acmhainn.ie

Oideas - Meitheamh 2004

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


"Studies in Modern Irish, Part II" - Ceacht 6

(Is é an chéad leabhar eile atá le foilsiú sa tsraith ‘Athchló’ ná Studies in Modern Irish, Part II leis an Athair  Gearóid Ó Nualláin, a d’fhoilsigh Comhlacht Oideachais na hÉireann sa bhliain 1920. Ba ar an aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge a dhírigh an Nuallánach san imleabhar seo. Ba é an cur chuige a bhí aige ná sleachta Béarla a thabhairt agus iarraidh ar léitheoirí iad a aistriú. Cuireann sé a aistriúchán féin i láthair ansin, chomh maith le tráchtaireacht ar phointí deacrachta sa téacs. Tá cuid de na téacsanna, ar téacsanna liteartha ar fad iad, seanaimseartha go maith, agus tá cuid de na ‘rialacha aistriúcháin’ a mholann an Nuallánach róghinearálta ar fad. Ina ainneoin sin ar fad, is leabhar ar fónamh é agus gheobhaidh aistritheoirí comhairle a leasa ann.)

Seo thíos an séú ceacht aistriúcháin, a thabharfaidh blaiseadh daoibh ar a bhfuil sa leabhar. Antain Mac Lochlainn agus Ariel Killick a chóirigh an téacs bunaidh.

Gaeilge a chur ar an mBéarla seo:-
He stepped forward suddenly and seized the child by the arm, she struggled for a minute and then began to cry. ‘There now,’ said Meldon soothingly, ‘don’t cry. I’m not going to hurt you. Major give me a penny. You haven’t got one? Never mind, a sixpence will do quite as well. Here now, Nora acushla, look at the pretty silver sixpence. That’s for you. Stretch out your hand and take it, and I’ll tell your mammy what a good girl you are.’ The child seized the sixpence, stopped crying, and looked up timidly to Meldon’s face. ‘That’s right,’ he said, patting her head; ‘now we’re friends again. Tell me now, Nora - is it Nora they call you?’ ‘It is not,’ said the child, ‘it’s Mary Kate.’ ‘There now, I might have guessed it. Sorra a prettier name there is in the whole province of Connaught than Mary Kate, nor a prettier little girl than yourself. Tell me now, Mary Kate, is Thomas O’Flaherty Pat the name they have on the old man there?’ ‘It might,’ said Mary Kate. ‘Off with you then,’ said Meldon. ‘Have you got the sixpence safe? Take it up to the gentleman that lives in the new iron house, the gentleman from the Board, - you know who I mean,’ Mary Kate grinned. ‘Is it the man that does be measuring out the land?’ ‘It is,’ said Meldon. ‘That exact man. Do you take your sixpence up to him and ask him to give you the worth of it in sugar candy. Don’t be put off if he tells you he hasn’t got any. He has sacks and sacks of it stored away there in the house, and he does be eating it himself whenever he thinks there’s nobody looking at him.’ - (Spanish Gold.)
 

Tráchtaireacht:

‘He stepped,’ - bhuail is better than chuaigh, ghluais, or any such verb; ‘the child,’ - as it was a girl, better make that clear at once; ‘struggled,’ - Irish states clearly what the object of the struggle was; ‘and then’ - no need for ‘and.’ ‘soothingly’ - an English adverb must frequently be expanded into an explanatory phrase or clause; ‘Major’ - there is no convenient term that would not be too technical; ‘That’s for you’ - duit - se is ea é. The emphatic form is the more natural; ‘what a good girl’ - gur cailín an - mhaith gurb ea thú; The meaning is brought out by the emphatic form; ‘timidly’ - see remark on ‘soothingly’; ‘we’re friends’ - táimid an - mhór le chéile - suits the light bantering tone of Mr. Meldon; ‘is it N. they call you?’ - Nóra is ainm duit, nach ea? Notice the indefinite pronoun ea, and see Note on Proper Names, Studies I. Pp.41 - 43.

‘Said the child,’ - In Irish the pronoun will be sufficient; ‘it’s M.K.’ - ‘Máire Cháit is ea is ainm dom.’ Notice the emphatic form. M.KI. was indignantly repudiating ‘Nora’ ; ‘the gentleman’ - an duine uasal úd: this úd is required in Irish; ‘you know who I mean’ - an dtuigeann tú: this is the natural rendering. Students often spoil their translation by slavishly following the English; ‘the worth of it in’ - a luach de (Studies I, p. 154); ‘don’t be put off’ - express the meaning.
 

Aistriúchán:

Bhuail sé ar aghaidh go tobann agus rug sé ar láimh ar an gcailín óg. Rinne sise iarracht ar a ghreim a bhogadh, ansin chrom sí ar ghol. ‘’Sea anois,’ ar mac uí Mhaoldúin, ag iarraidh í mhealladh, ‘ná goil1 a thuilleadh: nílim ar tí do dhíobhála.’ ‘A Chaptaoin, tabhair dom pingin. Níl ceann agat, an ea? Ná bac sin. Déanfaidh raol mo ghnó chomh maith.’ ‘Sea anois, a Nóra, a lao, féach ar an raol deas airgid. Duitse is ea é. Sín amach do lámh agus beir greim air, agus neosad do do mham gur cailín ana - mhaith gurb ea thu.’
Rug an leanbh ar an raol, stad an gol, agus d’fhéach sí suas ar aghaidh mhic uí Mhaoldúin, agus iarrachtín d’eagla uirthi. ‘Is maith é sin’ ar seisean, agus a lámh aige á chur ar cheann an chailín, ‘táimíd an - mhór le chéile airís. Inis dom anois, a Nóra, - Nóra is ainm duit, nach ea?’ ‘Ní hea’ ar sis, ‘Máire Cháit is ea is ainm dom.’ ‘Sea, sea, bhí sé ceart agam2 an méid sin a thuiscint. Ambasa nach bhfuil ar fud Chúige Chonnacht ainm is deise ná é, ná cailín beag is deise ná thusa. Inis dom anois, a Mháire Cháit, an Tomás Pháid ó Flaithbheartaigh3 is ainm don tréan - fhear úd thall.’ ‘B’fhéidir é’ ar sise. ‘Imigh leat, más ea’ ar seisean, - ‘an bhfuil an raol ansin slán agat? Beir leat suas é ag triall ar an nduine uasal atá ina chónaí sa teach nua iarainn, - an duine uasal úd ón mBord, an dtuigeann tu?’ Leath a béal ar an gcailín le neart gáirí. ‘An é an fear é go mbíonn an talamh aige á roinnt?’ ar sise. ‘Sé, díreach,’ ar mac uí Mhaoldúin. ‘Sé an fear céanna é. Beirse leat suas chuige do raol, á iarraidh air a luach de shiúcra caindigh a thabhairt duit. Ná lig dó an t - eiteachas a thabhairt duit, á rá nach bhfuil a leithéid aige. Tá na mílte málaí de ansiúd sa teach i dtaisce aige, agus bíonn sé féin á ithe dó féin nuair is dóigh leis nach mbíonn éinne ag féachaint air.’

1. Or - "ná bí ag gol".
2. cf. provincial English ‘I had a right to...’
3. See Note on Proper Names, Studies I, pp. 41 - 43


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile