T1 (= teirea- pref)

T1, tera- pref

T2 (= teisle m4)

T2, tesla

tá an glacadóir ullamh

2op width="50%">

receiver ready

táb m1

tab s

táb m1 ar chlé (= táb m1 clé)

left tab

táb m1 ar dheis (= táb m1 deas)

right tab

táb m1 clé (= táb m1 ar chlé)

left tab

táb m1 deachúlach

decimal tab

táb m1 deas (= táb m1 ar dheis)

right tab

tabhair v chun tosaigh

bring to front

tabhall m1

register s

tabhall m1 aonghiotáin

single bit register

tabhall m1 beo

live register

tabhall m1 ceathairfhaid

quadruple-length register

tabhall m1 cúltaca

standby register

tabhall m1 cúrsaíochta

circulating register

Tabhall m1 d'Aitheantóirí Fóin Phóca

Mobile Equipment Identifier Register

tabhall m1 deighleáin sonraí

data-segment register

tabhall m1 faid n-chodaigh

n-tuple length register

tabhall m1 ilfhóinteach

general-purpose register

tabhall m1 ilphort

multiport register

tabhall m1 innéacs

index register

tabhall m1 iolraitheora is roinnteora

multiplier-quotient register

tabhall m1 iomlaoide

shift register

tabhall m1 maolánach

buffer register

tabhall m1 marbh

dead register

tabhall m1 mhaolán na cuimhne (= MBR2)

memory buffer register, MBR2

tabhall m1 micrithreoracha

microinstruction register

tabhall m1 oibríochta

operation register

tabhall m1 rialaithe aistriúcháin

translation control register

tabhall m1 rialaithe seichimh (= áiritheoir m3 seichimh)

sequence control register

tabhall m1 rialúcháin

control register

tabhall m1 seoltaí

address register

tabhall m1 seoltaí ionchuir/aschuir

input/output address register

tabhall m1 sheoladh na cuimhne (= MAR)

memory address register, MAR

tabhall m1 sheoladh (na d)treorach

instruction address register

tabhall m1 snámhphointe (= FPR)

floating-point register, FPR

tabhall m1 sonraí

data register

tabhall m1 sonraí cuimhne

memory data register

tabhall m1 stádais

status register

tabhall m1 stádas rialúcháin

control status register

tabhall m1 stórais

storage register

tabhall m1 treorach (= IR)

instruction register, IR

tabhall m1 treorach reatha

current instruction register

tabhall m1 uimhríochta

arithmetic register

tábla m4

table s

tábla m4 cinnteoireachta

decision table

tábla m4 cód oibríochta

operation code table

tábla m4 cuardaigh

lookup table

tábla m4 domhanda tuairisceoirí

global descriptor table

tábla m4 fírinne (= tábla m4 loighciúil)

truth table

tábla m4 freagraí

answer table

táblaí mpl agus imlínte

tables and borders

táblaigh v

tabulate v

tábla m4 ionadaithe

substitution table

táb m1 láir

centre tab

tábla m4 leathanaigh

page table

tábla m4 leithdháilte comhad

file allocation table

tábla m4 logánta tuairisceoirí

local descriptor table

tábla m4 loighciúil (= tábla m4 fírinne)

logical table

tábla m4 maighdeogach

pivot table

tábla m4 oibríochta

operation table

tábla m4 oibríocht Boole

Boolean operation table

tábla m4 príomhúil

primary table

tábla m4 rialaithe dialóige

dialogue control table

tábla m4 ródúcháin

routing table

tábla m4 siombailí

symbol table

tábla m4 suimiúcháin

addition table

tábla m4 torthaí

result table

tábla m4 triantánach

triangle table

tábla m4 údaraithe

authorization table

tabló m4

tableau s

táblóir m3

tabulator s

táblú m (gs -laithe) (= táblúchán m1)

tabulation s

táblúchán m1 (= táblú m)

tabulation s

táb m1 réamhshocraithe

default tab

tábstop m4

tab stop

tacachumas m1

fallback s

tacaíocht f3

support s

tacaíocht f3 bogearraí

software support

tacaíocht f3 brabhsálaí

browser support

tacaíocht f3 córais

system support

tacaíocht f3 theicniúil

technical support

tacair mpl chomhionanna

identical sets

tacair mpl scartha

disjoint sets

tacar m1 (= foireann1 f2)

set2 s

tacar m1 airíonna

property set

tacar m1 breisithe carachtar

extended character set

tacar m1 carachtar (= foireann f2 carachtar)

character set

tacar m1 carachtar ASCII

ASCII character set

tacar m1 carachtar réamhshocraithe

default character set

tacar m1 códaithe

coded set

tacar m1 críochta

finite set

tacar m1 de dhigití

set of digits

tacar m1 de litreacha

set of letters

tacar m1 de roghanna malartacha

set of alternative choices

tacar m1 éigríochta

infinite set

tacar m1 éigríochta inchomhairthe

countably infinite set

tacar m1 eilimintí cóid

code element set

tacar m1 fírinne

truth set

tacar m1 fírinne abairte oscailte

truth set of an open sentence

tacar m1 folamh (= tacar m1 neamhnitheach)

empty set

tacar m1 gníomhach

working set

tacar m1 macraithreoracha

macroinstruction set

tacar m1 neamhfholamh

non-empty set

tacar m1 neamhnitheach (= tacar m1 folamh)

null set

tacar m1 reatha

active set

tacar m1 siombailí

symbol set

tacar m1 sonraí

data set

tacar m1 sonraí réidh (= DSR)

data set ready, DSR

tacar m1 treoracha (= foireann f2 treoracha)

instruction set

tacastóráil f3

backing storage

tacsanomaíocht f3

taxonomy s

tacsanomaíocht f3 Flynn

Flynn's taxonomy

tadhaill v

visit1 v

tadhall1 m1

tangent s

tadhall2 m1

visit2 s

tadhall m1 in ord

in-order visitation

tadhallíogair a

touch-sensitive a

tagair v

refer v

tagairt f3

reference s

tagairt f3 cille

cell reference

tagairt f3 d'aonán paraiméadair

parameter entity reference

tagairt f3 do chill choibhneasta

relative cell reference

tagairt f3 sheachtrach

external reference

tagairt f3 stílbhileoige

style sheet reference

tagarmharc m1

benchmark s

tagarmharc m1 lánfheidhmíochta

Khornerstone benchmark

tagarmharc m1 luas uimhríochta

Whetstone benchmark

tagarmharc m1 próiseála

Dhrystone benchmark

tagrach a

referential a

tagróir m3

referrer s

taibhse f4

phantom s

táibléad m1

tablet s

táibléad m1 grafaice

graphics tablet

taifeach m1

resolution s, res.

taifeach m1 digiteach

digital resolution

taifeach m1 spásúil

spatial resolution

taifeach m1 taispeána grafaí

graphic display resolution

taifead1 v

record1 v

taifead2 m1

record2 s

taifeadadh m (gs -eadta)

recording s

taifeadadh m débhíogach

double-pulse recording

taifeadadh m Digiteach Dírshrutha (= taifeadadh m DSD)

Direct Stream Digital recording, DSD recording

taifeadadh m DSD (= taifeadadh m Digiteach Dírshrutha)

DSD recording, Direct Stream Digital recording

taifeadadh m fuaime (= taifead m1 fuaime)

sound recording

taifeadadh m fill ar laofacht

return-to-bias recording

taifeadadh m fill ar nialas

return-to-zero recording

taifeadadh m fill ar thagairt

return-to-reference recording

taifeadadh m maighnéadach

magnetic recording

taifeadadh m modhnaithe mionathraithe minicíochta

modified frequency modulation recording

taifeadadh m pasmhodhnúcháin

phase modulation recording

taifeadadh m pas-trasdula

phase transition recording

taifeadán m1

recorder s

taifeadán m1 CDanna (= dóire m4 CDanna, scríbhneoir m3 CDanna)

CD recorder

taifeadán m1 físchaiséid (= VCR)

video cassette recorder, VCR

taifeadán m1 fístéipe (= VTR)

video tape recorder, VTR

taifead m1 aschuir

output record

taifead m1 dúblach

duplicate record

taifead m1 fisiciúil

physical record

taifead m1 fuaime (= taifeadadh m fuaime)

sound recording

taifead m1 iarcheangailte leis seo

appended record with following

taifead m1 idirbhirt

transaction record

taifead m1 loighciúil

logical record

taifead m1 neamhchosanta

unprotected record

taifead m1 sonraí

data record

taifead m1 tagartha

reference record

taifeoir m3

resolver s

taifid mpl aonfhaid

fixed-length records

taifid mpl dhúbailte

duplicated records

taifid mpl ghrúpáilte

grouped records

taifid mpl ilfhaid

variable-length records

taifid mpl róshreafa

overflow records

taifigh v

resolve v

taifithe a

resolved a

taighde m4 ar oibríochtaí

operations research

táirge m4 (Com.)

product1 s

táirgeacht f3

production1 s

táirgeadh m (gs -gtha)

production2 s

táirge f2 insoláthartha

deliverable s

táirgiúil a

productive a

táirgiúlacht f3

productivity s

tairiscint f3

proposition s

tairiscint f3 fhíor

true proposition

tairiseach1 m1

constant1 s

tairiseach2 a

constant2 a

tairiseach m1 ama

time constant

tairiseach m1 athshuite

relocation constant

tairiseach m1 Boole

Boolean constant

tairiseach m1 carachtair

character constant

tairiseach m1 carachtair ochtnártha

octal character constant

tairiseach m1 domhanda

global constant

tairiseach m1 domhanda Boole

global Boolean constant

tairiseach m1 fada

long constant

tairiseach m1 heicsidheachúlach

hexadecimal constant

tairiseach m1 idirleata

diffusion constant

tairiseach m1 ilcharachtar

multicharacter constant

tairiseach m1 líonra

network constant

tairiseach m1 ochtnártha

octal constant

tairiseach m1 pointe fhosaithe

fixed-point constant

tairiseach m1 snámhphointe

floating-point constant

tairiseach m1 teaghráin

string constant

tairiseach m1 treorach

instruction constant

tairseach1 f2

threshold s

tairseach2 f2

portal1 s

tairseach f2 faisnéise fiontair

enterprise information portal

tairsí gs as a

portal2 a

taisce f4 (= cuimhne f4 thaisce)

cache s

taiscéal v

explore v

taiscéaladh m (gs -lta) (= taiscéalaíocht f3)

exploring s

taiscéalaí m4

explorer s

taiscéalaíocht f3 (= taiscéaladh m)

exploring s

taisce f4 chomhad

file cache

taisce f4 chomhthiomsaitheach

associative cache

taisce f4 chomhuaineach

look aside cache

taisce f4 dhírmhapáilte

direct-mapped cache

taisce f4 iliontrálach chomhthiomsaitheach

set associative cache

taisce f4 lán-chomhthiomsaitheach

fully associative cache

taisce f4 RAM

RAM cache

taisce f4 shrathach

look through cache

taisce f4 speiceála

snoopy cache

taispeáin v

show v, demonstrate v, display1 v

taispeáin v an deasc

show desktop

taispeáin/folaigh v

show/hide v

taispeáint f3 (gs -ána pl )

display2 s

taispeáint f3 astaithe réimse

field emission display

taispeáint f3 dé-óid astaithe solais (= taispeáint f3 LED)

light-emitting diode display, LED display

taispeáint f3 (forleagan) foirme

form flash

taispeáint f3 lánleathanaigh

full-page display

taispeáint f3 leachtchriostail (= LCD)

liquid crystal display, LCD

taispeáint f3 LED (= taispeáint f3 dé-óid astaithe solais)

LED display, light-emitting diode display

taispeáint f3 mhonatóra

monitor display

taispeáint f3 phlasma

plasma display

taispeáint f3 phlasma gáis (= GPD)

gas plasma display, GPD

taispeáint f3 rointgine

roentgen display

taispeáint f3 scáileán tadhaill

touch-screen display

taispeána gs as a

demo a

taispeántas m1 sleamhnán

slide show

taithí f4 láimhe oibriúcháin

hands-on operating experience

talamh m/f (gs talaimh/talún)

ground s

talmhú m (gs -mhaithe) (= talmhúchán m1)

earthing s

talmhúchán m1 (= talmhú m)

earthing s

tanaigh v

attenuate v

tánaisteach a

secondary a

tanú m (gs -naithe) (= tanúchán m1)

attenuation s

tanúchán m1 (= tanú m)

attenuation s

tanúchán m1 picteilíní

pixel thinning

taobh-bhanda m4

sideband s

taobh-bhanda m4 iarmharach

vestigial sideband

tapa m4

tap2 s

tapáil v

tap1 v

tarchuir v (= TSMT)

transmit v, TSMT

tarchur1 m1

transmission1 s

tarchur2 m (gs -rtha)

transmission2 s

tarchuradóir m3

transmitter s

tarchur m air, tarchur as (= XON/XOFF)

transmission on, transmission off, XON/XOFF

tarchur m aisioncronach

asynchronous transmission

tarchur m aonphléacsach

simplex transmission

tarchur m aonpholach

unipolar transmission

tarchur m bunbhanda

baseband transmission

tarchur m comhuaineach

parallel transmission

tarchur m comhuaineach giotán

bit parallel transmission

tarchur m déphléacsach

duplex transmission

tarchur m digiteach

digital transmission

tarchur m iseacronach

isochronous transmission

tarchur m tosaigh, stop

start-stop transmission

tarchur m leathanbhanda

wideband transmission

tarchur m leath-dhéphléacsach

half-duplex transmission

tarchur m neamhchothromaithe

unbalanced transmission

tarchur m paicéad

packet transmission

tarchur m satailíte

satellite transmission

tarchur m sioncronach

synchronous transmission

tarchur m sonraí

data transmission

tarchur m srathach

serial transmission

tarchur m srathach giotán

bit serial transmission

tardhul m3

pass s

tarlaigh v

occur v

tarlú m (gs -laithe)

occurrence s

tarraing v

pull v, drag v, pop v

tarraing agus scaoil v

drag and drop

tarraingt f (gs -he)

dragging s

tar-rolladh m (gs -llta)

rollover s

tarrtháil v

rescue v

tasc m1

task s

tascáil f3

tasking s

táscaire m4

indicator s

táscaire m4 clingeach

ringing indicator

táscaire m4 ionad comhaid

file position indicator

táscaire m4 róshreafa

overflow indicator

táscaire m4 stádas eochrach

key status indicator

táscaire m4 staide (= SI2)

state indicator, SI2

táscaire m4 tarlaithe

occurrence indicator

táscaire m4 tosaíochta

priority indicator

tascbharra m4

taskbar s

tásc-chairt f2

indicator chart

tásc m1 diúltach

negative indication

Tascfhórsa m4 Innealtóireachta an Idirlín

Internet Engineering Task Force

tasc m1 nascóra

linker task

tasc m1 sa chúlra

background task

tasc m1 sa tulra

foreground task

TASI (= idirshuíomh m1 cainte sannta ama)

TASI, time-assignment speech interpolation

tástáil1 v

test1 v

tástáil2 f3

test2 s

tástáil3 f3

testing s

tástáil f3 aibítre

alphabetic test

tástáil f3 aischéimnitheach

regression testing

tástáil f3 aona(i)d

unit testing

tástáil f3 ar (an) strus See tástáil struis.

tástáil f3 chliobógach

leapfrog test

tástáil f3 chliobógach chraplaithe

crippled leap-frog test

tástáil f3 córais

system testing

tástáil f3 dhiagnóiseach

diagnostic test

tástáil f3 fíoraithe

verification test

tástáil f3 ghnásúil

procedural test

tástáil f3 imeallach

marginal test

tástáil f3 incriminteach

incremental testing

tástáil f3 inghlacthachta

acceptance test, acceptance testing

tástáil f3 inseirbhíse

in-service testing

tástáil f3 inúsáidteachta

usability test

tástáil f3 lotmhar

destructive testing

tástáil f3 lúibe

loop testing

tástáil f3 ó bharr anuas

top-down testing

tástáil f3 ó bhun aníos

bottom-up testing

tástáil f3 snáithe(anna)

thread testing

tástáil f3 struis (= tástáil f3 ar (an) strus)

stress testing

tástálaí m4

tester s

TAT (= aga m4 slánúcháin)

TAT, turnaround time

tátail fpl loighciúla sa soicind (= LIPS)

logical inferences per second, LIPS

tátal m1

inference s

tá Y ina bhall den tacar X (= is ball den tacar X é Y)

Y is an element of (the) set X

Tb (= teiribheart m1)

Tb, terabyte s

TB (= teirighiotán m1)

TB, terabit s

TCP (= Prótacal m1 Rialaithe Tarchurtha)

TCP, Transmission Control Protocol

TCP/IP (= Prótacal m1 Rialaithe Tarchurtha/ Prótacal Idirlín)

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TDM (= ilphléacsú m roinnte ama)

TDM, time-division multiplexing

TDMA (= ilrochtain f3 roinnte ama)

TDMA, time-division multiple access

TDS (= córas m1 faoi thiomáint idirbheart)

TDS, transaction-driven system

teach m bogearraí

software house

teachtaireacht f3

message s

teachtaireacht f3 an mhadra rua

fox message

teachtaireacht f3 earráide

error message

teachtaireacht f3 facs

fax message

teachtaireacht f3 foláirimh

alert message

teachtaireacht f3 ríomhphoist (= ríomhtheachtaireacht f3)

mail message, e-mail message

teachtaireacht f3 seirbhís earráide

error service message

teachtaireacht f3 stádais

status message

teachtaireacht f3 téacs (= téacsteachtaireacht f3)

text message

téacs m4

text s

téacs m4 a shábháil

saving text

téacschomhad m1

text file

téacschomhad m1 ineagarthóireachta

editable text file

téacschomhad m1 simplí

flat file

téacs m4 folaithe

hidden text

téacs m4 (na d)tréithe

attribute text

téacsteachtaireacht f3 (= teachtaireacht f3 téacs)

text message

teagasc m1 ríomhchuidithe (= CAI)

computer-aided instruction, CAI

teaghráin m1 chomhchaitéinithe

concatenated strings

teaghrán m1

string s

teaghrán m1 aibítre

alphabetic string

teaghrán m1 aonbhaill

unit string

teaghrán m1 athfhriotail

quoted string

teaghrán m1 carachtar

character string

teaghrán m1 ceadchomharthach

token string

teaghrán m1 cuardaigh

search string

teaghrán m1 dénártha

binary string

teaghrán m1 flop flapanna

flip-flop string

teaghrán m1 foinseach

source string

teaghrán m1 folamh (= teaghrán m1 neamhnitheach)

empty string

teaghrán m1 giotán

bit string

teaghrán m1 ionaid

replacement string

teaghrán m1 neamhnitheach (= teaghrán m1 folamh)

null string, empty string

teaghrán m1 siombailí

symbol string

teaghrán m1 téacs

text string

teaglaim f3

combination s

teaglaim f3 de lárú agus deighilt

centralized and partitioned combination

teaglaim f3 eochracha

key combination

teaglaim f3 thoirmiscthe

forbidden combination

teagmháil f3

contact s

teagmháil f3 idir cnoga is téip

head-to-tape contact

teagmháil f3 nua

new contact

teagmhas m1

event s

teagmhasach a

incidental a

teagmhas m1 mínormálta

abnormal event

teagmhas m1 randamach

random event

teagmhas m1 seachtrach

external event

téama m4 deisce

desktop theme

téamh m (gs téite)

warm-up s

teanga f4

language s

teanga f4 aidhme

object language

teanga f4 ardleibhéil (= HLL)

high-level language, HLL

teanga f4 (atá) bunaithe ar oibiachtaí

object-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar fhadhbanna

problem-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar ghnásanna

procedure-oriented language

teanga f4 (atá) dírithe ar mheaisín

machine-oriented language

Teanga f4 Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe (= SGML)

Standard Generalized Markup Language, SGML

teanga f4 choiteann

common language

teanga f4 den tríú glúin

third generation language

teanga f4 dhá ghiotán

two-byte language

teanga f4 dhíolama

assembly language

teanga f4 dhúchais

native language

teanga f4 fhógrach

declarative language

teanga f4 fhoinseach

source language

teanga f4 fhoirmiúil

formal language

teanga f4 ghnásúil

procedural language

teanga f4 iarratais (= QL)

query language, QL

Teanga f4 Iarratais Mhapaí Topaice

Topic Map Query Language

teanga f4 idirmheánach

intermediate language

teanga f4 inbhreisithe

extensible language

teanga f4 ionramhála sonraí

data manipulation language

teanga f4 íseal-leibhéil (= LLL)

low-level language, LLL

teanga f4 léiriúcháin

representational language

teanga f4 liostaphróiseála

list-processing language

teanga f4 mharcála

markup language

Teanga f4 Mharcála Comhéadan Úsáideora (= UIML)

