label v (Ed.)  lipéadaigh v;  lipéad a chur ar

labelmakers spl (Station.)  déantóirí mpl lipéad

labour law (Polic.)  dlí m4 saothair

labour laws (Legis.)  dlíthe mpl oibreachais

lacewing s (Neuroptera: Planipennia) (Ent.)  lásóg f2

(common) lackey moth (Malacosoma neustria) (Ent.)  leamhan m1 gíománach (coiteann)

lactalbumin s (HomEc.)  lachtalbaimin f2

lactobacilli spl (Biol., Hom.Ec.)  lachtbhachaillíní mpl

lactoglobulin s (HomEc.)  lachtghlóbailin f2

LAD (= light affective disorder) (Med.)  neamhord m1 mothachtála de dheasca solais

ladies boots (Fash.)  buataisí fpl ban

ladies shoes (Cloth.)  bróga fpl ban

ladies trainers (Cloth.)  bróga fpl spóirt ban

Ladin(ian) s (Ling.)  Laidinisf2

Ladino s (Ling.)  Laidínis f2

Ladybird (Lib.)  leabhair mpl Ladybird

Ladybird books (Lit.)  leabhair mpl Ladybird

lady's bedroom (Cat., Tour.)  seomra m4 leapa mná uaisle

lag phase (Biol.) (of bacterium)  pas m4 moille

lagg s (Geol.)  eascach m1

Lake Onega (Geog.)  Loch m3 Onega

Lake Tana (= Lake Tsana) (Geog.)  Loch m3 Tsana

lamb cutlets (Cu.)  gearrthóga fpl uaineola

lamb mince (Cu.)  uaineoil f3 mhionaithe

lambs’ hearts (Cu.)  croíthe mpl uain

lambs’ kidneys (Cu.)  duáin mpl uain

laminate flooring (Decor., Woodw.)  urlárlaigh m1 lannacha

Landfill Directive (Env.)  Treoir f5 maidir le Líonadh Talún

Land Registry (Adm.)  Clárlann f2 na Talún

Language Awareness Training(Ed.)  Oiliúint f3 ar Fheasacht Teanga

language families (Ling.)  finte fpl teangacha

language family tree (Ling.)  ginealas m1 teangacha

language of approximation (Ling.)  friotal m1 neasaíochta

language of arithmetic, the (Ed.)  teanga f4 na huimhríochta

language training centre (Ed.)  ionad m1 oiliúna teangacha

language training room (Ed.)  seomra m4 oiliúna teangacha

language translators (Ling.)  aistritheoirí mpl teanga

laparoscopically-assisted radical

prostatectomy (Med.) próstaiteachtóime f4 fhréamhaí le cuidiú laparascópachta

laparoscopy s (Med.)  laparascópacht f3

lap-dancer s (Leis., Soc.)  damhsóir m3 téisiúil

large hawthorn sawfly (Ent.)  sábhchuil f2 mhór (na) sceiche gile

large mats of bright green floating algae (Env.)  mataí mpl móra algaí gléghlasa ar snámh

