bac fir1

hindrance,

obstruction n

1 bac na díospóireachta

obstruction of the debate

2 cuireann br bac le

block v

3 cuireann bac le

vótáil / Bille

blocks a vote / Bill

 

bac fir1 fadchainte

filibuster n

 

bacainn bain2 sábháilteachta

safety barrier n

 

bacainn bain2 torainn

noise barrier n

 

bacainn bain2 trádála

trade barrier n

 

bacainn bain2 tuile

flood barrier n

 

bacann br

hinder,

obstruct,

pre-empt v

1 bacann contúirt

obviates a danger

2 bacann cúrsa na córa

obstructs the course of

justice

3 bacann díospóireacht

obstructs a debate

 

bacann br le fadchaint

filibuster v

 

bacóir fir3

obstructionist n

 

bacóir fir3 fadchainte

filibuster n (person)

 

bacóireacht bain3

obstructionism,

stonewalling n

1 sáraíodh an Bille de chionn bhacóireacht an lucht freasúra

the Bill was defeated by the stonewalling tactics of the opposers

2 bacóireachta gu mar aid

obstructionist adj

3 beartaíocht bain3 bacóireachta

obstructionist tactics npl

 

bacúil aid

obstructive adj

iompar fir1 bacúil

obstructive behaviour

 

baghcat fir1

boycott n

imríonn br baghcat ar

boycott v

 

baghcatálann br

boycott v

 

bail bain2 tithe

housing condition n

 

baile fir4

town,

township n

baile gu mar aid

domestic adj

 

baile fir4 atá ag leathnú

expanding town n

 

baile fir4 mór

town n

 

baile fir4 nua

new town n

 

bailí aid

valid adj

dearbhaíonn br a bheith bailí

validate v

 

bailíocht bain3

validity n

 

bailíonn br

assemble,

gather together,

collect,

pick up v

bailíonn tacaíocht

chuige / chuici féin ó

enlists the support of

 

bailitheoir fir3 bruscair

dustman n

 

bailiú fir bruscair

refuse collection n

 

bailiú fir chuige / chuici féin

enlisting n (support etc)

 

bailiú fir cíosa

rent collection n

 

bailiú fir dramhaíola

waste collection n

 

bailiú fir rátaí

rate collection n

 

bailiú fir sonraí

data collection n

 

báille fir4

bailiff n

 

baineann br amach

gain

win,

achieve v

 

baineann br amach sprioc

meet (v) a target

 

baineann br do / le

tamper (v) with

 

baineann br le

apply v

be (v) relevant

1 baineann an riail seo leis an ordú sin

this rule applies to that order

2 ní bhaineann sé sin le hábhar

that’s not relevant

 

baineann br ó

detract v

baineann ó chlú duine

detracts from a person’s reputation

 

bainisteoir fir3

manager n

 

bainisteoir fir3 cathrach

city manager

 

bainisteoir fir3 contae

county manager,

chief executive n

(local authority)

 

bainisteoir fir3 feachtais

campaign manager n

 

bainisteoir fir3 gnó / gnóithe

business manager n

 

bainisteoir fir3 onnmhairíochta

export manager n

 

bainisteoir fir3 pearsanra

personnel manager n

 

bainisteoir fir3 riaracháin

administrative manager n

 

bainisteoir fir3 tionscadail

project manager n

 

bainisteoireacht bain3

management n (activity)

 

bainistíocht bain3

management n (activity)

an bhainistíocht /

lucht fir4 bainistíochta

management n (personnel)

 

bainistíocht bain3 acmhainní

resource management n

 

bainistíocht bain3 áineasa

recreation management n

 

bainistíocht bain3 airgeadais

financial management n

 

bainistíocht bain3 airgid

money management n

 

bainistíocht bain3 ama

time management n

 

bainistíocht bain3 bunachair sonraí

database management n

 

bainistíocht bain3 caithimh aimsire

recreation management n

 

bainistíocht bain3 ar conradh

contract management,

contracted management n

 

bainistíocht bain3 comhshaoil

environmental

management n

 

bainistíocht bain3 conartha

contract management, management of contract n

 

bainistíocht bain3 chorparáideach

corporate management n

 

bainistíocht bain3 cúraim

care management n

 

bainistíocht bain3 daonacmhainní

human resource management n

 

bainistíocht bain3 dramhaíola soladaí

solid waste management n

 

bainistíocht bain3 eastáit

estate management n

 

bainistíocht bain3 eolais

information management n

 

bainistíocht bain3 faisnéise

information management n

 

bainistíocht bain3 faoi bhrú

crisis management n

 

bainistíocht bain3 fuinnimh

energy management n

 

bainistíocht bain3 ghéarchéime

crisis management n

 

bainistíocht bain3 iompair

transport management n

 

bainistíocht bain3 maoine

property management n

 

bainistíocht bain3 oideachais

education management n

 

bainistíocht bain3 oifige

office management n

 

bainistíocht bain3 pearsanra

personnel management n

 

bainistíocht bain3 riosca

risk management n

 

bainistíocht bain3 scoile

school management n

 

bainistíocht bain3 sonraí

data management n

 

bainistíocht bain3 taifead

records management n

 

bainistíocht bain3 tionscadail

project management n

 

bainistíocht bain3 tithíochta

housing management n

 

bainistíocht bain3 tráchta

traffic management n

 

bainistíocht bain3 trí bhíthin cuspóirí

management (n) by objectives (MBO)

 

bainistíocht bain3 úsáide talún / talaimh

land management n

 

bainistíonn br

manage v

 

bainistíonn br athrú

manage (v) change

 

bainistiú fir

management n

 

bainistiú fir feidhmíochta

performance

management n

 

ball fir1 ainmnithe

nominated member n

 

ball fir1 comhthofa comhairle

co-opted member (n)

of council

 

ball fir1 de bhord bainistíochta scoile

school governor n

 

ball fir1 tofa

elected member n

 

balla fir4 na meán

media wall n

 

ballóid bain2

ballot n

1 eagraíonn ballóid

holds a ballot

2 ballóid trí lámha a thaispeáint

ballot by show of hands

 

ballóid bain2 phoist

postal ballot n

 

ballóid bain2 rúnda

secret ballot n

 

ballóidíonn br

ballot v

 

ballstát fir1

member-state n

ballstát den Aontas Eorpach member-state of the European Union

 

banaltra bain4 ceantair

district nurse,

health visitor n

 

banc fir1

bank n

 

Banc fir1 Eorpach Infheistíochta, an

European Investment

Bank n

 

banc fir1 imréitigh

clearing bank n

 

banc fir1 marsantach

merchant bank n

 

banc fir1 sonraí

data bank n

 

banc fir1 taisce

savings bank n

 

banríon bain3

queen,

monarch (female),

sovereign (female) n

An Bhanríon

The Queen,

The Sovereign

 

bantiarna bain4

lady,

peeress n

déanann br bantiarna di

raise (v) to the peerage

 

bantiarna bain4 cheaptha

appointed peer n (lady)

 

bantiarna bain4 oidhreachta

hereditary peer n (lady)

 

bantiarna bain4 saoil

life peer n (lady)

 

baol fir1

risk,

danger n

 

baolach aid

dangerous,

unsafe adj

 

barainneachtaí bain3 iol an mhórscála

economies (npl) of scale

 

baráiste fir4

barrage n

 

barántas fir1 (gabháil)

warrant n (arrest)

 

barántas fir1 cuardaigh

search warrant n

 

barántas fir1 taistil

travel warrant n

 

barda fir4

ward n

1 barda ospidéil

hospital ward

2 barda toghcháin

electoral ward

3 barda toghcheantair constituency ward

4 barda cathrach

city ward

 

bardas fir1

corporation,

council n

bardais gu mar aid

municipal adj

 

bardasach fir1

alderman n

 

bardasach aid

municipal adj

 

barr-ithir bain5

topsoil n

 

barúil bain3

opinion n

 

bás fir1 imbhreithe

perinatal death n

 

básmhaireacht bain3 naíonán

infant mortality n

 

béadchaint bain2

slander n

déanann br béadchaint ar

slander v

 

beag aid

small adj

déanann br beag is fiú de

disparage v

 

beagdheise gu mar aid

underprivileged adj

 

béal- réim

oral adj

 

béal fir1

mouth n

1 ó bhéal

oral, verbal adj

2 béil gu mar aid

oral, parol adj

 

bealach fir1

way,

channel n

bealaí cumarsáide

channels of communication

 

bealach fir1 amach

exit n

 

bealach fir1 amach éigeandála

emergency exit n

 

bealach fir1 éalaithe

escape route,

loophole,

means of escape n

bealach éalaithe dlíthiúil

legal loophole

 

bealach fir1 isteach (chuig)

way in (to),

access (to),

accessibility n (to)

níl bealach isteach acu chuig an gcóras / chóras

they have no access to the system

 

bealach fir1 isteach

do dhaoine míchumasaithe

disabled access n

 

bealach fir1 leoraithe

lorry route n

 

bealaí fir1 iol cuí

proper channels npl

 

bealaí fir1 iol nós imeachta

channels (npl) of procedure

 

bean bain atá ag obair

working woman n

 

bean bain ceapacháin

appointer n (female)

 

bean bain feachtais

campaigner n (female)

 

bean bain

housewife n

 

béarlagair fir4

jargon n

béarlagair an mhaorlathais, béarlagair na maorlathach

bureaucratic jargon

 

bearna bain4 sa trádáil

trade gap n

 

beart fir1

deal,

transaction,

measure,

tactic n

1 beart gnó / gnóithe

business deal

2 bearta slándála

security measures

3 beart parlaiminte

parliamentary measure

 

beart fir1 comhairliúcháin

consultation exercise n

 

beart fir1 millteanach

swingeing measure n

 

beart fir1 moilleadóireachta

delaying tactic n

 

Beart fir1 Nua, an

The New Deal n

 

beart fir1 píolótach

pilot measure n

 

beart fir1 sealadach

temporary measure n

 

beart fir1 tarrthála

rescue package n

 

beart fir1 trialach

pilot measure n

 

bearta fir1 iol araíonachta

disciplinary measures npl

 

bearta fir1 coisctheacha

preventive measures npl

 

bearta fir1 iol pionósacha

punitive measures npl

 

beartach aid

tactical adj

 

beartaí fir4

tactician n

 

beartaíocht bain3 treallchogaíochta

guerrilla tactics npl

 

beartaíonn br

plan,

propose (intend),

resolve (decide upon) v

1 beartaíonn an tAire an Bille a mholadh

the Minister resolves to recommend the Bill

2 go mbeartaíonn Dáil Éireann

that Dáil Éireann resolves

3 míniú a beartaíodh chun / le bheith míthreorach

an explanation calculated to mislead

 

beartaithe aid

proposed adj

(planned, intended)

1 beartaithe chun / le bheith míthreorach

calculated to mislead

2 an bhfuil sé beartaithe

ag an Aire reachtaíocht

a thabhairt isteach faoi sin?

does the Minister intend bringing in legislation on that?

 

beartas fir1

policy n

policies pl

 

beartas fir1 airgeadais

financial policy n

financial policies pl

 

beartas fir1 athbheochan lár na cathrach

inner city regeneration

policy n

 

beartas fir1 bóithre

road policy n

 

beartas fir1 buiséid

budget policy n

budget policies pl

 

beartas fir1 cánachais

taxation policy n

 

beartas fir1 comhdheiseanna

equal opportunities policy n

 

beartas fir1 comhionannais deise

equality of opportunities policy n

 

beartas fir1 comhshaoil

environmental policy n

 

beartas fir1 corparáideach

corporate policy n

corporate policies npl

 

beartas fir1 cultúir

cultural policy n

 

beartas fir1 daonchumhachta

manpower policy n

 

beartas fir1 dátheangachais

bilingual policy n

 

beartas fir1 eachtrach

foreign policy n

 

beartas fir1 ealaíon agus cultúir

arts policy n

 

beartas fir1 fioscach

fiscal policy n

fiscal policies pl

 

beartas fir1 fostaíochta

employment policy n

 

beartas fir1 fuinnimh

energy policy n

 

beartas fir1 geilleagrach

economic policy n

 

beartas fir1 infheistíochta

investment policy n

 

beartas fir1 inimirce

immigration policy n

 

beartas fir1 iompair

transport policy n

 

beartas fir1 iompartha lasta

freight policy n

 

beartas fir1 leasa (shóisialaigh)

welfare policy n

 

beartas fir1 oideachais

education policy n

 

beartas fir1 oiliúna

training policy n

training policies pl

 

beartas fir1 páirceála

parking policy n

 

beartas fir1 pleanála

planning policy n

 

beartas fir1 poiblí

public policy n

in aghaidh an bheartais phoiblí

contrary to public policy

 

beartas fir1 réigiúnach

regional policy n

 

beartas fir1 rialtais

government policy n

 

beartas fir1 sábháilteachta

safety policy n

 

beartas fir1 sóisialach

social policy n

 

beartas fir1 spóirt agus fóillíochta

sport and leisure policy n

 

beartas fir1 táillí taistil

fares policy n

 

beartas fir1 talmhaíochta

agricultural policy n

 

beartas fir1 talún / talaimh

land policy n

 

beartas fir1 teanga

language policy n

 

beartas fir1 tionsclaíoch

industrial policy n

 

beartas fir1 tithíochta

housing policy n

 

beartas fir1 tuaithe

rural policy n

 

beartas fir1 uirbeach

urban policy n

 

béasaíocht bain3 ghairmiúil

professional etiquette n

 

béascna bain4 ghairmiúil

professional etiquette n

 

béilí fir4 iol ar rothaí

meals-on-wheels n

 

beobhreith bain2

live birth n

 

bileog bain2 ama

time sheet n

 

bille fir4 (reachtaíocht)

bill n (legislation)

bille príobháideach

private bill

 

Bille fir4 Airgid

Money Bill n (parliamentary)

 

Bille fir4 Comhalta Phríobháidigh

Private Member's Bill n

 

bille fir4 malairte

bill (n) of exchange

 

bille fir4 na gceart

bill (n) of rights

 

Bille fir4 Oireachtais

Oireachtas Bill n

 

bille fir4 parlaiminte

parliamentary bill n

 

bille fir4 rátaí

rate bill n

 

bille fir4 uisce

water bill n

 

billí fir4 iol cainníochtaí

bills (n) of quantities

 

binse fir4

bench,

tribunal n

An Binse Tosaigh

Front Bench

 

Binse fir4 na mBreithiúna

Judicial Bench n

 

Binse fir4 na nGiúistísí

Magisterial Bench n

 

binse fir4 tionsclaíochta

industrial tribunal n

 

Binse fir4 Tosaigh an Fhreasúra

Shadow Cabinet n

 

binseoir fir3 tosaigh

front-bencher n

 

binsí fir4 iol an fhreasúra

opposition benches npl

 

biotúman fir1

bitumen n

 

biúró fir4 comhairle saoránach

citizens’ advice bureau n

 

biúró fir4 in aghaidh na hógchiontachta

juvenile bureau n

 

blár fir1 poiblí

public open space n

 

bliain bain3

year n

1 ó bhliain go bliain

from year to year

2 an séú bliain

sixth year / form n

 

bliain bain3 airgeadais

financial year n

 

bliain bain3 fhioscach

fiscal year n

 

bliainiris bain2

year book n

 

bliantúil aid

annual adj

go bliantúil

on an annual basis

 

bloc fir1 pábhála

paving block n

 

blocdheontas fir1

block grant n

 

bocht aid

impoverished,

poor adj

fágann br bocht

impoverish v

 

bochtaineacht bain3

poverty n

sáinn na bochtaineachta

poverty trap

 

bog aid

soft adj

caitheadh go breá bog leis

he had a soft landing

 

bogearraí fir4 iol

software n

bogearraí ríomhaireachta

computer software

 

boilsciú fir

inflation n

 

bolg fir1 soláthair

catch-all n

 

bolscaireacht bain3

propaganda n

 

bonn fir1

base,

foundation,

basis n

bases pl

1 athraíonn ó bhonn

performs a U-turn

2 baineann br an bonn

de / ó

undermine v

3 tá br mar bhonn agus taca ag

underpin v

 

bonn,

ar bhonn prionsabail

principled adj

cinneadh ar bhonn prionsabail

a principled decision

 

bonn fir1 cirt

justification n

an bonn cirt atá leis sin a thaispeáint

to show the justification for that

 

bonn fir1 braite

sounding-board n

 

bonneagar fir1

infrastructure n

 

bonnra fir4

footing n (foundation of wall)

 

bord fir1 bainistíochta

governing board / body n

 

bord fir1 bainistíochta ospidéil

hospital

management board,

hospital trust n

 

bord fir1 fáilte

tourist board n

 

bord fir1 fiontar contae

county enterprise board n

 

bord fir1 reachtúil

statutory board n

 

Bord fir1 Sláinte

Health Board n

 

bord fir1 sláinte réigiúnach

regional health authority n regional health authorities pl

 

bord fir1 stiúrthóirí

board (n) of directors

 

bord fir1 turasóireachta

tourist board n

 

Bord fir1 um Chur

chun Cinn Sábháilteachta Bia, an

The Food Safety Promotion Board n

 

bosca fir4 ballóide

ballot-box n

 

bosca fir4 bruscair

dustbin,

litter bin,

refuse bin n

 

Bosca fir4 na Cainte

(Teach na dTeachtaí)

Despatch Box n

(House of Commons)

 

both bain3 aistriúcháin

translation booth n

 

both bain3 vótaíochta

polling booth n

 

bóthar fir1

road,

roadway n

 

bóthar fir1 ardaithe

elevated road n

 

bóthar fir1 artaireach

arterial road n

 

bóthar fir1 ceangail

link road n

 

bóthar fir1 cónaithe

residential road n

 

bóthar fir1 cuarach

ring road n

 

bóthar fir1 cuarach istigh

inner ring road n

 

bóthar fir1 den dara grád

secondary road n

 

bóthar fir1 dola

toll road n

 

bóthar fir1 faoisimh

relief road n

 

bóthar fir1 freastail

service road n

 

bóthar fir1 i gcúram údaráis áitiúil

adopted road n

 

bóthar fir1 isteach

approach road n

 

bóthar fir1 príobháideach

private road,

unadopted road n

 

bóthar fir1 rochtana

access road n

 

brabach fir1

financial return n (income)

 

brabús fir1

gain,

profit,

return n

déanann br brabús (as)

profit v (from)

 

brabús fir1 roimh cháin

pre-tax profit n

 

brabús fir1 teorannach

marginal profit n

 

brabúsacht bain3

profitability n

 

bradaíl bain3 siopa

shoplifting n

 

bráid,

faoi bhráid

before (for discussion etc)

1 faoinár mbráid

before us

2 cuireann br

tuarascáil faoi bhráid duine / coiste

submit (v) a report

3 chuir sí an scéal faoi bhráid an choiste

she referred the matter to the committee

4 cuireann tairiscint faoi bhráid cruinnithe

put (v) a motion

5 cuirfidh mé an tairiscint faoi bhráid an chruinnithe anois

I’ll put the motion to the meeting now

6 cuireann / leagann faoi bhráid an Tionóil

lay (v) before the Assembly

 

braitheann br cén meon atá ag daoine

take (v) soundings

 

brath,

ag brath ar

attendant on

 

breab bain2

bribe n

tugann br breab do

bribe v

 

breabaire fir4

briber n

 

breabaireacht bain3

bribery n

breabaireacht agus éilliú

bribery and corruption

 

breabann br

bribe v

 

bréagach aid

bogus adj

 

bréagnaíonn br

contradict,

rebut,

refute v

 

Breatain bain2,

An Bhreatain Bheag

Wales n

 

Breatain bain2,

An Bhreatain Mhór

Great Britain n

 

breathnóir fir3

observer n

 

breis bain2

increase,

addition n

breise gu mar aid

additional adj

 

breisiú fir

increment n

 

breisluach fir3

added value n

 

breisoideachas fir1

further education n

breisoideachas nach ardoideachas

non-advanced further education

 

breith bain2

judg(e)ment n

an bhreith dheiridh

final judg(e)ment n

 

breitheamh fir1

judge n

1 breitheamh cúirte dúiche

district justice,

magistrate

2 na breithiúna

the judges npl,

judiciary n

 

breithiúnach aid

judicial adj

 

breithiúnacht bain3,

an bhreithiúnacht

judicature n

 

breithiúnas fir1

judg(e)ment,

adjudication n

tugann br breithiúnas

judge v

 

breithiúnas fir1 aontaitheach

concurring judg(e)ment n

 

breithiúnas fir1 morálta

moral judg(e)ment n

 

breithmheas fir3

appraisal n

breithmheas rialaitheach

regulatory appraisal

 

breithmheas fir3 ar fheidhmíocht

performance appraisal n

 

breithmheas fir3 ar infheistíocht

investment appraisal n

 

breithníonn br

deliberate,

consider v

1 chun an Bille / leis an Bhille a bhreithniú ar Thuarascáil

for the consideration of the

Bill on Report

2 bhreithnigh an coiste an tuarascáil

the committee considered the report

 

breithniú fir

consideration n

1 déanann br breithniú

deliberate,

consider v

 

2 go nglacfar an Bille chun an breithniú / leis an bhreithniú deiridh a dhéanamh air

that the Bill be received for final consideration

3 rinne an chomh-aireacht breithniú ar an

gceist / cheist

the cabinet deliberated on the matter

 

breithniú fir báúil

sympathetic

consideration n

 

breithniú fir tuisceanach

sympathetic

consideration n

 

breithniúchán fir1

deliberation(s),

consideration(s) n(pl)

seal breithniúcháin

period of deliberation

 

breosla fir4

fuel n

 

brí,

dá bhrí sin

hence,

therefore adv

1 de bhrí go

whereas conj,

in as much as

2 de bhrí oifige

ex-officio adj

 

briogáid bain2 dóiteáin

fire brigade n

 

briogann br

provoke,

annoy v

 

bríomhar aid

vigorous adj

 

brionnaíonn br

forge v (falsify)

brionnaíonn síniú

forges a signature

 

briseadh fir

break,

dismissal n (of staff)

 

briseadh fir síochána

breach (n) of the peace

 

briseann br

break v

bhris tú an dlí

you broke the law

 

briseann br

dismiss v (staff)

 

briseann br isteach ar

interrupt v

bhris sé isteach ar an gcainteoir / chainteoir

he interrupted the speaker

 

broghaisireacht bain3

sleaze n

 

broid bain2

pressure n

broid oibre

pressure of work

 

brollach fir1

preamble n

brollach Achta

preamble to an Act

 

brollach fir1 caighdeánach conartha

standard contract

preamble n

 

bronnann br (ar)

confer,

bestow v

 

bronnann br gradam

confer (v) an honour

 

bronntanas fir1

gift,

present n

 

brú fir4

hostel

 

brú fir4

pressure n

 

brú fir4 faoi chois

repression n

 

brú fir4 oíche

night shelter n

 

bruachbhaile fir4

suburb n

na bruachbhailte

suburbia

 

bruachbhailteach aid

suburban adj

 

brúghrúpa fir4

pressure group n

 

bruíon bain2

feuding n

lucht bruíne

feuding parties

 

brúnn br

press v

an bhfuil an Teachta ag brú

an leasaithe?

Is the Deputy pressing the amendment?

 

brúnn faoi chois br

repress v

 

brúnn br vótáil

force (v) a division / vote

 

bruscar fir1

litter,

refuse,

rubbish n

 

bruscar fir1 bardais

municipal refuse / waste n

 

bruscar fir1 tís

domestic refuse / waste n

 

brústocaire fir4

lobbyist n

 

bua fir4

gift (talent),

victory n

 

bua,

de bhua

by virtue of

de bhua mhír 1 den doiciméad

by virtue of paragraph 1 of the document

 

bua fir4 i dtoghchán

election victory n

 

buachaill fir3 scoile

schoolboy n

 

buaicthráth fir3 tráchta

rush hour n

 

buailbhacainn bain2

crash barrier n

 

buaileann br le

meet v

buaileann siad le chéile go minic

they meet often

 

bualadh fir bos

applause,

ovation n

1 tugann br bualadh bos

applaud,

clap v

2 sheas an slua agus thug bualadh bos don chainteoir

the speaker received a standing ovation

3 seasadh ag bualadh bos

there was a standing ovation

 

buan aid

permanent adj

 

buan- réim

permanent,

standing adj

buanchoiste fir4

standing committee

 

buanearraí fir4 iol tomhaltais

consumer durables npl

 

buann br ar

defeat v

 

buanordú fir

standing order n

Buan-Orduithe, na

Standing Orders

 

Buan-Orduithe fir iol a chur ar fionraí, na

suspension (n) of

Standing Orders

 

buanseasmhach aid

steadfast adj

bhí sé buanseasmhach in uair na hanachaine

he was steadfast in adversity

 

buille fir4 faoi thuairim

conjecture n

 

buille fir4 roimh ré

pre-emptive strike n

 

buíochas fir1

gratitude n

 

buíon bain2 chreidimh

religious group n

 

buíon bain2 gníomhaíochta

action group n

 

buirg bain2

borough n

 

buirg bain2 cathrach

municipal borough n

 

buiséad fir1

budget n

1 An Buiséad

The Budget

2 buiséid gu mar aid

budgetary adj

 

buiséad fir1 bliantúil

annual budget n

timthriall buiséid bhliantúil

annual budget cycle

 

buiséad fir1 caipitil

capital budget n

 

buiséad fir1 comhardaithe

balanced budget n

 

buiséad fir1 nach spreagann athruithe

standstill budget n

 

buiséad fir1 solúbtha

flexible budget n

 

buiséadaíonn br

budget v

 

buíondeighilt bain2 ó thaobh tuairimí de

polarisation of opinions n

 

buiséadú fir

budgeting n

 

buiséadú fir ar bhonn nialasach

zero-based budgeting n

 

bun fir1

bottom,

base,

ground n (valid reason)

1 gan bhun

groundless adj

2 ní raibh aon bhun leis an líomhain

the allegation was groundless

 

bun,

de bhun

in pursuance of

 

bun,

téann br i mbun oifige

assume (v) office

 

bun- réim

elementary,

integral,

key adj

bunchuid bain3

integral part

 

bunachar fir1 sonraí

database n

 

Bunaíocht bain3,

An Bhunaíocht

The Establishment n

 

bunaíonn br

establish v

 

bunoscionn dobh,aid

upside down adv, adj

bunoscionn le

at variance with

 

bunbhuiséad fir1

base budget n

 

buncheist bain2

key issue n

 

bunchíos fir3

ground rent n

 

bunchuspóir fir3

mission,

basic objective n

 

bundoiciméad fir1

source document n

 

bunléiritheoir fir3 seirbhíse

key service indicator n

 

bunmhúinteoir fir3

primary school teacher n

 

bunoideachas fir1

primary education n

 

bunphrionsabal fir1

keynote,

basic principle n

 

bunreacht fir3

constitution n

1 Bunreacht na hÉireann

the Irish Constitution

2 Bunreacht na Breataine

the British Constitution

3 bunreacht neamhscríofa

unwritten constitution

4 bunreacht scríofa

written constitution

5 bunreachta gu mar aid

constitutional adj

 

bunreachtúil aid

constitutional adj

 

bunriachtanach aid

essential adj

 

bunscoil bain2

primary school n

 

bunsraith bain2 (foirgnimh)

foundation n (of building)

 

buntacaíonn br le

underpin v

 

buntáiste fir4

advantage,

profit,

benefit n

baineann br buntáiste (as)

profit v

gain (v) benefit,

gain (v) advantage

 

bunú fir

setting (n) up

bunú coiste

the setting up of a committee

 

bunú fir cuideachta

(le heisiúint scaireanna)

flotation n (of company etc)

 

bunús fir1

origin,

basis n

1 gan bhunús

unjustifiable,

unfounded adj

2 éileamh gan bhunús

bogus claim

3 tugann br bunús le

substantiate v

4 tugann bunús le héileamh

substantiates a claim

 

bunús fir1 eitneach

ethnic origin n

 

bunúsach aid

basic,

inherent,

radical adj

éalang bhunúsach

radical flaw

 

bus fir4 scoile

school bus n

 

busáras fir1

bus / coach station n