Cabinet Committee on Social Inclusion (Adm.)  An Coiste m4 Comh-Aireachta um Chuimsiú Sóisialta

Cadet School (Mil.)  Scoil f2 na nDaltaí

caecilian s (HomEc.)  caochaileach m1

Caesarean section (Med.)  gearradh m Caesarach

calculate the cost, to (Com.)  an costas m1 a áireamh

calculations spl (Mth.)  ríomhaireachtaí fpl

calefactory s (Hist., Relig.)  seomra m4 téite (i mainistir)

calendar year (Adm.)  bliain f3 féilire

Californian wines (Cater., Ret.)  fíon m3 California

Call and Collect Menu (Cat.)  Biachlár m1 Glaoigh agus Bailigh

calling birds (Orn.)  éin mpl ghlaoiteacha

Call Save s(Tel.)  Glao m4 Sábhála

Callsave line (Tel.)  líne m4 Ghlao Sábhála

Call Save no. (Tel.)  Uimhir f5 Ghlao Sábhála

camcorder accessories (El.)  oiriúintí fpl ceamthaifeadáin

camera accessories (El.)  oiriúintí fpl ceamara

cameo s (Art.)  caimeo m4

campaign for promoting Social Inclusion (Adm., Soc.)  feachtas m1 maidir le/chun  Cuimsiú/Iniamh Sóisialta a chur chun cinn/a chothú

Camp David accords (Hist., Geog.)  comhaontuithe mpl Camp David

Camp David agreement (Hist., Geog.)  comhaontú m Camp David

Campus and Stadium Ireland Development Ltd. (Gen.)  Forbairt f3 Champas agus Staidiam Éireann Teo.

Campus Development Phase 1A (Pl., Constr.)  Forbairt f3 Campais – Céim 1A

campylobacter s (Biol.)  campaileabaictéar m1

cancellation of allowance (Adm.)  cealú m liúntais

cancer relief organisation (Med., Soc.)  eagraíocht f3 fóirithinte ar ailse

Cancún s (Geog.)  Cancún m4

candidate country (Jur.)  tír f2 is iarrthóir

Candle ceremony (Relig.)  searmanas m1 na gCoinnle

canned beans (Cu.)  pónairí fpl stánaithe

canned carrots  (Cu.)  cairéid mpl stánaithe

canned corn (Cu.)  arbhar m1 stánaithe

canned fruit cocktail (Cu.)  manglaim mpl thorthaí stánaithe

canned fruits (Cu.)  torthaí mpl stánaithe

canned grapefruit segments (Cu.)  teascáin mpl seadóige stánaithe

canned mandarins (Cu.)  mandairíní mpl stánaithe

canned peaches (Cu.)  péitseoga fpl stánaithe

canned pears (Cu.)  piorraí mpl stánaithe

canned peas (Cu.)  piseanna fpl stánaithe

canned pineapple (Cu.)  anainn mpl stánaithe

canned soups (Cu.)  anraithí mpl stánaithe

canned strawberries (Cu.)  sútha fpl talún stánaithe

canned tomatoes (Cu.)  trátaí mpl stánaithe

canned vegetables (Cu.)  glasraí mpl stánaithe

Cannot renew item (Lib.)  Ní féidir an mhír a athnuachan

can of soft drink (Cat., Ret.)  canna m4 de dheoch bhog

Canons Regular (Hist., Relig.)  Canónaigh mpl Rialta

Cant s (Ling.)  Caintis f2

Cantonese s (Ling.)  Cantainis f2

can you clap out the syllables in the word? (Ed.)  an dtig leat siollaí an fhocail a bhualadh amach (le do bhosa)? 

Can we help you? (Ret.)  Bhfuil cabhair uait?

Capabilities s (Adm.)  Acmhainní fpl

capacitation s (Physiol.)  inniúlú m (gs –laithe)

capital acquisition fund (Adm., Fin.)  ciste m4 fáltais chaipitiúil

capital allowance (Com.)  liúntas m1 caipitil

capital tax (Com.)  cáin f5 chaipitil

Capitol, the s (Rom.civ.)  An Chapatóil f2

Capitol Hill (Geog., Pol.)  Cnoc m1 an Chaipeatóil

capping a site (Env.) (of landfill) athchré f4 a chur ar láithreán

cappuccino makers (El.)  gléasanna mpl Cappuccino

caprolactum s (Ch.)  capralachtam m1

capybara s (Hydrochaeris hydrochaeris) (Z.)  capabára m4

car accessories (Veh.)  oiriúintí fpl cairr

caramelized brown sugar (Cu.)  siúcra m4 caramalaithe

Caravaggisti spl (Art.)  Caravaggisti mpl

carbendazim s (Ch.)  cairbeandaisim f2

car care (Veh.)  cúram m1 cairr

carchase s (Polic.)  tóir f3 charranna

cardiopulmonary resuscitation (Med.)  athbheochan f3 chardascamhógach

career break (Adm.)  sos m3 gairme

careers spl (Lib.)  gairmeacha mpl beatha

Car-Free Day (Adm., Env.)  m1 Saor ó Charranna

cargo pants (Hom.Ec.) bríste m4 cargó

car house (Archaeol.)  teach m (an) c(h)airr

car pool, to (Env., Soc.)  carr-roinnt f2 a  dhéanamh

Cardiovascular Department (Med.)  An Rannóg f2 Chardashoithíoch

careers spl (Adm., Ed.)  gairmeacha fpl beatha

caring and concerned atmosphere (Soc.)  atmaisféar m1 comhbhách cásmhar; (caitheadh) go comhbhách cásmhar (le)

caring person (Soc.)  duine m4 comhbhách

carpet shark (MarBiol.)  siorc m3 dathannach

car radios (El., Veh.)  raidiónna mpl cairr

car repair (Veh.)  deisiú m cairr

carrot cake (Cu.)  císte m4 cairéid

carrot fly (Ent., Hort.) cuil f2 chairéad

Carryover Prepaid To Next Bill (Adm., Tel.)  Réamhíoctha a Anonn chuig an gCéad /Chéad Bhille Eile

car security (Veh.)  slándáil f2 chairr

carved detail (Archaeol., Hist.)  mionléiriúchán m1 snoite

Car Wash at rear (Veh.)  Niteoir m3 Gluaisteán ar cúl

caryatid s (Art.)  cairiaitid f2

caseins spl (Biol.)  cáiséiní f2

case studies (Adm.)  cás-staidéir mpl

cash changeover plan (Com.) (of euro)  plean m4 um an athrú go dtí airgead tirim

Cash Office (Adm.)  Oifig f2 an Airgid

cash projections (Com.)  réamh-mheastacháin mpl (airgid)

cassette storage (Mus., Station.)  stóráil f3 caiséad

casted slab eyes (Ind.) súile fpl teilgthe leice

casts spl (Med.) (orthopaedic)  cásálacha fpl

casual administrative assistant (Adm.)  cúntóir m3 ócáideach riaracháin

casuals spl (Cloth.)  éadaí mpl

neamhfhoirmeálta

Casual Trading Act, 1995 (Legis.)  An tAcht m3 Corr-Thrádála, 1995

casual trading area (Adm., Com.)  limistéar m1 corrthrádála

Catalan s (Ling.)  Catalóinis f2

catch 22 (Soc.)  dúsháinn f2

catechesis s (Relig.)  caiticéis f2

catechetics s (Relig.)  caiticeasmaic f2

category s (Gen.)  catagóir f2

caterer s (Cat.)  lónadóir m3

catering manager (Cater.)  bainisteoir m3 lónadóireachta

catharsis s (Lit.)  catairsis f2

cathartic a (Lit.)  catairseach a

Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and Saint Nicholas, The (Relig.)  Ard-Eaglais f2 Mhaighdean na Deastógála  agus San Nioclás

catheter s (Med.)  cataitéar m1

catheterization (Med.)  cataitéarú m (gs - raithe)

catheterize v (Med.)  cataitéaraigh v

Catholic Centre Pary, the (Hist.)  An Páirtí m4 Lárnach Caitliceach

Catholic Emancipation (Hist.)  Fuascailt f2 na gCaitliceach

cauliflowers spl (Cu., Hort.)  cóiliseacha mpl

cause v (Jur.)  trúig v

cause him to be informed (Polic.)  cuir v faoi deara go gcuirfear in iúl dó

cautionary measure (Polic.)  beart m1 rabhaidh

cautioning s (Polic.)  rabhadh m1; ag tabhairt rabhaidh do ...

caution junction ahead (RoadSaf.)  aire - acomhal romhat

Cavalry Corps (Mil.)  An Cór m1 Marcra

Cavalry School  (Mil.)  Scoil f2 Marcra

x Cavalry Squadron (Mil.)  An x Scuadrún m1 Marcra (Dara, Tríú &rl. nó 2ú,3ú 7rl.) 

cave fish (Ich.)  iasc m1 pluaise

Cave Hill Pledge (Hist.)  Geall m1 Bhinn Uamha

cavity slide (Biol.)  logshleamhnán m1

Cave of Dunmore (Co Chill Chainnigh) (Geog.)  Dearc f2 Fhearna

CD singles (Mus.)  singlí mpl dlúthdhiosca, singlí CD

CD storage (Mus.)  stóráil f3 dlúthdhioscaí, stóráil CDanna

ceiling centre (Arch.)  lárghréas m3 síleála

Celbridge Interchange  (RoadSaf.)  Mór-Acomhal m1 Chill Droichid

celebrant s (Relig.)  ceiliúraí m4

cell s (Bith.)  cill f2 (gpl ceall)

cent s (Fin.)  (luach) an cent, (luach) na centanna, dhá cent, seacht cent, ina centanna

Central and Regional Fisheries Boards, the (Adm., Fish.)  An Príomh-Bhord m1 Iascaigh

agus na Boird Iascaigh Réigiúnacha

Central Authority for Foreign Maintenance Recovery (Adm., Polic.)  An Lárúdarás m1 um Aisghabháil Cothabhála Coigríche

Central Authority for International Child Abduction (Adm., Polic.)  An Lárúdarás m1 um Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí

Central Authority for International Maintenance Recovery (Adm., Polic.)  An Lárúdarás m1 um Aisghabháil Idirnáisiúnta Cothabhála

Central Authority for Mutual Assistance in Criminal Matters (Adm., Polic.)  An Lárúdarás m1 um Chúnamh Frithpháirteach i gCúrsaí Coiriúla

central co-ordinating group (Adm.)  lárghrúpa m4 comhordaithe

Central Supply Section (Mil.) An Phríomhrannóg f2 Soláthair

Central Valley, California (Geog.)  An Gleann m3 Láir, California

Central Waste Management Facility (Env.)  Lárionad m1 Bainistíochta Dramhaíola

centre (for education) (Ed.)  lárionad m1 (oideachais)

centre-alignment s (Wordpr.)  ailíniú m lair

Centre for Educational Disadvantage Research (Ed.)       Ionad m1 an Taighde ar Mhíbhuntáiste Oideachasúil

Centre for Irish Studies (Ed.)  Ionad m1 an Léinn Éireannaigh; nó i lár abairte  Ionad don Léinn Éireannach

Centre of Excellence (Ed.)  Ionad m1 Barr Centres for Independent Living (CIL) (Soc.)  Ionaid mpl um Maireachtáil Neamhspleách

centres of urban population (Hist., Geog.)  lárionaid mpl daonra uirbigh

cercus s (Z.)  ceirceas m1

Cerebral Palsy Ireland (Med.)  Pairilis f2 Cheirbreach Éireann

Certificate in Manutronics Automation (Ed.)  Teastas m1 san Uathoibriú Monaitreonaice

Certificate of Planning Compliance (Adm.)  Deimhniú m um Chomhlíonadh Pleanála

Certification procedure (Adm.)  Nós m1 imeachta deimhniúcháin

cervical screening (Med.)  scagthástáil f3 cheirbheacsach

chaeta s (Biol.)  caeite f4

chain sling (Ind.) crochán m1 slabhra

chain-smokers spl (Health)  síorchaiteoirí mpl (toitíní, todóga etc)

chalkhill blue butterfly (Lysandra coridon) (Ent.)  féileacán m1 gorm (na) cailce

change machine (Com.)  meaisín m4 mionairgid

change of title (Ed.)  athrú m teidil

changing s (Cloth.)  seomra m4 gléasta

Chaplain (Mil.) s Séiplíneach m1

Chaplain (Mil.) s Séiplíneach m1 Chathail Bhrugha

chaplaincy s (Arch., Relig.) (of building)  an tséiplíneacht f3

chaplaincy dimensions (Ed.)  gnéithe fpl na séiplíneachta

characterisation s (Lit.)  carachtracht f3

chargeholders spl (Adm.)  sealbhóirí mpl muirir

chargeout concepts (Com.)  coincheapa mpl easmhuirearaithe

Charges information for borrower number (Lib.)  Faisnéis f2 mhuirir d’uimhir an iasachtaí

char-grilled a (Cu.)  gualachghriollta characteristic spirit of the school (Ed.)  sainspiorad m1 na scoile

charitable donations and bequests (Adm., Soc.)  tabhartais mpl agus tiomnachtaí carthanúla

Charles Gavin Duffy (Hist.)  Séarlas Gabhánach Ó Dubhthaigh

Charlie Haughey (Adm.)  Cathal Ó hEochaidh

charophyte s (Biol.)  caraifít f2

Chartered Educational Psychologist (Ed.)  Síceolaí m4 Cairte Oideachais

chartered physiotherapist (Med.)  fisiteiripeoir m3 cairte

charts spl (Mus.)  na cairteanna fpl

Chart Top 10 (Mus.)  Rogha f4 10 na Cairte

chart wizard (Comp.)  draoi m4 cairteacha

chasmophytic vegetation of siliceous and calcareous rocky slopes and alpine heath (Env.) fásra m4 casmaifíteach fánaí carraigeacha siliciúla agus cailcreacha agus fraochmhánna Alpacha

chassis s (Mech.)  fonnadh m1(pl –nnaí)

chat up, to (Gen.)  caint f2 a chur ar dhuine

Chechen s (Geog.) (duine)  Seisniach m1

Chechen s (Geog.) (Ling.)  Seisnis f2

check against delivery (Adm.) (of text of speech) cuir v i gcomparáid leis an óráid mar a tugadh  í

Checklist for Pensioners (Adm., Soc.)  Seicliosta m4 do Phinsinéirí

check‑up s (Med.)  scrúdú m sláinte

Cherokee a (Typ.) Seiricíoch a

Cheshire Foundation in Ireland (Med.)  Fondúireacht f3 Cheshire in Éirinn

chiaroscuro a (Art.)  gealdorcha a

chicken breast (Cu.)  brollach m1 sicín

chicken curry (Cu.)  curaí m4 sicín

chicken drumsticks (Cu.)  lorgaí fpl sicín

chicken Kiev (Cu.)  sicín m4 Kiev

chicken legs (Cu.)  cosa fpl sicín

chicken liver pâté (Cu.)  pâté m4 ae sicín

chicken livers (Cu.)  aenna mpl sicín

chicken roll (Cu.)  rollóg f2 shicín

chicken slices (Cu.)  slisní mpl sicín

chicken wings (Cu.)  eití f4 sicín

chick-peas spl (Cu., Bot.)  sicphiseánach m1

Chief Aeronautical Officer (Av.)  Príomhoifigeach m1 Aerloingseoireachta

Chief Driver Tester (Transp.)  Príomhthástálaí m4 Tiománaithe

Chief Medical Officer (Adm., Med.)  An Príomh-Oifigeach m1 Míochaine

Chief Railway Inspector Officer (Transp.)  Príomhoifigeach m1 Cigireachta Iarnród

Chief State Solicitor’s Office (Adm., Jur.)  Oifig f2 an Phríomh‑Aturnae Stáit

Chief Technical Adviser (Adm.)  Príomhchomhairleoir m3 Teicniúil

Chief Technican (Adm.)  Príomhtheicneoir m3

Child Care Act, 1991, The (Legis.)  An tAcht m3 um Chúram Leanaí, 1991

Childcare Manager designate, the (Soc.)  An Bainisteoir m3 Cúram Leanaí ainmnithe

ChildLine Northern Ireland (Soc.)  Líne f4 Chabhrach na Leanaí i dTuaisceart Éireann

child pornography (Polic.)  pornagrafaíocht f3 leanaí

child psychology (Psy.)  síceolaíocht f3 an pháiste

Children’s Ark (Adm., Med.)  Áirc f2 na bPáistí

children's bedroom (Cat., Tour.)  seomra m4 leapa páistí

children’s clothing (Cloth.)  éadaí mpl páistí

Children First (Adm., Soc.)  Tús m1 Áite do Pháistí/Leanaí

child-soldiers spl (Pol., Soc.)  páistí mpl ina saighdiúirí

chilled foods (Cu.)  bia m4 fuaraithe

chill factor (Geog.)  an ghoimh f2

chillis spl (Cu.)  cillithe fpl

Chinese  (simplified and traditional) s (Ling.)  Sínis f2 (simplithe agus traidisiúnta)

Chinese leaves (Bot.)  duillí mpl Síneacha

Chinese simplified (Typ.) Síneach a simplithe

Chinese Taipei (Geog.)  Taipei na Síne

Chinese traditional (Typ.) Síneach a traidisiúnta

chinstrap penguin (Orn.)  piongain f2 smigirise

chitinozoan s (Geol.)  citineasón m1

chiv(e) s (Trades) (Coop.)  síobh m4

chlamydia s (Med.)  clamaidia f4

Chlamydia psittaci (Biol.)  Chlamydia psittaci

chlamydomonas s (Biol.) (a member of the genus)  clamadamonas m1

Chlamydomonas s (Biol.) (genus)  Chlamydomonas m4

choanocyte s (Biol.)  cónaicít f2

chock s (Ind.) ding f2

chocolate biscuits (Cu.)  brioscaí mpl seacláide

chocolate mousse (Cu.)  mús m1 seacláide

chocolate spreads (Cu.)  leatháin mpl seacláide

choices and transitions in the personal, social, educational and career areas (Ed.) roghanna fpl agus aistrithe sna réimsí pearsanta, sóisialta, oideachasúla agus gairmiúla

chopping s (Sp.: Hurling)  tarraingt f anuas

chores/household tasks (HomEc.)  dioscaireacht f3

chorus line (Mus.)  córlíne f4

Christian South Lebanese Army (Hist.)  Arm m1 Críostaí na Liobáine Theas

Christmas spirit (Soc.)  spiorad m1 na Nollag

Christmas hampers made to order (Com.)  Ciseáin mpl Nollag curtha le chéile ar ordú;

Cuirtear Ciseáin Nollag le chéile ar ordú

chrono- pref (Hist., Ph. etc.)  cron-, croin-, crona(i)- pref

chronograph s (Ph.)  cronagraf m1

chronological a (Hist.)  croineolaíoch a

chronologist s (Hist.)  croineolaí m4

chronology s (Hist.)  croineolaíocht f3

chronometer s (Astr.)  cronaiméadar m1

chronon s (Ph.)  cronón m1

chunky a (Com.)  bróga fpl gambacha

Churchview (Geog.) (ainm ar theach)  Radharc m1 na hEaglaise

Chuvash s (Geog.) (duine)  Suvaiseach m1

Chuvash s (Ling.)  Suvaisis f2

CIE Restructuring & Taxi Regulation Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Athstruchtúrú CIE agus um Rialú Tacsaithe

cinema mobile (Cin.)  pictiúrlann f2 taistil

cinematography (Cin.; Leis.)  cineamatagrafaíocht f3

circalittoral zone (Env., Geog.)  crios m3 imchladaigh

circulation desk (Lib.)  deasc f2 cúrsaíochta

circulation list (Adm.)  liosta m4 scaipeacháin

circumnavigation s (Hist.)  timpeallú m (gs  -llaithe)

cis and trans fatty acids (Biol.)  aigéid mpl shailleacha chiseacha agus thrasacha

cis fatty acid (Biol.)  aigéad m1 sailleach

ciseach

Citation and commencement (Adm.)  Lua m4 agus Tosú

citations spl (Lexicog.)  deismireachtaí fpl

citizen of Brunei (Geog.)  saoránach m1 de Bhrúiné

Citizens’ Information Centre (Soc.)  Ionad m1 Eolais do Shaoránaigh

citizen of Trinidad and Tobago (Geog., Soc.)  saoránach m1 de chuid Oileán na Tríonóide agus Tobága

Civic Amenity (Env.) Conláiste m4 Cathartha

Civic Amenity Centre (Soc.)  Ionad m1 Conláiste Cathartha

civic forum (Adm.)  fóram m1 saoránachta

Civic Offices (Adm.)  Oifigí fpl Cathartha

civil amenity site and recycling centre (Adm., Env.)  láthair f5 chonláiste pobail agus ionad athchúrsála

civilian population (Soc.)  an pobal m1 sibhialtach

Civil Law Reform Division (Adm., Jur.)  An Rannán m1 Athchóirithe Dlí Shibhialta

Civil Service Equality Unit (Adm.)  Aonad m1 Comhionannais na Státseirbhíse

Civil Service Performance Verification Group (Adm.)  Grúpa m4 Fíoraithe Feidhmíochta na Státseirbhíse

Civil Service Quality Assurance Group (Adm.)  Grúpa m4 Cinnteachta Cáilíochta na

Státseirbhíse

CJK Symbols and Punctuation (Typ.) Siombailí fpl agus Poncaíocht CJK (SSC)

clapnet s (Ent.)  smeachlíon m1

clap out a word (Ed.)  buail v amach focal (le do bhosa)

Clark's nutcracker (Nucifraga columbianus) (Orn.)  cnóire m4 Clark

clashing s (Sp.: Hurling)  bos f2 le bois [eg. bhuail siad bos le bois]

class s (Adm., Veh.) (on driving licence)  aicme f4

classical music (Mus.)  ceol m1 clasaiceach

classics spl (Lib., Lit.)  leabhair mpl chlasaiceacha, na clasaicigh mpl

classics spl (Lit.)  clasaicigh mpl

class set  (Ed.) (of books, etc.)  sraith (leabhar etc.) f2 ranga

class tutor (Ed.)  teagascóir m3 (ranga)

claw back (Journ.)  aisghlámadh m (gs –mtha)

clay sea cliffs (Geol.)  muiraillte fpl cré

cleaner fish (Ich.) (genus Labroides)  glantóir m3

cleaning products (Hom.Ec.)  earraí mpl glantacháin

cleansing creams (Cosmet., Toil.)  uachtair mpl ghlantacha

1 Clear Recycling Sack (Env.) 1 Mhála m4

Athchúrsála Trédhearcach

Clear Glass (Env.)  Gloine f4 thrédhearcach

Clear plastic bags (Env.)  Málaí mpl plaisteacha trédhearcacha

clear strategic signposts (Adm., Polic.)  táscairí mpl straitéiseacha soiléire

clementines spl (Cu.)  cleimintíní mpl

Clerical Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Cléireachais

clientelism s (Journ., Pol.)  cliantachas m1

cliff‑nesting seabirds (Env., Orn.)  éanlaith f2 mhara aille

clinical audit (Adm., Med.)  iniúchadh m cliniciúil

Clinical Nurse Managers (Med.)  Bainisteoirí mpl Altraí Cliniciúla

clinical nutritionist (Med.)  saineolaí m4 cothúcháin cliniciúil

Clinical Research Centre (Med.) Ionad m1Taighde Chliniciúil

clinician  s (Med.)  cliniceoir m3

Clinicians in Management Initiative (Adm., Med.)  Tionscnamh m1 na gCliniceoirí Bainistíochta

clipboard (Comp.)  gearrthaisce f4

clipping (Home Ec.) scealpadh m3 (gs – ptha)

Clive s (personal name)  Cladhbh m4

clock radios (El.)  clograidiónna mpl

clogs spl (Fash.)    paitíní mpl

close encounters (Gen.)  dlúth-theagmhálacha fpl closed season order (Jur., Sp.: Hunting)  ordú m séasúir choiscthe

close encounters (Gen.)  dlúth-theagmhálacha fpl close relatives (Soc.) garghaolta mpl

closing date (Adm.)  dáta m4 deireanach

closing section (Adm.) (of report)  an dúnadh m (gs -nta)

cloths spl (Hom.Ec.)  ceirteacha fpl

cloud cuckoo land (Soc.)  Tír f2 na nÓg

clove water (Biol.)  uisce m4 clóbh

Clubs & Societies General Office (Adm., Ed.)  Oifig f2 Ghinearálta na gClubanna agus na gCumann

Clubs & Societies Meeting Room (Adm., Ed.)  Seomra m4 Cruinnithe na gClubanna agus na gCumann

Clubs & Societies Reception (Adm., Ed.)  Fáiltiú m na gClubanna agus na gCumann

Clubs & Societies Room (Adm., Ed.)  Seomra m4 na gClubanna agus na gCumann

club-tailed dragonfly (Gomphus vulgatissimus) (Ent.)  snáthaid f2 mhór lorgearrach

cluster-based in-service (course) (Ed.)  cúrsa m4 inseirbhíse braislebhunaithe

cluster meetings (Ed.)  cnuaschruinnithe mpl

Cnidaria spl (Biol.)  Cnidaria

coach s (Adm., Ed.)  oiliúnóir m3

Coalition Forces (Mil.)  Comhfhórsaí mpl

coarse fish (Fish., Ich.)  iasc m1 garbh

coastal lakes with a distinct saline influence (Env., Geog.)  lochanna mpl cósta faoi thionchar suntasach an tsáile

coastal sandy beaches (Env., Geog.)  tránna fpl gainimh an chósta

Coast Patrol Vessel Squadron (Mil.)  Scuadrún m1 Árthach Patróil ar Uiscí Cósta

Coastwatch Ireland (Adm, Env.)  Faire f4 Cósta na hÉireann

coasters spl (Hom.Ec.)  cóstaeirí mpl

coated stent steintín brataithe

Cobh Town Council (Adm.)  Comhairle f4 Baile an Chóibh

cockroach s (Periplaneta americana) (Ent.)  ciaróg f2 rua (Mheiriceánach)

co-curricular and extra-curricular provision (Ed.)  soláthar m1 comhchuraclaim agus seach

-churaclaim

Code of Ethics and Practice (Med.)  Cód m1

Eitice agus Cleachtais

codes of practice (Adm.)  cóid mpl chleactais

coeliacs spl (Med.)  céiliaigh mpl

co-factor s (Mth.)  comhfhachtóir m3

coffee morning (Leis.)  maidin f2 caife

coffee shop (Cu.)  siopa m4 caife

cognitive dimension (Ed., Psy.)  diminsean m1 cognaíoch

Cognitive Behavioural Therapy Institute (Psy.)  An Institiúid f2 um Theiripe Iompraíochta Cognaíche

cognitive constructivism (Phil.)  tógachas m1 cognaíoch

cohort s (Ed.)  cohórt m1

coil pottery (Art)  criadóireacht f3 chornánach

coil sculpture (Art)  dealbhóireacht f3 chornánach

Coláiste Chaoimhín, Mobhi Road (Mil.) Coláiste m4 Chaoimhín, Bóthar Mobhí

cold-blooded reptiles (Z.)  reiptílí fpl fuarfhuilteacha

cold smoking of fish (HomEc.)  fuardheatú m

collaborative study rooms (Ed.)  seomraí mpl comhstaidéir

collar s (Archaeol.)  muince f4

Collator’s Office (Adm.)  Oifig f2 an Chóimheastóra

collective citation (Adm.)  comhlua m4

College Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 an Choláiste

Collins Barracks, Cork (Mil.) Dún m1 Uí Choileáin, Corcaigh

collocationer s (Comp.)  comhréireadóir m3

colonialist s (Phil.)  coilíníoch m1

colorectal cancers (Med.)  ailsí fpl calaireicteacha

Colosseum, the s (= Coliseum)  (Rom. civ.)  An Colasaem m1

colostomy s (Med.) colastóime f4

colour contradictions (Art, Ed.)  neamhréiteach m1 dathanna

colour field (Art.)  dathréimse m4

colour films (Cin.)  scannáin mpl dhaite

colourings spl (Cu.)  dathúcháin mpl

Columb Barracks, Mullingar (Mil.) Dún m1 Mhic Coluim, An Muileann gCearr

Columbus, Christopher (Hist.)  Criostóir Colambas

Combat Poverty Agency (Soc.) An Ghníomhaireacht f3 do Chomhrac na Bochtaine

Combat Service Support College (Mil.)  Coláiste m4 Tacaíocht Seirbhís Comhraic

Combat Support College (Mil.)  Coláiste m4 Tacaíochta Comhraic

Combat Support Section (Mil.)  An Rannóg f2 Tacaíochta Comhraic

comb binding (Publ.)  cíorcheangal m1

comb-footed spider (Ent.)  damhán m1 alla

cíorchosach

combinational logic element (Comp.)  loighiceilimint f2 chomhcheangail

Combustion Modified Highly Resilent Foam (CMHRF) (Furn.)  Cúr m1 sár-athléimneach atá cóirithe i dócháin

comedy s (Leis.)  coiméide f4

Comenius exchanges (Adm., Soc.)  malartuithe mpl Comenius

comic strip (Leis.)  stiallghreannán m1

Command and Staff School (Mil.)  Scoil f2 Cheannais agus Foirne

commando s (Hist.)  cománlach m1

Commencement Notice (Adm.)  Fógra m4 Tosach Feidhme

commercial aesthetics (Art, Com.)  aeistéitic f2 thráchtála

commercial forest (Agr., Com., Geog.)  foraois f2 tráchtála

commercial waste (Env.) dramhaíl f3 tráchtála

Commissioner for Children (Adm.)  Coimisnéir f2 na Leanaí

Commissioner for Employment, Industrial Relations and Social Affairs of the EU, the (Adm.)  Coimisinéir m3 an AE d’Fhostaíocht, Caidreamh Tionsclaíoch agus Cúrsaí Sóisialta

Commission on Assisted Human Reproduction (Adm.)  An Coimisiún m1 um Atáirgeadh Daonna Cuidithe

commission six regional agencies (Adm.)  sé ghníomhaireacht f3 réigiúnacha a choimisiúnú

committed a (Gen.)  tiomanta a

commitment s (Com.) (to firm, etc.)  dílseacht f3/tiomantas m1 (don chomhlacht)

committed to the ideals, he is (Com., Soc.)  tá sé tiomanta d'idéil/bharrshamhlacha

Committee noted that, the (Adm.)  thug v an Coiste dá aire

commodification s (Com.)  tráchtearrú m  (gs –rraithe)

commodify v (Com.)  tráchtearraigh v

Commonages Framework Project (Env.)  Creat-tionscadal m1 na gCoimíneachtaí

common approach (Adm.)  comhchur m1 chuige, cur chuige coiteann

common blue damselfly (Enallagma cyathigerum) (Ent.)  béchuil f2 ghorm stríocach

common bluet Enallagma cyathigerum (Ent.)  goirmín m4 droimriabhach

common blue-tip Ischnura elegans (Ent.)  rinnghorm m1 coiteann

common cow wheat (Melampyram pratense) (Bot.)  lus m3 an tsagairt

common/American crow (Corvus brachyrhynchos) (Orn.)  caróg f2 Mheiriceánach

common damselfly (Ent.)  béchuil f2 choiteann

common darter Sympetrum striolatum (Ent.)  sciobaire m4 coiteann

common factor (Mth.) fachtóir m3 coiteann

common field grasshopper (Chorthippus brunneus) (Ent.)  dreoilín m4 teaspaigh coiteann

common flower bug (Anthocoris nemorum) (Ent.)  fríd f2 bhlátha choiteann

common foreign policy (Adm., Pol.)  comhbheartas m1 eachtrach

common gnat (Culex pipiens) (Ent.)  corrmhíol m1 coiteann

common golden-eye lacewing (Chrysopa perla) (Ent.)  lásóg f2 órshúileach choiteann

common green grasshopper (Omocestus viridulus) (Ent.)  dreoilín m4 teaspaigh glas coiteann

common hawker (Aeshna juncea) (Ent.)  seabhcaí m4 coiteann

common hawker dragonfly (Aeshna juncea) (Ent.) seabhcaí m4 coiteann

common spreadwing Lestes sponsa (Ent.)  spré-eiteach m1 coiteann

common swift moth (Ent.)  mearleamhan m1 coiteann

communal a (Soc.)  pobalda a

communalism s (Soc.)  pobaldachas m1

communalistic a (Soc.)  pobaldaíoch a

communication s (a piece of communication) (Adm., Pol.)  cumarsáid f2 (pl –í)

Communications & Information Division (Adm.)  Rannóg f2 na Cumarsáide agus na Faisnéise

Communication and Information Systems School (Mil.)  Scoil f2 Coráis Chumarsáide agus Eolais

Communications and Information Services Company, Defence Force Headquarters (Mil.)  Rannóg f2 an Chóir Seirbhísí Cumarsáide & Eolais, Ceanncheathrú na bhfórsaí Cosanta

Communications & Information Services Corps Section (Mil.)  Rannóg f2 an Chóir Seirbhísí Cumarsáide & Eolais

Communications and Information Services Corps (Mil.)  An Cór m1 Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais

Communication and Information Services

Section (Mil.) An Rannóg f2 Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais

Communication and Information Services

Squadron (Mil.) An Scuadrún m1 f2 Seirbhísí

Cumarsáide agus Eolais

Communications Centre (Mil.) An tAirmheán m1 Cumarsáide

Communications Flight (Mil.) An Eitleog f2 Cumarsáide

Communications Technical Section (Mil.) An Rannóg Theicniúil Cumarsáide

Communion Rite (Relig.)  Deasghnáth m3 na Comaoineach

communiqué (Adm.) (from Dept.)  ráiteas m1

Community & Enterprise Development

Officer (Adm., Soc.)  Oifigeach m1 Forbartha Pobail agus Fiontraíochta

Community & Enterprise Officer  (Adm.)  Oifigeach m1 Pobail agus Fiontraíochta

Community Awareness (Adm.)  Feasacht f3 Pobail

community-based service organisation (Adm., Soc.)  eagraíocht f3 seirbhíse pobalbhunaithe

Community Care Section of Health Board (Med., Soc.)  Rannóg f2 Cúraim Phobail an Bhoird Sláinte

Community Charter of fundamental social rights of  workers (Adm., Soc.) Cairt f2 an Chomhphobail um chearta sóisialta bunúsacha  le haghaidh oibrithe

community development approaches and

principles (Adm.)  modhanna mpl agus prionsabail forbartha pobail

Community Development Branch (Adm., Soc.)  Brainse m4 Forbartha Pobail

community development organisation (Adm., Soc.)  eagraíocht f3 forbartha pobail

Community Development Programme (Adm.)  An Clár m1 Forbartha Pobail

Community Employment Programme (Com.)  Clár m1 Fostaíochta Pobail

Community Health Division (Adm.)  An Rannóg f2 Sláinte Pobail

community mothers service (Soc.)  seirbhís f2 phobail do mháithreacha

Community Police Office (Polic.)  Oifig f2 Póilíneachta Pobail

community regeneration (Adm., Soc.)  atógáil pobail

Community Relations (Polic.,Soc.)  Caidreamh m1 Pobail

Community Response Programme (Adm., Soc.)  Clár m1 Freagartha Pobail

Companies Law Enforcement Act, 2001 (Legis.)  An tAcht m3 um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001

company law (Adm.)  dlí m4 cuideachtaí

compact edition (Lib., Lit.)  dlútheagrán m1

Company Profile (Com.)  Próifíl f2 Comhlachta; F. Eolas ar an gComhlacht

comparability claim (Com.)  éileamh m1 comparáideachta

comparing graphic to sound correspondence, between native and target language (Ed., Ling.)  comhfhreagracht f3 idir scríobh agus fuaim idir an mháthairtheanga agus an sprioctheanga a chur i gcomparáid

comparative art (Art)  ealaín f2 chomparáideach

compensation period (Com., Ins.)  tréimhse f4 chúitimh

competence assurance model (Ed.) samhail f3 dearbhaithe inniúlachta

competition s (Biol.)  iomaíocht f3

Competition Authority, The (Com.)  An tÚdarás m1 Iomaíochta

Complaints of bullying and harassment (Soc.) gearáin mpl faoi bhulaíocht agus faoi chiapadh

Complaints Ombudsman (Jur.,Adm.)  Fear m1 an Phobail le haghaidh gearán/Ombusman m1 na nGearán

complementary value of protein (HomEc.)  próitéin f2 chomhlántach próitéine

complete metamorphosis (Biol.)  meiteamorfóis f2 fhoirfe

completion technique (Com.)  teicníc f2 an chomhlánaithe

complex s (Com.)  ollionad m1

complex gneisses (Geol.)  naghais mpl choimpléascacha

complimentary slip (Adm.)  duillín m4 dea-mhéine

complimentary ticket (Adm., Leis.)  ticéad m1 dea-mhéine

components of this core agreement (Adm.)  comhpháirteanna fpl den bhun-chomhaontú seo

compost s (Hort.)  múirín m4

composition s (Art.)  comhdhéanamh m1

composters spl (Env.) múiríneoirí mpl

composting (Env., Hort.)  ag déanamh múirín; múiríniú

compressed/modified working week (Hom.Ec.)  seachtain f2 dhlúite /mhodhnaithe

compression of space and time (Com.)  comhbhrú m spáis is ama

compression of space by time (Com.)

comhbhrú m spáis faoi réir ama

compressor room (Arch.)  seomra m4 an chomhbhrúiteora

compressors spl (Mus.)  comhbhrúiteoirí mpl

compulsory school age (Ed.)  aois f2 éigeantach scoile

Computational Biology (Biol.)  Ríomh-bhitheolaíocht f3

computer accessories (Comp.)  oiriúintí fpl ríomhaire

computer analyst (Comp.)  anailísí m4 ríomhaireachta

computer games (Comp., Gam.)  cluichí mpl ríomhaire

computer languages (Comp., Ling.)  teangacha fpl ríomhaireachta

computer manuals (Comp.; Lib.)  lámhleabhair mpl ríomhairí

computers spl (Comp.)  ríomhairí mpl

Computer Science (Comp.)  Ríomheolaíocht f3

computer software (Comp.)  bogearraí mpl ríomhairí

Computer Theft Investigation Unit (Polic.)  An tAonad m1 um Imscrúdú na Ríomhghadaíochta

concentrate s (Cu.) (of fruit juice)  dlúthán m1

concentrated a (Cu.) (of fruit juice)  dlúth a

concentrated orange juice (Cu., HomEc.)  m4 oráiste dlúth

conclusion, bring a contract to a (Com.)  conclúid f2 a chur leis an gconradh

concordancer s (Comp.)  comhchordachtóir m3

concurrency s (Mth.)  comhchumaracht f3

conditions characteristic organisms (Biol., Env.) orgánaigh mpl sainiúil do dhálaí

conditions of service (Adm.)  coinníollacha fpl seirbhíse

conduit s (Adm., Gen.)  bealach m1, cainéal m1

Confederation of Kilkenny, the (Hist.) Comhdháil f3 Chill Chainnigh

conferee s (Ed.)  bronntaí m4

Conference of Religious in Ireland  (Relig., Soc.) Comhdháil f3 na nOrd Crábhaidh in Éirinn

confession s (Hist.)  coinfisiún m1

confessional a (Hist.)  coinfisiúnach a

confessionalization s (Hist.)  coinfisiúnú m (gs –naithe)

Confidential Line (Adm.)  Líne f4 Rúnda

configuring s (Comp.)  cumrú m (gs –raithe)

confidential waste (Env.)  dramhábhar m1 rúnda

configuring s (Comp.)  cumrú m (gs –raithe)

conflict resolution (Pol., Soc.)  réiteach m1 coinbhleachta

Confucian s (Chin.civ., Phil.) Confúiceach m1

Confucian a (Chin.civ., Phil.) Confúiceach a

conglomerate rock (Geol.)  carraig f2 chomhcheirtleáin

Congregationalist s (Relig.) Comhthionólaí m4

conjoint analysis (Com.)  anailís f2 chónasctha

conjunction with Esat Digifone, in (Adm., Com.)  i gcomhar le hEsat Digifone

connection software (Comp., IT) bogearraí mpl nasctha

Connemara Bog Complex, The (Biol. Env.)  Coimpléasc m1 Phortach Chonamara

Connolly Barracks, Curragh Camp (Mil.) Dún m1 Uí Chonghaile, Campa an Churraigh

Connolly Barracks, Longfort (Mil.) Dún m1 Uí Chonghaile, An Longfort

conquest of space (Hist.)  concas m1 an spáis

conscientious objector  (Polic.)  agóidí fpl coinsiais

consensualism s (Phil., Pol.)  comhthoilíochas m1

consensualist s (Phil.)  comhthoilíoch a, comhthoilí s

consensual views (Phil., Pol.)  dearcaí mpl comhthoilíocha, [RaA] tuairimí

consent to contract (Jur.)  toiliú m le conrú

consequential loss insurance (Com., Ins.)  árachas m1 caillteanais iarmhartaigh

conservation officer (Env.)  oifigeach m1 caomhantais

Conservative Party (Hist.)  An Páirtí m4 Coimeádach

consistent a (Ed., Psy.)  comhsheasmhach a

Consortium Framework (Adm.)  Creatlach m1 Cuibhreannais

conspicuity markings (Polic.) (of cars) marcanna mpl feiceálachta

Constant Attendance Allowance (Adm.) Liúntas m1 Freastail Leanúnaigh

constituent bodies (EU) (Adm.) comh-chomhlachtaí mpl

constructed wetlands (Env.)  bogaigh mpl thógtha

Construction Industry Federation (CIF) (Com., Constr.)  Cónaidhm f2 Thionscal na Foirgníochta (CTF)

Constructive Unionism (Hist.)  Aontachtas m1 Dearfach

constructivism s (Art., Phil.)  tógachas m1

constructivist s  (Art., Phil.)  tógálachaí m4

constructivist a (Art., Phil.)  tógachaíoch a

consultancy service (Med.)  seirbhís f2 chomhairliúcháin

consultant s (Adm., Com.) (marketing, etc.)  sainchomhairleoir m3

consultation s (Med.) (wiith doctor)  comhairliúchán m1

consultation document (Adm.,Pol.)  doiciméad m1 comhairliúcháin

Consultative Committee of Accountancy

Bodies in Ireland (Adm., Fin.) Coiste m4 Comhairleach Comhlachtaí Cuntasaíochta in Éirinn

Consumer Liaison Panel (Adm., Com.) Painéal m1 Idirchaidrimh do Thomhaltóirí

consumer personal service (Com.)  seirbhís f2 phearsanta do thomhaltóirí

consumer awareness (HomEc.)  feasacht f3 (na d)tomhaltóirí; nó i lár abairte go bhfuil na tomhaltóirí ar an eolas faoi ...

Consumers' Association of Ireland (Com.)  Comhlachas m1 Tomhaltóirí na hÉireann

Consumers Complaints Department (Adm.,Com) Rannóg f2 Ghearáin na dTomhaltóirí

consumer hire agreement (Adm.,Com.)

comhaontú m fruilithe ag tomhaltóir

Contact Information (Adm.) Eolas m1 Teagmhála

contact management systems (IT)  córais mpl bhainistíochta teagmhála

contact sport (Sp.)  spórt m1 teagmhála

containment s (Hist.)  srianadh m (gs -nta)

Contemplative Space (Env., Relig.)  Áit f2 Mharana

content and pace (Ed.) (of lessons) ábhar m1 agus luas

Contents (Lit.) Clár m1

Contest competition (Biol.) iomaíocht f3  choimhlinte

Contextual Policing (Polic.)  Póilíneacht f3 Chomhthéacsach

contiguous a (Env.)  comhtheagmhálach a

continental breakfast (Cu.) bricfeasta m4 Eorpach

continental climate (Env.)  aeráid  f2 ilchríochach

Continuance s (Adm.)  leanúint de...

continuance of infirmity (Adm.)  marthain f3 éiglíochta

continuation of literacy approaches (Ed.)

leanúint f3 de chineálacha cur chuige litearthachta

continuation page (Wordpr.)  leathanach m1 leanúna

Continuing Professional Development (Ed.) Forbairt f3 Ghairmiúil Leanúnach

continuous household survey (Stat.)  suirbhé m4 leanúnach teaghlach

continuous self-review (Adm., Ed.)  féin athbhreithniú m leanúnach

continuum s (Lit.)  contanam m1

contour dart (Hom.Ec.)dairt f2 chuar

contractual a (Jur.)  conarthach a

contract worker (Adm., Com.)  oibrí m4 conartha

contractors’ procedures for coming on site (Saf.)  nósanna mpl imeachta do chonraitheoirí ag teacht isteach ar an láithreán dóibh

contribution rates payable (Adm.) rátaí mpl ranníocaíochta atá iníoctha

contributions spl (political, etc) deonacháin mpl (pholaitiúla)

controller s (Adm.) (type of manager)  rialtóir m3

control question (Ed., Stat.)  ceist f2 chóimheasa

control room (Tel.) (of radio station)  an seomra m4 rialaithe

control technology research project (Ed.)  tionscadal m1 taighde i dteicneolaíocht rialúcháin

convenience meals (Cu., Ret.)  béilte mpl saoráideach

conventional device (Polic.)  gaireas m1 coinbhinsiúnach

Convention on the Conservation of European

Wildlife and Natural Habitats (Adm., Env.)  An Coinbhinsiún m1 maidir le Caomhnú Fhiadhúlra agus Ghnáthóga Nádúrtha na hEorpa

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals  (Adm., Env.)  An Coinbhinsiún m1 maidir le Caomhnú Speiceas Imirceach Ainmhithe Fiáine

Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, 1965 (Adm., Legis., Polic.)  Coinbhinsiún m1 Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú, 1965

Convention on the Rights of the Child (Adm., Soc.)  An Coinbhinsiún m1 um Chearta an Linbh

Convention relating to the Status of Refugees, 1950 (Adm., Legis., Polic.)  An Coinbhinsiún m1 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, 1950

convergent stonewort  (Chara connivens) (Bot.)  aol-lus f3 cruinn

conversion course (Ed.)  cúrsa m4 tiontaithe

conversion into Irish law of conventions (Adm., Jur.)  coinbhinsiúin mpl a thiontú go dlí na  hÉireann

conversions spl (Mth.) (metric., etc.)  tiontuithe mpl

Conversions spl (Adm.)  Tiontuithe mpl

convert money into yen, to (Fin.)  airgead m1 a thiontú ina yenanna

conveyance s (Hist., Jur.) tíolacas m1

convolvulus hawkmoth moth (Herse convolvuli) (Ent.) conach m1 ialusa

cooked meats (Cu.)  feolta fpl cócaráilte

cookie s (Comp.)  fianán m1; Fam. cuach f2

cookware s (HomEc.)  earraí mpl cócaireachta

cool a (Soc.)  faiseanta a, seolta a

Coolmoney Camp, County Wicklow (Mil.) Campa m4 Chúil Mhuine, Contae Chill Mhantáin

cooperation on cancer research and health promotion (Med.)  comhoibriú m ar thaighde ar ailse agus ar chothú na sláinte

Co-ordination Programme Office (Adm., Polic.)  Oifig f2 Chomhordaithe Clár

Copenhagen European Council (Adm.)  Comhairle f4 Eorpach Chóbanhávan

Copernican revolution  (Hist.)  réabhlóid f2 Choparnaiceach

Copernicus s (Astr., Hist.)  Coparnaic m4

copier paper (Adm., Station.)  páipéar m1 cóipire

coppicing s (Hort.)  barrscoitheadh m (gs -ite)

Copy availability (Lib.)  Líon m1 cóipeanna atá ar fáil

coral snake (fine Elapidae) (Z.)  nathair f5 choiréalach

cordless drills (Tls.)  druilirí mpl gan sreang

core concern (Adm., Polic.)  bunchúram m1

Corella parallelogramma (MarBiol.)  Corella parallelogramma

core competence (Adm., Com.)  croíchumas m1

core product (Com.)  croítháirge m4

core values (Adm., Polic.)  bunluachanna mpl

core workers (Adm.)  oibrithe mpl lárnacha

corf s (Hist.)  féan m1 guail

CORINE s (Adm.)  CORINE m4

CORINE land cover (Adm.)  cumhdach m1 talún CORINE

Cork Company (Mil.)  Complacht f3 Chorcaí

corn s (Cu., Hort.)  arbhar m1

corn oil (HomEc.)  gránola f4

corn on the cob (Cu.)  arbhar m1 sa dias

coronary care (Med.)  cúram m1 corónach

coronary heart disease (Med.)  galar m1 corónach croí

Corporate Affairs and Investment Division (Adm.)  An Rannóg f2 um Ghnóthaí Corparáideacha agus um Infheistíocht

corporate responsibility (Adm.)  freagracht f3 chorparáideach

Corporate Social Responsibility (Soc.)  Freagracht f3 Shóisialta Chorparáideach

Corps of Engineers (Mil.)  An Cór m1Innealtóirí

correction products (Adm., Station.)  earraí mpl ceartúcháin

correspond further as appropriate (Adm.)  tuilleadh m1 comhfhreagrais a dhéanamh mar is cuí

corruption s (formal, legal, etc.) (Journ., Jur.) éilliú m (gs –llithe)

corruption s (informal) (Journ.)  caimiléireacht f3

Corsican s (Ling.)  Corsaicis f2

corticosteroid s (Physiol.) (hormone)  cortacaistéaróideach m1

cost competitiveness (Com.)  iomaíochas m1 costais

cosecant s (Mth) (abbrev.)  cosec

cosine s (Mth) (abbrev.)  cos

cosmesis s (Med.)  coisméis  f2

cosmetic surgery (Cosmet., Med.)  máinliacht f3 chosmaideach

cost-effectiveness s (Com.)  éifeachtúlacht f3 chostais

cost of sales (Com.)  costas m1 díolachán

cotangent s (Mth) (abbrev.)  cotan

cottage cheese (Cu.)  maothcháis f2

cotton ball weevil  (Ent.)  gobachán m1 cadáis

cough mixture (Med.)  cógas m1 casachta

Council for Health Promotion (Adm., Health)  Comhairle f4 um Chothú na Sláinte

Council for the Recognition of Deeds of Bravery (Adm.)  Comhairle f4 na Míre Gaile

Council of 6 (Adm.)  Comhairle f4 Sé Chomhalta

Council of 6 adopts its first regulation of ESF (European social fund) (Adm., Pol.)  Glacann Comhairle Sé Chomhalta a chéad rialachán de CSE (de Chiste Sóisialta na hEorpa)

Council of Jerusalem (Hist.)  Comhairle f4 Iarúsailéim

counterfeiter of money (Polic.)  góchumadóir m3 airgid

countermeasure s (Mil.)  frithbheart m1

countermediation s (Comp.)  frith-idirmheánú (gs –naithe)

counter-offer s (Com.)  fritairiscint f3

counterterrorism s (Polic.)  frithsceimhlitheoireacht f3

Countryside Alliance, The (Env.)  counter staff (Adm.)  foireann f2 chuntair

country music (Mus.)  ceol m1 tuaithe Comhghuaillíocht f3 na Tuaithe

County Borough Council (Adm.)  Comhairle f4 Chontaebhuirge

County Council Strategic Management Initiative Group (Adm.)  Grúpa m4 Tionsncaimh Bainistíochta Straitéisí na Comhairle Contae

County Heritage Forum (Env., Tour.)  Fóram m1 Oidhreachta Contae

coup d’état (Polic.)  coup d’état

course of blocks (Ind.) ciseal m1 bloc

course supervised in Lusaka, Zambia (Ed.)  cúrsa m4 faoi mhaoirseacht in Lusaka, An tSaimbia

courses supervised in Madrid (Ed.)  cúrsaí mpl faoi mhaoirseacht i Maidrid

courses supervised in the Czech Republic (Ed.)  cúrsaí mpl faoi mhaoirseacht i bPoblacht na Seice

course title change recommendations (Ed.)  moltaí mpl maidir le hathruithe teideal cúrsaí

courtesy bus (Transp.)  bus m4 cúirtéise

courtesy telephone (Com.)  teileafón m1 cúirtéise

Court files (Polic.)  Comhaid mpl Chúirte

Court of Justice (Adm., Jur.) (European)  An Chúirt f2 Bhreithiúnais

Court Presenter (Adm.)  Láithreoir m3 Cúirte

courtyard s (Arch.) (gáirdín)  clós m1

cove light (Light on wall) (Hom.Ec.) solas m1/soilsiú m3 cuais

coving s (Arch.)  cuasáil f3

crafts spl (Art)  ceardaíocht f3

craft shops (Hist.)  ceardlanna fp

crampon s (Sp., Climbing)  crampón m1

crash s (of road accident) (RoadSaf.)  tuairt f2

crash v (of motor vehicles) (RoadSaf.)  tuairteáil v

crash barrier (Polic.) (Garda checkpoint)  tuairtbhacainn f2

cratylism s (Lit.)  cratalachas m1

cream s (Med.)  ungadh m (gs –gtha)

cream biscuits (Cu.)  brioscaí mpl uachtair

cream crackers (Cu.)  craicir mpl

cream liqueurs (Cu.)  licéir mpl uachtair

crèche s (Ed., Soc.)  creis f2

credit s (Com., Fin.)  creidmheas m3, pl creidmheasanna

credited contributions (Adm.)  ranníocaíochtaí fpl curtha chun socair

credit intermediaries' authorisation (Adm., Com.)  údarú m idirghabhálaithe creidmheasa