Large Patrol Vessel Squadron (Mil.) Mórscuadrún m1 Árthach Patróil

large red damselfly (Pyrrhosoma nymphula) (Ent.)  béchuil f2 dhearg mhór

large skipper butterfly (Ochlodes venata) (Ent.) scipeálaí m4 mór

large redeye Erythromma najas (Ent.)  deargshúileach m1

Larne gun-running (Hist.)  Tabhairt f3 i dtír na ngunnaí i Latharna

larva of Mayfly (Ent.)  larbha m4 na cuile Bealtaine

Laser card (Com.)  cárta m4 léasair

laser-guided bombs (Mil.)  buamaí mpl faoi threorú léasair

laser printers (Adm., Station..)  printéirí mpl léasair

last addressed (Adm.) (of letter)  a sheol tú go deireanach chuig

Last Judgement, The (Art)  An Breithiúnas m1 Deireanach

Late Expanding Stage (Geog.) (of population)  An Chéim f2 Bhorrtha Dhéanach

Latin Extended Additional (Typ.) Laidineach a Breisithe Breise

Latin Extended-A (Typ.) Laidineach a Breisithe A

Latin Extended-B (Typ.) Laidineach a Breisithe B

Latin-1 Supplement (Typ.) Forlíonadh m Laidineach 1

late prophase (Biol.)  própas m4 déanach

Latvian s (Ling.)  Laitvis f2

laughing hyena (Z.)  hiéana m4 an gháire

launch a satellite, to (Ph.)  satailít f2 a lainseáil

launch of Teach Chathail Uí Shearcaigh

project, the (Adm.)  Teach m1 Chathail Uí Shearcaigh: seoladh an tionscadail

launderette s (Hom.Ec.)  neachtlainnín f4

laundry s (Hom.Ec.)  neachtlann f2

Law Enforcement Agencies (Polic.)  Gníomhaireachtaí fpl um Fheidhmiú an Dlí

law enforcement officer (Polic.)  oifigeach m1 um fheidhmiú an dlí

law incorporation (Polic.)  corprú m an dlí

law of asylum (Polic.)  dlí m4 an tearmainn

Law Society of Ireland, the (Adm., Jur.)  Dlí-Chumann m1 na hÉireann

lawyer’s office (Polic.)  oifig f2 dlíodóra

layering (= grading) (Hom.Ec.) srathú m (gs - thaithe)

laxist s (Phil.)  scaoilteach m1

LCA Personal Reflection task (Ed.)  tasc m1 machnaimh phearsanta na hArdteistiméireachta Feidhmí/ATF

lead crystal (Ind.)  criostal m1 luaidhe

lead glass (Ind.)  gloine f4 luaidhe

lead responsibilities (Adm.)  príomhfhreagrachtaí fpl

lead unit system (Adm.)  córas m1 príomhaonad

leafcutter bee (Megachile Centuncularis) (Ent.)  beach f2 dhuillghearrthach

Learning for Life (Ed.)  Foghlaim f3 don Saol

learning support (Ed.)  tacaíocht f3 foghlama

learning support teacher (Ed.)  múinteoir m3 tacaíochta foghlama

Learning Technology Team (Ed.) Foireann f2 Theicneolaíocht na Foghlama

leather jackets (Cloth.)  seaicéid mpl leathair

leather trousers (Cloth.)  brístí mpl leathair

leave entitlements (Adm.)  teidlíochtaí fpl saoire

Lecture Hall(Ed.)  Halla m4 Léachtaí

Lecture Rooms (Ed.)  Seomraí mpl Léachta

Lecture Theatre (Ed.)  Léachtlann f2

leek quiche (Cu.)  quiche cainninne

Legal Aid Board (Adm., Jur.)  An Bord m1 um Chúnamh Dlíthiúil

legal capacity (Jur., Polic.)  inniúlacht f3 dhlíthiúil

legal compulsion (Polic.)  iallach m1 dleathach

legal defence (Polic.)  cosaint f3 dhleathach

legal entity (Polic.)  eintiteas m1 dleathach

legally binding relationship (Adm., Jur.)  gaolmhaireacht f3 ina cheangal de réir dlí

legalize v (= legitimate) (Adm.,Jur.)  dlisteanaigh v

Legal Metrology Service (Adm.)  An tSeirbhís f2 Mhéadreolaíochta Dlí

legal obligation (Legis., Jur.)  oibleagáid f2 dhlíthiúil

legal protection (Polic.)  cosaint f3 dhleathach

legal requirement (Legis., Jur.)  ceanglas m1 dlíthiúil

legal restraint (Polic.)  srianadh m dleathach

Legal Section (Mil.) An Rannóg Dlí

Legal Services (Adm., Jur.)  Seirbhísí fpl Dlí

legends and folklore (Lib.)  finscéalta mpl agus béaloideas m1

Legionella s (Biol.)  Legionella m4

Legionnaires Disease (Med.)  Galar m1 na Léigiúnach

legislative body (Adm., Jur.)  comhlacht m3 reachtach

legislative descriptions (Adm., Jur.)  tuairiscí fpl reachtacha

legislative law (Adm., Legis.)  dlí m3 reachtach

legislative parliament (Adm., Jur.)  parlaimint f2 reachtach

legislative power (Legis., Pol.)  cumhacht f3 reachtach

leg of lamb (Cu.)  f4 uaineola (pl rítheacha uaineola)

legwarmers spl (Hom.Ec.) lóipíní mpl

leisure time water safety (Ed., WatSaf.)  sábháilteacht f3 uisce le linn fóillíochta

leisure wear (Cloth.)  éadaí mpl fóillíochta

lemongrass s (Bot) (Cymbopogon citratus) féar m1 líomóideach

Lenin (Hist., Pol.)  Leinín

lentils spl (Cu.)  lintilí fpl

(wood) leopard moth (Zeuzera pyrina) (Ent.)  leamhan m1 liopardach (coille)

Lesbian and Gay Film Festival (Cin., Leis.)  Féile f4 Scannán Leispiach agus Aerach

lesser emperor dragonfly (Anax parthenope) (Ent.)  an t-impire m4 beag

less favourable treatment (Adm., Pol.)  an chóir f3 is lú fabhar

Less Favoured Area (Adm.)  Limistéar m1 Mídheisiúil

LETS (Local Enterprise Trade Systems) (Com.) Córais mpl Trádála don Fhiontraíocht  Áitiúil

letter and number grid reference system (Geog.)  Córas m1 tagartha eangaí litreacha agus uimhreacha

letter bomb (Polic.)  buama m4 litreach

letter of farewell, a (Gen.)  litir f5 chun slán a fhágáil

letter post (Adm.)  litirphost m1

levonorgestrel s (Med.)    léabhanoirgeistril f2

Liaison and Protection (Adm., Polic.)  Idirchaidreamh m1 agus Cosaint

liberal studies (Ed.)  staidéar m1 ar na healaíona liobrálacha

Liberation of Paris (Hist.)  Saoradh m Pháras

Library, the (Ed., Lib., Tour.)  An Leabharlann f2

licence of alienation (Hist.)  ceadúnas m1 (an) c(h)oimhthithe

life diversity (Env.)  ilghnéitheacht f3 beatha

life forms (Biol.)  foirmeacha fpl beatha

lifeguards spl (Polic.)  gardaí mpl tarrthála

life on earth (Biol.)  beatha f4 ar (an) domhan

life painting (picture) (Art.)  pictiúr m1 d’ábhar beo

life painting (procees) (Art.)  péintéireacht f3 ábhair bheo

lifestyle s (Hist., Soc.)  stíl f2 mhaireachtála

life-threatening a (Polic.)  bagrach a don bheatha

life-threatening matters (Polic.)  cúrsaí mpl a d'fhéadfadh a bheith bagrach don bheatha

Lifford Military Post, Lifford (Mil.) An Post m1 Míleata, Leifear

lifting appliance (Ind.) fearas m1 ardúcháin/ardaithe

lifting gear (Ind.)  trealamh m1 ardúcháin/ardaithe

lifting position (Sp.: Hurling)  suíomh m1 ardaithe

lift machine room (Constr., Mec.)  seomra m4 na meaisíní ardaitheora

lift motor room (Arch.)  seomra m4 mhótar an ardaitheora

light air-cured a (Ind.) (tobacco) aerleasaithe a go héadrom

light bulbs (El.)  bolgáin mpl solais

light fittings (Decor., El.)  feistithe mpl solais

lightproof a (Biol., Ph.)  solasdíonach a

Ligurian sea (Geog.)  an Mhuir f3 Liogúrach

like work (Adm.)  obair f2 chomhchineáil

likely to be incurred (Adm., Com.)  costais mpl ar dhócha iad a bheith le  tabhú

Likud party (Hist., Geog.)  páirtí m4 Likud

Lilo s (WatSaf.) (trademark)  Lilo m4; aerthocht m3

lime-flavoured crème fraiche (Cu.)  crème fraiche faoi bhlaistiú líoma

Limerick County Fire and Rescue Service (FireSaf.) Seirbhís f2 Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Luimnigh

limiting amino acid (Biol., HomEc)  aimínaigéad m1 teorantach

limousine s (Veh.)  limisín m4

lindane s (Ch.)  liondán m1

line s (of fibre) (Tex.) mionchaol m1

linear sloping sandy shorelines of fine

grained sand (Env.)  cladaí mpl gainmheacha fánánacha líneacha comhdhéanta de ghaineamh mínghráinneach

line chart (Comp.)  líne-chairt f2

line organisation (Adm.)  eagrú m/eagrúchán  m1 líneach

line structure (Adm.)  struchtúr m1 líneach

Line Training Centre (Mil.) Scoil na Gnáth-thraenála

lingo freak (Gen.)  fraeic m4 teanga

Linguistic Diversity Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Éagsúlachta Teangacha

linguistic political economy of development (Pol., Soc.)  eacnamaíocht f3 pholaitiúil theangeolaíoch na forbartha

lip balm (Cosmet., Toil.)  balsam m1 béil

lip gloss (Cosmet., Toil.)  snas m3 béil

lipid bilayer (Biol.)  déchiseal m1 lipidí

liquid detergents (Hom.Ec.)  glantaigh mpl leachtacha

Lisbon agenda (Adm.)  clár m1 oibre Liospóin

list v (Adm.) (to list)  liostaigh v

listening post (Mus.)  ionad m1 éisteachta

List of Schools awarded the Green Flag (Env.) Liosta m4 na Scoileanna ar bronnadh an Brat Glas orthu

listening to pieces of music and expressing  personal opinions (Ed.)  éisteacht f3 le píosaí ceoil agus tuairimí pearsanta a chur in iúl/a nochtadh

listeria s (Biol., Hom.Ec.)  listéire f4

Listeria monocytogenes (Biol., Hom.Ec.)  Listeria monocytogenes

listeriosis s (Med., Hom.Ec.)  listéaróis f2

literacy awareness training (Ed.)  oiliúint f3 maidir le feasacht litearthachta

literal and symbolic values (Ed.)  luachanna mpl litriúla agus siombalacha

literature – general (Lib.)  litríocht f3 ghinearálta

literature – Irish (Lib.)  litríocht f3 Éireannach

Lithophyllum dentatum (MarBiol.)  Lithophyllum dentatum

Lithothamnion corallioides (MarBiol.)  Lithothamnion corallioides

Lithothamnion fasciculatum (Mar. Biol.)  Lithothamnion fasciculatum

Littering is an offence (Env.)  Cion é bruscar a chaitheamh uait

Litter Pollution Report March 2003 (Env.) An Tuarascáil f3 ar Thruailliú Bruscair, Márta 2003

Litter Prevention and Control (Env.)  Cosc m1 agus Rialú Bruscair

Little Mermaid (Geog.)  An Mhaighdean f2 Mhara Bheag, An Mhurúch f2 Bheag

Liturgy of the Eucharist (Relig.)  Liotúirge m4 na hEocairiste

liturgy of the Word (Relig.)  liotúirge m4 an Bhriathair

live maerl, deal maerl (Biol., Env.)  maerla m4 beo/marbh

live register (Adm., Pol.)  an beochlár m1

livery decals (Polic.) (of cars)  aistreoga fpl libhré

live stream (IT, Tel.)  beoshruth m3

livetin s (Biol., HomEc.)  livitin f2

Living Alone Allowance (Adm., Fin.)  Liúntas m1 Maireachtála Aonair

load bearing connection (Ind.) nasc m1 a iompraíonn ualach

loan payouts (Com., Fin.) (counter in bank)  iasachtaí - íocaíochtaí amach

Loans and renewals (Lib.)  Iasachtaí fpl agus athnuachan

lobby entry houses (Archaeol.) (Teach le halla)  tithe mpl iontrála trí phóirse

local action group (Adm.)  grúpa m4 áitiúil gníomhaíochta

local development partnerships structures (Soc.)  struchtúir mpl chomhpháirtíochta um fhorbairt áitiúil

Local Enterprise Initiative (Adm., Soc.)  Tionscnamh m1 Fiontar Áitiúil

Local Government Act (Hist.)  An tAcht m3 Rialtais Áitiúil

LoCall Leaflet Request Line (Adm., Soc.)  Líne f4 Iarrtha Bileog Lóghlao

local progress meetings (Ed.)  cruinnithe mpl áitiúla maidir le dul chun cinn

local traffic only (RoadSaf.)  trácht m3 áitiúil amháin

locational geography (Geog.)  suíomhgheografaíocht f3

locating pins (Ind.) pionnaí mpl aimsiúcháin

Loch Ness Monster (Gen., Geog.)  Ollphéist f2 Loch Nis

Locker Room (Gen.)  Seomra m4 na Locar

locking bolt (Polic.)  bolta m4 glasála

locking pin (Ind.) pionna m4 glasála

lock position (Sp.: Hurling)  suíomh m1 glasála

locus s (Biol.) (of gene)  lócas m1

log s (= logarthmic phase) (Biol.)  pas m4 logartamach

logarithmic phase (Biol.)  pas m4 logartamach

Logistics Base Hospital (Mil.)  Ospidéal m1 na Bunáite Lóistíochta

Logistics Base, Curragh (Mil.)  An Bhunáit f2 Lóistíochta, An Currach

Logistics Base, Dublin (Mil.)  An Bhunáit f2 Lóistíochta, Baile Átha Cliath

Logistics Headquarters (Mil.) An Cheanncheathrú f3 Lóistíochta

Logistics Staff (Mil.)  Foireann f2 Lóistíochta

2 Logistics Support Battalion (Mil.)  An Dara Cathlán m1 Tacaíochta Lóistíochta

x Logistics Support Battalion (Mil.)  An x Cathlán m1 Tacaíocht Lóistíochta (Dara, Tríú /2ú, 3ú 7rl.)

Logistics Unit (Mil.) An tAonad Lóistíochta

log onto a www... (Comp.)  logáil v isteach ar www...

logos spl (Com.) lógónna mpl

long-leaved sundew Drosera longifola (Bot.)  cailís f2 Mhuire mhór

lone parent’s allowance (Adm.,Soc.)  liúntas m1 aontuismitheora

long shot (Gen.)  drochsheans m4, caolseans

longsleeved tops (Cloth.)  barréidí fpl fadmhuinchilleacha

long-stay care, in (Med.)  faoi chúram m1 fadchónaithe

long-term assessment (of student’s work) (Ed.)  measúnacht f3 fhadtéarmach (ar obair mhac léinn)

long-term survival (Biol., Env.) (of its typical species)  fadmharthain f3

long-term unemployed (Adm., Soc.)  daoine mpl neamhfhostaithe go fadtéarmach

“loop” system (Soc.) (for deaf people)  córas m1 na lúibe

loosestrife s (Bot.)  breallán m1

Lord Chief Justice (Adm., Jur.)  An Tiarna m4 Príomh-Bhreitheamh

lord protectorship (Hist.)  [Mhol an Coiste teacht timpeall air agus An Tiarna Cosantóra (= lord protector) a úsáid]

Lost Property (Adm.)  Earraí mpl Caillte

low biological value proteins (HomEc.)  próitéiní fpl ina bhfuil luach bitheolaíoch íseal

ow birth-weight babies (Med.)  naíonáin mpl ísealmheáchain bhreithe

Low Church (Relig.)  Íoseaglais f2

Low Church a (Relig.)  Íoseaglasta a

Lower Palaeozoic times, in (Geol.)  le linn na ré Pailéasóiche Íochtair

Lower Threshold Intake (HomEc.)  Iontógáil f3 Íostairsí

low fat drinks (Cu., Health)  deochanna fpl beagmhéathrais

low fat food (Cu., Health)  bia m4 beagmhéathrais

low moisture foods (Hom.Ec.)  bianna mpl ar bheagán maothais

low-start mortgage (Fin.)  morgáiste m4 ísealtosaigh

Low Stationary Stage (Geog.) (of population)  An Ísealchéim f2 Sheasta

lubrication equipment (Mec.)  trealamh m1 bealaithe

lucky dip (Leis.)  tobar m1 an áidh

Luddite s (Hist.)  Luddach m1

luggage s (HomEc., Tour.)  málaí mpl taistil

lung capacity (Physiol.)  toilleadh m na scamhóg

Luxemburgish s (Ling.)  Lucsambuirgis f2

L.V. (low voltage) switch room (El., Constr.)  seomra m4 (na) lascanna ísealvoltais

Lydian s (Ling.)  Lidis f2

lying in wait (Polic.)  oirchilliú m ar

lymphadenitis s (Med.)  liomfadainíteas m1

Lymphocyte Biology (Biol.)  Bitheolaíocht f3 Limficíteanna

lymphoedema (Med.)  limféidéime f4