acmhainn.ie

Oideas - Bealtaine 2004

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


"Studies in Modern Irish, Part II" - Ceacht 5

(Is é an chéad leabhar eile atá le foilsiú sa tsraith ‘Athchló’ ná Studies in Modern Irish, Part II leis an Athair  Gearóid Ó Nualláin, a d’fhoilsigh Comhlacht Oideachais na hÉireann sa bhliain 1920. Ba ar an aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge a dhírigh an Nuallánach san imleabhar seo. Ba é an cur chuige a bhí aige ná sleachta Béarla a thabhairt agus iarraidh ar léitheoirí iad a aistriú. Cuireann sé a aistriúchán féin i láthair ansin, chomh maith le tráchtaireacht ar phointí deacrachta sa téacs. Tá cuid de na téacsanna, ar téacsanna liteartha ar fad iad, seanaimseartha go maith, agus tá cuid de na ‘rialacha aistriúcháin’ a mholann an Nuallánach róghinearálta ar fad. Ina ainneoin sin ar fad, is leabhar ar fónamh é agus gheobhaidh aistritheoirí comhairle a leasa ann.)

Seo thíos an cúigiú ceacht aistriúcháin, a thabharfaidh blaiseadh daoibh ar a bhfuil sa leabhar. Antain Mac Lochlainn agus Ariel Killick a chóirigh an téacs bunaidh.

Gaeilge a chur ar an mBéarla seo:-
Meldon’s pipe went out, half-smoked. He wrinkled his forehead and half shut his eyes in bitter perplexity. It hurt him that he could not understand what Sir Giles had been doing. At last he rose from his stone with a deep sigh, and walked ten or fifteen yards along the shore. He found another flat stone and sat down on it. He knocked the plug of tobacco out, refilled his pipe, and lit it. He deliberately gave up the problem which he could not solve, and set himself to work on another. He decided that he must himself reach the hole where the treasure lay, at the earliest possible moment the next day, and that Sire Giles must be prevented from following him. He smoked steadily this time, and his face gradually cleared of the wrinkles the other problem had impressed upon it. At last he smiled slightly. Then he grinned. He knocked the ashes out of his pipe and put it in his pocket. He picked up a few pebbles and flung them cheerfully into the sea. Then he rose and walked back to Mrs. O’Flaherty’s cottage.
The churning was over. Mrs. O’Flaherty was working the butter with her hands at the table. Mary Kate still sat with the baby on her knee.
“Good evening to you, Mrs. O’Flaherty,” said Meldon.
“Is it yourself again? Faith, I thought you were gone for to-day anyway.”
“I looked in again to see if Michael Pat was all right after the shaking I gave him. Would you sooner be churning the butter or churning the baby, Mrs. O’Flaherty? Or would you rather be taking them in turns the way we did this afternoon? I see you’ve got him asleep there, Mary Kate. Just put him into the cradle now, and he’ll be all right.” - (Spanish Gold.)
 

Tráchtaireacht:

‘Meldon’s pipe went out,’ - say ‘chuaigh an píopa in éag ar (Studies I, p. 209)...; ‘half - smoked’ - agus gan é ach leathólta aige; ‘wrinkled his forehead’ - chuir sé gruaim air féin; ‘in bitter perplexity’ - do not make this an adverb qualifying ‘shut’, but express by a separate sentence. ‘It hurt him that’ - ghoill sé go crua air a rá... ‘go crua’ helps to express the idea in ‘bitter perplexity.’ ‘a rá’ is frequently found in Irish where English has ‘to think,’ or nothing at all (as here); ‘his stone,’ - simply the article; ‘with a deep sigh’ - again the adverbial phrase will be changed into a distinct clause; ‘He deliberately,’ etc. - Begin with nuair, and get rid of the relative ‘which’; ‘at the earliest possible moment’ - chomh luath in Éirinn is ab fhéidir é; ‘smoked steadily’ - lean sé leis ag ól an phíopa; ‘the wrinkle,’ - an fhéachaint ghruama úd; ‘had impressed’ - express by de bharr; ‘cheerfully’ - le neart áthais; ‘The churning was over’ - begin with Is amhlaidh. ‘Mrs. O’F.’ - say bean an tí, to avoid the too frequent repetition of the name; ‘Mary Kate’ - Máire Cháit: it is not usual to have a second Christian name in Irish, unless it is the name of some ancestor, or of some connected person, added for the purpose of distinguishing one person from another. In all such cases the second name is genitive;
“Good evening” - Preface this by the usual - “Dia is Muire duit; ‘I looked in’ - Begin with is amhlaidh: Meldon is explaining his conduct; ‘looked’ - bhuaileas; ‘if M.P. was’ - say ‘is’ in Irish; ‘‘churning’ the baby’ is of course metaphorical; ‘Or would you...’ Nó an amhlaidh...; ‘Just put’ - ní gá duit ach....; ‘he’ll be all right’ - ní baol dó.
 

