IAU (= International Astronomical Union) (Astr., Adm.)   An tAontas m1 Réalteolaíoch Idirnáisiúnta

IAU number (Astr.)   uimhir f5 ARI

IBEC (= Irish Business and Employers' Confederation) (Adm., Com.)   Cónaidhm f2 Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann

Iberian Peninsula (Geog.)   Leithinis f2 na hIbéire

Ibizan hound (Z.)   m4 Ibíteach

Ibos (Geog.)   Iobóigh mpl (sg Iobóch)

ibuprofen s (Med.)   iobúpróifein f2

ICAO (= International Civil Aviation Organisation) (Adm., Av.)   EESI, An Eagraíocht f3 Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta

iceberg lettuce (Bot., Cu.)   leitís f2 oigheargheal

ice box (Leis.) (Camping)   bosca m4 fuar 

ice box (HomEc.) (in fridge)   bosca m4 oighir

ice buoy (Mapm.)   baoi m4 oighir

ice-cream cone (Cu., Gen.)   cón m1 uachtair reoite

ice crystals (Geog.)   criostail mpl oighir

iced cakes (Cu.)   cístí mpl reoánta

ice ferry (Mapm.)   oighearfharadh m (gs –rtha)

ice hockey (Sp.)   haca m4 oighir

Iceland gull (Larus glaucoides) (Orn.)   faoileán m1 Íoslannach

ice limit (Mapm.)   teorainn f5 an oighir

ice-pop s (Cu.)   reoiteog f2

ice removal vehicle (Av.)   glantóir m3 oighir

ice signal station (Mapm.)   stáisiún m1 comharthaíochta oighir

ice skating (Leis., Sp.)   scátáil f3 oighir

I-Ch’ang s (Geog.)   I-Ch’ang

Ichthyostega (Z.)   Ichthyostega

icing s (Av.) (on aircraft)   oighriú m (gs -rithe)

iconography s (Comp.)   íocónagrafaíocht f3

IC's (= integrated circuits) (El.)   ciorcaid mpl iomlánaithe

id s (PsyAn.)   úd m1

ide s (= silver orfe) (Ich.)   íd f2 (pl -eanna)

identical structures (Biol.)   struchtúir m3 chomhionanna

identification (ID) s (Lib.)   comhartha m4 aitheantais (CA)

identification s (Ch.) (of a substance)   aithint f3

Ides of March (Roman civ.)   íodh m3 Márta

idiopathic a (Med.)   uath- pref, ideapaiteach a

Idun s (Scandinavian Myth.)   Íodan m4

igneous petrogenesis (Geol.)   bruthpheitrigineas m1

igneous rocks (Geol.)   bruthcharraigeacha fpl

ignition s (Tel.)   adhaint f2

Iguassu Falls (Geog.)   Eas m3 Iguazú

Ilex argentea marginata (Bot.)   Ilex argentea marginata

Ilex aurea marginata (Bot.)   Ilex aurea marginata

Ilfracombe s (Geog.)   Ilfracombe

Illapa s (Inc. civ.) (god)   Íolapa m4

illegal a (Jur.)   neamhdhleathach a

illegally obtained evidence (Polic.)   fianaise f4 a fuarthas go neamhdhleathach

illness s (Med.)   breoiteacht f3

illuminated script (Hist.)   script f2 dhathmhaisithe

illumination of books (Hist., Lit.)   maisiú m leabhar le dathanna

illusionism s (Art.)   meabhlachas m1

illustrated edition (Lib., Publ.)   eagrán m1 le léaráidí

illustration s (Art., Lit.)   léaráid f2

illustrator s (Art., Lit.)   maisitheoir m3 (leabhair)

image consultant (PR)   comhairleach m1 íomhá

imagery s (Art.)   na samhlaoidí fpl

imaginary a (Art.) (of reconstruction)   samhailteach a

imaginary environments (Art.)   timpeallachtaí fpl samhailteacha

imaginative reconstruction (Hist.)   athchruthú m  samhlaíoch

imaging s (Comp.)   íomháú m (gs –áithe), déanamh íomhánna

imaging s (Opt.)   íomháú m (gs -áithe)

imbed v (Ch.) (for microscopic examination)   tuímigh v

imcomplete a (Lib.)   easnamhach a

Imhotep s (Egypt. Myth.)   Imeotap m4

immaterial a (Polic.)   neamhábhartha a

immature s  (Orn.) (of bird)   éan m1 neamhaibí

immature a (Psy.)   neamhaibí a

immediate action, for favour of (Polic.)   chun gnímh

immediate environment (Geog.)   garthimpeallacht f3

immediate experience (Ed.)   taithí m4 dhíreach

immersion s (Ed.) (language instruction)   tumadh m (gs -mtha)

immersion course (Ed.) (language instruction)   tumchúrsa m4

immersion heater (HomEc.)   tumthéitheoir m3  leictreach

immersion microscopy (Biol.)   micreascópacht f3 thumthach

immunity s (= exemption) (Tel.)   díolúine m4

immunizations spl (Med.)   imdhíontaí mpl

immunoglobulin s (Biol.)   glóbailin f2 imdhíonachta

IMO (= International Maritime Organisation) (Nau.)   An Eagraíocht f3 Mhuirí Idirnáisiúnta

impact s (= influence) (Adm.)   tionchar m1 (pl –air)

impact graphics (Comp.)   tobghrafaic f2

impacted teeth (Dent.)   fiacla m4 comhdhingthe

impala s (Z.)   iompála m4

impartiality s (Tel.)   neamhchlaontacht f3

impedance s (Tel.)   coisceas m4

impelling tool (Tls.)   uirlis f2 tiomána

imperialism s (Pol.)   impiriúlachas m1

impermeability s (Geol.) (nonporousness)   neamhscagacht f3

impermeable a (Geol.) (nonporous)   neamhscagach a

impermeable dressing sheet (Med.)   brat m1 cóirithe neamh-thréscaoilteach

impersonation s (Th.)   léiriú m (carachtair)

impervious a (Geol.)   neamh-thréscaoilteach a

imperviousness s (Geol.)   neamh-thréscaoilteacht f3

implant s (Med.)   ionchlannán m1

implant v (Med.)   ionchlannaigh v

implantation s (Med.)   ionchlannú m (gs –nnaithe)

implement  v (Adm.)   feidhmigh v

implementation s (Adm.)   cur m1 i bhfeidhm

important a (Tel.)   tábhachtach a

important building (Mapm.)   foirgneamh m1 tábhachtach

important telegraph (Mapm.)   teileagraf m1  tábhachtach

impoundments spl (Env.)   gaibhnithe mpl uisce

impregnate v (Geol.) (infuse)   tuil v

impregnated wipe (Med.)   ciarsúr m1 íocleasaithe

impregnation s (Geol.) (infusion)   tuile f4

imprest s (Adm.)   óinchiste m4

imprint s (Lib.)   inphrionta m4

improper endeavour or attempt to corrupt or influence or instruct a jury (Polic.)   iarracht f3 mhíchuí giúiré a éilliú nó a theagasc nó tionchar a imirt air

improvement s (Tel.)   feabhas m1, feabhsú m (gs –saithe)

improvisation s (Danc.) (of sean-nós dancing)   cumadh m (gs –mtha)          

improvise v (Mus.)   tobchum v

impugned statutory provisions (Polic.)   forálacha fpl reachtúla iomardaithe

impulse goods (Com.)   earraí mpl tobcheannaigh

imputation tax (Com., Adm.)   cáin f5 bharúlach

Imsety s (Egypt. Myth.)   Imsití m4

in accordance with the STD area codes (Tel.)   de réir na gcód ceantair TDR

inbuilt a (Th.) (e.g.substage light)   ionsuite a

Inca Pachacuti (Inc. emperor)   an tInceach m1 Patsacútaí

Inca Roca (Inc. emperor)   an tInceach m1 Róca

Inca s (Geog., Hist.)   Inceach m1

Inca a (Geog., Hist.)   Inceach a

incandescent electric filament lamps (El.)  soilse mpl leictreacha filiméid ghealbhruthaigh

Incareer Development Unit (Adm., Com.)   Aonad m1 Forbartha Ionghairme

Incas mpl (Hist.)   Na hIncigh mpl

Incense Road (Hist., Geog.)   Bealach m1 na Túise

Inchcape, Lord (Hist.)   Tiarna m4 Inchcape

incidence of attack (Hort.) (of disease)   minicíocht f3 galraithe

incidence of attack  (Hort.) (of pests)   minicíocht f3 ionsaithe

incidence of crime (Polic.)   minicíocht f3 na coireachta /(na) (g)coireanna

incidence of crime declined significantly, the (Polic.)   tháinig laghdú suntasach ar mhinicíocht coireanna

incidence rates of complaints (Polic.)   rátaí mpl minicíochta gearán

incident exercise (Polic.)   cleachtadh m teagmhais

incident report (Polic.)   tuairisc f2 theagmhais

incinerator s (Env., Ind.)   loisceoir m3

inclusive education (Ed.)   oideachas m1 uileghabhálach

inclusivity s (Gen.)   uileghabhálacht f3

incoherences in a text (Ed., Lit.)   neamhréir(eanna) f2 i dtéacs

incoming lines (Tel.)   línte fpl isteach

incompatibility s (Lib.)   neamh-chomhoiriúnacht f3

incomplete metamorphosis (Biol.)   meiteamorfóis f2 anfhoirfe

incontinence s (Med.)   neamhchoinneálacht f3

incontinence product (Med.)   earra m4 don neamhchoinneálacht

incorporated format (Com.)   formáid f2 chomhshnaidhmthe

incorporate radio-active sulphur (Ch.)   sulfar m1 radaighníomhach a ionchorprú i... 

incorporation of best practice (Adm.)   úsáid f2 na gcleachtas is fearr

increase s (Tel.)   méadú m (gs –daithe), ardú m (gs –daithe)

increased heart rate (Med.)   croíráta m4 méadaithe

increase in crime levels (Polic.)   méadú m ar leibhéil na coireachta

increase in reported crime (Polic.)   méadú m ar an líon coireanna a tuairiscíodh

increase is attributable to, this (Polic.)   Is de bharr X an méadú seo

increases in pension (Adm., Fin., Soc.)   méaduithe mpl pinsin

increasingly sophisticated area of crime, an (Polic.)   réimse m4 den choireacht atá tar éis éirí i bhfad níos sofaisticiúla

increment s (Adm., Fin.)   incrimint f2

incremental dimensioning (Metal.)  toisiú m incriminteach

inculturation s (Relig.)   ionchultúrú m (gs -raithe)

incunabula spl (Lib.)  ioncúnabail spl

indefinite stream (Mapm.)  sruth m3 éiginnte

indeno(1,2,3-cd)pyrene s (Ch.)   indéini(1,2,3-cd)piréin f2

independent body (Com.)  comhlacht m3 neamhspleách

Independent Radio and Television Commission (IRTC) (Tel.)   An Coimisiún m1 um Raidió agus Teilifís Neamhspleách (CRTN)

in-depth study (Adm., Ed.) grinnstaidéar m1

index s (Lib., Publ.)   innéacs m4

index v (Lib., Publ.)   innéacsaigh v

index s (Lit.) (semiology)  séan m1

index card (Lib.)  cárta m4 innéacs

index cycle (Geol.)   treoir-thimthriall m3

index map (Mapm.)  léarscáil f3 innéacs

index of connectivity (Adm., Soc.)   séan m1 na comhcheangailteachta

indexer s (Lib.)  innéacsóir m3

Indian, the s (= Indus) s (Astr.)   An tIndiach m1

Indian Antartic Basin, the (Geog.)  An tImchuach m4 Indiach Antartach

Indian Grand Road, the (Hist., Geog.)   Bealach m1 Mór na hIndia

Indian ink (Hist.)   dúch m1 Indiach

Indian sub-continent (Geog.)   fo-ilchríoch f2 na hIndia

indicating meter (Tel.)  táscmhéadar  m1

indicator s (Ch., Biol.)  táscaire m4

indicator species (Biol.)   táscspeiceas m1

indicators of achievement (Ed.)   táscairí mpl gnóthachtála

indictable offences (Polic.)   cionta mpl indíotáilte

indifferentism s (Psy.)   neamhshonrachas m1

indifferentist s (Psy.)   neamhshonraí m4

indigenous plants (Bot.)  plandaí mpl dúchasacha

indigo bunting (Passerina cyanea)   gealóg f2 phlúiríneach

indirect a (Tel.)   indíreach a

indirect discrimination (Soc.)  leithcheal m1 indíreach (ar bhonn...)

indirect regulation (Adm.)  rialú m1 indíreach

Indo-Australian Basin, the (Geog.)  An tImchuach m4 Indiach Astrálach

Indo-China Union, the (Pol.) Aontas m1 na hInd-Síne

Indo-European s (Ling)  Ind-Eorpais f2

Indo-Iranian branch (Ling.)   brainse m4 Ind-Iaránach

Indo-Iranian s (Ling.)   Ind-Iaráinis f2

indomethacin s (Med.)   indimeataicin f2

indoor and outdoor ménage (Sp.) (cúrsa do chapaill)   meascra m4 istigh is amuigh

indoor observation (Ed.)   breathnóireacht f3 laistigh

indoor sports centre (Leis., Sp.)   ionad m1 spóirt faoi dhíon

inductance s (Tel.)  ionduchtas m1

induction course for teachers of pupils in the autistic spectrum (Ed.)   cúrsa m4 ionduchtúcháin do mhúinteoirí daltaí uathacha

induction field (Tel.)  réimse m4 ionduchtúcháin

induction loop (Med.)   lúb f2 ionduchtúcháin

inductor s (Tel.)  ionduchtóir m3

Indus s (= The Indian) (Astr.)   Indus m4

industrial capitalism (Fin., Pol., Soc.)  caipitleachas m1 tionsclaíoch

industrial espionage (Polic.)   spiaireacht f2 thionsclaíoch

industrial function (Geog.)  feidhm f2 thionsclaíoch

industrial liaison (Com.)   idirchaidreamh m1 tionsclaíoch

industrial products (Ret.) táirgí mpl tionsclaíocha

Industrial Relations Act (Legis.)   An tAcht m3 Caidrimh Thionscail

industrial technology (Ind.)   teicneolaíocht f3 thionsclaíoch

industrialism s (Ind.)   tionsclaíocht f3

industrialization s (Ind.)  tionsclaíocht f3, tionsclú m (gs -laithe)

industrialized countries (Geog., Ind.)  tíortha fpl tionsclaithe

industrialized farming (Agr., Ind.) feirmeoireacht f3 thionsclaithe

industry s (Com., Ind.)   tionscal m1

industry/technology interface (Ind.)   comhéadan m1 teicneolaíochta agus tionscail

inert a (Med.)   támh a

infant mortality rate (Soc., Stat.)   ráta m4 báis naíonán

infant s (Ed., Gen.)   naíon m1 (pl naín)

infantile sexuality (PsyAn.)   collaíocht f3 naíonda

infection s (Med.)   ionfhabhtú m (gs –taithe, pl cineálacha ionfhabhtaithe, ionfhabhtuithe)

infer a text for them (Ed.)   téacs m4 a chruthú dóibh

inference s (Adm.)   tátal m1

inferior culmination (Astr.)   buaic f2 íochtair

inferior mirage (Geog.)   meabhalscáil f2 íochtarach

inferiority complex (PsyAn.)   coimpléasc m1 ísleachta

in-fill s (Env.)   líontach m1

infill v (Env.)  líon v isteach

infirmary s (Hist., Med.)   otharlann f2

inflammable s (= flammable) (FireSaf.)   inlasta a

inflation s (Fin.)   boilsciú m (gs -cithe)

inflationary universe (Fin.)   cruinne f4 bhoilscitheach

inflight antenna (Aer.)   adhaircín m4 aistir

inflow s (Fin.) (of cash)   insreabhadh m (gs –eafa), airgead m1  isteach

info freak (Gen.)   fraeic m4 eolais

informal complaint procedure (Adm.)   nós m1 imeachta neamhfhoirmiúil maidir le gearáin

informal sector (Adm.) earnáil f3 neamhfhoirmiúil

information s (Gen.)   eolas m1

information s (IT, Jur., Legis.)   faisnéis f2

information and cancer prevention campaign (Med.)   feachtas m1 eolais faoin ailse agus faoina chosc, feachtas eolais faoi chosc na hailse

Information and Communications Technology (Ed., IT)   Teicneolaíocht f3 Faisnéise agus Cumarsáide

information file (Adm.)   comhad m1 eolais

information handling (Journ.)   láimhseáil f3 eolais

Information Systems Branch (IT)   Brainse m4 Córas Faisnéise

Information Technology (IT) (IT)   Teicneolaíocht f3 Faisnéise, TF

Information Technology Division (IT)   Rannóg f2 Teicneolaíochta Faisnéise

Information Technology solutions (= IT solutions) (IT)   réitigh mpl Theicneolaíochta Faisnéise, réitigh TF

Information Technology Unit (= IT Unit) (IT)   Aonad m1 Teicneolaíochta Faisnéise, Aonad TF

informative advertising (Com.)   fógraíocht f3 fhaisnéiseach

informed consent (Adm., Jur.)   toiliú m eolasach

informed consumer (Com.)   tomhaltóir f3 ar an eolas

infrared radiation (Ch.)   radaíocht f3 infridhearg

infrared wavelengths (Ch.)   tonnfhaid mpl infridhearga

infringement s (Tel.)   sárú m (gs –raithe)

infusion s (Biol.)   insileadh m (gs –lte)

Infusoria spl (Biol.)   Infusoria

infusorial a (Biol.)   insilteach a

infusorian s (Biol.)   insilteán m1

ingrowing toenail (Med.)   ionga f5 i bhfeoil

Inguri dam (Geog.)   damba m4 Inguri

Ingushetia s (Geog.)   An Iongúiséit f2

inhaler s (Med.) (for asthma)   análóir m3

inherent qualities (Psy.)   buntréithe fpl

inhibition s (PsyAn.)   urchoilleadh m (gs -llte)

In-House Service Directory (Tel.)   Eolaire m4 Seirbhíse Intí

initial s (Lib.) (of name)   iniseal m1 (pl inisealacha)

initial main sequence (= zero-age main sequence) (Mth.)   príomhsheicheamh m1 tosaigh

initial settlement (Geog.)   bunlonnaíocht f3

initial term (Tel.)   tréimhse m4 tosaigh

initial vector (Mth.)   túsveicteoir m3

initiation s (Soc.) (into group, etc)   túsghabháil f3

inject  v (Med.)   insteall v

injection swab (Med.)   maipín m4 insteallta

injury time (Sp.)   am m1 cúitimh

inkjet printer (Comp.)   scairdphrintéir m3

Inland Sea (Seto Naikai) (Geog.)   Seto Naikai (An Mhuir Intíre)

inlet s (Mapm.)   góilín m4, cuaisín m4, bearna f4 cósta

inlet s (Tel.)   ionraon m1

in-line follower (Transp.)   leantóir m3 inlíneach

inner bailey (Arch., Hist.)   bábhún m1 laistigh

inner city (Geog.)   ionchathair f5  

inner city flats (Geog.)  árasáin mpl na hionchathrach

Inner City South Belfast (Adm., Geog.)   Ionchathair f5 Dheisceart Bhéal Feirste

inner wing (Orn.)  an sciathán m1 istigh

inner-ring motorway (Transp.) cuar-mhótarbhealach m1 laistigh

inner-ring road (Transp.) cuarbhóthar m1 laistigh

Innocent s (Hist., Relig.)   Innocentius

innocent victim (Polic.)   íospartach m1 neamhchiontach

innovate v (Gen.) nuáil v

innovation s (Gen.)   nuáil f3, nuálaíocht f3

innovatory a (Gen.)   nuálach a

Innuit s (= Inuit) (Geog.)   Ionúiteach m1

in-office communication (Adm.)   cumarsáid f2 laistigh den oifig

in phase (Tel.)   i gcomhphas

in place (Gen.) (eg. keep in place)   ina ionad

in press (Lib.)   á phriontáil

in print (Lib.)   i gcló

in progress (Mapm.)   ar siúl

in projection (Woodw.)   i dteilgean

input s (Comp, Lib., Tel.)   ionchur m1

input circuit (Tel.)   ciorcad m1 ionchuir

input terminal (Tel.)   teirminéal m1 ionchuir

inquisition s (Polic.)   ionchoisne m4

insane and incapable of pleading or indictment (Jur.)   gealtach a agus éagumasach ar phléadáil nó ar a dhíotáil

in-school management (Ed.)   bainistíocht f3 inscoile

insect bite (Med.)   greim m3 feithide

insecticide s (Ch., Hort.)   feithidicíd f2

insect sting (Med.)   cealg f2 feithide; ga m4 feithide

insecure a (Ed., Psy.)   neamhshlán a

insecurity, feelings of (Ed., Psy.)   mothúcháin mpl neamhshláine

insert s (Lib.) (map etc. in book)   iatán m1

insert(ion) s (Tel.)   ionsá m4

inserted passage (Lib.)   idirshliocht f3

in-service course (Ed.)   cúrsa m4 inseirbhíse

inset s (Lib.)   intlis f2

INSET day (Ed.)   m2 inseirbhíse

inset map (Lib.)   léarscáil f3 intlise

in shear (Woodw.)   i bhfiaradh

inshore fishing (Sp., Fish.)   iascaireacht f3 chladaigh

inside calipers (Woodw.)   cailpéar m1 inmheánach

insider trading (Com.)   trádáil f3 taobh istigh

insight s (Art.)   léargas m1

in situ (Tel.)   in situ

in situ linework (Tel.)   obair f2 línte in situ

inspection bay (Mec.)   f4 iniúchta

inspiratory reserve volume (Biol.) (of air in lungs)   taiscthoirt f2 ionanálaithe

install v (Comp.)   suiteáil v

installation plaque (Polic.)   plaic f2 suiteála

installation staff (IT)   foireann f2 suiteála

installation threatened (Polic.)   an lárionad m1 atá faoi bhagairt

installer s (IT)   suiteálaí m4

instance s (Comp.)   ásc m1

instant film (Phot.)   scannán m1 meandarach

instantiate v (Comp.)   áscaigh v

instantiation s (Comp.)   áscú m (gs -caithe)

instar s (Biol.)   ionstáir f2

instinct s (PsyAn.)   instinn f2

Institute of Biomolecular and Biomedical Research, The (Ed., Med.)   An Institiúid f2 Taighde Bhithmhóilínigh agus Bithleighis

Institute of Engineers of Ireland (Adm., En.)  Institiúid f2 Innealtóirí na hÉireann

institution s (Gen.)   institiúid f2

institution of court proceedings, by the (Jur., Polic.)   trí imeachtaí mpl cúirte a thionscnamh

instructional leadership (Adm., Ed.)   ceannaireacht f3 theagasach

instrument s (Tel.) (telephone etc.)   gléas m1

instrument s (Tel.) (tool etc.)   uirlis f2

instrument panel (Av., Tel.)   painéal m1 ionstraimí

instrument table (Med.)   bord m1 uirlisí

insulated cables (Constr., El.)   cáblaí m4 inslithe

insulated wires (Constr., El.)   sreanga fpl inslithe

insurance s (Ins.)   árachas m1

insurance broker (Ins.)   bróicéir m3 árachais

intake to the junior cycle (Ed.)   an líon m1 a théann isteach sa tsraith shóisearach/sna sóisir

integral protein (Biol.)   próitéin f2 imeasctha

integrated area plan (Adm., Pl.)   plean m4 cónasctha limistéir

integrated light (El.)   solas m1 comhtháite

integrated pest control (Env.)   srianadh m comhtháite lotnaidí

integrated pest management (IPM) (Env.)   srianadh m comhtháite lotnaidí

integrated pollution control (Env.)   rialú m comhtháite ar thruailliú

Integrated Pollution Control Licensing Procedure (Env.)   Nós m1 Imeachta maidir le Ceadúnú um Rialú Comhtháite ar Thruailliú

integrated pollution licence (Env.)   ceadúnas m1 comhtháite um thruailliú

integrated rural development (IRD) (Pl.) forbairt f3 chomhtháite na tuaithe

integrated services digital network (ISDN) (Tel.)   líonra m4 digiteach de sheirbhísí comhtháite

integrated transport policy (Transp.)   beartas m1 comhtháite iompair

integration of a network (Adm., Gen.)   comhcheangal m1 gréasáin

intellectual demands (Psy.)   riachtanais mpl intleachta

intellectual disability (Ed., Med.)   míchumas m1 intleachta

intellectual factors (Psy.)   tosca m4 intleachta

intelligence testing (Adm., Ed.)   tástáil f3 éirime

intelligibility s (Ed.)   intuigtheacht f3

intensification s (Adm., Env.)   diansaothrú m (gs -raithe)

intensifying adjectives (Lit.)   aidiachtaí fpl treisithe

intensifying adverbs (Lit.)   dobhriathra mpl treisithe

intensity s (Tel.)   déine f4

intensive care (Med.)   dianchúram m1

intention to contract (Adm., Com.)   rún m1 conraithe

interactivity s (Comp.) (of web design)   idirghníomhaíocht f3

interbank deposit (Fin.)   taisce f4 idirbhainc

interbank market (Com., Fin.)   margadh m1 idirbhanc

intercepted arc (Archaeol.)   stua f4 idircheaptha

interchange s (Geog.)   acomhal m1 (mótarbhealaí)

intercom s (Tel.)   idirchum m1

intercommunication s (Tel.)   idirchumarsáid f2

interconnector s (El.)   idirnascaire m4

intercontinental ballistic missiles (Mil., Weap.)   diúracáin mpl bhalaistíocha idir-ilchríochacha

intercropping s (Agr., Hort.)   idirphlandáil f3

intercultivation s (Agr., Geog.)   idirshaothrú m (gs –raithe)

interculturalism s (Soc.)   idirchultúrachas m1

interdependence hypothesis (Biol.)   hipitéis f2 an  idirspleáchais

interdependent disciplines (Art.)   disciplíní mpl idirspleácha

interdisciplinary basis (Adm., Ed.)   bonn m1 idirdhisciplíneach

interested party (= stakeholder) (Com., Fin.)   páirtí m4 leasmhar

interesting but rare natural or near-natural communities (Env.)   pobail mpl nádúrtha nó neasnádúrtha ar díol spéise iad cé gur tearc iad

interests spl (Lib., Soc.)   ábhair mpl spéise

interface v (Comp.)   cuir v i gcomhéadan le

interface v (Adm.)   idirphléigh v

interfacing s (Dressm.)   idirfhásáil f3

interfacing s (Adm.) (with academic bodies etc.) idirphlé m4

interfaith centre (Relig.)   ionad m1 idirchreidimh

interference s (Tel.)   trasnaíocht f3

interference with prospective witnesses and jurors (Jur.)   baint f2 d'fhinnéithe agus do ghiúróirí ionchasacha

interferometry s (Ph.)   trasnamhéadracht f3

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Env.)   An Painéal m1 Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide  

Interim Curriculum and Guidelines for RSE (Ed.)   Curaclam m1 agus Treoirlínte Idirlinne i gcomhair OCG

interim measure (Adm.)   beart f2 idirlinne

interim reduction (Adm.)   laghdú m eatramhach

interior s (Art.)   an taobh m1 istigh

interior decorator (Decor.)   maisitheoir m3 intí 

interior design (Decor.)   dearadh m intí

interior design consultants (Decor.)   comhairligh mpl dheartha intí

interior fittings (Mec.) (of motor vehicles)   feistithe mpl istigh

interlibrary loan (Lib.)   iasacht f3 idirleabharlainne

interlibrary loans librarian (Lib.)   leabharlannaí m4 (i mbun) iasachtaí idirleabharlainne

interlocked operation (Mec.) (of filing cabinet)   oibriú m comhghlasáilte

interlocked subjects (WatSaf.)   daoine mpl i bhfostú ina chéile

interlocking a (Ed.) (of relationships)   comhshnaidhmeach a

intermediate s (Gen.)   idirmheánach f3

intermediate fibres (Biol.)   snáithíní fpl idirmheánacha

intermediate care (Med.)   cúram m1 idirmheánach

intermediate frequency (Tel.)   minicíocht f3 idirmheánach

intermediate-level wastes (ILW) (Env.)   dramhábhair mpl mheánleibhéil, fuíollábhair mpl mheánleibhéil

intermediate technology (IT)   teicneolaíocht f3 idirmheánach

intermittent stream (Mapm.)   sruth m3 uaineach

intermodulation s (Tel.)   idirmhodhnaíocht f3

intern s (Adm.)   intéirneach m1

Internal Audit Section (Adm.)   An Rannóg f2 Iniúchóireachta Inmheánaigh

Internal Audit Unit (Adm., Fin.)   An tAonad m1 Iniúchóireachta Inmheánaí

internal auditing (Adm.)   iniúchóireacht f3 inmheánach

internal call (Tel.)   glao m4 inmheánach

internal combustion engine (Eng.)   inneall m1 dócháin inmheánaigh

Internal Customer Focus Inspections (Adm.)   Iniúchtaí mpl Inmheánacha um Fhócas ar Chustaiméirí

internal-grade plywood (Woodw.)   sraithadhmad m1 don taobh istigh

Internal Information Flow (Adm., Polic.)   Sreabhadh m Inmheánach Eolais

international a (Gen.)   idirnáisiúnta a

International Amateur Athletic Federation (Sp.)   Comhaontas m1 Idirnáisiúnta Lúthchleas Amáitéarach

International Astronomical Union (IAU) (Astr.)   An tAontas m1 Réalteolaíoch Idirnáisiúnta

International Atomic Time (IAT) (Astr.)   Am m3 Adamhach Idirnáisiúnta (AAI)

International Au Pair Association (Adm., HomEc.)   Cumann m1 Idirnáisiúnta Au Pair

International Bank for Reconstruction and Development, The (World Bank) (Fin.)   An Banc m1 Idirnáisiúnta um Atógáil agus Fhorbairt (An Banc Domhanda)

international call shop and Internet access centre (IT)   siopa m4 glaonna idirnáisiúnta agus ionad rochtana Idirlín

international callbands (Tel.)   glaobhandaí mpl idirnáisiúnta

International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Av.)   An Eagraíocht f3 Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta

international commodity (Com., Geog.)   tráchtearra m4 idirnáisiúnta

international conference on crime (Polic.)   comhdháil f3 idirnáisiúnta ar an gcoireacht

International Criminal Police - Interpol (Polic.)   Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na bPóilíní Coirpeachta - Interpol

international debts (Fin.)   fiachais mpl idirnáisiúnta

international dialling (Tel.)   diailiú m idirnáisiúnta

International Federation of Human Rights (Pol., Soc.)   Cónaidhm f2 Idirnáisiúnta um Chearta an Duine

International Financial Institutions (Fin.)   Institiúidí fpl Idirnáisiúnta Airgeadais

International Financial Services Centre and the Shannon Zone - Policy and Certification (Fin.)   An Lárionad m1 Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta agus Limistéar Shionainne - Beartas agus Deimhniú

international focus of criminological research (Polic., Soc.)   fócas m1 idirnáisiúnta taighde ar an gcoireolaíocht

international investment (Com., Fin.)   infheistíocht f3 idirnáisiúnta

internationalisation of crime (Polic.)   idirnáisiúnú m na coireachta

International Liaison Officer (Polic.)   Oifigeach m1 Idirchaidrimh Idirnáisiúnta

International Maritime Organization (IMO) (Nau.)   An Eagraíocht f3 Mhuirí Idirnáisiúnta

International Olympic Committee (Sp.)   Coiste m4 Idirnáisiúnta na gCluichí Oilimpeacha

international operator service (Tel.)   seirbhís f2 oibritheora idirnáisiúnta

international reply coupon (Post.)   cúpón m1 freagartha idirnáisiúnta

International Rice Research Institute, The  (Adm.)   An Institiúid f2 Idirnáisiúnta um Thaighde ar Rís

International Standard Book Number (ISBN) (Lib.)  Leabharuimhir f5 Chaighdeánach Idirnáisiúnta (ISBN)

International Standard Serial Number (ISSN) (Lib.)   Sraithuimhir f5 Chaighdeánach Idirnáisiúnta (ISSN)

International Organisation for Standardization (ISO) (Adm.)   Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO)

international trade (Com.)   trádáil f3 idirnáisiúnta

International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Env.)   An tAontas m1 Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra

International Whaling Commission (IWC) (Adm., Fish.)   Coimisiún m1 Idirnáisiúnta na Míolta Móra

internet s (Comp.)   idirlíon m1 (gs -ín, pl -nta)

Internet, the s (Comp., IT)   an tIdirlíon m1 (gs –ín)

Internet access (Comp.)   rochtain f3 Idirlín

Internet café (Comp.)   caifé m4 Idirlín

Internet service provider (Comp.)   soláthróir m3 seirbhíse Idirlín

internship s (Adm.)   intéirneacht f3

interpolation s (Lib.) (inserted passage)   idirshliocht f3

interpretation s (Ed.) (of figures etc.)   léirmhíniú m (gs –nithe)

interpretation s (Geog.) (of map etc.)   léirléamh m1

interpretation of data (Stat.)   léirmhíniú m sonraí

interpretation of dreams (= dream interperation) (PsyAn.)   míniú m brionglóidí

interpretative See interpretive

interpretive centre (Archaeol., Tour.)   ionad m1 léirithe

interpretive communication (Adm.) (of European Commission)   scéala m4 mínithe

inter-related a (Mth.) (of spatial dimensions)   idirghaolmhar a

inter-relationship s (Geog.)   idirghaolmhaireacht f3

interrupt handler (Comp.)   láimhseálaí m4 idirbhristeacha

interrupting proceedings (Polic.)   ag cur isteach ar na himeachtaí

intersecting lines method (Mth.)   modh m3 na línte trasnaíocha

interstellar medium (Astr.)   meán m1 idir-réaltach

interval training (Sp.: Physcial Fitness)   traenáil f3 eatramhach

intervarsity a (Ed., Sp.)   idir-ollscoile gs as a

intervention price (Com.)   praghas m1 idirghabhála

interview s (Adm.)   agallamh m1

interview v (Adm.)   agallamh m1 a chur ar, cur/dul faoi agallamh, agaill v

interviewing s (Adm.) (in general)   cur m1 faoi agallamh

interviewing s (Adm.) (of technique)   agallóireacht f3

interview(ing) board (Adm.)   bord m1 agallaimh

interview in progress (Polic.)   agallamh m1 ar siúl

interview room (Adm.)   seomra m4 agallaimh

interview techniques (Adm.)   teicnící mpl agallaimh

"in the round" (Art.) (of sculpture)   sa lántimpeall

in the money (Com.)   san airgead m1

in-thing s (Fash.)   tóir-rud m3, rud a bhfuil tóir air

Inti s (Inc. civ.) (god)   Inti

intimacy s (Relig.) (of the deity)   dlúthaíocht f3

intimate environments (Art.)   timpeallachtaí fpl laistigh

INTO (= Irish National Teachers' Organisation) (Ed.)   Cumann m1 Múinteoirí Éireann

intoxication s (Polic.)   meisce m4

intra-articular a (Physiol.)   ionaltach a

intralobular a (Physiol.)   ionmhaothánach a

intranasal a (Med.)   tríd an tsrón

intranet technology (Comp.)   teicneolaíocht f3 inlín

intransigence s (Pol.)   dígeantacht f3

in transit (Transp.)   faoi bhealach

intrapersonal a (Psy.)   inphearsanta a

intrapreneur s (Com.)   infhiontraí m4

intrapreneurship s (Com.)   infhiontraíocht f3

intrathoracic a (Physiol.)   iontóracsach a

intraveneuos drug abuser (Med., Polic.)   mí-úsáideoir m3 drugaí go hinfhéitheach

intravenous fluids (Med.)   sreabháin mpl infhéitheacha

intrazonal a (Geog.)   inchriosach a

intrinsic value (= existence value) (Mth.)   luach m3 intreach

introduction s (Adm., Ed.) (before course, event)   seoladh m (isteach)

introduction s (Lib., Lit.) (in book)   réamhrá m4, réamhaiste f4

introduction s (Adm., Com.) (of person, product, etc.)   tabhairt f3 isteach

introjection s (PsyAn.) (of aggressive impulses)   inteilgean m1

intruder s (Polic.)   ionróir m3

intumescent strips (Ch.)   stiallacha fpl borrthacha

in twist (= ‘in wind’) (Woodw.)   (tá) casadh m san adhmad

Inuit s (= Innuit) (Geog.)  Ionúiteach m1

Inuktitut s (Ling.)   Ionúitis f2

invaginate s (Biol.)   ionfhaighneán m1

invaginate v (Biol.)   ionfhaighnigh v

invagination s (Biol.)   ionfhaighniú m (gs –nithe)

invalid a (Sp.) (of jump/throw)   neamhbhailí a

invalidate v (Adm.)   neamhbhailigh v

invasion of privacy (Polic.)   sárú m príobháide

invent v (Com., Gen.)   ceap v

inventions and discoveries (Ed.)   aireagáin mpl agus fionnachtana fpl

inventions through time (Ed.)   aireagáin mpl in imeacht na mblianta

inventive a (Com., Psy.)   airgtheach a

inventor s (Com., Ed.)   aireagóir m3

inventory s (Com.)   fardal m1

inventory management (Adm.)   bainistíocht f3 fardail

Inventory of Outstanding Landscapes, the   (Env.)   Fardal m1 na dTírdhreach Sárscéimhe

invertebrates spl (Z.)   inveirteabraigh mpl

inverted breast stroke (Sp., Swim.)   béim f2 bhrollaigh béal in airde

inverted heading (Lib.)   ceannscríbhinn f2 inbhéartaithe

investigation s (Ed., Polic.)   imscrúdú m (gs –daithe)

investigation in progress (Polic.)   imscrúdú m ar siúl

investigation is at an advanced stage, the (Polic.)   tá dul chun cinn substaintiúil déanta san imscrúdú.

investigative process (Art.)   próiseas m1 imscrúdaitheach

investigative skills (Polic.)   scileanna fpl imscrúdaithe

investigatory framework (Polic.)   frámaíocht f3 imscrúdaithe

invisible astronomy (Astr.)   réalteolaíocht f3 dhofheicthe

invitation to tender (Adm., Com.)   iarratas m1 ar thairiscintí

invitation to treat (Com.)   cuireadh m1 chun déileála

in vitro fertilization (Physiol.)   toirchiú m in vitro

invoice s (Com.)   sonrasc m1

involute s (Mth.)   ionbhlóideach m1

involute a (Mth.)   ionbhlóideach a

involved a (Adm.) (complex, difficult)   casta a

‘in wind’ (= in twist) (Woodw.)   (tá) casadh m san adhmad

in-word s (Lit.)   tóirfhocal m1, focal a bhfuil tóir air

in-works conveyance tanker (Ind., Transp.)   tancaer m1 monarchan, tancaer iompair sa mhonarcha

iodine-129 s (Ch.)   iaidín-129 m4

iodoform s (Med.)   iadaform m1

Iolaus s (Gk. Myth.)   Ialás m1

Iole s (Gk. Myth.)   Iailé f4

Ionic a (Archaeol.)   Iónach a

ionic compound (Biol.)   comhdhúil f2 ianach

ionization chamber (Ch.)   soitheach m1 ianúcháin

ionizer s (Ch.)   ianaitheoir m3

ionizing radiation (Ph.)   radaíocht f3 ianaíoch

ionosphere s (Geog., Ph.)   ianaisféar m1

Ionu s (Geog.)   Ionu

iota s (Gk. letter)   ióta m4

IPA Criminal Justice Management MA (Jur., Polic.)   Máistir m4 Ealaíon an Fhorais Riaracháin i mBainistíocht Cheartais Choiriúil

IPCC (= Intergovernmental Panel on Climate Change) (Env., Pol.)   An Painéal m1 Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide

IPCC (= Irish Peatlands Conservation Council) (Env.)   Comhairle f4 Chaomhnaithe Phortaigh na hÉireann

ipe s (Bot.) (hardwood tree)   ipe m4

Iphitus s (Gk. Myth.)   Ífiteas m1

IRA death list, on an (Polic.)   ar liosta m4 báis an IRA

Iraklion s (Geog.)   Iraklion

Ireland's Best Kept Towns Competition (Env.)   Comórtas m1 na mBailte is Feistiúla in Éirinn

Ireland's Information Age schools (Ed., IT)   scoileanna fpl na hÉireann in Aois na Faisnéise

Irian Jaya (Geog.)   Irian Jaya

iridescent a (Col.)   dathlonrach a

iris s (Physiol.)   inteachán m1

Irish alert, an (Polic.)   leagan m1 Gaeilge le soláthar

Irish Amateur Powerlifting Association (Sp.)   Cumann m1 Amaitéarach Tréantógála Meáchan na hÉireann

Irish annals (Hist.)   annála fpl Éireannacha

Irish Archaeological Wetland Unit (Archaeol.)   Aonad m1 Seandálaíochta Bhogach na hÉireann

Irish art (Art.)   ealaín f2 Éireannach

Irish Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (Med., Soc.)   Cumann m1 na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas

Irish Association of Older People (Soc.)   Cumann m1 na hÉireann um Dhaoine Breacaosta

Irish Association of Teachers in Special Education, The (Ed.)   Cumann m1 na hÉireann um Múinteoirí Oideachais Speisialta

Irish Aviation Authority (Av.)   Údarás m1 Eitlíochta na hÉireann

Irish Bar Council (Jur.)   Comhairle f4 Bharra na hÉireann

Irish Business and Employer’s Confederation (IBEC) (Adm., Com.)   Cónaidhm f2 Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann

Irish Campaign against Microwave Pollution (Env.)   Feachtas m1 na hÉireann in aghaidh Truaillithe Mhicreathonnaigh

Irish Cancer Society (Med., Soc.)   Cumann m1 Ailse na hÉireann

Irish Council for Overseas Students (ICOS) (Adm., Ed.)   An Chomhairle f4 do Mhic Léinn Eachtracha in Éirinn

Irish Council of People with Disabilities (ICPD) (Med.)   Comhairle f4 na hÉireann um Dhaoine faoi Mhíchumas (CÉDM)

Irish Creamery Milk Suppliers' Association (ICMSA) (Agr., Com.)   Cumann m1 Soláthraithe Bainne Uachtarlainne

Irish Crimestoppers' Trust (Polic.)   Iontaobhas m1 Choscairí Coireanna na hÉireann

Irish Deaf Society (Med.)   Cumann m1 Bhodhair na hÉireann

Irish Epilepsy Association (Med.)   Cumann m1 Titimis na hÉireann

Irish Federation of University Teachers (Ed.)   Cónaidhm f2 Éireannach na Múinteoirí Ollscoile

Irish fiction (Lib.)   ficsean m1 Éireannach

Irish Financial Services Centre (Fin.)   Lárionad m1 Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Irish forestry (Env.)   foraoiseacha fpl na hÉireann

Irish Guards (Polic.) (English Army)   Irish Guards

Irish guides (Lib., Tour.)   treoirleabhair mpl Éireannacha

Irish Haemophilia Society (Med.)   Cumann m1 Haemaifilia na hÉireann

Irish Heart Foundation (Med.)   Foras m1 Croí na hÉireann

Irish interest (Lib.)   spéis f2 Éireannach

Irish International Abrasives (Com.)   Scríobaigh mpl Idirnaisiúnta Éireann Teoranta

Irish Kidney Association (Med.)   Cumann m1 Duán na hÉireann

Irish Language Annual Report (Lit.)   Tuarascáil f3 Bhliantúil ar an nGaeilge

Irish language books (Ling., Lit.)   leabhair mpl Ghaeilge

Irish League of Credit Unions (Fin.)   Conradh m na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa

Irish Learning Support Association (Adm., Ed.)   Cumann m1 Tacaíochta Foghlama na hÉireann

Irish literature (Lib., Lit.)   litríocht f3 Éireannach

Irish maps (Tour.)   léarscáileanna fpl Éireannacha

Irish music (Mus.)   ceol m1 Éireannach

Irish National Centre for Bio-Informatics (Adm., Stat.)   Ionad m1 Náisiúnta Bithaisnéisíochta na hÉireann

Irish National Teachers' Organisation (INTO) (Ed.)   Cumann m1 Múinteoirí Éireann

Irish Nationwide Building Society (Com., Fin.)   Cumann m1 Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann

Irish Nurses Organisation (Med.)   Cumann m1 Altraí na hÉireann

Irish Peatlands Conservation Council (IPCC) (Env.)   Comhairle f4 Chaomhnaithe Phortaigh na hÉireann

Irish Politics (Lib., Pol.)   Polaitíocht f3 na hÉireann

Irish red and white setter (Z.)   sotar m1 rua is bán

Irish Red Cross, The (Med.)   Cumann m1 Croise Deirge na hÉireann

Irish School of Ecumenics (Ed.)   Scoil f2 Éacúiméinice na hÉireann

Irish schools' network (Ed.)   líonra m4 scoileanna na hÉireann

Irish Sea (Geog.)   Muir f3 Éireann

Irish Small and Medium Enterprises (ISME) (Com.)   Gnóthais mpl Bheaga agus Mheánacha na hÉireann

Irish Society for Autism (Med.)   Cumann m1 Uathachais na hÉireann

Irish Society for Crohn’s Disease & Colitis (Med.)   Cumann m1 na hÉireann um Ghalar Crohn agus Drólainníteas

Irish Society for Prevention of Cruelty to Animals (ISPCA) (Soc., Z.)   Cumann m1 na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe

Irish Society for Prevention of Cruelty to Children (ISPCC) (Psy., Soc.)   Cumann m1 na hÉireann um Chosaint Leanaí

Irish Stammering Association (Med.)   Cumann m1 Stadaireachta na hÉireann

Irish Standard (Adm.)   Caighdeán m1 Éireannach

Irish Sudden Infant Death Association (Med.)   Cumann m1 na hÉireann maidir le Bás Tobann Naíonán

Irish Wheelchair Association (Med.)   Cumann m1 Cathaoireacha Rothaí na hÉireann

Irish whiskeys (Cat., Ret.)   uisce m4 beatha Éireannach

Irish Womens' Environmental Network (Env.)   Líonra m4 Comhshaoil Mhná na hÉireann

iroko s (Chlorophora excelsa) (Bot.)   an t-iorócó m4

Iron Age, the (Hist.)   an Iarnaois f2

iron bridge (Mapm.)   droichead m1 iarainn

iron filings (Ph.)   mionrabh f2 iarainn

ironing s (HomEc.)   iarnáil f3, smúdáil f3

Iroquois spl (Geog., Soc.)   Iroquois

irradiance s (Ph.)   ionradantas m1

irradiate v (Ph.)   ionradaigh v

irradiation s (Ph.)   ionradaíocht f3

irregular expense (Com.)   costas m1 neamhrialta

irregular noun (Lit.)   ainmfhocal m1 neamhrialta

irregular object (Ph.)   réad m1 neamhrialta

irresolvable nebula (Astr.)   réaltnéal m1 dothaifithe

irrespective of duration (Tel.)   is cuma cén fad ama

irretrievable marriage breakdown (Jur., Soc.)   cliseadh m doleigheasta pósta

irrigation (Geog.)   uisciú m (gs -ithe), uisciúchán m1 

irrigation scheme (Geog.)   scéim f2 uisciúcháin

irrigation technology (Geog.)   teicneolaíocht f3 an uiscithe

IRTC (= Independent Radio and Television Commission) (Tel.)   CRTN

isabelline wheatear (Oenanthe isabellina) (Bot.)   clochrán m1 gainimh

ISBN (= International Standard Book Number)   ISBN

ischaemia s (Med.)   ioscaeime f4

ISDN (= integrated services digital network) (Tel.)   líonra m4 digiteach seirbhísí comhtháite

Isfahan s (Geog.)   Isfahan

-ish suff (Col.)   scoth- pref

Ishtar Gate (Babyl. Myth.)   Geata m4 Isteáir

Isidorus of Miletos (Arch.)   Iseadóras m1 Mhiléatas

Isis s (Egyptian Myth.)   Ísis f2

Islam s (Relig.)   Ioslam m1

island s (Geog., Mapm.)   oileán m1

island dressing (Med.)   cóiriú m greamaitheach iarobráide

island ferry service (Nau., Transp.)   seirbhís f2 farantóireachta oileáin

Island of Pharos (Geog.)   Oileán m1 Fharas

Isle of Ares (Geog., Gk. Myth.)   Oileán m1 Airéis

islet s (Geog., Mapm.)   oileáinín m4

ISO (= International Organisation for Standardization)   ISO

isohel map (Geog., Mapm.)   léarscáil f2 isihéileach

isohyet map (Geog., Mapm.)   léarscáil f2 isihiaiteach

isolated danger (Mapm.)   corrghuais f2

isolated danger buoy (Mapm.)   baoi m4 corrghuaise

isolated rock (Mapm.)   carraig f2 aonair

isolating s (Ed., Psy.) (of classmate)   aonaránú m (gs -naithe)

isomerisation s (Ch.)   isiméiriú m (gs -rithe)

isophoron s (Ch.)   eiseafórón m1

isotherm map (Geog., Mapm.)   léarscáil f2 isiteirmeach

isotope s (Ch.)   iseatóp m1

isovelocity surfaces (Geol.)   dromchlaí mpl isithreoluais

isovol s (Geol.)   líne f4 chomh-sho-ghalaitheachta

"I spy" method (Ed.)   modh m3 "feicim le mo shúile cinn"

ISSN (= International Standard Serial Number)   ISSN

issue s (Hist.)   mórcheist f2

issue v (Gen.)   eisigh v

issue desk (Lib.)   deasc f2 eisiúna, cuntar m1 eisiúna

issue of books (Lib.)   eisiúint f3 leabhar

issue tray (Lib.)   trae m4 eisiúna

Issus s (Geog., Hist.)   Iseas m1

Isthmia s (Geog.)   Istmia f4

Isthmus of Panama (Geog.)   Cuing f2 Phanama

IT (= Information Technology)   TF

IT and Organisation Development Services (IT)   TF (Teicneolaíocht Faisnéise) agus Seirbhísí Forbartha Eagrúcháin

itaconic a (Ch.)   íteacanach a

Italian cypress (= Mediterranean cypress) (Cupressus sempervirens) (Bot.)   cufróg f2 Iodálach

Italian greyhound (Z.)   m4 Iodálach

Italian keyhole limpet (MarBiol.)   bairneach m1 iascáin Iodálach

Italian spinone (Z.)   spionóna m4 Iodálach

Italian wines (Cu., Ret.)   fíon m3 Iodálach

Italic s (Ling.)   Iodáilic f2

ITEC Aestheticienne Diploma (Ed.)   Dioplóma m4 ITEC Aeistéiticeora

ITEC Certificate in Facial Make-up (Ed., Cosmet.)   Teastas m1 ITEC Smidte Éadain

ITEC Certificate in Manicure and Pedicure (Ed., Cosmet.)   Teastas m1 ITEC Lámh-mhaisithe agus Cosmhaisithe

ITEC Diploma in Anatomy, Physiology and Body Massage (Ed.)   Dioplóma m4 ITEC Anatamaíochta, Fiseolaíochta agus Suathaireachta Coirp

ITEC Electrology Diploma (Ed.)   Dioplóma m4 ITEC Leictreolaíochta

item number (Lib.)   uimhir f5 an earra

I, the undersigned, Revenue Commissioner, hereby prescribe x (Adm.)   Déanaimse, Coimisinéir Ioncaim, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, x a fhorordú

IT hub room (Comp., IT)   lársheomra m4 TF

itinerant trading (activities) (Com.)  mangaireacht f3, gníomhaíochtaí fpl mangaireachta

itinerary s (Tour., Transp.)  cúrsa m4 taistil

IT solutions (= Information Technology solutions) (Comp.)   réitigh mpl TF

IT Unit (= Information Technology Unit) (Comp.)   Aonad m1 TF

Itzá s (Geog.) (Tribe in Ancient Mexico)   na hÍotsáigh mpl

IUCN (= International Union for Conservation of Nature) (Env.)   An tAontas m1 Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra

ivory gull (Pagophila eburnea) (Orn.)   faoileán m1 eabhartha

IWC BirdWatch Ireland = Irish Wildbird Conservancy (Cairde Éanlaith Éireann) (Adm., Orn.)   Cairde mpl Éanlaith Éireann

Iyadola s (African Myth.)   Iadala f4

Iyneferty s (Egypt. Myth.)   Ínifirtí f4

Izanagi s (Japanese Myth.)   Íotsanágaí m4