p (= pico- pref)

p, pic- pref

P (= peta- pref)

P, peitea- pref

PA (= pascal)

PA, pascal m1

PABX (= private automatic branch exchange)

PABX, malartán m1 brainseach príobháideach uathoibríoch

PAC (= program address counter)

PAC, áiritheoir m3 seoltaí ríomhchláir

pack1 v

pacáil v

pack2 s (= deck1)

paca m4

package s

pacáiste m4

packaged a

pacáistithe a

packaging s (of process)

pacáistiú m (gs -tithe)

packed decimal

deachúil f3 phacáilte

packet s

paicéad m1

packet assembler/disassembler (= PAD)

díolamóir/dídhíolamóir m3 paicéad, PAD

packet broadcasting

craoladh m paicéad

packet communications

cumarsáid f2 phaicéad

packet data link processor

próiseálaí m4 nasctha sonraí paicéad

packet exchange protocol (= PEP)

prótacal m1 malartaithe paicéad

packet-switched data network (= PSDN)

líonra m4 sonraí paicéadlasctha

packet switching

lascadh m paicéad

packet-switching network

líonra m4 lasctha paicéad

packet transmission

tarchur m paicéad

packing density

dlús m1 pacála

pad v

stuáil1 v

PAD (= packet assembler/disassembler)

PAD, díolamóir/dídhíolamóir m3 paicéad

pad character

carachtar m1 stuála

padding s

stuáil2 f3

page s

leathanach m1

page break

briseadh m (idir) leathanaigh

paged a

ina leathanaigh

page description language (= PDL1)

teanga f4 thuairiscithe leathanach, PDL1

page descriptor

tuairisceoir m3 leathanaigh

page directory

eolaire m4 leathanach

page down1

brúigh v leathanach síos

page down2 (of key)

leathanach m1 síos

page fault

locht m3 ar leathanach

page frame

fráma m4 leathanaigh

page layout

leagan m1 amach leathanaigh

page layout view

amharc m1 ar leagan amach leathanaigh

page markup

marcáil f3 leathanaigh

page orientation

treoshuíomh m1 leathanaigh

page printer

printéir m3 leathanaigh

pager s

glaoire m4

page range

raon m1 leathanach

page replacement policy

polasaí m4 athsholáthair leathanaigh

page set-up

cumraíocht f3 leathanaigh

page skip

scipeáil f3 leathanaigh/leathanach

page table

tábla m4 leathanaigh

page up1

brúigh v leathanach suas

page up2 (of key)

leathanach m1 suas

page width

leithead m1 leathanaigh

paginate v

uimhrigh v leathanaigh

pagination s

uimhriú m leathanach

paging1 s (of calling)

glaoireacht f3

paging2 s (of main storage)

malartú m leathanach

paintbrush s

cleiteán m1

paint program

ríomhchlár m1 péinteála

pair s

péire m4

pairing s

péireáil f3

palette s

pailéad m1

Palmtop See hand-held computer.

PAN (= personal area network)

PAN, líonra m4 achair phearsanta

pane s

pána m4

panel s

painéal m1

PAP (= Printer Access Protocol)

PAP, Prótacal m1 Rochtana Printéara

paper s

páipéar m1

paper-binding machine

ceanglóir m3 páipéir

paper clip

fáiscín m4 páipéir

paper feed

fothaire m4 páipéir

paper jam

tranglam m1 páipéir

paperless office

oifig f2 gan pháipéar

paper low

paipéar m1 gann

paper park

páirceáil f3 páipéir

paper sizes

méideanna fpl páipéir

paper skip

scipeáil f3 páipéir

paper tape (= punched tape)

téip f2 pháipéir

paper tray (= feed tray)

tráidire m4 páipéir

parabola s

parabóil f2

paradigm s

paraidím f2

paradox s

paradacsa m4

paragraph s

alt m1

paragraph mark

marc m1 ailt

paragraph spacing

spásáil f3 alt

parallel1 a (Comp.)

comhuaineach1 a, comhuainíochta gs as a

parallel2 a (Mth.)

comhthreomhar a

parallel access (= simultaneous access)

rochtain f3 chomhuaineach

parallel adder

suimitheoir m3 comhuaineach

parallel architecture

ailtireacht f3 chomhuainíochta

parallel arrays

eagair mpl chomhuaineacha

parallel computer (= simultaneous computer)

ríomhaire m4 comhuainíochta

parallel conversion

tiontú m comhuaineach

parallel feed

fothú m comhuaineach

parallel input/output (= PIO)

ionchur/aschur m comhuaineach, PIO

parallel instruction execution

rith m treoracha comhuaineacha

parallel interface

comhéadan m1 comhuainíochta

parallelism s

comhuainíocht f3

parallel operation

oibríocht f3 chomhuaineach

parallel port

port m1 comhuaineach

parallel processing (= PP)

próiseáil f3 chomhuaineach, PP

parallel processing system (= PPS)

córas m1 próiseála comhuainí, PPS

parallel run

rith m3 comhuaineach

parallel search

cuardach m1 comhuaineach

parallel storage

stóras m1 comhuaineach

parallel structure

struchtúr m1 comhuainíochta

parallel system

córas m1 comhuainíochta

parallel transfer

aistriú m comhuaineach, traschur m comhuaineach

parallel transmission

tarchur m comhuaineach

parameter s

paraiméadar m1

parameter entity

aonán m1 paraiméadair

parameter entity reference

tagairt f3 d'aonán paraiméadair

parameter list

liosta m4 paraméadar

parametric amplifier

aimplitheoir m3 paraiméadrach

parasitic capacitance

toilleas m1 seadánach

parent s (of directory)

máthair f5

parenthesis s (= bracket)

lúibín m4

parenthesis-free notation (= Polish notation, prefix notation)

nodaireacht f3 gan lúibíní

parenthesized expression

slonn m1 lúibíneach

parent node

máthairnód m1

parity s

paireacht f3

parity bit

giotán m1 paireachta

parity checking

seiceáil f3 paireachta

parity error

earráid f2 phaireachta

park v

páirceáil v

parse v

parsáil1 v

parsed entity

aonán m1 parsáilte

parser s

parsálaí m4

parser software

bogearraí mpl parsála

parsing s

parsáil2 f3

part s (= component)

comhpháirt f2

part failure rate

ráta m4 teipeanna comhpháirte

partial a

páirteach a, páirt- pref

partial carry

páirtiomprach m1

partial participation

rannpháirtíocht f3 pháirteach

partial sum

páirtsuim f2

participation s

rannpháirtíocht f3

partition1 v

deighil1 v

partition2 s

deighilt1 f2

partitioned catalogue

catalóg f2 dheighilte

partitioned database

bunachar m1 sonraí deighilte

partition sector

teascóg f2 na deighilte

partition-sector virus

víreas m1 theascóg na deighilte

pascal s (= PA)

pascal m1, PA

Pascal (computer language)

Pascal

pass s

tardhul m3

passive a

éighníomhach a

passive device

gléas m1 éighníomhach

passphrase s

frása m4 faire, pasfhrása m4

password s

focal m1 faire, pasfhocal m1

password lifetime

saolré f4 pasfhocail

paste v

greamaigh v

paste special

sainghreamaigh v

PAT (= public access terminal)

PAT, teirminéal m1 rochtana poiblí

patch1 v

paisteáil v

patch2 s

paiste m4

patchboard s (= patch panel, problem board)

clár m1 paiste

patch cord

corda m4 paiste

patch panel (= patchboard, problem board)

painéal m1 paiste

path s

cosán m1

path control layer

sraith f2 rialaithe cosán

pattern s

patrún m1

pattern-directed search

cuardach m1 de réir patrún

pattern matching

meaitseáil f3 patrún

pattern recognition

aithint f3 patrún

pattern-sensitive fault

locht m3 patrúníogair

pause s

sos m3

PAX (= private automatic exchange)

malartán m1 uathoibríoch príobháideach, PAX

PBX (= private branch exchange)

PBX, malartán m1 brainseach príobháideach

pc (= printed circuit)

ciorcad m1 priontáilte

PC (= personal computer)

ríomhaire m4 pearsanta

pc board (= printed circuit board)

clár m1 ciorcad priontáilte

p-channel metal-oxide semiconductor (= PMOS)

leathsheoltóir m3 p-chainéil ocsaíd mhiotail, PMOS

PCI (= peripheral component interconnect)

PCI, idirnasc m1 comhpháirteanna forimeallach

PCM (= pulse code modulation)

PCM, modhnú m bíogchóid

PDA (= personal digital assistant)

PDA, cúntóir m3 digiteach pearsanta

PDC (= primary domain controller)

PDC, rialaitheoir m3 príomhfhearainn

PDF (= Portable Document Format)

PDF, Formáid f2 Doiciméad Iniompartha

PDL1 (= page description language)

PDL1, teanga f4 thuairiscithe leathanach

PDL2 (= programmable digital logic)

PDL2, loighic f2 dhigiteach in-ríomhchláraithe

PDN (= public data network)

PDN, líonra m4 poiblí sonraí

PE (= phase encoding)

PE, pas-ionchódú m (gs -daithe)

peak s

buaic f2

peak data transfer rate

buaicráta m4 traschurtha sonraí, buaicráta m4 aistrithe sonraí

peak-to-peak amplitude

aimplitiúid f2 ó bhuaic go buaic

peak value

buaicluach m3

peer entities

comhaonáin mpl

peer layers

comhshraitheanna fpl

peer-to-peer file transfer

aistriú m comhad idir chomhghleacaithe

peer-to-peer network (= peer network)

líonra m4 idir chomhghleacaithe

pel See pixel.

pen light (= light pen)

solaspheann m1

percent s (of key)

céatadán m1

percentage s

céatadán m1

perfect shuffle

suaitheadh m foirfe

perform v

feidhmigh3 v

performance s

feidhmíocht f3

performance management

bainistíocht f3 feidhmíochta

performance requirements

riachtanais mpl feidhmíochta

performance variables

athróga fpl feidhmíochta

period s (= full stop)

lánstad m4

periodic a (El., Mth.)

peiriadach a

periodic(al) a (Gen.)

tréimhsiúil a

periodic current

sruth m3 peiriadach

periodic function

feidhm f2 pheiriadach

periodic reports

tuairiscí fpl tréimhsiúla

peripheral2 s (= peripheral unit)

forimeallach2 m1

peripheral1 a

forimeallach1 a

peripheral-bound a (= peripheral-limited)

teoranta a ag forimeallach/forimeallaigh

peripheral bus

bus m4 forimeallach

peripheral component interconnect (= PCI)

idirnasc m1 comhpháirteanna forimeallach, PCI

peripheral device

gléas m1 forimeallach

peripheral equipment

trealamh m1 forimeallach

peripheral interface

comhéadan m1 forimeallach

peripheral interface adapter (= PIA)

cuibheoir m3 comhéadan forimeallach, PIA

peripheral interface channel

cainéal m1 comhéadan forimeallach

peripheral-limited a (= peripheral-bound)

teoranta a ag forimeallach/forimeallaigh

peripheral processor

próiseálaí m4 forimeallach

peripheral transfer

aistriú m forimeallach

peripheral unit (= peripheral2)

aonad m1 forimeallach

PERL (= Practical Extraction and Reporting Language)

PERL

permanent a

buan a, buan- pref

permanent error

buanearráid f2

permanent memory

buanchuimhne f4

permanent storage

buanstóras m1

permanent virtual circuit (= PVC)

buanchiorcad m1 fíorúil, PVC

permission s (= access permission)

cead m3 (rochtana)

permit v

ceadaigh v

permittivity s

ceadaíocht f3

permutation s

iomalartú m (gs -taithe)

persistent cookie

fianán m1 seasmhach

persistent storage

stóráil f3 sheasmhach

personal a

pearsanta a

personal area network (= PAN)

líonra m4 achair phearsanta, PAN

personal computer (= PC)

ríomhaire m4 pearsanta

personal digital assistant (= hand-held computer, PDA)

cúntóir m3 digiteach pearsanta, PDA

personal identification number (= PIN)

uimhir f5 aitheantais phearsanta, PIN, UAP

personal information manager (= PIM)

bainisteoir m3 pearsanta faisnéise, PIM

personalize v (= customize2)

oiriúnaigh v

PERT (= program evaluation and review technique)

PERT

PES (= photoelectric scanning)

PES, scanadh m fótaileictreach

peta- pref (= P)

peitea-, peiti- pref, P

petabit s

peitighiotán m1

petabyte s

peitibheart m1

petaflop s

peiteaflap m4

PGS (= program generation system)

PGS, córas m1 ginte ríomhchlár

phantom s (of auto-dialling)

taibhse f4

phantom circuit

scáilchiorcad m1

phantom dialling (of auto-dialling)

diailiú m taibhsiúil

phantom voltage

scáilvoltas m1

phase s

pas m4

phase angle

pasuillinn f2

phase conversion

pastiontú m (gs -taithe)

phase distortion

pas-díchumadh m (gs -mtha)

phase encoding (= PE)

pas-ionchódú m (gs -daithe), PE

phase frequency distortion

díchumadh m pasmhinicíochta

phase inverter

pas-inbhéartóir m3

phase jitter

pasghiodam m1

phase modulation (= PM)

pasmhodhnúchán m1, PM

phase modulation recording

taifeadadh m pasmhodhnúcháin

phase shift

pasiomlaoid f2

phase-shift keying (= PSK)

eochrú m pasiomlaoide, PSK

phase transition

pas-trasdul m3

phase transition recording

taifeadadh m pas-trasdula

phone line protector

cosantóir m3 líne (teilea)fóin

phoneme s

fóinéim f2

phosphor s

fosfar m1

phosphor dots

poncanna mpl fosfair

phosphorescence s

fosfaracht f3

photochromic a

fótacrómach a

photoconductor s

fótaisheoltóir m3

photocopy1 v

fótachóipeáil v

photocopy2 s

fótachóip f2

photodiode s

fótaidhé-óid f2

photoelectric a

fótaileictreach a

photoelectric scanning (= PES)

scanadh m fótaileictreach, PES

photoemissive a

fótastaíoch a

photon s

fótón m1

photonics spl

fótóinic f2

photoresist s

fótafhriotaí m4

photosensor s

fótabhraiteoir m3

physical1 a

fisiciúil a

physical2 a (of Physics)

fisiceach a

physical address

seoladh m fisiciúil

physical address space

spás m1 seoltaí fisiciúla

physical application specification

sonraíocht f3 fhisiciúil feidhmchláir

physical data design

dearadh m1 fisiciúil sonraí

physical data independence

neamhspleáchas m1 ar stóráil fhisiciúil na sonraí

physical data model

samhail f3 fhisiciúil de shonraí

physical design

dearadh m fisiciúil

physical drive count

líon m1 na dtiomántán fisiciúil

physical environment

timpeallacht f3 fhisiciúil

physical function specification

sonraíocht f3 feidhme fisiciúla

physical key

eochair f5 fhisiciúil

physical layer, the

an tsraith f2 fhisiciúil

physical organization (process)

eagrú m fisiciúil

physical record

taifead m1 fisiciúil

physical recording density

dlús m1 (an) taifeadta fhisiciúil

physical sharing

comhroinnt f2 fhisiciúil

PIA (= peripheral interface adapter)

PIA, cuibheoir m3 comhéadan forimeallach

pica s

píoca m4

pica spacing (= ten pitch spacing)

spásáil f3 phíoca

pick device

piocghléas m1

pickup s

glacadh1 m (gs -ctha)

pickup groups

grúpaí mpl comhghlactha

pico- pref (= p)

pic-, picea-, pici- pref, p

picocomputer s

piciríomhaire m4

picofarad s

piceafarad m1

picoprocessor s

piceaphróiseálaí m4

picosecond s

piceasoicind m4

picowatt s

piceavata m4

pictogram s

picteagram m1

picture s

pictiúr m1

picture element See pixel.

PID (= process ID)

PID, aitheantas m1 próisis

pie chart (= pie graph)

píchairt f2

pie graph (= pie chart)

píghraf m1

piezo- pref

písea-, písi- pref

piezoelectric a

písileictreach a

piezoelectric crystal

criostal m1 písileictreach

piezoelectric effect

iarmhairt f3 phísileictreach

piezoelectricity s

písileictreachas m1

PIF (= program information file)

PIF, comhad m1 faisnéis ríomhchláir

pilot project

treoirthionscadal m1

pilot system

treoirchóras m1

PIM (= personal information manager)

PIM, bainisteoir m3 pearsanta faisnéise

pin1 v

pionnáil1 v

pin2 s

pionna m4

PIN (= personal identification number)

PIN, UAP, uimhir f5 aitheantais phearsanta

pinboard s

clár m1 pionnaí

pin connection

nasc m1 pionnaí

pincushion distortion

díchumadh m pioncásach

ping1 v

pingigh v

ping2 s

ping f2 (pl -eacha)

ping messages

pingtheachtaireachtaí fpl

ping-pong s

ping pang

ping storm

rabharta m4 pingeacha

pinning s

pionnáil2 f3

pinout s

léaráid f2 pionnála

PIO (= parallel input/output)

PIO, ionchur/aschur m comhuaineach

pipe1 v

píopáil1 v

pipe2 s

píopa m4

pipelined computer

ríomhaire m4 píopáilte

pipelining s

píopáil2 f3

piracy s

píoráideacht f3

pit s

log m1

pitch s

céim4 f2

pivot table

tábla m4 maighdeogach

pivot value

luach m3 maighdeogach

pixel s (= pel, picture element)

picteilín m4

pixel depth

tiús m1 picteilíní

pixel doubling

dúbailt f2 picteilíní

pixels per inch (= ppi)

picteilíní mpl san orlach

pixel thinning

tanúchán m1 picteilíní

PKC (= public key cryptosystem)

PKC, cripteachóras m1 le heochair phoiblí

PKI (= public key infrastructure)

PKI, bonneagar m1 eochrach poiblí

PLA (= programmed logic array)

PLA, eagar m1 loighce ríomhchláraithe

place-holder s

coinneálaí m4 ionaid

plaintext s

gnáth-théacs m4

planar a

plánach a

planar network

líonra m4 plánach

planar process

próiseas m1 plánach

Planck's law

dlí m4 Planck

plasma s

plasma m4

plasma display

taispeáint f3 phlasma

plasmatron s

plasmatrón m1

plastic integrated circuits

ciorcaid mpl chomhtháite phlaisteacha

platen s

pláitín m4

platform s

ardán m1

platform-dependent a

spleách a ar ardán

platform-independent a

neamhspleách a ar ardán

platter s

ceirnín m4

playback s

athsheinm m3

Playstation s

Playstation

plesiochronous a

pléiseacronach a

plotter s

breacaire m4

plotting board

clár m1 breactha

plug1 v

plugáil v

plug2 s

plocóid f2

plug and play (= PnP)

plugáil agus seinn v, PnP

plugboard1 s (= jack panel)

clár m1 plocóidí

plugboard2 s (= power strip)

bloc m1 plocóidí

plug-compatible a

comhoiriúnach a maidir le plocóidí

plugging chart

cairt f2 plocóidí

plug-in s (= add-in program)

breiseán m1

plug-in unit (= add-on1)

forlíontán m1

plug-in upgrades

breiseáin mpl uasghrádaithe

plug wire

sreang f2 plocóide

plus1 s (of key)

plus2 m4

plus2 prep

móide a

plus sign

plus1 m4, sín f2 phlus

PM (= phase modulation)

PM, pasmhodhnúchán m1

PMD (= post-mortem dump)

PMD, dumpáil f3 iar-anailíse

PML (= Portal Markup Language)

PML, Teanga f4 Mharcála Tairsí

PMOS (= p-channel metal-oxide semiconductor)

PMOS, leathsheoltóir m3 p-chainéil ocsaíd mhiotail

p-n boundary (= positive-negative boundary)

teorainn f5 p-n, teorainn f5 dhiúltach-dheimhneach

pneumatic interfacing

comhéadan m1 niúmatach a dhéanamh

PNG (= Portable Network Graphics)

PNG, Grafaic f2 Iniompartha Líonra

p-n junction (= positive-negative junction)

cumar m1 p-n, cumar m1 diúltach-deimhneach

PnP (= plug and play)

PnP, plugáil agus seinn v

PnP transistor

trasraitheoir m3 PnP

pocket s (of card stacker)

póca m4

pocket calculator

áireamhán m1 póca

point1 v

pointeáil v

point2 s (Typ.)

pointe m4

point-contact diode

dé-óid f2 phointe teagmhála

point-contact transistor

trasraitheoir m3 pointe teagmhála

pointer s

pointeoir m3

pointer arithmetic

uimhríocht f3 phointeora

pointer field

réimse m4 pointeora

pointer operand

oibreann f2 pointeora

pointer operation

oibríocht f3 phointeora

point-of-presence (= POP)

pointe m4 rochtana Idirlín, POP

point of sale (= POS)

díolphointe m4, POS

point-of-sale system (= POS system)

córas m1 díolphointe, córas m1 POS

point-to-point connection

nasc m1 ó phointe go pointe

point-to-point network

líonra m4 ó phointe go pointe

Point-to-Point Protocol (= PPP)

Prótacal m1 Pointe go Pointe, PPP

polar axes

aiseanna fpl polacha

polarity s

polaraíocht f3

polarize v

polaraigh v

polarized screen

scáileán m1 polaraithe

polarizing slot

sliotán m1 polarúcháin

polar molecule

móilín m4 polach

pole s

pol m1

Polish notation (= parenthesis-free notation, prefix notation)

nodaireacht f3 Pholannach

poll s

faireachán m1

polling s

faireachán m1 (a dhéanamh)

polling characters

carachtair mpl faireacháin

polling interval

eatramh m1 faireacháin

polygon s

polagán m1

polygon mirror

scáthán m1 polagánach

polygon numbers

uimhreacha fpl polagánacha

polymedia spl

polaimheáin mpl

polymedia computer systems

ríomhchórais mpl pholaimheán

polymer LED

LED polaiméire

polymorphic a

polamorfach a

polymorphism s

polamorfacht f3

polynomial1 s

iltéarmach1 m1

polynomial2 a

iltéarmach2 a

polyphase sort

sórtáil f3 ilphasach

polystyrene s

polaistiréin f2

polystyrene capacitor

toilleoir m3 polaistiréine

polyvalence s

ilfhiúsacht f3

polyvalent a

ilfhiúsach a

pop v (= drag, pull)

tarraing v

POP (= point-of-presence)

POP, pointe m4 rochtana Idirlín

pop-up menu

roghchlár m1 aníos

port s

port m1

portability s

iniomparthacht f3

portable1 a (of computer, etc.)

iniompartha a

portable2 a (of software)

inrite a ar chineálacha éagsúla ríomhairí

portable computer

ríomhaire m4 iniompartha

Portable Document Format (= PDF)

Formáid f2 Doiciméad Iniompartha, PDF

Portable Network Graphics (= PNG)

Grafaic f2 Iniompartha Líonra, PNG

portable uninterruptible power supply

soláthar m1 iniompartha dobhriste cumhachta

portal1 s

tairseach2 f2

portal2 a

tairsí gs as a

Portal Markup Language (= PML)

Teanga f4 Mharcála Tairsí, PML

port expander

forlíontán m1 poirt

port number

uimhir f5 phoirt

portrait orientation

treoshuíomh m1 portráide

POS (= point of sale)

POS, díolphointe m4

position1 v

suigh v

position2 s

ionad2 m1, suíomh1 m1 (gs -ímh, pl -anna)

positional assembly

cóimeáil f3 ionaid

positional representation

léiriú m ionaid

positioner s

suiteoir m3

position-independent code

cód m1 neamhspleách ar ionad

positioning s (of process)

suí m (gs suite)

positive a

deimhneach a

positive character

carachtar m1 deimhneach

positive electricity

leictreachas m1 deimhneach

positive electrode

leictreoid f2 dheimhneach

positive feedback

aisfhotha m4 deimhneach

positive ion

ian m1 deimhneach

positive literal

oibreann f2 litriúil dheimhneach

positive logic

loighic f2 dheimhneach

positive-negative boundary (= p-n boundary)

teorainn f5 dhiúltach-dheimhneach, teorainn f5 p-n

positive-negative junction (= p-n junction)

cumar m1 diúltach-deimhneach, cumar m1 p-n

positron s

posatrón m1

POS system (= point-of-sale system)

córas m1 POS, córas m1 díolphointe

postamble s

iarghiotáin mpl

postcondition s

iarchoinníoll m1

postfix a

iarshuite a

postfix notation (= reverse-Polish notation)

nodaireacht f3 iarshuite

post mortem

iar-anailís f3

post-mortem dump (= PMD)

dumpáil f3 iar-anailíse, PMD

post-mortem routine

gnáthamh m1 iar-anailíse

postorder a

iaroird gs as a

postorder traversal

trasnáil f3 iaroird

postscript s

iarscript f2

potential s

poitéinseal m1

potential customer

ábhar m1 custaiméara

potential difference

difríocht f3 poitéinsil

pound s (of key)

punt m4

power s (= electrical power)

cumhacht f3

power cable (= electric cable)

cábla m4 cumhachta, cábla m4 leictreachais

power cut

gearradh m cumhachta, gearradh m leictreachais

power failure

cliseadh m cumhachta

power key

cumhachteochair f5

power socket

soicéad m1 cumhachta, soicéad m1 leictreachais

power strip (= plugboard2)

bloc m1 plocóidí

power supply

soláthar m1 cumhachta, soláthar m1 leictreachais

PP (= parallel processing)

PP, próiseáil f3 chomhuaineach

PPP (= Point-to-Point Protocol)

PPP, Prótacal m1 Pointe go Pointe

pps (= pulses per second)

pps, bíoga fpl sa soicind

PPS (= parallel processing system)

PPS, córas m1 próiseála comhuainí

Practical Extraction and Reporting Language (= PERL)

PERL

preamble s

réamhghiotáin mpl

precedence s (= priority)

tosaíocht f3

precedence rules

rialacha fpl tosaíochta

precise a

beacht a

precision s

beachtas m1

precompiled library

leabharlann f2 réamhthiomsaithe

precompiler s

réamhthiomsaitheoir m3

precondition s

réamhchoinníoll m1

predefined a

réamhshainithe a

predefined identifier

aitheantóir m3 réamhshainithe

predetermine1 v (decide in advance)

réamhchinn v

predetermine2 v (establish in advance)

réamhdhearbhaigh v

predetermined1 a (decided in advance)

réamhchinnte a

predetermined2 a (established in advance)

réamhdhearbhaithe a

predicate s

preideacáid f2

predicate calculus

calcalas m1 preideacáide, calcalas m1 bunaithe ar phreideacáidí

predicate descriptor

tuairisceoir m3 preideacáideach

pre-emptive a

réamhghabhálach a

pre-emptive multitasking

iltascáil f3 réamhghabhálach

preferences spl

sainroghanna fpl (pearsanta)

prefix1 s

réimír f2

prefix2 a

réamhshuite a

prefix multiplier

iolraitheoir m3 réimíre

prefix notation (= parenthesis-free notation, Polish notation)

nodaireacht f3 réamhshuite

premastered tape

téip f2 réamh-mháistirchóipeáilte

premastering s

réamh-mháistirchóipeáil f3

preorder a

réamhoird gs as a

preorder traversal

trasnáil f3 réamhoird

preprocessing directive (= preprocessor directive)

treoir f5 réamhphróiseála

preprocessor s

réamhphróiseálaí m4

preprocessor directive (= preprocessing directive)

treoir f5 réamhphróiseála

preprogrammed a

réamh-ríomhchláraithe a

pre-read head

cnoga m4 (chun) réamhléite

prerecorded a

réamhthaifeadta a

prerequisite s

réamhriachtanas m1

presence s

láithreacht f3

presence technology

teicneolaíocht f3 láithreachta

presentation s

cur m i láthair, láithreoireacht f3

presentation application

feidhmchlár m1 láithreoireachta

presentation graphics

grafaic f2 láithreoireachta

presentation layer

sraith f2 na láithreoireachta

presentation services layer

sraith f2 na seirbhísí láithreoireachta

presentation software

bogearraí mpl láithreoireachta

preset v

réamhshocraigh v

preset parameter

paraiméadar m1 réamhshocraithe

presettable a

in-réamhshocraithe a

presort v

réamhshórtáil v

press v

brúigh1 v

press any key to continue

le leanúint ar aghaidh brúigh eochair ar bith

pressure s

brú1 m4

presumptive address (= base address, origin)

seoladh m toimhdean

preventive maintenance

cothabháil f3 choisctheach

preview s

réamhamharc m1

PRI (= Primary Rate Interface)

PRI, Comhéadan m1 Ráta Phríomhúil

primary a (= main)

príomhúil a, príomh- pref

primary colour

dath m3 príomhúil

primary domain controller (= PDC)

rialaitheoir m3 príomhfhearainn, PDC

primary expression

slonn m1 príomhúil

primary key

eochair f5 phríomhúil

Primary Rate Interface (= PRI)

Comhéadan m1 Ráta Phríomhúil, PRI

primary storage

stóras m1 príomhúil

primary table

tábla m4 príomhúil

prime number

uimhir f5 phríomha

primitive a

bun-3 pref

primitive term

buntéarma m4

print v

priontáil v

printable a

inphriontáilte a

print all (command)

priontáil v uile

print density

dlús m1 priontála

print drum

druma m4 priontála

printed circuit (= pc)

ciorcad m1 priontáilte

printed circuit board (= printed circuit card, pc board)

clár m1 ciorcad priontáilte

printer s

printéir m3

Printer Access Protocol (= PAP)

Prótacal m1 Rochtana Printéara, PAP

printer cartridge

cartús m1 printéara

printer commands

orduithe mpl printéara

printer-friendly page

leathanach m1 atá éasca a phriontáil

printer maintenance

cothabháil f3 printéara

printer manufacturer

déantóir m3 printéirí

printer model

déanamh m1 agus ainm printéara

printer setup

cumraíocht f3 printéara

print format

formáid f2 priontála

printing media

meáin mpl phriontála

print layout view

priontáil v amharc ar an leagan amach

printout s

asphrionta m4

print presentation

láithreoireacht f3 priontála

print preview

amharc m1 roimh phriontáil

print queue

ciú m4 priontála, scuaine f4 phriontála

print screen

priontáil v scáileán

print server

freastalaí m4 priontála

print setting

socrú m priontála

print wheel

roth m3 priontála

priority s (= precedence)

tosaíocht f3

priority indicator

táscaire m4 tosaíochta

priority interrupt

idirbhriseadh m tosaíochta

priority interrupt controller

rialaitheoir m3 na n-idirbhristeacha tosaíochta

priority queue

ciú m4 tosaíochta

privacy s

príobháideachas m1, príobháideacht f3

privacy protection

cosaint f3 príobháideachta

private a

príobháideach a

private automatic branch exchange (= PABX)

malartán m1 brainseach príobháideach uathoibríoch, PABX

private automatic exchange (= PAX)

malartán m1 uathoibríoch príobháideach, PAX

private branch exchange (= PBX)

malartán m1 brainseach príobháideach, PBX

private key

eochair f5 phríobháideach

private key cryptography

cripteagrafaíocht f3 le heochair phríobháideach

private-key cryptosystem

cripteachóras m1 le heochair phríobháideach

private-key encryption

criptiú m le heochair phríobháideach

private line

líne f4 phríobháideach

private-memory computer

ríomhaire m4 cuimhne príobháidí

private method

modh m3 príobháideach

private variable

athróg f2 phríobháideach

privilege s

pribhléid f2

privileged instruction

treoir f5 phribhléideach

probability s

dóchúlacht f3

probable error

earráid f2 dhóchúil

probe s

tóireadóir m3

problem s

fadhb f2

problem board (= patchboard, patch panel)

clár m1 faidhbe

problem definition

sainiú m faidhbe

problem definition statement

ráiteas m1 sainithe faidhbe

problem description

tuairisc f2 ar fhadhb

problem-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar fhadhbanna

problem specification

sonraíocht f3 faidhbe

procedural a

gnásúil a

procedural language

teanga f4 ghnásúil

procedural model

samhail f3 de phróisis ghnásúla

procedural problem-solving

réiteach m1 gnásúil fadhbanna

procedural semantics

séimeantaic f2 ghnásúil

procedural test

tástáil f3 ghnásúil

procedure s

gnás m1

procedure analysis

anailís f2 ar na gnásanna

procedure call

glao m4 gnáis

procedure call instruction

treoir f5 ghlaoite gnáis

procedure epilogue

iarfhocal m1 gnáis

procedure-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar ghnásanna

procedure prolog

réamhfhocal m1 gnáis

procedure stub

sop m1 gnáis

process1 v

próiseáil1 v

process2 s

próiseas m1

processability s

inphróiseáilteacht f3

processable a

inphróiseáilte a

process-bound a

teoranta a ag an bpróiseas, teoranta a ag an phróiseas

process control

rialú m próisis

process control block (= PCB)

bloc m1 rialaithe próisis

process control equipment

trealamh m1 rialaithe próisis

process creation

cruthú m próisis

process data interface (= PDI)

comhéadan m1 sonraí is próisis

process/entity matrix

maitrís f2 próiseas/aonán

process ID (= PID)

aitheantas m1 próisis, PID

processing s

próiseáil2 f3

processing instruction

treoir f5 phróiseála

processing model

samhail f3 den phróiseáil

processing specification

sonraíocht f3 na próiseála

processing system classification

rangú m córas próiseála

processing unit

aonad m1 próiseála

process interface system

córas m1 comhéadan próisis

process interrupt signal

comhartha m4 idirbhriste próisis

process management

bainistíocht f3 próisis

process model

samhail f3 de phróiseas

process monitoring

monatóireacht f3 próisis

processor s

próiseálaí m4

processor transfer time

aga m4 aistrithe an phróiseálaí, aga m4 traschurtha an phróiseálaí

product1 s (Com.)

táirge m4

product2 s (Arith., Comp.)

toradh2 m1

product3 s (Sets)

iolrach1 m1

product breakdown structure

struchtúr m1 mhiondealú na dtáirgí

product description

tuairisc f2 ar tháirge

production1 s (output)

táirgeacht f3

production2 s (process)

táirgeadh m (gs -gtha)

productive a

táirgiúil a

productivity s

táirgiúlacht f3

product of two sets (= intersection of two sets)

iolrach m1 dhá thacar

program1 v

ríomhchláraigh v

program2 s (= computer program)

clár2 m1, ríomhchlár m1

program address counter (= PAC, program counter)

áiritheoir m3 seoltaí ríomhchláir, PAC

program control unit

aonad m1 rialaithe ríomhchláir

program counter (= program address counter)

áiritheoir m3 ríomhchláir

program documentation

doiciméadú m ríomhchláir

program error

earráid f2 ríomhchláir

program evaluation and review technique (= PERT)

PERT

program file

comhad m1 ríomhchláir

program flag

brat m1 ríomhchláir

program generation system (= PGS)

córas m1 ginte ríomhchlár, PGS

program generator

gineadóir m3 ríomhchlár

program group

grúpa m4 ríomhchlár

program header

ceanntásc m1 ríomhchláir

program information file (= PIF)

comhad m1 faisnéis ríomhchláir, PIF

program instruction

treoir f5 ríomhchláir

program language See programming language.

program launch icon

deilbhín m4 lainseála ríomhchláir

program library

leabharlann f2 ríomhchlár

programmable a

in-ríomhchláraithe a

programmable calculator

áireamhán m1 in-ríomhchláraithe

programmable digital logic (= PDL2)

loighic f2 dhigiteach in-ríomhchláraithe, PDL2

programmable read-only memory (= PROM)

cuimhne f4 inléite amháin in-ríomhchláraithe, PROM

program maintenance procedures

gnásanna mpl cothabhála ríomhchláir

program manager

bainisteoir m3 ríomhchláir

programme See program.

programmed check

seiceáil f3 ríomhchláraithe

programmed I/O

I/A ríomhchláraithe

programmed logic array (= PLA)

eagar m1 loighce ríomhchláraithe, PLA

programmer s (= computer programmer)

ríomhchláraitheoir m3

programmer analyst

anailísí m4 ríomhchláraitheora

programmer-defined macro

macra m4 ríomhchláraitheora

programming s (= computer programming)

ríomhchlárú m (gs -raithe), ríomhchlárúchán m1

programming language (= program language)

teanga f4 ríomhchlárúcháin

programming language constructs

comhstruchtúir mpl teanga ríomhchlárúcháin

program parameter

paraiméadar m1 ríomhchláir

program redesign

athdhearadh m ríomhchláir

program segment

deighleán m1 ríomhchláir

program-sensitive fault

locht m3 cláríogair

program specification

sonrú m ríomhchláir

program status word (= PSW)

giotánra m4 stádas ríomhchláir, PSW

program step

céim f2 ríomhchláir

program storage

stóras m1 ríomhchlár

program stub

sop m1 ríomhchláir

program test time

aga m4 tástála ríomhchláir

program tuning

tiúnadh m ríomhchláir

program verification

fíorú m ríomhchláir

progressive JPEG

JPEG forásach

project s

tionscadal m1

project coordinator

comhordaitheoir m3 tionscadail

projection s

teilgean1 m1

projection equipment

trealamh m1 teilgin

project management

bainistíocht f3 tionscadail

project procedures

gnásanna mpl tionscadail

prolog s

réamhfhocal m1

PROM (= programmable read-only memory)

PROM, cuimhne f4 inléite amháin in-ríomhchláraithe

PROM programmer (= PROM programming unit)

ríomhchláraitheoir m3 PROM

prompt s (= cue, prompt message)

leid f2

prompt message (= cue, prompt)

leid f2

proof s

cruthúnas m1

proof by contradiction

cruthúnas m1 trí bhréagnú

proof by counterexample

cruthúnas m1 trí fhrithshampla

proof of existence

cruthúnas m1 gurb ann dó, cruthúnas m1 a leithéid a bheith ann

propagate v

forleath v

propagated error

earráid f2 fhorleata

propagation s

forleathadh m (gs -eata), forleathantas m1

propagation delay

moillaga m4 forleathantais

propagation time

aga m4 forleathantais

proper subset

fo-thacar m1 cóir

property s (= characteristic)

airí m4

property set

tacar m1 airíonna

proportion s

comhréir1 f2

proportional a

comhréireach1 a

proportional font (= variable-width font)

cló m4 il-leithid

proportionality s

comhréireacht f3

proportional spacing

spásáil f3 chomhréireach

proposition s

tairiscint f3

propositional calculus

calcalas m1 bunaithe ar thairiscintí

propositional logic

loighic f2 bunaithe ar thairiscintí

propositional symbol

siombail f2 tairisceana

proprietary a

dílsithe a

proprietary standards

caighdeáin mpl dhílsithe

protect v

cosain v

protected a

cosanta a

protected location

suíomh m1 cosanta

protected mode

mód m1 cosanta, mód m1 faoi chosaint

protection s

cosaint f3

protection key

eochair f5 chosanta

protective gap

bearna f4 chosanta

protocol s

prótacal m1

protocol analyser

anailíseoir m3 prótacal

protocol converter

tiontaire m4 prótacal

protocol driver

tiománaí m4 prótacail

proton s

prótón m1

prototype1 v

fréamhshamhaltaigh v

prototype2 s

fréamhshamhail f3

prototype pathway

mapa m4 tástála na fréamhshamhla

prototyping s

fréamhshamhaltú m (gs -taithe)

prove v

cruthaigh3 v

proving s

promhadh m (gs -ofa)

proving time

aga m4 profa

proximity effect

iarmhairt f3 neasachta

proxy s (= proxy server)

seachfhreastalaí m4

proxy server (= proxy)

seachfhreastalaí m4

prr (= pulse repetition rate)

prr, ráta m4 atriallta bíge

pseudocode s (= fake code)

súdachód m1

pseudo-element s

súdai-eilimint f2

pseudo-instruction s

súdaithreoir f5 (gs -orach)

pseudo offline operation

súdoibríocht f3 as líne

pseudo-operation s

súdoibríocht f3

pseudo-random number sequence

seicheamh m1 súdarandamach uimhreacha

pseudorule s

súdariail f5

PSK (= phase-shift keying)

PSK, eochrú m pasiomlaoide

PSTN (= public switch(ed) telephone network)

PSTN, líonra m4 poiblí lasctheileafón

PSW (= program status word)

PSW, giotánra m4 stádas ríomhchláir

p-type a

p-chineálach a

p-type semiconductor

leathsheoltóir m3 p-chineálach

public a

poiblí a

public access terminal (= PAT)

teirminéal m1 rochtana poiblí, PAT

publication s (of process)

foilsiú m (gs -sithe)

public data network (= PDN)

líonra m4 poiblí sonraí, PDN

public domain

fearann m1 poiblí

public domain software

bogearraí mpl fearainn phoiblí

public field

réimse m4 poiblí

public key

eochair f5 phoiblí

public key cryptography

cripteagrafaíocht f3 le heochair phoiblí

Public-Key Cryptography Standards

Caighdeáin mpl Chripteagrafaíochta le hEochair Phoiblí

public key cryptosystem (= PKC)

cripteachóras m1 le heochair phoiblí, PKC

public key encryption

criptiú m le heochair phoiblí

public key infrastructure (= PKI)

bonneagar m1 eochrach poiblí, PKI

public method

modh m3 poiblí

public switch(ed) telephone network (= PSTN)

líonra m4 poiblí lasctheileafón, PSTN

public variable

athróg f2 phoiblí

publish v

foilsigh v

publishing s

foilsitheoireacht f3, foilsiú m (gs -sithe)

publishing software

bogearraí mpl foilsitheoireachta

pull v (= drag, pop)

tarraing v

pull-down menu (= drop-down menu)

roghchlár m1 anuas

pull technology

teicneolaíocht f3 na tarraingthe

pulse s

bíog f2

pulse code

bíogchód m1

pulse code modulation (= PCM)

modhnú m bíogchóid, PCM

pulse repetition frequency See pulse repetition rate.

pulse repetition rate (= prr, pulse repetition frequency)

ráta m4 atriallta bíge, prr

pulses per second (= pps)

bíoga fpl sa soicind, pps

pulse string (= pulse train)

bíogtheaghrán m1

pulse train (= pulse string)

bíogshraith f2

pulse width

bíogleithead m1

punch1 v

poll1 v

punch2 s (device)

pollaire m4, pritil f2

punch3 s (hole)

poll2 m1

punched card

cárta m4 pollta

punched tape (= paper tape)

téip f2 phollta

punch station

stáisiún m1 pollta

punctuation s

poncaíocht f3

punctuation bits

giotáin mpl phoncaíochta

punctuator s

poncaitheoir m3

purge1 v

glan4 v

purge2 s

glanadh m (gs -nta)

purge date

dáta m4 glanta

push1 v

brúigh2 v

push2 s

brú2 m4

pushback1 v (of input)

brúigh v siar

pushback2 s

brú m4 siar

pushbutton s

brúchnaipe m4

pushdown list

liosta m4 brú anuas

pushdown stack

cruach f2 bhrú anuas

pushdown storage (= LIFO storage)

stóráil f3 bhrú anuas

push on the stack

brúigh v ar an gcruach, brúigh v ar an chruach

push technology

teicneolaíocht f3 an bhrú

pushup list

liosta m4 brú aníos

PVC (= permanent virtual circuit)

PVC, buanchiorcad m1 fíorúil