User Interface Markup Language, UIML

Teanga f4 Mharcála do Ghléasanna gan Sreang (= WML)

Wireless Markup Language, WML

Teanga f4 Mharcála Ghinearálaithe (= GML)

Generalized Markup Language, GML

Teanga f4 Mharcála Hipirtéacs (= HTML)

Hypertext Markup Language, HTML

Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe (= XML)

Extensible Markup Language, XML

Teanga f4 Mharcála Inbhreisithe Gnóthas Beag (= SMBXML)

Small Business Extensible Markup Language, SMBXML

Teanga f4 Mharcála Matamaitice (= MathML)

Mathematics Markup Language, MathML

Teanga f4 Mharcála Tairsí (= PML)

Portal Markup Language, PML

teanga f4 mheaisín (= meaisínteanga f4)

machine language

teanga f4 nádúrtha

natural language

teanga f4 na n-orduithe

command language

teanga f4 neamhghnásúil ríomhaireachta

nonprocedural computing language

teanga f4 rialaithe jabanna (= JCL)

job control language, JCL

teanga f4 rindreála

rendering language

teanga f4 ríomhaireachta

computer language

teanga f4 ríomhchlárúcháin

programming language

Teanga f4 Shainithe Sonraí (= DDL)

Data Definition Language, DDL

Teanga f4 Shamhaltaithe Aontaithe (= UML)

Unified Modelling Language, UML

teanga f4 shamhaltaithe réaltachta fíorúla (= VRML)

virtual reality modelling language, VRML

teanga f4 shintéiseach

synthetic language

teanga f4 shiombalach

symbolic language

teanga f4 stíle

style language

Teanga f4 Struchtúrtha Iarratas (= SQL)

Structured Query Language, SQL

teanga f4 thrasfhoirmiúcháin

transformation language

teanga f4 thuairiscithe leathanach (= PDL1)

page description language, PDL1

Teanga f4 Thuairiscithe Sonraí

Data Description Language

teangeolaíocht f3 chorpais

corpus linguistics

teannas m1 íseal

low tension

teasáras m1 (= stórchiste m4)

thesaurus s

teasc v

truncate v

teascadh m (gs -ctha)

truncating s, truncation s

teascóg f2

sector2 s

teascógaigh v

sector1 v

teascóg f2 na deighilte

partition sector

teastas m1 digiteach

digital certificate

teastas m1 neamhdhleathach nó do-fhíoraithe

illegal or unverifiable certificate

teatróid f2

tetrode s

teibí a

abstract3 a

teibigh v

abstract2 v

teibiú m (gs -bithe)

abstraction2 s

teicí m4 (pl teicithe) (Fam.)

techie s

teicneolaíocht f3

technology s

teicneolaíocht f3 an bhrú

push technology

teicneolaíocht f3 cnogaí maighnéadfhriotaíocha

magnetoresistive head technology

teicneolaíocht f3 cnogaí monailiotacha

monolithic head technology

teicneolaíocht f3 cumarsáide

communications technology

teicneolaíocht f3 dioscaí hibrideacha

hybrid disk technology

teicneolaíocht f3 faisnéise (= IT)

information technology, IT

teicneolaíocht f3 faisnéise agus cumarsáide (= ICT)

information and communications technology, ICT

teicneolaíocht f3 gléasanna gan sreang

wireless (application) technology

teicneolaíocht f3 gléasta dromchla

surface mounting technology

teicneolaíocht f3 láithreachta

presence technology

teicneolaíocht f3 mearphaicéid

fast packet technology

teicneolaíocht f3 na tarraingthe

pull technology

teicneolaíocht f3 rapair

wrapper technology

teicneolaíocht f3 snáithín optaice

optical fibre technology

teicníc f2

technique s

teicnící fpl aisghabhála faisnéise

information retrieval techniques

teicnící fpl comhbhrúite

compression techniques

teicniúil a

technical a

teideal m1

title s

téigh v

warm v up

téigh v as feidhm

expire v

téigh v go

go to

teilea-chlóscríobhán m1 (= TTY)

teletypewriter s, TTY

teileachomaitéireacht f3

telecommuting s

teileachomhdháil1 f3

teleconference s

teileachomhdháil2 f3

teleconferencing s

teileachumarsáid f2

telecommunications spl

teileadachtal m1

teledactyl s

teileafón m1 (= fón m1, guthán m1)

(tele)phone s

teileafónaíocht f3

telephony s

teileafón m1 póca (= fón m1 póca)

mobile (tele)phone

teileamaitic f2

telematics s

teileamhargaíocht f3

telemarketing s

teilea-oibriú m (gs -rithe)

teleworking s

teileaphróiseáil f3

teleprocessing s

teilg v

cast1 v

teilgean1 m1

projection s

teilgean2 m1

cast2 s

teilgean m1 gutha

voice projection

teilgeoir m3 digiteach

digital projector

teilgeoir m3 sonraí (= sonratheilgeoir m3)

data projector

teilifís f2

television s

teilifís f2 ardghléine (= HDTV)

high definition television, HDTV

teilifís f2 ciorcaid iata (= CCTV)

closed circuit television, CCTV

teilifís f2 dhigiteach

digital television

teilifíseán m1

television set

Teilifís f2 Ghréasáin

WebTV s

teilifís f2 idirghníomhach

interactive television

teiliméadar m1

telemeter2 s

teiliméadracht f3

telemetry s

teiliméadráil1 v

telemeter1 v

teiliméadráil2 f3

telemetering s

teiliprintéir m3

teleprinter s

teilitéacs m4

teletext s

teimpléad m1

template s

teimpléad m1 méarchláir

keyboard template

teip1 v

fail v

teip2 f2

miss s, failure s

téip f2

tape s

téip f2 bhán (= téip f2 ghlan)

blank tape

téipchaiséad m1 (= caiséad m1 téipe)

cassette tape

teip f2 córais

system failure

teipeanna fpl seolta

send failures

teipfhulangach a

failsoft a

téip f2 ghlan (= téip f2 bhán)

blank tape

téip f2 idirbhirt

transaction tape

téip f2 pháipéir (= téip f2 phollta)

paper tape

téip f2 phollta (= téip f2 pháipéir)

punched tape

téip f2 réamh-mháistirchóipeáilte

premastered tape

teip f2 trealaimh

equipment failure

teirea- pref (= T1, teiri- pref)

tera- pref, T1

teireaflap m4 (= TFLOP)

teraflop s, TFLOP

teiri- pref (= T1, teirea- pref)

tera- pref, T1

teiribheart m1 (= Tb)

terabyte s, Tb

teirighiotán m1 (= TB)

terabit s, TB

teiriheirts m4 (= THz)

terahertz s, THz

teirminéal m1

terminal s

teirminéal m1 aitheanta gutha (= VRT)

voice recognition terminal, VRT

teirminéal m1 cliste

intelligent terminal, smart terminal

teirminéal m1 cró an-mhion (= VSAT)

very-small-aperture terminal, VSAT

teirminéal m1 dúr

dumb terminal

teirminéal m1 fíorúil

virtual terminal

teirminéal m1 fístaispeána (= aonad m1 fístaispeána, VDT)

video display terminal, visual display terminal, VDT

teirminéal m1 idirghníomhaíochta

interactive terminal

teirminéal m1 mapa carachtar

character-map terminal

teirminéal m1 rochtana poiblí (= PAT)

public access terminal, PAT

teirminéal m1 sonraí

data terminal

teirminéal m1 sonraí réidh (= DTR)

data terminal ready, DTR

teirminéal m1 úsáideora

user terminal

teisle m4 (= T2)

tesla, T2

teitread m1

tetrad s

Teletype

Teletype s

Telex

Telex s

teocht f3

temperature s

teoiric f2 an chandaim

quantum theory

teoiric f2 faisnéise

information theory

teoiriciúil a

theoretical a

teoiric f2 na ciúála

queuing theory

teoiric f2 na coibhneasachta

theory of relativity

teoiric f2 na dtacar

set theory

teoiric f2 na dteaghrán (= teoiric f2 na sártheaghrán)

string theory

teoiric f2 na hollchumarsáide

mass communication theory

teoiric f2 na sártheaghrán (= teoiric f2 na dteaghrán)

superstring theory

teoiric f2 réimsí aontaithe

unified-field theory

teoirim f2 (= teoragán m1)

theorem s

teoirim f2 ghinearálta

general theorem

teoragán m1 (= teoirim f2)

theorem s

teorainn f5

limit2 s

teorainn f5 dhiúltach-dheimhneach (= teorainn f5 p-n)

positive-negative boundary, p-n boundary

teorainneacha fpl inathraitheacha

floating limits

teorainn f5 p-n (= teorainn f5 dhiúltach-dheimhneach)

p-n boundary, positive-negative boundary

teorainn f5 slánuimhreach

integral limit

teorannaigh v

limit1 v

teorannú m (gs -nnaithe)

limiting1 s

teorannú m crua

hard limiting

teoranta a ag an bpróiseas (= teoranta a ag an phróiseas)

process-bound a

teoranta a ag an phróiseas See teoranta ag an bpróiseas.

teoranta a ag forimeallach/forimeallaigh

peripheral-bound a, peripheral-limited a

teoranta a ag ionchur/aschur

input/output limited

teorantach a

limiting2 a

teorantóir m3

limiter s

teorantóir m3 borrtha

surge protector (strip), surge limiter

teormharcáil v

delimit v

teormharcóir m3

delimiter s

teormharcóir m3 nóta tráchta

comment delimiter

teormharcóir m3 sonraí (= deighilteoir m3)

data delimiter

TEP (= ríomhchlár m1 aithrise teirminéil)

TEP, terminal emulation program

TF (= IT, teicneolaíocht f3 faisnéise)

IT, information technology

TFC (= ICT, teicneolaíocht f3 faisnéise agus cumarsáide)

ICT, information and communications technology

TFLOP (= teireaflap m4)

TFLOP, teraflop s

TFTP (= Prótacal m1 Aistrithe Comhad Beagbhríoch)

TFTP, Trivial File Transfer Protocol

Thinwire (= cábla m4 comhaiseach Thinnet, Cheapernet)

Thinwire s

THz (= teiriheirts m4)

THz, terahertz s

ticbhosca m4

check box

TIFF (= Formáid f2 Comhaid Íomhánna le Clibeanna)

TIFF, Tagged Image File Format

tilde m4

tilde s

tíligh v

tile v

tílithe a

tiled a

tíliú m (gs -ithe)

tiling s

timdháileadh m comh-agach

round robin

timfhill v

wrap v

timfhilleadh1 m (gs -llte)

wraparound s

timfhilleadh2 m (gs -llte)

wrapping s

timfhilleadh m giotánra

wordwrap s

timfhilleadh m téacs

text wrap

timfhilleadh m uathoibríoch

automatic wraparound

timpeallacht f3

environment s

timpeallachtaí fpl ilardáin crua-earraí agus bogearraí

multiplatform hardware and software environments

timpeallacht f3 chomhtháite

integrated environment

timpeallacht f3 chomhtháite eagarthóireachta/foilsitheoireachta

integrated editing/publishing environment

timpeallacht f3 fhisiciúil

physical environment

timpeallacht f3 foghlama

learning environment

tiomáin v

drive1 v

tiománaí m4

driver s

tiománaí m4 athsheachadáin

relay driver

tiománaí m4 ceathartha cloig

quad clock driver

tiománaí m4 gléis

device driver

tiománaí m4 gléis fíorúil

virtual device driver

tiománaí m4 prótacail

protocol driver

tiománaí m4 tástála

test driver

tiománaí m4 téipe

tape driver

tiomántán m1

drive2 s

tiomántán m1 (an) diosca bhoig

floppy disk drive

tiomántán m1 Cartús Ceathrú Orlaigh (= tiomántán m1 QIC)

Quarter-Inch Cartridge drive, QIC drive

tiomántán m1 crua

hard drive

tiomántán m1 diosca

disk drive

tiomántán m1 ilfheidhmeanna

multifunction drive

tiomántán m1 intaifeadta dlúthdhioscaí

recordable CD drive

tiomántán m1 Jaz

Jaz drive

tiomántán m1 leathairde

half-height drive

tiomántán m1 QIC (= tiomántán m1 Cartús Ceathrú Orlaigh)

QIC drive, Quarter-Inch Cartridge drive

tiomántán m1 réamhshocraithe

default drive

tiomántán m1 reatha

current drive

tiomántán m1 scáthánaithe

mirror drive

tiomántán m1 seachtrach discéad

external floppy drive

tiomántán m1 sprice

destination drive

tiomántán m1 téipe (= deic f2 téipe, léitheoir m3 téipe maighnéadaí)

tape drive

tiomántán m1 Zip

Zip drive

tiomnaigh v

dedicate v

tiomnaithe a

dedicated a

tiomnú m (gs -naithe)

dedication s

tiomsaigh1 v (El.)

collect2 v

tiomsaigh2 v

compile v

tiomsaitheoir1 m3 (El.)

collector s

tiomsaitheoir2 m3

compiler s

tiomsaitheoir m3 modheolaíochta

methodology compiler

tiomsú m (gs -saithe) (= tiomsúchán m1)

compilation s

tiomsúchán m1 (= tiomsú m)

compilation s

tiomsú m coinníollach

conditional compilation

tiomsú m neamhspleách

independent compilation

tiomsú m spleách

dependent compilation

tionchar m1

effect s

tionscadal m1

project s

Tionscadal m1 802 IEEE

IEEE Project 802

Tionscadal m1 Ríomhsheirbhísí Comh-Aireachta

eCabinet Project

Tionscadal m1 Ríomhsheirbhísí Reachtaíochta

eLegislation Project

tionscain v

initiate v

tiontaigh v

convert1 v

tiontaire m4

converter s

tiontaire m4 A/D (= tiontaire m4 analógach go digiteach)

A/D converter, analog-to-digital converter

tiontaire m4 analógach go digiteach (= tiontaire m4 A/D)

analog-to-digital converter, A/D converter

tiontaire m4 caighdeán

standards converter

tiontaire m4 cóid

code converter

tiontaire m4 comhéadain

interface converter

tiontaire m4 D/A (= tiontaire m4 digiteach go hanalógach)

D/A converter, digital-to-analog converter

tiontaire m4 digiteach go hanalógach (= tiontaire m4 D/A)

digital-to-analog converter, D/A converter

tiontaire m4 prótacal

protocol converter

tiontaire m4 sonraí

data converter

tiontaire m4 srathach go comhuaineach

serial-to-parallel converter

tiontú m (gs -taithe) (= tiontúchán m1)

conversion1 s

tiontú m analógach go digiteach

analog-to-digital conversion

tiontú m bonnuimhreach

radix conversion

tiontúchán m1 (= tiontú m)

conversion1 s

tiontú m comhaid

file conversion

tiontú m comhreathach

concurrent conversion

tiontú m comhuaineach

parallel conversion

tiontú m intuigthe (= tiontú m uathoibríoch)

implicit conversion

tiontú m meán

media conversion

tiontú m ó dheachúlach go dénártha

decimal-to-binary conversion

tiontú m ó dhénártha go deachúlach

binary-to-decimal conversion

tiontú m raoin

range conversion

tiontú m sainithe ag an úsáideoir

user-defined conversion

tiontú m sonraí

data conversion

tiontú m uathoibríoch (= tiontú m intuigthe)

automatic conversion

tiúin v

tune v

tiúnadh m (gs -nta)

tuning s

tiúnadh m ríomhchláir

program tuning

tiús m1 picteilíní

pixel depth

TLA1 (= giorrúchán m1 trí litir)

TLA1, three-letter abbreviation

TLA2 (= acrainm m4 trí litir)

TLA2, three-letter acronym

T-lasc f2

T switch

TLD1 (= gléas m1 glasála teirminéil)

TLD1, terminal locking device

TLD2 (= fearann m1 barrleibhéil)

TLD2, top-level domain

TM1 (= meáin mpl tarchurtha)

TM1, transmission media

TM2 (= tríchraoladh m)

TM2, triplecasting s

tobscoir v

abort v

toilleadh m (gs -llte)

capacity2 s

toilleadh m stórais

storage capacity

toilleas m1

capacitance s

toilleas m1 iomlán

total capacitance

toilleas m1 seadánach

parasitic capacitance

toilleoir m3

capacitor s

toilleoir m3 neodrúcháin

neutralizing capacitor

toilleoir m3 polaistiréine

polystyrene capacitor

toipeolaíocht f3

topology s

toipeolaíocht f3 chascáidithe réalta

cascaded star topology

toipeolaíocht f3 crainn

tree topology

toipeolaíocht f3 fháinneach

ring topology

toipeolaíocht f3 fháinneach sreangaithe go réaltach

star wired ring topology

toipeolaíocht f3 líonra

network topology

toipeolaíocht f3 líonra mogalra

mesh network topology

toipeolaíocht f3 réaltach

star topology

tóireadóir m3

probe s

toirtilín m4

voxel s

toise m4

dimension s

tollánú m IP (= IPT)

IP tunnelling, IPT

tomagrafaíocht f3 ríomhchuidithe (= CAT1)

computer-aided tomography, CAT1

tomhais v

measure1 v

tomhaiste a

measured a

tomhaltáin mpl

consumables spl

tomhas m1

measure2 s

tomhas m1 muiníne

confidence measure

ton m1 diailithe

dialtone s

ton m1 gafa

engaged tone

ton m1 gréasáin

webtone s

tonn f2

wave s

tonnán1 m1

ripple s

tonnán2 m1

wavelet s

tonn-anailíseoir m3

wave analyser

tonnchruth m3

waveform s

tonnchruth m3 analógach

analog waveform

tonnfhad m1

wavelength s

tonn f2 Hertz

Hertzian wave

tonn f2 sínis

sine wave

tonnta fpl fuaimiúla dromchla

surface acoustic waves

tonntreoraí m4

waveguide s

tonóir m3

toner s

tonóir m3 gann

toner low

TOP (= Prótacail mpl Theicniúla agus Oifige)

TOP, Technical and Office Protocols

toradh1 m1 (pl -rthaí)

result s

toradh2 m1 (Arith., Comp.)

product2 s

torann m1

noise s

torann m1 bán

white noise

torann m1 ciorcaid

circuit noise

torann m1 córasach

systematic noise

torann m1 nádúrtha

natural noise

torann m1 na gréine

solar noise

torann m1 ríge

impulse noise

torann m1 sáithiúcháin

saturation noise

torann m1 Schottky

Schottky noise, shot noise

torann m1 stocastach

stochastic noise

torann m1 teirmeach

thermal noise

toróideach m1

toroid s

tosach m1

front-end1 s

tosaigh1 v

start1 v

tosaigh2 gs as a (= tul-2 pref)

front-end2 a

tosaigh3 gs as a (= tús- pref)

initial a

tosaíocht f3

precedence s, priority s

tosaíochtaí fpl idirbhristeacha

interrupt priorities

tosca fpl daonna (= eirgeanamaíocht f3)

human factors

tosca fpl uainiúcháin

timing considerations

tosú m (gs -saithe) (= tús m1)

start2 s

tosú m te (= bútáil f3 the)

warm start

TPS (= idirbhearta mpl sa soicind)

TPS, transactions per second

trácht m3

traffic s

tráchtáil f3 mhóibíleach (= m-thráchtáil f3)

mobile commerce, m-commerce

trácht m3 Idirlín

Internet traffic

tráidire m4 fothaithe (= tráidire m4 páipéir)

feed tray

tráidire m4 páipéir (= tráidire m4 fothaithe)

paper tray

traidisiúnta a (= gnásúil a)

conventional a

Traíoch m1

Trojan (horse)

traiseáil f3

thrashing s

tralaí m4 siopadóireachta

shopping trolley, shopping cart

tranglam m1 páipéir

paper jam

trasaire m4

transputer s

trasardáin gs as a

cross-platform a

traschódóir m3

transcoder s

traschódú m (gs -daithe)

transcoding s

traschóiritheoir m3

bridge s

traschóiriú m (gs -rithe)

bridging s

traschuir v (= aistrigh2 v)

transfer1 v

traschur m (gs -tha) (= aistriú m)

transfer2 s

traschur m coinníollach (= aistriú m coinníollach)

conditional transfer

traschur m comhuaineach (= aistriú m comhuaineach)

parallel transfer

traschur m neamhchoinníollach rialúcháin (= aistriú m neamhchoinníollach rialúcháin)

unconditional control transfer

traschur m sonraí (= aistriú m sonraí)

data transfer

traschur m srathach (= aistriú m srathach)

serial transfer

trascríobh v

transcribe v

trascríobhaí m4

transcriber s

trasduchtóir m3

transducer s

trasduchtóir m3 díláithriúcháin

displacement transducer

trasdul1 m3

transit s

trasdul2 m3

transition s

trasdul m3 grod

abrupt transition

trasdul m3 staide

state transition

trasfhoirmeoir m3

transformer s

trasfhoirmeoir m3 ardmhinicíochta

high-frequency transformer

trasfhoirmeoir m3 íoschéimneach

step-down transformer

trasfhoirmeoir m3 uaschéimneach

step-up transformer

trasfhoirmigh v

transform v

trasfhoirmiú m (gs -mithe)

transformation s

trasfhoirmiú m foirmiúil

formal transformation

trasfhreagróir m3

transponder s

trasghlacadóir m3 (= aonad m1 rochtana meán)

transceiver s

trasghlacadóir m3 bus

bus transceiver

traslitrigh v

transliterate v

traslitriú m (gs -rithe)

transliteration s

trasnach a

transverse a

trasnaí a

transversal a

trasnaigh1 v

traverse v

trasnaigh2 v

intersect v

trasnáil f3

traversal s

trasnáil f3 crainn

tree traversal

trasnáil f3 graif

graph traversal

trasnáil f3 iaroird

postorder traversal

trasnáil f3 in ord

in-order traversal

trasnáil f3 réamhoird

preorder traversal

trasnaíocht f3

interference s, crosstalk s

trasnaíocht f3 heitridíneach

heterodyne interference

trasnaíocht f3 leictreamaighnéadach

electromagnetic interference

trasnaíocht f3 radaimhinicíochta (= RFI)

radio frequency interference, RFI

trasnamhéadar m1

interferometer s

trasnú m (gs -naithe)

intersection1 s

trasraitheoir m3

transistor s

trasraitheoir m3 aon chumair

unijunction transistor

trasraitheoir m3 cumair

junction transistor

trasraitheoir m3 dépholach

bipolar transistor

trasraitheoir m3 npn

npn transistor

trasraitheoir m3 PnP

PnP transistor

trasraitheoir m3 pointe teagmhála

point-contact transistor

trasraitheoir m3 tionchar réimse (= FET)

field-effect transistor, FET

trasraitheoir m3 tionchar réimse (de chineál) leathsheoltóir ocsaíd mhiotail (= MOSFET)

metal-oxide semiconductor field-effect transistor, MOSFET

trasraitheoir m3 tionchar réimse teatróide (= FET teatróide)

tetrode field-effect transistor

tras-seoltas m1

transconductance s

trasuigh v

transpose v

trasuíomh m1

transposition s

tráth m3 na gceist (= quiz m4)

quiz s

trealamh m1

equipment s

trealamh m1 aschurtha

output equipment

trealamh m1 cumarsáid sonraí

data communications equipment

trealamh m1 físchomhdhála

video-conferencing kit

trealamh m1 forimeallach

peripheral equipment

trealamh m1 glanta cnoga

head-cleaning kit

trealamh m1 rialaithe próisis

process control equipment

trealamh m1 ríomhairithe

computerized equipment

trealamh m1 ríomhphróiseála sonraí

electronic data processing equipment

trealamh m1 tánaisteach

auxiliary equipment

trealamh m1 teilgin

projection equipment

trealamh m1 teirminéal sonraí (= DTE)

data terminal equipment, DTE

trealamh m1 tiontúcháin

conversion equipment

treallach a

arbitrary a

treasach a

tertiary a

treascair v

subvert v

tréchur m1

throughput s

tréchur m1 sonraí

data throughput

trédhearcach a

transparent a

trédhearcacht f3

transparency2 s

trédhearcacht f3 an idirbhriste

interrupt transparency

trédhearcacht f3 ciorcad sonraí

data circuit transparency

trédhearcacht f3 sonraí

data transparency

tréimhse f4 athghiniúna (= ráta m4 scanta, scanráta m4)

regeneration period

tréimhse f4 choinneála

retention period

tréimhsiúil a (Gen.)

periodic(al) a

treise f4

emphasis s

treisigh v

emphasize v

tréith f2 (= aitreabúid f2)

attribute s

tréith f2 aicme

class attribute

tréith f2 aitheantais

ID attribute

tréith f2 aonluacha

single-valued attribute

tréith f2 choimeádta

reserved attribute

tréith f2 dhíorthaithe

derived attribute

tréithe fpl cuardaigh

search attributes

tréith f2 eochrach

key attribute

tréithe fpl riachtanacha

required attributes

tréith f2 ilchodach

composite attribute

tréith f2 il-luachanna

multivalued attribute

tréith f2 neamheochrach

nonkey attribute

tréith f2 neamhnitheach

null attribute

tréith f2 sonraí

data attribute

tréleictreach1 m1

dielectric1 s

tréleictreach2 a

dielectric2 a

treo-eochracha fpl

direction keys

treoir1 f5 (gs -orach)

instruction s, directive s

treoir2 f5 (gs -orach)

guide s

treoir f5 aistrithe

transfer instruction

treoir f5 aistrithe sonraí

data movement instruction

treoir f5 aonseolta

one-address instruction

treoir f5 asbhainte

extract instruction

treoir f5 bhán (= neamhghníomhaíocht f3, scip f2, treoir f5 neamhghníomhaíochta)

blank instruction

treoir f5 bhogtha

move instruction

treoir f5 bhrainseála

branch instruction

treoir f5 bhrainseála coinníollaí

conditional branch instruction

treoir f5 bhrainseála neamhchoinníollaí

unconditional branch instruction

treoir f5 bhrisphointe

breakpoint instruction

treoir f5 bhrisphointe choinníollaigh

conditional breakpoint instruction

treoir f5 chaoch

dummy instruction

treoir f5 cheithre sheoladh

four address instruction

treoir f5 chinnteoireachta

decision instruction

treoir f5 choinneála

hold instruction

treoir f5 chomparáide

compare instruction, comparison instruction

treoirchóras m1

pilot system

treoir f5 chuardaigh tábla

table look-up instruction

treoir f5 dhá sheoladh

two-address instruction

treoir f5 ELSE

ELSE instruction

treoir f5 gan seoladh

zero address instruction, no-address instruction

treoir f5 ghabhála

fetch instruction

treoir f5 ghlaoite gnáis

procedure call instruction

treoir f5 iarbhír

actual instruction

treoir f5 ilseoltaí

multi-address instruction

treoir f5 imill

margin guide

treoir f5 iolraithe is roinnte

multiply-divide instruction

treoir f5 iomlaoide

shift instruction

treoir f5 ionchurtha/aschurtha

input/output instruction

treoir f5 iontrála

entry instruction

treoir f5 láithreach

immediate instruction

treoir f5 léime

jump instruction

treoir f5 léime coinníollaí

conditional jump instruction

treoir f5 léime neamhchoinníollaí

unconditional jump instruction

treoirlínte fpl

guidelines spl

treoir f5 loighciúil

logical instruction

treoir f5 lúibe

loop instruction

treoir f5 mheaisín (= meaisíntreoir f5)

machine instruction

treoir f5 mheaisínchóid

machine-code instruction

treoir f5 neamhdhleathach

illegal instruction

treoir f5 neamhghníomhaíochta (= neamhghníomhaíocht f3, scip f2, treoir f5 bhán)

no operation instruction

treoir f5 ortagánach

orthogonal instruction

treoirphointeoir m3

instruction pointer

treoirpholl m1

index hole

treoir f5 phribhléideach

privileged instruction

treoir f5 phróiseála

processing instruction

treoir f5 réamhphróiseála

preprocessing directive

treoir f5 rialúcháin

control instruction

treoir f5 ríomhaire

computer instruction

treoir f5 ríomhchláir

program instruction

treoir f5 scáileáin

onscreen instruction

treoir f5 sheoladh n móide a haon

n-plus-one address instruction

treoir f5 sheolta

address instruction

treoir f5 stíl feidhmchláir

application style guide

treoir f5 theanntaithe

trapped instruction

treoir f5 thiomsaitheoir aithrise

emulation compiler directive

treoir f5 thiomsaitheora

compiler directive

treoirthionscadal m1

pilot project

treoir f5 thrí sheoladh

three address instruction

treoir f5 uimhríochta

arithmetic instruction

treoluas m1

velocity s

treoluas m1 guagtha

drift velocity

treoraí m4

leader s

treoraí m4 téipe

tape leader

treoshuíomh m1

orientation s

treoshuíomh m1 leathanaigh

page orientation

treoshuíomh m1 portráide

portrait orientation

treoshuíomh m1 tírdhreacha

landscape orientation

tréscaoilteacht f3 (mhaighnéadach)

permeability

tréshoilseán m1

transparency1 s

triad m1

triad s

triailrith1 v

burn-in1 v

triailrith2 m3

burn-in2 s

triantánach a

triangular a

triantánacht f3

trigonometry s

triantán m1 inbhéartaithe

inverted triangle

triantánú m (gs -naithe)

triangulation s

triantánúil a

trigonometric a

tríbheachtais gs as a

triple-precision a

tríchosach m1

tripod s

tríchraolachán m1 (= TM2, tríchraoladh m)

triplecasting s, TM2

tríchraoladh m (gs -lta) (= TM2, tríchraolachán m1)

triplecasting s, TM2

tríchrómatach a

trichromatic a

tríghiotán m1

tribit s

trínártha a

ternary a

trióid f2

triode s

tríthoiseach a

three-dimensional a

tríú foirm f2 normalach, an

third normal form, 3NF

tríú glúin f2, an

third generation

tríú páirtí m4 iontaofa

trusted third party

TRL (= loighic f2 trasraitheora is friotóra)

TRL, transistor-resistor logic

trom a

bold a

tromlach m1

majority s

truailligh v

corrupt1 v

truaillithe a

corrupt2 a

truailliú m (gs -llithe)

corruption s

truailliú m sonraí

data corruption

truicear1 v

trigger1 v

truicear2 m1

trigger2 s

truicear- pref (= truiceartha gs as a)

trigger3 a

truicearadh m (gs -rtha)

triggering s

truicearphéire m4 (= péire m4 truiceartha)

trigger pair

truiceartha gs as a (= truicear- pref)

trigger3 a

trunc m3

trunk s

trunc-chábla m4

trunk cable

trunc-chúpláil f3

trunk coupling

truncdhiailiú m rannpháirtí

subscriber trunk dialling

TSD (= gléas m1 slándála teirminéal)

TSD, terminal security device

TSMT (= tarchuir v)

TSMT, transmit v

TSR (= críochnaigh ach fan v lonnaithe)

TSR, terminate and stay resident

TSS (= córas m1 comhroinnte ama)

TSS, time-shared system

T-thástáil f3

T-test s

TTL (= loighic f2 trasraitheora is trasraitheora)

TTL, transistor-transistor logic

TTY (= teilea-chlóscríobhán m1)

TTY, teletypewriter s

TU (= aonad m1 téipe)

TU, tape unit

tuairisc1 f2

description s

tuairisc2 f2 (= tuarascáil f3)

report s

tuairisc f2 achomair

summary report

tuairisc f2 ar an chóras See tuairisc ar an gcóras.

tuairisc f2 ar an gcóras (= tuairisc f2 ar an chóras)

system description

tuairisc f2 ar an ionchur/aschur

input/output description

tuairisc f2 ar an timpeallacht reatha

current environment description

tuairisc f2 ar aonán

entity description

tuairisc f2 (ar) earráidí

error report

tuairisc f2 ar fhadhb

problem description

tuairisc f2 ar na seirbhísí reatha

current services description

tuairisc f2 ar shonraí

data description

tuairisc f2 ar tháirge

product description

tuairisc f2 ar thimpeallacht theicniúil

technical environment description

tuairisceoir m3

descriptor s

tuairisceoir m3 comhaid

file descriptor

tuairisceoir m3 leathanaigh

page descriptor

tuairisceoir m3 preideacáideach

predicate descriptor

tuairisc f2 imlíneach ar thimpeallacht reatha

outline current environment description

tuairiscí fpl tréimhsiúla

periodic reports

tuairisciú m eisceachtaí

exception reporting

tuairisc f2 theicniúil

technical report

tuairt f2 (= cliseadh m)

crash2 s

tuairteáil v (= clis v)

crash1 v

tuarascáil f3 (= tuairisc2 f2)

report s

tuaslagán m1 glantacháin

cleaning solution

tuile f4 sheicheamhach

sequential flooding

tuisle m4

glitch s

tul-1 pref (= ar aghaidh adv )

forward2 a

tul-2 pref (= tosaigh2 gs as a)

front-end2 a

tul-laofacht f3

forward bias

tulra m4

foreground1 s

tulrach a

foreground2 a

tulslais f2 (= slais f2)

forward slash, slash s

tulsruth m3

forward current

túr m1

tower unit

turraing f2 leictreach

electric shock

turscar m1

spam s

tús m1

start2 s

tús- pref (= tosaigh3 gs as a)

initial a

túsaigh v

initialize v

túsaitheoir m3

initializer s

tús m1 ama

time origin

túschoinníollacha mpl (= coinníollacha mpl iontrála)

initial conditions

tús m1 freastail ar an cheann is túisce See tús freastail ar an gceann is túisce.

tús m1 freastail ar an gceann is túisce (= tús m1 freastail ar an cheann is túisce)

first come first served

túsú m (gs -saithe) (= túsúchán m1)

initialization s

túsúchán m1 (= túsú m)

initialization s

túsú m lúibe

loop initialization

túsú m réamhshocraithe

default initialization

túsú m struchtúir

structure initialization

TWX (= seirbhís f2 malartán teilea-chlóscríobhán)

TWX, teletypewriter exchange service