acmhainn.ie

Oideas - Márta 2004

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


"Studies in Modern Irish, Part II" - Ceacht 3

(Is é an chéad leabhar eile atá le foilsiú sa tsraith ‘Athchló’ ná Studies in Modern Irish, Part II leis an Athair  Gearóid Ó Nualláin, a d’fhoilsigh Comhlacht Oideachais na hÉireann sa bhliain 1920. Ba ar an aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge a dhírigh an Nuallánach san imleabhar seo. Ba é an cur chuige a bhí aige ná sleachta Béarla a thabhairt agus iarraidh ar léitheoirí iad a aistriú. Cuireann sé a aistriúchán féin i láthair ansin, chomh maith le tráchtaireacht ar phointí deacrachta sa téacs. Tá cuid de na téacsanna, ar téacsanna liteartha ar fad iad, seanaimseartha go maith, agus tá cuid de na ‘rialacha aistriúcháin’ a mholann an Nuallánach róghinearálta ar fad. Ina ainneoin sin ar fad, is leabhar ar fónamh é agus gheobhaidh aistritheoirí comhairle a leasa ann.)

Seo thíos ceacht eile aistriúcháin ó Studies in Modern Irish, Part II. Antain Mac Lochlainn agus Ariel Killick a chóirigh an téacs bunaidh.

Gaeilge a chur ar an mBéarla seo:-
We passed through several streets of various degrees of narrowness, containing the habitations of the poorer people, and alive with children, who were snatching a brief hour’s bliss among the puddles before being called to bed. As my guides scoured along, whooping like wild Indians, stopping every now and then at the corners to let the gig come up, they indulged in all sorts of tricks appropriate to the day – giving runaway knocks at hall-doors, whipping each other’s caps off, and ‘shying’ them in at open parlour windows, where quiet families were at tea; calling over half doors into shops for penn’orths of all kinds of things that were never sold, and exclaiming, in the hearing of mothers who knew that their children were out, that a baby had just been run over by the gig, and was lying in two halves in the gutter! To any of their own order whom they met, and who demanded where they were going, they stated that there was a great conjurer come to town for the purpose of laying the ghost; that I was he, that the other chap (meaning my servant) was the devil, and that they (the boys) were showing us the way to the haunted house. This announcement was always received with enthusiastic delight, and produced the immediate accession of all who heard it to the ranks of my escort.

Tráchtaireacht:

The sentences here need a good deal of simplifying. Begin a new sentence after ‘the poorer people.’ ‘Of various degrees of narrowness’ – ‘cuid acu ní ba chúinge ná a chéile’; ‘containing’ – use preposition ‘in’, relative, and verb ‘tá’; ‘habitations,’ – express by ‘cónaí’; ‘alive with children,’ – say – ‘Bhí lán an bhaill de leanaí na mbocht sin bailithe ann romhainn’; ‘snatching a brief hour’s bliss,’ – eliminate the metaphor; ‘hour’ of course is not to be taken too strictly; ‘ as my guides’ – omit ‘as,’ and stop after ‘Indians’; ‘stopping’ – finite verb, of course, imperfect tense (of repeated action); ‘indulged in’ – simplify; ‘runaway knocks,’ the epithet runaway is transferred in English. Not so in Irish – see Introd., p. 5;  ‘open... windows,’ – it is obvious that they were open, - no need to say so; ‘penn’orths’ – ‘luach pingine’ ‘they stated,’ – ‘is é deiridís’; ‘a great conjurer’ – ‘ardfhear piseog’; ‘laying the ghost’ – ‘an sprid a dhíbirt’; ‘that  I was he’ – for ‘he’ repeat ‘fear piseog’; ‘the other chap’ – ‘an té a bhí i m’aice’; ‘this announcement’ – ‘an méid sin’ (not ‘seo’) ‘produced the immediate accession’ – simplify.

(CLICEÁIL ANSEO LE hAGHAIDH AN TÉACS AISTRITHE)


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile