UA/UB recipients (Adm.)  faighteoirí mpl UA/UB

Uakari monkey (Z.)  moncaí m4 Uakari

ufology s (Sc.Fict.)  úfó-eolaíocht f3

Ugric s (Ling.)  Ugrais f2

UHT milk (HomEc.)  bainne m4 UTC

UK Joint Meeting of Dental Faculties (Dent.) Comhchruinniú m Dhámha Déidliachta na Ríochta Aontaithe

Ulster Crisis (Hist.)  Géarchéim f2 Uladh

Ulster Defence Association (UDA) (Hist., Pol.)  Cumann m1 Cosanta Uladh

Ulster Folk and Transport Museum, The (Hist.) Músaem m1 Daonchultúir agus Iompair Uladh

Ulster Provisional Government (Hist.)  Rialtas m1 Sealadach Uladh

Ulster Solemn League and Covenant (Hist.)  Conradh m3 agus Cúnant Sollúnta Uladh

Ulster Unionist Council (Hist.)  Comhairle f4 Aontachtaithe Uladh

Ulster Volunteer Force (UVF) (Hist.)  Óglaigh mpl Uladh

Ulster-Scots s (Ling.)  Albainis f2 Uladh

ultimatum s (Adm., Com.)  foláireamh m1 deiridh

ultrafiltration s (Physiol.) (in kidneys)  ultrascagachán m1

Ultra Heat Treated (UHT) (HomEc.)  Ultra-Theaschóireáilte a (UTC)

Ultra High Temperature (UHT) (HomEc.)  Teocht f3 Ultra-Ard (TUA)

unarmed police force (Hist., Polic.)  fórsa m4 póilíní neamharmtha

unbridgeable gap (Gen.)  is fál m1 go haer é

uncontrollable a (Polic.)  dosmachtaithe a

undeclared income (Adm., Fin.)  ioncam m1 neamhdhearbhaithe

undenominated entry (Ed.) (3ú leibhéal)  iontráil f3 gan ainmniú

underbody s (Mec., Veh.) (of car)  fo-chabhail f5

undermining s (Ind.) (to dig under something) tochailt f2 faoi

Under 8’s must be accompanied by an adult in the water at all times (Adm.) Caithfidh duine fásta a bheith in éineacht le páistí faoi aois a hocht san uisce an t-am go léir

undernutrition s (HomEc.)  tearc-chothú m (gs –thaithe)

underpinning s (Ind.) tacaíocht f3 a chur faoi

under statute (Legis.)  faoi reacht

‘under the line’ promotion (Com.)  tionscnamh m1 díolacháin faoin líne

unethical behaviour (Com.)  iompraíocht f3 mhí-eiticiúil

UNICEF (Adm., Soc.)  CÉINAP, Ciste m4 Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Pháistí

Unified Canadian Aboriginal Syllabic (Typ.)  Siollach a Bundúchasach Ceanadach  Aontaithe

Unionism s (Hist.)  Aontachtas m1

Unionist s (Hist.)  Aontachtaí m4

Union's Citizen Charter, The (EU) (Adm., Pol.)  Cairt f2 Shaoránaigh an Aontais

United African Assocation (Soc.)  Cumann m1 na hAfraice Aontaithe

United Nations Advance Mission in  Cambodia (UNAMIC) (Adm.)  Réamh-mhisean m1 na Náisiún Aontaithe sa Chambóid

United Nations Angola Verification Mission I (UNAVEM I) (Adm.)  Misean m1 Fíorúcháin na Náisiún Aontaithe maidir le hAngóla I

United Nations Angola Verification Mission II (UNAVEM II ) (Adm.)  Misean m1 Fíorúcháin na Náisiún Aontaithe maidir le hAngóla II

United Nations Angola Verification Mission III (UNAVEM III) (Adm.)  Misean m1 Fíorúcháin na Náisiún Aontaithe maidir le hAngóla III

United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) (Adm.)  Misean m1 Cúnaimh na Náisiún Aontaithe do Ruanda

United Nations Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH) (Adm.)  Misean m1 Póilíní Sibhialtacha na Náisiún Aontaithe i Háití

United Nations Civilian Police Support Group (UNPSG) (Adm.)  Grúpa m4 Tacaíochta Phóilíní Sibhialtacha na Náisiún Aontaithe

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) (Adm.)  Fórsa m4 Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe

United Nations Emergency Force (Hist.)  Fórsa m4 Éigeandála na Náisiún Aontaithe

United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe san India agus sa Phacastáin

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) (Adm.)  Fórsa m4 Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin

United Nations International Children’s Emergency Fund (Adm.,Soc.)  Ciste m4 Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí

United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (Adm.)  Institiúid f2 Idirnaisiúnta Taighde agus Oiliúna na Náisiún Aontaithe do Chur ar Aghaidh na mBan

United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) (Adm.)  Grúpa m4 Breathnóireachta Míleata na Náisiún Aontaithe san Iaráin agus san Iaráic

United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe san Iaráic/ sa Chúáit

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) (Adm.)  Grúpa m4 Breathnóireachta Míleata na Náisiún Aontaithe san India agus sa Phacastáin

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) (Adm.)  Misean m1 na Náisiún Aontaithe don Reifreann sa Sahára Thiar

United Nations Mission in Bosnia-Herzegovina (UNMIBH) (Adm.)  Misean m1 na Náisiún Aontaithe sa Bhoisnia-Heirseagaivéin 

United Nations Mission in Haiti (UNMIH) (Adm.)  Misean m1 na Náisiún Aontaithe i Háití

United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) (Adm.)  Misean m1 na Náisiún Aontaithe i Siarra Leon 

United Nations Mission in the Central African Republic (MINURCA) (Adm.)  Misean m1 na Náisiún Aontaithe i bPoblacht na hAfraice Láir

United Nations Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP) (Adm.)  Misean m1 Breathnóirí na Náisiún Aontaithe in Prevlaka

United Nations Mission of Observers in Sierra Leone (UNOMSIL) (Adm.)  Misean m1 Breathnóirí na Náisiún Aontaithe i Siarra Leon

United Nations Mission of Observers in Tajikistan (UNMOT) (Adm.)  Misean m1 Breathnóirí na Náisiún Aontaithe sa Táidsíceastáin

United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL) (Adm.)  Grúpa m4 Breathnadóireachta na Náisiún Aontaithe sa Liobáin

United Nations Observer Group in Central America (ONUCA) (Adm.)  Grúpa m4 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe i Meiriceá Láir

United Nations Observer Mission in Angola (MONUA) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe in Angóla

United Nations Observer Mission in El Salvador (ONUSAL) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe sa tSalvadóir

United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe sa tSeoirsia

United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe sa Libéir

United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe in Uganda-Ruanda

United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ) (Adm.)  Oibríocht f3 na Náisiún Aontaithe sa Mhósaimbíc

United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM I) (Adm.)  Oibríocht f3 na Náisiún Aontaithe sa tSomáil I

United Nations Operation in Somalia II (UNOSOM II) (Adm.)  Oibríocht f3 na Náisiún Aontaithe sa tSomáil II

United Nations Operation in the Congo (ONUC) (Adm.)  Oibríocht f3 na Náisiún Aontaithe sa Chongó

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) (Adm.)  Fórsa m4 Coimeádta Síochána na Náisiún Aontaithe sa Chipir

United Nations Protection Force (UNPROFOR) (Adm.)  Fórsa m4 Cosanta na Náisiún Aontaithe

United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian) (UNSF) (Adm.)  Fórsa m4 Slándála na Náisiún Aontaithe sa Nua-Ghuine Thiar

United Nations Support Mission in Haiti (UNSMIH) (Adm.)  Misean m1 Tacaíochta na Náisiún Aontaithe i Háití

United Nations Training School Ireland (Mil.)  Scoil f2 Traenála na Náisiúin Aontaithe in Éirinn

United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) (Adm.)  Údarás m1 Idirthréimhseach na Náisiún Aontaithe sa Chambóid

United Nations Transitional Authority in East Timor (UNTAET) (Adm.)  Údarás m1 Idirthréimhseach na Náisiún Aontaithe sa Tíomór Thoir

United Nations Truce Supervisions Organization (UNTSO) (Adm.)  Eagras m1 na Náisiún Aontaithe um Maoirseacht ar Shos Cogaidh

United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGA) (Adm.)  Misean m1 Fíorúcháin na Náisiún Aontaithe i nGuatamala

United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM) (Adm.)  Misean m1 Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe in Éimin

universal disarmament (Hist.)  dí-armáil f3 uilechoitinn/uilíoch

Universal Time Central (UTC) (Geog.)  am m3 uilíoch lárnach (AUL)

university administration (Ed.)  riarachán m1 na hollscoile

University Student Administrative Complement (Adm.) Díorma m4 Riaracháin na Mac Léinn Ollscoile

unsaturated fatty acids (Biol.)  aigéid mpl shailleacha neamhsháithithe

unscented candles (HomEc.)  coinnle fpl neamhchumhra

Unused Prepaid Last Bill (Adm., Tel.)  Réamhíoctha a Neamhchaite ar an mBille/Bhille Deireanach

Unused Prepaid This Bill (Adm., Tel.)  Réamhíoctha a Neamhchaite ar an mBille/Bhille Seo

Unzipped file (Comp.)  Comhad m1 dízipeáilte

Up adj. (Comp.)  Suas adj.

Upgrade Course for Qualified Montessori Tutors and Trainers (Ed.)  Cúrsa m4 Uasghrádaithe do Theagascóirí agus d'Oiliúnóirí Montessori

uplighter s (Hom.Ec.) solas m1uasdírithe

upper gastrointestinal (G.I.) endoscopy (Med.)  ionscópacht f3 ar an gconair uachtarach ghastraistéigeach

Upper quotes/inverted commas (Comp.)  comharthaí mpl athfhriotail

upward communication (Adm.)  cumarsáid f2 aníos

ur(o)- pref (Physiol.)  úr(a)-, úrai-, úir(i)- pref

uranography s (Astr.)  úránagrafaíocht f3

Urban and Village Renewal (Env.)  Athnuachan f3 Uirbeach agus Sráidbhailte

urban district council, an (Adm.)  comhairle f4 cheantair uirbigh

Urban Pollution Management (Env.)  Bainistíocht f3 Truaillithe Uirbigh

Urban Wastewater Treatment Directive (Env.)  Treoir f5 um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh

Urdu s (Geog.) (duine)  Urdach m1

Urdu s (Ling.)  Urdais f2

urinal s (Constr., Hom.Ec.)  úirinéal m1; fualán m1

urinalysis s (Med.)  úranailís f2; fualanailís f2

urinary a (Physiol.)  úiríneach a; fualach a

Urodela mpl (HomEc.)  Urodela

urologist s (Med.)  úireolaí m4

urology s (Med.)  úireolaíocht f3

uronic acid (Biol.)  aigéad m1 úrónach

used car salesman (Com.)  díoltóir m3 carranna athláimhe

using literacy software (Ed., IT)  bogearraí mpl litearthachta á n-úsáid

US Marines (Hist.)  Muirshaighdiúirí mpl na Stát Aontaithe

usurp v (Polic.)  forghabh v

usurpation s (Polic.)  forghabháil f3

utilitarianism s (Journ., Pol.) fóntachas m1