Credited Contributions – ‘Credits’ (Adm., Soc.)  Ranníocaíochta í fpl curtha chun Sochair  - ‘Sochair’

creepers spl (Bot.)  féitheach (iol. féithigh)

creeping speedwell (Veronica filiformis) (Bot.)  lus m3 cré réileán

crenation s (Biol.)  eangú m (gs –gaithe)

crewcab s (Veh.)  (of vehicle)  criúchábán m1

crew necks (Cloth.)  geansaithe mpl muineál criú

crime s (Lib., Lit.) (of books)  coirscéalta mpl

Crime and Security (Polic.)  Coireacht f3 agus Slándáil

Crime Intelligence Office (Polic.) An Oifig f2 um Fhaisnéis Choireachta

Crimeline s (Broadc.) (clár teilifíse)  Crimeline

Crime Office(Polic.)  Oifig f2 na gCoireanna

Crime Policy and Administration (Polic.)  Beartas m1 agus Riarachán Coireachta

Crime Prevention Office (Polic.)  An Oifig f2 um Choisc Coireachta

Criminal Investigation Division (Polic.)  An Roinn f2 um Imscrúdú Coiriúil

Criminal Justice Act, 1984 (Treatment of

Persons in Custody in Garda Síochána

Stations)Regulations,1987(Adm., Legis., Polic.)  Na Rialacháin mpl fán Acht um Cheartas Coiriúil, 1984 (An Bhail a Chuirfear ar Dhaoine faoi Choimeád i Stáisiúin an Gharda Síochána), 1987

criminality trend (Polic.) treocht f3 na coiriúlachta

Criminal Legal Aid Scheme (Adm., Jur.)  Scéim f2 um Chúnamh Dlí Choiriúil

criminal offences known to Gardaí (Polic.)  cionta mpl coiriúla atá ar eolas ag na Gardaí

Crisis Pregnancy Agency, the (Med., Soc.)  An Ghníomhaireacht f3 um Thoirchis Ghéarchéime

chrismatory s criosmadóir

crisp bread (HomEc.)  arán m1 brioscánach

crispy a (Cu.)  brioscánach a

critic s (Adm., Psy.) (type of manager)  criticeoir m3

critical control point (Hom.Ec.)  pointe m4 rialúcháin criticiúil

critical illness insurance (Health, Ins.)  árachas m1 tinnis chriticiúil

critical limit (Hom.Ec.)  teorainn f5 chriticiúil

critical mass (Ph.)  mais f2 chriticiúil

critical thinking (Ed.)    smaointeoireacht f3 chriticiúil

critical thinking skills (Adm.)  scileanna fpl smaointeoireachta criticiúla

Croatian s (Ling.)  Cróitis f2

croissants spl (Cu.)  croissants mpl

Cro-Magnon a (Archaeol., Hist.)  Crómagnónach a

Cro-Magnon man (Archaeol., Hist.)  Crómagnónach m1

Cromien Review (Adm.)  Athbhreithniú m Uí Chroimín

cropped pants (for women) (Hom.Ec.) bríste m4 giortaithe

cross-contamination s (HomEc.) (of food)  traséilliú m (gs –llithe)

cross-curricular planning and integration (Ed.)  pleanáil f3 agus comhtháthú traschuraclaim

Cross-Departmental Strategies (Adm.)  Straitéisí fpl Tras-Rannacha

crossing area (of zebra crossing) (Ed.)  an bealach m1 trasna

crossings spl (traffic) (RoadSaf., Ed.)  trasrianta mpl

crown-green bowling (Sp.; Bowling)  babhláil f3 dronnréileáin

crown-of-thorns starfish (Acanthaster planci) (MarBiol.)  crosóg f2 na spíonchorónach

croze s (Trades) (Coop.)  crós m1

crudités spl (Cu.)  crudités mpl

crusader s (Hist.)  crosáidire m4

crypt of Lieberkuhn (Physiol.)  líméar m1 Lieberkuhn

crystal s (HomEc.)  earraí mpl criostail

crystal gazing (Soc.)  dul ar do (a etc) chliatha fis

crystal glass (Ph,.)  gloine f4 chriostail

crystal wireless (Hist.)  raidió m4 criostail

CS Gas (Hist.)  Gás m1 CS

CSPE (Civic, Social & Political Education) (Ed.)  OSSP (Oideachas m1 Saoránach Sóisialta Polaitiúil)

cubo-futurism s (Art.)  ciúb-thodhchaíochas m1

cue cards (Adm.)  cártaí mpl leide

culling s (Agr.)  ciondíothú m (gs – thaithe)

cultural awareness (Ed., Soc.)  feasacht f3 chultúrtha

cultural political economy of development (Pol., Soc.)  eacnamaíocht f3 pholaitiúíl chultúrtha na forbartha

culture of care, a (Soc.)  cultúr m1 cúraim/comhbhá

Curragh Logistics Base (Mil.)    Bunáit f2 Lóistíochta an Churraigh]

Curragh Mutiny / Curragh Incident (Hist.)  Ceannairc f2 an Churraigh

Currency symbols (Typ.) siombailí fpl airgeadraí

Current Operations Section (Mil.)  An Rannóg f2 Oibríochtaí Reatha

curriculum initiatives (Ed.)  tionscnaimh mpl churaclaim

curriculum which is adaptable to the needs of the individual and groups (Ed.)  curaclam m1 is féidir a chur in oiriúint do riachtanais aonán agus grúpaí; curaclam m1 atá inoiriúnaithe do riachtanais aonán agus grúpaí

curtain s (Geol.) (in underground cave)  cuirtín m4

curtain accessories (Hom.Ec.)  oiriúintí fpl cuirtíní

curtain poles (Decor.)  maidí mpl cuirtíní

curvature of the spine (Med.)  cuaire f4 an dromlaigh

custodial interview (Polic.)  agallamh m1 ar dhuine faoi choimeád

custodial sentence (Polic.)  pianbhreith f2 choimeádta

Custody Area (Adm.)  Láthair f5 Choimeádta

custom airbrushing (Art., Com.)  aerphéinteáil f3 shaincheaptha

Custom and Excise National Drugs Team (Adm.)  Foireann f2 Náisiúnta Drugaí Custaim agus Máil

customer action plan (Adm., Com.)  plean m4 gníomhaíochta custaiméirí

customer charter (Com.)  cairt f2 chustaiméirí

customer enquiries (Adm., Com.)  rannóg f2 fiosruithe custaiméirí

customer-orientated focus on business (Com.)  fócas m1 ar ghnó dírithe ar an gcustaiméir

Customer Relationship Management (Com.)  Bainistíocht f3 Caidrimh Chustaiméirí

Customer Service Unit (Adm.)  An tAonad m1 um Sheirbhísí do Chustaiméirí

Customer Services Manager (Adm.)  Bainisteoir m3 Seirbhisí do Chustaiméirí

customer surveys (Com.)  suirbhéanna mpl custaiméirí

customs clearance (Polic.)  imréiteach m1 custaim

Customs Consultative Committee (Adm., Com.)  An Coiste m4 Comhairleach Custaim

cuta s (Bot.) (hardwood tree)  cuta m4

cutover bog (Env., Geog.)  portach m1 réitithe

cutting-edge technology (Com.)  teicneolaíocht f3 cheannródaíoch

cutting books (Lit.)  leabhair mpl ghearrthóg

cutting-edge technology (Com.)  teicneolaíocht f3 cheannródaíoch

cutting line (Tex.) líne b4 ghearrtha

cut your losses (Com.)  ná caill v tuilleadh leis

cycad s (Bot.) (genus Cycas)  cíocáid f2 (pl –í)

Cystic Fibrosis Association of Ireland (Med.)  Cumann m1 Fiobróise Cistí na hÉireann

cynical a (Lit.)  soiniciúil a

cynicism s (Lit.)  soiniciúlacht f3

cypsela s (Biol.)  cipsile f4

Cyrillic a (Typ.) Coireallach a

cytokinin s (Biol.)  cíticinin f2