hack s (Journ.)  haic m4 (pl –eanna)

hag s (Trades) (Thatching)  cailleach f2

haem s (Biol.)  haem m1

haemic a (Biol.)  haemach a

haem iron (Biol.)  iarann m1 haeim

haemochromatosis s (Med.)  haemacrómatóis f2

haiku s (Lit.)  haiku (pl –nna)

hair accessories (Cosmet., Toil.)  oiriúintí fpl gruaige

hair care (Cosmet., Toil.)  cúram m1 gruaige

hair colours (Fash.)  datháin mpl ghruaige

hair dyes (Fash.)  ruaimeanna fpl gruaige

hair gel (Cosmet., Toil.)  glóthach f2 ghruaige

hair mousse (Cosmet., Toil.)  mús m1 gruaige

hair spray (Cosmet., Toil.)  sprae m4 gruaige

hair wax (Cosmet., Toil.)  céir f5 ghruaige

hairy dragonfly (Brachytron pratense) (Ent.)  snáthaid f2 mhór chlúmhach

Halcampoides elongatus (MarBiol.)  Halcampoides elongatus

half-caste s (Polic., Soc.)  leathcheast m4

Half-width and Full-width Forms (Typ.) Foirmeacha fpl leathleithid agus lánleithid

Halicnemia verticillata (MarBiol.)  Halicnemia verticillata

hallmarks of the provision of a policing service (Adm., Polic.)  comharthaí mpl sóirt a bhaineann le soláthar seirbhíse póilíneachta

halterneck top (Hom.Ec.) barréide f4 muineál irise

hamburgers spl (Cu.)  burgair mpl mhairteola

hampers spl (Ret.)  ciseanna fpl

ham slices (Cu.)  slisíní mpl liamháis

hand care (Cosmet., Toil.)  cúram m1 lámh

hand carved product (Com.)  táirge m4

hand cutting of peat (Agr., Env.)  baint f2 móna le sleán

hand-held game (Comp., Gam.)  cluiche m4 láimhe

hand-held laser speed detection devices (Polic.)  luasbhraiteoirí mpl léasair láimhe

handkerchief top (Hom.Ec.) barréide f4 chiarsúir

handpass s (Sp.: Hurling)  pas m4 láimhe

handpass v (Sp.: Hurling)  pasáil v (le láimh/lena láimh, etc.)

hand out a briefing to journalists (Adm., Gen.)  bileog f2 eolais a scaipeadh ar iriseoirí

handset s (Tel.)  sás m1 láimhe

‘hands-ona (Adm.) (approach to a job)  cur m1 chuige teagmhálach

hanging table (Hist., Furn.)  bord m1 crochta

Hangman s (Gam.)  An Crochadóir m3

Hangul a (Typ.) Hangalach a

Happy Hanukah (Relig.)  Hanukah faoi mhaise

Happy Passover (Relig.)  Cáisc f3 faoi mhaise

Happy Rosh Hashanah (Relig.)  Rosh Hashanah faoi mhaise

Happy Yom Kippur (Relig.)  Yom Kippur faoi mhaise

hardball s (Sp.)  crualiathróid f2

hard drugs (Med., Polic.)  drugaí mpl crua

hardworking a (Adm., Psy.)  dícheallach a

harmonize v (Adm.)  comhchuibhigh v

harp pegs (Mus.)  pionnaí mpl cláirsí

harpoon worm (Z.)  péist f2 harpúnach

harvest v (Com.)  buain v

harvesting s (Com.)  buaint, buainteoireacht

hat & coat stand (Furn.)  seastán m1 hataí agus coati

hat & coat stands (Furn.)  seastáin mpl hataí agus coati

hat trick (Sp.)  trí cinn as a chéile

haul s (Polic.)  gabháil f3

haunt v (Psy.) (of memories, etc.)  lean v de

Have [you] had a heavy meal or consumed alcohol within 90 minutes? We would advise that you use the sauna for not more than 20 minutes at a time. Use of health suite is for adults only (Adm.) Ar ghlac tú béile mór nó deoch mheisciúil le nócha nóiméad anuas? Moltar duit gan an sabhna a úsáid ar feadh achair níos mó ná fiche nóiméad in aon tséisiúin amháin. Is do dhaoine fásta amháin na seomraí sláinte

have your waters broken? (Med.)  ar phléasc do chuid uisce go fóill?

hawthorn shield bug (Achanthosoma haemorrhoidal) (Ent.)  fríd f2 scéithe (na) sceiche gile

hazard analysis and critical control points (Sp.)  anailís f2 guaise agus pointí rialúcháin criticiúla

hazardous waste (Env.) dramhaíl f3 ghuaiseach

hazards and risks (Adm.)  guaiseacha fpl agus priacail

H-Block Protests (Hist.)  Agóidí fpl H-Bhloc

HDL (high density lipid) cholestrol (Biol., Med.)  colaistéaról m1 lipid ard-dlúis (LAD)

headboard s (Furn.) (of bed)  clár m1 cinn na leapa

head-butting s (Sp.)  mulchadh m1

Head Chaplain (Mil.) An tArdséiplíneach m1

headed stationery (Adm., Station.)  páipéarachas m1 sainchlóite

head for heights, he has no (Gen.)  tá sceimhle m4 na hairde air

head-hunt v (Com.)  téigh v sa tóir ar …(chun é/í a earcú, etc.)

heading knife (Trades) (Coop.)  scian f2 éadain

headline crime (Polic.)  coir f2 cheannlíne

Head of Bills (Adm., Jur.)  Cinn mpl Billí

Head of Corporate Affairs (Adm., Com.)  Ceannasaí m4 Gnóthaí Corparáideacha

Head of Finance (Adm.)  Ceannasaí m4 Airgeadais

Head of Information Systems(Adm.)  Ceannasaí m4 Córais Faisnéise

Headquarters, 1 Southern Brigade (Mil.) Ceanncheathrú f5 Chéad Bhriogáid an Deiscirt

Headquarters, 2 Eastern Brigade (mil.) Ceanncheathrú f5 Dhara Briogáid an Oirthir

Headquarters, 4 Western Brigade (Mil.) Ceanncheathrú f5 heathrú Briogáid an Iarthair

Headquarters, Defence Forces Training Centre (Mil.) An Ceanncheathrú f5 Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Headquarters, Defence Forces Training Centre (Mil.)    An Cheanncheathrú f5, Airmheán Traenála na bhFórsaí Cosanta

Headquarters Section (Mil.) An Rannóg f2 Ceanncheathrún

Head Services Officer (Adm.)  Príomhoifigeach m1 Seirbhísí

Head Social Worker (Mil.) An Príomhoibrí m4 Sóisialta

heads or harps? (Gam., Sp.)  ceann nó cruit?

Health Act 1970, section 71 (Legis.)  An tAcht m3 Sláinte, alt 71

Health and Consumer Protection (Adm.)  Sláinte f4 agus Cosaint Tomhaltóirí

Health and Personal Social Services (HPSS) (Adm., Med.)  Seirbhísí fpl Sláinte agus (Seirbhísí) Sóisialta Pearsanta (SSSP)

Health and Safety (Mil.) Sláinte agus Sábháilteachta

Health and Safety Section (Mil.) An Rannóg f2 Sábháilteachta agus Sláinte

Health Board, General Hospital, Castlebar

An tOspidéal Ginearálta, Caisleán an Bharraigh

healthcare packages (Med.)  pacáistí mpl cúraim shláinte

Health Contribution Exemption (Adm., Soc.) Diolúine f4 ó Rannaíochtaí Sláinte

Health Contributions Act (Legis.)  An tAcht m3 um Ranníocaí Sláinte

Health Education Programmes (Ed., Med.)  Cláir mpl Oideachais Sláinte

Health-Promoting Hospitals Project (Med.)  Tionscadal m1 na nOspidéal Cothaithe Sláinte

Health Promoting Hospitals – Sharing Best Practice in the Midland Health Board (Med.)  Ospidéil mpl Chothaithe Sláinte – an cleachtas is fearr á roinnt sa Bhord Sláinte Lár Tíre

Health Promoting School (HPS) (Ed., Health)

Scoil f2 a chuireann an tSláinte chun Cinn

Health Promotion Corner (Health.)  Cúinne m4 um Chothú na Sláinte

Health Promotion Officer (HPO) (Adm., Health) Oifigeach m1 um Chur chun Cinn na Sláinte

Health Estates (Adm., Med.)  Na hEastáit mpl Sláinte

health farm (Health)  feirm f2 shláinte

Health Research Board, the (Med.)  An Bord Taighde Sláinte

Health Service Audit (Adm., Med..)  Iniúchadh m ar an tSeirbhís Sláinte

Heard Island and McDonald Islands (Geog.)  Oileán m1 Heard agus Oileáin McDonald

HEA research and initiative (Ed.)  taighde m4 agus tionscnamh an Údaráis um Ardoideachas

hearing aid (Med.)  áis f2 éisteachta

hearing impairment (Med.)  lagú m éisteachta

Heart Health Task Force (Health)  Tascfhórsa m4 Sláinte Croí

heart transplant (Med.)  trasphlandú m croí, Fam. aistriú m croí

heat s (Sp.) (of event)  dreas m3

heathland skimmer Orthetrum coerulescens (Ent.)  scimire m4 na sruthlán

heat packs (Med.)  pacaí mpl teasa

heat-sensitive a (Biol., HomEc.)  teas-íogair a

heat-stable a (Biol.)  teaschobhsaí a

heat-stable toxin, a (Biol., Hom.Ec.)  tocsain theaschobhsaí

Hebrew a (Typ.) Eabhrach a

Hebridean black house (Arch., Hist.)  teach m dubh Inse Ghall

Hedge Brown butterfly (= gatekeeper) (Pyronia tithonus) (Ent.)  geatóir f3

hedge clippers (Hort., Tls.)  deimhis m1 fáil

hegemonic culture (Soc.)  cultúr m1 ceannais

height above ordnance datum (Geog.)  airde f4 os cionn tagra ordanáis

hegemony s (Hist., Pol.)  mórcheannas m1

Helicoptor Patrol Vessel Squadron (Mil.) Scuadrún m1 Árthach Patróil Héileacaptair

Hellenic languages (Ling.)  teangacha f4 Heilléanacha

hen night (Leis., Soc.)  oíche f4 na mbáb

hen party (Leis., Soc.)  cóisir f2 na mbáb

hepatic vein (Physiol.)  féith f2 heipiteach

hepatobiliary system (Physiol.)  córas m1 heipiteadhomlasach

herald moth (Scoliopteryx libatrix) (Ent.)  leamhan m1 araltach

herbal medicines (Med.)  cógais mpl luibhe

Heritage Officer (Adm.,Tour.)  Oifigeach m1 Oidhreachta

hermeneutics s (Lit.)  heirméineotaic f2

Herod the Great (Hist.)  Héaród m1 Mór

herpetology s (HomEc.)  reiptíleolaíocht f3

hers a (Cloth.)  don bhean

Herut party (Hist., Geog.)  páirtí m4 Herut

hexachlorobenzene s (Ch.) heicseaclóraibeinséin f2

hexachlorobutadiene s (Ch.) heicseaclórabútaidéin f2

hexachlorocyclohexane s (Ch.) heicseaclóraicioglaiheacsán m1

hexamethylene adipamide (Ch.) adapaimíd f2 heicsimeitiléine

Hezbollah s (Hist., Pol.)  Hezbollah (gan inscne)

Hiberno‑Norse a (Archaeol.)  Gael-Lochlannach a

hibridoma cells (Biol.)  cealla fpl hibriodóma

hidden dip ahead (RoadSaf.)  log m1 folaithe romhat

hierarchy of needs (Psy.)  tosaíochtaí fpl na riachtanas

hi-fi s (El., Mus.)  trealamh m1 Hi-Fi

high a (Gen.) (on drugs)  ar na ribí

High Altitude Low Opening (HALO) (Mil.) (of parachute jump)  Airde Mhór/ Ísealoscailt

high biological value proteins (HomEc.)  próitéiní fpl ina bhfuil luach bitheolaíoch ard

High Church (Relig.)  Uaseaglais f2

High Church a (Relig.) Uaseaglasta a

High Contracting Parties (Jur.) Na hardpháirtithe mpl Conarthachta

High Density Polyethylene (HDPE) Poileitiléin f2 ard-dlúis (PEAD)

Higher Education Grants Scheme (Ed.)  Scéim f2 Dheontas Ardoideachais

Higher Executive Officer (Adm.)  Ardoifigeach m1 Feidhmiúcháin

Higher Professional School, Ceské Budejovicé (Ed.)  Ardscoil f2 Ghairmiúil, Ceské Budejovicé

Higher Professional Technical Officer (Ed.)  Ard-Oifigeach m1 Teicniúil Gairmiúil

High Stationary Stage (Geog.) (of population)  An Ardchéim f2 Sheasta

Higher Vocational School of Information Services, Prague  Ard-Ghairmscoil f2 Seirbhísí Eolais, Prág

highest common factor (= greatest common factor) (Mth.)  fachtóir m3 coiteann is airde

Highland darter (Sympetrum striolatum 'nigrescens') (Ent.)  sciobaire m4 coiteann crón

highlights (spl.) (Fash.) (of hair)  gealáin mp

High Modernism (Lit.)  Ard-Nua-Aoiseachas m1l

high moisture foods(Hom.Ec.)  bianna mpl ar mhórán maothais

High Performance Sports (Sp.)  Spóirt mpl Ardghníomhaíochta

high ratio flour (HomEc.)  plúr m1 ardchóimheasa

High Renaissance (Hist.)  An tArd-Renaissance m4

hightech visuals (Tel.)  físigh mpl ardteic

hijab s (Cloth.)  hídseab m4 (pl –anna)

hijacking s (Hist.)  fuadach m1

hill-top enclosure (Archaeol.)  imfhálú m bairr chnoic

hill walking (Leis., Sp.)  cnocadóireacht f3

hip hop music  (Mus.)  ceol m1 hip hap

hipster skirt (Hom. Ec.) sciorta cromán

Hiragana a (Typ.) Hireagánach a

hire sth. for s.o. (Com.)  rud a fhruiliú do dhuine

hire sth. from s.o. (Com.)  rud a fhruiliú ó dhuine

hire sth. to s.o. (Com.)  rud a fhruiliú le duine

history of the space race (Hist., Pol.)  stair f2 an spásráis

History: Irish (Lib., Lit.)  Stair f2 na hÉireann

History: Reference (Lib., Lit.)  Stair f2: Tagairt

hitching post (Hist.)  bacán m1 téide

hit list (Journ.) (military, terrorism etc)  scriosliosta m4

hive s (Med.)  ball m1 aodh

hi visibility vest (Ind.)  veist f2 shofheicthe

hobbies (Leis.)  saghsanna mpl/bealaí mpl caithimh aimsire

hold-ups spl (Cloth.) (of stockings)  stocaí mpl gan chrochóga

holistic development (Psy.)  forbairt f3 iomlánaíoch

hollock s (Hist.) (cineál fíona)  hollóg f2

holocaust s (Hist.)  uileloscadh m (gs –oiscthe)

Holocaust, the (Hist.)  An tUileloscadh m (gs –oiscthe)

holt s (Z.)  poll m1 an mhadra uisce

holy wishing tree (Hist.)  crann m1 beannaithe

home banking(Com.)  baincéireacht f3 bhaile

homebaking s (Cu., HomEc.)  bácáil f3 bhaile

Home Buyer’s Tax (Adm.)  Cáin f5  Ceannaitheoirí Tí

Home Improvement Grant Scheme (Adm.)  Scéim f2 Deontas um Fheabsúcháin Tí

homeland s (= native land) (Hist., Pol.)  tír f2 dhúchais

Homeless Policy Unit (Adm., Soc.)  An tAonad m1 Beartas um Dhaoine gan Dídean

homeostasis s (Biol.)  hoiméastáis f2

Home Purchase Annuity Loan (Adm., Fin.)  Iasacht f3 Bhlianachta um Cheannach Tí

Homeric a (Lit.)  Hómarach a

Home Rule Bill (Hist.) An Bille m4 Rialtais  Dúchais

Home Rule Crisis (Hist.) An Ghéarchéim f2 Rialtais Dúchais

home-school liaision officer (Ed.) oifigeach m1 teagmhála baile/scoile

Home Tuition Service (Ed.) An tSeirbhís f2 Teagasc Baile

home working (Adm.)  obair f2 ón mbaile

homoeoteleuton s (Lit.)  hoiméiteiliútón m1

homologation s (Jur.)  homalógú m (gs -aithe)

homophones spl (Ling.)  homafóin mpl

honey and ginger stirfries (Cu.)  suaithfhriochtaí mpl meala agus sinséir

honey balsamic reduction (Cu.)  laghdú m balsamach meala

hooded sweaters (Cloth.)  geansaithe mpl cochaill

Hooghly River (Geog.)  An Hooghly, Abhainn f5 an Hooghly

hooking s (Sp.: Hurling)  crúcáil f3

hooligan s (Soc.)  amhsóir m3

hooliganism s (Soc.)  amhsóireacht f3

hoover s (HomEc.)  húvar m1

hoovering s (HomEc.)  (Fam.) húvaráil f3

Horror s (Lib., Lit.)  Uafás m1

horse-drawn hoe (Agr., Hist.)  an ghrafóg f2 chapaill

horse-drawn mowing machine (Hist.)  buainteoir m3 capaill

horse-drawn sled (Hist.)  carr m1 sleamhnáin capaill

Horseracing Ireland (Sp.; Horseracing)  Rásaíocht f3 Chapall Éireann

hospital canteen (Cat., Med.)  bialann f2 (an) ospidéil

hospital management (Adm.)  bainistíocht f3 (an) ospidéil

Hostage Rescue Team (Polic.)  An Fhoireann f2 Tarrthála Giall

host v (Adm.) (of meeting, conference)  óstáil v [RaA] [bheith ina óstach do…]