Aistriúchán:

Chuaigh an píopa in éag ar mhac uí Mhaoldúin, agus gan é ach leathólta aige. Chuir sé gruaim air féin, agus leathdhún sé a shúile. Bhí sé ag teip air dhá thaobh an scéil a thabhairt dá chéile. Ghoill sé go crua air a rá nach bhféadfadh sé a thuiscint cad a bhí ar siúl ag an Ridire. Faoi dheireadh d’éirigh sé den leac, lig osna as, agus shiúil leis a deich nó a cúig déag de shlata feadh na trá. Fuair sé leac eile ansin, agus shuigh sé uirthi. An fuíoll tobac a d’fhan ina phíopa chaith sé amach é, líon sé an píopa arís, agus dhearg. Nuair nár fhéad sé an cheist úd a réiteach d’éirigh sé aisti dá dheoin féin, agus chrom sé ar a mhalairt de cheist a shocrú dó féin. Dúirt sé leis féin nárbh fholáir dó an poll a raibh an t-ór i bhfolach ann a shroicheadh lá arna mhárach chomh luath in Éirinn is ab fhéidir é, agus go gcaithfeadh sé an Ridire a chosc ar é a leanúint. Lean sé leis ag ól an phíopa an turas seo, agus diaidh ar ndiaidh d’imigh an fhéachaint ghruama úd a tháinig1 ar a aghaidh de bharr na ceiste eile. Faoi dheireadh chuir sé smiota gáire as. Ansin leath a bhéal air le gáirí. Chaith sé an luaithreach amach as a phíopa, agus chuir ina phóca í. Phioc sé suas roinnt licíní, agus le neart áthais chrom sé ar iad a chaitheamh isteach sa bhfarraige. D’éirigh sé ansin, agus ghluais sé air thar n - ais go bothán Bhean2 uí Fhlaitheartaigh.

Is amhlaidh a bhí an chuigeann déanta acu. Bhí bean an tí ag an mbord, agus an t - im idir lámha aici, agus í á shuaitheadh. Bhí Máire Cháit ansin ina suí fós, agus an leanbh ar a baclainn aici.

“Dia is Muire dhuit, a bhean an tí” ar Mac Uí Mhaoldúin, “tráthnóna breá, buíochas le Dia.”

“An tu atá ann arís” ar sise, “am briathar gur3 cheapas go rabhamar réidh leat, inniu, pé ar domhan é.”

“Is amhlaidh a bhuaileas isteach arís, féachaint an bhfuil Micheál Pháid4 ar fónamh tar éis ar thugas de shuaitheadh dó. Cé acu ab fhearr leatsa, a bhean an tí, an chuigeann a bheith agat á dhéanamh, nó an leanbh a bheith agat á shuaitheadh? Nó an amhlaidh ab fhearr leat an dá rud a dhéanamh faoi seach, faoi mar a dheineamar cheana um thráthnóna? Chím go bhfuil sé ina chodladh ansin agatsa, a Mháire Cháit. Ní gá duit, ach é chur sa chliabhán anois, agus ní baol dó.”

1. The Irish past tense has often the force of the English pluperfect.
2. Bean uninflected. See phrase - nouns, Studies I, p. 159.
3. Gur... because am briathar is equivalent to a verb of saying. But the direct construction is also used.
4. See remarks on name Máire Cháit.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile