race condition

coinníoll m1 ráis

rack s

raca m4

rack-mountable server

freastalaí m4 insuite ar raca

rack-up v

racáil v suas

RAD (= rapid application development)

RAD, mearfhorbairt f3 feidhmchlár

radar s

radar m1

radian s

raidian m1

radiation s

radaíocht f3

radio s

raidió m4

radio- pref

rada-, radai- pref

radio frequency (= RF)

radaimhinicíocht f3

radio frequency interference (= RFI)

trasnaíocht f3 radaimhinicíochta, RFI

radix s (= base1, base number)

bonn m1

radix complement (= true complement)

comhlánú m bonnuimhreach

radix conversion

tiontú m bonnuimhreach

radix-minus-one complement

comhlánú m bhonnuimhir lúide a haon

radix notation

nodaireacht f3 bhonnuimhreach

radix number system

córas m1 bonnuimhreacha

radix point

pointe m4 bonnuimhreach

RAID (= redundant arrays of independent disks, redundant arrays of inexpensive disks)

RAID, eagair mpl iomarcacha dioscaí neamchostasacha, eagair mpl iomarcacha dioscaí neamhspleácha

RAM (= random-access memory)

RAM, cuimhne f4 randamrochtana

RAM cache

taisce f4 RAM

RAM disk

diosca m4 RAM

RAM refresh

athnuachan f3 RAM

random a

randamach a, randam- pref

random access

randamrochtain f3

random-access file

comhad m1 randamrochtana

random-access memory (= RAM)

cuimhne f4 randamrochtana, RAM

random-access storage

stóras m1 randamrochtana

random digit dialling

diailiú m digití randamacha

random event

teagmhas m1 randamach

randomness s

randamacht f3

random number generator

gineadóir m3 uimhreacha randamacha

random numbers

uimhreacha fpl randamacha

random number sequence

seicheamh m1 uimhreacha randamacha

random walk

siúlóid f2 randamach

range s

raon m1

range conversion

tiontú m raoin

rank v (= classify)

rangaigh v

rapid-access loop

lúb f2 mhear-rochtana

rapid application development (= RAD)

mearfhorbairt f3 feidhmchlár, RAD

raster s

rastar m1

raster display device

gléas m1 taispeána rastair

raster graphics

grafaic f2 rastair

raster image processor (= RIP1)

próiseálaí m4 íomhánna rastair, RIP1

raster scan

scanadh m rastair

raster scan device

gléas m1 scanta rastair

raster unit

aonad m1 rastair

rate s

ráta m4

rate of change

ráta m4 athraithe

ratio s

cóimheas m3

rationalize v

cóimheas2 v

rational number

uimhir f5 chóimheasta

RAWA (= read any/write all)

RAWA, léigh v rud ar bith/scríobh uile

raw data

amhshonraí mpl

ray s

ga m4 (pl -thanna)

RDBMS (= relational database management system)

RDBMS, córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta

reactance s

freasaitheacht f3

reactive mode

mód m1 frithghníomhach

read1 v

léigh v

read2 s

léamh m1 (gs léimh pl léamhanna)

readability s

inléiteacht f3

read ahead

réamhléamh m1

read any/write all (= RAWA)

léigh v rud ar bith/scríobh uile, RAWA

readdressing s

athsheolachán m1

reader s

léitheoir m3

read error

earráid f2 sa léamh

read head

cnoga m4 léite

read in

léigh v isteach

read-only a

inléite a amháin

read-only memory (= ROM)

cuimhne f4 inléite amháin, ROM

read-only storage

stóras m1 inléite amháin

read protection

cosaint f3 ar léamh

read/write disk

diosca m4 inléite inscríofa

read/write head

cnoga m4 (chun) léite/scríofa

read/write memory

cuimhne f4 inléite inscríofa

ready a

ullamh a

ready queue

ciú m4 ullamh

ready signal

comhartha m4 ullamh

real1 a (Gen.)

fíor-2 pref

real2 a (Mth.)

réad- pref, réadach a

real address

fíorsheoladh m1

real concurrency

fíor-chomhrith m3

realistic a

réadúil a

real mode

fíormhód m1

real number

réaduimhir f5, uimhir réadach

real roots

fréamhacha fpl réadacha, réadfhréamhacha

real storage

fíorstóras m1

real time

fíor-am m3

real-time clock

clog m1 fíor-ama

real-time operation

oibríocht f3 fíor-ama

real-time remote inquiry

cianfhiosrú m fíor-ama

real-time system

córas m1 fíor-ama

real values

réadluachanna mpl

reasonableness check

seiceáil f3 réasúntachta

reasoning s

réasúnú m (gs -naithe)

reboot v

athbhútáil v

recalculation s

atháireamh m1

recall v

athghlaoigh v

receive v (of data)

glac v

receiver s (of message)

glacadóir m3

receiver isolation

aonrú m glacadóra

receiver not ready (= RNR)

níl an glacadóir ullamh

receiver ready (= RR)

tá an glacadóir ullamh

receiving mail

ag glacadh m r-phoist

recency s

gairide f4

reception s

glacadh2 m (gs -ctha)

recirculating1 s (= recirculation)

athfhilleadh m (gs -llte)

recirculating2 a

athfhillteach a

recirculating omega network

líonra m4 óimige athfhillteach

recirculation s (= recirculating1)

athfhilleadh m (gs -llte)

recognition s (of process)

aithint f3

recognize v

aithin v

recognize-act control cycle

ciogal m1 rialúcháin aithin, gníomhaigh

reconciliation s

réiteach2 m1

reconfiguration s

athchumrú m (gs -raithe), athchumraíocht f3

reconfigure v

athchumraigh v

reconnect v

athnasc v, athcheangail v

reconstruction s

atógáil f3

record1 v

taifead1 v

record2 s

taifead2 m1

recordable a

intaifeadta a

recordable CD drive

tiomántán m1 intaifeadta dlúthdhioscaí

record blocking

blocáil f3 taifead

recorder s

taifeadán m1

record format

formáid f2 taifid

recording s

taifeadadh m (gs -eadta)

recording density

dlús m1 taifeadta

recording head

cnoga m4 taifeadta

recording media

meáin mpl taifeadta

recording quality

cáilíocht f3 taifeadta

recording settings

socruithe mpl taifeadta

recording surface

dromchla m4 taifeadta

record length

fad m1 taifid

record separator (= RS)

deighilteoir m3 taifead, RS

recover v

athshlánaigh v

recoverable error

earráid f2 incheartaithe

recoverable schedule

sceideal m1 in-athshlánaithe

recoverable synchronization

sioncronú m in-athshlánaithe

recovering s

athshlánú2 m (gs -naithe)

recovery s

athshlánú1 m (gs -naithe), athshlánúchán m1

recovery time

aga m4 athshlánaithe

rectangular a

dronuilleogach a

rectifier s

coigeartóir m3

rectifying s

coigeartú m (gs -taithe)

rectifying nonlinearity

neamhlíneacht f3 choigeartaithe

recto s

recto

recurrence s

atarlú m (gs -laithe)

recurrence coding

códú m atarlaithe

recursion s

athchúrsáil f3

recursion-based search

cuardach m1 (atá) bunaithe ar athchúrsáil

recursive a

athchúrsach a

recursive algorithm

algartam m1 athchúrsach

recursive call

glao m4 athchúrsach

recursive function

feidhm f2 athchúrsach

recursive procedure

gnás m1 athchúrsach

recursive relationship

gaol m1 athchúrsach

recursive search

cuardach m1 athchúrsach

recursive subroutine

foghnáthamh m1 athchúrsach

recycle bin

bosca m4 athchúrsála

Red Book, The

An Leabhar m1 Dearg

red, green, blue (= RGB)

dearg, uaine, gorm, RGB

redirection s

atreorú m (gs -raithe)

redo v

athdhéan1 v

redraft v

athdhréachtaigh v

red-tape operation

oibríocht f3 ghnásúil

reduced instruction-set computer (= RISC)

ríomhaire m4 le tacar laghdaithe treoracha, RISC

redundancy s

iomarcaíocht f3

redundancy check

seiceáil f3 iomarcaíochta

redundant a

iomarcach a

redundant arrays of independent disks (= RAID)

eagair mpl iomarcacha dioscaí neamhspleácha, RAID

redundant arrays of inexpensive disks (= RAID)

eagair mpl iomarcacha dioscaí neamchostasacha, RAID

redundant code

cód m1 iomarcaíochta

reel s (= spool2)

spól m1

re-enterable a

in-athiontráilte a

re-entrant program

ríomhchlár m1 athiontrálach

re-entry s

athiontráil f3

refer v

tagair v

reference s

tagairt f3

reference address

seoladh m tagartha

reference listing

liostáil f3 tagartha

reference model

samhail f3 tagartha

reference number

uimhir f5 thagartha

reference record

taifead m1 tagartha

reference software

bogearraí mpl tagartha

reference time

am m3 tagartha

referential a

tagrach a

referential integrity

sláine f4 na dtagairtí

referred-to element

eilimint f2 ar tagraíodh di

referrer s

tagróir m3

referring element

eilimint f2 thagarthach

reflection s

frithchaitheamh m1

reflection gain

neartúchán m1 frithchaithimh

reflection loss

caillteanas m1 frithchaithimh

reformat v

athfhormáidigh v

reformatting s

athfhormáidiú m (gs -dithe)

refraction s

athraonadh m (gs -nta)

refraction laser

léasar m1 athraonta

refresh v

athnuaigh v

refresh cycle

ciogal m1 athnuachana

refreshing s

athnuachan f3

refresh rate

ráta m4 athnuachana

regenerate v

athghin v

regeneration s (= rewrite2)

athghiniúint f3

regeneration period (= scanning rate, scan rate)

tréimhse f4 athghiniúna

regenerative memory

cuimhne f4 athghiniúnach

regenerative read

léamh m1 athghiniúnach

register s

tabhall m1

register addressing

seolachán m1 tabhaill

register allocation

leithdháileadh m tabhall

register index

innéacs m4 tabhaill

register length

fad m1 tabhaill

register value

luach m3 tabhaill

register window

fuinneog f2 thabhaill

registration s

clárú m (gs -raithe), clárúchán m1

registration authority

údarás m1 clárúcháin

regression s

aischéimniú m (gs -nithe)

regression testing

tástáil f3 aischéimnitheach

regulator s (of button, etc) (= control3, controller3)

rialtán m1

rejection s

diúltú m (gs -taithe)

relation1 s (group of items)

cine m4

relation2 s (of common field)

gaol1 m1

relation3 s (Mth.)

coibhneas m1

relational a

coibhneasta2 a

relational algebra

ailgéabar m1 coibhneasta

relational data analysis (= RDA)

anailís f2 ar shonraí coibhneasta

relational database

bunachar m1 sonraí coibhneasta

relational database management system (= RDBMS)

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí coibhneasta, RDBMS

relational data model

samhail f3 choibhneasta de shonraí

relational model

samhail f3 choibhneasta

relational online analytic processing (= ROLAP)

próiseáil f3 choibhneasta anailíseach ar líne, ROLAP

relational operation

oibríocht f3 choibhneasta

relational operator

oibreoir m3 coibhneasta

relationship s

gaol2 m1

relationship degree (= cardinality)

céim f2 ghaoil

relative a

coibhneasta1 a

relative address

seoladh m coibhneasta

relative addressing

seolachán m1 coibhneasta

relative cell reference

tagairt f3 do chill choibhneasta

relative code

cód m1 coibhneasta

relative coding

códú m coibhneasta

relative complement of two sets (= difference of two sets)

