acmhainn.ie

Oideas - Bealtaine 2006

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


"Studies in Modern Irish, Part II" - Ceacht 29

(Is é an chéad leabhar eile atá le foilsiú sa tsraith ‘Athchló’ ná Studies in Modern Irish, Part II leis an Athair  Gearóid Ó Nualláin, a d’fhoilsigh Comhlacht Oideachais na hÉireann sa bhliain 1920. Ba ar an aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge a dhírigh an Nuallánach san imleabhar seo. Ba é an cur chuige a bhí aige ná sleachta Béarla a thabhairt agus iarraidh ar léitheoirí iad a aistriú. Cuireann sé a aistriúchán féin i láthair ansin, chomh maith le tráchtaireacht ar phointí deacrachta sa téacs. Tá cuid de na téacsanna, ar téacsanna liteartha ar fad iad, seanaimseartha go maith, agus tá cuid de na ‘rialacha aistriúcháin’ a mholann an Nuallánach róghinearálta ar fad. Ina ainneoin sin ar fad, is leabhar ar fónamh é agus gheobhaidh aistritheoirí comhairle a leasa ann.)

Seo thíos an 29ú ceacht aistriúcháin, a thabharfaidh blaiseadh daoibh ar a bhfuil sa leabhar. Antain Mac Lochlainn agus Ariel Killick a chóirigh an téacs bunaidh.

 
Gaeilge a chur ar an mBéarla seo:
This investigation has led to my having many enemies of the worst and most dangerous kind, and has given occasion also to many calumnies. And I am called wise, for my hearers always imagine that I myself possess the wisdom which I find wanting in others; but the truth is, that God only is wise; and in this oracle he means to say that the wisdom of men is little or nothing; he is not speaking of Socrates, he is only using my name as an illustration, as if he said, “ He, o men, is the wisest, who, like Socrates, knows that his wisdom is in truth worth nothing. And so I go my way, obedient to the God, and make inquisition into the wisdom of anyone, whether citizen or stranger, who appears to be wise; and if he is not wise, then in vindication of the oracle I show him that he is not wise; and this occupation quite absorbs me, and I have no time to give either to any public matter of interest, or to any concern of my own, but I am in utter poverty by reason of my devotion to the God. – (Plato,  Apology of Socrates.)
 

Aistriúchán Eiseamláireach:

Tháinig den cheistiúchán sin go ndearna naimhde dom dá lán daoine, agus iad nimhneach searbh chugam - chomh searbh agus chomh nimhneach agus a d’fhéadfadh éinne a bheith  - i dtreo go gcáineann siad agus go maslaíonn siad mé i mórán slite. Cuid den cháineadh is ea an t-ainm úd 'eagnaí' a thabhairt orm. Mar is amhlaidh is dóigh leis an muintir a bhíonn ag éisteacht liom go bhfuil an eagna seo agam. Agus ní dhéanaimse ach a thaispeáint í bheith in easnamh orthu siúd. Níl éinne eagnaí i gceart ach Dia amháin. Agus is é a mheas sé a rá, trína fháidh, sa chaint úd, ná nach fiú ach neamhní an eagna dhaonna. Ní hamhlaidh a labhair sé ormsa in aon chor, ach is amhlaidh is eiseamláir m’ainmse aige, chomh maith is dá ndéarfadh sé mar seo:- is é duine is eagnaí oraibh an té a thuigeann, mar a thuigeann Sócraitéas, nach fiú ach neamhní a bhfuil d’eagna aige. Dá bhrí sin déanaim rud ar Dhia, agus mé ag gabháil timpeall, ag lorg eolais, agus ag ceistiú sa scéal, má bhíonn ainm na heagna amuigh ar éinne, pé acu duine de mo dhúiche féin é, nó duine iasachta. Agus má ráiníonn gan an eagna a bheith aige, is é dhéanaimse Dia agus an fáidh a chosaint, á thaispeáint dó go bhfuil an eagna in easnamh air. Agus bím chomh tugtha don obair sin nach mbíonn d’uain agam aire a thabhairt d’aon ní, dá fheabhas, dá mbaineann leis an bpoiblíocht ná le mo ghnóthaí féin, ach is amhlaidh a bhím beo bocht de bharr a mbíonn de shuim agam á chur i seirbhís De.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile