TÉARMAÍ MIOTALÓIREACHTA

 

 

                            A

 

 

accessories spl   oiriúintí fpl

action s   gníomhú m (gs -mhaithe)

alloy metals   cóimhiotail mpl

aluminium s   alúmanam m1

angle s   uillinn f2 (pl -eacha)

angular a   uilleach a

angular bending   lúbadh m uilleach

apparatus s   gaireas m1

appliance s   fearas m1

assemble v   cóimeáil (pres -álann, pp -te, vn cóimeáil); cuir i dtoll a chéile

assembly s   cóimeáil f3

 

                            B

 

bar s   barra m4

basic technique   bunteicníocht f3

bench s   binse m4

banch block   ceap m1 binse

bench drill   druilire m4 binse

bench equipment   trealamh m1 binse

bench shears   deimheas m1 binse

bench vice   bís f2 bhinse

bench work   obair f2 bhinse

bend s   lúb f2

bend v   lúb v

bending s   lúbadh m (gs lúbtha)

bending on edge   lúbadh m ar a fhaobhar

bevel gauge   fiarbhacart m1

blackboard   clár m1 dubh

blade s   lann f2

blowlamp s   séidlampa m4

bolster s (riveting)   adhairt f2 seamanna

bolt s   bolta m4

brass s   prás m1

braze v   prásáil (pres -álann, pp ‑te, vn prásáil)

brazing s   prásáil f3

breast drilll   druilire m4 uchta

bronze s   cré-umha m4

 

                            C

 

caliper(s) s   cailipéar m1

case-hardening s   screamhchruachan f3

cast iron   iarann m1 teilgthe

cast steel   cruach f4 theilgthe

centre s   lár m1

centre punch   lárphritil f2

characteristics spl (of metals)   saintréithe fpl

chisel s   siséal m1

chisel v   siséal v

chiselling s   siséaladh m (gs -lta)

chuck s   crágán m1

circular a   ciorclach a

circular eyes (forge work)   cróite mpl ciorclacha

clamp v   clampaigh (pres -aíonn, pp -aithe, vn clampú)

clearance angle   uillinn f2 scóipe

clutch s   crág f2

cold a   fuar a, fuar- pref

cold bending   fuarlúbadh m (gs -btha)

cold chisel   fuarshiséal m1

cold riveting   fuarsheamú m (gs -maithe)

cold twist   casadh m fuar

combination set   iltomhsaire m4

common metals   miotail mpl choitianta

compass s   compás m1

coolant s   fuarthán m1

copper s   copar m1

countersink v   leacaigh v

course s   cúrsa m4

cramp v   crampáil (pres -álann, pp ‑te, vn crampáil)

curved a   cuarach a

curved profile   próifíl f2 chuarach

cutting action   gníomhú m an ghearrtha

cutting fluid   sreabhán m1 gearrtha

cutting tool   uirlis f2 ghearrtha

 

                            D

 

demonstration s   taispeáint f (gs -ána, pl ‑í)

design s   dearadh m1 (pl dearaí)

developed surface   dromchla m4 forbartha

development s   forbairt f (gs forbartha)

diameter s   trastomhas m1

diameter of work   trastomhas m1 an ábhair

die s   dísle m4

dimensioned drawing   líníocht f3 ar a bhfuil toisí

dimensions spl   toisí mpl

dividers s   rannadóir m3

draw down v   caolaigh v

drawing s   líníocht f3

drill s (apparatus)   druilire

drill s (machine drill)   druilire innill

drill s (bit)   béalmhír f2

drill v   druileáil (pres -álann, pp ‑te, vn druileáil)

drill speed   luas m1 an druilire

drilling s   druileáil f3

drilling machine (manual or power driven)   inneall m1 druileála (láimhe nó cumhacht-tiomáinte)

drilling on the lathe   druileáil f3 leis an deil

 

                            E

 

edge s   faobhar m1

educational a   oideasach

educational metalwork   miotalóireacht f3 oideasach

eighth of an inch (1/8") squared paper   páipéar cearnógach 1/8" (a haon os cionn a hocht d'orlach)

electric a   leictreach

electric soldering bit   bior m3 sádrála leictreach

elementary metalwork   bunmhiotalóireacht f3

equipment s   trealamh m1

exercise s   cleachtadh m1

exhibition s   taispeántas m1

external a   seachtrach a

external screw thread   snáithe m4 scriú seachtrach

 

                            F

 

face off v   fásáil (pres -álann, pp -te, vn fásáil)

fastening methods   modhanna mpl ceangail

ferrous a   feiriúil a

ferrous metal   miotal m1 feiriúil

file s   líomhán m1

file v   líomh (pp -íofa)

finish s (of metal)   slim-mhaisiú m (gs -ithe)

finish v (of metal)   slim-mhaisigh v

fire s   time f4 (pl tinte)

fit v   feistigh v

fitting s   feistiú m (gs -ithe)

fittings spl   feistis mpl (gpl feisteas)

flame s   lasair f5 (gs lasrach)

flate file   líomhán m1 leathan

flat section   trasghearradh m cothrom

fluid s   seabhán m1

flux s   flosc m3 (pl -anna)

folder s   fillteán m1

folding bars   barraí mpl fillte

forge s   ceárta f4

forge v   gaibhnigh v

forge work   obair f2 cheárta

forging s   gaibhniú m (gs -ithe)

forging exercises   cleachtaí mpl gaibhnithe

freehand sketch   sceitse m4 saorláimhe

freehand sketching   sceitseáil f3 saorláimhe

functional a   feidhmiúil a

functional project   tionscnamh m1 feidhmiúil

 

                            G

 

gas s   gás m1

gas flame   lasair f5 gháis

gauge s   rianaire m4

grid paper   páipéar m1 eangaí

 

                            H

 

hacksaw s   sábh m1 miotail

hacksaw blade   lann f2 sáibh mhiotail

half-round file   líomhán m1 leathchruinn

hammer s   casúr m1

hand chiselling   siséaladh m láimhe

hand cutting tools   lámhuirlisí fpl gearrtha

hand drill   druilire m4 láimhe

hand stock   ceap m1 láimhe

hand tap   tapa m4 láimhe

hand vice   bís f2 láimhe

harden v   cruaigh v (pres cruann, pp cruaite, vn cruachan)

hardening s   cruachan f3

heat s   teas m3

heat treatment   cóir f3 theasa (a chur ar)

heavy gauge metal   miotal m1 tiubh

hold v   greamaigh v

hot twist   casadh m1 te

 

                             I

 

instruction s   teagasc m1

internal a   inmheánach a

interpret v   léirléigh v (pres -léann, pp -léite, vn -léamh)

interpret a drawing   léirléamh a dhéanamh ar líníocht

intractable material   ábhar m1 righin

iron s   iarann m1

isometric a   isiméadrach a

isometric grid paper   páipéar m1 eangaí isiméadrach

 

                            J

 

jenny s   cailpéar m1 corrchosach

join light section materials together   ábhair mpl thanaí a cheangal le chéile

joint v   siúntáil v (pres -álann, pp -te, vn siúntáil)

joint two pieces on their edge   dhá phíosa a shiúntáil ar a bhfoabhar

jointing s   siúntáil f3

 

                            K

 

key s   eochair f (gs eochrach, npl eochracha)

keyway s   clais f2 eochrach

 

                            L

 

lamp s   lampa m4

lathe s   deil f2 (pl -eanna)

lathe tool   uirlis f2 deile

lathe work   obair f2 dheile

light gauge metal   miotal m1 tanaí

light gauge sheet metal   miotal m1 leatháin tanaí

light section iron   iarann m1 tanaí

light section materials   ábhair mpl thanaí

light section metal   miotal m1 tanaí

light section mild steel   cruach f4 bhog thanaí

light section steel   cruach f4 thanaí

lubricant s   bealadh m1, pl bealaí

 

 

 

                            M

 

machine s   inneall m1, meaisín m4

machine drill   druilire m4 innill

machinery s   sáslach m1

machine shears   deimheas m1 innill

machine vice   bís f2 mheaisín

main parts   príomhpháirteanna fpl

make simple projects   tionscnaimh mpl shimplí a chur i gcrích

manual drilling machine   meaisín m4 druileála láimhe

manual training   lámhoiliúint f (gs -úna)

mark out v   marcáil v (amach)

marking out tool   uirlis f2 mharcála

material s   ábhar m1

measuring tools   uirlisí fpl tomhais

mechanisation s   meicniú m (gs -nithe)

mechanise v   meicnigh v

mechanism s   meicníocht f3

metal s   miotal m1

metal cutting tool   uirlis f2 ghearrtha miotail

metal surface   dromchla m4 miotail

metalwork s   miotalóireacht f3

metalwork practice   cleachtas m1 na miotalóireachta

metalwork shop   ceardlann f2 mhiotalóireachta

metalwork theory   teoiric f2 na miotalóireachta

metalworking lathe   deil f2 mhiotalóireachta

metalworking tool   uirlis f2 mhiotalóireachta

method s   modh m3 (pl -anna)

methods of production of steel   modhanna mpl táirgthe cruach

micrometer s   micriméadar m1

mild steel   cruach f4 bhog

model s   mionsamhail f (gs -samhla, pl -samhlacha)

morse taper shank drill   béalmhír f2 chaolchosach mhorsach

 

                            N

 

nail s   tairne m4

nail punch   pritil f2 tairní

non-ferrous a   neamhfheiriúil a

non-ferrous metal   miotal m1 neamhfheiriúil

normal accessories   gnáthoiriúintí fpl

 

                            O

 

open fire   tine f4 oscailte

opening s   oscailt f2 (pl -tí)

orthographic a   ortagrafach a

orthographic projection   teilgean m1 ortagrafach

 

                            P

 

paper s   páipéar m1

parallel a   comhthreomhar a

parallel turning   deileadh m comhthreomhar

parallel drill   béalmhír f2 dhronchosach

part s   páirt f2 (pl -eanna)

pedestal drill   druilire m4 seastáin

physical a   fisiceach a

physical properties   airíonna mpl fisiceacha

pictorial projection   teilgean m1 pictiúrtha

pictorial representation   léiriú m pictiúrtha

pin s   pionna m4

pin punch   pritil f2 phionnaí

pincers s   pionsúr m1; teanchair f2 (pl -í)

plant s   gléasra m4

plate s   pláta m4

pliers s   greamaire m4

power driven drilling machine   ineall m1 druileála cumhacht-tiomáinte

power driven tool   uirlis f2 chumhacht-tiomáinte

practical a   praiticiúil a

practical course   cúrsa m4 praiticiúil

practical test   triail f phraiticiúil

practical training   oiliúint f3 phraiticiúil

practice s   cleachtas m1

prepare v   ullmhaigh v

procedure s   modh m3 (na h)oibre

process s   próiseas m1

production of steel   táirgeadh m cruach

profile s   próifíl f2

project s   tionscnamh m1

projection s   teilgean m1

property s   airí m4

protractor s   uillinntomhas m1

punch s   pritil f2

 

                            R

 

rake angle   uillinn f2 sciota

ream v   réam v (pp -tha)

reamer s   réamaire m4

record s   taifead m1

remove surplus material   farasbarr ábhair a bhaint as, de

representation s   léiriú m (gs -ithe)

rivet s   seam m3 (pl -anna)

rivet v   seamaigh v

rivet punch   pritil f2 seamanna

rivet set-up   suíochóir m3 seamanna

rivet snap   smeachán m1 seamanna

riveting s   seamú m (gs -maithe)

rotation s   rothlú m (gs -thlaithe)

rtation speed   luas m1 rothlaithe

rotate s   rothlaigh v

round carbon tool steel   cruach f4 uirlise charbóin chruinn

round file   líomhán m1 cruinn

round nose tool   uirlis f2 chruinnsocach

rudimentary design   dearadh m1 buntúsach

rule s   riail f (gs rialach, pl rialacha)

 

                            S

 

safety s   sábháilteacht f3

safety precautions   réamhchúraimí mpl sábháilteachta

saw s   sábh m1 (npl -a, gpl sábh), toireasc m1

saw v   sábh v (pp sáfa)

school workshop   ceardlann f2 scoile

screw s   scriú m3 (pl -nna)

screw v   scriúáil v (pres -álann, pp -te, vn scriúáil)

screw thread   snáithe m4 sciú

screwdriver s   scriúire m4

screwdriver spindle   lann f2 scriúire

screwing s   scriúáil f3

scriber s   scríobaire m4

section s   trasghearradh m (gs -rrtha, pl -rrthaíocha)

self centring chuck   crágán m1 uathláraitheach

set out v   marcáil v amach

set screw   scriú m4 suite

set-up v   socraigh v

shape s   cruth m3 (pl -anna)

shape v - to shape something   rud a lúbadh go dtí an cruth

shears s   deimheas m1

sheet iron   iarann m1 leatháin

sheet metal   miotal m1 leatháin

sheet metal work   obair f2 ar mhiotal leatháin

shop (workshop)   ceardlann f2

side cutting tool   uirlis f2 taobhghearrtha

simple a   simplí a

simple project   tionscnamh m1 simplí

sketch s   sceitse m4

sketch v   sceitseáil v (pres -álann, pp -te, vn sceitseáil)

sketch in orthographic projection   sceitse m4 i dteilgean ortagrach

sketching s   sceitseáil f3

sleeve s   muinchille f4

smooth finish   slim-mhaisiú m mín

snap s   smeachán m1

snips s   deimheas m1 stáin

soft soldering   bogshádráil f3

solder s   sádar m1

solder v   sádráil v (pres -álann, pp -te, vn sádráil)

soldering s   sádráil f3

spanner s   castaire m4

speed s   luas m1

spirit duplicator   gléas m1 cóipeála biotáille

square s (try square)   bacart m1

squared a   cearnógach a

squared blackboard   clár m1 dubh cearnógach

squared tracing paper   rianpháipéar m1 cearnógach

square file   líomhán m1 cearnach

stake s   sáiteán m1

steel s   cruach f4

stock s   ceap m1 dislí

straight a   díreach a

straight profile   próifíl f2 dhíreach

straight line bending   lúbadh m dronlíne

surface s   dromchla m4

surface, to surface mild steel   dreach m3 a chur ar chruach bhog

surface development   forbairt f3 dhromchla

surface guage   rianaire m4 dromchla

surface plate   pláta m4 dromchla

surplus material   farasbarr m1 ábhar

sweat v   allasaigh v

syllabus s   siollabas m1

 

                            T

 

tap s   tapa m4

tap v   tapáil v (pres -álann, pp -te, vn tapáil)

tap wrench   rinse m4 tapa

taper turning   deileadh m barrchaol

tapping s   tapáil f3

tapping wrench   rinse m4 tapála

technique s   teicníocht f3

technology s   teicneolaíocht f3

temper s   faghairt f (gs faghartha)

temper v   faghair v (pres faghraíonn, pp faghartha, vn faghairt)

tempering s   faghairt f (gs faghartha)

test s   triail f (gs trialach, pl trialacha)

theoretical a   teoiriciúil a

theoretical instruction   teagasc m1 teoiriciúil

theory s   teoiric f2

thread s (of screw)   snáithe m4

through hole   cró m4 (pl -ite)

tin s   stán m1

tinplate s   stánphláta m4

tinplate v   stánphlátáil v (pres -álann, pp -te, vn -phlátáil)

to the dimensions shown   de réir na dtoisí á thaispeántar

tool s   uirlis f2

tracing paper   rianpháipéar m1

training s   oiliúint f (gs -úna)

triangular a   triantánach a

triangular file   líomhán m1 triantánach

try square (square)   bacart m1

turn v   deil v

turn between centres   deil idir na láir

turn in the chuck   deil sa chrágán

turning s   deileadh m gs -lte

twist s   casadh m1 (pl -staí)

twist drill   béalmhír f2 chaseitreach

twist drill diameter   trastomhas m1 na béalmhíre caseitrí

 

 

                            U

 

U-bend s   U-lúb f2

 

                            V

 

V-block s   V-bhloc m1

Vernier sliding calliper   cailpéar m1 sleamhnáin Vernier

vice s   bís f2 (pl -eanna)

vice grip   greamán m1 bíse

vice work   obair f2 bhíse

 

                           W

 

work s   obair f (gs oibre)

work sequence   ord m1 (na h)oibre

working drawing   líníocht f3 oibre

workshop s   ceardlann f2

workshop processes   próisis mpl cheardlainne

workshop technique   teicníocht f3 cheardlainne

wrench s   rinse m4

wrought iron   iarann m1 buailte