comhlánú m coibhneasta dhá thacar

relative error

earráid f2 choibhneasta

relative link

nasc m1 coibhneasta

relaxation oscillator

ascaltóir m3 socrachta

relay1 v

athsheachaid v

relay2 s

athsheachadán m1

relay driver

tiománaí m4 athsheachadáin

relay tree

crann m1 athsheachadán

reliability s

iontaofacht f3

reliable a

iontaofa a

reload v

athlódáil v

relocatability s

in-athshuiteacht f3

relocatable program

ríomhchlár m1 in-athshuite

relocate v

athshuigh v

relocation s

athshuí m (gs -uite)

relocation constant

tairiseach m1 athshuite

relocation dictionary

foclóir m3 athshuite

reluctance s

aimhleisceas m1

remanence s

iarmharacht f3

remote a

cian- pref, cianda a

remote access

cianrochtain f3

remote-access server

freastalaí m4 cianrochtana

remote batch processing

cian-bhaiscphróiseáil f3

remote catalogue

cianchatalóg f2

remote console

cianchonsól m1

remote control signals

comharthaí mpl cianrialúcháin

remote control unit (= zapper)

cianrialtán m1

remote debugging

cian-dífhabhtú m (gs -taithe)

remote host

cianóstach m1

remote inquiry

cianfhiosrú m (gs -raithe)

remote job entry (= RJE)

cian-jabiontráil f3

remote login (= remote logon)

cianlogáil f3 isteach

remotely distributed

dáilte a go cianda

remote procedure call (= RPC)

cianghlao m4 gnáis

remote root folder

fréamhfhillteán m1 cianda

remote terminal

cianteirminéal m1

remove v

bain v

removeable a

inbhainte a

removeable disk

diosca m4 inbhainte

removing s

baint f2

render v

rindreáil1 v

rendering s

rindreáil2 f3

rendering language

teanga f4 rindreála

reorganization s

atheagrú m (gs -raithe)

reorganizer s

atheagraí m4

repagination s

athuimhriú m leathanach

repeat v

athdhéan2 v

repeatable a

indéanta a athuair, in-athdhéanta a

repeater s

athsheoltóir m3

repeat replace (onscreen instruction)

athchuir v arís

repeat search (onscreen instruction)

cuardaigh v arís

repertoire s

foireann f2

repetition s

athdhéanamh m1

repetitive a

atriallach1 a

repetitive operation

oibríocht f3 atriallach

replace v (onscreen instruction)

athchuir v

replacement s

athchur m1

replacement string

teaghrán m1 ionaid

replication s

macasamhlú m (gs -laithe)

replication independence

gan spleáchas m1 ar mhacasamhlú (na) (sonraí)

reply1 v (= respond)

freagair v

reply2 s

freagra m4

report s

tuairisc2 f2, tuarascáil f3

report generator

gineadóir m3 tuarascála

Report Program Generator (= RPG) (programming language)

Ríomhchlár m1 Ginte Tuarascála, RPG

repository s

stór m1

represent v

léirigh v

representation s

léiriúchán m1

representational language

teanga f4 léiriúcháin

representing s

léiriú m (gs -rithe)

reprocess v

athphróiseáil v

reproduce v

atáirg v

reproducibility s

in-atáirgtheacht f3

reprogrammable a

ath-inríomhchláraithe a

request s (= query)

iarratas m1

request to send (= RTS)

iarratas m1 ar sheoladh, RTS

required attributes

tréithe fpl riachtanacha

required hyphen (= embedded hyphen)

fleiscín m4 riachtanach

required system data flow model

samhail f3 den sreabhadh sonraí córais atá de dhíth

required system logical data model

samhail f3 loighciúil de na sonraí atá de dhíth

requirement s

riachtanas m1

requirements analysis (= analysis of requirements)

