jab lift (Sp.: Hurling)  an t-ardú m uait

Jacobin s (Hist.)  Seacaibíneach m1

Jacobite s (Hist.)  Seacaibíteach m1

jam doughnuts (Cu.)  taoschnónna mpl suibhe

jam tarts (Cu.)  toirtíní mpl suibhe

Japanese spider crab (MarBiol.)  portán m1 faoilinne Seapánach

jasmine rice (HomEc.)  rís f2 seasmaine

Javanese s (Ling.)  Iáivis f2

jaw-wiring s (Med.)  sreangú m giall

jersey s (Cloth., Sp.)  geansaí m4 spóirt

jet-ski hire (Sp.)  trealamh m1 scairdsciála ar cíos

jewel anemone (Corynactis viridis) (MarBiol.)  bundún m1 leice na séad

job enlargement (Adm.)  jabfhairsingiú m (gs  -githe)

job enrichment (Adm.)  jabshaibhriú m (gs  -rithe)

job placement (Adm., Com.)  socrúchán m1 fostaíochta

job rotation (Adm.)  jabrothlú m (gs -laithe)

Jobseeker’s Allowance (Adm.)  Liúntas m1 do Lucht Cuardaigh  Fostaíochta

jobshare s (Adm.)  postroinnt f2

job skills (Com.)  jabscileanna fpl

Jobstart (Soc.) scéim f2 tús oibre

job training (Adm., Ed.)  jaboiliúint f3

joey s (Z.)  cangarú m4 óg; “joey”

joggler s (Archaeol., Art)  claibín m4

joint action (Polic.)  comhghníomh m1

joint communiqué (Adm., Pol.)  teachtaireacht f3 chomhpháirteach; comhráiteas m1

joint conference (Adm., Pol.)  comhdháil f3 chomhpháirteach

joint declaration (Adm., Pol.)  dearbhú m comhpháirteach

joint guardianship (Jur., Soc.) (of children)  comhchaomhnóireacht f3

joint indictment (Polic.)  comhdhíotáil f3

jointly with (Polic.)  i gcomhpháirt le

joists decked (Ind.) giarsaí mpl faoi dheicre

joke s/v (Leis., Enter.) (to tell a joke)  ag greanntaíocht

Joseph Stalin (Hist., Pol.)  Iósaf Stailín

journeyman s (Hist.)  saor m1 ar a phá

Joycean technique (Lit.) teicníc f2 Joyceach

Judaeo-Christian Creation story (Hist., Relig., Soc.)  scéal m1 Giúd-Chríostaí Chruthú an Domhain

judgement seat (Polic.)  suíochán m1 breithiúnais

Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989 (Legis.)  An tAcht m3 um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

jump leads (Veh.)  preabsheoláin mpl

junction on bend (RoadSaf.)  acomhal m1 ar an gcor

Junior Cycle Curriculum (Ed.) Curaclam m1 na Sraithe Sóisearaí

Junior Education Centre (Ed.)  Ionad m1 Oideachais Shóisearaigh

14 junior suites & 3 executive suites (Cat.)  14 svuít f2 sóisear agus 3 svuít feidhmeannach

junior school warden (Ed.)  maor m1 scoile sóisearach

junk s (Biol.)  an t-iarmhar m1

junk art (Art.)  dramhealaín f2

junkie s (Polic.)  juncaí m4

jury’s deliberation (Polic.)  breithniú m an ghiúiré

just-in-time (manufacturing) (JIT) (Adm., Com.)  (monarú m) díreach in am (DIA)

Just Published (Lib., Lit.)  Leabhair mpl Nua-Fhoilsithe

Juvenile Office (Polic.)  Oifig f2 na nÓgchiontóirí

juvenile liaison officer (Adm.)  oifigeach m1 idirchaidrimh don óige; oifigeach teagmhála don óige