fhoirm normalach

first-order predicate

preideacáid f2 den chéad ord

first read rate (= FRR)

ráta m4 céadléite, FRR

first-read rate scanner

scanóir m3 ráta céadléite

fixed a

fosaithe a, seasta a

fixed and exchangeable disk store (= FEDS)

FEDS

fixed area

limistéar m1 fosaithe

fixed disk

diosca m4 fosaithe

fixed font (= monospaced font, monowidth font)

cló m4 aonleithid

fixed function generator

gineadóir m3 feidhme seasta

fixed head

cnoga m4 fosaithe

fixed-length a

aonfhaid gs as a

fixed-length field

réimse m4 aonfhaid

fixed-length records

taifid mpl aonfhaid

fixed-ply depth

doimhneacht f3 ar leibhéal seasta

fixed point

pointe m4 fosaithe

fixed-point arithmetic

uimhríocht f3 phointe fhosaithe

fixed-point constant

tairiseach m1 pointe fhosaithe

fixed-point representation system

córas m1 léirithe pointe fhosaithe

fixed radix system

córas m1 bonnuimhreach fosaithe

fixed storage

stóras m1 fosaithe

fixed value

luach m3 seasta

flag s

brat m1, bratach f2

flame1 v

bladhm1 v

flame2 s

bladhm2 m3

flame bait

maghar m1 bladhmtha

flame war

cogadh m1 bladhmtha

flaming s

bladhmadh m (gs -mtha)

flash memory

laomchuimhne f4

flash ROM

laomROM

flatbed plotter

breacaire m4 plánach

flatbed scanner

scanóir m3 plánach

flat file

téacschomhad m1 simplí

flat-file database

bunachar m1 sonraí simplí

flat rate

ráta m4 comhréidh

flattening s

maolú m (gs -laithe)

FLC (= ferroelectric liquid crystals)

FLC, leachtchriostail mpl fhearóileictreacha

flicker s

caochaíl f3

flip-flop s

flop flap

flip-flop string

teaghrán m1 flop flapanna

floating address

seoladh m inathraitheach

floating decimal See floating point.

floating limits

teorainneacha fpl inathraitheacha

floating point (= floating decimal)

snámhphointe m4

floating-point arithmetic

uimhríocht f3 snámhphointe

floating-point constant

tairiseach m1 snámhphointe

floating-point format

formáid f2 snámhphointe

floating-point notation

nodaireacht f3 snámhphointe

floating-point number

uimhir f5 shnámhphointe

floating-point operation (= FLOP)

oibríocht f3 snámhphointe, FLOP

floating-point operations per second (= FLOPS)

oibríochtaí fpl snámhphointe sa soicind

floating-point register (= FPR)

tabhall m1 snámhphointe, FPR

floating-point representation

léiriú m snámhphointe

floating-point types

cineálacha mpl snámhphointe

floating-point unit (= FPU)

aonad m1 snámhphointe, FPU

floating-point value

luach m3 snámhphointe

floating-point variable

athróg f2 shnámhphointe

flooding s

ollródú m (gs -daithe)

FLOP (= floating-point operation)

FLOP, oibríocht f3 snámhphointe

floppy a

bog2 a, flapach a

floppy disk (= diskette)

diosca m4 bog, diosca m4 flapach

floppy disk drive

tiomántán m1 (an) diosca bhoig

FLOPS (= floating-point operations per second)

oibríochtaí fpl snámhphointe sa soicind

flow1 v

sreabh1 v

flow2 s

sreabh2 f2, sreabhadh m (gs sreafa)

flowchart s

sreabhchairt f2

flowcharting s

sreabhchairtiú m (gs -tithe)

flowchart symbol

siombail f2 sreabhchairte

flow control

sreabhrialúchán m1

flow diagram

sreabhléaráid f2

flow direction

sreabhthreo m4

flow line

sreabhlíne f4

flow of control (= control flow)

sreabhadh m rialúcháin

flow-process diagram

léaráid f2 sreabhphróisis

fluency s

líofacht f3

fluorescent light

solas m1 fluaraiseach

flush left (= left-justified)

comhfhadaithe a ar chlé

flush right (= right-justified)

comhfhadaithe a ar dheis

flux s

flosc m3

Flynn's taxonomy

tacsanomaíocht f3 Flynn

FM (= frequency modulation)

FM, modhnú m minicíochta

folder s (= directory2)

fillteán m1

font s (= fount)

clófhoireann f2, cló2 m4

font cartridge

cartús m1 clónna

font colour

clódhath m3

font family

fine f4 clófhoirne

font file

comhad m1 clónna

font name

ainm m4 clófhoirne

font size

clómhéid f2

font style

clóstíl f2

font weight

clómheáchan m1

footer s

buntásc m1

footer box

bosca m4 buntáisc

footnote s

fonóta m4

footprint s (= trace2)

lorg1 m1

for all ... (= for every ...)

do gach ...

for any ...

d'aon ...

forbidden combination

teaglaim f3 thoirmiscthe

force s

fórsa m4

foreground1 s

tulra m4

foreground2 a

tulrach a

foreground colour

dath m3 an tulra

foreground image

íomhá f4 thulrach

foreground processing

próiseáil f3 thulrach

foreground program

ríomhchlár m1 tulrach

foreground skin

craiceann m1 an tulra

foreground task

tasc m1 sa tulra

foreign key

eochair f5 iasachta

for every ... (= for all ...)

do gach ...

forgery s

brionnú m (gs -nnaithe)

form s

foirm f2

formal a

foirmiúil a

formalism s

foirmiúlachas m1

formal language

teanga f4 fhoirmiúil

formal logic

loighic f2 fhoirmiúil

formal parameter

paraiméadar m1 foirmiúil

formal specification

sonraíocht f3 fhoirmiúil

formal transformation

trasfhoirmiú m foirmiúil

format1 v

formáidigh v

format2 s

formáid f2

format check

seiceáil f3 formáide

format effector (= layout character)

éifeachtóir m3 formáide

format painter

péintéir m3 formáide

format specifier

sonraitheoir m3 formáide

formatted a

formáidithe a

formatted input

ionchur m1 formáidithe

formatted output

aschur m1 formáidithe

formatting s

formáidiú m (gs -dithe)

formatting toolbar

barra m4 (uirlisí) formáidithe

form factor

fachtóir m3 foirme

form feed

fotha m4 foirme

form flash

taispeáint f3 (forleagan) foirme

form overlay

forleagan m1 foirme

formula s

foirmle f4

formula mode

mód m1 foirmle

FORTRAN (cmputer language)

FORTRAN

FORTRAN Monitor System (= FMS)

Córas m1 Monatóireachta FORTRAN

forward1 v

seol v ar aghaidh

forward2 a

tul-1 pref, ar aghaidh adv

forward bias

tul-laofacht f3

forward chaining

slabhrú m ar aghaidh

forward compatibility standards (= FCS)

caighdeáin mpl chomhoiriúnachta ar aghaidh, FCS

forward compatible

comhoiriúnach a ar aghaidh

forward current

tulsruth m3

forward recovery

athshlánú m ar aghaidh

forward reference

réamhthagairt f3

forward reference problem

fadhb f2 na réamhthagartha

forward slash (= slash)

tulslais f2, slais f2

forward slash character

carachtar m1 tulslaise

fount s See font.

four address instruction

treoir f5 cheithre sheoladh

fourth generation

an ceathrú glúin

fourth generation computer

ríomhaire m4 den cheathrú glúin

four-wire circuit (= four-wire channel)

ciorcad m1 ceithre shreang

fox message

teachtaireacht f3 an mhadra rua

FPGA (= field-programmable gate array)

FPGA, eagar m1 geataí in-ríomhchláraithe sa réimse

FPR (= floating-point register)

FPR, tabhall m1 snámhphointe

FPS (= frames per second)

FPS, frámaí mpl sa soicind

FPU (= floating-point unit)

FPU, aonad m1 snámhphointe

fractal s

frachtal m1

fractal graphics

grafaic f2 na bhfrachtal

fraction s

codán m1

fractional part

páirt f2 chodánach

fragment s

blogh f3

fragmentation s

bloghadh m (gs -ghtha)

fragmentation independence

gan spleáchas m1 ar bhloghadh (na) (sonraí)

FRAM (= ferroelectric RAM)

FRAM, RAM fearóileictreach

frame1 v

frámaigh v

frame2 s

fráma m4

frame aligment

ailíniú m fráma

frame grabber

gabhálaí m4 frámaí

frame relay

athsheachadadh m fráma

frame relay PDN

PDN athsheachadta fráma

frames per second (= FPS)

frámaí mpl sa soicind, FPS

framing s

frámú m (gs -maithe)

free list

liosta m4 saor

freeware s

saorearraí mpl

freeze v

reoigh v

freeze mode

mód m1 reoite

frequency s

minicíocht f3

frequency division multiplexing (= FDM)

ilphléacsú m roinnte minicíochta, FDM

frequency modulation (= FM)

modhnú m minicíochta, FM

frequency-shift keying (= FSK)

eochrú m iomlaoid mhinicíochta, FSK

frequently asked questions (= FAQ)

ceisteanna fpl coitianta, CCanna

friction s

frithchuimilt f2

frictional error

earráid f2 frithchuimilte

friction feed

fotha m4 frithchuimilte

FROM (= fusible read-only memory)

FROM, cuimhne f4 inléite amháin/in-chomhleáite

front-end1 s

tosach m1

front-end2 a

tosaigh2 gs as a, tul-2 pref

front-end processor (= FEP)

próiseálaí m4 tosaigh, FEP

front-office operations

oibríochtaí fpl tuloifige

frozen screen

scáileán m1 reoite

FRR (= first read rate)

FRR, ráta m4 céadléite

FSK (= frequency-shift keying)

FSK, eochrú m iomlaoid mhinicíochta

FSP (= full-service provider)

FSP, soláthraí m4 lánseirbhíse

FTP (= File Transfer Protocol)

FTP, Prótacal m1 Aistrithe Comhad

full adder

lánsuimitheoir m3

full duplex (= FDX)

lán-déphléascach a, FDX

full duplex line

líne f4 lán-déphléacsach

full handshake

lánchumarsáid f2 thionscantach

full-page display

taispeáint f3 lánleathanaigh

full screen

lánscáileán m1

full-service provider (= FSP)

soláthraí m4 lánseirbhíse, FSP

full stop (= period)

lánstad m4

fully associative cache

taisce f4 lán-chomhthiomsaitheach

fully-connected network

líonra m4 lán-nasctha

fully replicated catalogue

catalóg f2 lán-mhacasamhlaithe

function s

feidhm f2

functional a

feidhmiúil a, feidhmeanna gpl as a

functional analysis

anailís f2 ar na feidhmeanna

functional cohesion

comhtháthú m feidhmeanna

functional decomposition

miondealú m feidhmeanna

functional dependency

spleáchas m1 feidhmeanna

functional design

dearadh m feidhmeanna

functional diagram

léaráid f2 feidhmeanna

functionality s

feidhmiúlacht f3

functional requirement

riachtanas m1 feidhmeanna

functional unit

aonad m1 feidhme

function argument (= function parameter)

argóint f3 feidhme

function body

corp m1 feidhme

function call

glao m4 feidhme

function call instruction

glaothreoir f5 feidhme

function code

feidhmchód m1

function component implementation map

mapa m4 de chur i bhfeidhm comhpháirteanna feidhmeanna

function declaration

fógra m4 feidhme

function definition

sainiú m feidhme, sainiú m ar fheidhm

function expression

slonn m1 feidhme

function generator

gineadóir m3 feidhme

function key

feidhmeochair f5

function-oriented design

dearadh m1 (atá) dírithe ar an bhfeidhm, dearadh m1 (atá) dírithe ar an fheidhm

function parameter (= function argument)

paraiméadar m1 feidhme

function parameter declaration

fógra m4 paraiméadar feidhme

function prototype

fréamhshamhail f3 d'fheidhm

function scope

scóip f2 feidhme

function symbol

siombail f2 feidhme, siombail f2 d'fheidhm

function syntax

comhréir f2 feidhmeanna

function table

feidhmthábla m4

fundamental type

cineál m1 bunúsach

fuse1 v

comhleáigh v

fuse2 s

fiús m1

fused connection

nasc m1 comhleáite

fusible link

nasc m1 in-chomhleáite

fusible read-only memory (= FROM)

cuimhne f4 inléite amháin/in-chomhleáite, FROM

fusing s

comhleá m (gs -ite)

fuzzy logic

loighic f2 na doiléire