anailís f2 ar na riachtanais

requirements catalogue

catalóg f2 riachtanas

requirements definition

sainiú m riachtanas

requirements document

doiciméad m1 riachtanas

requirements specification

sonrú m riachtanas

reroute v

athródaigh v

rerun1 v

athrith1 v

rerun2 s (of event)

athrith2 m3 (gs -reatha pl -rití)

rerun3 s (of process)

athrith3 m (gs -rite)

rerun point

pointe m4 athrite

rerun time

aga m4 athrite

res. (= resolution)

taifeach m1

rescue v

tarrtháil v

rescued document

doiciméad m1 tarrtháilte

rescue dump

dumpáil f3 tarrthála

research data

sonraí mpl taighde

research network

líonra m4 taighde

reserve v

coimeád v

reserved attribute

tréith f2 choimeádta

reserved word

focal m1 coimeádta

reset v

athshocraigh v

reset key

eochair f5 athshocrúcháin

reset pulse

bíog f2 athshocrúcháin

resetting s

athshocrú m (gs -raithe), athshocrúchán m1

resident a

lonnaithe a

resident control program

ríomhchlár m1 lonnaithe rialúcháin

resident program

ríomhchlár m1 lonnaithe

residual a

iarmharach a

residual charge

lucht m3 iarmharach

residue s

iarmhar m1

residue check

seiceáil f3 iarmhair

resilient a

athléimneach a

resistance s

friotaíocht f3

resist-etchant s

friotán m1

resistor s

friotóir m3

resistor-transistor logic (= RTL)

loighic f2 friotóirí is trasraitheoirí, RTL

resize v

athraigh v méid

resizing s

athrú m méide

resizing handle

hanla m4 athraithe méide

resolution s (= res.)

taifeach m1

resolution error

earráid f2 taifigh

resolve v

taifigh v

resolved a

taifithe a

resolver s

taifeoir m3

resonance s

athshondas m1

resonant a

athshondach a

resonator s

athshonadóir m3

resource s

acmhainn f2

resource allocation

leithdháileadh m acmhainní

resource flow diagram

léaráid f2 den sreabhadh acmhainní

respond v (= reply1)

freagair v

response s

freagairt f3

response time

aga m4 freagartha

responsibility s

freagracht f3

restart1 v (= resume)

atosaigh v

restart2

atosú m (gs -saithe)

restart point

pointe m4 atosaithe

restore v

cuir v ar ais, aischuir v

result s

toradh1 m1 (pl -rthaí)

result table

tábla m4 torthaí

result tree

crann m1 (na d)torthaí

result variable

athróg f2 thoraidh

resume v (= restart1 v)

athdhúisigh v

retain v

coinnigh2 v

retained a

coinnithe a

retention s (= hold2)

coinneáil m3

retention period

tréimhse f4 choinneála

retentivity s

coinneálacht f3

re-testing s

atástáil f3

retinal scan verifier

fíoraitheoir m3 scanta reitine

retractable antenna

aeróg f3 inghiorraithe

retransmission s

atarchur m (gs -rtha)

retransmit v

atarchuir v

retrievable a

in-aisghafa a

retrieval s

aisghabháil f3

retrieval only

aisghabháil f3 amháin

retrieve v

aisghabh v

retrieve and restore

aisghabh agus cuir v ar ais

retry v

atriall1 v

return1 v

fill v

return2 v (of key)

aisfhill v

return3 s (= carriage return)

aisfhilleadh m1 (pl -llteacha)

return address

seoladh m fillte

return key (= Enter key)

eochair f5 aisfhillte, Aisfhill

return to bias (= RB)

fill v ar laofacht

return-to-bias recording

taifeadadh m fill ar laofacht

Return to Homepage (onscreen instruction)

Fill ar an Leathanach Baile, Ar ais go Leathanach Baile

return to reference

fill v ar thagairt

return-to-reference recording

taifeadadh m fill ar thagairt

return-to-zero (= RZ)

fill v ar nialas, RZ

return-to-zero recording

taifeadadh m fill ar nialas

reusability s

ath-inúsáidteacht f3

reuse1 v

athúsáid1 v, bain v athúsáid as

reuse2 s

athúsáid2 f2

reuse-oriented approach

cur m1 chuige (atá) dírithe ar athúsáid

reverberation s

aisfhuaimniú m (gs -ithe)

reverse v

aisiompaigh v

reverse bias

cúl-laofacht f3

reverse channel

aischainéal m1

reverse direction

fritreo m4

reverse engineering

ais-innealtóireacht f3

reverse image

claoníomhá f4

reverse order

ord m1 droim ar ais

reverse-Polish notation (= postfix notation)

nodaireacht f3 Pholannach aisiompaithe

reverse recovery time

aga m4 athshlánaithe ó chúl-laofacht

reversible a

in-aisiompaithe a

reversible process

próiseas m1 in-aisiompaithe

revision s (of document)

leasú m (gs -saithe)

revolutions per minute (= rpm)

imrothluithe mpl sa nóiméad, rpm

rewind v

atochrais v

rewrite1 v

athscríobh1 v

rewrite2 s (= regeneration)

athscríobh2 m (gs -ofa pl -anna)

rewriteable a

in-athscríofa a

RF (= radio frequency)

radaimhinicíocht f3

RFI (= radio frequency interference)

RFI, trasnaíocht f3 radaimhinicíochta

RF modem

móideim m4 radaimhinicíochta

RGB (= red, green, blue)

RGB, dearg, uaine, gorm

rheostat s

réastat m1

rich data

méithshonraí mpl

rich media

méithmheáin mpl

richness s

méithe f4

rich object

méithoibiacht f3

Rich Text Format (= RTF)

Formáid f2 Mhéith-Théacs, RTF

right branch

brainse m4 deas, an brainse ar dheis

right button

cnaipe m4 deas, an cnaipe ar dheis

right click

deaschliceáil v

right indent

eang f3 dheas, eang ar dheis

right-justified a (= flush right)

comhfhadaithe a ar dheis

right-justify v

comhfhadaigh v ar dheis

right node

nód m1 deas, an nód ar dheis

right parenthesis

lúibín m4 deas, an lúibín ar dheis

rights spl

cearta mpl

right shift

iomlaoid f2 ar dheis

rightsizing s

coigeartú m méide

right subtree

fochrann m1 deas, an fochrann ar dheis

right tab

táb m1 deas, táb ar dheis

right value (= r-value)

deasluach m3

rigid a (= inflexible)

dolúbtha a

ring s

fáinne m4

ring counter

áiritheoir m3 fáinneach

ringing a

clingeach a

ringing indicator (= RI)

táscaire m4 clingeach

ring network

líonra m4 fáinneach

ring topology

toipeolaíocht f3 fháinneach

RIP1 (= raster image processor)

RIP1, próiseálaí m4 íomhánna rastair

RIP2 (= Routing Information Protocol)

RIP2, Prótacal m1 Faisnéise Ródaithe

ripple s

tonnán1 m1

ripple adder

suimitheoir m3 tonnánach

ripple carry

iomprach m1 tonnánach

ripple filter

scagaire m4 tonnáin

RISC (= reduced instruction-set computer)

RISC, ríomhaire m4 le tacar laghdaithe treoracha

rise time

aga m4 éirithe

risk s

riosca m4

risk analysis

anailís f2 riosca

risk-based model

samhail f3 (atá) bunaithe ar an riosca

risk-based process model

samhail f3 de phróiseas (atá) bunaithe ar an riosca

RLE (= run length encoding)

RLE, ionchódú m fad reatha

rms value (= root-mean-square value)

luach m3 rms, luach fhréamh mheán na gcearnóg

roaming s

sruthaireacht f3

roaming service

seirbhís f2 sruthaireachta

Robin Hood

Robin Hood

robot s

róbat m1

robotics s

róbaitic f2

roentgen s (= röntgen)

rointgin f2 (pl -í)

roentgen display

taispeáint f3 rointgine

ROLAP (= relational online analytic processing)

ROLAP, próiseáil f3 choibhneasta anailíseach ar líne

roll-about s

córas m1 iomlaisc

rollback s

rolladh m siar

rollerball s

liathróid f2 rollóra

roll in

roll v isteach

rolling s

rolladh m (gs -llta)

roll out

roll v amach

rollover s

tar-rolladh m (gs -llta)

ROM (= read-only memory)

ROM, cuimhne f4 inléite amháin

roman type

cló m4 rómhánach

ROM chip

slis f2 ROM

ROM simulator

ionsamhlóir m3 ROM

root1 s (of equation)

réiteach3 m1

root2 s (of hierarchy)

fréamh f2

root directory (= root folder)

fréamhchomhadlann f2

rooted graph

graf m1 fréamhaithe

root element

fréamheilimint f2

root folder (= root directory)

fréamhfhillteán m1

root-mean-square value (= rms value)

luach m3 fhréamh mheán na gcearnóg, luach rms

root node

nód m1 fréimhe

rotary positioner

suiteoir m3 rothlach

rotate v

rothlaigh v

rotation s

rothlú m (gs -laithe)

rotational a

rothlach a

rotational latency

aga m4 folaigh (an) rothlaithe

rotational position sensing (= RPS)

brath m rothlach ionaid

round1 v (= round off)

slánaigh v

round2 a

slán2 a

round down

slánaigh v síos

rounding s (= rounding off)

slánú m (gs -naithe), slánúchán m1

rounding error

earráid f2 slánúcháin

rounding off (= rounding)

slánú m (gs -naithe), slánúchán m1

round off (= round1)

slánaigh v

round robin

timdháileadh m comh-agach

round-robin bus arbitration

eadránú m bus comh-agach

round-tripping s

dé-aistriú m (gs -rithe)

round-trip propagation time

aga m4 forleathantais dé-aistir

round up

slánaigh v suas

routable a

inródaithe a

route s

ród m1

router s

ródaire m4

routine s

gnáthamh m1

routine maintenance

gnáthchothabháil f3

routing s

ródú m (gs -daithe), ródúchán m1

Routing Information Protocol (= RIP2)

Prótacal m1 Faisnéise Ródaithe, RIP2

routing table

tábla m4 ródúcháin

row s

m4 (pl -nna)

row height

airde f4

row pitch

céim f2

RPC (= remote procedure call)

cianghlao m4 gnáis

RPG (= Report Program Generator)

RPG, Ríomhchlár m1 Ginte Tuarascála

rpm (= revolutions per minute)

rpm, imrothluithe mpl sa nóiméad

RS (= record separator)

RS, deighilteoir m3 taifead

RTF (= Rich Text Format)

RTF, Formáid f2 Mhéith-Théacs

RTL (= resistor-transistor logic)

RTL, loighic f2 friotóirí is trasraitheoirí

RTS (= request to send)

RTS, iarratas m1 ar sheoladh

rubber ball

liathróid f2 rubair

rule s

riail f5

ruler s

rialóir m3

ruler bar

barra m4 rialóra

run1 s (of event)

rith3 m3 (gs reatha pl rití)

run2 s (of process)

rith2 m (gs rite)

run3 v

rith1 v

run book

leabhar m1 reatha

run duration

aga m4 rite

run length encoding (= RLE)

ionchódú m fad reatha, RLE

running head (= header)

ceanntásc m1

runtime s

am m3 rite

runtime error

earráid f2 le linn rite

r-value (= right value)

deasluach m3

RZ (= return-to-zero)

RZ, fill v ar nialas