éabhlóid f2

evolution s

eachtarchód m1

extracode s

eachtarshuíomh m1

extrapolation s

eadráil1 v

tween v

eadráil2 f3

tweening s

eadránaí m4

arbiter s

eadránaí m4 bus

bus arbiter

eadránú m (gs -naithe)

arbitration s

eadránú m bus

bus arbitration

eadránú m bus comh-agach

round-robin bus arbitration

eagair mpl chomhuaineacha

parallel arrays

eagair mpl iomarcacha dioscaí neamchostasacha (= RAID)

redundant arrays of inexpensive disks, RAID

eagair mpl iomarcacha dioscaí neamhspleácha (= RAID)

redundant arrays of independent disks, RAID

eagar m1

array s

eagar m1 aontoiseach

one-dimensional array

Eagar m1 Breisithe Grafaice (= XGA)

Extended Graphics Array, XGA

eagar m1 carachtar

character array

eagar m1 ciorclach

circular array

eagar m1 comhthiomsaitheach

associative array

eagar m1 déthoiseach

two-dimensional array

Eagar m1 Físghrafaice (= VGA)

Video Graphics Array, VGA

eagar m1 geataí in-ríomhchláraithe sa réimse (= FPGA)

field-programmable gate array, FPGA

eagar m1 iata

closed array

eagar m1 iltoiseach

multidimensional array

eagar m1 loighce ríomhchláraithe (= PLA)

programmed logic array, PLA

eagar m1 sonraí

data array

eagar m1 teaghráin

string array

eagarthóir m3

editor s

eagarthóireacht f3

editing s

eagarthóireacht f3 de réir comhréire

syntax-directed editing

eagarthóireacht f3 dhathchódaithe

colour-coded editing

eagarthóireacht f3 téacs

text editing

eagarthóir m3 Gréasáin

Web editor

eagarthóir m3 HTML

HTML editor

eagarthóir m3 nascála

linkage editor

eagarthóir m3 téacs

text editor

eagar m1 tríthoiseach

three-dimensional array

éagobhsaí a

unstable a

éagobhsaíocht f3

instability s

éagothroimí mpl

inequalities spl

éagothrom a

unequal a

eagraigh v

organize v

eagraíocht f3

organization s

Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán (= ISO)

International Organization for Standardization, ISO

eagraithe a go loighciúil

logically organized

eagrú m comhad

file organization

eagrú m cuimhne

memory organization

eagrú m fisiciúil

physical organization

éalaigh v

escape v

Éalaigh See eochair éalaithe.

ealaín f2 líneach

line art

eang1 f3

notch s

eang2 f3

indent2 s

eangaigh v

indent1 v

eang f3 ama

time slice

eang f3 ar dheis (= eang f3 dheas)

right indent

eang f3 chéadlíne

first line indent

eang f3 chlé

left indent

eang f3 chosanta ar scríobh

write-protect notch

eang f3 chrochta

hanging indent

eang f3 dheas (= eang f3 ar dheis)

right indent

eangú m ama

time slicing

éaradh m seirbhíse

outage s

earnáil f3 IT (= earnáil TF)

IT sector

earnáil TF See earnáil IT.

EAROM (= cuimhne f4 inléite amháin/inathraithe go leictreach)

EAROM, electrically alterable read-only memory

earr f2

tail s

earraí mpl boga See bogearraí.

earraí mpl crua See crua-earraí.

earráid f2 (= botún m1)

error s, mistake s

earráid f2 aimsithe

detected error

earráid f2 bhog

soft error

earráid f2 chineáil

type error

earráid f2 chló (= botún m1 cló)

typing error

earráid f2 choibhneasta

relative error

earráid f2 chomhréire

syntax error

earráid f2 chothromaithe

balanced error

earráid f2 chuimhne

memory error

earráid f2 débhríochta

ambiguity error

earráid f2 dhocheartaithe

unrecoverable error, uncorrectable error

earráid f2 dhóchúil

probable error

earráid f2 easpa cuimhne

out-of-memory error

earráid f2 eatramhach

intermittent error

earráid f2 fearainn

domain error

earráid f2 fhorleata

propagated error

earráid f2 frithchuimilte

frictional error

earráid f2 histéiréise

hysteresis error

earráid f2 incheartaithe

recoverable error

earráid f2 laofachta

bias error

earráid f2 le linn rite

runtime error

earráid f2 le linn tiomsaithe

compile-time error

earráid f2 mharfach

fatal error

earráid f2 neamhaithnid

unknown error

earráid f2 oidhreachta

inherited error

earráid f2 phaireachta

parity error

earráid f2 ríomhchláir

program error

earráid f2 sa léamh

read error

earráid f2 sáraithe comhroinnte

share violation error

earráid f2 sáraithe glais

lock violation error

earráid f2 sa scríobh

write error

earráid f2 sa tarchur

transmission error

earráid f2 shéimeantach

semantic error

earráid f2 slánúcháin

rounding error

earráid f2 taifigh

resolution error

earráid f2 teasctha

truncation error

earráid f2 uainiúcháin

timing error

earraí mpl grúpa

groupware s

earraí mpl ríomh-mhiondíola

e-tailware s

earraí mpl teagaisc

courseware s

earraí mpl traschóirithe

bridgeware s

easpónant m1

exponent s

easpónantúchán m1

exponentiation s

easpónantúil a

exponential a

easportáil v

export v

eatramh1 m1

interval s

eatramh2 m1

slack time

eatramh m1 faireacháin

polling interval

eatramh m1 seolta

send interval

EBCDIC (= Cód m1 Idirmhalartaithe Breisithe Deachúlach Códaithe go Dénártha)

EBCDIC, Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code

E-CD (= CD Breisithe)

E-CD, Enhanced CD

ECDL (= Ceadúnas m1 Eorpach Tiomána Ríomhairí)

ECDL, European Computer Driving Licence

ECL (= loighic f2 astaíre-chúpláilte)

ECL, emitter-coupled logic

ECMA

ECMA, European Computer Manufacturers' Association

EDRAM (= RAM dinimiciúil breisithe)

EDRAM, enhanced dynamic RAM

EEPROM (= cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach)

EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory

EGA (= Cuibheoir m3 Grafaice Breisithe)

EGA, Enhanced Graphics Adapter

EHF (= rí-ardmhinicíocht f3)

EHF, extremely high frequency

éifeacht f3 na léaslíne

horizon effect

éifeachtóir m3 formáide (= carachtar m1 leagain amach)

format effector

éifeachtúlacht f3 chostais

cost-effectiveness s

éigeantach a

mandatory a

éighníomhach a

passive a

éigríoch f2

infinity s

éigríochta1 a

infinite a

éigríochta2 a

nonterminating a

éigríochta a inchomhairthe

countably infinite

é/í/iad uile See gach rud.

éileamh m1

demand s

eilimint f2

element1 s

eilimint f2 AND

AND element

eilimint f2 ar leibhéal deice

deck-level element

eilimint f2 ar tagraíodh di

referred-to element

eilimint f2 chomhionann

identity element

eilimint f2 coibhéise

equivalence element

eilimint f2 dhénártha (= digit f2 dhénártha)

binary element, binary digit

eilimint f2 dialóige

dialogue element

eilimint f2 eisiach OR

exclusive-OR element

eilimint f2 fholamh

empty element

eilimint f2 ghníomhach

active element

eilimint f2 ghrafach

graphic element

eilimintí fpl cóid

code elements

eilimint f2 inlíne

inline element

eilimint f2 loighce

logic element

eilimint f2 moillaga

delay element

eilimint f2 shingil

single element

eilimint f2 sonraí

data element

eilimint f2 stoptha (= giotán m1 stoptha)

stop element

eilimint f2 tairsí

threshold element

eilimint f2 thagarthach

referring element

eilimint f2 tromlaigh

majority element

éilips m4

ellipse s

eim gan inscne

em s

eim-dais f2

em-dash s

ein gan inscne

en s

ein-dais f2

en-dash s

eipeatacsacht f3 léis mhóilínigh

molecular beam epitaxy

eireaball m1

trailer s

eireaball m1 téipe

tape trailer

eirgeanamaíocht f3 (= tosca fpl daonna)

ergonomics s

EISA (= Ailtireacht f3 Bhreisithe Thionscalchaighdeánach)

EISA, Extended Industry Standard Architecture

eisceacht f3

exception s

eisceacht f3 mharfach

fatal exception

eisiach a

exclusive a

eisiatach a

exclusionary a

eisiatacht f3

exclusion s

eisigh v

issue v

eisíontas m1

impurity s

eisitheoir m3

issuer s

eislíon m1

extranet s

eistiteán m1

drop-out s

eithne f4

kernel s

ELF (= minicíocht f3 rí-íseal)

ELF, extremely low frequency

ELH (= stair f2 aonáin)

ELH, entity life history

ENIAC (= Suimeálaí m4 agus Ríomhaire Leictreonach Uimhreacha)

ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer

eochair1 f5

key2 s

eochair2 f5 (= eochairmhír f2 (sonraí))

key3 s

eochair f5 aicearra

shortcut key, hot key

eochair f5 aisfhillte (= Aisfhill, eochair f5 iontrála)

return key, Enter key

eochair f5 Alt (= eochair f5 mhalartúcháin)

Alt key, alternate key

eochair f5 Alt Gr (= eochair f5 mhalartúcháin ghraife)

Alt Gr key, alternate grave key

eochairathróg f2

key variable

eochair f5 athshocrúcháin

reset key

eochair f5 bhaile

home key

eochairbhuille m4

keystroke s

eochairbhuille m4 sábháilte

saved keystroke

eochaircheap m1

keypad s

eochaircheap m1 bogtha cúrsóra

cursor movement keypad

eochaircheap m1 uimhriúil

numeric keypad

eochairchlár m1 See méarchlár.

eochair f5 chosanta

protection key

eochair f5 chuardaigh

search key

eochair f5 chúrsóra

cursor key

eochair f5 CR (= aisfhilleadh m1 carráiste)

CR, carriage return

eochair f5 CR/LF (= aisfhilleadh carráiste/fotha líne)

CR/LF, carriage return/line feed

eochair f5 éalaithe (= Éalaigh, Esc)

escape key, Esc

eochair f5 eolais

legend s

eochair f5 fhisiciúil

physical key

eochairfhocal m1

keyword

eochair f5 freastalaí (= dangal m1)

server key

eochair f5 ghlasála

locking key

eochair f5 iarrthóireachta

candidate key

eochair f5 iasachta

foreign key

eochair f5 iomlaoide (= Iomlaoid)

shift key

eochair f5 ionsáite (= Ins, Ionsáigh)

insert key, Ins

eochair f5 iontrála (= eochair f5 aisfhillte, Iontráil)

Enter key, return key

eochair f5 lódála

load key

eochair f5 mhalartúcháin (= eochair f5 Alt)

alternate key, Alt key

eochair f5 mhalartúcháin ghraife (= eochair f5 Alt Gr)

alternate grave key, Alt Gr key

eochairmhír f2 (sonraí) (= eochair2 f5)

key data item

eochair f5 ordaithe

command key

eochair f5 phoiblí

public key

eochairphollaire m4

keypunch s

eochair f5 phríobháideach

private key

eochair f5 phríomhúil

primary key

eochair f5 rialúcháin (= Ctrl)

control key, Ctrl

eochair f5 scoránaithe

toggle key

eochair f5 shonraí

data key

eochair f5 shórtála

sort key

eochair f5 uathchlóite

typematic key

eochair f5 uimhirghlais

Num Lock key

eochracha fpl dúblacha

duplicate keys

eochracha fpl rialúcháin (méarchláir)

keyboard control keys

eochracha fpl sainfheidhme

special-function keys

eochraigh v

key1 v

eochraigh v isteach

key v in

eochrú m (gs -raithe)

keying s

eochrú m difreálach pasiomlaoide

differential phase-shift keying

eochrú m iomlaoid mhinicíochta (= FSK)

frequency-shift keying, FSK

eochrú m íosiomlaoide (= MSK)

minimum shift keying, MSK

eochrú m pasiomlaoide (= PSK)

phase-shift keying, PSK

eochrú m pasiomlaoide cearnaithe

quadrature phase-shift keying

EOF (= críoch f2 comhaid)

EOF, end-of-file

Eoiclídeach a

Euclidean a

EOL (= críoch f2 líne)

EOL, end of line

eolaíocht f3 ríomhaireachta

computer science

eolaire m4

directory1 s

eolaire m4 diosca

disk directory

eolaire m4 Gréasáin

Web directory

eolaire m4 leathanach

page directory

eolaí m4 ríomhaireachta

computer scientist

eolas m1

knowledge s

eolasacht f3

informedness s

eolas m1 neamhinste

tacit knowledge

EPROM (= cuimhne f4 inléite amháin/in-ríomhchláraithe in-léirscriosta)

EPROM, erasable programmable read-only memory

ERD (= léaráid f2 de ghaoil na n-aonán)

ERD, entity relationship diagram

Esc (= Éalaigh, eochair f5 éalaithe)

Esc, escape key

Ethernet tanaí

thin Ethernet

euro gan inscne

euro s