host cell(Biol.)  óstchill f2

Host name (Comp.)  Óstainm m4

hot-cast a (Art.)  teotheilgthe a

hot cross buns (Cu.)  crosbhorróga fpl

hot desert climate (Geog.)  aeráid f2 fásaigh the

hotel catering (Cat.)  lónadóireacht f3 óstáin

hotel guides (Lib., Tour.)  treoirleabhair mpl óstán

hot-formed a (Art.)  teofhoirmithe a

hotwire v (El., Veh.)  teoshreangaigh v

hot smoking of fish (HomEc.)  teodheatú m

hours: 00.15 hours, 21.00 hours, 03.00 hours (Adm.)  00.15 a chlog

Household Benefits Package (Adm., Soc.) Pacáiste m4 Sochar Teaghlaigh

household goods (Hom.Ec.)  earraí mpl

household cleaning (Hom.Ec.)  glanadh m

household junk (HomEc.)  mangarae m4

House of Fashion (Fash.)  Teach m Faisin

house swap (Tour.)  malartú m tithe

household cleaning (HomEc.)  glanadh m

household s (HomEc.)  earraí mpl

household dwelling (Env.) teaghais f2 teaghlaigh

household safety (Saf.)  sábháilteacht fpl

Housing Office (Adm., Env.) Oifig f2 Tithíochta

Housing Rights Service, the (Adm., Legis.)  Seirbhís f2 maidir le Cearta ar  Thithíocht

household dwelling (Env.) teaghais f2 teaghlaigh

household waste (Env.) dramhaíl f3

howel s (Trades) (Coop.)  habhal m1

Howth gun-running (Hist.) Tabhairt f3 i dtír na ngunnaí I mBinn Éadair

HPSS (Health and Personal Social Services) Legislation Unit (Adm.)  An tAonad m1 Reachtaíochta SSSP

HRM Management Section (Mil.) An Rannóg f2 um Bainistíocht Acmhainní Daonna

HRT (hormone replacement therapy) (Med.)  teiripe f4 athsholáthair hormón (TAH)

HSCL scheme (Home/ School/ Community liaison scheme) (Ed.)  scéim f2 theagmhála baile, scoile agus an phobail

hubris s (Lit.)  húbras m1

human computer interaction (Comp.) idirghníomhaíocht f3 daoine le ríomhairí

human immuno-deficiency virus (Med.) víreas m1 easpa imdhíonachta daonna

humanitarian aid (Pol., Soc.)  cabhair f5 dhaonnúil

Humanitarian Crisis (Mil.) Géarchéim f2 Dhaonnúil

Humanitarian relief (Soc.) Faoiseamh m1 daonnúil

Human Resource Development Unit (Adm.) An tAonad m1 Forbartha Acmhainní Daonna

human resource management and research (Com.)  bainistíocht f3 agus taighde acmhainní Daonna

Human Resources Management (Mil.) Bainistíocht f3 Acmhainní Daonna

human rights protection (Soc.)  cosaint f3 ar chearta an duine

Human Science, specifically psychology applied to ergonomics/usability of new media (Ed., Psy.)  Eolaíocht f3 Dhaonna, go háirithe síceolaíocht mar a chuirtear i bhfeidhm ar eirgeanamaic agus inúsáidteacht meán nua

hummock/hollow systems (Env., Geog.)  córais mpl tulóga/log

Humour: Comic Strip (Lib., Lit.)  stiallchartúin mpl ghrinn

Humour: General (Lib., Lit.)  greann m1

hunter-gatherer s (Hist.)  fiagaí m4 cnuasaitheoir (pl fiagaithe cnuasaitheoirí)

hurling s (Sp.) (of game)  iomáint f3

Hydraulic Process (Mec.) brúiteoir m3 hiodrálach

Hydrology Ireland (Env.)  Hidreolaíocht f3 Éireann

hydrolysate s (Geol.)  hidrealáit f2

Hymenoptera spl (Ent.)  Hymenoptera mpl

hyoid bone (Biol.) (of larynx)  an chnámh f2 hióideach

hype s (Journ.)  áibhéil f2

hyped a (Journ.)  áibhéalta a

hypereutrophication s (Env.)  hipireotrófú m (gs -faithe)

hyperglobalist s (Com.)  hipeardhomhandaí m4

hyphal a (Biol.)  hífeach a

hypnotherapy s (Med.)  hipniteiripe f4

hypostyle s (Art.)  hipistíl f2