acmhainn.ie

Oideas - Samhain 2002

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


Comhréir

Is mór an difear idir chomhréir na Gaeilge agus comhréir an Bhéarla agus is iomaí deacracht a bhíonn roimh an aistritheoir dá bharr sin. Seo thíos roinnt samplaí de struchtúir éagsúla sa Bhéarla a chruthaigh fadhbanna domsa le roinnt míonna anuas. Ní i gcónaí a d’éirigh liom réiteach sásúil a fháil orthu.

1. The Twenty-fourth Celtic Film and Television Festival.

2.  Creating and Nurturing the Information Society. (teideal tuarascála).

3. Department of Higher and Further Education.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile