p (= pic- pref)

p, pico- pref

P (= peitea- pref)

P, peta- pref

PA (= pascal m1)

PA, pascal

PABX (= malartán m1 brainseach príobháideach uathoibríoch)

PABX, private automatic branch exchange

PAC (= áiritheoir m3 seoltaí ríomhchláir)

PAC, program address counter

paca m4 (= deic1 f2)

pack2 s

paca m4 dioscaí

disk pack

pacáil v

pack1 v

pacáiste m4

package s

pacáiste m4 amharcláithreoireachta

visual presentation package

pacáiste m4 bogearraí

software package

pacáiste m4 ceirmeach

ceramic package

pacáiste m4 dé-inlíneach (= DIP)

dual inline package, DIP

pacáiste m4 feidhmchláirín Java

Java applet package

pacáiste m4 grafaice

graphics package

pacáiste m4 singil inlíneach (= SIP2)

single inline package, SIP2

pacáistithe a

packaged a

pacáistiú m (gs -tithe)

packaging s

pacáistiú m comhpháirteanna

component packaging

PAD (= díolamóir/dídhíolamóir m3 paicéad)

PAD, packet assembler/disassembler

paicéad m1

packet s

paicéad m1 uilíoch

universal packet

paicéid mpl shochta

suppressed packets

pailéad m1

palette s

pailéad m1 dathanna

colour palette

painéal m1

panel s

painéal m1 grafach

graphic panel

painéal m1 paiste (= clár m1 faidhbe, clár m1 paiste)

patch panel

painéal m1 rialaithe oibreoirí

operator control panel

painéal m1 rialúcháin

control panel

páipéar m1

paper s

páipéarachas m1 (= stáiseanóireacht f3)

stationery s

páipéarachas m1 leanúnach

continuous stationery

páipéar m1 feanfhillte

fanfold paper

paipéar m1 gann

paper low

páipéar m1 leanúnach

continuous paper

páirceáil v

park v

páirceáil f3 páipéir

paper park

paireacht f3

parity s

páirt- pref (= páirteach a)

partial a

páirt f2 chodánach

fractional part

páirt f2 d'oibríocht

operation part

páirteach a (= páirt- pref)

partial a

páirtiomprach m1

partial carry

páirtsuim f2

partial sum

paiste m4

patch2 s

paisteáil v

patch1 v

PAN (= líonra m4 achair phearsanta)

PAN, personal area network

pána m4

pane s

PAP (= Prótacal m1 Rochtana Printéara)

PAP, Printer Access Protocol

parabóil f2

parabola s

paradacsa m4

paradox s

paraidím f2

paradigm s

paraiméadair mpl chumraíochta

configuration parameters

paraiméadar m1

parameter s

paraiméadar m1 carntha

lumped parameter

paraiméadar m1 eagair

array parameter

paraiméadar m1 feidhme (= argóint f3 feidhme)

function parameter

paraiméadar m1 foirmiúil

formal parameter

paraiméadar m1 iarbhír

actual parameter

paraiméadar m1 líne na n-orduithe

command-line parameter

paraiméadar m1 réamhshocraithe

preset parameter

paraiméadar m1 ríomhchláir

program parameter

parsáil1 v

parse v

parsáil2 f3

parsing s

parsáil f3 líne na n-orduithe

command-line parsing

parsálaí m4

parser s

pas m4

phase s

pascal m1 (= PA)

pascal, PA

Pascal

Pascal

pas-díchumadh m (gs -mtha)

phase distortion

pasfhocal m1 (= focal m1 faire)

password s

pasfhrása m4 (= frása m4 faire)

passphrase s

pasghiodam m1

phase jitter

pas-inbhéartóir m3

phase inverter

pasiomlaoid f2

phase shift

pas-ionchódú m (gs -daithe) (= PE)

phase encoding, PE

pasmhodhnúchán m1 (= PM)

phase modulation, PM

pas m4 rite (= ciogal m1 rite)

execute phase

pastiontú m (gs -taithe)

phase conversion

pas-trasdul m3

phase transition

pasuillinn f2

phase angle

PAT (= teirminéal m1 rochtana poiblí)

PAT, public access terminal

patrún m1

pattern s

patrún m1 dearaidh

design pattern

patrún m1 giotán

bit pattern

PAX (= malartán m1 uathoibríoch príobháideach)

PAX, private automatic exchange

PBX (= malartán m1 brainseach príobháideach)

PBX, private branch exchange

p-chineálach a

p-type a

PCI (= idirnasc m1 comhpháirteanna forimeallach)

PCI, peripheral component interconnect

PCM (= modhnú m bíogchóid)

PCM, pulse code modulation

PC tionsclaíoch (= ríomhaire m4 pearsanta tionsclaíoch)

industrial PC

PDA (= cúntóir m3 digiteach pearsanta)

PDA, personal digital assistant

PDC (= rialaitheoir m3 príomhfhearainn)

PDC, primary domain controller

PDF (= Formáid f2 Doiciméad Iniompartha)

PDF, Portable Document Format

PDL1 (= teanga f4 thuairiscithe leathanach)

PDL1, page description language

PDL2 (= loighic f2 dhigiteach in-ríomhchláraithe)

PDL2, programmable digital logic

PDN (= líonra m4 poiblí sonraí)

PDN, public data network

PDN athsheachadta fráma

frame relay PDN

PE (= pas-ionchódú m)

PE, phase encoding

pearsanra m4 ríomhaireachta

computer personnel

pearsanta a

personal a

péintéir m3 formáide

format painter

péire m4

pair s

péireáil f3

pairing s

péire m4 dénártha

binary pair

péire m4 lúibíní

bracket pair

péire m4 truiceartha (= truicearphéire m4)

trigger pair

peiriadach a (El., Mth.)

periodic a

péist f2

worm s

peitea- pref (= P, peiti- pref)

peta- pref, P

peiteaflap m4

petaflop s

peiti- pref (= P, peitea- pref)

peta- pref, P

peitibheart m1

petabyte s

peitighiotán m1

petabit s

PERL

PERL, Practical Extraction and Reporting Language

PERT

PERT, program evaluation and review technique

PES (= scanadh m fótaileictreach)

PES, photoelectric scanning

PGS (= córas m1 ginte ríomhchlár)

PGS, program generation system

PIA (= cuibheoir m3 comhéadan forimeallach)

PIA, peripheral interface adapter

pic- pref (= p, picea- pref, pici- pref)

pico- pref, p

picea- pref (= p, pic- pref, pici- pref)

pico- pref, p

piceafarad m1

picofarad s

piceaphróiseálaí m4

picoprocessor s

piceasoicind m4

picosecond s

piceavata m4

picowatt s

píchairt f2 (= píghraf m1)

pie chart

pici- pref (= p, pic- pref, picea- pref)

pico- pref, p

piciríomhaire m4

picocomputer s

picteagram m1

pictogram s

picteilín m4

pixel s

picteilíní mpl san orlach

pixels per inch

pictiúr m1

picture s

pictiúr m1 ríomhleasaithe

computer-enhanced picture

PID (= aitheantas m1 próisis)

PID, process ID

PIF (= comhad m1 faisnéis ríomhchláir)

PIF, program information file

píghraf m1 (= píchairt f2)

pie graph, pie chart

PIM (= bainisteoir m3 pearsanta faisnéise)

PIM, personal information manager

PIN (= UAP, uimhir f5 aitheantais phearsanta)

PIN, personal identification number

ping f2 (pl -eacha)

ping2 s

pingigh v

ping1 v

ping pang

ping-pong s

pingtheachtaireachtaí fpl

ping messages

PIO (= ionchur/aschur m comhuaineach)

PIO, parallel input/output

píoca m4

pica s

piocghléas m1

pick device

pionna m4

pin2 s

pionna m4 an idirbhriste

interrupt pin

pionna m4 comharthaíochta

signalling pin

pionna m4 comharthaíochta comhphróiseálaí

coprocessor signalling pin

pionnáil1 v

pin1 v

pionnáil2 f3

pinning s

pionna m4 nascóra

connector pin

pionna m4 rialaithe bus

bus control pin

pionna m4 stádais

status pin

píopa m4

pipe2 s

píopaí mpl ainmnithe

named pipes

píopáil1 v

pipe1 v

píopáil2 f3

pipelining s

píoráideacht f3

piracy s

píoráideacht f3 bogearraí

software piracy

písea- pref (= písi- pref)

piezo- pref

písi- pref (= písea- pref)

piezo- pref

písileictreach a

piezoelectric a

písileictreachas m1

piezoelectricity s

PKC (= cripteachóras m1 le heochair phoiblí)

PKC, public key cryptosystem

PKI (= bonneagar m1 eochrach poiblí)

PKI, public key infrastructure

PLA (= eagar m1 loighce ríomhchláraithe)

PLA, programmed logic array

pláitín m4

platen s

plánach a

planar a

plána m4 giotáin

bit plane

plasma m4

plasma s

plasmatrón m1

plasmatron s

Playstation

Playstation s

pleanáil f3 cumais

capacity planning

pléiseacronach a

plesiochronous a

plocóid f2

plug2 s

plocóid f2 aislúbtha

loopback plug

plocóid f2 chaoch

dummy plug

plocóid f2 chuibhithe (= cuibheoir m3)

adapter plug

plocóid f2 thalmhaithe

earthed plug, grounded plug

plocóid f2 trí bheangán

three-prong plug

plugáil v

plug1 v

plugáil agus seinn v (= PnP)

plug and play, PnP

plus1 m4 (= sín f2 phlus)

plus sign

plus2 m4

plus1 s

PM (= pasmhodhnúchán m1)

PM, phase modulation

PMD (= dumpáil f3 iar-anailíse)

PMD, post-mortem dump

PML (= Teanga f4 Mharcála Tairsí)

PML, Portal Markup Language

PMOS (= leathsheoltóir m3 p-chainéil ocsaíd mhiotail)

PMOS, p-channel metal-oxide semiconductor

PNG (= Grafaic f2 Iniompartha Líonra)

PNG, Portable Network Graphics

PnP (= plugáil agus seinn v )

PnP, plug and play

póca m4

pocket s

poiblí a

public a

pointe m4 (Typ.)

point2 s

pointeáil v

point1 v

pointe m4 athrite

rerun point

pointe m4 atosaithe

restart point

pointe m4 bonnuimhreach

radix point

pointe m4 brainseála

branchpoint s

pointe m4 deachúlach

decimal point

pointe m4 deachúlach iarbhír

actual decimal point

pointe m4 dénártha

binary point

pointe m4 fosaithe

fixed point

pointe m4 ionsáite

insertion point

pointe m4 iontrála

entry point, ingress s

pointe m4 lódála

load point

pointe m4 lódála ar téip

tape load point

pointeoir m3

pointer s

pointeoir m3 barr cruaiche

top-of-stack pointer

pointeoir m3 carachtar

character pointer

pointeoir m3 cille

cell pointer

pointeoir m3 comhaid

file pointer

pointeoir m3 cruaiche

stack pointer

pointeoir m3 luiche

mouse pointer

pointeoir m3 sonraí

data pointer

pointe m4 rochtana Idirlín (= POP)

point-of-presence, POP

pointe m4 rochtana líonra

network access point

pointe m4 rochtana seirbhíse (= SAP)

service access point, SAP

pointe m4 sínidh

extension point

pointí mpl le hurchair

bullet points

poitéinseal m1

potential s

pol m1

pole s

polagán m1

polygon s

polaimheáin mpl

polymedia spl

polaistiréin f2

polystyrene s

polamorfach a

polymorphic a

polamorfacht f3

polymorphism s

polaraigh v

polarize v

polaraíocht f3

polarity s

polasaí m4 athsholáthair leathanaigh

page replacement policy

polasaí m4 riartha an scríofa

write allocation policy

polasaí m4 slándála

security policy

poll1 v

punch1 v

poll2 m1

hole s, punch3 s

poll m1 aeir (= gaothaire m4 fuaraithe)

cooling vent

poll m1 aerála

ventilation hole

pollaire m4 (= pritil f2)

punch2 s

pollaire m4 cártaí

card punch

pollaire m4 téipe

tape punch

poll m1 ard-dlúis

high-density notch

poll m1 creasa

zone punch

poll m1 fothaithe

feed hole

ponc m1

dot s

poncaíocht f3

punctuation s

poncaitheoir m3

punctuator s

poncanna mpl fosfair

phosphor dots

poncanna mpl san orlach (= DPI)

dots per inch, DPI

poncanna mpl san orlach cearnach (= DPSI)

dots per square inch, DPSI

poncanna mpl sa soicind (= DPS)

dots per second, DPS

ponc-cháilitheoir m3

dot qualifier

ponc-chéim f2

dot pitch

poncleid f2

dot prompt

poncsheoladh m (gs -lta)

dot address

POP (= pointe m4 rochtana Idirlín)

POP, point-of-presence

port m1

port s

port m1 acmhainní breisithe

extended capabilities port

port m1 aschurtha

output port

port m1 cárta fuaime

sound card port

port m1 comhuaineach

parallel port

port m1 ionchurtha/aschurtha

input/output port

port m1 LPT (= port m1 printéara)

LPT port, line printer port

port m1 luamhán stiúrtha

joystick port

port m1 luiche

mouse port

port m1 méarchláir

keyboard port

port m1 monatóra

monitor port

port m1 printéara (= port m1 LPT)

line printer port, LPT port

port m1 srathach

serial port

POS (= díolphointe m4)

POS, point of sale

posatrón m1

positron s

postchumasc m1

mail merge

post m1 Gréasáin

Webmail s

PP (= próiseáil f3 chomhuaineach)

PP, parallel processing

PPP (= Prótacal m1 Pointe go Pointe)

PPP, Point-to-Point Protocol

pps (= bíoga fpl sa soicind)

pps, pulses per second

PPS (= córas m1 próiseála comhuainí)

PPS, parallel processing system

preab v

bounce v

preideacáid f2

predicate s

preideacáid f2 den chéad ord

first-order predicate

preideacáid f2 neamhshéantach

non-negative predicate

PRI (= Comhéadan m1 Ráta Phríomhúil)

PRI, Primary Rate Interface

pribhléid f2

privilege s

printéir m3

printer s

printéir m3 ar eitleog

on-the-fly printer

printéir m3 caighdeán litreach

letter-quality printer

printéir m3 carachtar (= printéir m3 carachtar sa turas)

character printer

printéir m3 carachtar sa turas (= printéir m3 carachtar)

character-at-a-time printer

printéir m3 druma

drum printer

printéir m3 léasair

laser printer

printéir m3 leathanaigh

page printer

printéir m3 leictreafótagrafach

electrophotographic printer

printéir m3 leictreastatach

electrostatic printer

printéir m3 leictriteirmeach

electrothermal printer

printéir m3 líne sa turas (= línephrintéir m3, LPT)

line-at-a-time printer, LPT

printéir m3 maighnéadagrafach

magnetographic printer

printéir m3 neamhthuinseamhach

non-impact printer

printéir m3 poncmhaitríse

dot matrix printer

printéir m3 roth nóinín

daisy-wheel printer

printéir m3 slabhrach

chain printer

printéir m3 srathach

serial printer

printéir m3 teirmeach

thermal printer

printéir m3 tuinseamhach

impact printer

printéir m3 xéireagrafach

xerographic printer

príobháideach a

private a

príobháideachas m1 (= príobháideacht f3)

privacy s

príobháideacht f3 (= príobháideachas m1)

privacy s

príomh- pref (= príomhúil a)

main a, primary a

príomhaonad m1 rialúcháin

main control unit

príomhchláraitheoir m3

chief programmer

príomhchuimhne f4 (= príomhstóras m1)

main memory

príomhdhathanna mpl dealaitheacha

subtractive primary colours

príomhdhathanna mpl suimitheacha

additive primary colours

príomhdhoiciméad m1

main document

príomhfhoclóir m3 (= foclóir m3 caighdeánach)

main dictionary

príomhghrúpa m4

main group

príomh-ríomhchlár m1

main program

príomh-roghchlár m1 (na n-orduithe)

main (command) menu

príomhstóras m1 (= príomhchuimhne f4)

main storage

príomhthéacs m4 (doiciméid)

bodytext s

príomhúil a (= príomh- pref)

primary a, main a

prionsabal m1 an chóngair

locality principle

prionsabal m1 hairtle

hartley principle

priontáil v

print v

priontáil v amharc ar an leagan amach

print layout view

priontáil v scáileán

print screen

priontáil v uile

print all

pritil f2 (= pollaire m4)

punch2 s

próifíl f2 tomhaltóra

consumer profile

próifíl f2 úsáideora

user profile

próiseáil1 v

process1 v

próiseáil2 f3

processing s

próiseáil f3 anailíseach ar líne (= OLAP)

online analytical processing, OLAP

próiseáil f3 choibhneasta anailíseach ar líne (= ROLAP)

relational online analytic processing, ROLAP

próiseáil f3 choiteann

common processing

próiseáil f3 chomhreathach (= ilphróiseáil f3)

concurrent processing

próiseáil f3 chomhtháite sonraí

integrated data processing, IDP

próiseáil f3 chomhuaineach (= PP)

parallel processing, PP

próiseáil f3 chomhuaineach inscálaithe (= SPP)

scalable parallel processing, SPP

próiseáil f3 comhad

file processing

próiseáil f3 cumarsáide

communications processing

próiseáil f3 datha

colour processing

próiseáil f3 débheachtais

double-precision processing

próiseáil f3 dháilte

distributed processing

próiseáil f3 dhíláraithe sonraí (= DDP)

decentralized data processing, DDP

próiseáil f3 doiciméad

document processing

próiseáil f3 faisnéise

information processing

próiseáil f3 fiosrúchán

inquiry processing

próiseáil f3 focal

word processing

próiseáil f3 hibrideach anailíseach ar líne

hybrid online analytic processing

próiseáil f3 iarratais

query processing

próiseáil f3 idirbheart (= TP)

transaction processing, TP

próiseáil f3 idirbheart ar líne (= OLTP)

online transaction processing, OLTP

próiseáil f3 idirghníomhach

interactive processing

próiseáil f3 i dteanga nádúrtha

natural language processing

próiseáil f3 iltoiseach anailíseach ar líne

multidimensional online analytic processing

próiseáil f3 inlíne

inline processing

próiseáil f3 íomhánna

image processing

próiseáil f3 jabanna cruachta

stacked job processing

próiseáil f3 láithreach

immediate processing

próiseáil f3 láraithe sonraí (= CDP)

centralized data processing, CDP

próiseáil f3 oll-chomhuaineach

massively parallel processing

próiseáil f3 (sa) chúlra

background processing, backgrounding s

próiseáil f3 shárscálach

superscalar processing

próiseáil f3 shrathach

serial processing

proiseáil f3 sonraí (= DP)

data processing, DP

próiseáil f3 sonraí dáilte

distributed data processing

próiseáil f3 sonraí tráchtála

commercial data processing

próiseáil f3 thulrach

foreground processing

próiseálaí m4

processor s

próiseálaí m4 córas grafaice (= GSP)

graphics system processor, GSP

próiseálaí m4 cúil

back-end processor

próiseálaí m4 eagar

array processor

próiseálaí m4 focal

word processor

próiseálaí m4 forimeallach

peripheral processor

próisealaí m4 ilbhusanna

multibus processor

próisealaí m4 ilsliseanna

multichip processor

próiseálaí m4 íomhánna rastair (= RIP1)

raster image processor, RIP1

próiseálaí m4 na n-orduithe

command processor

próiseálaí m4 nasctha sonraí paicéad

packet data link processor

próiseálaí m4 siombalach

symbolic processor

próiseálaí m4 sonraí

data processor

próiseálaí m4 teanga

language processor

próiseálaí m4 tosaigh (= FEP)

front-end processor, FEP

próiseas m1

process2 s

próiseas m1 atriallach

iterative process

próiseas m1 bunleibhéil

bottom-level process

próiseas m1 díolama

assembly process

próiseas m1 do-aisiompaithe

irreversible process

próiseas m1 in-aisiompaithe

reversible process

próiseas m1 ionchurtha

input process

próiseas m1 plánach

planar process

próiseas m1 scríofa léite

write-read process

próiseas m1 stocastach

stochastic process

PROM (= cuimhne f4 inléite amháin in-ríomhchláraithe)

PROM, programmable read-only memory

promhadh m (gs -ofa)

proving s

Prótacail mpl Theicniúla agus Oifige (= TOP)

Technical and Office Protocols, TOP

prótacal m1

protocol s

Prótacal m1 Ainmcheangail (= NBP)

Name Binding Protocol, NBP

Prótacal m1 Aistrithe Comhad (= FTP)

File Transfer Protocol, FTP

Prótacal m1 Aistrithe Comhad Beagbhríoch (= TFTP)

Trivial File Transfer Protocol, TFTP

Prótacal m1 Aistrithe Hipirtéacs (= HTTP)

Hypertext Transfer Protocol, HTTP

Prótacal m1 Aistrithe Shláin Hipirtéacs

Secure Hypertext Transfer Protocol

prótacal m1 an chrainn réisigh

spanning tree protocol

Prótacal m1 Bainistíochta Grúpaí Idirlín (= IGMP)

Internet Group Management Protocol, IGMP

Prótacal m1 Bhloc Teachtaireachtaí an Fhreastalaí (= prótacal m1 SMB)

Server Message Block Protocol, SMB protocol

prótacal m1 braite iompróra

carrier sense protocol

prótacal m1 bus

bus protocol

Prótacal m1 Cóipeála Unix go Unix (= UUCP)

Unix to Unix Copy Protocol, UUCP

prótacal m1 comhaid AppleTalk (= AFP)

AppleTalk file protocol, AFP

prótacal m1 comhsheasmhacht taisce

cache consistency protocol

prótacal m1 cumarsáide

communications protocol

prótacal m1 cumarsáide tionscantaí

handshaking protocol

Prótacal m1 Faisnéise Ródaithe (= RIP2)

Routing Information Protocol, RIP2

prótacal m1 feidhmchláir

application protocol

Prótacal m1 Feidhmiúcháin do Ghléasanna gan Sreang (= WAP)

Wireless Application Protocol, WAP

prótacal m1 gan staid

stateless protocol

prótacal m1 glasála déphasaí

two-phase locking protocol

prótacal m1 iarmhíreanna do phost Idirlín (= prótacal m1 MIME)

Multipurpose Internet Mail Extension protocol, MIME protocol

prótacal m1 idirbhearta AppleTalk (= ATP)

AppleTalk transaction protocol, ATP

Prótacal m1 Idirlín

Internet Protocol

Prótacal m1 Idirlín Líne Srathaí (= SLIP)

Serial Line Internet Protocol, SLIP

prótacal m1 ilrochtana

multiple-access protocol

prótacal m1 iompair

transport protocol

Prótacal m1 Líonraithe Microcom (= MNP)

Microcom Networking Protocol, MNP

prótacal m1 malartaithe paicéad

packet exchange protocol

Prótacal m1 Malartaithe Paicéad Idirlín

Internetwork Packet Exchange Protocol

prótacal m1 MIME (= prótacal m1 iarmhíreanna do phost Idirlín)

MIME protocol, Multipurpose Internet Mail Extension protocol

Prótacal m1 Óstchumraíochta Dinimiciúla

Dynamic Host Configuration Protocol

Prótacal m1 Pointe go Pointe (= PPP)

Point-to-Point Protocol, PPP

Prótacal m1 Rialaithe Tarchurtha (= TCP)

Transmission Control Protocol, TCP

Prótacal m1 Rialaithe Tarchurtha/ Prótacal Idirlín (= TCP/IP)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP

prótacal m1 rialaithe teachtaireachtaí Idirlín (= ICMP)

Internet control message protocol, ICMP

Prótacal m1 Rochtana Printéara (= PAP)

Printer Access Protocol, PAP

Prótacal m1 Rochtana Teachtaireachtaí Idirlín (= IMAP)

Internet Message Access Protocol, IMAP

prótacal m1 seachadta sonragram

datagram deliver protocol

prótacal m1 seoltaí Idirlín

Internet address protocol

Prótacal m1 Simplí Aistrithe Poist (= SMTP)

Simple Mail Transfer Protocol, SMTP

Prótacal m1 Simplí Bainistíochta Líonra (= SNMP)

Simple Network Management Protocol, SNMP

prótacal m1 SMB (= Prótacal m1 Bhloc Teachtaireachtaí an Fhreastalaí)

SMB protocol, Server Message Block Protocol

Prótacal m1 Sonragram Úsáideora (= UDP)

User Datagram Protocol, UDP

prótacal m1 taisce

cache protocol

prótacal m1 taisce inscríofa uair amháin

write-once cache protocol

prótacal m1 taisce scríofa tríd

write-through cache protocol

Prótacal m1 Tionscanta Seisiúin (= SIP1)

Session Initiation Protocol, SIP1

prótacal m1 Z-mhóideim

Zmodem protocol

prótón m1

proton s

prr (= ráta m4 atriallta bíge)

prr, pulse repetition rate

PSK (= eochrú m pasiomlaoide)

PSK, phase-shift keying

PSTN (= líonra m4 poiblí lasctheileafón)

PSTN, public switch(ed) telephone network

PSW (= giotánra m4 stádas ríomhchláir)

PSW, program status word

pulcadh m carachtar

character crowding

punt m4

pound s

PVC (= buanchiorcad m1 fíorúil)

PVC, permanent virtual circuit