zap1 v

zaipeáil v

zap2 s

zaip f2

zapper s (= remote control unit)

zaipire m4

Z-axis s

Z-ais f2

zero s (= null2)

nialas m1

zero address instruction (= no-address instruction)

treoir f5 gan seoladh

zero elimination (= zero suppression)

díobhadh m na nialas

zero fill

líonadh m le nialais

zero-filled a

líonta a le nialais

zero-filled space

spás m1 líonta le nialais

zero-level s

nialasleibhéal m1

zero-level address

seoladh m nialasleibhéil

zero state

staid f2 nialasach

zero suppression (= zero elimination)

díobhadh m na nialas

zip v

zipeáil1 v

Zip disk

diosca m4 Zip

Zip drive

tiomántán m1 Zip

zip file

zipchomhad m1

zipping s

zipeáil2 f3

Zmodem protocol

prótacal m1 Z-mhóideim

zone s

crios m3

zone bit

giotán m1 creasa

zone digit

digit f2 creasa

zone punch

poll m1 creasa

zoom v

zúmáil1 v

zoom drop-down menu

roghchlár m1 zúmála

zooming s

zúmáil2 f3