dabbling duck (Orn.)  lacha f5 shrúmála

dacha/datcha (Hist.)  daitse m4

Damian s (personal name)  Daimian m4

Damage Control and Fire Fighting Section (Mil.) An Rannóg um Rialú Damáiste agus Chomhrac Dóiteáin

damp-proofing s (Constr., Decor., Hom.Ec.)  taisdíonadh m (gs -nta)

dance compilations (Mus.)  díolamaí fpl damhsa

dandy-horse s (Mec.) (of bicycle)  gearrán m1 gaige

DANGER (Saf.)  BAOL

danger of explosion (Saf.)  baol m1 pléasctha

Danish Krone (Fin.)  Krone na Danmhairge (pl Kroner na Danmhairge)

Danish pastries (Cu.)  borróga fpl danmhargacha

dark arches moth (Lymantria monacha) (Ent.)  leamhan m1 stuadhubh

darkroom  s (Phot.)  seomra m4 dorcha

DART (Transp.)  DART

Darwinism s (Biol.)  Darwineachas m1

data controller (Adm.)  rialtóir m3 sonraí

data loggers (Adm.)  logálaithe mpl sonraí

data logging (Comp.)  logáil f3 sonraí

data processing systems (Adm.)  córais mpl phróiseála sonraí

data projector (Comp.)  sonratheilgeoir m3

Data Protection Commissioner’s Office (Adm.)  Oifig f2 an Choimisinéara Cosanta Sonraí

data-warehousing s (Comp.)  trádstóráil f3 sonraí, ollstóráil f3 sonraí

Date of receipt (Adm.)  Dáta m4 fála

Date the conveyance after 6 December (Adm.)  Dátaigh v an tíolacas i ndiaidh an 6 Nollaig

dawn chorus (Orn.)  ceiliúr m1 na camhaoire, giolcadh m an ghealbhain

dawn redwood (Metasequoia glyptostroboides) (Bot.)  crónghiúis f2 na camhaoire

7th Day Adventist (Relig.)  Aidbhinteach m1 an 7ú Lá

7th Day Adventist Church (Relig.)  Eaglais f2 Aidbhinteach an 7ú Lá

daydreaming s (Lit.)  brionglóideach f2

deadline s (Adm.)  sprioc-am m3, spriocdháta m4

deadweight problem (Com.)  fadhb f2 mharbhualaigh

death gratuity (Adm.)  aisce f4 bháis

debit card (Com.)  cárta m4 dochair

debt capital (Com.)  caipiteal m1 fiachais

decalcified fixed dunes (Env., Geog.)  dumhcha fpl díchailcithe socra

decision maker (Adm.)  cinnteoir m3

decision-making and delegation (Adm.)  cinnteoireacht f3 agus tarmligean

Decisions Advisory Office (Adm.)  Oifig f2 Chomhairleach Cinntí (na gCinntí)

10 decisions overturned (Adm., Pl.)  Aisiompaíodh 10 gcinneadh

Declaration of Consent (Relig.)  Dearbhú m Tola

Declaration of Fundamental Rights and Freedoms (Adm., Soc.)  Dearbhú um Chearta agus Saoirsí Bunúsacha

decline phase (Biol.)  pas m4 an mheathlaithe

deconstruction s (Lit., Phil.)  díthógáil f3

decontamination engineer (Env.)  innealltóir m3 díshalaithe

decorating tools (Constr., Decor.)  uirlisí fpl maisiúcháin

decoupling  s (Agr.)  díchúpláil f3

dedicated staff (Adm.) (of specific task)  foireann f2 speisialaithe

deep fat fryer (Cu., Hom.Ec.)  domhainfhriochtóir m3

dehumidifier s (Hom.Ec.)  díthaisire m4

decking s (Hort.)  deiceáil f3

data loggers (Adm.)  logálaithe mpl sonraí

decisiveness s (Psy.)  cinntitheacht f3

Declaration of Consent (Relig.)  Dearbhú m Tola

decreasing policy (Ins.)  polasaí m4 laghdaitheaach

deepwater redfish (Sebastes mentella) (Ich.)  péirse f4 dhomhainmhara

Default phrase (Comp.)  Frása m4 réamhshocraithe

Default Word (Comp.)  Focal m1 réamhshocraithe

Defence Force Headquarters Communications and Information Services Company (Mil.)  Complacht m3 Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais Cheanncheathrú na bhFórsaí Cosanta

Defence Forces Athletic Association (Mil.) Cumann m1 Lúthchleas Óglaigh na hÉireann

Defence Forces Magazine (An Cosantóir) (Mil.) Iris f2 Óglaigh na hÉireann (An Cosantóir)

Defence Forces Public Relations Section (Mil.) Rannóg f2 Caidrimh Phoiblí Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ Recruitment (Mil.)  Earcaíocht f3 Óglaigh na hÉireann

Defence Forces School of Catering (Mil.) (Mil.) Scoil f2 Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann

Defence Forces School of Music (Mil.) Scoil f2 Cheoil Óglaigh na hÉireann

Defence Forces Training Centre (Mil.)  Airmheán m1 Traenála Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ Training Centre, Curragh Camp (Mil.) Airmheán m1 Traenála Óglaigh na hÉireann, Campa an Churraigh

Defence Forces Training Centre

Headquarters (Mil.)  Ceanncheathrú f5 Airmheán Traenála na bhFórsaí Cosanta

Defence Forces Training Centre Military Police Company(Mil.)  Complacht m3 Póilíní Airm Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ Catering School (Mil.)  Scoil f2 Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ Physical Culture School (Mil.)  Scoil f2 Chorpfhreacair Óglaigh na hÉireann

Defence Forces School of Catering (Mil.) Scoil f2 Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann

Defence Forces’ School of Music (Mil.)  Scoil f2 Cheoil Óglaigh na hÉireann

Defence Forces Training Centre Military Police Company (Mil.)  Complacht m3 Póilíní Airm Airmheán Traenála na bhFórsaí Cosanta

definitive version (Lit.)  leagan m1 deifnídeach

defibrillator s (Med.)  dífhibrileoir m3

degradable plastic sack (Env.) mála m4 plaisteach in-díghrádaithe

degrading treatment (of prisoners) (Soc.)  táiríde f4

delay s (Comp.) (in general)  moill f2

delay s  (Comp.) (of time interval)  moillaga m4, aga m4 moille

delegation s (Adm.) (of duties)  tarmligean m1

delegation from Welsh Industry, a (Adm., Soc.)  toscaireacht f3 ó Lucht Tionscail na

Breataine Bige

delights spl (Cater) (of cakes, desserts on menu)  sólaistí spl

deliverable s (Com.) (of product)  táirge m4 insoláthartha

delivery services manager (Adm.)  bainisteoir m3 seirbhísí seachadta

democratic deficit (Pol.)  easnamh m1 daonlathach

"Democratic Programme of the First Dáil, the" (Hist.)  "Clár m1 Oibre Poblacánaighe (na Chéad Dála)"

demountable containers or lift vans (Transp.)  coimeádáin mpl in-íosluchtaithe nó veaineanna ardaithe

denims spl (Cloth.)  éadaí mpl deinime

density s (Ph.)  dlús m1 (pl dlúis)

dental a (Dent.)  earraí mpl déadacha

Dental & Medical Health Unit (Med.)  An tAonad m1 Sláinte Déadaí agus Míochaine

dental appointment (Med.)  coinne f4 fiaclóra

dental care (Dent.)  cúram m1 déadach

dental scaling (Dent.)  sciúradh m fiacla

dental surgery (Med.)  lialann f2 fiaclóra

deodorant stick (Toil.)  maidín m4 díbholaithe

Departmental Records Unit (Adm.)  Aonad m1 Taifead na Roinne

Department of Justice, Equality and Law Reform (Adm., Legis.)  An Roinn f2 Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

Department of Health, Social Services and Public Safety (DHSSPC) (Adm., Med.)  An Roinn f2 Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábhailteachta Poiblí (RSSSSP)

Department of Marine: “Irish Landings” (Adm.)  Roinn f2 na Mara: Tuirlingtí in Éirinn

Department of Physical Medicine (Med.)  Rannóg f2 na Míochaine Fisicí

Department of Physiotherapy (Med.)  An Rannóg f2 Fisiteiripe

Department of Zoology and Animal Ecology (Ed.)  An Roinn f2 Zó-eolaíochta agus Éiceolaíocht Ainmhithe

Department returns (Adm., Ed.)  filleacháin mpl na Roinne

Department’s Finance Division (Adm.)    Rannóg f2 Airgeadais na Roinne

Departments Records Unit (Adm.)  Aonad m1 Taifead na Ranna Rialtais

Department’s Senior Management Forum (Adm.)  Fóram m1 Bainistíochta Sinsearaí an Rialtais

Departures spl (Av.)  Eitiltí fpl Amach

depositary s (Jur.) (pltaries)  taiscí fpl

Deposit Account Plus (Fin.)  Cuntas m1 Taisce Plus

deposit interest (Com.)  ús m1 ar thaiscí

deprivation of liberty (Polic.)  cailleadh m saoirse

Deputy Chief Medical Officer (Med.)  An Leas-Phríomhoifigeach m1 Míochaine

Deputy Chief of Staff (Support), Administration Section (Mil.) An Leas-Cheann m1 Foirne (Tacaíocht), An Rannóg Riaracháin

Deputy First Minister's Inner Office (Adm.)  Oifig f2 Phríobháideach an LeasChéad‑Aire

Deputy First Minister's Office (Adm.)  Oifig f2 an LeasChéad‑Aire

Deputy First Minister, the (Adm., Pol.)  An LeasChéad-Aire m4

Deputy Chief of Staff (Support), Administration Section (Mil.) An Leas-Cheann m1 Foirne (Tacaíocht), An Rannóg Riaracháin

Deputy Judge Advocate General (Mil.)  Leas-Ardabhcóide m4 Breithiúnais

Deputy Political Director, Dept. of Foreign Affairs (Adm.)  Stiúrthóir m3 Polaitiúil Ionaid, An Roinn Gnóthaí Eachtracha

deputy president (Adm.)  uachtarán m1 ionaid

Deputy Principal (Adm.)  Leas-Phríomhoifigeach m1

deregulate v (Adm.)  dírialáil v

deregulation s (Adm.)  dírialáil f3

derelict site (Env.)  láithreán m1 dearóil

Dermocorynus montagnei (MarBiol.)  Dermocorynus montagnei

derogation s (Jur.)  maolú m (gs – laithe

Derry Angling Club, The (Sp.: Angling)  Club m4 Slatiascaireachta Dhoire

Design, including 3D and Modelmaking (Ed., IT)  Dearadh, Obair Thríthoiseach agus Déanamh Samhlacha san áireamh

designation of  European Nature Conservation Sites (Adm., Env.)  ainmniú m Láithreán Caomhantais Dúlra na hEorpa

designer drugs (Polic.)  drugaí mpl dearthóra

describe v (Lit.)  cuir v síos

description s (Lit.)  cur m síos

deserve particular consideration and support (Polic.)  (daoine etc.) a dhlíonn aird agus tacaíocht faoi leith

design s (Art.)  dearadh m (gs – rtha)

design briefs (Arch., Env.)  treoracha fpl le

haghaidh dearadh

designating authority (Adm.)  údarás m1 sonrúcháin

designation of  European Nature Conservation Sites (Adm., Env.)  ainmniú m Láithreán Caomhantais Dúlra na hEorpa

designer wear (Cloth.)  éadaí mpl dearthóra

desk accessories (Adm., Station.)  oiriúintí fpl deisce

desk calendars (Adm., Station.)  féilirí mpl deisce

desk reserve collection  (Lib.)  bailiúchán m1 deasc-áirithinte

destroyer pricing (Com.)  praghsáil f3 chreachach

detail s (Art., Hist.) (from the Tara Brooch)  mionsonra m4 (ó Dhealg na Teamhrach)

detection (Ind.) lorgaireacht/brathadóireacht

deter v (Polic.)  díspreag v

determination of planning applications due

for decision in year 2001 (Adm.)  beartais mpl ar na hiarratais phleanála a raibh cinneadh le déanamh ina dtaobh sa bhliain 2001

deterrent force (Polic.)  fórsa m4 díspreagthach

detrital a (Env.)  dráimh gs as a

Devanagari a (Typ.) Déiveanágrach a

developed cult of relics (Hist.)  cultas m1 forbartha taisí

developmental approach (Adm.)  cur m1 chuige forbraíochta

development, applicant’s potential for (Adm., Psy.)  acmhainn f2 foráis an iarrthóra

Development Contribution Scheme (Adm.) Scéim f2 do Ranníocaíocht Forbartha

development of arts' studies (Ed.)  forbairt f3 ar staidéar ar na healaíona

development of materials, visits to facilitate project preparation and evaluation (Ed.)  ábhair mpl agus cuairteanna a fhorbairt chun ullmhúchán agus meastóireacht tionscadal a éascú

Devolution Crisis (Hist.)  An Ghéarchéim f2 Déabhlóide

Devonshire cup-coral (Caryophyllia smithii) (MarBiol.)  coiréalach m1 cupach

dew-retting s (Hom.Ec.) drúchtbhá (lín)

dextran s (Biol.)  deastrán m1

dextrinization s (Biol.)  deistriniú m (gs –nithe)

DFHQ Communications and Information Services Company (Mil.)  Comhlacht f3 Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais Cheanncheathrú Óglaigh na hÉireann

Diabetes Federation (Med.)  An Chónaidhm f2 Diaibéitis

diabetic a (Health)  earraí mpl do dhiaibéitigh

diabetic food (Cu., Med.)  bia m4 do dhiaibéitigh

diacritic s (Lit.)  diaicritic f2 (gs –í)

diacritical a (Lit.)  diaicriticiúil a

Diadactes s (Z.)  Diadactes

diagonally adv (Leis.; Chess.)  ar fiar adv

dialup connection window (Comp.)  fuinneog f2 dhiailnaisc

dialysate s (Med.)  scagdhealáit f2

dialysis s (Med.)  scagdhealú m (gs -laithe)

diaphysis s (Physiol.) (shaft of bone)  diaifís f2

diastem s (Biol.)  diaistéama m4

dictionary of national biography (Lib., Lit.)  beathaisnéis f2 náisiúnta

Dictyopteris membranacea (MarBiol.)  Dictyopteris membranacea

Dictyota dichotoma (MarBiol.)  Dictyota dichotoma

didactical descriptions (Ed.)  cuntais mpl theagascacha

die back (Hort.) críonadh m siar

dietary reference values (HomEc.)

Luachanna mpl Tagartha Cothúcháin

Dietetic Team, health promotion service (Med.)  Meitheal f2 bia-eolaíochta, Seirbhís Cothaithe Sláinte

dietetic value (HomEc.)  luach m3 bia-eolaíoch

dietetics s (Health, Med.)  bia-eolaíocht f3

differentiated approaches to curriculum coverage (Ed.)  cineálacha mpl difreálaithe cur chuige maidir le cuimsiú an churaclaim

digestive system (Physiol.)  an córas m1 díleá

digital cameras (El., Phot.)  ceamaraí mpl digiteacha

digital hub (Comp)  mol m1 digiteach

Digital Media, Multimedia Programming (Ed., IT)  Na Meáin mpl Dhigiteacha, Ríomhchlárú Ilmheánach

digital televisions (El., Tel.)  teilifíseáin mpl dhigiteacha

Dijon and Herb Crusted Sirloin of Beef  (Cu.) Caoldroim m3 Mairteola faoi chrústa Dijon agus Luibheanna

dik-dik s (genus Madoqua) (Z.)  dic-dic m4

dimethoate s (Ch.) démheitiáit f2

dimetredon s (Z.)  démhéadradón m1

dingle beds (Env.)  cisil mpl foithre

dinner party (Soc.)  mórdhinnéar m1

dinnerware s (Hom.Ec.)  gréithe fpl dinnéir

Dinopis spider (Ent.)  (an) Dinopis

Dionysian a (Gk. civ., Lit.) Diníseach

Director Defence Forces Training (Mil.) Stiúrthóir m3 Traenála Óglaigh na hÉireann

directed acyclic graph (DAG) (Comp.)  graf m1 dírithe neamhchioglach

direct elections (Pol., Adm.)  toghcháin mpl dhíreacha; dírthoghcháin

direct entry houses (Teach gan halla) (Archaeol.)  tithe mpl díriontrála

direct mail (Com.)  post m1 díreach

direct marketing (Com.)  margaíocht f3 dhíreach

direct metal sculpture (Art.)  dealbhóireacht f3 dhíreach mhiotail

Director s (Adm.)  Stiúrthóir m3

directorate information systems (Adm.)  stiúrthóireacht f3 na gcóras eolais

Director Combat Support Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg na Tacaíochta  Comhraic

Director Communications &  Information

Services Corps Section (Mil.)  Stiúrthóir m3 Rannóg an Chóir Sheirbhísí Cumarsáide agus Eolais

Director Corps of Engineers’ Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg Chór na nInnealtóirí

Director Corps Services Corps Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg an Chóir Sheirbhísí Cumarsáide agus Eolais

Director Defence Forces Training (Mil.) Stiúrthóir m3 Traenála Óglaigh na hÉireann

Director Human Resource  Management Section (Mil.) Stiúrthóir m3 na Rannóige um Bainistíocht Acmhainní Daonna

Director Medical Corps Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg an Chóir Liachta

Director Military Police Corps Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg Chór Phóilíní an Airm

Director of Equality Investigations (Adm.)  An Stiúrthóir m3 Imscrúduithe  Comhionannais

Director of Human Resources (Adm.)  Stiúrthóir m3 Acmhainní Daonna

Director of Operations Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg na nOibríochtaí

Director of Planning, Environment and Emergency Services (Adm.)  Stiúrthóir m3 Pleanála, Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála (Stiúrthóir Seirbhísí P, C agus É)

Director Ordnance Corps Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg an Chóir Ordanáis

Director Reserve Defence Force Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg na nÓglach Cúltaca

Director Strategic Planning Office (Mil.) Stiúrthóir m3 na hOifige Pleanála Straitéisí

Director Transport Corps Section (Mil.) Stiúrthóir m3 Rannóg an Chóir Iompair

direct rule (Hist.) (i dtuaisceart na hÉireann)  riail f5 dhíreach

direct sales force (Com.)  foireann f2 díolacháin dhírigh

direct sales marketing (Com.)  margaíocht f3 dhíreach díolacháin

Dirty Utility (Med.)  Seomra m4 na n-uirlisí salacha

Disability and Mental Health Branch (Adm., Med.)  An Brainse m4 Míchumais agus Sláinte Meabhrach

Disability and Mental Health Unit (Adm., Med.)  An tAonad m1 Míchumais agus Sláinte Meabhrach

Disability Appeals Tribunal (Adm., Med.)  Binse m4 Achomhairc i leith Liúntas Míchumais

disability rights taskforce (Legis.)  tascfhórsa m4 um chearta daoine faoi mhíchumas

Disabled Changing (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) do Mhíchumasaigh

disabled person (Health, Transp.)  míchumasach m1 [leagan Bhus Átha Cliath]

Disabled Toilet (Gen., Adm.)  Leithreas m1 do dhaoine faoi mhíchumas/ míchumasaithe

disabled vehicle (Veh.)  feithicil f2 mhíchumasaithe

Disablement Benefit Section (Adm., Soc.)  Rannóg f2 Sochar Míthreorach

disadvantaged community (Adm., Soc.)  pobal m1 faoi mhíbhuntáiste

disaggregated a (Adm.)  imdhealaithe a

discharge v (Med.) (from hospital)  scaoil v amach (as an ospidéal)

disciplinary procedures (Adm., Saf.)  nósanna mpl imeachta airíonachta

disciplines spl (Ed.)  disciplíní mpl

discography s (Mus.)  dioscliosta m4

discriminant analysis (Com.)  anailís f2 idirdhealaithe

discriminated against (of group) (Soc.)  ...a ndéantar leithcheal orthu

discrimination by association (Adm.)  idirdhealú m trí bhainteacht

discussion document (Adm.)  plécháipéis f2

discussion fora (Adm., Ed.)  fóraim mpl dhíospóireachta

disembarkation s (Transp.)  díbhordáil f3

dishwasher powders (Hom.Ec.)  púdair mpl mhiasniteora/don mhiasniteoir

dishwasher tablets (Hom.Ec.)  táibléid mpl mhiasniteora/don mhiasniteoir

disintermediation s (Comp.)  dí-idirmheánú m (gs –naithe)

disk parking place (Adm., Veh.)  áit f2 loctha dioscaí; áit pháirceála dioscaí

diskobolus (= discus thrower) (Art.)  caiteoir m3 teisce

dispense v (Med.) (of drugs)  fodháil v

disperse phase/continuous phase (Biol.)  pas m4 easraithe/pas leanúnach

disperse dyeing (Tex.) ruaimniú m3 easraithe

displacement problem (Adm., Soc.)  fadhb f2 dhíláithriúcháin

display books (Lit.)  leabhair mpl thaispeána

disposal and recycling area for public use (Env.)  ionad m1 poiblí diúscartha agus athchúrsála

*disruptive pattern material (Mil.)  éadach m1 duaithní

*Disruptive Pattern Material (DPM) [Uniform material] (Mil.)  Ábhar m1 le patrún measctha

Distinction (Ed.) pas m4 le gradam

Distinguished Person of Letters Award (Lit.)  Gradam m1 do Mhórphearsa Litríochta

distractor sentences (Ed., Ling.)  freagraí mpl mearaí

diverticulitis s (Med.)  díbhéartaiclíteas m1

diverticulum s (Biol.)      díbhéartaclam m1

diving duck (Orn.)  lacha f5 thumthach

Diving Section (Mil.) An Rannóg Tumadóireachta

Divisional Drug Unit (Polic.)  Aonad m1 Drugaí na Roinne

Division Drug Unit (Polic.)  Aonad m1 Roinne i gcoinne Drugaí

DNA extraction (Biol.)  eastóscadh m DNA

DNA fingerprinting (Polic.)  Méarlorgaireacht f3 DNA

DNA profiling (Biol.)  próifiliú m DNA

doc file (Comp.,IT) comhad m1 doc

dock for witness (Polic.)  gabhann m1 na bhfinnéithe

Docklands Walking Trail (Leis., Tour.)  Conair f2 Shiúil i gCeantar na nDugaí

document exchange (DX) (Adm., Jur.)  malartán m1 doiciméad (MD)

document imaging systems (IT)  córais mpl íomháithe doiciméad

document pouches (Station.)  tiachóga fpl cáipéise

dog fouling (Env.)  salú m ag madraí

doing chores (HomEc.)  ag dioscaireacht f3

dome s (Hist., Relig.)  cruinneachán m1

domestic interior (Art.)  (an) taobh m1 istigh de theach

domestic investment (Com.)  infheistíocht f3 bhaile

domestic purposes  úsáid f2 an teaghlaigh

Domestic Recycling Collection/Drop Off Service (Env.) Athchúrsáil f3 Teaghlaigh: Seirbhís Bailithe/Ionad Fágála

domestic system (Com., Hist.)  córas m1 baile

Domestic Violence Act, 1996, The (Legis.) An tAcht m3 um Fhoréigean Baile, 1996

Domestic Waste (Env.) Drámhaíl f3

Domino Theory (Hist.)  Teoiric f2 an Domanó

Domino Theory (Hist.)  Teoiric f2 an Damanó

Donegal Womens’ Business Association (Adm.)  Cumann m1 Gnó Mhná Dhún na nGall

donor country (Adm., Soc.)  tír f2 bhronntach

dogleg extension (Civ.E.) (ar ché)  síneadh m uillinnchruthach

do not pass (RoadSaf.)  ná scoitear

dormitory s (Hist.)  suanlios m3

dorsal root  (Physiol.) (nerves)  droimfhréamh f2

do's and don'ts, the (RoadSaf.)  rudaí mpl is ceart agus nach ceart a dhéanamh

dot moth (Melanchra persicariae) (Ent.)  poncleamhan m1

double coconut (Bot.)  cnó m4 cócó dúbailte

double glazed windows (Constr., Hom.Ec.)  fuinneoga fpl déghloinithe

double on it (Sp.: Hurling)  tarraing v leis (an sliotar)

doubling overhead (Sp.)  tarraingt f thar gualainn leis (an sliotar)

downshave s (Trades) (Coop.)  íos-scamhaire m4

downsizing s (Com.)  laghdú m méide

down-stream job (Com.)  post m1 iarmhartach

downward communication (Adm.)  cumarsáid f2 anuas

downy emerald dragonfly (Cordulia aenea) (Ent.)  smaragaid f2 umha-dhaite

downy emerald Cordulia aenea (Ent.) smaragaid f2 umha-dhaite

draft Bill (Adm., Legis.)  dréacht‑Bhille m4

draft customer service action plan (Adm.)  dréachtphlean m4 gníomhúcháin seirbhíse do chustaiméirí

draft Regulation (Adm., Legis.)  dréacht‑Rialachán m1

draft scheme (Adm.)  dréachtscéim f2

drag and drop (Comp.)  tarraing v agus scaoil v

dragonfly nymphs (Ent.)  nimfeacha fpl snáthaide móire

drapery s (Cloth.)  éadaitheoireacht f3

Dravidic languages (Ling.)  Teangacha fpl Dráivideacha

drawingroom s (Gen.)  parlús m1

draw twisting (Tex.) cas-tarraingt f  (gs – gthe)

dreadlocks spl  gruaig f2 shúgánach

dress pins (Archaeol.)  bioráin mpl fallainge

dress pins (Archaeol., Hist.)  dealga fpl éadaigh

dress sword (Archaeol.)  claíomh m1 feistis

drey/dray (= squirrel’s nest) (Z.)  nead f2 iora rua

drinker moth (Euthrix potatoria) (Ent.)  leamhan m1 ibheach

drinking chocolate (Cu.)  deoch f sheacláide

drip coffee makers (HomEc.)  silghléasanna mpl caife

drip-painting s (Art.)  silphéintéireacht f3

Driver Licensing Section (Transp.)  An Rannóg f2 um Cheadúnú Tiománaithe

Driver Tester (Transp.)  Tástálaí m4 Tiománaithe

Driver Testing Section (Transp.)  An Rannóg f2 um Thástáil Tiománaithe

Drive with care (Transp.) Tiomáin go cúramach

Driving Licence Renewal Service (Adm.)  Seirbhís f2 chun Ceadúnas Tiomána a Athnuachan

drive-in cinema (Cin.)  pictiúrlann f2 na mótar

driving test (Adm., Veh.)  triail f5 tiomána

Driving Test Centre (Adm., Veh.)  Ionad m1 Trialacha Tiomána

drive-in restaurant (Cu.)  bialann f2 na mótar

drop arm barrier (Journ.)  bacainn f2 titime

drop-in centre (Med., Soc.)  ionad m1 buail isteach

drop shot (Sp.: Tennis)  preab-bhuille m4

drug abuse (Polic., Soc.)  mí-úsáid f2 drugaí

drug cache (Polic.)  taisce f4 drugaí

drug cartel (Polic.)  cairtéal m1 drugaí

drug courier (Polic.)  cúiréir m3 drugaí

drug gang (Polic.)  drong f2 drugaí

drug habit (Polic.)  ainbhéas m3 drugaí

drug rehabilitation unit (Polic., Soc.)  aonad m1 athshlánúcháin ó dhrugaí

drug runner (Polic.)  smuigléir m3 drugaí

drugs-crime relationship large-scale survey (Polic.)  suirbhé m4 mórscála ar an gcoibhneas idir drugaí agus coireacht

drugs policy (Polic.)  beartas m1 in aghaidh/maidir le drugaí

drunk driver (Polic.)  tiománaí m4 ólta

Druze s (militia) (Hist.)  Drúsach m1

Druze a (militia)  (Hist.)  Drúsach a

dry broad-leaved semi-natural woodland (Env.)  coillearnach f2 leathanduilleach leathnádúrtha thirim

Dry Changing  (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) Tirim

Dryopithecus s (genus Dryopithecus) (Z.)  Dryopithecus

dry point site (Geog.)  Láithreán m1 baill thirim

dry recyclable waste (Env.)  dramhaíl f3 thirim in-athchúrsáilte

dry riser (Constr.)  ardúch m1 tirim

dual abode allowance (Adm.)  liúntas m1 dhá áitreabh

dual circulation (Com.)  déchúrsaíocht f3

dual mandate (Adm., Pol.)  dé-shainordú m

dual role (Gen.)  ról m1 déach

dubbing ceremony (Hist.)  searmanas m1 ridireachta

Dublin City Council (Adm.)  Comhairle f4 Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin City Seal (Hist.)  Séala m4 Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin Company (Mil.) Complacht f3 Bhaile Átha Cliath

Dublin Council of Trade Unions (Adm.)  Comhairle f4 Cheardchumann Bhaile Átha Cliath

Dublin Logistics Base (Mil.)  Bunáit f2 Lóistíochta Bhaile Átha  Cliath

Dublin Metropolitan District (Adm.)  Dúiche f4 Chathrach Bhaile Átha Cliath

Dublin Metropolitan Region (Adm.)  Réigiún m1 Cathrach Bhaile Átha Cliath

Dublin Naturalists Field Club (Leis.)  Cumann m1 Allamuigh Nádúraithe Bhaile Átha Cliath

Dublin Wastewater (Env.)  Fuíolluisce m4 Bhaile Átha Cliath

Duchenne muscular dystrophy (Med.)  diostróife f4 mhatánach Duchenne

duck in orange sauce (Cu.)  lacha f5 faoi anlann oráiste

due dilligence report (Adm.)  tuairisc f2 dícheallachta cuí

Dunkerque s (Hist.)  Dunkerque f4

Dún Laoghaire Institute of Art, Design and

Technology (Ed.)  Institiúid f2 Ealaíne, Deartha  agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

dust bins (Env., Hom.Ec.)  araidí fpl bruscair

dustbins spl (HomEc.)  araidí fpl bruscair

dust covers (Station., Hom.Ec.)  clúdaigh mpl dheannaigh

dustfree chalk (Ed.)  cailc f2 saor ó dheannach

Dust Monitoring (Env.)  Monatóireacht f3 ar Dheannach

Dust monitoring & Prediction (Env.)  Monatóireacht f3 & Réamhinsint ar Dheannach

duties and responsibilities (Adm.)  dualgais mpl agus freagrachtaí

duty of obedience (Polic.)  dualgas m1 na humhlaíochta

dwarf blue butterfly (Ent.)  mionghormán m1

dwarf plant (Bot.)  planda m4 abhcach

dynamic a (Psy.) (of people)  fuinniúil a; (bíonn) dinimiceas /déantús maitheasa/ teacht aniar (i ndaoine)

dynamic relationships (Com.)  gaolmhaireachtaí fpl dinimiciúla

dynamic world, a (Com.)  saol m1 dinimiciúil

dysphagia s (Med.)  diosfaige f4

Dyspraxia Association (Med.)  Cumann m1 Diospraicse